18 miljoen euro voor flexwoningen in Utrecht en zes andere gemeenten; huizen zijn uiterlijk volgend jaar klaar 18 miljoen euro voor flexwoningen in Utrecht en zes andere gemeenten; huizen zijn uiterlijk volgend jaar klaar

18 miljoen euro voor flexwoningen in Utrecht en zes andere gemeenten; huizen zijn uiterlijk volgend jaar klaar

18 miljoen euro voor flexwoningen in Utrecht en zes andere gemeenten; huizen zijn uiterlijk volgend jaar klaar
In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein worden de komende tijd in totaal 1.500 flexwoningen gebouwd. Het Rijk investeert 18 miljoen euro in de komst van de nieuwe woningen.

In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein worden de komende tijd in totaal 1.500 flexwoningen gebouwd. Het Rijk investeert 18 miljoen euro in de komst van de nieuwe woningen.

Flexwoningen zijn huizen die tijdelijk op daarvoor aangewezen plekken komen te staan. De tijdelijke sociale huurwoningen zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden in de sector, zoals studenten, starters, statushouders en andere groepen waarin de woningnood hoog is. Zij kunnen voor een aantal jaren in de flexwoningen terecht.

Volgens minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge is het bouwen van flexwoningen de snelste manier om nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen. “De wachtlijsten zijn al lang en verdringing moeten we voorkomen, of het nu gaat om starters, mensen die met spoed een woning zoeken of mensen die het recht hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven”, aldus De Jonge.

Het Rijk heeft 18 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van de huizen. Op sommige plekken zijn de voorbereidingen voor de bouw van de huizen al begonnen, maar uiterlijk volgend jaar moeten alle 1.500 woningen af zijn.

‘Kans op een woning ietsje groter’

Sharon Dijksma is naast burgemeester van Utrecht ook voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. “Als grootste veiligheidsregio merken we bij verschillende groepen in onze gemeenten dat ze problemen hebben bij het vinden van een woning”, zegt Dijksma. “Het is goed dat we samen met het Rijk in regio Utrecht nu aan de slag kunnen met het bouwen van flexwoningen. Laat deze regiodeal met het Rijk tot 2023 ook een voorbode zijn voor afspraken in de jaren erna.”

Ook de Utrechtse wethouder Dennis de Vries (Wonen) is blij met het akkoord. “Iedereen die dat wil moet in Utrecht kunnen wonen, maar dat is nu niet altijd mogelijk. We werken er daarom keihard aan om zo snel mogelijk extra woningen te realiseren. Dankzij dit akkoord wordt de kans om in Utrecht een woning te vinden weer ietsje groter.”

42 Reacties

Reageren
 1. buurtbewoner

  was het niet rechtvaardiger geweest om die 490 statushouders (en alles wat erna nog volgt) hier te gaan huisvesten? dan kunnen ze aldaar achter aansluiten in de wachtrij voor een woning ipv via voorrang!

 2. Lexus

  Nu de andere provincies nog en dan exponentieel! En laten we verder hopen dat die prefabwoningen even degelijk en tijdbestendig zijn als de zogeheten maycrete-woningen die na de Tweede Wereldoorlog als noodwoningen zijn gebouwd en nog steeds op verschillende plaatsen als aantrekkelijke huisvesting aanwezig zijn (https://nl.wikipedia.org/wiki/Maycrete-woning). Er moet toch eens een eind komen aan de door de neoliberalen van de afgelopen decennia gecreëerde “woningmarkt” vol speculatie en huisjesmelkerij.

 3. Anne Marie

  Dennis de Vries, PvdA-wethouder wonen beweert als een vlag op een modderschuit: : “Dankzij dit akkoord wordt de kans om in Utrecht een woning te vinden weer ietsje groter.”
  Maar dit soort bestuurskunde schuurt en kraakt met het coalitieakkoord 2022-2026 van GroenLinks, D66, PvdA, Student &Starter en ChristenUnie.
  In dit akkoord 2022-2026 is vastgelegd: Gelijke kansen, betaalbare woningen en klimaat. Mijn vraag is: voor wie wordt de kans een woning te vinden in Utrecht een ietsje groter? En… hoeveel is een ietsje? En moet de PvdA afdeling Utrecht niet eens een ledenvergadering houden over deze wrange onmogelijkheid over een jaar een iettepietsie kans te maken op een betaalbare flexwoning die door dure projectmanagers gestapeld worden? Mijn conclusie: De Utrechter wordt weer belazerd waar ie bij staat.

 4. Lexus

  @Anne Marie: met “een ietsje” is toch niet te veel gezegd. Helaas kunnen gemeenten ook veel te weinig doen wanneer voordat de rijksoverheid de volkshuisvesting weer voluit gaat ondersteunen. En zo lang de VVD zo’n grote partij is als nu en hierbij steun blijft ondervinden van andere partijen als CDA, D66 en ChristenUnie, die het VVD-wanbeleid ondersteunen, zal dit niet gebeuren.

 5. Fred

  @anne marie: hoe valt die conclusie te trekken uit het voorgaande warrige verhaal dat uit vragen bestaat..?

 6. bureaulesswatts

  Dit alles in het kader van de ‘duurzaamheidopdracht’ die gemeenten zich stellen.

  ‘ duurzaam ‘ was vroeger: ‘wat lang meegaat’ . Huizen uit de 16de en 17de eeuw zijn duurzaam. Bovendien koesteren we die.

  Dat alles is In de context van de energietransitie omgekeerd.

 7. Geenstijl@Utrecht

  Aaaa we zitten met nieuwkomers in de maag,en nu is alles mogelijk om woningen te bouwen.
  Iedere politieke partij heeft boter op zijn hoofd,jaren te druk geweest met de verkeerde zaken,en nu is er een wooncricis,en energiecrisis.
  Waar zijn de politici met visie,die geen pluche klevers zijn …. wellicht een nieuwe frisse politieke partij, zonder uilen.

 8. Lachgas

  Flexwoningen zijn tijdelijke woningen. Dus over tig jaar wordt er steen en been geklaagd over kwaliteit en maken bewoners zich boos dat er weing onderhoud plaatsvind en dat het zonde is om ze af te breken. Tijdelijk is ander woord voor permanent. Denk ook aan Casino aan Overste den Oudenlaan.
  En hoeveel boerderijen worden er uitgekocht voor stikstof. Over Pfas hebben we het dan maar even niet.

 9. Scherpschutter

  Zo ziet u maar. Het kán dus wel, zoals ik u altijd gezegd heb. Sobere sociale huurwoningen voor een prikkie!

  Een kleine 18.000.000 Euro : 1500 woningen is nog geen 12.000 Euro per ‘woning’. De huur zou derhalve ook niet meer dan een paar tientjes per maand mogen bedragen en dat is uiteraard een absolute zege voor een armere.

  Het stelt de persoon in kwestie in staat stelt om een bedragje per maand opzij te zetten om zo te kunnen sparen of beleggen en zo te werken aan structurele vermogensopbouw. Drie jaar 1000 Euro per maand investeren bij 7% compounded rendement levert na 3 jaar al een startvermogentje op van 40.000 Euro.

  Liefst wat mij betreft een totale afschaffing van sociale huurwoningen als zodanig uiteraard, maar als de overheid zich er dan toch mee meent te moeten bemoeien dan zou dit het model voor alle sociale huurwoningen moeten zijn! Spotgoedkoop, sobere basisvoorzieningen, een enorme prikkel om je te verbeteren in het leven en vrijwel nul maandelijkse kosten om zo een armere in staat te stellen om vermogen op te bouwen. Het tijdelijke karakter ervan motiveert enkel extra tot vermogensopbouw.

  Wat mij betreft alle sociale huurwoningen in Utrecht subiet in de verkoop en deze armeren per direct huisvesten aan de rand van de stad in deze zogenaamde flexwoningen.

  Een klein stapje in de goede richting en tegelijk nog vele grote stappen te zetten richting een totale afschaffing van sociale huurwoningen als zodanig en staats-huurslavernij tot de dood voor armeren.

 10. Utrechter2

  @Lexus: ik heb heel veel kritiek op de VVD, maar m.b.t. Rijnenburg zijn ze voor woningbouw en hoe linkser en progressiever een partij is hoe meer faliekant die partij tegen woningbouw in Rijnenburg is.

  Linksprogressief: iemand die het makkelijker vindt om een andere de schuld te geven dan om aan de starter uit te leggen hoe je de woningnood wilt bestrijden met maximale immigratie en met de strengste klimaatnormen.

 11. Koel Hoofd

  Die flexwoningen werden vroeger barakken genoemd, tijdelijk huisvesting voor mensen… Alleen stonden ze er 50 jaar nog steeds en werden ze ook nog gebruikt, tijdelijk bij de overheid is nu eenmaal heel rekbaar begrip.

  Dat ze nu weer gebouwd moeten worden komt omdat de totaal ondemocratische moloch EU ons wetten en regels oplegt waar Nederland veel te klein voor is. Een Nexit kon nog wel eens noodzakelijk voor Nederland worden.

 12. Hans

  @ Buurtbewoner
  Zou het misschien zo kunnen zijn dat deze statushouders net iets meer – en waarschijnlijk vele malen heftiger – in humanitaire nood verkeren, als mens, dan al die anderen mensen die ongetwijfeld ook uitkijken naar een eigen plek onder de zon? Dit zou die prioritering die nu toegepast is wel eens kunnen rechtvaardigen.

 13. Woningnood Urgent !!

  Het is positief nieuws dat zelfs in Den Haag door gedrongen is dat er woning nood is.
  De aantallen zijn natuurlijk veel te laag.
  En lijkt ook meer op een impuls op lossing dan werkelijk strategie.
  Zo lang de markt bepaald zal er simpel weg krapte blijven, geen enkel markt product heeft voordeel bij overvloed….dat weet iedere boer ook, dan zakken de prijzen.
  Dus, echt serieuze oplossingen moeten komen van de woningbouw verenigingen in combinatie met een flexibele gemeente.
  Een trend breuk creëren kan door b.v 3 x het zelfde hoogbouw project te realiseren.
  Waarom niet meer hoogbouw in Science Park, papendorp , Nieuwegein noord, Lunnetten station….

 14. Realist

  @Buurtbewoner. Dat zou inderdaad beter zijn geweest. Nog beter zou het zijn om niemand te discrimineren en iedereen netjes op z’n beurt te laten wachten. Wel zo eerlijk.

 15. buurtbewoner

  @Hans
  humanitaire nood, althans zo noem jij t, is geen reden om voorrang te verlenen! ze kunnen wat mij betreft naar die flexwoningen en daar wachttijd opbouwen, niet naar reguliere woningen dus

 16. Lexus

  In tegenstelling tot wat anderen hierboven voorstaan vind ik niet dat deze woningen aan de randen van de steden en dorpen moeten worden gebouwd, althans niet allemaal. Omdat binnen de bebouwde kom de meeste infrastructuur al aanwezig is, kan daar het snelste gebouwd worden. Er zijn hier ook veel leegstaande panden en open gebiedjes voor huizenbouw. Verder bieden ook de talloze verloederde industrieterreinen mogelijkheden tot relatief snelle bouw. Maar om de huisvesting te verbeteren moet er vooral voor gezorgd worden dat de perverse prikkels tot het winstmaken over de ruggen van woningzoekenden zo snel en zo veel mogelijk worden tegengegaan, onder meer door versnelde afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en veel meer belasting op winst die niet uit arbeid maar uit vermogen verkregen wordt. Maar helaas, met de VVD als grootste partij en de belangen van haar welgestelde aanhang…

 17. Scherpschutter

  Lexus

  Dat is een wel erg langetermijnvisie voor iemand die denkt dat de mensheid op korte termijn ten onder zal gaan…LOL

 18. JdV

  @lexus: goed plan. Winst die niet uit arbeid is verkregen zwaarder belasten. Dat zal zeker helpen. Want wie wil er nou niet investeren in woningen, fabrieken en andere zaken terwijl zijn behaalde rendement daarna zeer zwaar zal worden belast. Ja, een briljant idee.

 19. Utrechter2

  @Lexus: vraag en aanbod! Wat een woekeraar nodig heeft is zoveel mogelijk vraag (en daar heeft hij een idealist voor nodig die vindt dat Utrecht alle problemen van de wereld met immigratie moet oplossen), aan de andere kant heeft een woekeraar belang bij zo weinig mogelijk aanbod (denk aan de Tweede Wereldoorlog waarin alles schaars is). Daar heeft de woekeraar een klimaatactivist voor nodig die ervoor zorgt dat een serieuze uitbreiding van het woningaanbod (met de kwalitatieve basisnormen) zo traag mogelijk gaat.

  Links-progressieve mensen geven graag anderen de schuld maar omdat ze intellect en academische vaardigheden alleen gebruiken als het hun uitkomt zien ze hun eigen rol niet in alle woningnood. Het zou hilarisch zijn (zie de linkse en rechtse huizenbezitter die zijn bezit alsmaar in waarde ziet stijgen) als het niet zo triest was. Huurders (ook allochtonen) die steeds hogere huren betalen voor steeds slechtere woningen (o ja, slechtere woningen noemen we in de hippe 21e eeuw “flex”).

 20. Scherpschutter

  @Koel Hoofd

  “Een Nexit kon nog wel eens noodzakelijk voor Nederland worden.”

  Vergeet het nou maar. ‘Nederland’ als zodanig is vele decennia geleden al afgeschaft, vergeven aan een nieuwe eigenaar en sindsdien omgevormd tot iets dat zich weinig anders laat omschrijven dan een bedrijventerrein.

  Er zal nooit een ‘Nexit komen’, zelfs al zou 80% van de inwoners aangeven zulks te willen in de carnavalske show die velen ‘democratische verkiezingen’ plachten te noemen. ‘Nederland’ is een fictie. Het is allemaal maar fictie.

 21. Hans

  Scherpschutter, uw redenering doortrekkend: “Nederland is een fictie. Het is allemaal maar fictie”, kan het niet anders dan dat u dus zelf ook in een fictie woont. Ik wist het. Maar nu weet ik het zeker! 🤪
  Tot mijn genoegen kan ik u verzekeren dat dit voor mij niet geldt. Ook woon ik goddank niet op een bedrijventerrein. Uw bijdragen zijn vermakelijk, dus dat carnevaleske voegt u toe aan de goede sfeer die in ons land heerst! Dat geef ik u na.

 22. Lexus

  Het spreekt voor zich dat de overheid — en eventueel opnieuw de corporaties onder strikte bedingingen — het voortouw moet nemen om de huisvestingscrisis te lijf te gaan. Particuliere investeerders hebben alleen belang bij een zo groot mogelijke schaarste. Hoe groter de schaarste, des te hoger de huren, des te groter de winsten van de huisjesmelkers. Ook wordt het voor starters zonder rijke ouders of flinke inkomens steeds moeilijker om een woning te krijgen. Dat heeft niets met links of rechts te maken, maar met het manipuleren van de “markt”. Al vanaf de Egyptenaren is de gang van zaken bekend: hou het graan vast in de graanschuren tot de mensen verrekken van de honger en breng het daarna mondjesmaat op de markt. Altijd kassa…

 23. Anne Marie

  @ Fred, ja natuurlijk ik zal wel weer warrig zijn volgens jou beperkte kennis van zaken. Kijk als ik de de Dom rechtop zie staan zal jij dat ook een warrig verhaal vinden.

 24. Yeah Right

  @ SS

  Whatsinaname

  Maar, je commentaren waren een stuk plezanter toen je nog geen vreemde (extreem rechtse) complotten aanhing. Succes verder op je zolder in Stadskanaal. Zet je wel het zolderraampje af en toe open voor de verse zuurstof?

 25. Realist

  Een tekort van 300.000 woningen, gemiddeld 7 jaar wachten op een sociale huurwoning, 40.000 daklozen maar ook 16.000 statushouders. Dat laatste aantal schiet trouwens omhoog omdat we zogenaamd humaan willen zijn. 1500 huisjes is een druppel op een gloeiende plaat en ze gaan hoogstwaarschijnlijk ook nog niet eens naar kopers, ingeschreven woningzoekenden of zelfs daklozen..

 26. Utrechter2

  @Lexus: ik snap trouwens niet waarom u zoveel moeite doet om te verantwoordelijkheid van links-progressief tevergeefs te ontkennen. In interviews zeggen klimaatstrijders altijd plechtig in koor dat wij als westerlingen te verwend zijn en ze vinden economische groei onzin en ze zeggen hardop dat we maar genoegen moeten nemen met minder welvaart. Concreet houdt dat dus ook in dat een eerste levensbehoefte als een woning voor steeds meer mensen buiten bereik komt, dus wat is uw probleem eigenlijk? Voor een woningzoekende maakt het namelijk weinig uit of hij of zij op de camping moet wonen door een speculant of door een klimaatactivist.

 27. Lexus

  @Utrechter2: ik doe geen enkele moeite om de verantwoordelijkheid van wie dan ook te ontkennen. Ik stel alleen vast dat het rechtse neoliberale beleid van de afgelopen decennia door de zogeheten middenpartijen (VVD, CDA, en in mindere mate ook D66 en PvdA), met name door de VVD als verreweg de grootste en meest neoliberale partij partij, geleid heeft tot de gigantische crises waar we nu mee te maken hebben.

 28. Realist

  @Utrechter2. Kennelijk hebben we teveel welvaart en moeten we dat inleveren. Humaniteit wordt misbruikt door links-progressief om ons allen een stuk armer te maken.
  Die 1500 woningen, een stukje symboolpolitiek omdat het niets oplost aan de enorme problematiek, gaan uit ‘humaniteit’ vooral naar statushouders want 16.000 statushouders moeten gehuisvest worden. Dat aantal loopt overigens harder op dan het aanbod dus dat probleem zal altijd blijven als daar geen oplossing voor komt maar dat deert niet want we leveren welvaart in en zijn heel erg humaan.. Het probleem bij de eigen bevolking, 40.000 daklozen, huizenkopers of mensen die al ellenlang op wachtlijsten staan is minder relevant.

 29. Scherpschutter

  @Yeah Right 30/8/2022 – 17:24

  Waar heeft u het over? Ik heb (vanuit het perspectief van verwarde communisten als u thans) altijd al ‘extreemrechtse complottheorieen’ aangehangen. LOL

 30. Lexus

  Ik hoop dat de redactie mijn eerdere reactie aan Utrechter2 zal plaatsen. Ik wil daar nog wel een aanvulling op geven. Het is juist dat een deel van de kritiek op het neoliberale beleid van de afgelopen decennia van links komt. Maar links heeft nooit de macht gehad, zelfs niet een beetje, en is de afgelopen decennia nog verder gemarginaliseerd omdat een flink deel van de kiezers naar rechts, zelfs naar extreem rechts, is overgestapt. Het is daarom te gek voor woorden om er links voor verantwoordelijk te stellen dat we nu met een opeenstapeling van crises te maken hebben. We dansen inmiddels op een vulkaan met verschillende borrelende kraters: milieu en klimaat, volkshuisvesting, zorg, onderwijs, inkomsensongelijkheid, infrastructuur enzovoorts. Er is, niet alleen in Nederlan maar wereldwijd, slechts een klein deel van de bevolking — en dat zijn juist niet de machthebbers — dat niet wil dansen maar de problemen oplossen. Daarom gaat de menselijke soort binnen afzienbare tijd naar de verdommenis en sleept een aantal onschuldige soorten mee in haar val.

 31. Scherpschutter

  @Lexus

  De (tamelijk forse) denkfout die je maakt is dat je geen onderscheid maakt in presentatie en handelen waar het aankomt op politieke partijen. Rechts bestaat slechts in PRESENTATIE (denk aan de VVD). ALLE politieke bewegingen (VVD inclusief) HANDELEN daarentegen volslagen links en doen dit bovendien al vele decennia.

  In Nederland is al decennia werkelijk niets dan links tot extreem-links beleid te zien, met een overheid die haar macht op ieder vlak fors vergroot en vrijheden tegelijk fors indamt. Het patroon is keer op keer hetzelfde. De overheid schept zelf allerlei problemen (klimaat, stikstof, massa-immigratie, woningmarkt, etc etc) en presenteert zichzelf vervolgens als de ‘oplossing’ voor deze problemen.

  Er is helemaal geen rechts. Er is louter links, dat louter links handelt. Links heeft hier al decennia en decennia de touwtjes stevig in handen. Rechts is een totale illusie.

 32. Nina

  @ Hans jouw reactie op Buurtbewoner:
  Hans 29/8/2022 – 20:20

  Als er grote nood is, moet een ouder eerst zichzelf in veiligheid brengen en daarna het kind. Anders is het gedoemd te mislukken en gaan beiden ten onder.

  Dat gaat nu dus helemaal mis. Het eerste gevoel wordt gevolgd om direct hulp te bieden terwijl in ons land de eigen inwoners niet rond kunnen komen of een huis kunnen bemachtigen om een gezin te stichten. Dat is dus gedoemd te mislukken, want als de hulpverlener ten onder gaat, stopt alles.

  Om hulp te kunnen blijven bieden, zul je dus EERST de geldboom goed moeten verzorgen.

 33. Realist

  @Lexus. Foute aanname. Je relateert macht alleen aan het hoogste overheidsorgaan en niet aan lagere overheden, uitvoeringsinstanties of semi-overheid. Juist daar heeft progressief links teveel macht wat dus de oorzaak is van vele problemen.

 34. Lexus

  @Scherpschutter: prachtige definitie, die u op uw zolderkamer n Stadskanaal wel veel voldoening zal geven: alles wat ik fout vind is links, alles wat ik goed vind is rechts.

  @Realist: de rijksoverheid heeft de afgelopen decennia tal van rijkstaken “over de schutting gegooid” en altijd zonder daar voldoende middelen tegenover te stellen. De provincies en vooral de gemeenten zijn daarom niet te benijden, welke politieke kleur daar ook de raad en het college vormen, vooral niet in de gemeenten met groot aantal arme inwoners. Dit aantal zal al heel snel nog enorm gaan toenemen. Van de huidige rijksoverheid is weinig tot niets goeds te verwachten.

 35. Utrechter2

  @Realist: dat heb je goed gezegd. Ik heb dit trouwens al bij een ander artikel ook aan Lexus gezegd. Dus hij is ondanks zijn nette taalgebruik keihard bezig om een zeer incomplete voorstelling van zaken te creëren. Zaken die hij niet kan weerleggen, probeert hij tevergeefs te negeren (dit propt hij in een disclaimer) om vervolgens de schuld bij de ander te leggen. Deels terecht, deels onterecht.

  Een vermoedelijke reden is dat studenten in Utrecht vanzelfsprekend stemmen op links-progressieve partijen omdat ze er inderdaad vanuit gaan dat de VVD en bondgenoten de schuld zijn van alles, eventueel nog door een PvdA en D66 die de linkse idealen hebben verraden. Maar als studenten eenmaal doorhebben dat ze met het klimaat-idealisme ook vuile handen moeten maken op de woningmarkt dan ligt dat voor met name 1 grote partij in Utrecht nogal gevoelig 😉

  PS Lexus, ook een reactie van mij is (nog) niet geplaatst maar mijn conclusie is geweest dat het gisterenavond geen kantoortijd was en dat er nog grote achterstanden zijn bij het beoordelen van de reacties.

 36. Utrechter2

  @Lexus: je zei: “ik doe geen enkele moeite om de verantwoordelijkheid van wie dan ook te ontkennen.”

  Harstikke mooi: dus je ontkent dus niet dat GroenLinks met de klimaatmaatregelen en (weer) GroenLinks en D66 met hun immigratie-idealen ook verantwoordelijkheid hebben voor de woningnood?

  Of ga je hier toch ontkennen of omheen praten?

 37. Lexus

  @Utrechter2: de klimaatmaatregelen worden zowel opgelegd door de realiteit — een catastrofale toestand van de natuur en het milieu (iedere dag in de krant te lezen) — als, in Nederland, door rechterlijke vonnissen. Gelukkig zijn er partijen die de overheid daaraan proberen te houden, overigens vaak weinig succesvol, omdat de huidige overheid niet schroomt de regels te overtreden waar ze zich wettelijk aan moet houden (dus afbraak van de rechtsstaat). De immigratieregels liggen vast in tal van internationale verdragen waaraan Nederland zich al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door ondertekening gecommitteerd heeft. Maar ook hier zien we de rijksoverheid — om er u aan te herinneren: bestaande uit vooral de VVD en verder CDA, D66 en de ChristenUnie — de internationale en nationale wetgeving stelselmatig overtreden (ook hier dus afbraak van de rechtsstaat). Het recentste, misselijk makende resultaat van het “overheidsbeleid” bestaat eruit om de gezinshereniging van erkende vluchtelingen met een paar maanden uit te stellen, in plaats van, zoals het zou behoren, om te beginnen door meer inzet alle procedures te bekorten zodat onder meer ook niet-erkende vluchtelingen eerder kunnen worden uitgezet. Rechts, rechtser, rechtst (al zal Scherpschutter het wel als links blijven definiëren)…

 38. Nina

  Het is simpel:

  Als een ouder en kind in gevaar zijn, moet de ouder eerst zichzelf redden en daarna pas het kind. Anders zijn zij allebei verloren.

  Nu er geen huizen zijn voor statushouders en ook inwoners van ons land tot hun 35e bij pa en ma op zolder bivakkeren, is het tijd om te stoppen met de instroom en eerst de krapte op de woningmarktk op te lossen.

  We hoeven gelukkig niet te stoppen met hulp verlenen. We kunnen hulp (geld) bieden aan landen waar op dit moment voldoende woonruimte is en/of opvang in de eigen regio ondersteunen.

 39. Utrechter2

  @Lexus:

  1) bij deze heb je jezelf dus tegengesproken.

  2) je doet net alsof klimaatwetgeving vanzelf tot stand komt, en alsof links-progressieve partijen daar nooit voor gelobbyd hebben. En rechtszaken cruciale over gewonnen hebben bij de overheid. Je lijkt te bevestigen dat je je van de domme houdt. En je bevestigt dat (sommige) academici hun intellect alleen gebruiken wanneer het hun uitkomt.
  Met alle respect: weet je wie in Utrecht de grootste partij is, met twee opeenvolgende overwinningen?
  En dat GroenLinks nogal dwarsligt over woningbouw in Rijnenburg?

  3) als men mijn eerdere reactie geplaatst was dan hoefde je niet te doen alsof immigratie een natuurverschijnsel is. GroenLinks in Amsterdam bijvoorbeeld vindt dat uitgeprocedeerden niet uitgewezen mogen worden, en dat zijn mensen die dus ondanks alle verdragen waar jij je op beroept niet in aanmerking komen voor asiel.

 40. Utrechter2

  @Nina: tip, gewoon kijken of al die studenten die op GroenLinks, D66 of andere partijen stemmen het COA toestemming geven om op grote schaal hun studenthuizen te claimen / op te kopen omwille van de onmenselijke toestanden bij Ter Apel etc..

 41. Lexus

  @Nina: was het maar zo simpel. Lees u eens in voor u met onmogelijke “oplossingen” komt.

 42. Nina

  @ Lexus

  Het is wel heel simpel, als je het met verstand benadert. Het is het gevoelsdenken dat uiteindelijk de ellendige toestanden veroorzaakt.

  We zitten aan de max van opvangmogelijkheden en dus moeten we de hulp anders gaan organiseren tot we onze zaakjes goed op orde hebben.

  Of moeten we soms doorgaan iedere week 1.000 asielzoekers in deze wantoestanden te betrekken en dan steeds verontwaardigd zijn hierover?

  Dit doen we nu bewust met het volle verstand, omdat een grens aangeven blijkbaar erg lastig is en dat vind ik dus echt niet oké.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).