46 miljoen voor nieuwe bruggen en tunnels in Utrecht: maar waar moeten ze komen? 46 miljoen voor nieuwe bruggen en tunnels in Utrecht: maar waar moeten ze komen?

46 miljoen voor nieuwe bruggen en tunnels in Utrecht: maar waar moeten ze komen?

46 miljoen voor nieuwe bruggen en tunnels in Utrecht: maar waar moeten ze komen?
Vredenburgknooppunt. Foto Robert Oosterbroek
Het wordt drukker in de stad en daarom moeten er meer verbindingen tussen wijken komen. Vooral voor de fiets wordt er geld uitgetrokken om de tweewielers niet vast te laten lopen in files. De Moreelsebrug over de sporen bij station Utrecht Centraal en de Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal zijn voorbeelden van nieuwe wegen in de stad, maar er is meer nodig. De gemeente heeft daarom 46 miljoen euro over voor nieuwe bruggen en tunnels. Maar nu is de vraag: welke plekken zijn het meest nijpend?

Het wordt drukker in de stad en daarom moeten er meer verbindingen tussen wijken komen. Vooral voor de fiets wordt er geld uitgetrokken om de tweewielers niet vast te laten lopen in files. De Moreelsebrug over de sporen bij station Utrecht Centraal en de Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal zijn voorbeelden van nieuwe wegen in de stad, maar er is meer nodig. De gemeente heeft daarom 46 miljoen euro over voor nieuwe bruggen en tunnels. Maar nu is de vraag: welke plekken zijn het meest nijpend?

Veel fietsers weten wel waar een brug of tunnel hen het best uitkomt. De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel geld geïnvesteerd om routes sneller te maken, maar het werk is nog lang niet af. Bij het aanleggen van nieuwe fietspaden moet er rekening worden gehouden met zo’n 130 kilometer aan grote bestaande barrières zoals vaarwegen, spoorwegen en autowegen. Er is daarom een lijst (zie onderaan dit bericht) gemaakt waarop 26 bruggen en negen tunnels staan die voor betere fietsverbindingen zouden zorgen. Er is echter maar 46 miljoen euro beschikbaar. De grote zoektocht naar de beste plekken voor bruggen en tunnels is daarom begonnen.

Sinds het bekendmaken van de lijst trekken omwonenden en betrokkenen ook aan de bel om steun te betuigen voor een brug in hun wijk. Weer anderen zien bruggen op de lijst als een mogelijk probleem. De plekken op de kaart zijn niet allemaal nieuw, over sommige bruggen wordt al langer gesproken maar er staan ook nieuwe locaties op. Het geld is beschikbaar tot 2040, dus tot die tijd kan er gebouwd worden met de 46 miljoen euro. De lijst met 35 plekken gaat eerst teruggebracht worden tot een kortere lijst van vijftien tot twintig locaties. Daarna volgt verder onderzoek waarbij er tussen de vijf tot tien bruggen en tunnels overblijven.

Welke wel en welke niet?

De gemeente moet gaan bedenken welke bruggen of tunnels het beste gebouwd kunnen worden. Daarom wordt er een ranglijst van meest kansrijke verbindingen gemaakt op basis van vijf criteria. Zo is doelbereik fiets een van de voorwaarden: de nieuwe verbinding moet bijdragen aan veiliger en comfortabeler fietsverkeer. Ook moeten fietsers door de nieuwe verbinding sneller op de plek van bestemming zijn, maar moet het ook bijdragen aan het volledige stedelijke netwerk. Het volgende punt is technische uitvoerbaarheid: daarbij wordt onderzocht of de tunnel of brug wel op die plek gebouwd kan worden. Bijdragen andere opgaven in wijk: bekijkt of een brug ervoor zorgt dat de leefbaarheid van een wijk kan verbeteren door de komst van nieuwe verbinding, bijvoorbeeld doordat omwonenden sneller in een park kunnen komen. Acceptatie in de wijk en buurt is ook een onderzoekspunt: wat vinden de direct omwonenden ervan? Het laatste punt is betaalbaarheid: daarmee wordt gekeken of het wel te betalen is. In 2020 moet het onderzoek afgerond zijn.


Een aantal bruggen en een tunnel uitgelicht

Rotsoordbrug

Een goed voorbeeld van een brug die volgens omwonenden niet snel genoeg gebouwd kan worden. Een bewonersgroep is al jaren bezig om de brug over de Vaartse Rijn, tussen Rivierenwijk en Rotsoord, mogelijk te maken. Rotsoord heeft zich ontwikkeld tot creatieve hotspot met veel studentenwoningen en horeca. Bewoners van Rivierenwijk willen daar makkelijker toegang tot krijgen, net als het park dat achter Rotsoord ligt. Die wens leek tot op heden onhaalbaar omdat de gemeente meerdere malen heeft gezegd geen geld beschikbaar te stellen. Nu de brug op de lijst staat zal er waarschijnlijk wel verder onderzoek naar gedaan worden.

Merwedekanaalzonebrug(gen)

“Ik ben Utrecht gaan haten”, schreeuwde een van de woonbootbewoners tegen minister-president Mark Rutte toen hij op bezoek kwam in Utrecht. Hij woont op het Merwedekanaal en moet misschien wijken voor een van de bruggen die mogelijk over het kanaal komen. In de lijst staan zeven bruggen die de nieuwe woonwijk Merwedekanaalzone moeten gaan verbinden met Rivierenwijk. Beide buurten moeten hier profijt van hebben maar de bruggen zijn vooral bedoeld om de vele fietsers van en naar het centrum te krijgen. De mogelijke bruggen zorgen voorlopig echter niet voor veel verbinding, want de bewoners voelen vooral afstand tot de politiek. Als de bruggen er komen moeten er namelijk ook enkele woonboten verdwijnen. De bewoners verkeren bovendien al lang in onzekerheid, terwijl de voorstanders het belang van de duizenden bewoners van de nieuwe wijk benadrukken. Een definitief besluit blijft voorlopig nog uit.

Demkabrug

Een nieuwe fietsbrug ten noorden van bestaande spoorbrug zou een verademing zijn voor het bedrijventerrein Lage Weide. De ondernemers verenigd in Werkstichting Parkmanagement Lage Weide luidden de noodklok toen bekend werd dat er 46 miljoen euro beschikbaar is voor nieuwe bruggen. De huidige Demkabrug zou namelijk te onveilig zijn voor het huidige en toekomstige verkeer en wil het onderzoek van de gemeente eigenlijk niet afwachten. Het bestuur van de stichting stuurde daarom een brief naar de gemeente. De huidige brug zou opgeknapt moeten worden en een extra brug moet er ook komen. De bedrijven benoemen vooral de werkgelegenheid als belangrijk argument. “Bereikbaarheid en werkgelegenheid vormen een eenheid, want als sollicitanten ver om moeten fietsen of de route als onveilig ervaren, zullen ze minder snel geneigd zijn om een baan op Lage Weide te accepteren”, schrijft Josien van Breda, directeur van Parkmanagement Lage Weide.

Tunnel Nicolaas Beetsstraat

Het spoor is een van de grootste barrières in de stad. De Moreelsebrug zorgt al voor enige verlichting, maar fietsers moeten alsnog een gedeelte afstappen en lopen om de sporen te overbruggen. Een tunnel tussen de Nicolaas Beetsstraat en de Jeremias de Deckerstraat zou de twee kanten van het spoor samenbrengen. Goed voor de direct omwonenden, maar ook voor rest van de bewoners in heel Zuidwest die richting de binnenstad willen. Nieuw is het idee van de tunnel niet. Al enkele jaren wordt deze als goede optie genoemd in beleidsdocumenten. Tot op heden ontbreekt het echter aan een definitief besluit of geld. Met de nieuwe studie wordt de tunnel in ieder geval weer bekeken.

Mogelijke fietsbruggen

 1. Grifthoekbrug
 2. Weerdsluisbrug
 3. Brailledreef
 4. Vechtbrug
 5. Paardenveld
 6. Vechtbrug
 7. Mytylbrug
 8. Noordelijke randweg
 9. Veldhuizerweg
 10. Gooisebrug
 11. Veldhuizerweg
 12. Demka Spoorbrug
 13. Anton Geesinkbrug
 14. SOIA
 15. Cremerstraat
 16. Rotsoordbrug
 17. Waterlinieweg
 18. Oude Leidseweg
 19. Heycopstraat
 20. Waalstraat
 21. Zuiderzeestraat
 22. Zijdiepstraat
 23. Karperstraat
 24. Overijssellaan
 25. Merwedekanaal A12
 26. Galecopperbrug

Mogelijke fietstunnels

 1. Nicolaas Beetsstraat
 2. Salvador Allendeplein
 3. Tripkade – Anotnius Matthaeuslaan
 4. Eyckmanplein
 5. Kardinaal Alfrinkplein
 6. Spoortunnel Boorstraat
 7. Rijnsweerd
 8. A2-Zonnebaan
 9. Laagraven

 

Fotoverslag

30 Reacties

Reageren
 1. WV

  Tunnel Nicolaas Beetsstraat wel op 1 ja. Het spoor is en blijft een sta in de weg in de stad.

 2. Tim

  Zeker met de bouw van de Merwedekanaalzone en de flessenhals die de Croeselaan nu is geworden tussen de Rabotoren en Jaarbeurs, is de tunnel bij de Nicolaas Beetstraat eigenlijk onmisbaar. Verder lijken me 15, 17 en 33 ook goede schakels die je nu mist.

 3. Ewout

  Wat een onzin die eisen. De Daphene Schippersbrug voldoet ook niet aan die eisen.
  De Daphne schippersburg …
  – is niet veiliger dan de meernbrug of Gele Brug, wel gevaarlijker door de rare bucht in de helling.
  – maar max 2 min sneller naar de bestemming (centrum) volgens de gemeente utrecht.
  – Draagt niet bij aan het fietsers netwerk. Loopt dood op het oog in al park.
  – slecht voor de leefbaarheid in de wijk waar die gebouwd is (oog in al). Geeft veel geluids en stank overlast.
  – De wijk zat er zeker niet op te wachten. het (ooit zo mooie) victor hugo plantsoen is nu verkeersplein….

  Kortom die regels zijmn bullshit.

 4. Cico

  Ik ben er ontzettend blij mee dat de gemeente volop investeerd in infrastructuur. Het bouwen van bruggen, de herinrichting van straten, de vergroening, nieuwe stations op wijkniveau, grote investeringen in het OV… hulde! Het spoor en het kanaal vormen inderdaad de grootste belemmeringen voor verkeersstromen en groei, dit moet worden aangepakt in deze economische hoogconjunctuur.
  Het is zeer duidelijk dat de gemeente consistent investeerd in lange termijn projecten en naar de komende eeuw kijkt ipv de vorige eeuw. Dat mag ook wel eens gezegd worden tussen het online gemopper

 5. Dirk Maas

  Graag zsm tunnels of andere oplossing bij Uithoflijn ter hoogte van Platolaan, Herculeslaan en Koningsweg. Al die kinderen die veilig naar de sportvelden moeten…

 6. Fred

  Naast de Nicolaas Beetsstraat denk ik dat een goede connectie tussen Nieuw Engeland & Pijlsweerd/2e Daalsedijk ook wenselijk zou zijn.

 7. Hans

  Even een bedankje aan de DUIC voor dit duidelijke overzichtskaartje + bijbehorende genummerde aanduiding. Een voorbeeld van goede informatievoorziening van de media aan het lezerspubliek.

 8. JdV

  @Dirk Maas: Volgens mij kan dat prima en geheel veilig daar. Voorwaarde is wel dat je je aan de verkeersregels houd. Zoals stoppen voor een rood verkeerslicht, voorrang verlenen, geen telefoon bedienen op de fiets, niet tegen de rijrichting in fietsen etc etc. Maar ja, als je dat niet doet kunnen we heel Utrecht wel ondertunnelen voor de fietsers.

 9. Scherpschutter

  Wie dit soort berichten leest zonder Utrecht te kennen zou verwachten dat Utrecht een stad is zonder enige problemen, waar slechts nog ruimte is voor het verder perfectioneren van het al bijna perfecte. Wat een decadentie…Liefst 46 miljoen belastingpoet om fietsers het ongekende ongerief van een klein stukje om moeten fietsen of stilstaan te besparen.

  Bereikbaarheid per auto? Parkeergelegenheid? De woningmarkt? Het erbarmelijke onderwijs? Zorgfaciliteiten? Ouderenvoorzieningen? Groenvoorziening en afhaalophaling? Ordehandhaving? Kennelijk allemaal al tot in de puntjes verzorgd in Walhalla Utrecht, als dergelijke bedragen kunnen worden uitgegeven aan het bedienen van fietsers…Bij een schuld van meer dan een miljard.

 10. Henk

  @ Hans

  Eens. Maar: klein foutje. Midden in de stad popt opeens ook een nummer 15 op. Dat nummer was al toegekend aan de Cremerstraat.

 11. Bram de Goede

  Alles ontsluiten is niet altijd beter. Beschutte plekken kunnen verdwijnen. Neem de draaibrug over de Weerdsluis. daar is nu een smalle brug en je moet vaak wachten op de tegenligger. Daardoor moet je elkaar voorrang geven en kun je een beetje hoffelijk zijn en je raakt in gesprek. Allemaal voordelen door niets te doen en er blijft een historische brug behouden.

 12. Erik

  Nicolaas Beetsstraat is natuurlijk absoluut de nr 1, zeker omdat in de praktijk de Moreelsebrug een flink obstakel blijkt.

 13. Teunis

  @Fred, inderdaad, van de Van Lennepdwarsstraat onder het spoor door en dan tussen de nieuwbouw door richting de Dirkje Mariastraat (ongeveer) zou een mooie doorsteek zijn.

 14. steffie

  Bij mij in de wijk (rivierenwijk) wil de gemeente maar liefst drie extra bruggen over het merwedekanaal aanleggen . Er zijn al twee grote bestaande bruggen. Dat zou betekenen 5 bruggen op een hele kleine afstand. Veel mensen maken zich grote zorgen over de grote impact hiervan op de leefbaarheid in de wijk. woonboten moeten weg, groen en oude bomen verdwijnen in het prachtige merwedeplantsoen, bijna het enige groen wat er is in rivierenwijk. Waar nu alleen bestemmings verkeer komt verwacht de gemeente 9000 extra (snelle) fietsers door de zeer smalle straatjes per dag , wat voor veel onveilige situaties zal zorgen. De gemeente zegt dat er nu nog geen brommers over heen mogen maar ja hoe hou je die tegen. Een brug is geplant bij een basisschool . Hiernaast zullen De knelpunten op bestaande fietspaden niet worden opgelost door de extra bruggen want de fietsers komen uiteindelijk bij diezelfde punten uit, Gebruikers van het merwedekanaal als roeiers, scouting en grote boten gaan grote hinder ondervinden van de extra bruggen en sommige zullen hun activiteiten op het kanaal moeten stoppen. Hiernaast wordt de nieuwe wijk aan de overkant autoluw( 1 parkeerplek per 3 huishoudens) . Drie keer raden waar bezoekers / bewoners hun auto gaan parkeren (zelfs na invoering van betaald parkeren)

 15. Tom

  @ steffie

  Lijkt mij een goede zaak dat die nieuwe wijk goed ontsloten wordt. Een stad verandert nu eenmaal. Het is niet anders.

 16. Herman

  Lijkt veel geld, maar 2 of 3 projecten en het is op.

 17. Anthony B.

  Ik ben van mening dat het bouwen van nieuwe bruggen en tunnels deel moeten uitmaken van strategische planning en dus niet moeten dienen om zgn slimme oplossingen te bedenken als de zaak (a.g.v. zwakke langetermijnplanning) vastloopt.
  Verder is het bedrag in kwestie te klein om meer dan een paar knelpunten te kunnen oplossen. ter vergelijking: de niet geplande extra kosten voor de Science parktram waren al ruim twee keer zo hoog.
  Kortom, much to do about nothing. Laat de planologische dienst voor verkeer vooral met het oog op toekomstige bewegingsstromen rustig zijn werk doen.

 18. Jeroen

  Bij mij in de wijk (Rivierenwijk) wil de gemeente extra bruggen aanleggen over het Merwedekanaal. Hoeveel weten we nog niet, dat moet allemaal nog besloten worden. Een handjevol mensen maken zich hier zorgen over, die heb je nou eenmaal altijd. Veel andere mensen zijn blij met de extra bezoekers voor de enigszins zieltogende Rijnlaan of de mogelijkheid om straks snel naar park Transwijk te komen. De bestaande bruggen liggen een behoorlijk eind uit elkaar en aan beide zijden van de Rivierenwijk waardoor als er geen extra brug komt er straks weinig tot geen contact is tussen de oude en nieuwe wijk.

 19. Wim

  @ Steffie ,
  Goed lezen, er staat er moet gekozen worden \, houdt dus in dat ze e niet allemaal komen.
  Dus even je voorkeu uitspreken.

 20. Don

  Mis de tunnel onder het Westplein jaren geleden beloofd maar nooit gekomen. Nu is er blijkbaar wel geld tijd om belofte na te komen. Mooie kans om vertrouwen in de politiek enigzins te herstellen.

 21. Jopie

  JdV fiets een keer om 1730 van USP naar het Wilhelminapark of Kampong naar IBB of een andere combinatie en post je bericht dan nog eens?

 22. Koel Hoofd

  Voor €46 miljoen kan de gemeente slechts 2 bruggen bouwen omdat de gemeente een extreem kostbaar wanbeleid voert waarbij design en politiek imago belangrijker zijn dan functionaliteit.

 23. Kees

  Als er een tunnel is waardoor zowel bereikbaarheid als leefbaarheid sterk zal verbeteren dan is het wel de Westpleintunnel.

  Denk dat je deze niet kan bouwen voor dit geld.

 24. Bob

  Een brug richting lage weide graag, liefst nummer 12, anders nummer 13. Daarnaast ter plaatse van het westplein een tunnel.
  Een brug bij Soia, nummer 14, is mijn inziens totaal overbodig

 25. Ties

  Denk dat er gekozen gaat worden voor meerdere kleinere projecten verspreid over de stad. Die 46 mln. is zo op natuurlijk.
  En vallen de mwkz-bruggen niet onder die 380 mln. die onlangs in in het nieuws was?

 26. J

  @ Jeroen
  We weten het wel: vijf extra bruggen en 1700 mensen hebben reeds tegen de komst van de bruggen geprotesteerd, dus geen handje vol.
  Daarnaast is de verwachting van de ondernemers op de Rijnland dat hun klandizie juist af zal nemen oa door invoering van betaald parkeren.
  De afstand tussen de bestaande brug is nu 1000 meter…

 27. Katja

  Is omrijden of even omfietsen taboe tegenwoordig ?

 28. Jeroen

  @J er staan behoorlijk wat anoniempjes tussen die lijst plus ook een hoop die niet eens in Utrecht wonen. En ik spreek de ondernemers vaker en weet dat de meningen ook daar behoorlijk uiteen lopen. Overigens is parkeerdruk en betaald parkeren niet afhankelijk van die bruggen maar van het aantal auto’s in de merwedekanaalzone. Juist de winkels op de Rijnlaan krijgen meer last van parkeren als die bruggen er niet komen. Dan parkeert iedereen zo dicht mogelijk bij de balijebrug.

 29. Croese

  Die Moreelsebrug is leuk en mooi en heeft een fijn uitzicht, maar voegt voor fietsers natuurlijk vrijwel niets toe. Of voor perrongangers.
  Nu blijft de druk en drukte bij de andere overgangen onverminderd en neemt alleen maar toe: bij de Bleekstraat of Westplein.

 30. Hendrik

  Een tunnel onder westplein is echt nodig.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).