490 statushouders hebben versneld sociale huurwoning gekregen; onderzoek of maatregel wel eerlijk is 490 statushouders hebben versneld sociale huurwoning gekregen; onderzoek of maatregel wel eerlijk is

490 statushouders hebben versneld sociale huurwoning gekregen; onderzoek of maatregel wel eerlijk is

490 statushouders hebben versneld sociale huurwoning gekregen; onderzoek of maatregel wel eerlijk is
Utrecht heeft voor 490 statushouders zicht op een woning in de stad. Daarom worden vanaf maandag 29 augustus sociale huurwoningen weer beschikbaar voor alle woningzoekenden. Dat is eerder dan verwacht. Ook is bekend geworden dat het College voor de Rechten van de Mens onderzoek gaat doen naar het handelen van de gemeente.

Utrecht heeft voor 490 statushouders zicht op een woning in de stad. Daarom worden vanaf maandag 29 augustus sociale huurwoningen weer beschikbaar voor alle woningzoekenden. Dat is eerder dan verwacht. Ook is bekend geworden dat het College voor de Rechten van de Mens onderzoek gaat doen naar het handelen van de gemeente.

De gemeente had in juli aangekondigd om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor statushouders. Andere woningzoekenden – op noodgevallen na – hadden daarmee het nakijken. Deze verregaande maatregel werd genomen om achterstanden van de gemeente in te lopen en volle opvanglocaties in Nederland te ontlasten. Ook de gemeente Utrecht spreekt van een ‘onorthodoxe stap’

De verwachting was dat er zes weken nodig waren om huisvesting te regelen voor alle 490 statushouders. Dit is dus in vier weken gelukt. In de eerste drie weken zijn 279 statushouders gehuisvest in 148 woningen. De gemeente verwacht de resterende statushouders de komende weken te kunnen koppelen aan een van de al vrijgekomen woningen.

Vrijkomende sociale huurwoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere en kwetsbare doelgroepen, waaronder statushouders.

College voor de Rechten van de Mens

Bij Artikel 1, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, zijn zestien meldingen binnengekomen van inwoners die zich ongelijk behandeld voelen door deze handelswijze van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft daarom besloten om bij het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek te vragen naar het eigen handelen. De instantie moet gaan bekijken of de maatregel voldoet aan de gelijke behandelingswetgeving.

Voldoen aan de opdracht

“We zijn heel blij dat we zo snel zo veel statushouders kunnen huisvesten, waardoor ook eerder dan verwacht weer woningen beschikbaar komen voor alle woningzoekenden”, zegt wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie). “Hiermee voldoen we aan de opdracht van het Rijk en ontlasten we de opvanglocaties in onder meer Ter Apel. Samen met het COA, de woningcorporaties en Vluchtelingenwerk hebben we ons enorm ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi dat dit resultaat heeft.”

Al met al verwacht de gemeente dit jaar zelfs meer statushouders te huisvesten dan de bedoeling is. Dat wordt dan in mindering gebracht op de benodigde aantallen volgend jaar. Er worden dus niet meer statushouders gehuisvest, maar wel eerder.

Gekoppelde berichten

68 Reacties

Reageren
 1. Alain

  Gelijke gevallen, gelijk behandelen.

  Alleen is een statushouder geen gelijk geval, dus bestaat er de ‘onorthodoxe’ mogelijkheid. Net zoals dat er altijd al urgenties in het systeem zitten.

  We gaan het horen van het College. Gemeente Utrecht gaat niet de structurele problemen met het asielbeleid (of met de woningmarkt) oplossen. Ik ben wel blij dat ze tenminste proberen om onderdeel van de oplossing te zijn. Zowel met noodopvang als met doorstroming.

  Als het Rijk het geld voor de verbreding A27 nou in woningbouw zou stoppen…

 2. Lexus

  Doordat de neoliberale regeringen van de afgelopen decennia in een groot deel van de wereld meer problemen hebben gecreëerd dan opgelost gaan we waarschijnlijk een tijd tegemoet waarin er meer noodmaatregelen dan structurele maatregelen zullen moeten worden getroffen. Dit zal wereldwijd tot spanningen gaan leiden die tot nu toe ongekend zijn. Omdat hoogstwaarschijnlijk noodzakelijke oplossingen achterwege zullen blijven, zal de mensheid binnen afzienbare tijd in chaos aan haar eind komen. Voor de menselijke soort en een aantal andere soorten die met haar ten onder gaan een triest vooruitzicht, maar een weldaad voor de planeet.

 3. JdV

  Uiteraard is het hartstikke eerlijk. Het motto van de gemeente en onze regering is tenslotte : Weg met ons. Dus een dergelijk beleid past geheel in de gang van zaken. En bovendien hebben verreweg de meeste inwoners van de stad gestemd op de partijen die dit beleid verzinnen. Dus als u of uw kinderen geen woning kunnen krijgen moet u daar niet over zeuren, daar heeft u tenslotte geheel zelf voor gekozen. You will own nothing and be happy.

 4. Koel Hoofd

  Goed dat gedupeerden aangekaart hebben dat ze worden gediscrimineerd .
  Dat is in elke vorm wettelijk verboden en Nota Bene het ALLEREERSTE artikel van onze Grondwet wat de gemeente hier bewust en opzettelijk overtrad.
  De wethouder had dan ook eerst moeten kijken of het juridisch houdbaar is, dat pas achteraf doen nadat gedupeerden gingen klagen is heel laakbaar.
  Wel begrijpelijk, emoties voeren nu eenmaal de boventoon in de politiek. Maar dat wil niet zeggen dat de hersentjes niet gebruikt hoeven te worden en de gemeente boven de wet staat.

  Ben heel benieuwd wat het College van de rechten voor de mens gaat bevinden. Zal niet de eerste keer zijn dat ze de overheid op de vingers tikken vanwege discriminatie.

 5. Leon

  Mooi dat het zo’n succes was.

 6. Yoshua

  Eerlijk of oneerlijk.
  Laten we eens kijken naar de enorme fout die de gemeente heeft gemaakt met deze actie.
  Wat van voorraad afgaat, dient te worden aangevuld, om stilstand te voorkomen.
  Ze hebben verzuimd flexwoningen te bouwen in de tijd dat niemand meer van en naar een andere sociale huurwoning mocht verhuizen.

  Niet iedereen verhuisd naar een koopwoning of andere stad.
  Veel mensen in de sociale huur verhuizen binnen eigen wijk of een andere stadswijk.
  Deze huurders laten een woning achter, soms voor een instromer en soms voor een doorstromer.
  Had verwacht dat de Gemeente Utrecht juist deze periode zou gebruiken om duizenden flexwoningen en containerwoningen te bouwen.

 7. Hans

  Lexus, je bent niet bepaald een optimist. Ik snap het. Maar dat de mensheid binnenkort aan haar einde zal geraken, daar ben ik niet van overtuigd. Dat kunnen we namelijk helemaal niet zeker weten. Waarmee niet gezegd is dat we een rooskleurige toekomst tegemoet gaan. Ik houd het erop dat we de toekomst niet kunnen voorspellen en dat er zich in de geschiedenis altijd tamelijk onvoorspelbare ontwikkelingen hebben voorgedaan die niemand zag aankomen. Goede en minder goede, soms werden er bij toeval zaken uitgevonden die ronduit een zegen waren voor de mensheid. Een aansprekend voorbeeld is de ontdekking van penicilline, stomtoevallig en totaal onvoorzien.
  Overigens klopt het volstrekt wat je beweert over het gevoerde neoliberale beleid van de laatste decennia; de sloop van de verzorgingsstaat, de uitverkoop van de sociale woningmarkt met als dieptepunt het opdoeken van het Ministerie voor Volkshuisvesting en het dichtgooien van AZC’s toen het even wat minder liep met de vluchtelingenstroom. Stuk voor stuk allemaal voorbeelden van de oorzaken van de huidige zelf gecreëerde problematiek. Zelf gecreëerd door onze briljante Mark Rutte en diens kompanen. Nu staan er gebakken peren op hun – en ons – menu.

 8. Scherpschutter

  Wist u, beste reaguurder, dat Lexus naast doemprediker van het einde der tijden ook te huur is als verkleedclown om uw feestje op te fleuren? Met levensgenieter Lexus laat u ieder feestje tot leven komen. LOL.

  Neemt u voor meer informatie gerust contact met mij op.

  Dhr. Scherpschutter
  Entertainmentbureau Het Zonnetje in Huis BV.

 9. Lexus

  @Hans: ik hoor vaak het argument dat “de wetenschap” het probleem wel gaat oplossen. Helaas heeft die ook veel problemen gecreëerd, denk bijvoorbeeld aan de waterstofbom en de plastics, die de natuur volledig, dit wil zeggen letterlijk door en door, vervuild hebben. Zoals u zelf aangeeeft hebben we zelfs de gigantische, tot nu toe eigenlijk onbeheersbare bevolkingstoename voor een groot deel aan “de wetenschap” te danken. De enige mogelijkheid voor het voortbestaan van de mensheid is naar mijn stellige overtuiging dat iedereen zo veel mogelijk gaat leven in harmonie met de natuur. En dat is in de verste verte niet het geval. Behalve de bevolking van de westerse wereld, gaat nu ook een groot deel van de Aziatische verspillend leven, waardoor er veel meer dan één aarde nodig is. Kortom, ik deel uw relatieve optimisme geenszins.

 10. Kees N

  Goed gedaan!
  Blij dat ik in een gemeente woon die zich het lot van asielzoekers, statushouders, vluchtelingen én andere woningzoekers aantrekt. En daarbij de grenzen durft op te zoeken om te komen tot oplossingen. Daar zouden andere gemeenten zich aan kunnen optrekken!

 11. Herman

  Belachelijke maatregel en schoon voorbeeld hoe je je als bestuur vervreemdt van hé eigen mensen die keurig hun ding doen en graag een woning willen.
  Wordt je ingehaald door welvaartzoekers……

  En dan raar opkijken als vertrouwen in politiek nog lager wordt en mensen extremer gaan stemmen….

 12. Hans

  JdV, het is zoals gewoonlijk weer flagrante lulkoek wanneer u hier beweert dat het motto van de gemeente en onze regering zou zijn ‘weg met ons’. Dat motto bestaat helemaal niet maar haalt u hier van stal om ons te doen geloven dat gewone burgers al deze ellende uitsluitend aan zichzelf te danken hebben. In werkelijkheid komt het hele rampzalige tekort aan sociale huurwoningen voort uit jarenlang door rechtse
  partijen gevoerd neoliberaal beleid. De verheerlijking van de markt en het verkwanselen van de verzorgingsstaat is decennialang de doelbewuste opzet van die partijen geweest. Ons huidige stadsbestuur moet nu met noodmaatregelen komen. Dat is dus een REACTIE op eerder door jarenlang afbraakbeleid van de kabinetten Rutte gecreëerde problemen. Men dweilt met een kraan die door rechts doelbewust werd opengezet. Uw opdracht ‘niet zeuren’ slaat nergens op. Natuurlijk hebben gedupeerden van het genoemde afbraakbeleid alle recht van klagen. Dat ‘zeuren’ noemen komt hautain over. Meedenken over mogelijke oplossingen, dat is van een andere orde. Ik heb u er nog niet op kunnen betrappen. .

 13. Koel Hoofd

  @Hans
  Maar die 150 gekozen 2e Kamerleden zaten er al die jaren wel bij en keken er naar… en toen weer weg….
  Die paar criticasters werden niet eens serieus genomen maar kwaad aangekeken. Rutte had al gelijk in 2012 moeten opzouten toen het gedoogkabinet viel over ene “Henk en Ingrid” die door Rutte op alle mogelijke manieren in de kou werden gezet. We hebben hem met zijn alleen nog eens 10 jaar zijn ongestoorde gang laten gaan. Het is gewoon niet goed voor het democratisch proces als een bestuurder te lang zit. Want acnienniteit dwingt respekt van van de nieuwkomers in het team die automatisch zijn geneigd om diens intussen erkende “leiderschap” te volgen en dat breid zich uit als een olievlek naar de andere regionen. De gevolgen zijn bekend: In 2010 hebben er 19 partijen met de verkiezingen meegedaan waarvan er 10 zijn gekozen. Nu zitten er 20 fracties in de tweede kamer… Rutte heeft het land lachend tot op het bot verdeeld.

 14. Jasper

  @Kees N: hear, hear. Trots op Sharon, niet lullen maar poetsen. Had Rotterdam kunnen zijn.

 15. Hebbe

  Nou we zitten hier met smart te wachten op de gemeente Utrecht voor mijn zoon van 32 die onmogelijk hier in Utrecht aan een huis kan komen hier in Utrecht . Als die reageert op een woning staat die nog 168ste met een inschrijving van 14 jaar verwacht nu wel dat die binnib zes weken een huis aan geboden krijgt .

 16. Hebbe

  Nou we zitten hier met smart te wachten op de gemeente Utrecht voor mijn zoon van 32 die onmogelijk aan een huis kan komen hier in U . Als die reageert op een woning staat die nog 168ste met een inschrijving van 14 jaar verwacht nu wel dat die binnin zes weken een huis aan geboden krijgt .

 17. Hans

  @ Lexus
  Ik zeg niet dat ‘de wetenschap’ het probleem gaat oplossen. Was dat maar zo zeker.
  Ik zeg alleen maar dat ik denk dat de toekomst onvoorspelbaar is en dat er meer scenario’s denkbaar zijn dan die van beide uitersten: het pessimistische of het optimistische scenario. We weten het niet. En intussen moeten we alles op alles zetten om de schade aan de planeet zoveel mogelijk te beperken.

 18. Sia

  Alle woningen aan aan asielzoekers Nederland opvangland

 19. arbeider

  Deze Overheid, links en rechts, heeft maling wat het merendeel van dit land wil, namelijk minder asielzoekers meer huizen voor onze kinderen, meer geld voor onze ouderen, opkomen voor onze boeren en vissers…etc.etc. Als dat allemaal komt door afspraken in de EU, dan kan ik maar 1 oplossing bedenken….NEXIT!

 20. Rob

  @Kees N
  U heeft al fijn een plekje. En dan bedoel ik om te wonen. Niet die wachtlijst waar je al 10jr opstaat..

 21. Trots op Utrecht !

  Wij zijn gelukkig geen Tubbergen, maar een stad die staan voor menselijk zijn. Het gemeente initiatief getuigd van echtr bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Daar waar onze regering mensen letterlijk in de kou laat staan is onbehoorlijk bestuur. Utrecht heeft nu, en in het verleden bewezen een stad met een echt hart te zijn. We hebben vaker mee gedacht met mensen aan de randen van onze samenleving, zoals drugs verslaafde door Hostels te creëren, een echt succes, of mee te denken met de situatie van heroïne hoeren door ze een zo veilig mogelijke plek te bieden. We hadden de eerste sociale woningbouw van Nederland.
  Sint Maarten is in Utrecht niet zomaar een historisch figuur, maar een inspirator, een waar symbool wat ons tot Utrechter maakt.
  We hebben net als Sint Maarten oog voor het individu dat zeer behoeftig is, en delen onze rijkdom.
  Dat is het wapen van Utrecht : het delen van de rode mantel ! ( hij sneed hier een stuk af voor de koude bedelaar )
  We vieren 900 jaar stads rechten, we denken niet als een dorp die niet verder kan kijken, !
  En daarom voel ik me trots om Utrechter te zijn !

 22. Lombokker

  @Lexus
  Dat het allemaal komt door wereldwijd neoliberaal beleid ziet u wat mij betreft verkeerd. Terwijl veel Europese landen al voor de corona in een (lichte) economische crisis verkeerden, ging het in andere werelddelen juist een stuk beter. Veel Afrikaanse landen hadden groeicijfers van tegen de 10%. Daardoor kregen meer mensen in die landen genoeg geld om naar West-Europa te reizen. Nadat de reisbeperkingen i.v.m. corona zijn opgeheven heeft dat geleid tot enorme toestroom van migranten, waar de capaciteit van onze asielopvang totaal niet op berekend is.

 23. Lombok

  Ik lees hier vooral reacties van mensen die zelf niets hebben moeten inleveren voor deze statushouders. Sorry maar je humaniteit stelt weinig voor als je uit je gepriviligieerde positie de gemeente motiveert on de belangen van statushouders boven die van reguliere woningzoekers te plaatsen. Heeft de gemeente inmiddels al contact opgenomen met de alleenstaande moeder die door de gemeente werd geadviseerd naar de daklozenppvang te gaan of spuugt deze gemeente liever op haar burgers zonder verantwoording af te leggen tegenover de inwoners die het dupeert?

 24. Zuilen

  Trots op de gemeente Utrecht, die op deze wijze haar nek uitsteekt om binnen haar mogelijkheden bij te dragen aan het oplossen van de mensonterende situatie in Ter Apel.

 25. Stadsie

  Nieuwsgierig wat de commissie gelijke behandeling zal oordelen. Want zo heette dat vroeger.

 26. Lexus

  @Lombokker: u bevestigt alleen maar mijn stelling dat er op afzienbare tijd een gaat komen aan de menselijke soort, die een aantal andere soorten met zich meesleept. Een migratiecatastrofe — mensen op zoek naar een bestaan in een nog leefbaar deel van de aarde — zal deel uitmaken van de algehele ondergang. Helaas steken de meeste mensen als struisvogels de kop in het zand, zoals uit verschillende reacties hierboven blijkt.

 27. JdV

  @Hans: Klopt, men dweilt met de kraan die doelbewust is opengezet. De gelukszoekerskraan inderdaad. Honderden gelukszoekers per week binnenhalen en huizen geven, daar valt niet tegen op te dweilen of te bouwen, jarenlang links wanbeleid. En beste Hans, beste TrotsopUtrecht, hoeveel van deze “arme” “vluchtelingen” heeft u zelf in huis genomen? Of is dit vooral medelijden zolang het u zelf niks kost en het opgelost mag worden ten nadele van andere inwoners die al lang smachten naar een woning?

 28. Realist

  De immigratie wordt aangewakkerd door progressief linkse partijen en lobbyisten. Zoveel mogelijk binnenhalen, niet praten over echte oplossingen en tegenstanders wegzetten als racisten. Ik ben niet trots op deze discriminerende actie van ons kneiterlinkse bestuur. Borstklopperij over de rug van de bevolking, nog niet eens gesproken over de enorme kostenpost die de gemeenschap weer mag ophoesten.

 29. Scherpschutter

  @Lexus

  “Zoals u zelf aangeeeft hebben we zelfs de gigantische, tot nu toe eigenlijk onbeheersbare bevolkingstoename voor een groot deel aan “de wetenschap” te danken”.

  Waar haalt u die nonsens nu toch vandaan? De grootste bedreiging voor de mensheid is niet een onbeheersbare bevolkingstoename, maar een totale bevolkingsimplosie al in de komende 10-30 jaar! De voortplantingsratio van de mens is al decennia schrikbarend laag en zakt de laatste 10 jaar in een nog veel schrikbarender tempo verder….Zeker in o.a. Japan, China en het complete Westen, van Rusland tot de VS en de EU-landen.

  Neemt u dat uiteraard niet van mij aan, maar bijvoorbeeld wel van (mogelijk) de meest intelligente mens op aarde: Elon Musk. Zoek gewoon eens op Youtube naar “Elon Musk Population Collapse” of begin hier eens mee:

  https://youtu.be/2WX_mgnAFA0

  Er is geen bevolkingsoverschot! Er zijn zo ongelofelijk weinig mensen op deze aardkloot dat als je er één grote vleesbal van zou maken dat deze een doorsnee van nog geen kilometer zou hebben. Alle mensen op de hele aarde passen op de begane grond van New York alleen…Zo bizar weinig mensen zijn er! Je moet statistisch gezien 17.443.000.000 keer lukraak een bowlingbal uit een vliegtuig gooien om ooit één keer een mens te raken.

  En dat píepkleíne beetje mensen plant zich zo weinig voort dat er een totale bevolkingsimplosie zal ontstaan in de komende 20 jaar…Ik weet niet hoe je je precies zo gek hebt laten maken, maar je moet je realiseren dat je serieus gehersenspoeld bent.

 30. Joop

  In het toewijzingssysteem zit per definitie ongelijkheid immerd mensen met urgentieverklaring gaan voor anderen. Dus ook zonder deze actie van de gemeente, komen mensen zonder zo’n urgentie verklaring sowieso als laatste aan een woning. Het gebrek zit hem niet in het systeem van toewijzing, maar in het niet oplossen van het te kort aan betaalbare woningen. Het lijkt alsof Nederland slechts dure huizen wil bouwen voor een selecte groep en die groep dan ook nog het liefst wegstoppen in de achtergelegen gebieden van een stad, zeg maar de nieuwe achterbuurten oh nee we noemen nu achterstands wijken.

 31. Gbrie

  Heel trots op Utrecht Fijn dat ze dit gedaan hebben. De meeste klagers hebben een huis dus wat zeur je. Voor die ene van in de 30 die nog bij zijn moeder woont: 8-12 jaar geleden waren huizen heel betaalbaar in deze stad dus jammer dat er toen niet wat gekocht is. Maar ja dan was dat mogelijk Overvecht geweest en daar reageren velen niet op huizen. Niet wetend hoe leuk grote delen van die wijk zijn.

 32. Lexus

  @Realist: weet u wel waarover u het heeft? De afgelopen decennia is Nederland geregeerd door zogenaamde middenpartijen, die evenwel een rechts neoliberaal beleid hebben gevoerd (beperking van de macht van de overheid, verkoop en privatisering van overheidsinstellingen en in zijn algemeenheid een beleid van ieder-voor-zich en zoek-het-zelf maar uit voor de burger). De enige sociaal-democratische, nog een heel klein beetje linkse partij was de PvdA, die echter al onder Kok haar ideologische veren afgeschud heeft en als kale kip verder het neoliberaal beleid van de rechtse partijen gesteund heeft.

 33. Lexus

  @Scherpschutter: het aantal aardbewoners nadert inmiddels de acht miljard en groeit nog gestaag verder. Door de klimaatverandering — verhitting, verdroging en juist ook toenemende overstromingen — neemt het landbouwareaal echter steeds verder af. Een betrekkelijk kleinschalige oorlog als in Oekraïne levert al problemen op voor het voeden van honderden miljoenen mensen in een deel van Afrika. Het zal alleen maar erger worden. Steekt u als hoofdstruisvogel maar rustig de kop in het zand, maar hou alstublieft op met uw nepinformatie.

 34. Yo

  @ Gbrie

  8-12 jaar geleden waren de huizenprijzen in Utrecht helemaal niet prima betaalbaar.

  Utrecht was één van de steden waar na de bankencrisis die huizenprijzen zo goed als niet gedaald zijn, terwijl ze toen al op een veel hoger niveau dan elders in het land stonden.

  In 2008/2009 gingen arbeidershuisjes al voor 350.000 euro over de toonbank en kostte een simpel rijtjeshuis (jaren dertig t/m 50) in de goede utrechtste buurten al rond de 450.000-700.000 euro.

  Wachtlijsten voor sociale huurwoningen waren ook toen al 10-12 jaar.

  En ik weet waar ik het over heb.

 35. Yo

  @Realist

  Hoe kunnen linkse partijen die nog nooit regeringsverantwoordelijkheid gedragen hebben en in de meerderheid van de Nederlandse gemeenten geen macht hebben in hemelsnaam een internationale migratiegolf aanwakkeren?

  Waarom zijn er in Nederland migratiegolven?

  Omdat de neoliberale partijen, zoals CDA en VVD en ook d’66 samen met het Nederlands/ internationaal bedrijfsleven, zoals VNO-NCW en de boerenbelangenclubs (tuinbouw) actief en doelbewust personeel ronselen en werven in het buitenland. Van (goed betaalde) expat tot gastarbeider en lage loonarbeider. Belastingvoordelen incluis.

  Dit zijn veelal de legale migranten. Ongeveer 200.000 per jaar, gemiddeld genomen over de laatste perioden.

  Waarom verder nog?
  Uiteraard omdat Nederland in de top 5 welvarendste landen ter wereld staat of stond en waar, ondanks uitgekleed, nog steeds een sociaal vangnet is en vrede is.

  Dat weten mensensmokkelaren en handelaren ook. Die smokkelen mensen naar hier. Actief. Daar krijgen zij dik voor betaald.

  Verder is er natuurlijk veel droogte in de wereld met bijbehorende economische crisissen en is het aantal gewapende conflicten en autoritaire regimes toegenomen.

  Als laatste, waarom zijn er veilige landers? Wellicht omdat Nederland het vertikt om samen met landen als Marokko, waar we dankzij onze bevolkingssamenstelling een band mee hebben, goede deals en afspraken te maken.

 36. Moniek

  Wat is eigenlijk het probleem van een bevolkingsafname op aarde, Scherpschutter? Dát lijkt me nu eens échte vooruitgang.

 37. Hans

  Beste Lombok,
  als je even tijd hebt luister dan even naar de heldere uitleg van onze wethouder op Radio 1 over deze kwestie.

  Luister de podcast Nieuwsweekend: Utrecht houdt woord en huisvest statushouders.
  Download de NPO Radio 1-app: https://www.nporadio1.nl/app

 38. Steve

  Waarom moet Nederland bijna alles opvangen?
  Dat hebben wij nu wel genoeg gedaan.
  Advies, stuur ze naar Scandinavië.
  Daar is nog plek genoeg voor iedereen.

 39. Hans

  Voor Lexus…

  https://www.theguardian.com/science/audio/2022/jul/26/learning-how-to-cope-with-climate-doom-podcast

 40. Utrechter2

  @Lexus 1)
  je ging voorbij aan het belangrijke punt van Lombokker ” Ik lees hier vooral reacties van mensen die zelf niets hebben moeten inleveren voor deze statushouders. Sorry maar je humaniteit stelt weinig voor als je uit je gepriviligieerde positie de gemeente motiveert on de belangen van statushouders boven die van reguliere woningzoekers te plaatsen. Heeft de gemeente inmiddels al contact opgenomen met de alleenstaande moeder die door de gemeente werd geadviseerd naar de daklozenppvang te gaan of spuugt deze gemeente liever op haar burgers zonder verantwoording af te leggen tegenover de inwoners die het dupeert? “

 41. Utrechter2

  @Lexus 2)

  Is links intellectueel of alleen maar links?

  Wat ik bedoel, als links pretendeert intellectueel en academisch te zijn dan moet ze ook in haar analyses aangeven wat de gevolgen zijn van het gekozen klimaatbeleid op het oplossen van de woningnood, zie bijvoorbeeld Rijnenburg.
  Is het intellectueel en academisch om alleen maar te zeggen dat links onterecht wordt beschuldigt en dat de woningnood aan rechts ligt? Bedenk hierbij ook dat links in de grote steden al decennia de grote partijen zijn.

 42. Koel Hoofd

  @Scherpschutter
  “Je moet statistisch gezien 17.443.000.000 keer lukraak een bowlingbal uit een vliegtuig gooien om ooit één keer een mens te raken.”
  Statistiek is makkelijk te beinvloeden, laat een paar bowlingballen vallen boven Parijs of Londen en de kans wordt heel veel groter, doe het tijdens de spits en is bijna 80% raak…
  There are little lies, big lies and statistics…

 43. Koel Hoofd

  @Lexus 26/8/2022 – 14:38
  Snap je helemaal 1000%.
  Immers ‘Science brings light, but light only makes more shadows appear…’
  Maar ook ‘we live in interesting times’. 🙂
  Ook al is het inderdaad soms heel ergerlijk en deprimerend om naar een ‘train wreck happening in slow motion’ te kijken omdat je al weet hoe het afloopt.
  Geeft wat extra lading aan ‘gij zult uw geduld in lijdzaamheid bezitten’.
  Maar hey, ‘sit back, relax, watch, the gras grows’ …

 44. Lexus

  Aan iedereen die op mijn doemscenario heeft gereageerd: het tij is alleen nog te keren wanneer verreweg het grootste deel van de wereldbevolking nu zou gaan leven in harmonie met de natuur. Wat overigens gewoon zonder meer aangenaam kan zijn. Ik zie echter overal, ook in de opkomende economieën, het tegenovergestelde en nog niet het begin van verbetering. Ergo… Ik hoop niet dat ik nog op m’n ouwe dag als de boodschapper van slecht nieuws vermoord zal worden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Shooting_the_messenger). Maar dat de mensen hier liever iets anders willen horen dan de ongemakkelijke waarheid, begrijp ik wel.

 45. Lexus

  @Utrechter2: zonder links ook maar in het minst vrij te pleiten van een aandeel in de huidige huisvestingsmisère, is het wel met name de VVD-minister Stef Blok in het kabinet Rutte II (met nota bene de PvDA!) geweest die verantwoordelijk. Het is echt de liberalisering en privatisering vanwege de rijksoverheid geweest die de huidige ellende voor een groot deel heeft veroorzaakt. Overigens is sinds de Tweede Wereldoorlog de woningnood nooit weg geweest, wat eigenlijk een schande is voor een welvarend land als Nederland. Het is merkwaardig dat Nederland zo’n hoge dunk van zichzelf heeft al is de eigendunk inmiddels terecht wel aan het afnemen. Er is te veel misgegaan en er gaat nog steeds veel mis.

 46. Yo

  @utrecht 2

  In Rotterdam en Den Haag zijn de linkse partijen niet de grote partijen.

  In Utrecht is D’66 groot. Een liberale middenpartij.

  @Steve

  Kennelijk kom je nooit in Scandinavië. Met name Zweden, maar ook Noorwegen vangen vele asiezoekers op en staan ook open voor migranten. Daar zitten voor- en nadelen aan, maar ze doen het. Meer dan NL.

  Nederland haalt geen asielzoekers. Ze komen. De echte harde grens van Nederland ligt aan de grens van de eu. Misschien daar eens gaan kijken. Daar worden asielzoekers namelijk keihard tegengehouden. Dat wat hier komt is maar een fractie van het totaal aantal dat Europa probeert binnen te komen. Degenen die door gaten glippen en gesmokkeld worden.

 47. Paul

  @realist, wat triest om zo gevangen te zitten in een gedachte gang, en vervreemd te zijn van medemenselijkheid.
  Humaniteit heeft niets met links of rechts te maken. De rechten van de Mens zijn niet door linkse politiek ontstaan. Ieder mens met enig gevoel voor empathie gunt een mens die uit vreselijke omstandigheden is gevlucht, huis en haard zelfs heeft verlaten een nieuwe kans.
  Door de media zou gedacht kunnen worden dat de vluchtelingen stroom groter is dan ooit, maar het is even veel als het gemiddelde van de laatste 30 jaar. Er is alleen in Ter Apel een bestuurlijk wan beleid, en ieder wel denkend mens vindt dat mens onterend.

 48. Scherpschutter

  @Moniek

  “Wat is eigenlijk het probleem van een bevolkingsafname op aarde, Scherpschutter? Dát lijkt me nu eens échte vooruitgang.”

  Een bevolkingsafname is sec bezien het probleem niet. Het probleem is het gevolg daarvan; een totale en volledige instorting van alle economiëen en financiële systemen ter wereld. En nu hoeft een instorting dáárvan sec bezien ook niet slecht te zijn, maar je moet ook niet blind zijn voor consequenties daar weer van; bittere armoede en hongersnoden voor miljarden mensen.

  @Lexus 14:18

  Ik had al niet de illusie dat iemand die zo compleet buiten zinnen is dat hij werkelijk denkt dat de aarde vergaat (LOL) in staat zou zijn om tot een kalme, nuchtere en analyserende reactie te komen en u stelt in die zin niet teleur. Maar de feiten liegen niet; er zijn 2.1 geboortes per vrouw nodig om een bevolking in stand te houden. Complete werelddelen zitten daar niet alleen vér onder (Nederland slechts 1.4), maar zorgwekkender is nog wel dat de geboortecijfers in ongekend tempo blijft dalen… Elon Musk’s redeneringen zijn feilloos; binnen 10-30 jaar zal wereldwijd een complete bevolkingsimplosie plaats gaan vinden. Maar goed, als u liever in panische doodsangst in een hoekje onder de tafel blijft zitten grienen in plaats van onweerlegbare feiten onder ogen zien, dan moet u dat uiteraard zelf weten.

  @Koel Hoofd

  Ja, dat de kans groter is dat je een mens met een bowlingbal op z’n boleet raakt bij uit een vliegtuig werpen als je dat boven steden doet is vrij logisch, maar dat is nu net het punt niet. Het punt is eerder dat er ongelofelijk weinig steden zijn ten opzichte van de totale landmassa. Iedereen die wel eens vliegt begrijpt dit. Er is gigantisch veel onbenut land op deze aardkloot. Onvoorstelbaar immens grote lege vlaktes.

  Deze aarde zou eenvoudig 100 miljard mensen aankunnen. Sterker, het is met de nieuwste agriculturele technologiëen al mogelijk om 50(!) miljard mensen te voeden met niets dan een stuk landbouwgrond ter grootte van de staat Texas in de VS….Er is helemaal niets aan het handje.

  De wilde paniek die je onder de Lexusoïden vandaag de dag aantreft is niets dan een gevolg van de enorme propgandacampagnes die vooral in het Westen plaats vinden. In Azië, Afrika, Zuid Amerika of India hoor je helemaal niemand over klimaat/milieugeleuter. Westerse bevolkingen behoren tot de meest extreem gehersenspoelde bevolkingen ter wereld, zonder dat ze het zelf doorhebben….Een gemiddelde Westerling is net zo gehersenspoeld als een Noord Koreaan.

  Er is werkelijk niets aan de hand. Het klimaat is prima. Het milieu gaat prima. Nul werkelijke problemen met voedselvoorziening, anders dan zoals ze door overheden worden veroorzaakt. Eigenlijk de enige werkelijke problematiek wereldwijd is dat overheden er een totale puinhoop van maken. Of dat nu Oost-Europese overheden zijn die elkaar te lijf gaan, Westerse overheden die nodeloos ruzie zoeken met hun belangrijkste leveranciers van energie om hun instortende trustfundsystemen te redden of EU overheden die hun bevolkingen compleet hersenspoelen in het kader van een socialistisch unificatieproject of wereldwijd samenwerkende overheden die hele bevolkingen twee jaar gijzelen wegens een onschuldig griep-achtig virusje…Veel mensen (zeker in Nederland!!) zitten mentaal compleet vast in de door overheden zorgvuldig ontworpen informatiematrix om zich heen…

  Er is werkelijk niets aan de hand Koel Hoofd. Nou ja, anders dan de gebruikelijke etatistische puinhopen die we al eeuwen zien. Nog een paar honderd jaar hopelijk en dan is de mens wel verlost van overheden. U en ik zullen het niet meer meemaken helaas, maar kunnen wel fijn genieten van een zorgeloos leven vol overdaad in een hilarische maatschappij vol mentale wrakken. Neem het er lekker van en geniet, kerel. Het leven is kort.

 49. JdV

  @lexus: niet bang zijn hoor. Je hebt geen kritiek op de islam dus je risico om vermoord te worden is minimaal.

 50. Lexus

  Volgens de huidige berekeningen van The Lancet zal de wereldbevolking nog tot 2064 groeien en dan 9,7 miljard mensen bevatten (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext). Ik vrees echter dat er eerder sprake zal zijn van bevolkingsafname, maar niet als gevolg van bewuste keuzes van de mensheid, maar van de onvermijdelijke klimaatcatastrofe en de daarmee samenhangende rampen die het gevolg zijn van het zelfvernietigend gedrag van de menselijke soort. Maar natuurlijk mag iedereen zich in slaap laten sussen door de geruststellende “wetenschap” van mensen als Scherpschutter. Het maakt het leven op korte termijn er in ieder geval een stuk aangenamer op.

 51. Justin Case

  Ik ging vorige week naar Texel en het viel mij op dat er boven Purmerend hele grote stukken land onbenut liggen. Daar worden nu o.a. datacenters op gebouwd. Daar kunnen we m.i. makkelijk een paar 1000 containers en flexwoningen kwijt om asielzoeker “tijdelijk” te huisvesten. Waarom moet dit in drukbevolkte steden waar geen ruimte is?

 52. Utrechter2

  @Yo: natuurlijk mag je als links iemand zeggen dat D66 groot is in Utrecht. Maar is het academisch en intellectueel om te verzwijgen dat GroenLLinks tot 2x toe de verkiezingen heeft gewonnen?
  Is het academisch en intellectueel om te verzwijgen dat de PvdA voor decennia de dominante partij in Amsterdam en Rotterdam is geweest?
  Nogmaals je mag het verzwijgen, of zo veel mogelijk negeren, EN jezelf links noemen. Want als halve liberaal vind ik dat dat mag zolang je je daarbij maar niet OOK beroept op intellectueel en academisch gelijk.

 53. Utrechter2

  @Lexus: als je intellectueel en academisch was dan ging zou je de gevolgen van het klimaatbeleid en van de immigratie-eisen van de EU (zie wat Rutte daarover zegt/toegeeft) meenemen in de analyse VOORDAT je concludeert dat het allemaal aan Stef Blok en de PvdA ligt.

  Omdat ik me inleef in de starter zeg ik dat het EN EN is: rechtse mensen die gesetteld zijn vinden het prima dat er veel immigranten komen, dat stuwt de huizenprijs alleen maar. En ze hoeven daar geeneens voor te lobby’en want dat doen linkse partijen voor ze.
  Linkse mensen die gesetteld zijn doen alsof ze voor de woningzoekende zijn maar puntje bij paaltje gaat het klimaatbeleid voor (zie Rijenburg) en daarna de statushouder, en daarna pas de Nederlandse woningzoekende.

  Aan de woningzoekende zeg ik: je hoeft me niet te geloven maar degenen die jullie problemen echt op zullen lossen zijn partijen die eerlijk en vooral VOLLEDIG zijn over de woningmarktanalyse, en niet de partijen die andere partijen de schuld geven en hun eigen aandeel verdoezelen.

 54. Utrechter2

  @Paul: zie de reactie van Lombokker: waar al jaren aan voorbij gegaan wordt trouwens: globalisatie, inclusief voorrang geven aan statushouders is leuk voor de rechtse EN links-progressieve hoger opgeleiden (zie ook wat Rutte in alle eerlijkheid erover zegt) maar het is een enkeltje deurwaarder/camping voor de onderste helft van de samenleving.

 55. Realist

  @Yo. Kennelijk ben je niet op hoogte van problemen in de Zweedse steden veroorzaakt door massaimmigratie. Denemarken daarentegen doet het prima waar nb een linkse overheid het probleem benoemd en op een juiste wijze aanpakt. Een minister van immigratie aldaar, zelf zoon van een immigrant, benoemd de problemen die Europa met massaimmigratie heeft (iets wat bij ons in een taboesfeer zit). Uitermate inspirerend dat zelfs een linkse overheid realistisch kan zijn.
  @Paul. De cijfers zijn cumulatief, je voorbeeld maakt het probleem alleen maar groter.. Opvang is humaan maar niet als er geen woningen zijn en de zorg, infra, veiligheid enz enz onder grote druk komen te staan. Vanaf dat punt heeft het niets meer met humaniteit te maken want dat raakt alles en iedereen terwijl er andere oplossingen zijn. Als je ten koste van alles toch ‘humaan’ wil zijn mag je zelf het goede voorbeeld geven.

 56. Fred

  Laat alle klagers lekker in Tubbergen gaan wonen en een omgekeerde vlag ophangen.
  Wat de wethouder heeft bedongen met de deal met de rijksoverheid is dat Utrecht versneld enkele duizende woningen met steun van het rijk kan bouwen. De kans om in Utrecht een woning te vinden wordt dus groter. Helaas blijft deze kant van de deal onbelicht.
  Overigens moet elke gemeente linksom of rechtsom die woningen aan statushouders leveren – dat is een wettelijke taak. Dit is een win-win, maar dat wil rechts NL niet horen.

 57. Lexus

  @Utrechter2: ik heb niet meer gezegd dan dat de zogenaamde middenpartijen — VVD, CDA, D66 en PvdA — de afgelopen decennia met een rechts neoliberaal beleid — geloof in een vrije markt, liberalisering, privatisering, ieder-voor-zich en zoek-het-zelf maar uit — vrijwel alle problemen hebben veroorzaakt waar we nu mee zitten. Het totaal vastgelopen huisvestingsbeleid maakt daar deel van uit. Zelfs nu nog hebben Rutte c.s. de neiging de problemen voor zich uit te schuiven en aldus nieuwe problemen te creëren.

 58. Koel Hoofd

  @Lexus
  “Ik vrees echter dat er eerder sprake zal zijn van bevolkingsafname, maar niet als gevolg van bewuste keuzes van de mensheid, maar van de onvermijdelijke klimaatcatastrofe en de daarmee samenhangende rampen die het gevolg zijn van het zelfvernietigend gedrag van de menselijke soort”
  Ah, tijd geleden was daar een grappige docu over op national geographic. Wetenschappers hebben uitgedokterd welke van de 10 grote extinction level events de grootste kans had om een ‘einde aan de mensheid’ te maken. Met stip op 1: de menselijke agressie ten opzichte van de medemens….
  Dus voordat we het klimaat en/of planeet omzeep kunnen helpen hebben we elkaar al uitgeroeid. Geeft dat troost?

 59. Koel Hoofd

  @Scherpschutter
  “Deze aarde zou eenvoudig 100 miljard mensen aankunnen. Sterker, het is met de nieuwste agriculturele technologiëen al mogelijk om 50(!) miljard mensen te voeden met niets dan een stuk landbouwgrond ter grootte van de staat Texas in de VS….Er is helemaal niets aan het handje.”

  Dat is labotheorie, Hamilton heeft er paar leuke SF boeken over geschreven. Dus wij gaan echt niet meer meemaken dat zijn fantasie (weliswaar gebaseerd op wetenschap) realiteit wordt.

  “Eigenlijk de enige werkelijke problematiek wereldwijd is dat overheden er een totale puinhoop van maken. “

  Klopt, Machiavelli heeft er een leuk boekje over geschreven. Zijn conclusie was een paar honderd jaar geleden al dat het niet uitmaakt welke bestuursvorm er wordt gekozen, het echte probleem van Homo sapiens is het vinden van ‘goede leiders’. Daar zijn er zo weinig van dat van redelijke leiders de lijderskantjes zijn weggepoetst en de leiderskantjes opgepoetst waardoor we ze in de geschiedenis kunnen herkennen als huppeldepup ‘de goede’ etc.

  “Nou ja, anders dan de gebruikelijke etatistische puinhopen die we al eeuwen zien.”

  Ohw, maak daar maar gerust en onbeschaamd minstens 100.000 jaar van met opties op meer dan 3 miljoen jaar. Homo sapiens verandert nooit, leercurve in de vorm van horizontale lijn. Ze maken enkel betere werktuigen en daar zijn ze echt heel erg goed in. Nadat ze er 3 miljoen jaar over hebben gedaan om uit te vinden dat je ook met symbolen op een ‘duurzaam’ (technische levensduurd) medium kennis in de dimensie tijd kan overdragen in plaats met verhalen, zang en dans waarbij de kennis over tijd degradeert… Horizontale leercurve, dus elke 3e generatie vind het wiel opnieuw uit door het ding een andere naam te geven…

 60. Lexus

  @Koel Hoofd: het door u geschetste scenario van “de menselijke agressie ten opzichte van de medemens” komt aardig in de buurt van het scenario van Scherpschutter die een samenleving zonder overheid voorstaat. Inderdaad zal een opstand tegen en afbreuk aan het democratisch en rechtsstatelijk gezag van de overheid eerst leiden tot chaos — dus een oorlog van allen tegen allen — waarna de sterktsten de macht grijpen of zelfs van de zwakkeren verkrijgen en er een dictatuur zal ontstaan waarbij die van bijvoorbeeld China een bagatel is. Het is zeker niet uitgesloten dat dit scenario deel zal uitmaken van de klimaatcatastrofe.

 61. Utrechter2

  @Lexus: precies dus wat je hebt gezegd is te weinig en daarmee niet correct. Een halve waarheid is een hele leugen.

  Voor de woningmarkt heb je een tegenstelling die de zaken veel beter voorspelt. Je hebt de insiders / gesettelden die het prima vinden dat immigratie, klmaatbeleid, en andere leuke maatregelen doorgang vinden, en het met genoeg verzwijgen als probleemoorzaak. En je hebt de outsiders, de starters, die alleen maar kunnen dromen van een woning in Utrecht of op acceptabele reisafstand van Utrecht. En die al jaren wachten op een woning.

 62. Utrechter2

  @Fred: elke partije zal een maatregel verkopen als een overwinning en als een verbetering of nog beter, als een win-win. Maar meestal blijven ze vaag in de uitleg, ook in uw reactie weinig conceets, hoe snel, hoevel geld. Hoe verhoudt het zich tot bestaande plannen (want anders sigaar uit eigen doos).

 63. Lexus

  @Utrechter2: ik zie werkelijk niet in wat er aan mijn waarheid schort. Ik heb nergens beweerd dat alle “partijen” gelijk staan in de huisvestingsmalaise, alleen dat de overheid deze situatie doelbewust door privatisering en liberalisering gecreëerd heeft. Van huisjesmelkers die vette winsten maken kan niet verwacht worden dat zij vrijwillig van hun bevoorrechte positie afstand zullen doen. En van bestaande huiseigenaren-bewoners of hun erfgenamen kan niet verwacht worden dat zij vrijwillig hun woning onder de zogenaamde marktprijs van de hand doen. Zij profiteren bovendien volop van de gecreëerde schaarste. Hier is toch echt een ander overheidsbeleid nodig.

 64. Lexus

  Redactie: waarom wordt een eerdere reactie voor de zoveelste keer niet geplaatst? U kunt mij vanzelfsprekend bereiken op mijn e-mailadres.

 65. Fred

  @utrechter2: lees het andere nieuwsbericht op deze site: 1800 woningen

 66. Utrechter2

  @Lexus: goed gezien, een halve waarheid is waar maar het venijn zit hem in de informatie die niet gegeven wordt. Ook de meeste greenwashing is niet gebaseerd op leugens maar op halve waarheden. Ik heb al gezegd dat u dat als links-progressief persoon mag doen (want vrijheid van meningsuiting) zolang u daarbij maar geen gelijk claimt, en zeker niet het academische of intellectuele geiljk. Kunnen we met deze deal leven?

  @Fred: geen antwoord op een van de drie door mij gestelde vragen.

 67. Boze Rob

  Geweldige prestatie om in 3 weken tijd bijna 150 woningen te vinden voor woningzoekende!!!

  Gaat Utrecht deze trend doorzetten en een woning voor onze kinderen vinden.

 68. George Knight

  Details zitten zoals altijd in de uitvoering. Daar moet de maatregel van het Utrechtse gemeentebestuur om sociale huurwoningen versneld toe te wijzen aan statushouders op beoordeeld worden. Niet op goede bedoelingen of op politieke overtuiging.

  Ik ben van mening dat door de dwang van bovenaf de uitvoering door de woningcoöperaties onnodig is bemoeilijkt. Het gemeentebestuur heeft politiek gescoord en de problemen bij de woningcoöperaties over de schutting gegooid. Men kan zeggen dat de woningcoöperaties voor zichzelf betere voorwaarden hadden moeten bedingen. Maar of het inzicht bij de woningcoöperaties ontbrak of ze niet op konden tegen de politieke druk van het gemeentebestuur is de vraag,

  Het was praktisch beter geweest als er een langere looptijd genomen was om de totale groep van statushouders een sociale huurwoning te bieden zodat de tijdsdruk minder klemmend was geweest, Zodat de woningcoöperaties beter maatwerk hadden kunnen bieden. Dat konden ze door de tijdsdwang nu niet in alle gevallen. Dat slaat negatief terug op de statushouders, de omwonenden en de woningcoöperaties zelf.

  De gemeente maakte met de woningcoöperaties een afspraak om statushouders versneld te huisvesten. Des statushouders waren in de meeste gevallen niet sociaal of economisch gebonden aan de gemeente of regio Utrecht. Ze werden gedwongen om op korte termijn te verhuizen naar de gemeente Utrecht waar het tekort aan sociale woningen al groot is. De statushouders hadden evenmin in alle gevallen voldoende financiële middelen om hun woning behoorlijk in te richten.

  Degelijke uitvoering en een partijpolitiek statement van het gemeentebestuur zijn vermengd geraakt en lopen door elkaar heen.

  Utrechtse woningcoöperaties konden niet in alle gevallen maatwerk bieden en werden door de afspraak met de gemeente gedwongen concessies te doen aan hun eigen normen. Hiermee werden de woningcoöperaties door de gemeente in de richting van de politiek gestuurd, terwijl ze een andere, sociale missie hebben, namelijk: goede en passende woonruimte bieden tegen redelijke voorwaarden. Dat geldt niet alleen de nieuwe, maar ook de al langer in een woning van een woningcoöperatie wonende huurders.

  Het niet kunnen bieden van passende woningruimte aan statushouders op korte termijn deed zich kennen in het tekort aan woningen voor grote gezinnen. Met als gevolg dat deze grote gezinnen in sommige gevallen tegen hun zin in te kleine woningen werden ondergebracht. Dat was een direct gevolg van de politieke druk van het gemeentebestuur dat binnen de woningcoöperaties vanuit de directie doorsijpelde naar de uitvoerende dienst die onder politieke druk werd gezet om de eigen normen op te rekken.

  Een en ander heeft drie gevolgen.
  1) Statushouders zijn ontevreden met hun in hun ogen te kleine nieuwe woning. Maar ze hebben in hun kwetsbare positie en dwang van overheden om snel te verhuizen geen middel om ertegen te protesteren.

  2) Omwonende huurders van sociale woningen worden ineens geconfronteerd met een woning waar normaal twee of drie personen wonen waar ineens zeven personen worden ondergebracht. Dat zorgt voor ongenoegen en onrust bij omwonenden. Dat is niet gericht tegen de statushouders, maar tegen de woningcoöperaties die dit erdoor drukken en met de omwonenden elk gesprek uit de weg gaan en niet wensen te communiceren omdat ze geen argumenten hebben om het goed uit te leggen. Door de dwingende afspraak inclusief tijdsdruk met de gemeente moesten de woningcoöperaties concessies doen aan hun eigen normen. Wat toewijzing van woningen en communicatie met huurders betreft.

  3) De Utrechtse woningcoöperaties beschadigden in een relatieve korte tijd door het uit de weg gaan van het ‘normale’ gesprek en de controversiële besluitvorming om grote gezinnen met statushouders in te kleine woningen onder te brengen de relatie met hun huurders die doorgaans in jaren is opgebouwd. Het sociaal contract tussen woningcoöperatie en omwonende huurders wordt beschadigd. Dat verstoort niet alleen de relatie tussen woningcoöperatie en huurder, maar beschadigt ook het zelfbeeld van een woningcoöperatie die altijd probeerde het goede te doen voor de huurders.

  Wat is de les van goede bedoelingen en de in sommige gevallen minder goede uitvoering? Hoe is de relatie tussen gemeentebestuur en woningcoöperatie verlopen door het plan van het gemeentebestuur om 490 statushouders versneld onder te brengen in sociale woningen van Utrechtse woningcoöperaties?

  We hebben er geen beeld van of dit plan per huurwoning en woningcomplex goed heeft uitgepakt, Nodig is een evaluatie door een onafhankelijke betrokkene die bij de in Utrecht in een sociale huurwoning geplaatste statushouders en de omwonenden inventariseert of de uitvoering van de plannen van het gemeentebestuur volgens de gebruikelijke normen van de woningcoöperatie zijn verlopen. En zoniet in hoeverre de normen zijn opgerekt, de uitvoering heeft gefaald en gemaakte fouten in de uitvoering door de woningcoöperatie alsnog hersteld kunnen worden.

  Welke partij stelt hier in de Utrechtse raad raadsvragen over en verzoekt om zo’n onderzoek?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).