Aantal Utrechtse PvdA-leden wil geen hoofddoek of keppel voor handhavers en toezichthouders Aantal Utrechtse PvdA-leden wil geen hoofddoek of keppel voor handhavers en toezichthouders

Aantal Utrechtse PvdA-leden wil geen hoofddoek of keppel voor handhavers en toezichthouders

Aantal Utrechtse PvdA-leden wil geen hoofddoek of keppel voor handhavers en toezichthouders
Een aantal leden van de Utrechtse PvdA is kritisch over de steun van de partij voor het toelaten van godsdienstige uitingen bij handhavers en toezichthouders. Zij dienen daarom tijdens de algemene ledenvergadering een motie in, waarmee raadsleden worden opgeroepen een ander standpunt in te nemen. “Het past niet bij de PvdA, hiermee wordt de scheiding tussen kerk en staat verkwanseld.”

Een aantal leden van de Utrechtse PvdA is kritisch over de steun van de partij voor het toelaten van godsdienstige uitingen bij handhavers en toezichthouders. Zij dienen daarom tijdens de algemene ledenvergadering een motie in, waarmee raadsleden worden opgeroepen een ander standpunt in te nemen. “Het past niet bij de PvdA, hiermee wordt de scheiding tussen kerk en staat verkwanseld.”

Eerder deze maand werd bekend dat, als het aan de gemeenteraad ligt, handhavers en toezichthouders tijdens het werk een hoofddoek, keppel of andere godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting mogen dragen. Een meerderheid van de raad steunde een motie om dit mogelijk te maken.

Maurits Groenenberg dient de motie namens een aantal kritische PvdA-leden in. Hij meent dat wanneer er een enquête onder de bevolking zou worden gehouden een meerderheid tegen het toelaten van godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting bij handhavers en toezichthouders zou zijn. “Het blijft een vreemd fenomeen dat de politiek niet echt het volk vertegenwoordigt.”

Om dit aan te kaarten dient hij woensdag de motie in. Daarin is te lezen dat de PvdA een seculiere partij is die is gegrondvest op de ideeën uit de Franse Revolutie en de Duitse filosofie, en dat de scheiding tussen kerk en staat een verworvenheid is die is ontstaan na een eeuwenlange strijd.

Vereiste

Verder is in de motie te lezen dat boa’s, politieambtenaren, advocaten, rechters en officieren van justitie personen zijn die de democratische rechtstaat vertegenwoordigen en dat het uitdragen van neutraliteit voor deze personen een vereiste is.

Met de motie roept een aantal leden de vertegenwoordigers – dus onder andere de politici in de gemeenteraad – op dit standpunt over te nemen. Of het enige invloed heeft op het toekomstige uniform van de Utrechtse handhavers is te bezien, daar is namelijk al over gestemd.

Gekoppelde berichten

35 Reacties

Reageren
 1. Hans

  Groenenberg heeft volstrekt gelijk. Gezagshandhavers moeten neutraliteit uitstralen. En verder mogen ze wat mij betreft zo kleurrijk en divers als mogelijk zijn. Politiemensen en Boa’s; mannen of vrouwen van Turkse, Marokkaanse, Joodse, Surinaamse, Hindoestaanse dan wel oorspronkelijk Nederlandse origine, ik verwelkom ze allemaal en ze verdienen allemaal ons respect. Gelijke monniken, maar graag zonder kappen!

 2. Aa

  De PVDA heeft al onze idealen al lang en breed ondergeschikt gemaakt aan diversiteit. Letterlijk alles is gerechtvaardigd onder de noemer van diversiteit. En wie daartegen ageert is een racist.

 3. Wies

  Prima motie. Eén kleine kanttekening: de situatie van de advocaat ligt wat mij betreft toch echt anders. De advocaat dient een partijbelang en mag dan ook best een religieus symbool dragen, zo lijkt mij?

 4. RABE

  Uiterlijke kenmerken van religie verstoren het uniform.
  De naam zegt het al, UNIFORM, allemaal het zelfde zonder uitzondering. Zo niet dan kun je weer ellende verwachten omdat dan de raddraaiers kunnen gaan schelden of de hoofdoek of keppel afpakken. Dat willen we toch niet??

 5. Adriaan

  @Hans: eens.
  Uitstraling uniform moet neutraal zijn. Het idee achter een uniform.
  We schieten een beetje door in personalisatie-wensen van uniformen…..
  Van Dale’s woordenboek zegt over het woord uniform: gelijke kleding.

  https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/uniform#.YZy9LC-iFbU

 6. Janah

  Ik heb nooit geweten dat er onder “de keppeldragers” zo’n grote belangstelling is om BOA te worden. Overigens lijkt me dit onderwerp wel een referendum waard.

 7. cas

  Als iemand een geloof niet erkent, en die handhaver heeft een uiting die aan een bepaald geloof is gerelateerd, mag je dan weigeren om gehoor te geven aan deze handhaver…

 8. GeeWee

  Volgens mij kun je prima neutraal optreden als BOA of agent met een keppeltje, tulband of hoofddoek op je hoofd. Ons buurland, het VK, heeft hier al enkele decennia ervaring mee.

 9. Wouter

  Ok. Dus “Liberté, égalité, fraternité”, behalve als je als moslima een overheidsfunctie wil bekleden? Door bepaalde groeperingen uit te sluiten van de toezichthoudende groep krijg je toch juist een onbalans in macht tussen bevolkingsgroepen, waardoor je de deur voor een klassenongelijkheid open zet? Was dat niet juist waar de PvdA vooral tegen strijd? Volgens mij moet PvdA hier beslissen welk ideaal ze zwaarder vinden wegen.

 10. Wouter

  @cas
  Het lijkt mij evident dat een persoonlijke interpretatie van de wet niet boven de feitelijke wet gaat.

 11. Hans

  @ GeeWee
  Ongetwijfeld zullen er onder de keppeldragers, tulbanddragers en wat dies meer zij goede handhavers te vinden zijn. Neemt niet weg dat je hiermee toch weer een discussieaanleiding inbrengt in bepaalde situaties. Dat gaat het werk er voor deze mensen niet makkelijker opmaken. En de vraag is, nog even afgezien wat volgens mij het overgrote deel van de handhavers er zelfvan vindt – ze zijn geen voorstander – of je het moet willen. Bovendien is dit een lokaal initiatief en dat geeft een heleboel onduidelijkheid. Want landelijk blijft men het neutrale uniform dragen, zonder toeters, bellen en hoofddoekjes.

 12. Utrechtsch

  Wauw. Laat die mannen en vrouwen lekker dragen wat ze willen. Het verandert niets aan hun taak, gezag of uitstraling in mijn ogen. Een hoofddeksel is net zo neutraal als geen hoofddeksel

 13. TJ

  De motie van Groenenberg is terecht. Scheiding van kerk en staat is een groot goed. Daar hoort dan ook neutraliteit van de gezagshandhaving bij

 14. Frank

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
  Een moedige motie met goede argumenten!. Neutraliteit is voor ambtsdragers heel belangrijk. Het lijkt mij overigens voor ambtsdragers ook veel veiliger om niet de missionaris uit te hangen. Dat kan een hoop ellende geven bij confrontaties en in de rechtbank. Vermeende discriminatie kan dan een argument worden tegen ambtsdragers met een religie kenmerk. Ik hoop dat de raad luistert naar deze goede argumenten.

 15. Anne Marie ten Berge

  De Utrechtse gemeenteraad heeft (toen de burgemeester in Glasgow zat) een motie aangenomen inzake het toekomstige uniform van Utrechtse politieagenten (opleiding van 4 jaar) en Utrechtse Boa’s (opleiding van 1 jaar). Dit tekent het kennisniveau van de meerderheid van politici in de Utrechtse gemeenteraad en uiteraard ook van Sharon Dijksma (PvdA) raadsvoorzitter die de eindverantwoordelijkheid heeft voor het behandelen van een motie die niet aan de grondwet getoetst kan worden. Politieambtenaren en Boa’s zijn personen die de democratische rechtstaat vertegenwoordigen, De grondwet eist van hen neutraliteit. Het dragen van een tulband, een keppeltje of een hoofddoek alsmede het instemmen met het dragen daarvan in een openbare functie, straalt volgens mij minachting uit voor onze Nederlandse Grondwet. De algemene ledenvergadering van de PvdA probeert het tij te keren maar als zij niet naar de bestuursrechter willen stappen tegen het machtsbeleid van PvdA burgemeester Sharon Dijksma, raadsvoorzitter en korpsbeheerder, in dan zal dit raadsbesluit niet terug te draaien zijn. We hebben een Kieswet waarin staat dat alleen politici die onze grondwet in woord en daad respecteren zich volksvertegenwoordigers mogen noemen.

 16. Lombokker

  @Wies
  “Napoleon Bonaparte heeft de toga geïntroduceerd in Nederland. De gedachtegang van Napoleon Bonaparte was dat de toga dient ter objectiviteit van de persoon die onder de toga schuilgaat. Het doet er niet toe wat de persoonlijke kenmerken zijn van de advocaat. De advocaat staat er voor zijn cliënt. De rechter kan dankzij de toga niet beïnvloed worden door de uiterlijk kenmerken van de advocaat zoals diens kleding, diens religie, diens schoonheid, diens sieraden of diens zichtbare rijkdom. Dit bevordert de gelijkheid in een rechtszaal. De zwarte toga staat voor afwijzing van ijdelheid. De bef staat voor neutraliteit.”

 17. Pee

  @Utrechtsch
  Volgens mij begrijp jij niet wat die geloofsovertuiging voor anderen kan betekenen.
  Als iemand met een keppeltje op een paar moslims aanspreekt dan heb je de poppen aan het dansen dat weet iedereen ,al houd iedereen daar zijn mond over dicht.
  “hoofddeksel is net zo neutraal als geen hoofddeksel ”
  Niet dus ,het zegt veel meer voor sommigen dan je zal denken en het nodigt uit tot commentaar als duidelijk is welk geloof je aanhangt.
  Bij een neutraal uniform voorkom je dus deze problemen.

 18. Geenstijl@Utrecht 🤔

  Dit verhaal is slim gespeeld door een partij die alleen maar erop uit is verdeling te zaaien in de maatschappij, en die partij is DENK,gesteund door doorgeschoten politieke partijen.
  De overheid hoort neutraal te zijn,net als haar vertegenwoordigers.

 19. ACTK

  Politie en Boa’s vertegenwoordigen niet de burger maar de wet. Daar zit nog wel een verschilletje. Zoals kiezers en consumenten (hoewel vertegenwoordigt door dezelfde persoon) verschillend gedrag vertonen geldt dat ook voor kiezers en hun gedrag. De kiezer kiest een volksvertegenwoordiging die als wetgever besluit dat je niet harder dan 100 mag. Maar vervolgens gaat de kiezer toch harder rijden en wordt zo nodig gecorrigeerd door handhavers.
  De ratio regeert (als het goed is) en stelt de wetten op. Politie en justitie zijn het geweten van de samenleving om binnen onze goede voornemens (lees: wetten) te blijven handelen.
  In die rol mag de handhaver niet verward worden met een vertegenwoordiger van een geloofsrichting of andere levensovertuiging. Dat schept verwarring. Wie daar niet mee kan leven, wat volkomen legitiem is, moet dit vak niet uit willen oefenen.

 20. Uuutje

  @Wouter

  Misschien moet je jezelf de vraag stellen waarom het voor een Moslim (of iemand van een ander geloof) zo moeilijk is om tijdelijk in functie de geloofsuitingen achterwege te laten; in de vrije tijd en persoonlijke levenssfeer kunnen de geloofsuitingen gewoon weer gedragen worden.

  Het staat een Moslim gewoon vrij agent te worden hoor.

 21. erwin

  @Anna Marie ten Berge: “De Utrechtse gemeenteraad heeft (toen de burgemeester in Glasgow zat) een motie aangenomen inzake het toekomstige uniform van Utrechtse politieagenten (opleiding van 4 jaar) en Utrechtse Boa’s (opleiding van 1 jaar).”
  De gemeenteraad gaat niet over het uniform van politieagenten, dus dit lijkt me enorm stug dat de gemeenteraad daarover iets geroepen zou hebben. Heb je anders een bron?

 22. Bernhard

  Prima motie van een echte sociaaldemocraat. Leeuwendeel van de PvdA’ers heeft hun beginselen allang verkwanseld.

 23. Peter Damen

  @Wouter. Moslima’s en andere groepen worden natuurlijk helemaal niet uitgesloten van toezichthoudende functies. Ze dienen zich wel gewoon te conformeren aan een neutraal uniform, zoals iedereen. De keuze ligt dus bij hen, en het feit dat ze zich buitengesloten voelen klopt dus helemaal niet!

 24. JdV

  @wouter. Waarom kunnen moslima’s geen overheidsfunctie bekleden dan? Omdat ze bepaalde kleding willen aantrekken die niet past binnen de functie? Dan sluiten ze zichzelf uit, dat doet de overheid niet. De eisen zijn namelijk voor iedereen gelijk. Als je daar niet aan wilt voldoen is dat jouw keuze. Als een moslima geen rijbewijs heeft mag ze niet autorijden. Das geen uitsluiting. Als lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster mag je als overheidsdienaar in sommige functies geen vergiet op je hoofd dragen. Als sikh geen tulband. Als turk geen fez, etcetera.
  Wil je dat toch? dan solliciteer je op een functie waar je geen rijbewijs nodig hebt. Of geen universitair diploma, of waar je wel een tulband mag dragen. Keuzes hebben consequenties. Het zou goed zijn als zogenaamde “minderheden” stoppen met het slachtoffer spelen en leren dat een keuze ook gevolgen heeft in plaats van te worden gepamperd door de wouters van deze wereld. Klaar met de zieligheidsindustrie.

 25. Jan

  Erg uniform zijn de uniformen nu ook al niet als ik de foto bekijk.

 26. Bernhard

  Grappig hoe sommige reaguurders niet beseffen dat het een slippery slope is om keppeltjes en hoofddoeken toe te staan. Hoe ga je bepalen welke geloofsuitingen geoorloofd zijn? Wat vinden we van vergieten? Wat als je overtuigd nationaal-socialist bent, mag je dan een ketting met een swastika dragen? Of runentekens als je het iets bescheidener houdt? Niet aan beginnen. Gezagdragers dragen niet voor niets een uniform.

 27. George Knight

  Zelfs als er opnieuw gestemd zou worden over betreffende motie en de PvdA tegen stemde, dan nog zouden de drie stemmen van de PvdA geen verschil uitmaken.

  Waar is de tekst van Maurits Groenenberg te lezen?

 28. Bromsnor

  Het wordt tijd dat Bromsnor zijn vergiet weer gaat dragen https://historiek.net/pastafari-vliegende-spaghettimonster/81953/

 29. Utrechter2

  De PvdA probeert weer net als vroeger beide groepen kiezers aan te spreken.

 30. Realist

  Van de linkse partijen had ik eerlijk gezegd een felle afkeur verwacht voor welk religieus symbool dan ook. Ze hebben de kerk immers toch niet voor niets verketterd?

 31. Napolitanov

  : Ik vind het onbegrijpelijk dat onze gemeenteraad het besluit heeft genomen om religieuze kenmerken toe te staan bij onze beveiligers. Ik ben heel blij met de scheiding tussen kerk en staat in dit land, en laten we dat alsjeblieft zo houden. Utrecht staat alleen door dit vreemde besluit, een besluit waar niemand om gevraagd heeft, en waar naar mijn gevoel een grote meerderheid in onze stad tegen is.

 32. Ivo

  Maurits heeft volkomen gelijk. De Nederlandse politie werkt daarom ook al jaren volgens de gedragscode lifestyle-neutraliteit, die inging onder minister Opstelten. Hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes, tatouages en extreme haardrachten worden niet geaccepteerd volgens die code, omdat ze de neutraliteit en het gezag van de politie aantasten en het werk mogelijk bemoeilijken. Triest dat deze code niet voor alle handhavers geldt.
  https://www.infopolitie.nl/index.php/component/content/article/185-politie/nieuws-over-de-politie/2351-gedragscode-voor-uitstraling-politie

 33. Marco Knol

  Handhavers hebben geen eigen mening of overtuiging. Zij zijn “slechts” een instrument ter handhaving van bepaalde regels (ongeacht of je met die regels nu wel of niet eens bent) zonder aansziens des persoons. En om op dat laatste vlak zelfs ook maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen dienen zij dat in een uniform te doen dat ook elke schijn van partijdigheid uitsluit. Kortom, elk “iets” dat een bepaalde overtuiging zou kunnen uitstralen hoort niet aan de orde te zijn. Of dat nou een hoofddoekje is, een tulband, keppel, vergiet of paarlen oorbellen (of rood/zwarte sterren, of een regenboog eenhoorn); het hoort niet.

 34. Anne Marie ten Berge

  @Erwin, nee inderdaad de gemeenteraad gaat niet over het uniform van politie of boa’s. Maar wie gaat er over alle toeters en bellen die deze semi-ambtenaren zich zouden kunnen op zetten of aan hangen als een vast onderdeel van hun uniform? Waar ging die motie van de bron zelf, anders over? Mijn symparthie ligt bij de wet en niet bij een handvol raadsleden die aardig willen overkomen om bij de verkiezingen een stem te krijgen bij een groep van beminde gelovigen. Het is niet te bewijzen maar ik proef een soort van omkoperij:”Stem op mij dan mag u als Boa een hoofddoek dragen….”

 35. Kadoendra

  Volgens mij kan die PvdA beter op zoek gaan naar hun afgeschudde ideologische veren.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).