Afslagverbod moet verkeersoverlast in Votulast in Utrecht verminderen Afslagverbod moet verkeersoverlast in Votulast in Utrecht verminderen

Afslagverbod moet verkeersoverlast in Votulast in Utrecht verminderen

Afslagverbod moet verkeersoverlast in Votulast in Utrecht verminderen
Hier geldt sinds vorig jaar een afslagverbod
Automobilisten kunnen over een paar maanden niet meer vanaf de Oudenoord rechtsaf de Kaatstraat inrijden. Het is een van de eerste maatregelen om de drukte op de route Votulast te verminderen. In 2017 werd er al samen met omwonenden en ondernemers gesproken over deze verkeersader die wel wat opwaardering kan gebruiken. Toch heeft de knip maar effect op een klein gedeelte van deze route die door gebruikers als druk en onveilig wordt ervaren. Er is volgens de gemeente gewoonweg geen geld om de hele weg door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt op te knappen.

Automobilisten kunnen over een paar maanden niet meer vanaf de Oudenoord rechtsaf de Kaatstraat inrijden. Het is een van de eerste maatregelen om de drukte op de route Votulast te verminderen. In 2017 werd er al samen met omwonenden en ondernemers gesproken over deze verkeersader die wel wat opwaardering kan gebruiken. Toch heeft de knip maar effect op een klein gedeelte van deze route die door gebruikers als druk en onveilig wordt ervaren. Er is volgens de gemeente gewoonweg geen geld om de hele weg door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt op te knappen.

De hele route tussen Oudenoord, over de Kaatstraat, Willem van Noortstraat, Pieter Nieuwlandstraat, Antonius Mattaeuslaan en de Kardinaal de Jongweg moet op de schop. Deze zogenoemde Votulast-route is voor het autoverkeer een korte en snelle route tussen het centrum van de stad en de A27. In Utrecht leeft echter de wens om dit soort wegen zo veel mogelijk te gebruiken voor bestemmingsverkeer, en niet voor auto’s die niks in de wijken te zoeken hebben – het doorgaande verkeer. Daarnaast moet de weg voor fietsers verbeteren, moet de maximumsnelheid terug naar 30 kilometer per uur en moet de omgeving ook gewoon prettiger ingericht worden.

Daar zijn zowel omwonenden als de gemeente het over eens. Dat is niet nieuw. Al in 2017 werd er een uitgebreide verkenning naar de route gedaan. Honderden mensen gaven hun mening over de wegen die door Votulast lopen. Omwonenden gaven signalen af over te veel autoverkeer, slechte oversteekbaarheid en verminderende leefbaarheid langs deze route. Op meerdere wegen op de route is het geluidsniveau ook te hoog voor bewoners.

Uit de verkenning van 2017 blijkt dat tijdens de ochtend- en avondspits tweederde van de automobilisten die de stad hier uitrijden doorgaand verkeer zijn en dus geen bestemming in de wijk hebben.

Tekst loopt door onder afbeelding

Sinds de participatie en de verkenning in 2017 ligt de weg er nog hetzelfde bij. Maar nu, zes jaar later, gaat daar verandering in komen. De eerste stappen worden de komende periode genomen, maar wie denkt dat dit gelijk het begin is van de volledige herinrichting komt bedrogen uit. Daar is geen geld voor. Dat er al lang over gesproken wordt, erkent de gemeente ook. De gemeente schrijft daarover: “We snappen dat het project al een lange geschiedenis kent en dat ook de nu te nemen stappen veel tijd kosten. We willen op een zorgvuldige wijze tot een ontwerp komen. Een ontwerp waarbij de belangen van bewoners van dit deel van Utrecht niet altijd met elkaar overeenkomen, en dat kost tijd.”

Hoewel de verkenning alweer zes jaar geleden werd uitgevoerd zou deze wel nog steeds actueel zijn. “De wens om doorgaand autoverkeer uit de binnenstad te weren, de route voor sluipverkeer onaantrekkelijker te maken en de leefbaarheid te vergroten past nog steeds binnen de ambities van de stad. Verder gaven bewoners aan ook meer ruimte te willen voor groen en een betere oversteekbaarheid, ook dat is nog steeds actueel.” De verkenning zou vooral als basis dienen. Bij het verder uitwerken van de plannen zou weer samengewerkt worden met bewoners en ondernemers.

Tekst loopt door onder afbeelding

Wat gaat er nu wel gebeuren?

De eerste stap is het herinrichten van het kruispunt met de Oudenoord en de Kaatstraat. De belangrijkste verandering is een afslagverbod voor autoverkeer richting de Kaatstraat. Bussen, noodvoertuigen en fietsers kunnen nog wel rechtsaf, maar automobilisten moeten rechtdoor de binnenstad uit. Door de maatregel moet het aantal auto’s op de Votulast-route afnemen. Omdat die automobilisten natuurlijk wel de stad uit moeten, gaan ze een andere weg nemen. De bedoeling is dat ze via de David van Mollemstraat rijden. De gemeente is daarom van plan om enkele aanpassingen aan die weg te doen, zoals het verbreden van de fietsstroken. Er is eerder ook gesproken over de mogelijkheid dat automobilisten gebruik gaan maken via de sluiproute over de Draaiweg richting de Adelaarstraat. De gemeente verwacht echter niet dat veel mensen dit gaan doen en neemt op die route dan ook geen maatregelen. Wel gaat het verkeer gemonitord worden om dit in de gaten te houden.

In een latere fase wordt ook nog een van de twee rijstroken bij de kruising op de Oudenoord, de stad uit, vervangen door een groene middenberm. Dit kan echter pas na 2023, omdat er dan minder verkeer zal zijn vanwege andere verkeersmaatregelen in de omgeving, zoals herinrichting van het Lombokplein (Westplein) en een knip op de Catharijnesingel.

Tekst loopt door onder afbeelding

Toekomst

De Votulast-route is opgedeeld in drie gedeeltes, waarbij het eerste stuk dus de komende maanden aangepakt gaat worden. Het tweede gedeelte is een volledige herinrichting van de Kaatstraat en de Adelaarstraat. Deze herinrichting is onderdeel van de ‘Fietsroute om de Noord’, dat weer een project is waarbij gewerkt wordt aan een ‘comfortabele’ fietsroute tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat. Die route moet ook gaan lopen via de Kaatstraat, Adelaarstraat en door de Johannes de Bekastraat. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in 2025.

Dan is er nog het laatste gedeelte, een volledig nieuwe inrichting voor de Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat en Ingen Houszstraat. Daarvoor is de gemeente nog op zoek naar 6 miljoen euro. Dat geld is er nu nog niet. Mocht dit geld wel ineens nog dit jaar beschikbaar komen en het project gelijk van start gaan, dan zullen de daadwerkelijk werkzaamheden pas in 2026 starten. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er dit jaar nog geld wordt gevonden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Nieuw asfalt

Wel gaat er iets gebeuren. In de zomer van 2023 wordt de Willem van Noortstraat opnieuw geasfalteerd. Omwonenden hebben eerder ook geklaagd dat ze veel last van trillingen hebben door een combinatie van slecht asfalt (oneffenheden, gaten, scheuren), zwaar verkeer en een (te) hoge rijsnelheid. Politieke partijen Volt, EenUtrecht en CDA vroegen recent nog om opheldering over het probleem. Alleen een nieuw laagje asfalt zou de problemen namelijk niet oplossen. Daarnaast zou het ook zonde van het geld zijn om nu nieuw asfalt aan te brengen, als men ergens de komende jaren de straat sowieso opnieuw wil inrichten.

Het college van B&W is het met de vragenstellers eens dat er sprake is van kapitaalvernietiging als de route op korte termijn heringericht gaat worden, maar het vervangen van het asfalt zou toch echt snel moeten gebeuren. De huidige schades in het wegdek kunnen namelijk zorgen voor onveilige situaties en daardoor is er een verhoogd risico op schadeclaims. Jaarlijks repareren van plaatselijke, kleine schades in het wegdek kost uiteindelijk meer geld dan nu in één keer de gehele deklaag vervangen, benadrukt het college. Door de klachten van omwonenden over trillingen heeft de gemeente er ook juist voor gekozen om het asfalt eerder te vervangen.

27 februari starten de werkzaamheden aan de Draaiweg en David van Mollemstraat, die duren ongeveer twee weken. Daarna beginnen de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat.

37 Reacties

Reageren
 1. BW

  Supermooi. Vooral de mensen aan de David van Mollemstraat (en Draaiweg en Talmalaan) zullen opgetogen zijn.

  Is it me, of wordt de drukte nu alleen maar een paar honderd meter verplaatst?

 2. Wim

  “Geen geld” = andere GL-hobbyprojecten scoren beter.

 3. Herman1963

  Top! En met de afsluiting van de Kaatstraat wordt het dus haast onmogelijk gemaakt om b.v. de Breedstraat via de Hopakker te bereiken vanuit de westkant van het centrum. Waarom niet gelijk het hele centrum afsluiten voor autoverkeer? Dan kill je gewoon de middenstand en maak je van het centrum één groot terras. Gezellig man… (sarcasm button off)

 4. Lauwerecht

  Hier spreekt een Votulastbewoner, uit Lauwerecht. Hoe is het mogelijk dat er wordt gesproken over de verkeersoverlast in de wijk verminderen door het verkeer naar een andere straat in dezelfde wijk om te leiden?

  De draaiweg en Talmalaan zijn ‘s avonds na 2100 al een racebaan en er worden geen maatregelen genomen ondanks vele verzoeken uit de buurt.

  Het is wachten tot hier ongelukken gebeuren en er weer 6 jaar wordt nagedacht over een oplossing.

 5. Gbrie

  Wel geld voor 3x veranderen Goylaan en voor versmalling van Marnixlaan etc maar hier, veel harder nodig, niet?? Wat een puinzooi maken die kleuters van GL-ers van de stad! Het wordt tijd dat er bestuurders komen van 45 jaar en ouder met levenservaring.

 6. Rietje

  Fijn voor de mensen op de Oudenoord en David van Mollem. Ze komen daarna ook nog steeds op dezelfde plek uit, alwaar de overlast ook gewoon doorgaat.
  Je propt een stadje echt bomvol met mensen en werkplekken maar denkt er dan niet over na dat al die mensen zich ook gaan verplaatsen ?
  Probeer de nieuwe Marnixlaan en St Joseph bijvoorbeeld eens. Echt hopeloos.
  Ik ben een voorstander van minder autoverkeer, maar veel alternatief is er niet. Het trein en busverkeer is regelmatig dramatisch. Het aantal fietsen is onderhand ook niet meer te harden.
  Verder nadenken dan maar over hoe mensen zich minder hoeven te verplaatsen en nadenken over hoe mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van sociale huur zich elders kunnen vestigen mochten ze dat willen, om de stad verder te ontlasten. Succes.

 7. Peter

  Wat is doorgaand verkeer en wat bestemmingsverkeer? Bij doorgaand verkeer denk ik aan auto’s die van de A2 dwars door de stad naar de A27 gaan. Die zullen er altijd langer over doen dan via de rondwegen dus leren het vanzelf af. Of komt het omdat de NRU nog niet aangepast is met ondergrondse kruisingen, dan daar eerst maar eens mee opschieten.

 8. Sjaak

  @bw: om antwoord op je vraag te geven: ja. En terecht, de votulast-route is überhaupt nooit bedoeld geweest als doorgaande route.

 9. Wil

  @herman: breedstraat is uitermate goed bereikbaar met fiets of benenwagen.

 10. Frank

  Tis gewoon verplaatsen van t probleem draaiweg en loevenhoutsedijk worden hierdoor alleen maar weer drukker en drukker

 11. Lombokker

  Onder leiding van Groen Links is de gemeente al jarenlang bezig met het versmallen van doorgaande wegen binnen de stad tot zogenaamde ‘stadsboulevards’. Dat dat zou leiden tot een toename van sluipverkeer was te verwachten en werd ook voorspeld.
  Een verbod om af te slaan zal daar niet veel aan veranderen, een aanzienlijk deel van de automobilisten heeft daar schijt aan, en gehandhaafd wordt er toch niet. De enigen die hier beter van worden zijn de aannemers en wegenbouwers die het werk uit mogen voeren.

 12. Sanne

  Het asfalt zorgt dus voor verkeers-onveilige situaties? Hahahaha, de meeste auto’s scheuren hier met 70 over de weg. Dàt is onveilig!

 13. antonio

  @lombokker: de problemen op de volutlast-route spelen al veel langer dan sinds de invoering van de stadsboulevards en bovendien zijn die er nog niet eens aan de noordoost-zijde van de stad dus je bijdrage slaat nergens op.

 14. BW

  @Sjaak
  David van Mollemstraat is niet meer (of minder) als ontsluiting bedoeld dan de Kaatstraat.

  Verder: lees de reactie van Rietje (11:37).

 15. Patrick Hazeman

  Maar er is wel genoeg geld om allerlei straten waar minder problemen zijn, opnieuw in te richten? Soms meedere malen omdat het hier nooit in 1 x goed kan?

  En ja gemeente, jullie houden niet van autos maar toch hebben veel mensen er een nodig. Het OV is echt ondermaats en je kunt ook niet alles altijd te voet of met de fiets. Dat probeer ik echt wel maar ik werk op een industrieterrein naast de A2 en mijn zorgbehoevende oom en tanten wonen in een buitenwijk van Breda en dan moet ik echt met de auto, soms zelfs snachts.
  Niet iedereen heeft de luxe om middenin Utrecht te werken en familie te hebben.

 16. van Gelder

  Ooohhhh nu begin ik steeds meer te begrijpen waarom heel Utrecht (Vleuten/De Meern/leideserijn/Haarzuilen)Betaald parkeren krijgen terwijl hier niks aan de hand is met parkeeroverlast.
  Het is dus om de pot te vullen voor dit soort onzinnige acties.
  En gaan de mensen in de David van Mollemstraat hier blij van worden met al dat extra verkeer door hun straat??
  Zou fijn zijn als de mensen stoppen op Groen slinks te stemmen want ze sluiten heel Utrecht af.
  Zo jammer van eens zo een mooie stad. 😞

 17. Fab Brows

  Het aantal bijna ongelukken is fors op de hoek met het Oudenoord is fors..Hufterig verkeersgedrag, te hard rijden etc. idem. Het eindeloze gassen voor de brugopening in de zomer zal in de Kaat gelukkig verminderen en daarmee ook de enorme stank- en herrie-overlast alsook de levensgevaarlijke draaimanoeuvres in het midden om een andere short cut te nemen. NB De Kaat wordt aan 2 kanten bewoond: 4 en 6 etages met slaapkamers aan de straatzijde, De straat is al eerder op deze manier afgesloten geweest, de straat is ook onderdeel van de spoedroute en dat geeft problemen op de kruising met het Oudenoord. Fijn als er echte handhaving gaat komen of een flitspaal voor ongeoorloofd.

 18. Leon

  Goed hoor.

 19. Piet

  Het zou eens tijd worden want het is voor fietsers en voetgangers echt levensgevaarlijk vanaf Oudenoord tot aan het Willem van Noortplein. Vrees wel dat er ergens anders ook behoorlijke maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken. Begin eens met handhaven want mijn idee is dat er toch met regelmaat harder dan 50km/u gereden wordt op W van Noortstraat. Scheelt niet alleen in de beleving maar ook echt in de veiligheid.

 20. Sjaak

  @bw: check, bijdrage van Rietje gelezen. En nu?
  David van Mollemstraat is wel degelijk een doorgaande weg, in tegenstelling tot de Votulastroute wat een wijkontsluitingsweg is.

 21. Nadenken

  @Sanne:
  Helemaal gelijk! Met nieuw egaal asfalt kun je daar lekker scheuren. 30 km? Ha, ha, ha.

  @Riet:
  Er wordt/is wel degelijk nagedacht over verplaatsing van mensen: lekker milieuvriendelijk met de (elektrische) fiets! Trein en bus zijn niet regelmatig dramatisch. Dat wordt vaak erg overdreven. Files zijn daarentegen wel dramatisch. Auto’s zijn er teveel. Die zijn al langer niet meer te harden.

  En wat het gemeentegeld betreft: je kunt het maar 1 keer uitgeven, en daarom zijn Marnixlaan en A’ damse straatweg eerst aan de beurt.

 22. Len

  Die gele drempels die ze gebruiken op festivals om kabels doorheen te leiden, dat zijn de drempels die je wilt op dit soort wegen. De betonnen variant wel te verstaan. Daar ga je niet met 70 overheen.

 23. Luuk Upuuk

  Vele reaguurders klagen over GroenLinks, en terecht denk ik. Maar….. Utrecht is nou eenmaal een studentenstad. Ik heb het idee dat het linkse gedachtengoed vooral onder studenten populair is. Als ze afgestudeerd en inmiddels een baan bij Shell ofzo hebben leren waarderen en vertrokken zijn naar een comfortabele koopwoning elders, zitten wij met de gevolgen.

 24. De count

  “De bedoeling is dat ze via de David van Mollemstraat rijden. De gemeente is daarom van plan om enkele aanpassingen aan die weg te doen, zoals het verbreden van de fietsstroken”.
  Hier ontgaat me de logica even. Meer autoverkeer –> bredere fietsstroken? Overigens is de DvM straat wel geschikt als uitvoer naar de KdJ weg. Alleen even zorgen voor een oplossing voor het kruispunt daar bij de kruidvat. En onnodige fietsers op het stuk dat verboden is voor fietsers.

 25. Marcel Visser

  Jaren geleden toen ik nog een zaak had aan de Nachtegaalstraat heb ik geprobeerd om via de collegepartij utrecht van Henk W 1richtingsverkeer in Utrecht te krijgen. Dat is de oplossing voor de gekte die er nu is. Hap snap beleid en geen beleid door allerlei deelbelangen partijen. Ook nu weer. Ze, college en raad, doen maar wat. Hier ook van allerlei bla bla. 70km in de binnenstad rijden. Wat een kul. Bijna ongelukken is geen ongelukken. Binnenstad met een auto is de weg naar nergens.
  Een partij in oprichting die dit nu is goed oppakt zou mooi zijn. Maar zoals zo vaak, een paar vaste reageerders op dit forum zijn niet bij machte om ook maar iets te doen. Er is niemand van de raad die dit leest en het college al helemaal niet.

 26. Realistische fietser

  @antonio 8/2/2023 – 13:24 Sinds de aanleg van de westelijke stadsboulevard wordt verkeer vanaf de A27 uit de richting Hilversum wel degeleijk door routeplanners over deze route gestuurd omdat het nog altijd iets sneller is dan via de versmalde westelijke ring. Dus Lombokker heeft zeker wel een punt.

  Los hiervan zou de gemeente natuurlijk gewoon veel meer haar best moeten doen om de ring om Utrecht Noord goed te gaan laten doorstromen door in te zetten op ongelijkvloerse kruisingen.
  Maar de totale afkeer van auto’s bij een aanzienlijk deel van het Utrechtse electoraat en de door hen gekozen vertegenwoordiging maakt dat dat een lage prioriteit lijkt te hebben. Het geld wordt liever besteed aan onnutte projecten zoals de ‘herinrichting’ van de Maliebaan waar behalve Maarten van Rossum geen hond op zit te wachten.
  Om nog maar te zwijgen over het totale gebrek aan daadkracht en planning bij de uitvoering: alles meerdere malen opengooien is scheer en inslag, over een stukje weg van enige honderden meters (Catharijnesingel, Moldaudreef) ruim een jaar doen, etc.

 27. Waterzeiler

  Ruim 20 jaar geleden was de situatie zoals nu de kaatstraat was al in een richting afgesloten werkte heel goed. De knip bij de Monica brug zou de oplossing zijn en zouden we 2richtingen kunnen hebben op de kaatstraat.

 28. Koel Hoofd

  Bijzondere logica.
  Het probleem verplaatsen naar een andere straat hemelsbreed 300m verderop waardoor 2/3 van die spitsautomobilisten (=veel) vanaf kruispunt Oudenoord/Kaatstraat ook nog eens in totaal over een kilometer extra ook extra uitstoot moet gaan produceren. Het waterbed effect betekend hier letterlijk de shit van de een bij een ander over de schutting kwakken en daar iedereen voor laten opdraaien, behalve de groep uitverkorenen. Voorspelbaar volgend hoofdpijn dossier: David van Mollemstraat/Talmalaan. Ze komen nu al 6 miljoen tekort om dit plan uit te werken….

 29. Erwin

  Benieuwd wat realistische fietser voor navigatie heeft… hoe werd hij zonder de westelijke stadsboulevard gestuurd dan? En waarheen?!?!

 30. Ronald

  @ Realistische fietser
  Ha ja. Nog zo’n voorbeeld. Groenestraat is tijd geleden volledig opnieuw bestraat. Rijdt er deze week ineens een shovel de straat in die de straatstenen eruit schuift, waarna inmiddels een paar ijverige stratenmakers druk bezig zijn ze er weer in te timmeren.
  Niemand weet waarom. De bestrating was picobello in orde. Geen wijkbericht. Geen mededeling aan de bewoners.
  De Utrechtse ambtelijke molens zijn ondoorgrondelijk.

 31. BW

  @Sjaak
  Altijd leuk om een welles/nietes te starten, maar de David van Mollemstraat dateert al van ver voordat verkeer in Utrecht een probleem werd en is dus niet als ontsluiting bedoeld (inderdaad net zo min als votulast-route, maar ook daar geldt dat het verkeersaanbod de afgelopen decennia enorm is toegenomen). David van Mollemstraat is net zo goed een ‘woonstraat’ met appartementen aan beide zijden en voor fietsers is de Kaatstraat zelfs veiliger (want fietsers aan één kant gescheiden van rijbaan).

  Wat Rietje terecht opmerkt is dat de stad bomvol mensen/werkplekken zit (oftewel : enorm is gegroeid en nog verder groeit) en dat die mensen zich ook willen verplaatsen. Dat is overal in de stad merkbaar en ja, ook op de votulast-route. En nu? Nu helemaal niks Sjaak, want jouw straatje zal wrs rustiger worden en dat dat voor extra overlast zorgt in de David van Mollemstraat zoeken ze daar maar uit, toch?

 32. Stef

  Het baart mij zorgen dat zo veel mensen zeggen, pak de fiets, ga lopen of neem het OV.

  Als je midden in de binnenstad woont, zoals ik dan is er lang niet altijd OV beschikbaar, over de gehele Catharijne singel gaat niets. Over de Oudegracht tot aan de twijnstraat ook niet. Ja, aan de Neude wel maar daar woon ik niet ;).

  Er gaat wat op de lange Nieuwstraat en Agnietenstraat maar dat is de verkeerde kant op. Fietsen en lopen gaat lastig als je slecht ter been bent (of in sommige gevallen gewoon oud 75 en 85+). De auto is soms de enige optie. Met al deze achterlijke omleidingen, afsluitingen, plekken waar je dus helemaal niet mag komen wordt het je als bewoner van de stad niet Perse leuker gemaakt. Ook niet als je hier al 60 jaar woont.

  Die prachttoppers die op GL stemmen vertrekken over een aantal jaar weer naar waar ze vandaan komen en wij zitten met de ellende.

  We krijgen geen visite meer want het parkeren overstijgt 6 euro per uur.
  Vervolgens kan niks of niemand de stad in of uit en zitten wij thuis, want we moeten maar lopen, fietsen, of met OV wat we fysiek niet kunnen en krijgen dan nu steeds meer te maken met een auto vrije binnenstad.

  En dan klagen over vereenzaming.

  Bedankt.

 33. Pee

  Degenen die het fietsen , lopen en OV promoten en tegen auto’s zijn hebben zelf geen auto , zijn niet beperkt zodat zij wel kunnen lopen en fietsen .
  Ze gaan voorbij aan mensen die afhankelijk zijn van een auto , daar staan ze hierbij stil.
  Totdat ze zelf iets krijgen waardoor de auto ook voor hun de enige manier is om zich te verplaatsen want dan moet de hele wereld het weten natuurlijk.
  Al die versmallingen die ze nu aan de autowegen doen persen het verkeer juist de wijken door want het zal het autoverkeer echt niet doen afnemen.

 34. Koel Hoofd

  @Stef
  Ik begrijp je punt volledig.
  De linkse gentrificatie, GL vind het inclusief, PvdA vind het sociaal, D66 vind het goed voor het milieu, hun achterbannen vinden het fantastisch. De partijen op rechts hebben er kennelijk geen mening over want ze laten het al jarenlang gewoon gebeuren.

 35. Sanne

  Het onderwerp maakt niet uit: koelhoofd maakt er een links-rechts kwestie van en/of geeft de burgemeester onder uit de zak.
  Lekker polariseren omdat het kan.

 36. Jochem

  Zou mooi zijn als er onderscheid gemaakt kon worden tussen bewoners en “passanten”. Woon zelf in de Breedstraatbuurt en Hopakker is de route de wijk in. Als ik uit het westen kom met de Kaatstraat afgelopen zal ik zoals anderen al opmerken sowieso via David van Mollemstraat moeten om dan door de Merelstraat te moeten, langs de Jumbo met veel overstekers en fietsen. Da’s echt voor niemand leuk… Zou dan liever een knip zien in de Adelaarstraat, bij de molen. Voor verkeer dat vanaf de La Vie garage komt wordt die route dan niet oninteressant terwijl mensen die er echt moeten zijn via de Gruttersdijk de wijk in kunnen en via de Hopakker eruit.

 37. G Hendricks

  Bij ons is de aanpak sluipverkeer op de zeedijk geheel mislukt (onderdeel van dit project) . Resultaat is dat onze fietsstraat drukker is en onze nachtrust behoorlijk ingekort. het vervelende is dat automobilisten uit frustratie zich niet aan de regels houden. Ergens snap ik de irritatie maar er wordt 60 kilometer per uur gereden op een fietstraatje. Onze voorgevel zit maar een krappe meter van de straat van de straat.

  Op dit moment gaat elke automobilist een overtreding en wordt of te hard geren, of tegen de richting of slaat men alsnog linksaf de Adelaarstraat op. Dan mag je je als gemeente toch afvragen of je het bij het juiste eind hebt. En voor mede Utrechters: doe eens even niet zo asociaal joh…

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).