Bijzonder verleden Zuilen opgegraven door archeologen | De Utrechtse Internet Courant Bijzonder verleden Zuilen opgegraven door archeologen | De Utrechtse Internet Courant

Bijzonder verleden Zuilen opgegraven door archeologen

Bijzonder verleden Zuilen opgegraven door archeologen
Archeologen hebben in Zuilen bijzondere vondsten gedaan. Er blijken al in de vroege middeleeuwen mensen in het gebied langs de Vecht te hebben gewoond. Er is bewijs gevonden voor dertien eeuwen geschiedenis.

Archeologen hebben in Zuilen bijzondere vondsten gedaan. Er blijken al in de vroege middeleeuwen mensen in het gebied langs de Vecht te hebben gewoond. Er is bewijs gevonden voor dertien eeuwen geschiedenis.

Er zijn op de oever van de Vecht nederzettingen uit de zevende en achtste eeuw én uit de tiende tot en met de twaalfde eeuw gevonden. Dit is het eerste archeologische bewijs dat er al in de vroege middeleeuwen mensen in dit gebied langs de Vecht hebben gewoond.

In 1956 zijn bij de bouw van de wijk rond het Queeckhovenplein fundamenten van het dertiende-eeuwse klooster Mariëndaal gevonden. Omdat vermoed werd dat in 1956 niet alle resten van het klooster zijn opgegraven, is de vernieuwing van het riool dat destijds is aangelegd nauwlettend gevolgd. En dat blijkt niet voor niets. Want ook nu zijn verschillende muurresten van het klooster tevoorschijn gekomen waaronder de bakstenen torenfundering van de kloosterkerk en verschillende beerputten.

De vele vondsten waaronder aardewerk, glas, metaal, leer, botten en zaden geven een beeld van het dagelijks leven in het klooster. Ook zijn mooi versierde vloertegels gevonden afkomstig van de dertiende en veertiende-eeuwse tegelbakkerijen langs de Bemuurde Weerd.

Een nederzetting uit de tijd van Willibrord
Het meest verrassend is echter dat de archeologen ook sporen hebben gevonden die erop wijzen dat er precies op dezelfde plek ruim 500 jaar eerder, in de zevende en achtste eeuw, al mensen woonden.

Het is de tijd dat aartsbisschop Willibrord twee nieuwe kerken liet bouwen binnen de muren van het Romeinse fort op het Domplein. Op de oever van de rivier vonden de archeologen veel sporen van boerderijen en grote opslagplaatsen die horen bij een grote nederzetting.

Populaire woonwijk
Dat het Queeckhovenplein en omgeving blijkbaar een populaire plek was om te wonen, blijkt uit het feit dat er ook nog bewoningssporen uit de (late) tiende tot en met de twaalfde eeuw zijn gevonden. In verschillende greppels en kuilen zijn kleine ijzeren krammen of sintels gevonden die van scheepshout afkomstig zijn.

Ook is uit deze periode veel aardewerk aangetroffen, waaronder zogenoemde reliëfbandamforen: grote transportcontainers of voorraadpotten. Uit dezelfde tijd is ook het wereldberoemde Utrechtse schip afkomstig dat in 1930 iets verderop werd gevonden bij de Van Hoornekade. Dit schip is nu te vinden in het Centraal Museum.

3 Reacties

Reageren
 1. Katja

  Zoals gebruikelijk in Utrecht zal alles wel platgewalst worden…Er was ook een torenfundament gevonden bij de Bemuurde Weerd en zou zichtbaar gemaakt/onderdeel worden van de openbare ruimte bij Zijdebalen. Nou, niks te zien dus.

 2. Luuk Upuuk

  Katja, nadat alles gefotografeerd enzo is door de wetenschappers, gaat er weer zand over om het in dezelfde staat te bewaren voor het nageslacht. De wetenschappers hebben dan de rest van hun leven genoeg gedocumenteerd materiaal om de rest van hun carriere ermee bezig te zijn.
  Voor ons……..rest slechts dit artikeltje of een mededeling over 12 jaar ofzo dat iemand hierop gepromoveerd is.

 3. C.

  Uit (al heel lang geleden uitgegeven) historische (schriftelijke) bronnen was het allang bekend dat Zuilen en omgeving bewoning moeten hebben gekend. Uit Zwesen (= omgeving Zuilen) afkomstig was bijvoorbeeld (de familie van) Liudger, leerling van Bonifatius en abt Gregorius in Utrecht, die de eerste bisschop van Münster in Duitsland werd.
  En in reactie op bericht van Luuk Upuuk: of er ons later die mededeling rest en er een proefschrift over een en ander verschijnt, zal afhangen of de archeologen die dit alles nu hebben opgegraven daarover ook een goed en adequaat rapport/verslag weten te produceren; vaak is dat namelijk niet het geval. We wachten af.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).