Auto ernstig ongeval Kaatstraat gevonden; eigenaar gearresteerd | De Utrechtse Internet Courant Auto ernstig ongeval Kaatstraat gevonden; eigenaar gearresteerd | De Utrechtse Internet Courant

Auto ernstig ongeval Kaatstraat gevonden; eigenaar gearresteerd

Auto ernstig ongeval Kaatstraat gevonden; eigenaar gearresteerd
De Kaatstraat in Utrecht
De politie heeft de auto teruggevonden die betrokken was bij het ongeval waarbij een 23-jarige fietser ernstig gewond raakte. De eigenaar van het voertuig is opgepakt.

De politie heeft de auto teruggevonden die betrokken was bij het ongeval waarbij een 23-jarige fietser ernstig gewond raakte. De eigenaar van het voertuig is opgepakt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam de auto op de Kaatstraat in botsing met de een vrouw op de fiets. De automobilist reed verder en liet de fietser in kritieke toestand achter.

Het ongeval gebeurde rond 03.40 uur. De politie is sindsdien op zoek geweest naar de auto. Het voertuig werd zaterdagmiddag gevonden op de Engelen van Pijlsweertstraat  en de eigenaar van de wagen is gearresteerd.

De politie is nog op zoek naar getuigen die de automobilist hebben gezien in de auto kort voor, tijdens of na de aanrijding. De Kaatstraat was net een paar uur open nadat de weg drie weken was afgesloten vanwege werkzaamheden.

Bron Handhaving

11 Reacties

Reageren
 1. joop gerritse

  Ze zullen nu inmiddels geen alcohol meer kunnen vaststellen… hopelijk heeft het strafrecht nog genoeg in petto om hem flink aan te pakken…

 2. cas

  Kom jongens, even klappen naar de mensen die het nodig vonden om de stoep 10 meter breed te maken en daarom geen vrijliggend fietspad meer kon….

 3. Niels Bokhove

  Geweldig werk van de politie! Mag ook weleens gezegd worden. Een ernstig gewond slachtoffer, door jezelf veroorzaakt, hulpeloos achterlaten weegt extra zwaar bij veroordeling.

 4. Chantal

  De herinrichting is geen vooruitgang. Op dag 1 reeds een ongeval. Waarom er geen vrijliggende fietstrook meer is, maar een fietsstrook naast bussen en autos is mij een volslagen raadsel.

 5. Peter

  Waar overal vrij liggende fietspaden voor veiligheid zorgen wordt juist dat in deze (heel erg drukke) straat verwijderd. Ik denk dat hier dringend een stadsboulevard moet komen……. Goed bezig B&W Utrecht!!

 6. Toine Goossens

  De veiligheid van fietsers heeft bij Lot van Hooijdonk en haar afdeling opnieuw geen enkele prioriteit. Fietsers zijn een middel om de snelheid van automobilisten te verlagen. Daar is het consequent mengen van auto- en fietsverkeer voor nodig, zo is de opvatting van Lot van Hooijdonk.

  Utrecht is de meest fietsonvriendelijke stad volgens de leden van de ANWB. Utrecht kent de kruispunten met de meeste ongelukken van heel Nederland. De afdeling van de wethouder heeft 2 jaar geleden een vernietigend evaluatierapport over zich heen gekregen, en nu gebeurd er dit.

  Hier wordt ik verschrikkelijk boos over. Ruimte zat om te scheiden. Veiligheid blijft een ondergeschoven kindje bij deze wethouder.

  Straks komen ook de snorbrommers op de rijweg. Gaan we nog meer paarlen voor de zwijnen gooien.

 7. Kees

  Het wordt bijna zaak om je aan te klagen wegens laster, beste Toine Goosens.

  Jij en vele andere roeptoeters blijven hier consequent de ene onwaarheid na de andere roepen. Als ik ambtenaar bij de gemeente Utrecht zou zijn zou ik het eigenlijk al niet meer nalaten je aan te klagen, want je bent al jaren bezig om het publieke domein te vervuilen met: onzin.

  1) Het onderzoek van de ANWB is dus gebaseerd op situaties die juist in het verleden nog niet aangepakt zijn, daarom worden ze juist aangepakt door dit stadsbestuur. Op de aangepakte wegen heeft de fietser juist een prominentere plek gekregen. Je kan roepen wat je wil, maar zelf ervaar ik de aangepakte wegen echt niet als onveiliger, volgens mij blijkt dat ook niet uit metingen en ook niet uit ervaringen van de meerderheid van de omwonenden en last but not least, ook niet uit cijfers met betrekking tot het aantal ongevallen of aanrijdingen. Wil je het ongelijk van de gemeente willen aantonen dan zul je toch echt moet goed onderbouwde onderzoeken moeten aankomen. Daar beschikken de critici niet over en vreemd genoeg beschikt de gemeente wel over tal van onderzoeken die hun gelijk aantonen. Daarom is er juridisch gezien ook nauwelijks een speld tussen de aanpak van de gemeente te krijgen.

  2) Jij en andere critici blijven maar consequent afgeven op wethouder van Hooijdonk en haar verantwoordelijk houden voor van alles en nog wat…maar, het beleid om de fiets voorrang te geven in de stad en fietsstraten aan te leggen is al jaren in zwang onder het beleid van dit ambtenarencorps, ongeacht welke wethouder er zit. De koers die nu gevaren wordt is al veer meer dan een decenium geleden ingezet en in deze periode heeft er zelfs een VVD wethouder gezeten en heeft de VVD zelfs deel uit gemaakt van het college, meer dan eens.

  Het beleid wordt breed gedragen door alle coalitie partijen en daar de coalities de afgelopen jaren ook een andere bezetting hebben gehad, dus ook door een erg groot deel van de oppositiepartijen. Het slaat nergens op om alleen de huidige wethouder hiervoor verantwoordelijk te houden. Haar eigen ideeën zijn het nog niet eens. Ze voert beleid uit dat al in gang is gezet en neemt daar meer verantwoordelijkheid in dan haar voorgangers. Dat is haar deel van het verhaal.

  Heb je echt hele goed argumenten om kritiek te hebben, dan heb je een legio aan mogelijkheden in Nederland in plaats van lekker ongefundeerd hier op deze site je gal te spuwen. Je kan naar inspraakavonden gaan, je kan via politieke partijen je kritiek delen, je kan via belangengroepen juridisch advies inwinnen, je kan officieel bezwaar maken bij de wetgever, je kan onderzoek laten doen door goed aangeschreven onderzoeksbureau’s, je kan een belangenclub oprichten, je kan met omwonenden in gesprek gaan, je kan bezwaarprocedures starten tot aan de hoge raad aan toe. Aangezien de criticasters van het huidige beleid niet met juridisch deugende en onderbouwde stukken op de proppen komen, maken ze via de officiële kanalen geen schijn van kans. Dat weten ze maar al te goed, waardoor ze alleen maar hier wat kunnen roeptoeteren.

  Er is een reden dat er nauwelijks partijen en instanties zijn die de o.a. door jouw geuite kritiek hier delen. Denk daar maar eens goed over na.

 8. Kees

  @ Peter en Toine Goosens

  Uit geen enkel stukje informatie die bij jullie voorhanden is blijkt dat het ongeluk te wijten is aam de herinrichting van de weg.

  Wat wel blijkt uit de info: een man in een auto heeft een fietser aangereden (waarom dan en hoe dan?) en is er vandoor gegaan en heeft de fietser achtergelaten. Je kan dus stellen dat de verantwoordelijkheid ligt bij de automobilist. Uit niks blijkt dat de weg aanleiding is geweest voor de aanrijding.

  Jullie verspreiden laster. Pas maar op dat justitie niet achter jullie aankomt.

 9. Toine Goossens

  Beste Kees, dat is geen boosheid meer, nee dat is regelrechte woede.

  Ja, je hebt gelijk dat op geen enkele manier blijkt dat het ongeluk direct verband houdt met het scheiden van fiets- en autoverkeer. Ik acht het echter zeer aannemelijk dat de gevolgen van het ongeluk verband houden met het ontbreken van een scheiding. Ik houdt je op de hoogte.

  Kees, het uitgangspunt voor verkeersveiligheid op binnenstedelijke wegen is naar mijn volle overtuiging:

  *Het scheiden van verkeersstromen die een hoog risicoprofiel t.o.v. elkaar hebben is een plicht, mengen doe je slechts als dat niet anders kan.

  Al op 18 april onderbouwde ik mijn mening in de discussie over de te hoge snelheden op de Maliesingel. https://www.duic.nl/algemeen/verkeerssnelheid-te-hoog-op-malie-en-tolsteegsingel/

  Aanvullend daarop enkele citaten uit een artikel over de verkeersveiligheid van fietsstraten:

  Functionaliteit:
  Het Duurzaam Veilig-principe ‘functionaliteit’ stelt dat straten slechts één enkele functie mogen hebben. Een fietsstraat wordt volgens Duurzaam Veilig gecategoriseerd als ‘erftoegangsweg’. Dat betekent dat toegang verlenen tot de aan de straat grenzende percelen de hoofdfunctie van de fietsstraat is. Voor motorvoertuigen is deze stelling waar, maar voor fietsers ligt dit genuanceerder. Een fietsstraat is in de regel onderdeel van een hoofdfietsroute binnen het stedelijk fietsnetwerk. De fietsstraat vervult in dat netwerk een stroomfunctie voor een grote groep fietsers.

  Door de mix van stroom- en toegangsfuncties op fietsstraten, voldoen fietsstraten niet aan het functionaliteitsprincipe. Het combineren van de stroomfunctie voor fietsers en de toegangsfunctie voor motorvoertuigen leidt tot conflicten, zo blijkt uit observaties bij de onderzochte fietsstraten. Als de erftoegangsfunctie relatief belangrijk wordt ten opzichte van de stroomfunctie – omdat langs de fietsstraat panden liggen die veel verkeer genereren – kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen.

  De wegbeheerder moet zich bewust zijn van deze factoren, wanneer hij de aanleg van een fietsstraat overweegt. Autoluwe straten kunnen vaak zonder problemen worden omgebouwd tot fietsstraat, terwijl straten met een sterke erftoegangsfunctie, zoals winkelstraten, niet altijd geschikt zijn.

  Gedragsbeïnvloeding:
  Het gewenste gedrag is dat auto’s op de fietsstraat hun snelheid aanpassen aan de fietsers door achter de fietsers te blijven. Het werkelijke gedrag is dat automobilisten fietsers als hinderlijke obstakels zien en deze zo snel mogelijk willen inhalen. Een verklaring hiervoor kan mogelijk gevonden worden in de beperkte herkenbaarheid van fietsstraten, zie The traffic safety of bicycle streets in the Netherlands
  Om het gewenste gedrag af te dwingen, moet het wegbeeld van de fietsstraat door de gebruikers geassocieerd worden met een fietsvoorziening. Deze associatie lijkt het sterkst bij de fietsstraat met fietsers in het midden, zeker als daar een fietspadmarkering in de as aan toegevoegd wordt, zo blijkt uit het interview met dezelfde verkeerspsycholoog.

  Gedrag wordt niet beïnvloed door ergens een bordje op te hangen. Risico´s worden niet beperkt op het vertrouwen in gedrag van mensen, risico´s worden beperkt door ieder oorzakelijk verband uit te sluiten. Zo helpt het niet om fietsers te verbieden om te bellen, te appen, of een podcast te beluisteren. Iedereen ziet en weet dat dat gebeurd. Het is een zekerheid
  Zo weet ook iedereen dat als het zeer stil is op de weg, het risico op onverantwoord autorijgedrag zeer groot is. Ook dat is een zekerheid.

  Met die zekerheden in mijn achterhoofd acht ik scheiden van fietsers en automobilisten een absolute voorwaarde.

  Veiligheidsrisico´s:
  * Verkeersdeelnemers die niet opletten;
  * Verkeersdeelnemers die bellen, appen of oordoppen op hebben;

 10. Kees

  Ik zie alleen meningen Toine, geen onderbouwingen

  Daarmee ben je een roeptoeter

 11. Toine Goossens

  Het niet aanleggen van een gescheiden fietspad op de Kaatstraat is een bestuurlijke blunder. Het vergelijken van de foto´s die DUIC bij het 1e artikel heeft gepubliceerd maakt dat duidelijk.

  De 1e foto is een opname van de ongevalsplek. De Kaatstraat gezien vanuit de Adelaarstraat. De aanrijding heeft plaats gevonden ter hoogte van de middenberm, die plek is uitgelicht.

  De 2e foto laat de vernieuwde Kaatstraat zien, met links het al jaren bestaande afgescheiden fietspad aan de overkant.
  Aan het begin is de rijweg voor autoverkeer versmald door de aanleg van een vluchtheuvel. Auto´s bewegen daar naar rechts. In het midden van de Kaatstraat moeten de auto´s naar links. Het fietspadgedeelte is daar richting de rijbaan verschoven.
  Bij het kruispunt met het Oude Noord zijn rijweg en fietspad weer meer naar rechts aangelegd.

  Het fietspad maakt een flinke bocht naar links, richting de auto´s, om vervolgens weer naar rechts te gaan. Waarom? Waarom is het fietsgedeelte niet in een rechte lijn aangelegd? (en gescheiden van het autogedeelte!)

  Op de foto is dat te zien. Halverwege de Kaatstraat, ter hoogte van de groene bestelauto, staat een lantaarnpaal in de weg. De afdeling verkeer of wie dan ook, heeft besloten die lantaarnpaal niet te verwijderen en zo de veiligheid te verbeteren.
  Nee die paal is blijven staan en daardoor is het niet mogelijk gebleken om een afgescheiden fietspad aan te leggen. De fietsstrook is vervolgens naar links verplaatst om de fietsers links van de lantaarnpaal te laten passeren.

  Een verkeerstechnische oplossing die ingaat tegen het uitgangspunt van maximale veiligheid voor fietsers. Een regelrechte blunder.

  Daar is de wethouder bestuurlijk voor aansprakelijk. Zo werkt dat in de politiek, ook al is de blunder door haar medewerkers gemaakt. Dat brengt mij dan ook bij de reactie van @Kees om er met gestrekte voet jegens mij in te gaan. Ik neem aan @Kees dat u bij het besluit om de lantaarnpaal niet te verplaatsen betrokken was.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).