Bewoners teleurgesteld na jaren van onderhandelen over herinrichting Maliebaan | De Utrechtse Internet Courant Bewoners teleurgesteld na jaren van onderhandelen over herinrichting Maliebaan | De Utrechtse Internet Courant

Bewoners teleurgesteld na jaren van onderhandelen over herinrichting Maliebaan

Bewoners teleurgesteld na jaren van onderhandelen over herinrichting Maliebaan
De Maliebaan in Utrecht. Foto: Robert Oosterbroek
Wat moet er gebeuren met de Maliebaan en de kruising met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat? Deze vraag houdt bewoners en gemeente al zo’n 5 jaar lang bezig. Het leverde meerdere varianten op en bovenal heel veel discussie. De opbrengst na al die jaren overleg is een voorstel van wethouder Lot van Hooijdonk om de middenbaan van de Maliebaan af te sluiten voor autoverkeer. De Bewoners Belangenvereniging Maliebaan en Omgeving (BBMO) is het er niet mee eens en maakt zich zorgen.

Wat moet er gebeuren met de Maliebaan en de kruising met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat? Deze vraag houdt bewoners en gemeente al zo’n 5 jaar lang bezig. Het leverde meerdere varianten op en bovenal heel veel discussie. De opbrengst na al die jaren overleg is een voorstel van wethouder Lot van Hooijdonk om de middenbaan van de Maliebaan af te sluiten voor autoverkeer. De Bewoners Belangenvereniging Maliebaan en Omgeving (BBMO) is het er niet mee eens en maakt zich zorgen.

Eerst even kort de geschiedenis van de veelbesproken herinrichting van de statige laan. De plannen voor de historische Maliebaan spelen al vanaf 2013. De Maliebaan met de kruising Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat moet volgens de gemeente op de schop.

Er zijn volgens de gemeente drie hoofdredenen om de Maliebaan en het kruispunt anders in te richten: de fietsroute verbeteren, de openbare ruimte voor de voetgangers verbeteren en de (historische) groen- en boomstructuur verbeteren en herstellen. Niets doen is geen optie, zo is het idee.

Er werden verschillende varianten gemaakt, zoals een ovonde of promenade, en die werden uitgebreid besproken. Peilingen werden afgewisseld met petities. De bewoners, winkeliers, bedrijven en het Spoorwegmuseum wilden één variant, maar de gemeente en de fietsersbond een andere. Er kwam geen consensus over. Vervolgens werd er tussen voorjaar 2018 en voorjaar 2019 verder gestudeerd op de varianten.

3+

In mei 2019 kwam er een nieuw voorstel voor de uitwerking van variant 3+, een afgeleide van een van de varianten die tussen 2016 en 2018 werden uitgewerkt. Het verschil met het originele voorstel voor variant 3 is dat alle verkeersbewegingen mogelijk blijven. Een ander nieuw onderdeel in dit voorstel is dat er op de middenbaan gefietst mag worden. In eerdere plannen voor de Maliebaanpromenade was sprake van afslagverboden, maar die zitten er niet meer in.

Lees hier het voorstel van de gemeente nog eens terug.

Het laatste voorstel werd aan de bewoners voorgelegd, maar leverde niet de gewenste reactie op. De bewonersgroep was zelfs teleurgesteld in de plannen. Het plan zou voor de buurt en gebruikers van de Maliebaan verregaande negatieve gevolgen hebben. Harrold van Barlingen, Caspar Mol en Liesbeth Heikens doen daarom voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad (donderdag 26 september) een laatste oproep voor steun aan hun alternatief: Plan B.

‘Wij zeggen nu: leg beide plannen naast elkaar en laat het doorrekenen voordat het te laat is’

“Het frustreert ons dat we jarenlang proberen dit samen te doen en dat dit het resultaat is. Maar ik vind de laatste raadsbrief ronduit schofferend. Daar staan gewoon onjuistheden in en we worden negatief weggezet”, zegt Van Barlingen. “Wij zeggen nu: leg beide plannen naast elkaar en laat het doorrekenen voordat het te laat is.”

Drukte in ventwegen

Wat is de vrees van de bewoners? De belangrijkste is dat er een verkeersinfarct ontstaat als de gemeente de plannen uitvoert. Ook zijn ze bang voor sluipverkeer door omliggende straten. De bewoners willen de middenbaan van de Maliebaan, nu nog alleen een autoweg van 50 km/h, wijzigen in een fietsstraat met de auto te gast. Vergelijkbaar met (plannen voor) omliggende straten.

“Wij vinden het nog te vroeg om nu te kiezen voor alléén Variant 3+, gezien de vele vragen die nog onbeantwoord zijn, met name hoe het verkeer verwerkt wordt op het kruispunt, of het haalbaar en veilig is zonder verkeerslichten, hoe de Herenroute (een hoofdfietsroute, red.) gefaciliteerd wordt, hoe geluidsoverlast, uitstoot, fijnstof, trillingen en parkeren opgelost worden, hoe het vrachtverkeer zorgvuldig kan oversteken of afslaan én wat de kosten zijn”, stellen de bewoners in een brief aan de gemeenteraad.

‘De hoeveelheid groen is in de plannen identiek en de structuur is bij ons nagenoeg hetzelfde’

“Het kruispunt met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is bovendien nog niet uitgewerkt, evenals bij Variant 3+, en de uitwerking zal voor ons plan en die van de gemeente nagenoeg hetzelfde zijn”, aldus Van Barlingen.

Weinig verschil

Er zou te weinig informatie zijn om een goed gefundeerd besluit te nemen. Het voorstel van de bewoners is dan ook om openstaande vragen door onafhankelijke deskundigen te laten beantwoorden. Mol legt uit: “Ons plan en dat van de gemeente verschillen weinig van elkaar. Behalve dan dat onze uitwerking een stuk goedkoper is en veel minder overlast geeft. Als je de plannen naast elkaar legt scoren ze even goed op alle gestelde criteria. In het plan van de gemeente komt er bijvoorbeeld helemaal geen groen bij zoals wordt gesteld. Het groen ligt er al. De hoeveelheid groen is in de plannen identiek en de structuur is bij ons nagenoeg hetzelfde.”

‘Het verkeer verdampt niet ineens omdat je over de ventwegen moet rijden’

De bewoners vrezen daarnaast dat het verkeer op de ventwegen toeneemt als de middenbaan wordt afgesloten. Volgens de wethouder klopt dit ook, maar het aantal zou binnen de norm blijven. “De drukte op de ventwegen is in de voorkeursvariant vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Weerdsingel, de Voorstraat of de Koekoekstraat”, schreef Van Hooijdonk in haar raadsbrief. “Het verschil”, volgens Mol, “is dat de Maliebaan een ‘inprikker’ vanaf de ring is, dat het een gebied van 900 hectare bedient met daarin het Spoorwegmuseum met 400.000 bezoekers per jaar, de Stadschouwburg, vele winkelstraten en duizenden woningen, en dat het deel uitmaakt van een goederenroute.”

“Het verkeer verdampt niet ineens omdat je over de ventwegen moet rijden”, aldus Van Barlingen. “In beide plannen zou de verkeersafname vergelijkbaar zijn, maar bij ons rijdt het niet over de ventwegen dichtbij de huizen. Die ventwegen zijn niet bedoeld voor dat verkeer.”

Verkeerslichten

In het bewonersinitiatief staat dat de verkeerslichten bij de ventwegen verdwijnen en bij de middenbaan blijven tenzij het veilig zonder kan. De wachtrijen zouden volgens de gemeente bij de verkeerslichten op de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zo lang zijn dat de ventwegen worden geblokkeerd.

De bewonersgroep denkt dat het de vraag is of het kruispunt zonder verkeerslichten veilig zou zijn, zoals in het gemeentelijk plan staat, maar sluit het ook niet uit. “Als dat veilig kan en met goede doorstroming dan zijn we helemaal vóór het afschaffen van stoplichten! Maar het is een aanname die alleen met een computersimulatie kan worden onderzocht. Wij zouden zeggen doe daar dan eerst een gedegen onderzoek naar of neem geen ingrijpend besluit voordat het te laat is.”

Geluidshinder

Ook is er onvrede over de geluidshinder. In het plan van de gemeente wordt het lawaaiiger op één van de vier ventwegen. Op de andere drie ventwegen zou het juist stiller worden omdat er geen autoverkeer meer over de middenbaan rijdt. Hierdoor zou per saldo de geluidbelasting op deze ventwegen afnemen.

‘We snappen de ambitie van de gemeente wel, maar we vragen ons af hoe haalbaar het is’

De wethouder noemde ook al enkele maatregelen die de eventuele geluidsoverlast op de ventwegen tegen moeten gaan. Zo wordt gesproken over vlakker maken van het wegdek en de parkeerplekken verplaatsen naar de kant van de woningen waardoor de geparkeerde auto’s als geluidswal dienen. Volgens de bewoners ingrijpende maatregelen en bovendien lastig te realiseren. “Dan rijdt het verkeer over de wortels van de bomen. Bovendien heb je te maken met monumenten. Daar mag je niet zomaar dubbelglas in plaatsen, waardoor de bewoners dus ineens met zwaar verkeer voor de deur zitten.”

Hoopvol

Van Barlingen zegt dat er nog te veel vragen zijn om te kiezen voor 1 van de 2 plannen. “Vooropgesteld snappen we de ambitie van de gemeente wel, maar we vragen ons af hoe haalbaar het is. Wij doen ook alles op de fiets, maar we zijn niet de enige gebruikers. Er is al heel lang over dit probleem gesproken. De buurt is duidelijk in wat we willen, maar dat wil de gemeente niet horen, en nu proberen ze hun plan er snel door te drukken. Laat de gemeente eerst maar eens aantonen dat hun plan überhaupt werkt. Wij hebben de harde cijfers niet gezien.”

De bewonersgroep hoopt dat hun plan toch nog samen met het plan van de gemeente kan worden beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. “Dit is vrij makkelijk omdat de twee voorstellen veel overeenkomsten hebben en dus niet veel afwijkende vragen en onderzoeken nodig zijn”, zegt Van Barlingen hoopvol. Het zou daarom de voortgang van het project niet langer ophouden.

Gekoppelde berichten

31 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Het is eigenlijk in beginsel al te zot voor woorden dat je uberhaupt met een gemeente de oorlog aan moet gaan. Een gemeente bestaat met geen ander doel dan de wil van haar inwoners uit te voeren (al lijken sommige Gemeentes al heel lang vergeten te zijn dat je niet moet bijten in de hand die je voedt). De inwoners uit deze buurt lijken volstrekt eensgezind te zijn en als gemeenteambtenaar moet je dan wel heel zwaarwegende argumenten hebben om de wil van diegenen die je salaris en dit project(!) betalen op deze wijze in de wind te slaan….

  Het is zonneklaar dat die zwaarwegende redenen er totaal niet zijn en daarmee lijken we hier opnieuw met ongehoorzame burgerdienaren te maken te hebben wiens Godcomplex slechts geevenaard wordt door totale machtsdronkenschap.

  Voer nederig en dienstbaar uit wat je bazen willen of er komt een dag dat je geen baan meer hebt….Personeel anno 2019…Zucht.

 2. Ties

  Dan kun je dus net zo goed de ventwegen opheffen en daar groen van maken. Is minder parkeerplekken aan de middenbaan geen optie? Parkeergarage Kruisstr. ligt om de hoek zo’n beetje.

 3. Harry

  Ik denk dat de omwonenden wellicht nog een kans maken om het plan te bezwaren door een te hoge gevelbelasting van het geluid agv het autoverkeer. Moeten de direct aanwonenden natuurlijk wel een EIGEN onderzoek doen omdat gegevens van RIVM en KNMI inmiddels niet meer transparant en openbaar zijn.

  Het huidige College van B&W inclusief de Burgemeester voeren alleen maar de UN Agenda 21 uit met inmiddels de naam UN Agenda 2030. Dat is ook de reden dan Lot geen tegengas krijgt. Onder het mom van klimaat staat er voor de mens nog heel wat te wachten . Ook in dit landje.

  Een van de doelen van de UN is overigens om uiteindelijk het autobezit volledig te verbieden en mensen direct naast knooppunten van openbaarvervoer te huisvesten in mega steden. Grote delen van het land worden dan weer “teruggeven aan de natuur”. Op eigendom van grond, schone lucht, water en schaarse grondstoffen, energie en reizen komt een overheidsmonopolie. Cameraatje met gezichtsherkenning erop en we hebben de beste Technocratie die je je maar kunt voorstellen.

  Je bent nu gewaarschuwd.

  Hier de inhoud van de plannen en de ambitie van Utrecht hierbij.
  https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
  https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
  https://www.utrecht4globalgoals.nl/agenda/

 4. JdV

  Geen idee waar die teleurstelling vandaan komt. Het lijkt er op dat de naïviteit van de bewoners heel groot is. De gemeente heeft zich nog nooit iets aangetrokken van de mening van de inwoners, behalve als deze aansloot bij het besluit dat ze toch al hadden genomen.
  Herinnert iemand zich nog de keuze voor de groene variant van het centrumplan? Of een van de talloze andere plannen die de gemeente door heeft gedrukt ondanks andere keuzes van de inwoners?

 5. Darren

  Mevrouw van Hooijdonks onrealistische en ongewenste prestige projectje na het Uithof debacle. Belachelijk dat de bewoners worden gepasseerd. Aan de andere kant:dat krijg je als je op Groen Links stemt. Darren

 6. Marcel

  Het laat gewoon zien hoe ver de politiek verwijderd is van in/bewoners van Utrecht. Zelfs GL heeft last van ego. Anders is niet te verklaren waarom je in een klein stukje Utrecht ( heel klein) zoiets moet willen doen waar genoeg alternatieven voor zijn. Politiek? Knap ziek.

 7. Joris

  Bizar hoe de gemeente, ook hier, over de bewoners/gebruikers heen dendert.
  Nog steeds begrijp ik als zeer regelmatig gebruiker van zowel de kruising als middenbaan en ventwegen het probleem niet dat er zou zijn.

 8. Gerard Brugmans

  Lot van van Hooijdonk voert gewoon beleid uit dat gesteund wordt door een meerderheid in de raad. Dat lijkt me toch wel behoorlijk democratisch. Ik ben ook bepaald niet blij met alles wat dit gemeentebestuur doet, maar het blijft wel binnen de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Klagen over de inhoud mag, zeuren over de democratie als het resultaat je even niet aanstaat is vreselijk populistisch en gevaarlijk destructief voor onze samenleving!

 9. Piet

  Over 10 jaar zeggen ze niet anders meer te willen.

 10. Erwin

  @Scherpschutter: “Een gemeente bestaat met geen ander doel dan de wil van haar inwoners uit te voeren”. Dat is precies wat de gemeente doet. Een groot meerendeel van de inwoners van de stad wil dit wel degelijk. Kijk anders nog ff naar de uitslagen van de verkiezingen.

 11. Hadjememaar

  @Scherpschutter, Harry, JdV, Darren, Marcel en Joris. We kiezen eens in de vier jaar de mensen die ons vertegenwoordigen in het gemeentebestuur. We kiezen die mensen op basis van hun visie op de toekomst van onze gemeente. Op basis van onze kiesvoorkeur wordt een bestuur gevormd dat de mening van de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigd.

  Dat is democratie. De minderheid dient te leven met de mening van de meerderheid. Natuurlijk hebben de omwonenden wat te zeggen over wat er in hun buurt gebeurt, maar de belangen zijn groter dan alleen de belangen van de buurtbewoners. Als het algemeen belang van alle stadsbewoners tegengesteld is aan het belang van de buurtbewoners, dan delfen die laatste het onderspit. Je kan dat “terreur van de meerderheid” noemen, maar ik noem het democratie.

  De mate waarin jullie je hardnekkig verzetten tegen de keuze van de meerderheid van de bevolking is stuitend. Ik kan me niet voorstellen dat je er zelf gelukkig van wordt, maar je voedt ook de onrechtvaardige boosheid van een groep, die in al hun boosheid een terreur voeren die de samenhang in de samenleving ondermijnd.

  Ik mijn beleving is de terreur die uitgaat van de “altijd boze burger”, die overal tegen is, niet minder ontwrichtend voor de samenleving dat de terreur die uitgaat van de salafist die zich niks aantrekt van onze samenleving en zich daartegen afkeert.

  Mij advies, laat je niet voor het karretje van politieke opportunisten spannen. Verwijder Twitter en ga ik gesprek met mensen die een andere mening hebben dan jij. Je hoeft het niet eens te zijn met die anderen, maar het zou handig zijn als je snapt waarom die “tegenstanders” een ander mening hebben dan jij. Ik heb ook interesse in de mening van de “altijd boze medemens”. Waar komt die boosheid vandaan? Ik zie wel punten die die boosheid enigzinds rechtvaardigen maar het totaalbeeld ontbreekt me nog. Ik mis de onderbouwing van veel standpunten.

 12. Scherpschutter

  @Hadjememaar 26/9/2019 – 11:17
  “We kiezen eens in de vier jaar de mensen die ons vertegenwoordigen in het gemeentebestuur.”

  Nee, mijnheer/mevrouw. U kiest die. Ik niet. Ik stem niet. Omdat ik niet vertegenwoordigt wil worden door welke publieke organisatie dan ook en ik erken de legitimiteit van de Gemeente totaal niet, zoals ik ook de legitimiteit van verkiezingen totaal verwerp. Het is uw systeem van een gewapende roversbende die zich overheid noemt dat mij opgedrongen wordt. Ik word zelfs gedwongen te betalen voor hetgeen u wilt, want als ik weiger dan word ik opgesloten tussen moordenaars, dieven en verkrachters.

  Ik ben helemaal geen democraat, mijnheer/mevrouw. Ik vind democratie een verwerpelijk systeem en geef de voorkeur aan het enige morele systeem dat er is: totale privatisering en een totaal vrije markt van vraag en aanbod.

  Vanuit mijn perspectief dient iedere organisatie (of dat nou een gemeente, bedrijf of stichting is) die aangesteld en betaald wordt door burgers de wil van diegenen die haar betalen uit te voeren. En in dit specifieke geval is een hele buurt het niet eens met wat de Gemeente Utrecht voorstelt, heeft de Gemeente Utrecht daar totale lak aan en dwingt haar wil op aan de inwoners van die buurt. Dat is in mijn beleving volstrekt onverdedigbaar.

  Was de Gemeente een bedrijf, dan zouden de inwoners daar natuurlijk al lang hun betaling opgeschort. Waarom zou je betalen voor een project dat je totaal niet ziet zitten, en dan ook nog voor het salaris van diegenen die het je opdringen?

 13. 04

  @Hadjememaar: kudos, wijze woorden.

  Er waait door Nederland, in navolging van andere delen van de wereld, een neo-libertarisch briesje van mensen die vinden dat persoonlijke vrijheid het enige is wat telt. Ikke ikke ikke en…. vanuit die ideologie zijn onder andere ook de anti-vaccinatie beweging en de klimaat-sceptici gekomen. De overheid is daarin de grote vijand, en alles draait om de eigen mening, eigen keuzes, etc. In een land als Amerika is het vanuit politiek opportunisme nauw verbonden met religieus conservatisme, in Nederland wat minder, maar de uitwerking is vergelijkbaar. Omdat deze groep zo sterk anti-overheid (en anti-socialisme en -progressivisme) is heeft het helaas dus weinig effect om ze aan te spreken op democratische beginsels.

 14. Katja

  Als de middenbaan een fiets-voetgangersroute is geworden, zal menigeen denken “hadden we dit maar veel eerder gedaan !”

 15. Kees Truijens

  Misschien maar even afzien van ideologisch gekleurde discussies over hoe een democratie met zo’n lastige kwestie om moet gaan. Nog maar eens nuchter kijken of er echt een probleem is en bedenken of de nu voorgestelde aanpassingen daar iets aan doen.

  Ook de gemeente is nu van mening dat er auto’s over zullen mogen rijden. Logisch, want voor autogebruikers uit de buurt en uit de zuidelijke binnenstad is dit de kortste en rustigste route de stad uit. De alternatieven leiden allemaal langs knooppunten die nu al overbelast zijn waardoor de milieubelasting door autoverkeer de stad in en uit en stuk groter zou worden. Die auto’s richten m.i. de minste schade aan op op de middenbaan. Ze blijven redelijk uit het zicht en uitlaatgassen en geluid blijven een stukje verwijderd van de bebouwing.

  Voor fietsers is er op de ventwegen royaal de ruimte. Op mijn wandelingen zie ik er maar weinig, niet te vergelijken met de drommen op de Nachtegaal/Reigerstraat. Fietsers houden niet van klinkers, maar als die goed gekozen, goed gelegd en goed onderhouden worden kan er een keurig fietspad mee gemaakt worden. Een vuilrode asfaltbaan lijkt me niet op zijn plaats vóór die monumentale huizen.

  Voor voetgangers is de Maliebaan een dorado. Naar hoe je pet staat kun je kiezen uit vier(!) wandelpaden en twee brede stoepen.

  Wat is nu eigenlijk het probleem dat opgelost moet worden? Ik zie het niet.
  Blijft natuurlijk het beruchte kruispunt, dat overigens in alle varianten een probleem is. Nog maar eens goed naar kijken en oplossingen zoeken. Denk aan grotere en duidelijk aangegeven opstelvlakken. De instelling van de verkeerslichten. En… toezicht en handhaving! Net als automobilisten zullen fietsers aan files moeten wennen, aan verkeersregels en aan bonnen als je die overtreedt

 16. Barend

  @ Kees Truijens

  Zeer wijze woorden. Beter kan de discussie niet worden samengevat. Ik mag hopen dat de Gemeenteraad ook in staat is er zo nuchter tegenaan te kijken en zich niet mee laat slepen door politieke wensdromen.

 17. Leon

  In principe is het idee goed, het enige probleem is eigenlijk dat er nog steeds auto’s door de stad geleid moeten worden. Gewoon knippen die handel, de parkeerplaatsen op de Maliebaan weghalen en dan vraagt iedereen zich inderdaad af waarom dit niet veel eerder is uitgevoerd.

  En dan nog, @Sluipschutter, niet stemmen is niet miepen. Jammer voor je dat je ideeën voor het verrampeneren van de binnenstad verder weinig aansluiting vinden bij de meerderheid van de Utrechters die wel stemmen, maar het is niet anders.

 18. Kees

  @DUIC: jullie volgende artikel inzake Lot van Hooijdonk wordt het verleggen van de fietssnelweg (fietsers, e-bikes, pedelecs) dwars door woonwijk Rijnsweerd. Dit met als doel om het drukke kruispunt bij de Weg tot de Wetenschap te ontlasten.

  Echter, wat is het probleem? De snelheid van de tram kan het niet zijn, aangezien deze daar ter plekke nog geen 10 km/uur rijdt i.v.m. locatie halte Kromme Rijn. Ook tijdens spits staat het fietsverkeer gedisciplineerd te wachten. Kortom, wordt er niet met een kanonskogel op een mug geschoten? En als over een paar jaar toch blijkt dat er een alternatieve route nodig is… waarom dan niet de Weg tot de Wetenschap slimmer inrichten? Dit gedoe had de buurt natuurlijk niet gehad als er in de plannen voor de tramlijn rekening gehouden was met het inpassen van een tunnelbak voor de tram.

  En dan de communicatie… De gemeente is blijkbaar ruim drie jaar geleden begonnen met het uitwerken van scenario’s van het verleggen van het fietspad door de buurt. Dit mede op advies van Wijkraad Oost. Dit zonder hierbij bewoners in de directe omgeving te consulteren, die de gemeente en Wijkraad Oost hadden kunnen wijzen op onveilige situaties (te smal, weinig overzicht, opritten die haaks staan aan beide kanten op de straten) en het totale gebrek aan draagvlak. Oftewel dubieuze rol voor zowel de gemeente als Wijkraad Oost (nota bene als vertegenwoordigers van buurtbewoners).

  Voor de vorm wordt er nog half oktober een informatieavond opgetuigd, maar het lijkt al een ‘done deal’ te zijn. Waar blijft de echte participatie van bewoners in Utrecht bij dit soort ingrijpende beslissingen in Utrecht?

  Ik hoop dat de gemeente, al dan niet met hulp van de gemeenteraad, snel tot inkeer komt.

 19. Dries

  @scherpschutter, u schrijft: “…een hele buurt is tegen wat de gemeente wil”. U bedoelt natuurlijk: “een aantal buurtbewoners en belanghebbenden zijn tegen”. Gelukkig zijn er ook een aantal buurtbewoners (waaronder ik) helemaal niet tegen, maar voor het plan. Dat de automobilist (waaronder ik) moet inleveren in deze stad ten gunste van fietsers en voetgangers (waaronder ik) is al lang gaande en zal nog hopelijk lang doorgaan, dankzij een gemeenteraad die luistert naar de meerderheid van de bevolking die zijn stem heeft uitgebracht. U hebt volkomen recht om zich buiten het democratische systeem op te stellen zolang u zich maar houdt aan de democratische wetten die in ons systeem gelden. En dat doet u uiteraard, want dat systeem stelt u in staat om ongefundeerde uitspraken te doen zonder dat ze u ‘s nachts van uw bed tillen. Slaap goed vannacht.

 20. Joris

  @Hadjememaar Iets minder aanmatigend mag ook wel.
  Als bewoners/gebruikers middels een petitie hun bezwaren kenbaar maken en er wordt helemaal niet naar gekeken, dan faalt de democratie. Democratie is niet slechts één dag in de 4 jaar dat je mag stemmen.

 21. Scherpschutter

  @Dries 26/9/2019 – 14:19
  “U hebt volkomen recht om zich buiten het democratische systeem op te stellen zolang u zich maar houdt aan de democratische wetten die in ons systeem gelden. En dat doet u uiteraard, want dat systeem stelt u in staat om ongefundeerde uitspraken te doen zonder dat ze u ‘s nachts van uw bed tillen. Slaap goed vannacht.”

  Uiteraard heb ik het recht om me buiten uw democratische systeem te plaatsen (het ‘recht’ om me een democratisch systeem op te dringen kan uiteraard niet bestaan), alleen dwingt uw ‘democratische systeem’ met onder dwang van agressief geweld tot deelname aan uw systeem, mijn rechten daarmee op flagrante wijze schendende…

  Hou ik me niet aan de ongevraagd opgedrongen regels dan komen er gewapende mannen aan mijn deur en word ik opgesloten tussen moordenaars, dieven en verkrachters. Zulks kan al gebeuren voor de ‘misdaad’ van het niet betalen voor services van een organisatie waar ik nooit om gevraagd heb en geen zaken meer wil doen, maar helaas ook als ik dingen zeg die de houders van staatsmacht onwelgevallig zijn….Ook daarvoor kun je in Nederland anno 2019 gewoon van je bed getild worden.

  Persoonlijk slaap ik als een roosje. De vraag is hoe U nog kunt slapen, wetende dat u dit moraliteitsloze systeem van dwang in stand houdt uit grotesk egoïstische motieven. Want zeg nou zelf: wat is er egoïstischer dan uw moraal en systeem onder dwang van gewapend geweld opdringen aan derden, waarbij u tegelijk voorstander bent van het invorderen van een deel van iedereens inkomen en bezit, om de reden dat U(!) dat een goed idee vindt….?

  Verder moet u zich niet verschuilen mijnheer. Een overgroot deel van de direct in de omgeving van de Maliebaan wonende of werkende personen is mordicus tegen het rampzalige plan van de Gemeente. Nu weet ik dat de meeste democraten helemaal niet tot communicatie in staat zijn (want alles wordt voor ze afgedwongen, en de meesten zien een stem in de 4 jaar als alle communicatie die nodig is….), maar probeert u toch eens een gesprek te voeren met de mensen in de buurt. Gewoon 1 op 1 met uw medemens, in plaats van via de vertegenwoordigers van een gewapende bende die de regels voorschrijft. Uw ogen zullen opengaan….

 22. BW

  Mobiliteit staat in Utrecht (en veel steden) al een tijd onder druk. Autogebruik zal naar mijn mening wel moeten veranderen, simpelweg omdat er geen ruimte meer is voor zoveel auto’s. Duidelijk is echter ook dat op dit moement nog onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. Er is onvoldoende capaciteit om vandaag allemaal over te stappen naar het OV en zelfs over fietsers wordt op DUIC veel geklaagd. We zullen dus heel even geduld moeten hebben met het verbannen van de auto. In het specifieke geval van de Maliebaan geldt bovendien dat dit een belangrijke toegangsweg is voor de hele binnenstad en dat daar altijd verkeer zal blijven rijden omdat de binnenstad nou eenmaal bevoorraad zal moeten worden. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat het verkeer zal verdampen, alleen (zoals de bewoners zelf al hebben opgemerkt) het verkeer zal alleen andere wegen kiezen. Dat verkeer zal straks dus door die ventwegen worden geperst en zal waarschijnlijk als sluipverkeer uitwijken naar andere straten. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van dit plan.

 23. Willem

  Ja tuurlijk zijn de bewoners teleurgesteld. Als ik mijn zin niet krijg ben ik ook teleurgesteld . Wat is hier de nieuwswaarde?

  Maak de Maliebaan dan helemaal autovrij. Een nieuw park waar studenten in de zomer lekker kunnen bbq-en is hard nodig. Lepelenburg is te vol.

 24. uu

  @Piet, dat denk ik dus ook… kijk maar eens naar de Koningsweg… ventweg en Wilhelminapark voor fietsers en voetgangers gedeeld. Werkt heel prettig.

 25. Ger

  ik heb GL gestemd omdat ik dacht dat die het meest met de inbreng van bewoners deed, niet meer doen.

 26. arbeider

  @ Dries

  Ik lees in uw betoog ” democratisch” laat dat nou net niet gelden bij deze ingevlogen wethouder Lotte en haar fractie van Groen Links, en natuurlijk D’66.

  Burgers met een klein beetje verstand kijken hier dwars door heen!

  Nu komt het u toevallig goed uit, maar de volgende keer niet, let maar op!

  En niet de auto’s maar de fietsers zijn vijand nummer 1 op de wegen in de stad!

 27. Hadjememaar

  @Scherpschutter 26/9/2019 – 11:34, ik ben sprakeloos. U wijst de samenleving in zijn geheel af, dat is nou jammer. U hebt uiteraard recht op uw mening en het lijkt erop dat op dit forum alleen al een meerderheid te vinden is voor uw standpunten. Het mooie van “ons” systeem is, dat ook u passief kiesrecht heeft. U heeft het recht zich verkiesbaar te stellen en via “democratische weg” gekozen te worden zodat u namens uw achterban zitting kunt nemen in de gemeenteraad (of de tweede kamer zo u wilt). Bent u eenmaal gekozen, dan kunt u er voor kiezen om het democratische systeem van binnenuit af te breken. U bent in goed gezelschap, Viktor Orbán in Hongarije, Jarosław Kaczyński in Polen en Boris Johnson in UK gingen u voor.

  Ziet u hoe mooi democratie is? Zelfs als u er tegen bent biedt het systeem u de mogelijkheid om het af te breken. Het goede nieuws is, als u en uw kornuiten aan de macht komen zal ik vertrekken. Bent u mooi van me af. Als u alsnog besluit zich af te keren van de samenleving geef ik u in overweging om die samenleving definitief de rug toe te keren en zelf te vertrekken.

  @Joris, excuses voor mijn aanmatigende toon. We maken in onze wijk hetzelfde mee. Grote woningen die maar gesplitst blijven worden (er passen 10 tot 12 koopstudio’s in 1 oude woning) tot de bevolkingsdruk zo groot wordt dat de buurt verpaupert. Er kan geen fiets meer bij. Komt er een projectontwikkelaar die, gesteund door de gemeente, er nog eens een kleine 60 woningen bijplempt. Daar zijn we allemaal zeer op tegen geweest. Er was niet één buurtbewoner voor. Alles uit de kast getrokken om het project tegen te houden en geen poot aan de grond gekregen, vooral dank zij de gemeente.

  Maar ja, er moeten ook 100.000 extra mensen gehuisvest worden. Allemaal binnen de ring. Dan kan je je wel blijven verzetten, maar dan verzuur je. Dus we nemen ons verlies en hebben ons neergelegd bij het gemeentebesluit. We proberen de buurt verder netjes te houden tijdens alle werkzaamheden (een hele uitdaging) en zullen onze nieuwe buren met open armen ontvangen.

 28. cas

  @ Hadjemaar, vindt jij dan dat 1x in de 4 jaar voldoende is? We kiezen op allemaal beloftes en een groot deel op onderbuik gevoelens, maar helaas is de praktijk dat ze na de verkiezingen hun briefje met beloftes doorscheuren en in hun eigen denkbeelden en dromen terecht komen.
  Het zal niet misstaan als er een mogelijkheid is om college/raad (nog geen idee welke) te kunnen straffen wanneer hun beleid/maatregelen ter discussie gesteld kan worden. Tot zelfs wegstemmen van bestuurders.

 29. Scherpschutter

  Hadjemaar 21:18

  Ik wijs de samenleving niet af mijnheer. Ik wijs de manier waarop deze samenleving wordt bestuurd af. Uw verbijstering kan ik me goed voorstellen. Iedereen in deze maatschappij wordt van kinds af aan geindoctrineerd met de idee dat democratie het summum is en het Koninkrijk fantastisch (zo groot is het verschil niet met Noord Korea in dit opzicht). Weinigen zijn mentaal sterk genoeg om zelfs ook maar over alternatieven na te denken.

  Dat dit ook voor u op gaat blijkt wel uit uw opmerkingen over Orban en Johnson. Ook deze politici verwerp ik volledig. Het concept dat ik een samenleving voorsta zonder politici gaat vermoedelijk uw bevattingsvermogen nog iets te boven. Dat is begrijpelijk, aangezien u nog nooit heeft nagedacht over alternatieven voor het horrorsysteem genaamd een democratie. Wat is voorsta mijnheer, is totale privatisering.

  Verder zie ik niet in waarom ik mee zou moeten doen aan een systeem van de maffia om van de maffia af te komen. Dat is absurd. Ik doe geen zaken met de maffia, mijnheer.

 30. bee

  ik geef dat hele gedoe nog geen jaar of er moeten grote veranderingen worden gedaan omdat ze geen rekening ,met de loop der dingen houden,of buiten hun plan hebben gelaten.
  dan zitten ze daar weer met een opengebroken toestand en er ook nog eens voor moeten betalen.

 31. M.

  @Scherpschutter: uw ideale samenleving is net zo ideaal als die van Noord-Korea, dus de totale planeconomie. Wanneer die van u verwezenlijkt zou worden, zal ze daar niet meer van verschillen, omdat uiteindelijk alle macht en rijkdom bij één persoon of één groep terecht zal komen.
  Het voordeel van de democratie is dat iedereen er onder andere over kan meebeslissen hoe groot de overheid mag zijn en wat er tot haar taak gerekend moet worden. Wie het in de ogen van de kiezers, dus van ons allemaal, verkeerd doet, kan na enkele jaren weggestemd worden.
  Ik geef toe, de praktijk is een stuk weerbarstiger omdat groepen en in individuen niet evenveel macht hebben. Laten we de democratie daarom maar het minst slechte systeem noemen dat bestaat. Maar ik ben blij, net als de meerderheid van de bevolking, dat ik in een democratisch systeem heb geleefd en nog kan leven. Uw ideale samenleving is voor mij, net als voor Hadjememaar en gelukkig verreweg de meeste mensen, een groot schrikbeeld.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).