Bijna alle vrijgekomen sociale huurwoningen in Utrecht gaan tijdelijk naar statushouders Bijna alle vrijgekomen sociale huurwoningen in Utrecht gaan tijdelijk naar statushouders

Bijna alle vrijgekomen sociale huurwoningen in Utrecht gaan tijdelijk naar statushouders

Bijna alle vrijgekomen sociale huurwoningen in Utrecht gaan tijdelijk naar statushouders
Archieffoto Overvecht
Ongeveer 90 procent van de sociale huurwoningen die tussen 1 augustus en medio september in Utrecht vrijkomen, gaan naar statushouders. Dit betekent dat er in deze zes weken nauwelijks woningen beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. “We zijn ons ervan bewust dat dit een lastige boodschap is voor iedereen die al langere tijd wacht op een woning”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Ongeveer 90 procent van de sociale huurwoningen die tussen 1 augustus en medio september in Utrecht vrijkomen, gaan naar statushouders. Dit betekent dat er in deze zes weken nauwelijks woningen beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. “We zijn ons ervan bewust dat dit een lastige boodschap is voor iedereen die al langere tijd wacht op een woning”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Vorige maand heeft Den Haag de gebrekkige doorstroming in de asielketen uitgeroepen tot nationale crisis. Statushouders blijven te lang in de azc’s (landelijk zijn dit er zo’n 14.000) en daarbij komen er veel asielzoekers binnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. “Dit levert schrijnende en inhumane situaties op; mensen slapend op stoelen of buiten voor het aanmeldcentrum Ter Apel”, aldus de gemeente.

Om deze doorstroom op gang te krijgen heeft het Rijk een beroep gedaan op de Nederlandse gemeenten. Zo moeten 7.500 statushouders op korte termijn vanuit een azc verhuizen naar opvang of een woning. Zo’n 10 procent hiervan moet worden gehuisvest in de provincie Utrecht.

Asielketen

De gemeente Utrecht heeft daarnaast van het Veiligheidsberaad de opdracht gekregen om voor het eind van dit jaar de 490 statushouders die tot haar taakstelling behoren te huisvesten. De gemeente en de Utrechtse woningcorporaties slaan nu de handen ineen om deze groep versneld te huisvesten om daarmee de asielketen te ontlasten. “Ook loopt de gemeente daarmee de achterstand taakstelling statushouders zo veel mogelijk in.”

Vanaf 1 augustus stellen de woningcorporaties voor een periode van 6 weken zo’n 90 procent van de vrijgekomen woningen beschikbaar voor statushouders. Er blijven in die periode ook woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden met nood. Dit betekent dat er in deze periode nauwelijks woningen vrijkomen voor andere woningzoekenden.

Lastige boodschap

“We zijn ons ervan bewust dat dit een lastige boodschap is voor iedereen die al langere tijd wacht op een woning, of bijvoorbeeld op het punt staat vanuit een instelling naar een zelfstandige woning te verhuizen”, schrijft het college. De gemeente zegt dat na deze 6 weken de taakstelling voor een groot deel is ingehaald.

Vanwege deze maatregel loopt de wachttijd voor reguliere woningzoekenden nog verder op. Om ook aan deze groep perspectief te bieden worden er, samen met het Rijk, de provincie en corporaties, versneld tijdelijke woningen in de stad gebouwd. De ambitie is om in 2023 1.000 van deze flexwoningen te realiseren. Een deel hiervan wordt gebouwd aan de Pagelaan en op het BEFU-terrein. In het jaar daarna moeten er 1.000 tot 1.500 tijdelijke woning bijkomen en dat geldt ook voor 2025.

Vrijgekomen corporatiewoningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere of kwetsbare groepen. Reguliere woningzoekenden moeten in Utrecht bijna 11 jaar wachten op een woning.

Impact

“Dit heeft impact op alle woningzoekenden”, zegt wethouder Dennis de Vries (wonen). “Ze zijn ons allen even lief. Door de achterstand versneld in te lopen, kunnen we in september weer terug naar de gebruikelijke verdeling. Voorwaarde is dat we het aantal beschikbare woningen structureel verhogen door versneld tijdelijke woningen te realiseren. […] Hiermee bieden we woningzoekenden meer perspectief.”

Wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie) benadrukt tot slot dat Utrecht een gastvrije stad is die mensen in een kwetsbare positie wil helpen. “Mensen die dakloos zijn geraakt, die vanuit de GGZ terugkeren in de maatschappij en dus ook statushouders. Ook zij moeten, net zoals ieder ander die op zoek is naar een woning, de kans krijgen op een eigen plek. Dat we nu kiezen voor deze snelle en onorthodoxe ingreep, geeft aan hoe groot de asiel- én wooncrisis zijn.”

75 Reacties

Reageren
 1. Piet

  Dit heeft natuurlijk een enorme impact en is niet leuk. Maar we weten allemaal wie de afgelopen 12 jaar dit land heeft geregeerd en verzuimd om aan de echte problemen in het land iets te doen. De woningmarkt is er een van maar ook het milieu heeft een zekere Mark consequent genegeerd waardoor de pijn nu extra hard is. Iedereen die het niet eens is met deze maatregelen maar wel afgelopen 12 jaar op of de VVD of het CDA heeft gestemd moet maar eens zelf in de spiegel kijken want je hebt zelf deze maatregelen mee veroorzaakt.

 2. Hans

  Jaren van neoliberaal beleid waar met name VVD en CDA verantwoordelijk voor zijn – maar ook de sociaal democraten hebben zich er in het recente verleden in ruime mate mee ingelaten – heeft geleid tot een verziekte woningmarkt gepaard gaande aan de totale deconstructie van het sociale volkshuisvestingsbeleid. NB een van de meest waardevolle verworvenheden van wat ooit de verzorgingsstaat mocht heten. Een eretitel, wat mij betreft.
  De huidige problematiek op het vlak van huisvesting in ruime zin is dus niet uit de lucht komen vallen. En nu zitten we, nu de spanningen in de wereld oplopen en mensen het vege lijf moeten redden wegens oorlog en geweld, met de gebakken peren. En daarom moet het roer volledig om en dient het Ministerie van Volkshuisvesting (door de halve garen van de VVD blijmoedig om zeep geholpen) in ere te worden hersteld zodat normale, modaal verdienende burgers en mensen uit de onderklasse weer fatsoenlijk kunnen worden gehuisvest zonder uitgekleed te worden door de particuliere verhuursector of door de banken met hun roekeloze hypotheekverstrekkingen. Huren van de bank. Godbetert.

 3. Leon

  Dan ben je voor de rest van het jaar van het gezeik af. Geen gek idee.

 4. echte Utrechter

  Deze beslissing, die ten nadele is voor de vele duizenden andere woningzoekenden (die vaak ook nog eens langer ingeschreven staan) vind ik ABSURD en SCHANDALIG!
  Het is al moeilijk genoeg om een woning te krijgen en als men dan ook nog eens legaal mag voordringen kan ik niet anders concluderen dat hier met 2 maten gemeten wordt.
  Ik gun iedereen een huis maar dit is ronduit vals spel.
  Wat is hier nu failliet? Het verdelingssysteem of toch gewoon de politiek?

 5. Cohen

  “Het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal.” aldus Rachel Streefland. Ook wethouder Dennis de Vries geeft aan dat radicale tijden om radicale oplossing vragen.

  Wat dachten Rachel en Dennis ervan om anders hun eigen huis gewoon op te geven? Of dat van hun familieleden, of een 30-jarig kind in huis nemen, een tijdje met het gezin van camping naar camping te trekken, daklozenopvang, op een stoel slapen. Opties genoeg.

  Het doet even zeer, maar radicale tijden vragen om radicale oplossingen en hoe mooi is het om jezelf te confronteren met je eigen beleid in plaats van altijd een ander?

 6. Lachgas

  Ni 6 weken. Kraan open dus op naar de volgende ronde en daarna weer. Hoelang gaan we hier mee door. Op naar de 19miljoen.

 7. trol

  Dit is weer een maatregel die de oorzaak niet aanpakt. De hele asielketen is totaal ontwricht en nu wordt dit als tijdelijke oplossing bedacht. Je moet niet plakken aan het einde, maar oplossen bij de bron. Dit is namelijk een onophoudelijk probleem, tenzij er aan de bron iets veranderd. Volkomen idioot

  Ondertussen duren procedures ellenlang, worden de aanmeldcentra overspoeld met mensen die hier niets te zoeken hebben , leeft mensenhandel welig, de EU is lek en is gezinshereniging idioot ver uitgebreid dat zelfs oma’s en opa’s mee mogen,

  Daarnaast; waarom krijgen mensen alles toegeworpen zonder tegenprestatie. Wat is er mis met: pas een woning als je participeert (lees; NL spreekt en werkt) Nu is het allemaal zo makkelijk. NL als luilekkerland, we kunnen prima over naar het Deense model. Of wat is er mis met een tijdelijke vergunning? Helemaal niets, maar dit zal al wel weer als xenofoob worden bestempeld.

  Ik ben voor gelijkheid voor iedere inwoner: wachtlijst is voor iedereen. Geen huis: dan huur je maar een kamer, moeten anderen ook. Dat is toch helemaal normaal.

  Ons land kent de grootste hoeveelheid sociale woningen t.o.v. andere landen in Europa, dus een tekort is eigenlijk heel gek. Kan iemand mij dat uitleggen. Volgens mij zit daar ook een probleem. Nu wordt geroepen: bijbouwen, maar waarom?

  Je kan dit beleid niet meer verkopen, als mensen 10 jaar moeten wachten, netjes deelnemen aan de samenleving en vervolgens voorbij worden gestreefd door een gezin dat daar kennelijk recht op heeft. Hoezo hebben zij meer recht? De overheid zal zeggen: Dat is de wet…maar het is nu niet bepaald meer zo dat de landelijke en de lokale overheid zich nog aan haar eigen wetten houdt, dus waarom wel aan deze regels. Totaal onbegrijpelijk. Of dit nu de schuld van links of rechts is…totaal irrelevant.
  Links zit in een liefdadigsheidbubbel, vanuit een soort elitaire ivoren toren met totaal geen idee wat er onder de mensen leeft, rechts heeft een neoliberaal gedrocht geschapen en doen net wat uitkomt. Beide hebben ze lak aan de grote midden en onderklasse.

 8. alex

  Nou nou wat een ramp. Je kunt toch ook gewoon een huis kopen; http://www.funda.nl

 9. W

  Hans. Even voor jou om je geheugen op te frissen.
  In Utrecht beslissen al 8! jaar Groen Links en D66 over de bouw van (vooral duurder segment) woningen voor alle! Utrechtse inwoners.
  Waar zijn dan die sociale woningen in de afgelopen 8! jaar gebouwd? Waar zijn dan die sociale seniorenwoningen gebouwd? Ik lees graag je antwoord.
  Niets VVD en CDA hoor!

 10. Bill

  Compleet van de werkelijkheid losgerukt deze wethouders.. Hebben ze enig idee wat dit met mensen doet die al tientallen jaren staan ingeschreven?? Waar is mijn stadsbestuur voor de burgers van mijn stad..? Ze laten ze in de steek….

 11. Yoshua

  Veel te kort natuurlijk, maar het is een begin.
  In maart schreef ik al dat de komende vijf jaar alle sociale huurwoningen moeten worden gereserveerd voor de miljoenen mensen die graag naar Nederland willen komen.
  De Nederlanders die met in 2015 met velen naar Nederland kwamen en nu gewoon Nederlander zijn, hebben op dit moment kinderen die een leeftijd hebben om te trouwen.

  Duizenden zijn deze zomer naar Syrië, Afghanistan, Irak, etc., etc. om zoon of dochter te laten huwen.
  Deze Nederlanders hebben het recht op een sociale woning om een gezin te stichten.
  Laat uitsluitend sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen die binnen vijf jaar Nederlander zijn.
  Zo haal je de wachttijden naar beneden, wacht je eerst dat ze een paspoort hebben, duurt al vijf jaar, maar staan dan al vijf jaar ingeschreven.
  Laten we ze zes jaar wachten dan staan deze Nederlanders 11 jaar ingeschreven.
  Dat moeten we niet willen met zijn allen.

 12. Jeroen

  @echte Utrechter natuurlijk wordt er met twee maten gemeten. Andere woningzoekenden wonen in een te krappe woning of op kamers, statushouders zitten opgepropt in een ellendig AZC. Vervelend voor de andere woningzoekenden dat er honderd statushouders voor gaan maar wel begrijpelijk.

 13. Scherpschutter

  Ik wil nu echt geen enkele linkse reaguurder horen klagen nu. Niet 1(!).

 14. Katja

  @Leon, geloof er maar niks van. Zolang de grenzen open blijven (en de andere landen ze rustig laten doorgaan naar NL) blijf je dit houden. En kansloze asielzoekers worden niet weggestuurd. Tsja.

 15. Hans

  Sommigen hier worden op hun wenken bediend. Waar onder dhr. S. Ch. Putter van buiten onze regio. De reacties van de kritische geesten hier (te linker zijde) bestaan uit heldere analyses op grond van feiten en kennis van de recente vaderlandse politiek. Het gejammer en geweeklaag hier komt uit de hoek van de hypocrieten die jarenlang het afbraakbeleid van rechts gesteund hebben. In die zin krijgen zij nu het spreekwoordelijk koekje van eigen deeg gepresenteerd.

 16. HdJ

  Als de meerderheid links stemt dan krijg je ook links beleid. Veel succes en sterkte met de toekomst mensen.

 17. Justin case

  Bijzonder, dinsdag kwam een vliegtuig(!) met 181 afghaanse asielzoekers aan in Eindhoven. Hoe rijmt dit met het verdrag van Dublin? Vrijdag werd een noodopvang in Heiloo geopend, zaterdag was het al hommeles. Zomaar twee voorbeelden.
  Zolang de kraan zo wagenwijd open blijft staan kan er niets veranderen.

 18. Wim

  @Yoshua
  Grapje???

 19. Gregor

  Pak die scheefwoners nou eens aan. Dat is ronduit asociaal om in een sociale woning te zitten met je 2x modaal+ salaris

 20. Massegast

  Als ik ga emigreren naar welk land dan ook, dan verwacht ik niet dat mij daar zo maar een woning wordt aangeboden. Dat zal ik zelf moeten regelen. De overheid en de bewoners van mijn ‘nieuwe land’ zijn mij immers niets verschuldigd. De Nederlandse overheid heeft de asielstroom/immigratie niet meer in control. Men weigert daar een politieke beslissing over te nemen. Nu heeft het een open einde en daarom zal op enig moment de wal het schip gaan keren. Nederland? En Utrecht in het bijzonder: een fool’s paradise!

 21. Hans

  @ W
  Beste W,

  ik heb het hier over de grote, door de landelijke politiek ingezette neoliberale lijn.
  Ik op mijn beurt, breng m.b.t. de afbraak van de sociale woningbouw en het wegorganiseren van een compleet ministerie (dat van volkshuisvesting) dus graag even het volgende bij u in herinnering:

  Stef Blok (VVD) deed er sinds 2014 van alles aan om de sociale huurmarkt interessant te maken voor ‘investeerders’. Zoals meer ruimte voor prijsverhogingen en het introduceren van tijdelijke huurcontracten. En met succes. Honderdduizenden huurwoningen werden verkocht. Het bestand kromp en kromp. Hij ging er prat op. De sociale huursector werd door hem kundig de nek omgedraaid. Het ministerie wat voor fatsoenlijke volkshuisvesting moest zorgen werd door diezelfde Blok afgeschaft. Met die erfenis scheepte hij alle grote steden, middelgrote steden en tal van gemeenten in ons land op.

 22. Lombokker

  De letterlijke betekenis van discriminatie is ‘het maken van onderscheid’. In juridische en maatschappelijke betekenis staat discriminatie voor het ongelijk behandelen of achterstellen van individuen of groepen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Discriminatie is in Nederland verboden.

 23. Leon

  @Katja de taakstelling voor dit jaar staat al vast, dus die verdere instroom doet er voor dit jaar niet toe.
  En kansloze asielzoekers krijgen geen vergunning en hebben hier dus niets mee te maken.

 24. Stadsie

  Tijdelijk is tegenwoordig definitief. Triest om dit midden in de vakantie te dicteren in een stad met woningnood.

 25. Rob H.

  @Scherpschutter: Jarenlang ultrarechts beleid met regeringen waar CDA en VVD alleen beleid voerden voor de rijke toplaag en grote bedrijven. Daar klaag ik als linkse stemmer over. Dat heeft deze ellende veroorzaakt.

 26. Yoshua

  @Wim,
  Waarom een grapje?
  In 2015 kwamen 100.000 mensen naar Nederland dat zijn inmiddels volwaardige Nederlanders geworden zoals alle Nederlanders.
  Ze halen een partner uit het land van herkomst, vaak omdat het al was afgesproken dat zoon of dochter zal huwen.
  Er worden voor veel Utrechtse kinderen 2500 tijdelijke woningen gebouwd, die moeten doorstromen naar een koopwoning.
  Meeste Nederlandse kinderen volgen een goede opleiding en wanneer de partner goed intrigeert en studeert dan kunnen ze snel een woning kopen.
  Geef sociale huurwoningen nog uitsluitend aan de verwachte 1.5 miljoen vluchtelingen tot 2030.
  Zo veel Nederlandse gezinnen die hier zijn gekomen met 6 of 7 kinderen waarvan de kids nu moeten uitvliegen, we moeten ze aanmoedigen tot kopen.

 27. jan

  Kijk ik vind als een welvarend land dat we mensen moeten helpen. Maar zeer zeker niet ten koste van de eigen bevolking … We kunnen als klein land nou eenmaal niet de wereld redden. Er is ruimte zat in landen om ons heen. Kijk eens wat een ruimte op de Balkan of midden in Frankrijk en Spanje. Maar nee de mensen worden uit veiligheid in het kleinste en meest welvarende land gepropt?! Het gaat dus niet zozeer om de veiligheid van deze mensen, want die kunnen we vanuit Europa ook elders bieden. Het gaat erom dat we het arbeidskapitaal blijkbaar nodig hebben omdat onze overheid faalt de eigen mensen zonder werk inzetbaar te maken

 28. vanhoorn1944@hotmai,.nl

  Foute boel.Ik gun die mensen alles.Het kan toch niet zo zijn dat mensen 11jaar op een lijst staan nog langer moeten wachten.Helemaal fout.Dit geeft een enorme onvrede en terecht.Er is een grens wat opvang gpbeteft.

 29. Bakfiets

  Je krijgt wat je stemt. Dit kan je niet in de schoenen van VVD of CDA schuiven…

 30. G. de Vries

  -‘Wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie) benadrukt tot slot dat Utrecht een gastvrije stad is die mensen in een kwetsbare positie wil helpen.’-
  Nee Streefland! Iedereen die vanaf augustus tot halverwege september een sociale huurwoning zal betrekken zal met de nek worden aangekeken (uitgekotst). Veel utrechters kennen namelijk mensen die al jaren op wachtlijsten staan voor een sociale huurwoning in de stad. Deze statushoudersvoorrangsregeling zet de tolerantie in wijken en buurten flink op scherp. Niks gastvrije stad en mensen helpen in een kwetsbare positie. Dream on!!

 31. Dh

  @justin case
  Wat rijmt er niet met het verdrag van Dublin? Ze komen vanuit Afghanistan/Pakistan met het vliegtuig naar Nederland. Nederland is dan, mits er geen familieleden met een verblijfsvergunning in een ander schengenland zijn, verantwoordelijk. Compleet in lijn met het verdrag van Dublin

 32. W

  Hans! Heb jij de afgelopen 10 jaar wel in Utrecht gewoond? Of kom je ook van buiten en blijven hangen na je studie?
  Herinner je nog de verkoop van de sociale woningen door de SP enz.
  Heb jij niet de vele artikelen van de gerespecteerde onderzoeksjournalist Cees Grimbergen gelezen hoe de Utrechtse!! politiek omgegaan is met dit huisvestingsprobleem? Ik denk het niet, want dan kom je niet met zo’n reactie!
  Lees Cees Grimbergen maar eens……

 33. Mia

  Wie gaat de huur van die woningen betalen?

 34. JM

  Stef Blok, voormalig VVD minister van Volkshuisvesting, is de kwade genius. Hij was er trots op dat hij het ministerie van Volkshuisvesting had opgeheven en de regie over ruimtelijke ordening en volkshuisvesting uit handen had gegeven aan de marktwerking. En met de verhuurdersheffing had hij de woningmarkt voor altijd gefikst, jubelde hij. Het onzalige resultaat waar we nu mee te maken hebben.
  Wat ik de huidige regering kwalijk neem is het verkeerde soort verantwoordelijkheid. We kunnen vluchtelingen pas opnemen als we ons eigen huisvestingsprobleem hebben opgelost. Het voorrang verlenen aan mensen van ver buiten Nederland is goed bedoeld, maar onfatsoenlijk naar de eigen bevolking toe.

 35. Indra

  De beleidsmakers zijn totaal losgeslagen van de realiteit.

  Wie nodigt logees uit die handenvol geld kosten en onderdak, als je zelf grote crises hebt op te lossen (energie armoede, duurder eten door inflatie, stikstofcrisis, geen gegarandeerd pensioen meer door wijziging pensioenstelsel, woningtekort voor je kinderen, enz.)?

  Dit is niet houdbaar en niet uitlegbaar aan degenen die het geld moeten opbrengen en steeds verder worden uitgeknepen. Ik voorspel een uitstroom uit dit land van de betalende, rijke mensen en wat dan?

  Nederland is een kapot vaasje dat niet meer te repareren valt helaas. Er zijn teveel problemen gecreëerd die heel veel geld en tijd kosten om (als het al mogelijk is) op te lossen (toeslagenaffaire, asielbeleid en spinoff kosten, zorgkosten, compensatie bewoners Groningen, woningtekort, energie armoede, integratieprobleem, oorlog Oekraïne, geen gegarandeerd pensioen meer voor alle Nederlanders met de komst van het nieuwe pensioenstelsel, enz.) en mevrouw Kaag blijft lekker zitten op haar pot van 60 miljard “voor het klimaat”.

  Het is om te huilen.

 36. Utrechter

  Heerlijk al die naïviteit. In Zweden dachten ze er ook zo over, alleen zijn de problemen daar nu zo groot en zijn er complete getto’s ontstaan.

  Dit is niet meer uit te leggen en ik begrijp niet waarom wij de plicht zouden moeten hebben om al deze mensen op te vangen. Het zorgt voor nog meer mensen die hierheen willen komen en is voer voor mensensmokkelaars.

 37. Peter

  Binnenkort kunnen we tentenkampen gaan opzetten voor Nederlandse jongeren.
  Neem aan dat ik niet hoef uit te leggen waarom.

 38. Herman

  De halve wereld staat in veNd, vertrouwen in politiek is zorgwekkend laag.

  En dan zo’n plan, nauwelijks uit te leggen en dikke vinger richting de burgers die hard werken en veel belasting betalen en in ruil daarvoor nauwelijks kans op een huis hebben.

  Als de politiek nog beetje vertrouwen van de bevolking wil houden, dan moet dit rare plan zsm de prullenbak in.

 39. Luuk Upuuk

  Utrechtse woningzoekers worden nu geslachtofferd voor een falend COA.

 40. Bert

  Wel knap dat dit alleen op het bordje van vvd en cda wordt gegooid. D66 was daar onderdeel van, sterker nog, huisvesting was de portefeuille van een d66 minister.

 41. Jeroen

  @bakfiets de meeste D66 volt en GL stemmers zullen het hiermee eens zijn.

 42. karel walet

  Utrechtse woningzoekers worden spontaan Statushouders!
  Je zal maar zo/n 10-11 Jaar al op de lijst staan……
  Utrecht die zijn eigen burgers in de steek laat……
  Belachelijk
  Een gevolg van falend overheidsbeleid;iedereen maar binnenhalen en mensen die afgewezen zijn worden niet uitgezet; zie hier het zooitje in Ter Apel/Budel ed!

 43. StudentinUtrecht

  Een onbegrijpelijk besluit. Een overheid die actief Nederlanders uitsluit van sociale huisvesting handelt in strijd met de grondwet.

 44. Bill

  VVD en CDA? Dit zijn gewoon beslissingen van de huidige wethouders in een links college. Hoe kunnen ze dit prefereren boven de steun voor de burgers in hun eigen stad? Gewoon niet te snappen…

 45. Rob

  schandalig!!! iedereen weet zo langzamer hand wel wat tijdelijk betekend .als men er eenmaal zit mag men gewoon blijven zitten. uitstel uitstel uitstel tot niemand zich er meer om druk maakt. maar er zijn hier ook nog echte Nederlanders die al jaren wachten op een woning. nogmaals schandalig

 46. WvR

  Wethouder Dennis de Vries (wonen):
  “…Voorwaarde is dat we het aantal beschikbare woningen structureel verhogen door versneld tijdelijke woningen te realiseren…”

  Goed idee, tijdelijke woningen, daar los je problemen mee op.
  Voornamelijk tijdelijk, maar misschien net tijdelijk genoeg om te zorgen dat Dennis de Vries geen last heeft van de structurele problemen tijdens zijn tijd als wethouder, en kan het professioneel worden doorgeschoven naar de volgende, straatje schoon en “in-mijn-tijd-speelde-dit-niet” response op zak.

  Zou het niet een idee zijn om iets NIET-tijdelijks te realiseren? Gewoon een keer geen houtje-touwtje-plakband oplossing?

  Anyway: Mij maakt het niet zo veel uit. Ik heb een heerlijke woning, nog een lullig hypotheek restantje, en het wordt er niet minder waard op (geld in rap tempo wel, maar dat terzijde).

 47. Fvw

  En weer heeft de gemeente Utrecht lak aan zijn bewoners zo als gewoonlijk. Je zal maar jaren ingeschreven staan. Hoe zo onrust in Nederland.

 48. Dennis

  Dit is toch niet meer uit te leggen?
  Tot je 35e op een zolderkamertje bij ma blijven wonen als je in Nederland bent geboren.
  Het lijkt wel een grote grap, maar helaas realiteit! Het lijkt hier wel van God los te zijn. Hier kan ik nou woedend om worden, en met mij velen anderen. Gaat echt niet bijdragen aan de acceptatie van nieuwe Nederlanders (welke hier niets aan kunnen doen, het is immers de van werkelijkheid losgezongen politiek die dit soort dingen bedenkt.).
  Wat is de volgende stap? Mensen die al in een sociale huurwoning wonen uitzetten?

 49. Utrechter

  Ik zou weleens een rioolwater onderzoek willen zien hoeveel mensen er nu echt in Utrecht (en Nederland) verblijven. Dat zijn er waarschijnlijk veel meer dan wij denken.

 50. Confusius

  Onbegrijpelijk besluit van een politieke kaste die zelf een wit voetje bij de staatssecretaris wil halen (de staatssecretaris zet gemeenten onder druk om meer vluchtelingen en statushouders op te nemen), omdat dit in het belang van de eigen carrière is (de wethouders willen naar Den Haag; Utrecht wordt al jaren bevolkt door intern door politieke partijen landelijk opgeleide carrièrepolitici die al vanaf jongs af aan binnen de jeugdbewegingen zijn geselecteerd en geen werkervaring buiten de overheid/ politiek kennen> zie je overigens bij alle partijen).

  Dit besluit is (net als het hele volkhuisvestingesbeleid of het juist ontbreken daaraan) in strijd met de grondwet en andere wetgeving. Verder is er sprake van rechtsongelijkheid door de overheid aangejaagd tussen verschillende Nederlandse burgers of legaal in Nederland verblijvende burgers. Utrecht moet juist nee gaan zeggen tegen de mensen die landelijk aan de knoppen draait, omdat Utrecht al lang als 4e stad in Nederland maar jan en alleman opvangt en huizen weggeeft ten kostte van de in de eigen gemeente ingeschreven woningzoekenden, die eigenlijk vanuit het sociale woningbouwbeleid juist voorgetrokken zouden moeten worden. Er is namelijk een gemeentelijk woningbouwbeleid en de gemeente moet opkomen voor haar eigen inwoners.

  Hoezo moet Utrecht landelijke problemen oplossen ten kostte van haar eigen inwoners?

  Hoezo wordt sociale woningbouw in steeds grotere gevallen gebruikt voor mensen met problemen in plaats van voor mensen met simpelweg een lager inkomen, maar die je wel in een stad nodig hebt (waar het beleid eigenlijk voor bedoeld is)? Waarom is de sociale woningbouw tegenwoordig een afvoerput van probleemgevallen (van statushouders, tot ernstige psychische gevallen, of asocialen die voor problemen met buren zorgen, of criminelen), die vaak van buiten de stad komen en die kostte wat kost huizen krijgen, bevooroordeeld ten kostte van andere mensen op wachtlijsten?

  Hoezo is de ene burger meer waard dan de andere en waarom wordt er actief aan een beleid gewerkt dat ten kostte gaat van de leefbaarheid in de stad en de polarisatie tussen burgers doet toenemen? Hoe kunnen, zogenaamd in naam linkse partijen, er voor zorgen dat inwoners van de stad Utrecht kansloos de populistisch rechtse hoek in gedreven worden?

 51. G. Veldhuijzen

  Voordat personen reageren zouden zij er beter aan doen eerst na te denken over de kortzichtigheid in het beleid van de afgelopen tientallen jaren. Op Volkshuisvesting werd ene Blok aangesteld die vervolgens beurzen langsging e.d om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te verkopen tot aan partijen in Quatar toe. Het verhaal dat erbij werd verteld was dat men hoopte dat de Woningcorporaties nieuwe sociale huurwoningen gingen bouwen. Het toenmalige kabinet Rutte vond het nodig om ook nog een z.g. verhuurderheffing aan wonigcorporaties op te leggen waardoor plannen voor nieuwe sociale huurwoningen bijna niet meer mogelijk uitvoerbaar werden. Vervolgens heeft die enen Blok het ministerie van Volkshuisvesting voor opheffing voorgedragen. Daarna zijn de prijzen voor woningen enorm gaan stijgen. Mensen die zouden willen doorstromen doen dit niet meer vanwege de enorme prijsverschillen. In het kort hierbij aangegeven waartoe een kortzichtig beleid toe kan leiden.

 52. Bart

  Ik vind het klagen voor de bühne. Dit duurt 6 weken. Wat is nu feitelijk het gevolg van deze keuze? In elk geval dat Utrecht zijn portie statushouders in een keer huisvest. En na die 6 weken komen de andere woningzoekers weer aan de beurt. Zonder concurrentie van statushouders. Of zie ik nu iets over het hoofd?

  En: als er nu i.p.v. statushouders “gescheiden vaders/moeders met kinderen” had gestaan, zou men dan ook klagen?

 53. Advocaatje in spe

  Artikel 1 van de grondwet wordt volgens mij met handen en voeten betreden door de gemeente Utrecht.

 54. Lombok

  Zouden we niet eens moeten stoppen met alles zielig te vinden wat over de grens speelt? We gaan voorzieningen treffen voor mensen die geen bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving geheel en al ten koste van de groep die wel een bijdrage levert. Vertel het eerlijke verhaal en draai er niet meer omheen: de instroom gaat ons allemaal flink wat kosten, in alle opzichten. Want voor niets gaat de zon op.

  Ik wil dat de overheid me niet langer zand in de ogen strooit: zeg me wat het me écht kost deze instroom. Het begint met de huizen, daarna komt de gezondheidszorg, daarna komt de extra hulp (taal, psychische nood, hereniging, scholing, wijken die ontwrichten, trauma’s, enz…). Ik vind het zeer zorgwekkend dat ik geen integrale maatschappelijke visie hierover hoor van de bestuurders.

 55. Utrechter2

  De VVD wil al jaren woningen in Rijneburg, links en progressief niet.

 56. Gred

  Prima geregeld zo. 6 weken op een wachttijd van 11 jaar is peanuts en zo wordt in 1 keer de achterstand ingelopen. Vervelend? Volgende keer ff geen Mark Rutte meer stemmen lieve mensen!

 57. wollie

  @studentinutrecht een statushouder is geen asielzoeker, maar heeft al een verblijfsvergunning. dat geeft dezelfde rechten en plichten als iemand met NL nationaliteit.

 58. Jankanerwatvan

  Geweldig plan! Sociale huurwoningen zouden sowieso voorbehouden moeten zijn aan kansarmen als asielzoekers en daklozen. Andere doelgroepen zouden óf moeten kopen óf onderdak buiten utrecht moeten zoeken, succes!!

 59. Pee

  Ieder normaal denkend mens ziet toch dat dit verkeerd gaat aflopen .
  Ze kunnen wel aan het bouwen blijven zolang men geen stop zet op nog meer het land in laten komen.
  Dweilen met de kraan open gast niet werken.

 60. Realist

  @mia. Wij inclusief degene die achtergesteld worden mogen dit financieren. Te belachelijk voor woorden maar linkse idealen mogen kennelijk wat kosten.

 61. Gbrie

  De lijst woningzoekenden is zwaar vervuild. De meeste ingeschrevenen hebben een woning. Ook zitten er mensen in sociale huurwoningen die daar absoluut niet in horen. Als je al 10 jaar of langer ingeschreven staat: in 2013, 2014 was de koopmarkt op zijn dieptepunt en kon je voor lage prijzen huizen kopen, zeur dus niet. Ik ben trots op Utrecht dat ze deze beslissing nemen. De woningen gaan naar status houders, zij willen hier een leven opbouwen. Welkom! We hebben deze mensen hard nodig om het land draaiend te houden in de krapste arbeidsmarkt in Nederland.

 62. Perla Coffee

  Dit is een vorm van discriminatie, ik hou daar niet van. Ik hou ook niet van zgn. positieve discriminatie want je selecteert dan per definitie op kenmerken die niet het belangrijkst zijn. Kunnen we deze discriminatie ergens aanvechten?

  En een andere, echte eerlijke serieuze vraag:
  Waarom denken we dat tijdelijke woningen een permanent probleem oplossen?
  Ik kan daar echt niet bij.
  Denken we echt dat iedereen weer gaat verkassen?
  Of zijn tijdelijke woningen op dit moment goedkoper te bouwen want hoeven ze bv. aan minder eisen te voldoen?
  Of wat anders?
  Ik heb echt het idee dat we het probleem voor ons uitschuiven. Maar ik ben geen deskundoloog op dat gebied, dus misschien mis ik iets.

 63. Utrechter2

  Typisch links/progressief beleid: goed doen op kosten van anderen. De meerderheid van de linkse stemmers heeft een huis en is geen starter, en studenten zijn al jaren gewend voorrang te krijgen.
  Geef (vrijgezelle) statushouders de vrijkomende studentenkamers en dan eens zien hoeveel studenten nog links blijven stemmen.

 64. Utrechter2

  Voor alle mensen die denken dat VVD stemmen de oplossing is: dit is ook Rijksbeleid waarin Rutte van de VVD al jaren premier is (en met de laatste verkiezingen met afstand de grooste partij is geworden).

  In rechts-alternatieve kringen zegt men al jaren dat Rutte alleen vlak voor de verkiezingen hele rechtse taal spreekt.

 65. Indra

  @WvR

  “Anyway: Mij maakt het niet zo veel uit. Ik heb een heerlijke woning, nog een lullig hypotheek restantje, en het wordt er niet minder waard op (geld in rap tempo wel, maar dat terzijde).”

  Er ligt een plan van ambtenaren van het Ministerie van Financiën om woningeigenaren verder te belasten, waarvan mevr. Kaag zegt dat er in augustus verder over wordt overlegd.

  Twee punten:

  1. Het eigenwoningforfait wordt verhoogd van 0,45 naar 2,45% van de WOZ-waarde op te tellen bij je inkomen. Voor een woning met een WOZ-waarde van 400.000 euro is dat 9.800 euro per jaar (= 816 euro per maand bruto = minimaal 300 netto per maand).

  2. Als je je huis verkoopt en er is overwaarde (dus verkoopprijs minus schuld) betaal je een percentage belasting over de overwaarde aan de overheid.

 66. Confusius

  Grappig hoe ultra rechts beleid weer eens links geframed wordt door allerlei trollen en reaguurders.

  Weet je meteen wat de bedoeling is van al die trollen en reaguurders.

 67. Koel Hoofd

  Beste mensen, dit is een juridisch niet houdbare beslissing.
  Mijn eerdere reactie is geplaatst door Duic, maar er speelt in de 2e Kamer een groot probleem met de toepassing van de Wet verplaatsing personen.
  Maar het kabinet tilt dat over het reces heen, zoals alle grote problemen.
  Intussen doet de wethouder hier braaf wat het kabinet opdraagt, terwijl de juridsche basis daarvoor heel erg wankel is.
  zie dit artikel: https://www.advocatenblad.nl/2022/05/05/kabinet-maakt-oneigenlijk-gebruik-van-wet-verplaatsing-bevolking/

  Niet alleen advocaten zijn kritisch, ook de 2e Kamer is er scherp en alert op.
  Na het reces wordt het heel erg spannend in Den Haag, intussen discrimineert Utrecht lekker door.
  @Confusius, je hebt een punt.

 68. Utrechter2

  @Indra: je hebt het mediabeeld dat D66 probeert op te bouwen (het morele tegenwicht zijn tegen de coalitie waar ze jaren zelf in zitten) en je hebt het beleid van D66.

 69. Bart

  Beste Koel Hoofd, voor zover ik kan zien gaat het artikel waarnaar je verwijst specifiek over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het plan van Utrecht gaat over het definitief huisvesten van statushouders, mensen dus met een verblijfsvergunning. Dat zijn twee verschillende kwesties.

 70. Scherpschutter

  @Koel Hoofd 12:38

  Hoe kon je erbij dat dat ding dat wij overheid plachten te noemen zich aan haar eigen regels hoort te houden?

 71. vak K

  @ Confisius

  Oke Confisius, goed dat je eindelijk kleur ( rood) bekend.

  Noemen we jou voortaan linkse trol!

  Bye thecway…niemand maar dan ook bijna niemand staat achter dit besluit van dit linkse College!

  Feiten jochie.

 72. Confusius

  @ Vak K

  Nee, dat ik anti-ultra-rechts ben, maakt mij niet links.

 73. Confusius

  @ Kleuter Vak K

  Ik sta trouwens niet achter dit besluit. Ik vind ook niet dat statushouders recht hebben op zoveel urgentie.

  Ik word wel moe van trollen en reaguurders die werkelijk alles gebruiken om mensen op te hitsen en mensen tegen elkaar op te zetten.

 74. Mark

  Over een aantal maanden: “Hé, bij jullie ging dat zo makkelijk, hier heb je er nog wat.”

 75. Dave

  Dag gemeente.

  Zijn jullie vergeten dat er ook nog mensen in de stad verblijven die het ook moeilijk hebben maar nu worden gevorderd om uit hun eigen stad te vluchten?

  En waarom altijd die valse praktijken om maar goed voor de dag te komen zoals:

  We blijven rekening houden met speciale gevallen.

  Ik heb zelf te maken met een man die op sterven staat , net zijn eigen vrouw begraven heeft.
  Waar wij zelf maar woningruimte voor regelen.
  Iemand die zijn hele leven hard heeft gewerkt en uit Utrecht komt.

  Maar u als gemeente wist deze man alleen maar zo snel mogelijk uit zijn ouderlijk huis te vorderen, graag binnen een maand , leeg en schoon graag , vloertje eruit , behangetje eraf, want je vrouw is dood dus niet teveel ruimte innemen graag.

  En ohwja je moet maar ff kijken waar je slaapt want we hebben nu ff geen woning want er hebben andere voorrang ,maar we werken wel met een urgentie, u hoort van ons, geef het 8 weken.

  We praten over een man in de 70 , met gebroken rug en verstopte aderen.

  Ik zou graag eens een keer goed willen praten met de mensen die dit beleid samenstellen en het dan maar snel de media ingooien uiteindelijk vol met valse propaganda.

  Maarja mensen zijn niet aanspreekbaar want dan had je maar politicus moeten worden want dan begrijp je alleen wat er leeft in de stad, je kan alleen je stemmetje uitbrengen.
  Net als alle studenten overal uit het land die graag 1 kant opstemmen en na een paar jaar weer lekker zijn vertrokken.

  Mocht iemand interesse hebben met een camera en wat media sta ik ze graag te woord , wat voor schimmige praktijken deze mensen uitvoeren die niet eens in de stad wonen of de omstandigheden niet blijken te begrijpen maar iedereen maar proberen wijs te maken dat we met iedereen rekening houden wat simpelweg niet mogelijk is.

  Maar kijk potverdorie is een keer naar de schrijnende gevallen van mensen uit je eigen stad die ook hulp nodig hebben en laat die niet “links” liggen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).