Boeren protesteren maandag in Utrecht | De Utrechtse Internet Courant Boeren protesteren maandag in Utrecht | De Utrechtse Internet Courant

Boeren protesteren maandag in Utrecht

Boeren protesteren maandag in Utrecht
Foto: Bas van Setten
Landbouworganisatie LTO roept de leden op om aanstaande maandag te demonstreren bij hun provinciehuizen. Ook de Utrechtse boeren zijn gevraagd om zich te verzamelen bij het gebouw aan de Archimedeslaan.

Landbouworganisatie LTO roept de leden op om aanstaande maandag te demonstreren bij hun provinciehuizen. Ook de Utrechtse boeren zijn gevraagd om zich te verzamelen bij het gebouw aan de Archimedeslaan.

Belangenorganisaties LTO Noord en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) willen dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan of worden opgeschort. “Ze lopen op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen”, is te lezen in een reactie van LTO Noord.

Het NAJK – een organisatie die opkomt voor jonge boeren – zegt dat de agrarische sector op slot wordt gezet door de aangekondigde maatregelen. “Jonge boeren hebben bewegingsvrijheid en vertrouwen nodig. Met het huidige stikstofbeleid wordt dit ons onmogelijk gemaakt.”

Hoeveel boeren er maandag naar het Utrechtse provinciehuis komen is niet bekend. De actie start om 12.00 uur.

39 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Heel goed! Dit door de overheid geschepte probleem is te zot voor woorden. Meetpunten die boven een enorme rioolput hangen en op 100 meter van varkenshouderijen, het is werkelijk bij de kenijnen af hoever deze overheid in haar volksbedrog gaat…

  Er is geen stikstofprobleem. Er is een overheidsprobleem. De overheid zelf.

  #teamboeren

 2. Gerard Brugmans

  Die boeren hebben heel lang veel te veel “bewegingsvrijheid en vertrouwen” (met dank aan het CDA en de Rabobank) genoten en ze hebben daar ernstig misbruik van gemaakt. Nu we daar als maatschappij de milieurekening van gepresenteerd krijgen gaan ze ook nog stoer met de tractor de boel blokkeren. Je moet maar durven! Kan iemand asjeblieft die verongelijkte boeren uitleggen dat ze hun tijd beter kunnen gebruiken om een fatsoenlijke, duurzame bedrijfsvoering op te gaan zetten?

 3. J

  Bewegingsvrijheid en vertrouwen is wat men vraagt of revwel de voorwaarden om ondernemer te kunnen zijn: is dat zelfs te veel gevraagd?
  Los van wat je van de stikstof discussie vindt, als ondernemer heb je toch een consistente en betrouwbare overheid nodig!.

 4. Bernhard

  Goedzo. De ‘stikstofcrisis’ is een lachertje. Vanwege wat arbitraire rekenmodellen het halve land platleggen. Dat terwijl er een enorme woningnood is.

 5. Frits

  Welke maatregelen heeft de provincie Utrecht aangekondigd dan? Ik kan niets vinden .

  Wel fijn te weten waartegen de boeren protesteren.

 6. Scherpschutter

  @J

  Er bestaat niet zoiets als een consistente en betrouwbare overheid. Zeker niet binnen het kader van een parlementaire democratie, waarin de wind iedere vier jaar uit een andere richting kan waaien, waarbij tot overmaat van ramp er ook nog eens een zooitje ongekozen Eurocraten zijn die sterk in toenemende mate het beleid dicteren…

  Je bent als ondernemer in Nederlands niets anders dan een te plunderen vehikel dat is overgeleverd aan de grillen en (vaak) totale wanenen van hen die de staatsmacht hebben gegrepen.

 7. René

  Dit is waartoe 30 jaar struisvogelpolitiek heeft geleid. Ik begrijp dat de Sluipschutters onder ons nog graag een volgende 30 jaar de kop in het zand zouden willen blijven en zich focussen op 2 inmiddels aangepaste meetpunten die het eindresultaat van de metingen voor hooguit enkele procenten hebben beïnvloed. Vanuit (de serieuze) wetenschappelijke hoek zijn de signalen echter helder en wie zelf veel de natuur ingaat, kan het ook constateren: de tot nu toe getroffen ‘maatregelen‘ zijn volstrekt onvoldoende geweest. De protesterende boeren doen er goed aan de aanstaande maandag naar de Rabobank door te rijden!

 8. Gerard vd Vecht

  Toen boer Koekoek er nog was werden de boeren door de regering aangezet grote boerderijen op te zetten middels ruilverkaveling, geen slootjes meer en ook geen hagen maar alles recht en groot zoals in de Noord Oost Polder.
  Als in Berlijn de Grune Woche beurs was ging de minister van landbouw deze trots openen omdat Holland zoveel exporteerde naar Duitsland en liep Frau Antje kaas uit te delen en nu is het weer niet goed .
  De boeren kunnen ook even gaan demonstreren bij de Rabo bank want zij hebben de boeren aangezet te investeren in steeds grotere stallen en de boeren blijven achter met grote schulden.

 9. Ben

  De boeren moeten niet hier zijn, maar bij hun regiokantoren van LBO en bij het CDA en het kabinet. Jarenlang is hen een verkeerd beeld voorgehouden en werden de problemen weggerekend of verzwegen. Daarop baseerden zij hun verwachtingen en investeringen. Het beleid is echter failliet maar de boeren krijgen de rekening. Pijnlijk!!!

 10. Herman

  Laat boeren daar protesteren waar ze wonen en werken, op het platteland dus.
  Utrecht is een stad vol dienstverlenende organisaties die klaar is voor de toekomst.
  Dat kun je van de boerensector niet zeggen die leven en denken nog alsof ze zich in de jaren 50 bevinden.

 11. Scherpschutter

  Rene 11:00

  Twee?! Nou…het gaat natuurlijk wel wat verder dan dat, zoals u ongetwijfeld weet. Het is zuivere zwendel van het RIVM!

  Verder vraag ik me hardop af wat een leek als u zoal aan stikstofproblemen constateert (bijzonder) als u de natuur in gaat, want de enige plantjes die hier (mogelijk) wat last van hebben zijn wat doodgewone plantjes die je vrijwel overal ter wereld massaal kunt vinden.

  Laten we kappen met deze bizarre waanzin en ons conformeren aan de Duitse normen, die 70(!) keer hoger zijn dan hier en opzich al enorm streng te noemen zijn….

  Deze massale gekte moet stoppen.

 12. Hadjememaar

  @Scherpschutter 13/10/2019 – 9:44, wat gek nou, laat ik nou het gevoel hebben dat de maatschappij en het milieu de “te plunderen vehikels” zijn door bedrijven zoals Shell en de boeren.

  De overheid (VVD en CDA) heeft langdurig het stikstofprobleem gebagatelliseerd en voor zich uitgeschoven. Rabobank en met name LTO (twee handen op 1 buik) hebben daar vol op ingezet en geprofiteerd van de ruimte die de wetgever bood. De maatschappij en de natuur boden die ruimte al lang niet meer. Nu de wetgever op de vingers getikt wordt en de teugels aanhaalt, loopt LTO voorop in de storm van agrarische verontwaardiging terwijl ze zelf dikke klonten boter op haar hoofd heeft doordat zij boeren (met name veeboeren) aan heeft gezet om meer en meer te investeren in megastallen.

  Hypocrite zakkenvullers die Rabobank en LTO. De boeren zijn naïef geweest. De boeven hebben een pak aan en zitten in een glimmend kantoor. Het stikstof probleem is al meer dan 20 jaar in de maak. Van je kop in het zand steken (wetgever en boeren) gaat het probleem weg. Het probleem is dat niet de boeven (in casu vooral Rabobank) maar de boeren en de burgers (via uitkoopsommen) de rekening betalen.

 13. Bertje 030

  Forza Farmers;
  Leg de boel maar plat, als je doorlopend als dierenbeul en/of milieu delinquent wordt weggezet door onbekwame politici en milieu terroristen terwijl je je als boer aan de regels houdt die anderen je opleggen wordt je het inderdaad wel zat.

 14. JOEP

  @ Scherpschutter

  Dezelfde overheid, die 16.000 euro minimaal (En soms zelfs tot 100.000 euro), ook aan Europees geld PER BOERENBEDRIJF kunstmatig jaarlijks in ieder bedrijf pompt om kunstmatig een markt in stand te houden en die producten en het geld verdwijnen dan weer naar het buitenkant met name.

  En wat de boeren er niet bij vertellen is dat hun eigen lobby via Henk Bleeker er voor gezorgd heeft dat de stikstofnormen buitenwettelijk verruimd zijn.

  Had men jarengeleden gewoon beleid en bedrijfsvoering aangepast, toen men tijd had en zelf de regie had kunnen pakken als BOERENBEDRIJF. Tja…..En dan dat calimerogedrag. De meeste mensen steunen de boeren. Ipv dat men geld van de overheid aanneemt om toekomstgericht en duurzaam te gaan werken. Zodat het bedrijf vooruit kan.

 15. Hadjememaar

  @Bertje 030, ik hoor dat wel vaker, boeren hebben zich “aan de regels gehouden”. Tja, maar dat is toch geen excuus om de wereld van onze kinderen te vernietigen?

  Hebben de boeren werkelijk “niets misdaan”? Zijn zij de lelieblanke onschuldige slachtoffers van milieuterroristen?

  Ik ben het met de boeren eens dat zij niet de enige of zelfs maar de hoofdschuldige zijn in de stikstofcrisis, maar ze hebben wel degelijk een aandeel in de crisis. En zolang de plannen zijn dat de boeren zullen worden uitgekocht met geld van burgers, denk ik SHUT THE FUCK UP en pak je eigen belangenvereniging aan.

 16. Scherpschutter

  @Hadjemaar

  Ja, want Shell en de boeren zijn diegenen die burgers als gewapende monopolisten onder dreiging van geweld bezit en de vruchten van arbeid afnemen en niet de overheid, begrijp ik? Goed verhaal haha.

  En welk stikstofprobleem heeft u het nou over?! Er is geen stikstofprobleem. Er is een probleem met een sjoemelende overheid die (laat ik het netjes zeggen) een belachelijke meetmethode hanteert (die volgens haar EIGEN wetten niet eens meer mag….) om een probleem te creeeren dat geen probleem is….

  Nogmaals: de enige aangetoonde milieuschade is dat wat doodgewone(!) plantjes wat schade kunnen oplopen bij extreen hoge stikstofwaarden…Ook nogmaals: de Duitse norm is al zeer streng en is 70(!) keer zo hoog als in Nederland. Dit is gewoon absurd in ieder opzicht.

  Het is (net als het Co2 sprookje) gewoon een bezopen overheidsverzinsel dat geen enkele wetenschappelijke grond kent.

 17. René

  @ Scherpschutter: ik heb inderdaad benadrukt wat ik als leek zoal constateer of – beter gezegd – niet constateer. Zo zijn de rode mier en de koolmees als gevolg van de verzuring van ons landschap bijna verdwenen. Maar eerlijk gezegd beroep ik mij liever op dat wat mensen met verstand van zaken adviseren, dat wat het RIVM adviseert dus. Wellicht kan dat uw (leken)toets der kritiek niet doorstaan, maar de wetenschappelijke toets der kritiek wel degelijk. Zo raad ik u ook aan om aan een daartoe gekwalificeerde arts te vragen of u iets onder de leden hebt en niet aan de een of andere Jomanda!
  Ben trouwens benieuwd of de optocht van de aanstaande maandag ook weer zal worden gesponsord door ForFarmers, Vion en De Heus.

 18. KLOSE

  @ Bertje 030

  Even 2 zaken. De boeren houden zich juist niet aan de wetgeving. Volgens Bleaker (CDA), VVD en LTO hoefde dit niet, maar iedereen moet zich aan de wet houden.

  2) de wet kan etisch gezien nog steeds niet deufen. Diervriendelijkheid en rekening houden met milieu moeten toch echt uit jezelf komen. Kennelijk vinden veel boeren geld en winst belangrijker en het belangrijkst!. Maatschappelijk gezien is dat maar de vraag

 19. Scherpschutter

  @JOEP

  Het zal u verbazen, maar ik ben het VOLKOMEN met u eens. Subsidie verstrekken aan wat dan ook (dus ook boeren) is gruwelijk wreed, totaal onnodig en sorteert geen enkel effect. En dat de overheid notoir onbetrouwbaar is, is alleen voor comateuzen nog niet duidelijk. Ook dit met u eens.

  Laat de belastingbetaler met rust. Die heeft geen enkele behoefte aan uit eigen zak betaalde sigaren namens een overheid. Zinlozer en immoreler kan niet.

  Een einde aan alle subsidies. NU! Ik sluit me bij u aan.

 20. Kadoendra

  Als er subsidie gaat naar duurzame projecten dan spreken de flutschutters er hun schande over.
  Maar als iedere Nederlander jaarlijks meer dan euro 300,- betaald via de belasting om de biovleesboeren kunstmatig overeind te houden noemen de flutschutters deze boeren die hun eigen broek dus niet op kunnen houden ondernemers.

 21. bee

  en alles word gedirigeerd vanuit Brussel want,eu.
  er is niets met het milieu of stikstofdrama het is het nieuwe verdien model.
  Nederland word een provincie van de EU en die bepalen wat er hier verbouwd of gebouwd word .
  dus Nederland moet bijvoorbeeld fruit gaan verzorgen en Duitsland bijvoorbeeld aardappels poten ,en zo krijgt ieder land*provincie*zijn ding.
  leuk he die hele EU toestand.

 22. Scherpschutter

  @Rene 13:04

  Uw stijl bevalt me zeer. Inhoudelijk had
  U geen grotere flauwekul kunnen debiteren al had u zich er maximaal toe ingespannen, maar qua communicatiestijl niets dan waardering mijnerzijds. Uiterst vermakelijk!

 23. René

  @ JOEP & Scherpschutter: Inclusief de AOW dan ook maar? En waarom zou de burger de aanleg van een weg (mee) moeten financieren (lees: subsidiëren) waar hij of zij nooit over heen rijdt? Wat een goed doordachte meningen weer. Onze samenleving heeft maar geluk met uw scherpzinnige bijdragen aan het debat!

 24. Harry

  – Hoe kom je erbij om als overheid in het overvolle Nederland postzegels van gebieden als natura 2000 gebieden aan te wijsen.
  – Hoe kom je erbij om als overheid veel strengere eisen te hanteren voor deze postzegels dan bij onze buurlanden?
  – Hoe kom je erbij om als overheid deze doelstellingen door Europa voor Nederland als wetgeving vast te stellen?
  – Hoe kan het dat dezelfde overheid niet weet wat ze moet doen als hun eigen wetgeving door de rechter wordt gehandhaaft?
  – Waarom worden kritische vragen over meetmethodiek en statisch gebruikte modellen door het RIVM en het Ministerie afgeserveerd zonder inhoudelijke reactie?
  – Waarom moeten boeren opeens met belastinggeld worden uitgekocht terwijl zij veel eerder in dat gebied aan het boeren waren dan het naastliggende gebied dat recentelijke op papier bestempeld is als”natuurgebied”?
  – Waarom kan de overheid geen “natuurgebieden” afschaffen?

  Kortom vele vragen waarmee maar 1 antwoord op mogelijk is. Dit lijkt me allemaal veels te toevallig en lijkt het dus meer op een goed uitgedacht traject om via gecreëerde gerechtelijke dwang de bevolking te onderwerpen aan de O zo belangrijke Stikstof en CO2 reductie ter uitvoering van de UN agenda 2030.

  Kortom we zijn vet de sjaak.

 25. Kadoendra

  @Kadoendra 13/10/2019 – 13:36

  Aanvulling op schrijffout; bioindustrievleesboeren.

 26. Jos

  @ Bee

  Ja het is Brussel/ de EU die deze Europese bedrijven onnodig met 10.000 euro’s subsidie overeind houdt, maar daar hoor ik je niet over. 65% van de boerenbedrijven dankt zijn bestaansrecht aan de EU, dus zelfs direct financieel gezien. Over indirecte voordelen zullen we het maar niet hebben.

  1 van de grootste gesubsidieerde beroepsgroepen, die boeren en dat werkt dan ook nog in ONS nadeel. Maar als je zaken wil aanpakken waar wij ALLEN voordeel van hebben dan gaan ze ‘protesteren’

 27. Karin

  Quotes Harry en mijn reactie daarop:

  Harry: “Hoe kom je erbij om als overheid in het overvolle Nederland postzegels van gebieden als natura 2000 gebieden aan te wijsen”

  Reactie: Onjuist. Natura 2000 gebieden zijn vaak verbonden met andere gebieden en met name gebieden in het buitenland. Dit moet je dus allemaal als 1 geheel zien. Dat ze de grootte hebben van een postzegel is retoriek uit rechtse hoek

  Harry” Hoe kom je erbij om als overheid veel strengere eisen te hanteren voor deze postzegels dan bij onze buurlanden?”

  Reactie: Dat valt wel mee, aangezien het Europese richtlijnen betreft. Die gelden dus voor alle lidstaten en zijn afgesproken vanuit de lidstaten. Zo werkt de EU namelijk. De ministers van de landen zelf bepalen de spelregels. Er is dus geen enge grote EU die tegen landsbelang ingaat. De wetgeving komt ook door de eigen ministers tot stand. Dat de stikstofrichtlijnen zo erg veel strenger zijn dan in het buiten.and is onjuist en ook een fabel van rechts.

  Harry: “Hoe kom je erbij om als overheid deze doelstellingen door Europa voor Nederland als wetgeving vast te stellen?”

  Zie vorige reactie. De doelstellingen van Europa zijn onder invloed van Nederlandse ministers mede tot stand gekomen. De Nederlandse ministers zijn zelf akkoord gegaan en het is dus eigen keus en eigen beleid.

  Harry:”Hoe kan het dat dezelfde overheid niet weet wat ze moet doen als hun eigen wetgeving door de rechter wordt gehandhaafd?”

  Reactie:Que??????

  Harry:”Waarom worden kritische vragen over meetmethodiek en statisch gebruikte modellen door het RIVM en het Ministerie afgeserveerd zonder inhoudelijke reactie?”

  Reactie: De RIVM onderbouwt werkelijk al zijn onderzoeken; zeer inhoudelijk, via eigen kanalen en bronnen, maar ja, dan moet je onderzoeksverslagen gaan lezen.

  “Waarom moeten boeren opeens met belastinggeld worden uitgekocht terwijl zij veel eerder in dat gebied aan het boeren waren dan het naastliggende gebied dat recentelijke op papier bestempeld is als”natuurgebied”?”

  Reactie: Omdat de natuurgebieden wenselijk zijn om Nederland leefbaar te houden. De boerenbedrijven werken dat zeer belangrijke doel: gezondheid van de burgers, een recht, enorm tegen. Het boeren zoals dat nu gebeurd (tenzij DAT verandert) werkt dat tegen.

  Harry”Waarom kan de overheid geen “natuurgebieden” afschaffen?”

  Reactie: omdat de overheid dat niet wil. Er moeten juist meer natuurgebieden komen om Nederland gezond te blijven houden.

 28. Kadoendra

  @Harry

  Jij hebt helemaal gelijk om de natuurgebieden in Nederland te vergelijken met postzegels, want hiermee geef jij zeer goed en duidelijk aan dat er in Nederland nog maar zeer weinig natuur over is!

 29. Harry

  @ Karin

  Dank voor je geestige antwoorden! Het betrof een aantal gewetensvragen richting de Nederlandse overheid. Jammer dat DUIC geen enquête mogelijkheid heeft. Ik had graag meer reacties willen lezen.

 30. Koel Hoofd

  Bee en Harry zijn de enige die het hele probleem juist op de netvliezen hebben.

 31. Scherpschutter

  @Rene 15:01

  Helemaal met u eens! Er is werkelijk geen enkele zinnige reden om een overheid eerst geld af te laten pakken van burgers en bedrijven om dat geld vervolgens te laten gebruiken om wegen aan te leggen voor diezelfde burgers en bedrijven door bedrijven. De overheid legt geen wegen aan. Bedrijven doen dat. Een overheid is slechts de peperdure inefficiente middelman die vrijwel ieder project verkloot dat ze aanraakt.

  Grappig overigens dat u dit onderwerp uitkiest. Want los van dat de overheid ieder project verkloot dat ze aanraakt, besteelt ze burgers en bedrijven ook nog eens voor veel meer dan nodig is om die wegen aan te leggen en te onderhouden. De spreekwoordelijke melkkoe genaamd de auto, en wegenbelasting, zoals een scherpzinnige geest als u al doorhad uiteraard. De staat pakt zelfs 30 procent teveel af dan zelfs strikt noodzakelijk zou zijn om zelfs haar eigen hemeltegend inefficiente en exorbitant prijzige dienstverlening te kunnen betalen.

  U en ik komen er wel. Privatiseren die handel!

 32. Antistaking

  Laat ze nou eens stoppen met die negatieve stakingen waar andere mensen last van hebben. Zijn het vandaag de boeren, morgen de slagers en de dagen erna de bakkers, brandweerlieden, zorg, politie, Bouwvakkers, horeca, etc die tekort hebben aan pensioen. Stop aub hiermee.

 33. Toine Goossens

  De boeren hebben heel erg veel bereiki bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. RIVM heeft de vermindering vastgesteld op 74%. Dat is niet niks en zeker geen enkele reden om hen ook maar iets kwalijk te nemen.
  Bovendien exporteren zij een groot deel van de mest naar het buitenland. Wat dat betreft werken zij hard om de kringloop te sluiten. De resultaten zijn gewoon goed.

  Hetzelfde RIVM meet bij de Natura 2000 gebieden een toename van de stikstofneerslag. Hoe kan dat?

  Het is nu op geen enkele nanier mogelijk een schuldige aan te wijzen, wat anti boer blaters ook beweren. Brugmans weer voorop.
  Het zal lang gaan duren voor deze anomalie is uitgezocht.

  Elke dag stoppen er boeren. 15.000 ha boerengrond is veranderd in natuur. Nog eens 15.000 ha is veranderd in stedelijke bebouwing. De uitstoot van iedere stoppende boer is te gebruiken om bouwprojecten door te laten gaan.
  Het stikstofvonnis gaat er namelijk niet over dat er te veel uitstoot is. Dat is niet aan de orde. De RvS heeft de berekeningsmethode bij het afgeven van nieuwe vergunningen verworpen. Gemeenten vallen terug op oude methoden en, zoals gezegd, nieuwe uitstoot wordt gecompenseerd door boeren uit te kopen. Dat lost alle problemen op. Ook de verbreding van de A27 gaat gewoon door. Met de nieuwe naximumsnelheid van 100 km, is er voldoende ruimte voor extra wegen.

  Het kost alleen veel extra tijd en geld om dat allemaal goed vast te leggen. Ondertussen gaat de Kracht van Utrecht door om nieuwe spaken tussen het wiel te steken.

  Het interesseert hen geen zier dat ook alle projecten voor de energietransitie stil liggen. Geen nieuwe transfomatorstations, geen nieuwe hoogspanningsleidingen. Ligt ook allemaal stil, met dank aan de Kracht en GroenLinks.

 34. Fred

  René:

  > “Zo zijn de rode mier en de koolmees als gevolg van de verzuring van ons landschap bijna verdwenen”.

  Heel vreemd, maar rond mijn landgoedje zie ik het aantal koolmezen in de loop der jaren gestadig toenemen. Ik schat dat er nu ongeveer 6 maal zoveel zijn als zo’n 30 jaar geleden. Ongeveer hetzelfde heb ik ook gezien bij de aantallen valken, buizerds, reigers, ooievaars, merels, mussen, pimpelmezen, gaaien, duiven en spechten. Spreewen en kwartels daarentegen zijn in aantallen wel afgenomen.

 35. W

  Zullen we allemaal stoppen met vliegen… een weekendje Rome, even naar London. Dat is echt grote vervuiling.

 36. Nina

  Fijn toch als we straks helemaal niets meer produceren in Nederland? Lekker CO2-neutraal.
  Voeren we alles in met kerosinevervuilende luchtvaart en dieselvervuilende scheepvaart. Fijn CO2- neutraal.

  Dan gaan we alleen nog “kennis” verkopen aan het buitenland. Alleen niet de kennis van voedselproductie, want die is dan volledig verdwenen in Nederland. Wel duimen dat de ander landen ons blijven voorzien van onze eerste levensbehoefte; voedsel.

  “Je moet niet de hand bijten die je voedt” of zoiets…..

 37. Nina

  @W
  Heel goed punt.

  Ik ben moe van al dat correcte milieugeroeptoeter door mensen over zonnepanelen en electrische auto’s die vervolgens een paar keer per jaar in het vliegtuig stappen en hun wasdroger aanzetten.

 38. trol

  Nina: Uit diverse onderzoeken blijkt inderdaad dat de zoals jij noemt de roeptoeter, de grootste gebruiker/ vervuiler is. Het oogt een beetje alsof een kleine groep mensen (superieuren) wel even gaan vertellen hoe het moet en zich ook zo uitlaten over het domme volk. Mensen willen een “betere wereld”, zonder daar zelf enige concessie aan te doen (reizen, eten, kopen), maar vinden vooral dat anderen dat moeten doen. Meedoen aan de roeptoeterij is hun kringen statusverhogend gedrag. (kijk mij eens deugen)

  Grappig ook dat deze groep veelal Groen links stemt, maar met links dus helemaal niets te maken heeft., omdat de maatregelen juist de minder bedeelden raakt. Overigens zijn (sommige) maatregelen over het algemeen niet slecht. Bijvoorbeeld zonne-energie is in potentie!!! nu eenmaal schoner dan fossiele., daar bestaat geen twijfel over(mits we het niet meer door moderne slaven laten produceren) Maar de hypocrisie en de domheid (“ondergang wereld”, “vernietiging”, “stoppen met in en export”) is echt stuitend.

 39. Nina

  @trol

  Het is hip om dingen voor het milieu te doen, terwijl het milieu meer gebaat is bij dingen laten.

  Persoonlijk geloof ik niet dat decentralisatie van energie opwekking (zonnepanelen op woonhuizen) duurzaam is. Het moet geproduceerd, vervoerd, geïnstalleerd en uiteindelijk weer afgevoerd worden. Onder aan de streep denk ik niet dat de aarde hiermee minder CO2-uitstoot voor zijn kiezen heeft gekregen. Daarnaast begreep ik van een collega dat er inmiddels een groot probleem is met de recycling van zonnepanelen. Je kunt er niets nieuws van maken, dus één grote berg afval hebben we gecreëerd.

  Beter neem je afscheid van de wasdroger, dan dat je zonnepanelen neemt.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).