Bomenbeleid gemeente Utrecht is toe aan vernieuwing Bomenbeleid gemeente Utrecht is toe aan vernieuwing

Bomenbeleid gemeente Utrecht is toe aan vernieuwing

Bomenbeleid gemeente Utrecht is toe aan vernieuwing
Foto: Robert Oosterbroek
Er zit een aantal haken en ogen aan het bomenbeleid van de gemeente Utrecht. Er is onlangs een evaluatie geweest en daaruit bleek onder andere dat de bouwopgave soms schuurt met de wens om bomen te behouden én ook dat de herplantplicht niet altijd uitpakt zoals het bedoeld is.

Er zit een aantal haken en ogen aan het bomenbeleid van de gemeente Utrecht. Er is onlangs een evaluatie geweest en daaruit bleek onder andere dat de bouwopgave soms schuurt met de wens om bomen te behouden én ook dat de herplantplicht niet altijd uitpakt zoals het bedoeld is.

In 2009 is het gemeentelijk bomenbeleid vastgesteld. Er zijn in de tussentijd weliswaar enkele aanpassingen gedaan, maar het beleid past volgens de gemeente niet meer helemaal binnen de huidige ambities.

Klimaat

Zo zou de meerwaarde van bomen bij klimaatverandering en gezond stedelijk leven ontbreken in het bomenbeleid. “In 2017 is het groenstructuurplan geactualiseerd ten aanzien van klimaat en gezondheid. In het bomenbeleid is dit nog niet zo specifiek uitgevoerd”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

De gemeente wil bomen nog beter inzetten voor het koelen van de stad. De bodem moet als spons gaan werken en de bomen moeten bij het grondwater kunnen komen. “We zien hier een dubbele winst en dat is voor biodiversiteit van belang: meer koelen en meer grotere bomen.”

Bouwen

Daarnaast is er in Utrecht een tekort aan woningen. Deze bouwopgave lijkt volgens de gemeente soms te schuren met de wens om iedere boom te beschermen. Het is volgens de gemeente niet te voorkomen dat het kappen van bomen soms moet gebeuren op plekken waar verdichting gewenst is.

De gemeente is er tijdens de evaluatie achtergekomen dat bomen niet altijd aan het begin van een bouwproject zijn meegenomen in de belangenafweging. “Door een faseverschil in de voorbereidingstijd van de bouwvergunning en de voorbereidingstijd in het verplanten van een boom, is vaker dan wenselijk de uitkomst dat verplanten niet meer kan en een kapvergunning wordt aangevraagd.”

Herplantplicht

Daarnaast zou de herplantplicht een extra argument kunnen zijn om een boom toch te kappen. “De boom wordt immers toch gecompenseerd.” Maar deze herplant staat niet altijd in verhouding tot de gekapte boom, want er zijn geen criteria voor.

Zo kan het dus voorkomen dat een volwassen boom wordt gecompenseerd door een jongere boom. “We hebben de ambitie om meer naar waarde te compenseren.”

Struiken

Tot slot is het zo dat een boom die gekapt moet worden in het uiterste geval door zogenoemd ‘alternatief groen’ gecompenseerd kan worden. “Er zijn hiervoor geen kaders/criteria opgesteld, waardoor het in de praktijk te weinig wordt gebruikt.”

Daarnaast is dit alternatieve groen, waar bijvoorbeeld struiken onder vallen, niet beschermd. Dit zou kunnen betekenen dat een boom wordt gecompenseerd door een struik, die vervolgens zonder al te veel problemen ook weer weggehaald kan worden.

De gemeente werkt momenteel aan voorstellen om de bovengenoemde knelpunten van het bomenbeleid aan te pakken. In het derde kwartaal van dit jaar worden deze voorgelegd aan de raad.

25 Reacties

Reageren
 1. Baliekluiver

  Dit bevestigd mijn gevoel dat er vaak makkelijk argumenten worden gevonden om een boom te kappen, en dat de noodzakelijke ‘compensatie’ meestal een wassen neus is. Maar deze kritische evaluatie geeft dan toch ook wel weer hoop dat het beter kan gaan worden en onze bomen niet altijd aan het kortste eind trekken. En voor de beton- en asfalt fans die nu weer gaan roepen dat een stad geen bos is: dat klopt en daarom moeten we heel zuinig zijn op die paar (grote) bomen die we hebben!

 2. Hans

  De stad moet er naar streven dat elke Utrechtse straat voorzien wordt van bomen. Het veranderende klimaat maakt dat de functie van het groen in de stad, meer nog dan ooit, van ‘leuk om tegenaan te kijken’ verschuift naar noodzaak voor lichamelijk en geestelijk welzijn van haar bewoners.

 3. Kees Truijens

  Wat zonder veel gedoe heel makkelijk verbeterd kan worden is gekapte en verdwenen bomen vervangen door grotere dan die nu aangeplant worden. Dat kun je goed zien aan de beplanting langs het laatste stukje uitgegraven singel. Er zullen jaren over heen gaan totdat dat een waardig stukje Zocherpark wordt.
  Zou meer hebben gekost meer dan met die kleintjes, maar in verhouding tot de investeringen in winkelruimte in HC een peulenschil.

 4. Scherpschutter

  Dat nieuw beleid nodig is kun je wel zeggen. Deze Gemeente investeert enorme resources in ieder flutboompje in de stad en lijkt zich lokaal enorm druk te maken over elk mogelijk te kappen exemplaar, terwijl aan de andere kant van de stad hele Estlandse bossen tegelijk de biomassacentrale ingaan.

  Penny wise, pound foolish. Netto is Utrecht een gigantische bomenverwoester.

 5. Chris

  Ooit woonde ik in een flat met prachtige achtertuinen en een weelde aan groen, haast julianapark kwaliteit.

  Toen kwam Mitros, die knapte de flat op en liet een grasveld met drie bomen achter.. Dat soort praktijken zouden verboden moeten worden.. Bescherm het aanzicht en leefgevoel, niet de specifieke plant of boom (tenzij die oud is). Dat zou een veel beter uitgangspunt zijn voor een wet. Niet dit gegoochel met cijfers en struiken..

  Groenlinks aan de macht maar de stad wordt er bepaald niet groener op. Kandelaberen en tot 15 meter kaalsnoeien zijn de nieuwe gemeentehobbies, Oude bomen zijn net zoveel waard als ministruiken. Oude bomen die herplant zouden worden gaan dood omdat ze niet op tijd herplant werden.. De incompetentie van de gemeente is treurig.. echt heel treurig.

 6. Wim

  Wat nog veel erger is: de herplantplicht wordt aanwijsbaar niet nagekomen. Er zijn legio gekapte bomen op werven en aan de singel niet vervangen.

 7. herman

  We gaan adviesbureau inhuren, die gaan van alles doen, maar vooral uren schrijven. Aanbeveling is vervolgstudie, en dan worden en nog meer uren geschreven. Dit rapport heeft weer second opinion nodig en ja hoor, er worden weer uren geschreven…
  Dan gaat het de raad in, daar komen ook weer allerlei vragen en dat wordt natuurlijk uitgezocht, kost wel wat uurtjes…..
  Dan zijn we over paar jaar klaar voor nieuw beleid! Ondertussen een vermogen aan advies uitgegeven.

  Stop toch met die flauwekul, plant gewoon bomen, als je daarbij beetje gezond nadenkt, dan is dat echt niet zo moeilijk, doen ze al een eeuwigheid en als je ziet wat er allemaal voor moois staat. En mocht er af en toe een foutje gemaakt worden, pech. Maar die kosten wegen niet op tegen al dat uitgespaarde advies.

 8. Miriam

  Ik wacht inderdaad ook al lang op een nieuwe boom nadat een oude is gekapt door de gemeente. Al heel vaak over gebeld, maar een goede planning lijkt te ontbreken.

 9. W

  Klopt Wim!
  Zit Groen Links niet al 2 periodes in het college van B&W?
  En was er onlangs niet een lijstje over ‘groene’ steden?
  Utrecht staat daarin toch slechts in de middenmoot of zelfs slechter?

 10. Johan

  @ Wim

  Dat klopt. Ik heb een aantal keer een melding gedaan dat een gekapte boom in de binnenstad niet vervangen is. Je krijgt dan de terugkoppeling dat de vervanging ergens anders geplant is. Dat is dan aantoonbaar niet waar. Althans niet in de binnenstad. Er wordt echt laks omgegaan met die herplantplicht in het centrum.

 11. Nina

  Ik ben absoluut voor groenbehoud, maar sommige bomen zijn te groot geworden voor de plek waar ze staan en de wortels vormen dan een gevaar. Je kunt niet koste wat kost altijd een boom behoeden voor kap. Deze bomen moeten dan wel zoveel mogelijk vervangen worden, vind ik.

  De gemeenteraad zal inmiddels wel inzichtelijk hebben dat er exorbitante bedragen worden uitgegeven om bomen te redden (herplanten zoals bij winkelcentrum De Gaard kost een vermogen) terwijl vervangen ook een prima optie is.

  We willen allemaal houten meubels, pollepels, broodplanken, speelgoed, schuttingen, enz. en daarnaast begreep ik gisteren dat er een grote ambitie is om houten huizen te bouwen. Daar hoort bomenkap nu eenmaal onvermijdelijk bij.

  Verder graag stoppen met het opofferen van groen in de stad voor woningbouw, zodat we een leefbare stad houden en plek voor bomen. Of je het groen nu laat verdwijnen in de stad of een weiland opoffert om huizen te bouwen; ik zie het verschil niet.

 12. Lexus

  Ik ben kennelijk niet de enige die het ‘groenbeleid’ van het zogenaamd groen bestuurde Utrecht ronduit misdadig vindt. Het roer moet volledig om, dit wil zeggen alle ruimte voor de vergroening van de gemeente: veel meer bomen, veel meer vrij groeiende struiken en vooral het op grote schaal weghalen van asfalt, stenen en tegels. Zo kunnen duizenden parkeerplaatsen vervangen worden door groen, dat hierbij zoveel mogelijk ruimte moet krijgen. Het is de enige manier om de stad zo lang mogelijk leefbaar te houden nu het leefmilieu zienderogen verder verwoest wordt.

 13. HArry

  Om al dat kappen “beleid” te noemen gaat mij iets te ver.

  Beleid wekt de indruk dat ergens goed over wordt nagedacht vanuit verschillende onderwerpen. Alles op basis van 1 doelstelling is per definitie geen beleid.

  Beter was geweest het zo te noemen zoals het is: Bomenkokerzicht.

 14. Binnenstadbewoner

  Onlangs meegemaakt in de binnenstad, een overduidelijk zieke boom die volledig gekapt en verwijderd had moeten worden en had moeten worden vervangen door een nieuwe boom. Maar nee, voor kappen is een kapvergunning nodig en dat is een lastig, kostbaar en tijdrovend traject, stam en wortels moeten eruit plus daarna ook een herplantplicht.

  Gemeente komt op een ochtend langs met groot materiaal en ‘snoeit’ de boom en stam in minder dan 1,5 uur voor 90 % terug zodat er alleen nog een kale stam van 3 meter hoog en een paar sprieten daaruit over zijn. Opgelost … . Boom is niet gekapt maar ‘gesnoeid’ en dus ook geen herplantplicht … .

 15. Wim

  Ja Binnenstadbewoner, maar van die herplant wordt dus een potje gemaakt. Ik kan je zo 10 plekken aanwijzen in het Zocherpark waar monumentale bomen gekapt zijn en er niets voor in de plaats is gekomen. Werven: idem dito.

 16. Katja

  Laat ze nou eens staan, zo moeilijk is dat niet.

 17. Arie

  Planning en betrokkenheid ontbreekt. In Lunetten is er veel gekapt. Bordjes in het park met de sussende boodschap “ We gaan herplanten”. Bij navraag blijkt de gemeente geen idee te hebben waar en wanneer de herplant volgt, terwijl op de Furkabaan jonge bomen liggen te verdrogen.

 18. Koel Hoofd

  GroenLinks en D66 zijn sinds 2010 hier absoluut heer en meester.
  Ze roepen altijd heel hard dat ze groen en duurzaam zijn, maar in werkelijkheid zijn ze dat dus al 11 jaar helemaal niet.
  Dat is kiezersbedrog.

 19. Jen

  Er zijn op de forten rond Lunetten onlangs ook veel oudere grote bomen gekapt. Misschien ‘nodig’ om de forten te behouden, maar wel een forse kaaldlag. En borders vol struiken waar oa egels, insecten overwinteren en leven: waarom aan de ene kant kant roepen hoe belangrijk insecten en bijen enz zijn, en aan de andere kant de snoeiploegen alles kapot laten hakselen tot op de wortels. Of bermbepkanting vervangen voor borders met steriele narcissen en suf gras waar geen insect iets aan heeft en bewoners echt niet om vragen.

 20. D.

  Aan Predikherenkerkhof heb ik een melding gedaan over een gekapte boom, het gat werd toen dicht bestraat…
  Hier in de straat willen we graag een paar boompjes in meerdere platsoentjes, maar de gemeente werkt niet mee…

  Erg jammer.

 21. R

  Pardon? “Er is geen manier om vast te stellen hoe de waarde van een boom te bepalen.” Dan houdt de politiek zich van de domme; die methode is er namelijk al vele jaren; waarbij soort, leeftijd, zeldzaamheid, vitaliteit en vooral de afmetingen van een boom prima in een formule zijn te gieten. Daarmee is vrij goed de waarde van een boom te bepalen. De waarde van friemelboompjes is daarmee ook te bepalen. 1 dikke eik staat via zulke berekeningen vaak gelijk aan tientallen friemelboompjes. De gemeente doet in deze net alsof ze niet van die uiterst beroemde en breed geaccepteerde methode heeft gehoord. Ik vond het al gek dat veel grote bomen werden gecompenseerd met wat schaamgroen, maar deze – naar mijn mening bewust nalatige – houding verklaard helaas een boel.

 22. Bomen niet lukraak plaatsen in de stad.

  Waar ik me aan kan ergen dat bij nieuwe boomplaatsing soms te weinig gekeken wordt na de specifieke zichtlijnen op historische gevels of vrij overzicht bij pleinen.
  Bij het laaste wordt onvoldoende rekening gehouden met flexibiliteit in gebruik tbv evenementen of demonstraties.
  Het jaarbeurs plein is bij uitstek geschikt als nationaal demonstratie plein, en grootschalige events omdat het het grootste plein is.
  Heel simpele op lossing voor Neude, en evenementen pleinen is de bomen in verplaatsbare bakken te plaatsen.
  Waar juist wel veel bomen bij kunnen is op parkeer terreinen, die zijn nog vrij vaak versteend.

 23. Lexus

  @Jen: in heel Utrecht-Oost is het afgelopen winterseizoen sprake geweest van beschamend kappen, snoeien en rooien. Wanneer hiermee doorgegaan wordt, is er over tien jaar geen noemenswaardig groen meer over. Ik heb overigens begrepen dat die forten beter zichtbaar gemaakt moesten worden. Daar moet dan kennelijk groen voor opgeofferd worden. Hoezeer ik ook op die forten gesteld ben, vind ik dit een gigantische verslechtering van de leefbaarheid.

 24. JR

  @ D

  Zo gaat dat ook in het singelpark. Boom wordt gekapt. Stommel blijft lang achter. Je doet een melding. Stommel wordt opgeruimd. Klaar is Kees. Boompje weg, niemand kijkt er meer naar om.

 25. Pee

  ” Het is volgens de gemeente niet te voorkomen dat het kappen van bomen soms moet gebeuren op plekken waar verdichting gewenst is. ”
  Verdichting is niet gewenst ,verdichting word opgedrongen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).