Brandbrief aan gemeente en provincie: ‘Bereikbaarheid Utrecht Science Park onder druk’ | De Utrechtse Internet Courant Brandbrief aan gemeente en provincie: ‘Bereikbaarheid Utrecht Science Park onder druk’ | De Utrechtse Internet Courant

Brandbrief aan gemeente en provincie: ‘Bereikbaarheid Utrecht Science Park onder druk’

Brandbrief aan gemeente en provincie: ‘Bereikbaarheid Utrecht Science Park onder druk’
Utrecht Science Park. Foto: Robert Oosterbroek
De bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) staat onder druk. Directeur Jan Henk van der Velden heeft, ook namens de grote kennisinstellingen en bedrijven, een brandbrief geschreven aan de gemeente en provincie Utrecht met een oproep om de bereikbaarheid van het sciencepark te garanderen.

De bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) staat onder druk. Directeur Jan Henk van der Velden heeft, ook namens de grote kennisinstellingen en bedrijven, een brandbrief geschreven aan de gemeente en provincie Utrecht met een oproep om de bereikbaarheid van het sciencepark te garanderen.

Het is al behoorlijk druk op het Utrecht Science Park, vertelt Van der Velden: “We hebben nu al bestaande bereikbaarheidsproblemen, er is een grote verkeersdrukte rondom het USP. De verkeersdruk op de snelwegen is heel hoog, en deze druk is alleen maar groeiend. Dan zijn er de overvolle bussen en overvolle fietspaden. Er fietsen hier regelmatig 20.000 fietsers op een dag rond.”

Het aantal mensen dat naar het USP komt groeit de komende tijd ook hard. “Per september komen er zo’n 6000 studenten van de Hogeschool Utrecht bij door de opening van de nieuwbouw. Genmab is recent geopend en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie opent binnenkort. Daar werken al zo’n 800 mensen en er komen natuurlijk een groot aantal patiënten en bezoekers. En we hebben natuurlijk het UMC Utrecht, daar komen al 18.000 bezoekers per dag. Er komt dus dagelijks een gigantische stroom aan mensen richting dit stukje Utrecht, dit is het succes van het USP en dat moeten we koesteren, zeker gelet op het enorme economische belang van de regio.”

Instellingen als UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht wachten dan ook met smart op de Uithoflijn. De tram zou dit jaar gaan rijden en voor verlichting moeten zorgen. De nieuwe tram komt er echter op z’n vroegst eind 2019. “Dit terwijl de groei oploopt, we moeten nu dus maatregelen gaan treffen.” Daarom heeft het Utrecht Science Park een brandbrief naar gemeente en provincie Utrecht gestuurd, de brief is ook ondertekend door onder andere het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.  Ook andere instellingen en bedrijven zoals het Prinses Máxima Centrum, RIVM, het Hubrecht Institute en Westerdijk Institute (KNAW), Nutricia Danone, Genmab en Merus steunen de brief.

Maatregelen

Directeur Van der Velden: “Er moeten op de korte en lange termijn concrete maatregelen genomen worden. De tijd van praten en terugkijken is nu voorbij. Er moeten rechtsom of linksom meer bussen gaan rijden. Naar station Utrecht Centraal is het al heel druk, dus er moet ook gekeken worden naar verbindingen met andere stations. De Bilt, Lunetten, Vaartsche Rijn en Bunnik; daar is ook winst te behalen. Ook de fietspaden moeten aangepakt worden, de doorstroming moet verbeterd worden door bijvoorbeeld kruispunten aan te pakken, verkeerslichten beter af te stellen en andere slimme maatregelen te nemen. Er kan nu aan de knoppen gedraaid worden om op kortere termijn de situatie te verbeteren.”

Ook op de lange termijn moet er een hoop gebeuren: “En moeten ook grote investeringen gedaan worden. Daarvoor moeten de gemeente en provincie flink lobbyen in Den Haag. We hebben het dan over honderden miljoenen euro’s die nodig zijn om de wegen en het ov-netwerk rondom Utrecht aan te pakken. Dit is van belang voor de bereikbaarheid van de Nederlandse economie. De centrale ligging van Utrecht is heel positief en dat moeten we koesteren, maar er moet wel aan gewerkt worden met de nodige investeringen. Wij laten in de brandbrief weten dat wij met alle organisaties op het Utrecht Science Park ons steentje willen bijdragen de lobby richting Den Haag te steunen en om over de oplossingen na te denken, maar dat er nu direct actie moet worden ondernomen.”

25 Reacties

Reageren
 1. Gerard vd Vecht

  De Uithof wordt onbereikbaar en daardoor heel Utrecht.
  Er moeten zoveel mogelijk studente en werknemers van buiten Utrecht naar de Uithof komen en dan zegt de directeur dat er nieuwe afslagen moeten komen op de snelweg.
  Hij bedoelt hiermee dat de Uithof de oorzaak is van de verbreding van de weg door Amelisweerd.
  Gerard vd Vecht

 2. Mikel

  Lekker die hele trieste omgeving volbouwen met studentenflats. Probleem opgelost.

 3. N.

  Juist per afgelopen januari is bus 31 van de uithof naar lunetten gehalveerd in de dienstregeling: nog maar 2 x per uur!
  Minder bereikbaarheid; herstel dat weer naar 4 x per uur zoals dat was.

 4. consta

  Omdat er geen wandelpaden zijn en fietspaden overvol zijn met appende fietsers is USP te voet niet veilig bereikbaar. Graag ook daarvoor aandacht.

 5. Cees Jol

  Natuurlijk moeten we zorgen dat het verkeer en transport van personen goed geregeld wordt nu en ook in de toekomst.De personen die mopperen rijden vast nooit op de rondweg en gaan nooit naar de Uithof. Mijn voorstel is ga de grond in met het autoverkeer,net als in Amsterdam en bij LeidscheRijn. Natuurlijk belachelijk dat het allemaal zo lang moet duren met de Uithoflijn.Even dag en nacht er tegenaan en het moet lukken om de achterstand in te halen.Verder zou men toch ook denken aan Monorails ,naar bv Zeist en andere Stations.Maar enkele palen in de grond en de vlinders en andere dieren kunnen er gewoon onderdoor.Mopperen heeft geen zin, aanpakken en verder zou men er eens aan kunnen denken om mopperaars te verplaatsen naar de noordelijke provincies van ons mooie land.Emigeren is ook een mogelijkheid naar een belastingparadijs.

 6. Ger

  Met de RIVM komen er nog eens 1500 man bij, die bouw loopt al niet zo geweldig dus stoppen. Dan wordt het bereikbaarheidsprobleem tenminste niet nog groter. En ga wel een goede fietsenstalling aanleggen, ondergronds zoals op het station.

 7. Piet

  Graag de fietspaden verbreden en alle appende fietsers(zijn overigens echt niet alleen studenten) van het fietspad afhalen.

 8. JdV

  Wellicht moet je gewoon lekker ophouden steeds meer bedrijven te vestigen op een toch al slecht bereikbare locatie. Ontwikkel een co-locatie op Papendorp of op Lage Weide. Meer dan genoeg plek. En zeker Lage Weide kan een impuls goed gebruiken. Klinkt ook prima, Science Park Lage Weide.

 9. Toine Goossens

  HET kenmerk van de nieuwe netwerkstad is dat grootschalige vervoersterminals, grootschalig met elkaar verbonden zijn.

  Student en Starter stelt een grote nieuwe OV terminal op de Uithof voor. Een knooppunt waar alle OV verbindingen ten oosten van de stad bij elkaar komen.

  Buslijnen zijn slechts kleinschalige oplossingen. De tram rondom de zuid is, door de omweg, ook niets voor massa vervoer.
  Verbind een nieuwe Uithof OV terminal (deels) ondergronds met de CS OV terminal. Die moet zo kort mogelijk zijn.
  Dat betekent HOV via Rijnsweerd rechtstreeks naar CS. Wie de plannen voor Rijnsweerd bekijkt ziet dat die nieuwe HOV vanaf Rijnsweerd ondergronds naar CS toe moet; alleen dan kan de reistijd ultra kort zijn.

  De essentie is dat de 2 OV terminals CS en Uithof door een verbinding van luttele minuten feitelijk één grote OV terminal worden.

  Veiligheid

  Meer fietsveiligheid betekent voor de ANWB burger:
  * Meer vrijliggende fietspaden en geen vermenging van auto-, bus- en fietsverkeer.
  * Het handhaven van verkeersregels en verkeersgedrag op fietspaden. Het onveiligheidsgevoel van, vooral, kwetsbare fietsers is enorm hoog.

  https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkiezingen/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_source=em_gmrv&utm_medium=email&utm_campaign=em_gmrv&utm_content=button

 10. Ihsan

  Er zijn juist al te veel afslagen voor de snelweg op dit stuk, waardoor er onnodige vertraging is. In plaats van honderden miljoenen te verspillen aan nog meer asfalt kan met dat geld de tram worden doorgetrokken richting Zeist. Ook is er nog lang niet genoeg huisvestiging voor studenten (en docenten) op de Uithof. De universiteit moet alles op alles zetten om personeel uit de auto te krijgen. Ze kunnen wel lobbyen voor meer geld voor asfalt, maar daar zijn op gemeentelijk niveau enkel VVD en CDA voorstander van. Het lijkt er zelfs een beetje op alsof de directeur zo net na de verkiezingen op aanwijzen van deze partijen met dit voorstel komt, om zo het nieuwe linkse college te frustreren inzake de ongewenste verbreding van de A27.

 11. Yoshua

  Een extra afslag is geen enkel probleem, die ligt er al jaren niets te doen op Bilts grondgebied.
  Alleen asfalteren en de weg een beetje doortrekken richting USP.
  Oorspronkelijk was deze op en afrit bestemd voor Zeist-West.

 12. JT

  Ik heb eerder een reactie gelezen om de tram tijdelijk te laten stoppen op de Adama van Scheltemabaan vlak voordat deze het stationsplein op zou rijden. Op dit punt een tijdelijk platform inrichten waar reizigers kunnen opstappen met als extra het Vaartscherijnstation. Met een aan te leggen noodspoor richting de Leidscheveertunnel is de tramremise in Nieuwegein desnoods toch te bereiken. Er kan zo gereden worden totdat het definitieve spoor op het stationsplein klaar is. Ik vind dit een goed alternatief om te overwegen.

 13. JM

  Utrecht is goed in het creëren van problemen en daar halfslachtige oplossingen voor bedenken. De nog te openen tramlijn naar USP heeft niet voldoende capaciteit dus gaat het probleem niet oplossen. Vanuit de provincie wordt er daarom serieus gestudeerd op een volwaardige spoorverbinding vanaf Bunnik naar de Uithof. De treinen hebben wel genoeg capaciteit, dus iedereen blij. Of nee, wacht, dan moet de spoorlijn door Amelisweerd, daar komt gedonder van. Liever een geboorde tramtunnel vanaf Utrecht Centraal diep onder de binnenstad door en via Rijnsweerd en bovengronds naar USP en verder door via Zeist naar station Driebergen Zeist. Of nee, wacht, tunnels boren onder een stad door, daar komt gedonder van. Als grote infrastructuur niet geaccepteerd wordt is het bereikbaarheidsprobleem van USP onoplosbaar.

 14. cas

  Uit zijn verhaal op te maken heeft hij geen idee om het probleem op te lossen. Daarnaast durft hij eigenlijk niet te zeggen dat er ook meer ruimte voor autoverkeer bij moet komen.
  Een extra metertje rood asfalt gaat het probleem van fietsers echt niet oplossen en bovendien is het voor fietsers goed te bereiken. Stallingen mogen de bedrijven daar zelf maar aanleggen ipv gelijk om geld zeuren bij de overheid. Laat ook nog eens zien dat ze zelf fietsen ondersteunen en niet alleen ergens op papier zetten voor schone schijn.
  En zoals JdV al aangeeft moeten de groei ambities misschien een beetje getemperd worden.

 15. Anthony B

  Het heeft weinig zin om eens te meer te wijzen op de manier waarop de reeds genoemde gemeentepolitici bij hun afweging van prioriteiten, de vertraging (en kostenexplosie) van de Uithoflijn hebben laten gebeuren, maar de gevolgen zijn dermate groot dat het verstandig is om nu voor de vervoersproblematiek een beleidslichaam met bevoegdheden aan te stellen, dat vooral steunt op kennis, kunde en goed lokaal inzicht. Wellicht komt dan de tramringlijn door Utrecht als zinvolle oplossing uit de bus.

  Zoals het USP c.s. (een beetje laat) aangeeft hebben we voor het vervoer behoefte aan een deugdelijk totaalplan met visie naar de wat verdere toekomst, op basis van cijfermatige gegevens die ons in feite al lang bekend zijn en met een goed luisterend oor naar wat de vervoersdeskundigen ons al lang proberen te vertellen. Dat plan dient zich op al de betrokken partijen te richten, dus ook op de lokale bewoners in (het straks verder uitdijende) Rijnsweerd.

  Nu al heeft Rijnsweerd te kampen met een bovengemiddelde concentratie aan fijnstof als gevolg van de ringweg, de snelwegen in de directe nabijheid en de ronkende uitlaatgassen van dagelijks stilstaande auto’s tijdens de spits.

  De oversteekplaatsen die op meerdere plaatsen over de trambaan zijn aangelegd, zijn niet toegerust op de nu al overweldigende stromen fietsers. Ernstige ongevallen zijn voorspelbaar, waar vanwege files de ambulance er niet bij zal kunnen.

  Maatregelen die het verkeer zouden kunnen versoepelen worden momenteel uit kostenoverwegingen niet uitgewerkt. Overigens krijg ik een vervelend gevoel als ik weer de modewoorden ‘slimme oplossingen’ hoor, nadat de infrastructuur op zo’n wijze is aangelegd dat de ontstane problemen nauwelijks meer op een verantwoorde wijze kunnen worden aangepast.

  Burgemeester, aan u de kans om een zwaai te geven aan dit onderwerp, om te komen tot een gedegen en transparant vervoersmanagement in en om Utrecht.

 16. Wim

  Om te beginnen ja een tijdelijke tramhalte bij het station zoals ook in Houten is gebeurt een tijdelijke tram van Castellum naar houten Centraal
  Waarom kan een dorp dat wel voor elkaar krijgen en een stad niet.

 17. BB

  @Ihsan
  Uit de laatste vervoersmonitor van de UU blijkt dat nu al een relatief laag percentage UU-werknemers met de auto naar het werk komt, in vergelijking met bedrijven/instellingen van gelijke omvang. De mensen hier zijn ook niet gek, met de auto komen is een ramp. ‘s Ochtends geen plek om te parkeren (muv P+R) en aan het einde van de dag kom je het USP niet meer af.

 18. Toine Goossens

  @ Anthony B,

  Laten we er eens mee ophouden om de Uithof USP te noemen. Sillicon Valley wordt ook niet tot SV afgekort. Sciencepark Uithof, dat is een merk waar je je mee kunt presenteren.

  en dan dit: ´Nu al heeft Rijnsweerd te kampen met een bovengemiddelde concentratie aan fijnstof als gevolg van de ringweg,´, wilt u even specificeren wat bovengemiddeld is en of die waarde een intrinsieke waarde heeft.

  Een waarde zegt namelijk helemaal niets. Dat zouden Rijnsweerders toch moeten weten. Het gaat erom of die waarde schadelijk is.
  Ik kan u geruststellen, geen enkele waarde in Utrecht is schadelijk. Allen boven de ingang van de A2 tunnel is er een te hoge concentratie, maar daar woont niemand.

 19. MA

  Ik ben er een groot voorstander van om de hoogstnoodzakelijke aanpassingen aan OV en verkeersknooppunt Utrecht aan het Rijk over te laten. De Gemeente heeft, voorzichtig uitgedrukt, niet laten zien doelmatige oplossingen te kunnen bedenken.

 20. Judith

  Tuurlijk. Eerst inzetten op ongebreidelde groei, en vervolgens klagen over de bereikbaarheid etc. Het lijkt Schiphol wel. En dan zogenaamd paniekerig een strategische ‘brandbrief’ sturen. Want stel je voor dat er grenzen aan je groei gesteld zouden worden…

  Volgens mij zou de prioriteit van Utrecht moeten liggen bij een gezonde en leefbare stad, waarin de (Uithof-)economie de mensen dient, niet andersom. Dus laat het laatste beetje waardevolle natuur rond Utrecht en de Uithof intact en stel luchtkwaliteit (12.000 doden per jaar!!!) boven bereikbaarheid.

 21. Berend

  Een kabelbaan vanaf het station was toch een snel realiseerbare oplossing? Anders starten met een metrolijn.

 22. Harry

  De Uithoflijn gaat dit niet oplossen. En met deze roep van urgentie onstaat er een zogenaamde noodzaak om het niet meer te hebben over het 85 miljoen debacle van GL Lot v H. Overigens is het ook dankzij deze partij dat er onvoldoende parkeergelegenheid is, de infrastructuur onvoldoende capaciteit kent en de komende jaren een hoop extra verkeersslachtoffers bijkomen door de introductie van fietsstraten. Fietsstraat: een veels te smalle rode asfaltbaan waar door uit en inparkerende auto’s en veels te hard rijdende fietsers de nodige incidenten en accidenten, bebloed of onbebloed zullen plaatsvinden.
  Het is ook niet voor niets waarom voor de kleur rood is gekozen.

 23. Henk

  Dit is de toekomst van alle grote steden in Nederland. In Utrecht is sinds 2000 het aantal inwoners met meer dan 100.000 toegenomen. Een stijging van zo’n 50%.

  Deze bevolkingsgroei is fors groter dan de groei in vervoerscapaciteit. En dat zal voorlopig ook zo blijven. Sterker nog: Veel maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen hebben de capaciteit op veel plekken (van vooral de wegen) drastisch verlaagd.

  Uiteindelijk is er een maximum aan personen wat je kan huisvesten op zo’n klein gebied. Dan kan je lopen “urban plannen” of hoe je het ook wilt noemen totdat je een ons weegt, maar er is gewoon geen plek meer dan.

  In plaats daarvan moeten we ons afvragen hoe groot we Utrecht willen maken. Bij hoeveel inwoners is de max bereikt? Er zijn zo veel lege plekken in Nederland. Waarom moeten we perse allemaal zo dicht bij elkaar zitten?

 24. Cor Jansen

  It’s time to act now: op naar een gezamenlijke aanpak op alle fronten: meer treinen die stoppen in Bunnik en Bilthoven, meer schone bussen, (minder bakfietsen (grapje:)) in Nachtegaal en Reigerstraat), Heerenroute met fietsasfalt. Parkeren aan de rand van USP en Rijnsweerd goedkoper maken en op het USP veel duurder, ondergrondse (metro) verbinding (tussen Bunnik en Bilthoven en een tussenstation (Braintrainstation) op het USP, fietstunnels bij zwembad krommerijn, bij de Sorbonne en kruising Universiteitsweg en Heidelberglaan, differentiatie collegetijden: van 8.00-22.00u en meer gevarieerde huisvesting op het USP: niet alleen voor bachelors, ook voor masters, phd’s en postdocs. Patientenziekenhuizen met voorrang behandelen. En naar echte ‘out of the box oplossingen: zie https://www.ovmagazine.nl/2…. En …. ophouden met Zwarte Pieten en op naar politici die over hun eigen 4-jarige schaduw heen stappen.

 25. roland

  Betaalt de Uithof zelf voor hun bereikbaarheid, de vervuiler betaalt?

  Waarom gaat EN de universiteit EN het UMC EN nu ook de hogeschool allemaal naar dezelfde stadsrand zitten. Dan vraag je om problemen.
  Zet de hogeschool in Leidsche Rijn bij een van de stations, zodat zo’n station (nog) beter benut wordt.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).