Burgemeester Jan van Zanen: “Forse investeringen nodig voor bereikbaarheid stad” | De Utrechtse Internet Courant Burgemeester Jan van Zanen: “Forse investeringen nodig voor bereikbaarheid stad” | De Utrechtse Internet Courant

Burgemeester Jan van Zanen: “Forse investeringen nodig voor bereikbaarheid stad”

Burgemeester Jan van Zanen: “Forse investeringen nodig voor bereikbaarheid stad”
De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Utrecht vond gisteravond plaats. Dit jaar in ‘De Sterrenkijker’, aan het Berlijnplein. Burgemeester Jan van Zanen sprak over lichtpunten en perspectief, de sterren in de stad en de kansrijke economie.

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Utrecht vond gisteravond plaats. Dit jaar in ‘De Sterrenkijker’, aan het Berlijnplein. Burgemeester Jan van Zanen sprak over lichtpunten en perspectief, de sterren in de stad en de kansrijke economie.

Burgemeester van Zanen benoemde het toekomstperspectief van Utrecht als onderdeel van een zeer kansrijke as tussen Amsterdam en Eindhoven. Een plek waar investeringen renderen. Van Zanen: “Om onze ontwikkelende stad en regio in de toekomst bereikbaar te houden zijn forse investeringen nodig. Niet alleen om de stad heen, maar ook in de stad. Samen met de provincie en het Rijk zoeken we komend jaar uit welke maatregelen nodig zijn. Opgeteld staan we samen voor een opgave om te investeren voor een bedrag van 3 miljard euro tot en met 2040.”

In zijn toespraak benoemde burgemeester Jan van Zanen het belang van samen optrekken en perspectief te hebben. Van Zanen: “Perspectief ontstaat en blijft zolang we met elkaar voor elkaar werken en leven. In teveel landen in de wereld heerste het afgelopen jaar eerder duisternis dan licht. En niet voor iedereen is perspectief een vanzelfsprekendheid.”

Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd tevens stilgestaan bij 100 jaar De Stijl en het EK Vrouwenvoetbal. Er was een voetbalshow, en Alexis de Roode en The Brahms kwamen optreden.

_dsc4738Lees de gehele toespraak van Jan van Zanen:

Dames en heren, fijn dat u er allemaal bent, hier in de Sterrenkijker.

Directeur Gerben Kuipers en medewerkers van CineMec, dank voor jullie gastvrijheid hier aan het Berlijnplein in het hart van de stad.

Klinkt ‘t gek? Het klopt wél (en het hart ook). Leidsche Rijn in het westen ontwikkelt zich razendsnel. Net als, in het oosten, het Utrecht Science Park. Het Stationsgebied. En in de andere windstreken: Rotsoord, Zijdebalen en later de Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek. Allemaal symbolen van een stad in ontwikkeling. Plekken die uitdijen en – bijna letterlijk – eigen energie produceren.

Ontwikkelingen mogelijk gemaakt door de creatieve geesten en de gouden handen van Utrechters. Maar ook dankzij de samenwerking tussen inwoners, ondernemers en private en publieke bestuurders. Met elkaar en voor elkaar.

We hebben u uitgenodigd om samen terug te kijken op 2016 en vooruit naar 2017 en verder. De Sterrenkijker. Een toepasselijke locatie voor mijn verhaal. Niet alleen omdat het een goed moment is om na een heftig jaar een paar sterren aan te wijzen. Lichtpunten te zien (dat kunt u, als het meezit, zometeen letterlijk doen op het dakterras). Maar ook omdat ik het wil hebben over perspectief. En dat perspectief ontstaat èn blijft zolang we met elkaar voor elkaar werken en leven. Dat samen optrekken is en blijft ongelofelijk belangrijk.

De kortste dag ligt al weer enkele dagen achter ons. Langzaamaan keren we terug naar de lichtere, warmere dagen. Warmte en licht, zo’n beloftevol vooruitzicht maakt (bijna) alles mogelijk.

Wij hebben perspectief. Wij kijken omhoog en vooruit. Maken plannen.

Maar hoe we de wereld ook inkijken, we durven dat hier in Utrecht… En dat is een ongelofelijke rijkdom. Want wie vertrouwen heeft in de dag van morgen, die durft te ondernemen, te bouwen, te leren en lief te hebben.

In te veel landen in de wereld heerst eerder duisternis dan licht. Samenlevingen kraken in hun voegen. Mensen en groepen zijn niet meer ‘met elkaar, voor elkaar’, maar staan juist tegenover elkaar. Laten zich leiden door demagogie en ophitsing. Aanslagen, oorlogen en burgeroorlogen doofden alle perspectief uit en doen dat tot op van vandaag.

Ook in Europa kregen we met ellendig geweld te maken. Brussel, Ankara, Parijs, Nice, Berlijn, Istanbul. Vandaag nog in Bagdad. Gelukkig zijn onze samenleving en instituties stevig genoeg om dit te verwerken. We rouwen, zwijgen, houden elkaar vast, staan op en gaan verder. Een litteken erbij – zeker, maar niet geknakt. Ons perspectief blijft.

Maar dat perspectief is ook in ons hoekje van Europa geen vanzelfsprekendheid. De wereldproblemen gaan niet aan ons land voorbij. Ik hoef maar een paar begrippen te noemen en u weet waar het over gaat: vluchtelingenstromen, Rusland, Amerika, Turkije, het klimaat, populisme in de politiek.

Mij duizelt het af en toe. En u heeft misschien ook wel eens gedacht: wat betekenen die ontwikkelingen eigenlijk voor mijn eigen toekomst? Voor die van mijn gezin en kinderen? Voor onze samenleving? Voor ons samenleven, voor onze stad?

Terechte vragen en zorgen. Ik deel ze. Onze raad en wethouders delen ze. En ik kan nog een vraag aan dit rijtje toevoegen. Want hier in Utrecht gaat het goed. Maar gaat het ook goed met iederéén?

Er zijn Utrechters die onzeker zijn over de toekomst. Utrechters voor wie de kwaliteit van leven niet toe- maar afneemt. Die zich zorgen maken over hun baan, hun inkomen, hun pensioen en de toekomst van hun (klein)kinderen. Die moeite hebben een betaalbaar huis te vinden. Die zich door globalisering en digitalisering eerder bedreigd voelen dan geholpen. Het zijn zorgen die we niet mogen en kunnen wegwuiven.

Er zijn ook delen van wijken en buurten die een extra steuntje verdienen. De gemeente investeert de komende jaren extra in Overvecht als het gaat om werk, gezondheid, opvoeding en veiligheid. Broodnodig.

Tegen u hier in de Sterrenkijker zeg ik ook dat van het verhaal van een Sterrenwijker veel valt te leren. We voerden gesprekken met de inwoners over hun buurt en hun zorgen. Reële zorgen, bijvoorbeeld over het buurthuis, de speeltuin, het jongerenwerk, de toewijzing van woningen. Over zwerfvuil, verwaarloosde tuintjes en slecht onderhouden groen. Over de rol van de gemeente, waarmee de contacten in deze tijd vaker digitaal zijn en minder vaak van mens tot mens. Die gesprekken waren stevig maar eerlijk en recht uit het hart. Sommige Sterrenwijkers voelden zich alleen en in de steek gelaten.

De problemen zijn niet in één klap op te lossen en de gemeente is er ook niet voor om alle problemen zomaar over te nemen. Maar er kwamen wel ideeën op tafel waarmee buurtbewoners en gemeente tot oplossingen kunnen komen. Hopelijk voelen Sterrenwijkers zich iets minder alleen met hun vragen en zorgen en geeft het energie er samen weer tegen aan te gaan. Zo gaat dat in een stad. Als het even tegenzit, help je elkaar. Klaar staan voor elkaar en niemand aan z’n lot overlaten. Perspectief bieden.

Dat doen we al heel lang zo in Utrecht en het heeft een prachtstad opgeleverd. Er zijn vanavond – naast de Commissaris van de Koning, welkom Willibrord – een groot aantal ambtgenoten uit de regio (de U10 en ver daarbuiten) bij ons te gast, die in elk geval volmondig zullen beamen wat een geweldige stad dit is. In een geweldige regio bovendien. Die we alleen maar samen kunnen ontwikkelen. Waar Utrecht niet zonder kan. Welkom in Utrecht, collega’s.

Welkom in de regio midden op de vaak onderschatte maar zeer kansrijke (economische) as tussen Amsterdam en Eindhoven, waar (publieke en private) investeringen renderen. We hebben elkaar nodig, op weg naar de Tweedekamerverkiezingen en aansluitend de kabinetsformatie. Om onze zich ontwikkelende stad en regio in de toekomst bereikbaar te houden zijn forse investeringen nodig. Niet alleen om, maar ook in de stad. Samen met de provincie en het Rijk zoeken we komend jaar uit welke maatregelen nodig zijn. Opgeteld staan we samen voor een opgave om te investeren voor een bedrag van 3 miljard tot en met 2040.

Ik sprak over een geweldige stad, Maar dat zegt een burgemeester wel vaker. Geweldige stad. Maar is het ook zo? Of roep ik maar wat?

Eens kijken.

Een stad waar je prettig woont en in alle wijken goede scholen vindt voor je kinderen. Waar wetenschappelijke instellingen en bedrijven zijn van topniveau, bruisende cultuur, een rijk verenigingsleven en veel mensen die actief zijn voor de samenleving. Een stad met een economie met spirit en dynamiek, met jonge bedrijven die hier vlieguren kunnen maken voordat ze de wereld overtrekken.

Een stad met netwerken van kleine, innovatieve bedrijven die de economie in beweging brengen. Universiteit en hogeschool, overheden en bijvoorbeeld de Jaarbeurs zien dit en zorgden afgelopen jaar voor extra faciliteiten voor juist dit soort ondernemingen. Denk aan de Jaarbeurs Innovation Mile (JIM).

Een stad met een bloeiende gezondheidseconomie bovendien. Nu al heeft een kwart van alle banen in de stad daarmee te maken. En omdat verstedelijking wereldwijd plaatsvindt, is ‘de gezonde stad’ voor Utrecht ook een veelbelovend exportproduct. Utrecht als levende proeftuin waar je antwoorden vindt op de vraag hoe je als stad een slimme economie combineert met gezond leven.

Dat gebeurt al, dames en heren. Sinds vorig jaar bijvoorbeeld door onze nieuwe manier van afval scheiden. Steeds meer zien we afval als een waardevolle grondstof. Dit jaar beginnen we met praktijkonderzoek naar manieren om bestaande gebouwen aardgasloos te maken. In Lombok krijgt een revolutionair energiesysteem vorm met autobatterijen die overtollige zonne-energie terugleveren aan het net. En ook de fiets hoort bij een gezond leven in de stad. In het Stationsgebied gaan dit jaar twee nieuwe fietsenstallingen open, waaronder een deel van de grootste fietsenstalling ter wereld.

Ik zei het al: een geweldige stad volop in ontwikkeling. Zomaar enkele voorbeelden die zoveel Utrechters nieuwe mogelijkheden gaan bieden. In het Stationsgebied ging het nieuwe Utrecht Centraal Station open, net als de Moreelsebrug over de sporen en de nieuwe bioscoop Kinepolis. Er zijn 1.700 goedkopere huurwoningen bijgebouwd. En daar blijft het niet bij. Er is in de stad nog ruimte voor tienduizenden nieuwe Utrechters. De ‘magische’ 400.000 inwoners bereiken we (al) in 2028.

En wat nog meer?

In de binnenstad zijn we begonnen met de herinrichting van het Domplein. De gemeenteraad besloot begin juni tot de aankoop van een aantal prostitutiepanden in de Hardebollenstraat. Museum Dom Under werd gered, Speelklok bestond 60 jaar, Het Nijntjemuseum en het Centraal Museum heropenden en verdubbelden hun bezoekersaantal. Steeds meer Utrechters vinden hun weg naar de Cultuurhuizen in hun wijk. Van Cultuurhuis Kanaleneiland tot het Vorstelijk Complex. Industrievereniging Lage Weide bestond 50 jaar, ruim 1.000 VMBO’ers, onze toekomstige vakmannen en -vrouwen, waren er bij.

Dan de veiligheid. Utrecht werd afgelopen jaar wéér veiliger… maar iedere overval, iedere woninginbraak, iedere fietsendiefstal autokraak of autobrand is er een te veel. Er blijft werk aan de winkel. Dat werk doet de portefeuillehouder graag. Samen met u, en met alle vrouwen en mannen van de politie, het toezicht, de veiligheidsregio en de hulpdiensten. Laatstgenoemden doen hun werk in soms barre omstandigheden. Hulde.

Al deze bergen werk die zijn verzet, geven vertrouwen in de toekomst. Ik ben trots op deze vrouwen en mannen. Mijn waardering geldt voor iedereen die zich voor de stad inzet.

Overigens sinds 1 oktober hebben we een nieuwe gemeentesecretaris. Gabriëlle Haanen afkomstig uit de gemeente Tilburg. Waar zit je? Fijn dat je er bent.

Utrecht excelleert in creatief ondernemerschap. Slagerij Van Es in Zuilen werd uitgeroepen tot beste worstmaker en traiteur. Er kwam een heuse koekjesfabriek in de binnenstad. Brouwerij Maximus kwam op de eerste bierkaart van toprestaurant De Librije. De nichtjes Mandy en Manon van de in februari overleden Ruud (Waskit) Snel zetten zijn werk voort. De domkaars leeft voort.

Autodeelbedrijf Snappcar – ooit startup – vierde het eerste lustrum. Het Ondernemersfonds doet dat in 2017. IJsmaker Roberto won een prijs met zijn bierijs en introduceerde frikadelijs, haringijs en ijs van moedermelk. (Jammer genoeg gaat-ie pas op 3 maart weer open.)

Utrecht is een stad van sportievelingen, doorzetters. Met u constateer ik dat we steeds vaker voor de eerste plek gingen, al lukte dat afgelopen jaar ook wel eens net niet. Voor Dafne Schippers was er zilver op de 200 meter. FC Utrecht haalde de bekerfinale in de Kuip en staat inmiddels weer in het linkerrijtje.

Winst was er voor een groot aantal Utrechtse sporters die medailles wonnen op de Olympische Spelen in Rio. Zwemmer Jesse Puts begon juist na de Spelen record na record te verbeteren en werd wereldkampioen op de 50 meter vrije slag.

En dan de muziek. Kensington won maar liefst drie 3FM-prijzen. Kyteman ontving de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs.

Geweldige prestaties.

Zoals elk jaar, ontvielen ons ook in 2016 mensen. Met het overlijden op 13 december van oud-verzetsvrouw Hebe Kohlbrugge, verloor Utrecht een groots mens en strijdbare vrouw. Hebe is 102 geworden.

En dan, dames en heren, 2017, het jaar dat voor ons ligt. Het jaar waarin de Dafne Schippersbrug open gaat. Een jaar waarin we gaan werken aan meer ruimte voor voetgangers in de binnenstad. En aan de slag gaan met het onderhoud van de Domtoren. Waarin wetenschappers van de Universiteit beginnen met een onderzoek naar manieren waarop je de regels voor mensen in de bijstand simpeler kunt maken. Waarin in Overvecht het project Einstein van start gaat. Jongeren gaan naast vluchtelingen wonen en kunnen hun buren, als ze dat willen, helpen met inburgeren.

2017 markeert een eeuw De Stijl. U kunt hier in CineMec de voorproefjes zien. Motto van het herdenkingsjaar is ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’. Hier in Utrecht is er vooral aandacht voor onze eigen Stijl-coryfee Gerrit Rietveld.

Ander hoogtepunt dit jaar wordt hoe dan ook het EK Voetbal voor vrouwen, waarvan Utrecht één van de speelsteden is. In diezelfde periode is atletiekbaan Maarschalkerweerd het toneel van het NK Atletiek. Als dat geen perspectief is. Al met al een prima startjaar voor de nieuwe organisatie Utrecht Marketing. ‘Zet ‘m op’ Utrecht Marketing, wijs de wereld op de kracht van Utrecht.

Niets is volmaakt. Ik ook niet. Maar onze stad biedt zijn inwoners veel kansen er samen wat van te maken. Aan Utrechters van alle leeftijden, religieuze en politieke overtuigingen, seksuele geaardheden, en etnische achtergronden. En heel veel mensen blijken in staat iets met die kansen te doen, leven in vrijheid en vrede, veilig en plezierig samen. Denken, praten en doen mee, via de 45 leden van onze gemeenteraad, in stadsgesprekken, of op een andere manier.

Ik ontmoet die Utrechters bijna iedere dag. ‘In het wild’ of ‘officieel’. Zij laten zich, net als vrijwilligster van het jaar Sjouk Kerkkamp en jongere van het jaar Annechien Schilling, niet gek maken door al het wereldleed en toenemende tegenstellingen. Zij gingen, gaan en zullen er voor blijven gaan. In alle eenvoud. Zij investeren – in anderen, we moeten het met elkaar doen. Dat is het antwoord. Dit is het perspectief. Dit is de kracht van het samenleven in Utrecht.

Zo geniet ik van Tante Ollie, al meer dan 25 jaar zeven dagen in de week vrijwilliger in de Speeltuin Noordse Park. Ik geniet van Natalia Petridou, hersenonderzoekster aan het UMCU, die voor haar toponderzoek naar hersensignaleneind vorig jaar een Obama-Grant verdiende. Ik geniet van Ednie Cheung van stichting het Zonnetje, contactpersoon voor de Chinese ouderen van woongroep Fook Hong Law in Parkwijk. Ik geniet van basisschool De Twaalfruiter, waarvan de meiden van groep 7 en 8 Nederlands Kampioen Schoolvoetbal werden. Ik geniet van Herman van den Berg, die ik vaak ‘s ochtends vroeg in zwembad De Krommerijn zie, maar vooral de ideale trainer voor ons zwemfenomeen Jesse. Van den Berg vertelde me: “…Vertrouwen in elkaar, dat is de kurk waar het op drijft. Mijn zwemmer staat centraal, niet ik. Je moet er zijn voor je zwemmer en niet andersom. Het zwemmen gaat altijd voor. Ik zwem zelf nooit, en zeker nooit waar zwemmers bij zijn. Ik kan Jesse lezen. Als hij binnen loopt, zie ik gelijk hoe hij in z’n vel zit. Als ik iets aan hem zie dan vraag ik: ‘En?’…”

Ik geniet van het samenleven in Utrecht. Van iedereen die daar op haar of zijn manier een bijdrage aan levert. Perspectief zit voor mij in mensen die uitstijgen boven zichzelf en daarmee anderen inspireren en een duwtje geven.

Dames en heren, ik rond af.

Ieder jaar komen er 5.500 Utrechters bij. 5.500 nieuwe lichtpuntjes. Nieuwe sterren in onze constellatie. Het zijn mensen als u en ik met dromen en wensen voor morgen. Stuk voor stuk vertrouwen ze in de belofte van die nieuwe dag. Zoals wij hier vanavond vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet treden. We hebben dat vertrouwen omdat we weten wat we al voor elkaar hebben gekregen en wat we aan elkaar hebben.

Zo bouwen we samen verder aan deze stad. Ieder van ons met haar of zijn eigen talent. En elke bouwsteen is weer een bewijs dat we geloven in onze stad en vertrouwen hebben in onszelf en elkaar. Het biedt perspectief: een enorme rijkdom en teken van kracht.

Ik wil u daarvoor bedanken. Voor al uw werk. Uw samenwerking. Uw medewerking. En uw vertrouwen. Zonder kan Utrecht niet. Echt niet. We moeten het met en voor elkaar doen. Met een beetje mildheid in woord en gedrag. Dare to be grey,

zou ik willen zeggen (en dan bedoel ik niet mijn haar). Biedt perspectief aan anderen en het zal ook u ten deel vallen.

Namens de gemeenteraad, het college, onze medewerkers en Simone, wens ik u een gelukkig 2017.

 

14 Reacties

Reageren
 1. Johan

  Tsja. En ondertussen hebbn we een wethouder van verkeer (Lotje) en een dominante politieke partij (Groenlinks) die er alles aan doen de bereikbaarheid te verminderen (stadsboulevards), of plannen deze te verbeteren (A27) in de kiem te smoren.

 2. Paul

  Goede speech, benoemt ook minder leuke zaken die in de stad spelen en begrijpt dat bereikbaarheid 1 vd grootste problemen gaat vormen.

 3. Wim Vreeswijk

  Hierin heeft van Zanen gelijk in want je kunt onmogelijk een snel groeiend inwoneraantal (naar 425.000 binnen enkele jaren) gijzelen met files voor in- en uitkomend woon-werkverkeer.

 4. Henk van Holster

  Standaard denkfouten no. 1 en 2 zijn alweer twee keer gemaakt: 1. Bereikbaarheid gaat alleen over autoverkeer en 2. die bereikbaarheid is alleen te vergroten met meer asfalt.

  Onzin Johan en Wim. De jaren ’70 zijn voorbij. Er is nog zat plek in Nederland voor jullie ‘ik moet m’n wagen op de oprit kwijt en binnen 10 minuten van het centrum op de snelweg wezen’ achterblijvers, maar niet in Utrecht. Als jullie type stadsbewoners, en de bijbehorende heilige koeien, zouden verdwijnen naar Houten zou Utrecht véél beter bereikbaar, prettiger en welvarender zijn.

 5. Scherpschutter

  @Henk van Holster 3/1/2017 – 13:36

  En ook u lijkt precies omgekeerde denkfouten te maken: 1. Bereikbaarheid gaat niet over autoverkeer en 2. De bereikbaarheid is te vergroten met gelijk of minder asfalt.

  Verder is uw houding infantiel. Met hetzelfde gemak kunnen autobezitters als ik natuurlijk aan u ‘vragen’ om te verhuizen naar een plek die OV-liefhebbers en fietsfanaten beter faciliteert, met een opmerking als ‘als uw soort linkse menshatende zuurpruimen zouden verhuizen, wordt Utrecht er veel beter en welvarender op’ er achteraan. Schiet dat nou op, van Holster? Uw arbitraire claim op grondgebied komt voort uit een kinderlijk utopische blik op de werkelijkheid en ook sterk egoisme. U bent niet alleen op de wereld, mijnheer…Kom uit uw biotoop en maak kennis met de rest.

  Wen er maar vast aan, van Holster. De auto zal ook de komende jaren een prominente rol spelen in het Utrechtse landschap. Er zal geen ontkomen aan zijn. Een verstandig college bereid zich dan ook alvast voor op de enorme groei de komende jaren en zorgt voor een adequate infrastructuur, OOK voor auto’s. Asfalt, asfalt en nog meer asfalt. Nu nog een verstandig college vinden….

 6. Toine Goossens

  @ Henk van Holster,

  U speelt op de man en niet op de opvatting. Blijkbaar zint het u niet als iemand een andere mening heeft.

  U presenteert 2 standaard denk fouten. Waarom concludeert u dat Johan en Wim Vreeswijk die standaard fouten maken?
  Johan schrijft een conclusie op die breed op DUIC wordt verdedigd. Dat benoemen in het licht van de speech van Jan van Zanen is volkomen normaal.
  Wim Vreeswijk spreekt zijn steun uit aan hetgeen Jan van Zanen in zijn speech zegt. Mag dat soms niet van u? Waar haalt u de euvele moed vandaan om hem feitelijk het recht van spreken, door steun te betuigen, te ontzeggen.

  Redactie DUIC. Ik constateer dat voorstanders van de kracht van Utrecht in de mobiliteitsdiscussie in hoge mate mensen met een andere mening framen en wat zij zeggen of opmerken in het belachelijke trekken. Ik verzoek u uit te spreken of dit wel dan niet binnen de gedragsregels valt van het DUIC beleid.

  Verder constateer ik dat de voorstanders van de kracht van Utrecht hun standpunten nooit onderbouwen. Zij houden het bij verwijzingen naar stukken of situaties waar zij vol lof over zijn. Nooit hebben zij argumenten die de feitelijkheid van hun standpunt onderbouwen.
  Ik wijs u er op dat de media in de US zich na de overwinning van Trump hebben afgevraagd hoe het toch mogelijk is dat Trump zoveel onzin heeft verkocht en gewoon gekozen is.

  Het is vreselijk dat politici die een hoop onzin uitkraaien, die aantoonbaar onwaarheid verkondigen, die hun tegenstrevers de grond in boren door deze te framen, Trump, Boris Johnson en Wilders zijn de aansprekende voorbeelden de macht grijpen. Het is nog vreselijker als burgers, zoals de kracht van Utrecht, die zich als progressief afficheren dezelfde retoriek gebruiken.

 7. Henk van Holster

  @Scherpschutter:

  Dit is de eerste keer dat ik u hier met ‘OOK auto’s’ de mogelijkheid dat er ooit iemand zonder het gebruik van een auto van A naar B komt niet zie uitsluiten. Als dat de winst is in 2017 ben ik nu al blij verrast.

  Daarbij is het – zelfs voor uw doen – niet bijster pienter om te stellen dat het tegenovergestelde van ‘alleen over autoverkeer’ is: ‘niet over autoverkeer’, en het tegenovergestelde van ‘alleen … met meer asfalt’: ‘met gelijk of minder asfalt’. Een broodnodig lesje retorica laat ik verder achterwege, maar aangezien de rest van uw reactie op die foutieve aannames is gebaseerd is het een beetje zonde van uw tijd dat u verder nog zoveel woorden heeft geschreven.

  Ten slotte vraag ik u helemaal niks, ik suggereer. En over sterk egoïsme zou ik met vreselijk veel plezier een avond discussiëren met iemand die zichzelf ‘Scherpschutter’ noemt, en puur vanwege een verstokte verslaving aan benzine het gevoel heeft dat de hele stad en wereld om hem en z’n wagentje draait, ongeacht de gevolgen voor anderen.

 8. Johan

  @ Henk van Holster

  Dat lesje retorica heb je zelf overduidelijk ook overgeslagen. Ik stel in mijn post niet dat bereikbaarheid alleen over autoverkeer gaat. Evenmin stel ik dat die bereikbaarheid aileen te vergroten is met meer asfalt.
  Wat een niveau zeg. Met Goossens eens dat het goed zou zijn als dit forum niet iedere framende roeptoeter zou toelaten.

 9. Henk van Holster

  Heel goed Johan, gooi het ‘jij zou niet mogen reageren want je bent het niet met me eens’ argument erin.

  Ik maak uit je reactie op dat je meent dat bereikbaarheid puur over autoverkeer gaat doordat je 2 situaties, die beide exact en uitsluitend gaan over meer asfalt voor het autoverkeer, noemt waarmee je concludeert dat ‘de bereikbaarheid’ wordt verminderd. Als ik dááruit niet mag concluderen dat jij vindt dat bereikbaarheid alleen te maken heeft met autoverkeer en asfalt, heb je je standpunt wel heel beroerd verwoord. Maar ik luister, bereikbaarheid gaat volgens jou dus toch wel over meer dan alleen autoverkeer en asfalt?

 10. Johan

  Zeker beste Henk. Bereikbaarheid gaat over meer dan alleen autoverkeer en asfalt. En dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat het GroenLinks beleid afbreuk doet aan die bereikbaarheid. Gaat hartstikke goed samen hoor, die twee gedachtes.
  Lezen jongen. En een beetje denken ook. Worden je reacties beter van.

 11. Henk van Holster

  @Toine Goossens:

  Oeioei, bij de meester gaan huilen over een discussie op een lokaal internet. Ik verzoek de redactie van DUIC om zich uit te spreken over deze kleuterklas-methode 😉

  Je bent verder wel héél selectief in je geklaag over feiten. Ik hoor je niet over de ‘425.000 inwoners’ in Utrecht ‘binnen enkele jaren’ van Wim (prognose: over 12 jaar de 400.000 grens). Maar: alleen links is feitenvrij, en er kan geen verschil van opvatting bestaan over de toekomst van onze stad als men de feiten van Toine maar kent. Begrepen.

  @Johan:

  Ik neem je adviezen voor ‘betere reacties’ ter harte man! Ik neem aan dat je bedoelt ‘betere meningen’ aangezien je andersdenkenden hier liever niet tegenkomt, dus vanaf nu louter geklaag over ‘Lotje’, met de nodige spelfouten hier en daar natuurlijk.

 12. Peter Joosten

  @ Johan

  Ok, zullen we het nog eens uitleggen. Het auto-uit-de-oude-stad-beleid, is college-beleid, niet slechts enkel-en-alleen GroenLinks-beleid. D’66-, SP-, GL- en VVD-beleid. Breed gedragen en ondersteund door met name de lokale VVD-fractie. Google maar eens wat uitspraken van de lokale VVD-fractie in de pers over de stadsboulevards. Ze zijn er een warm voorstander en pleitbezorger van. Dit tot frustratie van de landelijke VVD. De Wethouder heet trouwens van Hooijdonk. Daarnaast heet ze Lot en niet Lotje. Je ontkracht je hele post door deze vooringenomen denigrerende houding te uiten.

  Een beetje nadenken joh!!! Worden je reacties beter van!

  Grappig. met name Goosens zou de eerste zijn die geweigerd zou worden als er dergelijke toelatingseisen ingevoerd zouden worden hier. Nog nooit een enkel zinnig argument terug gelezen van deze man. Zijn teksten ontaarden meestal in warrige betogen, vaak de op man gespeeld om reacties uit te lokken, die maar al te vaak afwijken van de inhoud van het artikel. Zijn posts lijken meer bedoeld om zijn eigen zin en gedachtegoed er door te drammen.

 13. Peter Joosten

  @ Johan

  Je hebt het duidelijk zelf over verslechterde bereikbaarheid door het collegebeleid (gemeente Utrecht).Dit beleid richt zich op het terugdringen van de auto uit de oude stad, om de stad voor andere vormen van vervoer beter bereikbaar te maken. Je hebt het dus over het slechter bereikbaar maken van de stad voor de auto. Dat de stad beter bereikbaar wordt voor andere vormen van vervoer, dat vermeld je niet. Je mag het oneens zijn met de keuzes van een college, maar zeg dat dan gewoon. Je roept hier iets dat niet waar is. Bewezen niet waar ook nog eens een keer.

  Henk zijn conclusie is echter volledig gerechtvaardigd. Hij reageert op datgene wat jij schrijft. Iets anders kan hij niet doen, want hij kan niet in jouw hoofd kijken.

  De toekomstige bereikbaarheid van de stad gaat veel verder dan een beleid ontwikkelen dat op de auto gericht is. Aangezien we naar de toekomst kijken en de auto ons veel gebracht heeft maar de laatste decennia met name veel problemen brengt, is het logisch om naar andere middelen van vervoer te kijken, om naar andere manieren van een stad bereikbaar houden te kijken en daar gericht beleid op te maken.

 14. Barend

  Hey Jansen, voorheen Kuch. Vandaag heet je Peter Joosten. Ben benieuwd hoe je jezelf morgen noemt. Ik kijk ernaar uit

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).