Burgemeesters: ‘Er moet structureel meer geld komen voor kwetsbare wijken, waaronder Overvecht’ Burgemeesters: ‘Er moet structureel meer geld komen voor kwetsbare wijken, waaronder Overvecht’

Burgemeesters: ‘Er moet structureel meer geld komen voor kwetsbare wijken, waaronder Overvecht’

Burgemeesters: ‘Er moet structureel meer geld komen voor kwetsbare wijken, waaronder Overvecht’
Archieffoto Overvecht
De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer opgeroepen in het nieuwe regeerakkoord meer geld vrij te maken voor 16 kwetsbare Nederlandse wijken. Dit deed zij samen met 14 collega’s. In totaal wordt er om 500 miljoen euro gevraagd. Eén van die kwetsbare wijken is Overvecht.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer opgeroepen in het nieuwe regeerakkoord meer geld vrij te maken voor 16 kwetsbare Nederlandse wijken. Dit deed zij samen met 14 collega’s. In totaal wordt er om 500 miljoen euro gevraagd. Eén van die kwetsbare wijken is Overvecht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een programma om kwetsbare gebieden aan te pakken, waarvoor 16 wijken in 15 steden zijn geselecteerd. In deze wijken staan de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk. Overvecht is daar één van.

De burgemeesters zien dat de tweedeling in hun steden groter wordt, met name door corona. Daarom trekken zij in Den Haag aan de bel om te zorgen dat aandacht voor deze wijken opnieuw op de agenda komt en ook willen zij dat er meer geld vrijkomt in het nieuwe regeerakkoord. “Zodat er fors geïnvesteerd kan worden in deze kwetsbare wijken.”

Een miljoen mensen

Verdeeld over deze 16 wijken wonen ongeveer een miljoen mensen. De burgemeesters vragen in totaal 500 miljoen euro per jaar waarmee de problemen in deze wijken aangepakt kunnen worden. Denk hierbij aan schulden en onderwijsachterstanden.

“Met 14 ambtgenoten, ondersteund door vele maatschappelijke organisaties, roep ik vandaag de Tweede Kamer op om langjarig te investeren in leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken”, zegt Dijksma. “Voor onze stad gaat het specifiek over de wijk Overvecht. Met extra middelen en regelruimte kunnen we voortbouwen op de aanpak ‘samen voor Overvecht’ en deze versnellen.”

De gemeente zegt te verwachten dat er na de zomer uitsluitsel komt van het nieuwe kabinet. Als er extra geld voor Overvecht wordt vrijgegeven gaat de gemeente met onder andere bewoners en partners in de wijk kijken hoe dat het best besteed kan worden.

21 Reacties

Reageren
 1. Bert

  En hoeveel van deze (ongekozen) burgemeesters zijn lid van een splinterpartij, dan wel een linkse partij?

 2. BW

  @Bert
  Het is me niet helemaal duidelijk wat je met jouw vraag wil aantonen, maar denk je dat Overvecht gezelliger zou zijn als we een gekozen rechtse burgemeester zouden hebben? Lijkt mij niet eigenlijk.

 3. alex

  En wat denken ze hier precies mee te bereiken?

 4. BW

  @Bert (aanvulling)
  Uit nieuwsgierigheid ben ik de lijst eens nagelopen (GIYF) en van die 14 burgemeesters zijn er 14 lid van VVD of CDA.

  Overigens is het omgekeerde (dat problemen onder links bewind minder aanwezig zouden zijn) imho ook niet waar. De grote elephant in the room die in de meeste artikelen over dit onderwerp niet of nauwelijks wordt benoemd is dat dit allemaal wijken zijn met hoge percentages migranten. Dat wordt niet op gemeentelijk niveau geregeld.

 5. Rietje

  Volgende Vogelaarwijken project ?
  Dat was de vorige keer ook al zo’n succes…

 6. Sue

  Wat ik wil zeggen is dat ik als Overvechter heel moe wordt van de frame kwetsbare wijk.
  Plak problemen die hier soms samenkomen niet steeds op de hele wijk. Veel problemen zijn een gevolg van Overheidsbeleid. Daar help je de wijk niet mee en ook niet de bewoners. Ga wel door met renoveren dat is hoog nodig en daar betalen mensen ook huur voor. En doe iets aan de inkomensongelijkheid. Er gaat heel veel goed in Overvecht. We zijn juist een sterke wijk. Het is maar waar en hoe je kijkt.

 7. Massegast

  Wat willen de bewoners van die wijken eigenlijk zelf? En zijn ze bereid het heft in eigen hand te nemen? Het is uw leven, uw wijk, uw rommel. Blijf niet fatalistisch. De overheid kan uw leven niet overnemen.

 8. Lombokker

  Is het ook mogelijk om eens wat aan de oorzaken te gaan doen, in plaats van alleen de symptomen te bestrijden?

 9. BW

  @BW
  Correctie: van de 14 burgemeesters zijn er 9 lid van VVD of CDA (uiteraard niet 14)

 10. Lexus

  In mijn jeugd heb ik achterstand van nabij meegemaakt. Het ging toen om autochtonen, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Er werd toen vol ingezet op het inhalen van achterstand van kinderen: goede onderwijzers en goed onderwijs, ook vervolgonderwijs voor kinderen die dat tevoren niet of nauwelijks kregen. En de resultaten waren voortreffelijk, al zeg ik niet dat er geen afvallers waren. Daarom moet er, nu de achterstanden vaak nog veel groter zijn, permanent structureel worden ingezet op verbetering. Doen we dat niet, dan krijgen we gettovorming met diepe ellende, die ook gaat uitstralen naar de rest van de samenleving. Veel reacties hierboven vind ik uitermate kortzichtig.

 11. Kadoendra

  @BW 27/5/2021 – 11:15

  ” De grote elephant in the room die in de meeste artikelen over dit onderwerp niet of nauwelijks wordt benoemd is dat dit allemaal wijken zijn met hoge percentages migranten. Dat wordt niet op gemeentelijk niveau geregeld.”

  De ellende is dat partijen in de Tweede Kamer die zich links noemen de bestaande onderkant van de Nederlandse samenleving niet beschermt want met het vergroten van de bestaande onderkant van de Nederlandse samenleving worden ook de sociale lasten vergroot.

  Overigens maakt dat rechtse partijen ook niks uit want het is uiteindelijk een makkelijke stap voor het verlagen van de minimumlonen waar ook weer de uitkeringen aan gekoppeld zijn die zo ook weer mooi verlaagd kunnen worden.

 12. Lexus

  @Kadoendra: zoals ik heb geschetst heb je verschillende soorten ‘sociale lasten’. In Frankrijk, waar de situatie nog veel erger is dan hier, lopen de achterstanden inmiddels volledig uit de hand. Dat mag hier niet gebeuren en daarom moet er onvoorstelbaar veel in het inlopen ervan geïnvesteerd worden. De afgelopen decennia hebben niet alleen de rechtse maar ook de zogenaamde middenpartijen (VVD, CDA, D66, PvDA) vanuit een neoliberale praktijk het probleem van de sociale achterstelling en achteruitgang schromelijk verwaarloosd, net als veel andere problemen, zoals het klimaat en de gezondheidszorg. Met de trieste resultaten daarvan worden we tegenwoordig bijna dagelijks geconfronteerd. En gezien het recente beschamende geneuzel in Den Haag ziet het er helaas niet naar uit dat dit de komende jaren gaat veranderen.

 13. AA

  En wat gaan deze mensen zelf eigenlijk doen om hun situatie te verbeteren? Begrijp me niet verkeerd, aandacht voor kwetsbare wijken is goed maar ik zie in deze wijken teveel mensen die in de beperkte keuzes die ze krijgen ze precies de verkeerde maken. Als een gek in een golf GTI rondscheuren heeft bijvoorbeeld niets met het wel of niet wonen in een kwetsbare wijk te maken. Een effectieve aanpak bestaat derhalve niet alleen uit het strooien met geld maar draait ook om een constante handhaving, een aanpak van parallelle samenlevingen, mensen in alle situaties dwingen om Nederlands te leren, te stoppen met uitkeringen voor gezonde mensen maar deze vervangen voor leer en werktrajecten. Maar ook uit het bestraffen van het krijgen van kinderen die men niet eens kan onderhouden.

 14. Wim Vreeswijk

  Het beste is als de bewuste woningbouwverenigingen/eigenaren de flats aanbieden voor een redelijke prijs aan de huurder. De hypotheekrente is nu immers extreem laag en de maandelijkse hypotheeklasten zijn niet alleen fiscaal aftrekbaar, maar ook wellicht lager dan de huidige huur. Wellicht is de financiering succesvol met een NHG- gemeentegarantie. Iedereen blij lijkt mij, de woningbouwvereniging, de ex-huurder die nu eigenaar wordt en de (Utrechtse) belastingbetaler die uiteindelijk moeten opdraaien voor de renovatie van deze van oudsher Vogelaarflats.

 15. Koel Hoofd

  Links heeft deze groep al in de jaren negentig keihard laten vallen.
  Na de vogelaarwijken is het geld opgedroogd want “duurzaam het klimaat redden” en “europa onder de intellectuele promoten” werd belangrijker.

  Als er inderdaad structureel geld aan goede zaken wordt besteed, dan wordt een achterstandswijk een normale wijk, wat alleen de politiek een succeswijk noemt omdat het succes op hun conto komt.
  Maar laat dat niet over aan D66/GL, want dan komt er alleen maar meer rood asfalt want fietsen is een gezonde tijdverspilling.

 16. Kadoendra

  @AA 27/5/2021 – 18:12

  “En wat gaan deze mensen zelf eigenlijk doen om hun situatie te verbeteren?”

  Al deze arme sloebers gaan lid worden van een middenpartij, de VVD, CDA, D66, PvDA, want deze partijen zitten meestal in de regering en als die arme sloebers zich eenmaal diep in die partijen hebben weten te nestelen is het een fluitje van een cent om grote zakelijke deals te maken met alle ministeries.

  Of denk je dat een Sywert van Lienden het enige persoon is die zijn lidmaatschap van een middenpartij misbruikt als een zaken instrument!?

 17. Anne Marie ten Berge

  Er moet structureel meer democratie en dualisme komen. Burgemeesters worden niet gekozen en burgemeesters zijn nog steeds raadsvoorzitters en partij in het driehoeksoverleg.

 18. Lexus

  @Kadoendra: het probleem is dat het grootste deel van de “arme sloebers” gewoonweg te weinig mogelijkheden heeft om zich te doen gelden, of het nu politiek is of economisch. Het is een dwaas liberaal misverstand dat als iemand maar goed zijn best doet hij altijd wel zal slagen in het leven. Er zijn miljoenen mensen die heel goed hun best doen, maar nooit slagen in het leven, omdat ze er gewoonweg niet de geschikte capaciteiten voor hebben. Je kunt deze mensen aan hun lot overlaten, maar ik kies voor een overheid die een schild is voor de zwakken en een bedrijfsleven dat rekening houdt met het feit dat mensen nu eenmaal verschillende mogelijkheden hebben, zodat iedereen een zekere bestaansbasis krijgt en houdt. Daarom heb ik een grondige hekel aan het liberale idee van ieder-voor-zich en zoek-het-zelf-maar-uit.

 19. Scherpschutter

  @Lexus

  “Het is een dwaas liberaal misverstand dat als iemand maar goed zijn best doet hij altijd wel zal slagen in het leven.”

  Het is een dwaas idee om te denken dat dit een liberale opvatting is, quod non.

  “Je kunt deze mensen aan hun lot overlaten, maar ik kies voor een overheid die een schild is voor de zwakken en een bedrijfsleven dat rekening houdt met het feit dat mensen nu eenmaal verschillende mogelijkheden hebben, zodat iedereen een zekere bestaansbasis krijgt en houdt.”

  Je zou ook kunnen kiezen voor een oplossing zonder overheid, waarin mensen vrijwillig bijdragen voor zwakkeren…Vast en zeker dat u genereus zou bijdragen, dus waar is dan een overheid voor nodig om dit at gunpoint af te dwingen? Of zou het zo zijn dat helemaal niemand vrijwillig wil betalen, hetgeen aantoont wat voor een afgrijselijk monstrum een sociaal stelsel via een overheid is? De vraag stellen is hem beantwoorden.

  U kiest niet voor een overheid die een schild is. U kiest voor een overheid die dwingt, rooft en afperst, omdat dit uw idealen beter uitkomt…Een monsterlijk egoistische opvatting, als u het mij vraagt.

  “Daarom heb ik een grondige hekel aan het liberale idee van ieder-voor-zich en zoek-het-zelf-maar-uit.”

  Nee. U heeft vooral een enorme hekel aan menselijke vrijheid die wordt gedreven door angst en onzekerheid. U kunt het alleen (nog) niet toegeven aan uzelf. Dat komt wel. U zult moeten accepteren dat u handelt vanuit monsterlijk egoistische primaire driften.

 20. Kadoendra

  @Lexus

  Dat iemand een “arme sloeber” is wil uiteraard niet zeggen dat hij/zij niet over bepaalde talenten beschikt.

  Alleen beschikt de gemiddelde “arme sloeber” niet de bekwaamheid van het liegen en bedriegen die verweven zijn met de al jaren regerende neoliberale politiek.

  Ik zal nooit mijn verleden als bijstandsgerechtigde in + -1985 / + -1991 vergeten en daardoor weet ik dat Nederland zeer vaak waardeloos bestuurd wordt door politici die over zichzelf denken dat zij zeer goed en waardevol zijn.

  In 1987 had de gemeente Utrecht een regeling verzonnen voor kunstenaars die in de bijstand zaten en ik kreeg hier weet van en ik heb mij aangemeld voor deze regeling en er is mij toentertijd ook gemeld dat ik voldeed aan het reglement en dat ik toegelaten zou worden aan de regeling.

  Maar ik werd uiteindelijk geweigerd terwijl ik dus wel voldeed aan het reglement en het vervolg was een jarenlange slepende bestuursrechtszaak en dan realiseer je ook dat misschien wel 100 of 200 kunstenaars gebruik mochten maakte van die regeling terwijl jij eruit wordt gehouden, willekeur dus.

  Toen de gemeente Utrecht de regeling na een aantal jaren beëindigd had kwam er uiteindelijk een zitting, alleen moest ik nog wel de dag ervoor naar de sociale dienst komen waar ik in een klein kamertje enorm geïntimideerd ben en ik kan mij als de dag van gisteren nog zeer goed herinneren dat ik enorm bang was dat die gast van de “sociale” dienst mij voor mijn kop zou slaan.

  Mij is uiteindelijk door de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de Raad van State gemeld “dat de regeling uiteindelijk tegen de wet was en dat had ik ook moeten weten”, dus met andere worden, als de gemeente een regeling verzint die tegen de wet is kan ik daar geen aanspraak op maken daar ik de wet moet kennen.

  Als je te maken krijgt met de sociale dienst krijg je te maken met de eigenaar, de gemeente Utrecht en dus ook met de burgemeester van Utrecht in mijn geval o.a Ivo-Mavo Opstelten.

  Ivo-Mavo Opstelten heeft mij als bijstandsgerechtigde dus gemeld dat ik de wet moet kennen en daar ik inmiddels de wet van A t/m Z ken weet ik dat Ivo-Mavo Opstelten als minister van Justitie feitelijk een boef was daar hij zeer bewust de wet heeft overtreden om zijn door God gezonden partij te financieren.

  Minister president Mark Rutte heeft inzake de ellende met de kinderopvangtoeslag iets van 13 wetten overtreden maar bij de neoliberalen heiligt het doel alle middelen dus zij overtreden fluitend de wet omdat zij met de nobele neoliberale goddelijke taak bezig zijn om er goed op te letten dat de onderkant van de Nederlandse maatschappij zich wel aan de wet houd.

  Overigens zijn CDA’ers ook meesters in het gevoel dat zij door God persoonlijk gezegend zijn.

  Een aantal jaar geleden is aan het licht gekomen dat Raad van State lid CDA’er Wim Deetman een flink aantal jaren de wet overtrad en dat hij hierdoor iets van Euro 90.000,- onrechtmatig had verkregen.

  Het eerste wat Raad van State lid Wim Deetman zei dat hij niet wist dat hij de wet al jaren overtrad, terwijl zo’n gast tegen de onderkant van Nederland vertelt dat zij de wet moeten kennen.

  De minister van Binnenlandse Zaken, de CDA’er Piet Hein Donner heeft de zaak bekeken en na + – een week melde hij dat Raad van State lid Wim Deetman niets te verwijten viel en dat hij dus het geld mocht houden daar de wet niet was gemeld door de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Dus de onderkant van de Nederlandse samenleving moet de wet kennen en de hooggeleerden rechtsdeskundigen van de Raad van State hoeven niet de wet te kennen want de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten de wet kennen.

  Als bijstandsgerechtigde ben ik toentertijd ook een arme sloeber geweest maar het heeft mij wel de grote geestelijke rijkdom gegeven dat ik nu weet dat Nederland zeer vaak bestuurd wordt door enorme sukkels die over een enorme hoge eigendunk beschikken.

 21. Lexus

  @Kadoendra: ik heb inderdaad vergeten te melden dat ook de conjunctuur — dus het tijdstip waarop iemand op de arbeidsmarkt verschijnt — van grote invloed kan zijn op het ‘slagen’. Met name in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is dat sterk het geval geweest: toen was de werkloosheid groot en was er weinig vraag naar kennis en arbeid, noch bij de overheid (door de zeer sterke bezuinigingen) noch bij het bedrijfsleven dat gedeeltelijk ook in een malaise zat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).