CDA zeer kritisch over milieuzone: “Het blijkt een verkapte tolheffing” | De Utrechtse Internet Courant CDA zeer kritisch over milieuzone: “Het blijkt een verkapte tolheffing” | De Utrechtse Internet Courant

CDA zeer kritisch over milieuzone: “Het blijkt een verkapte tolheffing”

CDA zeer kritisch over milieuzone: “Het blijkt een verkapte tolheffing”
Het CDA is zeer kritisch op de manier hoe de milieuzone in Utrecht gehandhaafd wordt. Automobilisten zouden niet goed geïnformeerd worden en de bebording zou juridisch niet kloppen. Het CDA heeft samen met PvdA, SP en de VVD nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het CDA is zeer kritisch op de manier hoe de milieuzone in Utrecht gehandhaafd wordt. Automobilisten zouden niet goed geïnformeerd worden en de bebording zou juridisch niet kloppen. Het CDA heeft samen met PvdA, SP en de VVD nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Vorige maand berichtte RTV Utrecht dat bezoekers in een fuik rijden, waarbij zij pas borden van de milieuzone zien als ze niet meer terug kunnen. De fracties van CDA en PvdA stelden naar aanleiding daarvan vragen aan het college, met het verzoek de bebording aan te passen.

Het college antwoordde volgens het CDA: “dat bezoekers maar moesten begrijpen welke uitzonderlijke regeling er in Utrecht geldt wanneer zij het bordje ‘aankondiging milieuzone’ aan de rand van de stad voorbij rijden.” De partij doelt hiermee op het feit dat er op de aankondigingsborden niet staat uitgelegd voor wie of wat de milieuzone geldt. Dit wordt pas duidelijk bij de grensborden, en dan is keren soms niet meer mogelijk.

Netjes informeren

De lokale fractie vinden daarom dat de gemeente de automobilist niet goed informeert. “In de eerste plaats heeft de gemeente de verantwoordelijkheid mensen netjes te informeren, zeker als ze de enige (zogenaamde) milieuzone voor personenauto’s van Nederland naderen. Minstens zo belangrijk is dat de bebording juridisch niet klopt”, aldus het CDA. De borden die de gemeente gebruikt zijn tijdelijke borden. Een officieel bord voor een milieuzone, zoals bedoeld in Utrecht, bestaat namelijk nog niet. De landelijke regels van het verkeersbord moeten nog aangepast worden aan de Utrechtse milieuzone. De gemeente heeft dit in Utrecht opgelost door een zogeheten ‘geslotenverklaring’ te laten gelden voor sommige auto’s. Dit zorgt echter voor kritiek.

Het CDA denkt dat de rechter veel bezwaarmakers in het gelijk gaat stellen. “Als het college op deze manier blijft doormodderen is het wachten op de rechter die de boetes vernietigt.”

De vier politieke partijen willen meer duidelijkheid van het college over de bebording en waarom deze juridisch sluitend zou zijn.

14 Reacties

Reageren
 1. Farmer Terry

  Ach, het CDA… Die zijn waarschijnlijk voor alleen maar tractors in de binnenstad

 2. Bert Haanstra

  Een niet te handhaven regel, betutteling van de burger over scheef gemeten cijfers van luchtvervuiling die zo multi-interpretabel zijn dat je er werkelijk alles mee kan verbieden dat je maar wil; niemand die de moeite neemt om zich er verder in te verdiepen. Mooie stok om mee te slaan maar wetenschappelijk hebben die metingen werkelijk geen enkele basis. Daar zou men zich eens in moeten verdiepen; niet in of een geslotenverklaring bord (het symptoom en niet de oorzaak) wel rechtsgeldig is of niet. Slaapkoppen…

 3. CleanAir

  Wat een gezeur weer over de milieuzone. Over een paar jaar is het de normaalste zaak dat je met vieze auto’s geweerd wordt uit de stadscentra. Met auto’s gaat het zoals met de sigaret. Daar hoor je ook niks meer over.

 4. erik

  Als het dan ook echt om vieze auto’s gaat.
  Ik heb een oude benzine auto, maar in Rotterdam willen ze die ook gelijk verbieden..
  Dat is pas echt triest.

 5. Utregter

  @ Erik: ik snap je frustratie, maar met vieze auto’s in een centrum rijden zal binnenkort in meer steden verleden tijd zijn. Waarom geen vouwfiets achter in de auto meenemen, de auto aan de rand van de stad neerzetten en de laatste kilometers op de fiets afleggen? Is nog gezond voor je ook… 😉

 6. Dienmeibos

  Auto rijden dat is echt niet meer van deze tijd. Alleen de rijksten kunnen het zich straks nog veroorloven.

 7. Paul

  Vind dat je automobilisten niet meteen hoeft af te schrijven. Meer omkeer-havens voor goed gewaarschuwde oliebrandende chauffeurs?

 8. Reinier

  Hoe zit het met auto’s vanuit het buitenland. Staan daar ook de kentekens van geregistreerd? Als deze niet gecontroleerd worden, is er een vorm van discriminatie!

 9. Wim Vreeswijk

  Het is een vorm van pesterij van de reeds fiscaal overbelaste ongesubsidieerde automobilist. Dit terwijl het Openbaar Vervoer voor 90% wordt gesubsidieerd. De wereld op z’n kop !

 10. Wim Vreeswijk

  De rijkssubsidie van het openbaar vervoer is de afgelopen verdubbeld, terwijl het aantal reizigers nauwelijks is gestegen. De uitgaven aan het open baar vervoer (met uitzondering van de trein ) stegen tussen 2004 en 2010 met 105% tot maar liefst 1,9 miljard. Het aantal kilometers dat alle reizigers samen met bus, tram aflegden steeg daarentegen met maar 5% blijkt volgens het Financiële Dagblad uit een studie van SEO Economisch onderzoek. Daarentegen wordt de (Utrechtse) ongesubsidieerde(!), overbelaste automobilist steeds verder afgelegd, nu dan zelfs met een megaboete van de milieuzone. Ik heb het dan nog niet over het feit dat schone (!) rijders zelfs bestraft worden met een extra hoge wegenbelasting, dankzij de Haagse regenten uit Absurdistan.

 11. Toine Goossens

  @CleanAir,

  Het is geen gezeur, maar het is zeer terechte kritiek op grootschalige geldverspilling. Er gaan in Nederland geen mensen dood als gevolg van de kwaliteit van de lucht. Zie de vele gegevens die ik daarover op DUIC heb gezet.

  De gemeente Utrecht moert gaan sparen voor de zorg voor fragiele ouderen. Dat wordt echt een probleem.

  Ik adviseer CDA, PvdA, SP en VVD om het college te vragen of deze maatregel voldoet aan de eisen voor behoorlijk bestuur. Die eisen staan in de AWB, zoals: vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel. Het beboeten moet aan deze beginselen worden getoetst.

  Zie voor een volledig overzicht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur.

  Deze beginselen zijn het fundament van de democratie. Op rijksniveau worden deze beginselen goed toegepast. Op gemeentelijk niveau is het vaak huilen met de pet. Ik zou wel eens een statistiek willen zien over grondige kennis van de beginselen bij beleidsmedewerkers en handhavers van gemeentelijke overheden.

  Als B&W Utrecht zichzelf serieus neemt met inclusief denken, dan starten zij een breed programma voor alle politici, alle medewerkers (met name de inhuur), en alle burgers die betrokken zijn bij de participatiesamenleving.

  Samenleven kan niet zonder grondige kennis van de basis.

 12. Michiel

  Slecht geïmplementeerde symboolmaatregel, verdient geen schoonheidsprijs en misschien maar gewoon terugdraaien.

  Aan de andere kant mag er van mij ernstig nagedacht worden over het centrum helemaal zo autovrij mogelijk maken.

  We zijn Londen niet, maar waarom niet gewoon iedereen stevig, erg stevig ontraden om met de auto naar het centrum te komen (met een ontheffing voor de echte locals). Zal Corio niet leuk vinden, maar we zijn toch al bijna zo ver, wees dan gewoon eens lekker radicaal en weg met die auto’s binnen de Singel. Wat doen die auto’s nog in de Voorstraat, of op de Oudegracht?

 13. Mike thielemans

  Via interne bronnen bij de gemeente: Bij de aanbesteding van de bussen is niet geeist dat het electrische bussen moesten worden. Daarmee was namelijk de milieu problematiek compleet van de (bus)baan geweest en hadden we met een oldtimer de stad in kunnen rijden.

  In plaats daarvan wordt de autorijder belast. De statistieken laat overigens allang een dalende trend zien van autorijders in de binnenstad.

  Daarnaast besluit de gemeente wel om een mega parkeergarage te bouwen bij het station?? Kortom, er wordt met meedere maten gemeten en gekeken waar geld te vinden is.

  Ander feitje: een scooter is 4 x zo vervuilend als 1 hummer. Dus bussen vervangen en scootertuig aanpakken. Met een dalend aantal autobezoekers zijn alle problemen daarmee opgelost.

  Ps. We rijden over 15 jaar toch allemaal electrisch.

 14. Wim Vreeswijk

  Prima commentaar! Dit gaat D’66 op 21 maart 2018 veel stemmen in Utrecht kosten!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).