College voor de Rechten van de Mens: Utrecht discrimineerde niet bij huisvesting statushouders College voor de Rechten van de Mens: Utrecht discrimineerde niet bij huisvesting statushouders

College voor de Rechten van de Mens: Utrecht discrimineerde niet bij huisvesting statushouders

College voor de Rechten van de Mens: Utrecht discrimineerde niet bij huisvesting statushouders
De gemeente Utrecht heeft geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt bij de maatregel om sociale huurwoningen alleen toe te wijzen aan statushouders. Dat laat het College voor de Rechten van de Mens weten. De gemeente had zelf om het onderzoek gevraagd.

De gemeente Utrecht heeft geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt bij de maatregel om sociale huurwoningen alleen toe te wijzen aan statushouders. Dat laat het College voor de Rechten van de Mens weten. De gemeente had zelf om het onderzoek gevraagd.

Eerder dit jaar besloot de gemeente om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor statushouders. Andere woningzoekenden – op noodgevallen na – hadden daarmee het nakijken. Deze verregaande maatregel werd genomen om achterstanden van de gemeente in te lopen en volle opvanglocaties in Nederland te ontlasten. Via deze manier kregen honderden statushouder sneller een woning in Utrecht.

De gemeente sprak van een onorthodoxe stap, waar ook kritiek op kwam. Bij Artikel 1, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, kwamen meerdere meldingen binnen van inwoners die zich ongelijk behandeld voelden. De gemeente besloot daarop om bij het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek te vragen naar het eigen handelen.

Indirect onderscheid

Dat college heeft onderzocht of er een verboden onderscheid is gemaakt op grond van ras. Hoewel het College voor de Rechten van de Mens betreurt dat deze actie nodig was, menen de onderzoekers wel dat de maatregel te rechtvaardigen is. Volgens het college was de maatregel proportioneel omdat er geen alternatieven waren en omdat de maatregel zo kort mogelijk van kracht is geweest. De maatregel wordt daarom als ‘passend’ omschreven.

Er wordt volgens de onderzoekers wel indirect onderscheid gemaakt op grond van ras, omdat in de praktijk de actie vooral nadelig is voor woningzoekenden met een Nederlandse afkomst. Indirect onderscheid is echter niet altijd verboden, dat ligt aan de specifieke maatregel. Zoals hierboven al beschreven staat is deze maatregel volgens de onderzoekers te rechtvaardigen. Het college geeft wel mee dat de overheid de zorgplicht heeft om voor iedereen in Nederland voldoende woningen te realiseren.

51 Reacties

Reageren
 1. Rob

  Hahahahah, wat een kul-verhaal. Gewoon discriminatie, niets anders.

 2. Lexus

  @Rob: we hebben onder andere het College voor de Mens voor dit soort uitspraken over overheidsbeleid en hebben ons daar in beginsel bij neer te leggen. Iedereen die het er niet mee eens is kan zo mogelijk in hoger beroep gaan en/of politieke actie voeren om de regels te veranderen, en die kunnen door de gekozen wetgevende lichamen gewijzigd worden. Zo zit een democratische rechtsstaat in elkaar en dat moet wat mij betreft ook zo blijven.

 3. Len

  Met een beetje vervorming van de taal en de kaders kun je alles naar je hand zetten. Dat is zowel het vervelende als het mooie ervan.

 4. Hadjememaar

  Ha Rob, op welke gronden?

 5. Wies

  De norm dat je als statushouder een woning krijgt t.o.v. wachtenden voor je is überhaupt al een vorm van urgentie. En bovenop die urgentie krijg je dan ook nog voorrang op alle andere urgente gevallen en wachtenden voor een bepaalde periode. Een soort dubbele uitzonderingspositie vanwege de opvang. Denk je dat andere urgente gevallen niet ook in een kwetsbare positie zitten? Maar goed ik had niet anders verwacht van die adviescollege.

 6. Cohen

  Dit is een stevig staaltje woorden-acrobatiek zeg. Op deze manier kan letterlijk iedere vorm van discriminatie en racisme goedpraten.

  En dat is dood eng.

 7. Koel Hoofd

  Wat een klinkklare onzin, discriminatie wordt hier gewoon goedgepraat door die overheidsambtenaren!
  Dit gaat namelijk helemaal niet over ras, zoals de gemeente wel beweert met die opdracht aan de overheidsinstelling college rechten van de mens. Het gaat over wie er langer op de wachtlijst staat en nu nog langer moet wachten omdat dit de politiek dat wil zodat ze hun politieke straatje kunnen schoonvegen.
  Punt is namelijk dat er in grondwet artikel 1 staat dat ELKE VORM van discrimatie is verboden. Mensen die nu langer op de wachtlijst moeten staan omdat de politiek anderen voortrok zijn dus gediscrimineerd. Want voortrekken is verboden net zoals achterstellen dat is.

  Mijn niet juridisch advies: sleep de gemeente maar voor de rechter. Want dat is precies wat zowel de gemeente als het college voor de rechten van de mens hier angstvallig mee proberen te voorkomen omdat het een precedent schept voor heel Nederland waar de politiek niet op zit te wachten.

 8. Mark

  Nou mijn vertrouwen in het College voor de Rechten van de Mens is dus nu ook weg.

 9. Nico

  Het is maar net hoe het uitkomt. Was het andersom was het wel discriminatie daar kun je op wachten.
  Oftewel bedankt gemeente Utrecht dat u bewoners die al veel langer op de lijst staan gepasseerd heeft……

 10. Geenstijl@Utrecht

  Welke politieke figuren zitten hier nu weer in😉, en maar klagen dat de burger de overheid niet meer vertrouwd.

 11. Scherpschutter

  Dus als ik het goed begrijp is het vólkomen bon ton als een gemeente een onderscheid maakt op basis van een ras, zolang een of ander college (niet te verwarren met een rechtsautoriteit) dat geheel arbitrair als passend acht, ook al is het in strijd met de grondwet..?

  Wat gaan we nou toch weer beleven…

 12. Nina

  Natuurlijk is dit wel discriminatie, want uitsluiting of op zijn minst positieve discriminatie.

  Mss moet men nog eens de Dikke Van Dale erop naslaan:

  “dis·cri·mi·na·tie (de; v)
  1
  ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde, m.n. aangeboren kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid: rassendiscriminatie; positieve discriminatie waarbij bep. achtergestelde groepen een voorkeursbehandeling krijgen.”

 13. Berend Boutewijn

  Tuurlijk niet. Ik sta 20 jaar ingeschreven en nog steeds op plaats 150 … voor een normaal huis. Ga zelf lekker op een flat zitten. ik niet. na 20 jaar inschrijftijd heb ik een gewoon huis verdiend, net als ieder ander, met een tuin, voor en achter op mijn leeftijd… de jeugd kan op flats, grote gezinnen ook. flats hebben soms afmetingen van 100m2… huisjes van 50m2 zijn veel te klein voor zulke grote families.

 14. Angelique

  Als een groep mensen benadelen op basis van afkomst geen discriminatie meer is, is niets discriminatie

 15. Rob

  @Hadjememaar,
  Serieus?

 16. Hans

  We wijzen nu met het boze vingertje naar de vermeende woordacrobatiek van het College voor de Rechten van de Mens.
  Die boosheid is volkomen terecht. Echter het vingertje wijst faliekant de verkeerde kant op. De juiste richting van wijzen dient die te zijn die de locatie aanduidt van de werkelijk verantwoordelijken: dat zijn de mensen die de afgelopen 3 decennia het neoliberale beleid in ons land hebben opgetuigd. T.g.v. dat beleid is de woningnood gecreëerd en is de nood aan opvangplaatsen voor vluchtelingen veroorzaakt. Het College doet nu niets anders dan constateren dat de Gemeente Utrecht een onorthodoxe maar niet onterechte beweging heeft gemaakt door statushouders tijdelijk met voorrang onder dak te brengen. Dat is een keuze uit twee kwaden geweest. Twee kwaden, die zoals gezegd veroorzaakt zijn door ultrarechts, neoliberaal beleid. De kiezers van de partijen die dit op hun geweten hebben, danken dit aan zichzelf.

 17. Ihsan

  @Berend Boutewijn, jonge gezinnen met kinderen passen juist niet in flats. Flats zijn ideaal voor zelfstandigen en oudere mensen. Gun die voor- en achtertuin aan een gezin met kinderen. Wat heb je daar op leeftijd nou nog aan??

 18. Lexus

  Het staat vanzelfsprekend vast dat individueel naar de onafhankelijke rechter stappen een financieel probleem zou zijn voor de meeste individuele woningzoekenden — de sociale rechtshulp is door de rechtse neoliberale rijksoverheid inmiddels sterk ingeperkt –, maar collectief kan bijvoorbeeld de Bond van Huurders en Woningzoekenden dit zonder meer doen, desnoods in een proefproces. Op deze manier kan de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, waar kennelijk nagenoeg iedereen moeite mee heeft (zie hierboven), rechterlijk getoetst worden.

 19. Lexus

  Scherpschutter beweert dat hier onderscheid wordt gemaakt naar ras, maar dat is alleen in zijn eigen onderbuik het geval en daarmee door en door racistisch. Statushouders zijn namelijk lang niet allemaal van een ander ras (althans voor zover ras een bruikbaar begrip is).

 20. Scherpschutter

  Lexus heeft het artikel kennelijk niet gelezen, wamt het is niet Scherpschutter die beweert dat verboden onderscheid op ras is gemaakt maar het college zelf;

  “Er wordt volgens de onderzoekers wel indirect onderscheid gemaakt op grond van ras, omdat in de praktijk de actie vooral nadelig is voor woningzoekenden met een Nederlandse afkomst ”

  En;

  “Hoewel het College voor de Rechten van de Mens betreurt dat deze actie nodig was, menen de onderzoekers wel dat de maatregel te rechtvaardigen is. Volgens het college was de maatregel proportioneel omdat er geen alternatieven waren en omdat de maatregel zo kort mogelijk van kracht is geweest. De maatregel wordt daarom als ‘passend’ omschreven.”

  Ofwel; zolang het college de redenen om verboden onderscheid te maken op basis van ras maar geheel arbitrair proportioneel en rechtvaardig vindt, is het volgens het college volledig “passend” om verboden onderscheid op basis van ras te maken. Het college is kennelijk van mening boven de grondwet te staan.

  Dat zulks racistisch is, tja, daar heeft u dan mogelijk wel weer volkomen gelijk in. Het heeft er alle schijn van dat het discrimineren van Nederlanders volkomen acceptabel is voor het college.

 21. Lombokker

  De gemeente Utrecht is in deze gewoon slim geweest door de onderzoeksopdracht te beperken tot “discriminatie op grond van ras”.
  De statushouders hebben zeer verschillende achtergronden, en behoren dus niet allemaal tot hetzelfde ras. Dat geldt trouwens ook voor de groep woningzoekenden, die is ook zeer divers. De conclusie is dus juist, er wordt niet gediscrimineerd op basis van ras.
  Daarmee is echter niet vastgesteld dat er niet gediscrimineerd wordt, want dat is hier wel degelijk het geval.

 22. Bart

  Aan alle reageerders die nu roepen dat het wel discriminatie was: dat klopt inderdaad. Art. 1 van de Grondwet gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan wetgever, bestuur en rechters de opdracht om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen. Alleen, er hoeft geen sprake te zijn van een gelijk geval als er sprake is van een gerechtvaardigd verschil. Het College voor de Rechten van de Mens heeft in deze zaak geoordeeld dat dit gerechtvaardigde verschil er was en dat de gemeente dus onderscheid mocht maken, gezien de urgentie en de korte duur van de maatregel.

 23. Utrechtvoorutrecht

  @Nina Is vluchteling zijn aangeboren? Het verkeerd interpreteren van quotes uit de Van Dale begint een beetje een gimmick te worden.

  @Berend U heeft een goedkoop huis met voor- en achtertuin verdiend? Op basis van wat? Omdat u in Nederland geboren bent en uzelf op een lijst heeft gezet 20 jaar terug? En omdat u al 10 jaar lang regelmatig een woning weigert?

 24. Lexus

  @Scherpschutter:
  “Dat zulks racistisch is, tja, daar heeft u dan mogelijk wel weer volkomen gelijk in. Het heeft er alle schijn van dat het discrimineren van Nederlanders volkomen acceptabel is voor het college.”
  Nu haalt u racisme en discriminatie weer door elkaar. Lombokker heeft het wel begrepen.

 25. Hadjememaar

  @Rob, JA, de argumenten van het college zijn gebaseerd op de wet en zijn wat mij betreft steekhoudend. Het is niet ene Rob die bepaald of hier al dan niet sprake is van discriminatie, tenzij deze Rob zich baseert op argumenten uit de wet. Maar goed, in denk dat het zinloos is om hier een inhoudelijke discussie te voeren op basis van steekhoudende argumenten. Een mening roeptoeteren is veel aantrekkelijker.

 26. Don

  Door bewust te vragen of er onderscheid is gemaakt op basis van ras geeft de gemeente utrecht aan dat er wel degelijk is gediscrimineerd. Dit stinkt net zo hard als de ontkenningen over het aantal mensen die na het krijgen van hun woning hun baan opgezegd hebben. Gek he dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de gemeente utrecht en niet meer gaan stemmen.

 27. Scherpschutter

  Lombokker

  Uiteraard. De gemeente zou zichzelf na discriminatie laten onderzoeken op discriminatie…De huisjuristen zijn niet helemaal gek natuurlijk.

 28. Realist

  Het college geeft met deze uitspraak expliciet aan dat Nederlanders in dit geval gediscrimineerd mochten worden op basis van ras. En ik maar denken dat discriminatie en racisme verboden was, blijkt er gewoon een geitenpaadje te zijn om het straffeloos te doen.

 29. Leon

  De zolderkamerfoeteraars weten het natuurlijk weer beter. Prima uitspraak verder.

 30. Lexus

  Dat de verwarring hier groot is, komt volgens mij omdat het College voor de Rechten van de Mens — al dan niet op verzoek van de gemeente; dat is mij niet duidelijk — getoetst heeft op rassendiscriminatie en niet op andere vormen van discriminatie. Waar het om gaat is dat een bepaalde groep, namelijk de statushouders, die voorrang krijgt boven andere woningzoekenden. Dat is een vorm van positieve discriminatie, die op zich niets te maken heeft om discriminatie op grond van ras. Wanneer dit voorgelegd zou worden aan de bevoegde rechter, vraag ik me sterk af of deze uitspraak van het College in stand zal blijven. Overigens heeft Hans hierboven terecht gesteld dat deze narigheid te maken heeft met een schreeuwend tekort aan woningen ten gevolge van het snoeiharde rechtse neoliberale beleid van de afgelopen decennia, met name recentelijk dat van VVD-minister Stef Blok. En je kunt je even terecht afvragen hoe veel gedupeerde woningzoekers in deze tijd op de grootste rechtse partij of nog rechtser hebben gestemd.

 31. Jozias@jozias.nl

  @Berend Boutewijn

  Hoe kan dat nu?

  Hoe kan ik dan na 11- a 12-jaar inschrijftijd in 1 jaar tijd 7x in de top 10 terecht komen, waarvan zelfs 2x uiteindelijk op de 1e plek?

  Hoe kan je dan na 20 jaar steeds op plek 150 terecht komen? Of je reageert erg selectief, of te weinig? Of je bent niet bereid je horizon eens wat te verbreden? Al wel eens in de Bilt/Bilthoven gereageerd?

 32. Cohen

  @Bart Dus als “onafhankelijke” clubjes oordelen dat er een “gerechtvaardigd verschil” is, kan er opeens sprake zijn van volstrekte willekeur? Met dat soort Kafkaesque uitspraken kan je zelfs het racisme van jaren 30 prima verdedigen. De meest brute regimes komen dan met alles weg zolang de wetgever (dat regime zelf dus) het maar via belangenclubjes ‘gerechtvaardigd’ vindt.

  Hanna Ahrend omschreef mensen die dit soort bureaucratische mantra’s zomaar opvolgen mooi als de banaliteit van het kwaad.

  Natuurlijk, in de praktijk was er een groot probleem, maar men had alles op alles moeten zetten om een andere noodoplossing te vinden, zoals het leger inzetten voor tijdelijk noodopvang. Zoals je ziet ondermijnt dit het vertrouwen in de rechtsstaat, de grondwet en het sociaal contract, dat is het niet waard.

 33. Bromsnor

  Bromsnor heeft even gegoogeld. Wat we verstaan onder discriminatie schijnt vastgelegd te zijn:

  Quote:
  Wat is discriminatie?
  Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.

  Discriminatie op de volgende gronden is wettelijk niet toegestaan:

  godsdienst
  levensovertuiging
  politieke gezindheid
  ras
  geslacht
  nationaliteit
  seksuele gerichtheid
  burgerlijke staat
  handicap of chronische ziekte
  leeftijd

 34. Realist

  @Lexus. De verwarring is vooral bij jou groot. Racisme is een vorm van discriminatie en allebei verboden. In dit geval is er gediscrimineerd mede op basis van ras alleen zijn er wat uitzonderingen gecreëerd waardoor het wel ineens mag. Uitermate dubieus. Wordt ook vrij duidelijk in het artikel beschreven. Je afleidingsmanoeuvre werkt helaas niet, deze vorm van racisme is mogelijk gemaakt door ons kneiterlinkse bestuur en door niemand anders. Ja oké, en de kiezers natuurlijk. Helaas joh, dit praat je niet recht.

 35. Rob

  @hadjememaar,
  Artikel 1 van de grondwet.

  In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.

  Blijkbaar heb jij net zoveel moeite met begrijpend lezen als dat dwaze college..

 36. Nina

  We zijn de jonge mensen in Nederland nu aan het benadelen en dat lijkt mij geen goed plan voor de lange termijn. Als jongvolwassene in Nederland geboren, heb je geen toekomstperspectief hier. Een betaalbare woning is niet te krijgen.

  Nog even en er vindt een grote uitstroom plaats van jonge werkenden naar andere landen en dan rest de vraag: wie gaat straks de staatskas vullen?

  Om uitkeringen, toeslagen, onderwijs, politie, de salarissen van politici/ambtenaren en de zorg te betalen, moet er wel productiviteit zijn in een land en die productiviteit loopt hard terug nu bijv. de visserij en boeren worden uitgekocht. Zeer zorgelijk (de toekomst van) onze economie.

 37. Moniek

  Fijn die empathische reacties van sommigen.
  We hebben te maken met homo sapiens. Ras bestaat in dit kader niet.

 38. Piet klaas

  @jozias ik heb zelf op dingen in de Bilt (niet Bilthoven
  Gereageerd) kom daar met 15 jaar inschrijftijd niet tussen. Ook daar wordt bijna alles toegewezen aan Oekraïners. En sinds GroenLinks hier aan de knoppen zit wordt Utrecht 2.0 dus niks voor mij eigen inwoners.

 39. Hadjememaar

  @Rob, op welke gronden precies wordt er dan gediscrimineerd? Ik zeg niet dat de toewijzing woningen aan statushouder goed of slecht is (daar heb ik een persoonlijke mening over, maar die is niet interessant), ik deel alleen de mening van het college dat er formeel geen sprake is van discriminatie volgens de letter van de wet.

  Roepen dat er sprake is van discriminatie en de grondwet aanhalen maakt het nog geen discriminatie volgens de wet. Ik neem aan dat je je beroept op de term “op welke grond dan ook”, dus op welke grond zijn woningzoekenden “uitgesloten” al dan niet tijdelijk van het verkrijgen van een woning?

 40. Lexus

  @Realist: de realiteit is bij u weer eens ver te zoeken. Hier is geen sprake van discriminatie op grond van ras. Statushouders zijn van alle rassen, voor zover het begrip ras reëel is, maar dat is een andere kwestie. De werkelijke vraag is of sommige woningzoekenden voorgetrokken worden op andere, en dat kan discriminatie inhouden, waarvoor ik de rechter om een uitspraak zou vragen. De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is betwistbaar. Alstublieft, blijf toch eens bij de realiteit.

 41. Bart

  @Cohen:
  Als de Grondwet ruimte geeft om de vraag of er sprake is van discriminatie te toetsen aan een specifieke situatie, en het oordeel is dat het onderscheid gerechtvaardigd is, dan is dat geen volstrekte willekeur maar een onderbouwde, op de Grondwet gestoelde afweging. Of je je in dat oordeel kan vinden is wat anders. Wat betreft de status van het College van de Rechten van de Mens – een overheidsinstelling inderdaad. Dit College alleen om die reden afdoen als niet-onafhankelijk vind ik lui en gratuit. Wat Hanna Ahrend heeft geschreven is volledig buiten deze context en je vergelijking gaat om die reden volledig mank. En dan druk ik me mild uit.

 42. Lexus

  @Realist: om niet te vergeten, de gemeenten, van welke samenstelling ook, worden opgezadeld met de bedroevende resultaten van het snoeiharde rechtse neoliberale wanbeleid — liberaliseren, privatiseren, ieder-voor-zich en zoek-het-zelf-maar-uit — van de afgelopen decennia door vooral de VVD, verder door het CDA en D66 en enkele keren ook de PvdA, waardoor onder andere de volkshuisvesting totaal in het honderd is gelopen. Maar dat gelt ook voor tal van andere beleidsterreinen, zoals het klimaat, het milieu, het onderwijs, de zorg, de infrastructuur, het openbaar vervoer, de energievoorziening en ga zo maar door. Dit is met name de afgelopen tien jaar onder Rutte en cosorten alleen maar erger geworden. De meeste problemen zijn op zijn best vooruitgeschoven en mede daardoor zijn nog nieuwe problemen gecreëerd. Er is helaas geen schijn van verbetering zichtbaar, dus laten we ons maar geen illusies maken.

 43. Lexus

  @Cohen en Bart: democratie en rechtsstaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De laatste zorgt ervoor, met name door vastgelegde sociale, economische en politieke rechten en een onafhankelijke rechtspraak, dat minderheden hun rechten niet verliezen en dat er voortdurend getoetst wordt. Afschrikkend voorbeeld van hoe het mis kan gaan zijn de Verenigde Staten, waar a) een enorme tegenstelling in twee kampen is ontstaan: b) met name ook de rechterlijke macht gepolitiseerd wordt door politieke benoemingen van de partij die aan de macht is. Helaas lijkt het erop dat ook Nederland zo verdeeld aan het raken is: links tegen rechts, rijk tegen arm, stad tegen platteland enzovoorts. Levensgevaarlijk, maar voor een groot deel te wijten aan het rechtse neoliberale wanbeleid op rijksniveau van de afgelopen decennia.

 44. Jozias

  @ Piet Klaas

  Ik wel in Bilthoven met 11 jaar inschrijftijd. Maakte zelfs al kans na 7 jaar ischrijftijd in beide gemeentes.

  Sociale huurwoingen worden op dit moment niet massaal aan Oekraieners toegewezen, want daar is andere en bovendien tijdelijke opvang voor. Misschien soms wel, maar dat verschilt per gemeente en geldt dus niet voor woningnet als geheel. Bovendie betreft het dan toekomstige sloop- of renovatiewoningen.

  Kap eens met leugens verpreiden voor politiek gewin.

 45. Cohen

  @Bart Vrome klerken die grote uitspraken/daden doen, maar vervolgens hun handen in onschuld wassen omdat ze zich volledige laten leiden door bureaucratische formele machtsstructuren, omdat ze er nou eenmaal zijn. Dat is dus wat Arendt bedoelde. Ik zeg niet dat het college de bron van dit probleem is, Nederland heeft een vrij verregaande scheiding van machten. Maar ze worden ogenschijnlijk wel beïnvloedt door de politieke wind die er waait en de wet geeft daar de ruimte voor. Net zoals alle andere politieke instituties door de eeuwen heen overigens, volledige onafhankelijkheid is er natuurlijk zelden tot nooit.

  De willekeur zit ‘m erin dat het eigenlijk altijd wel te onderbouwen is als je wilt discrimineren, immers je doet het voor een ‘hoger doel’ en dat is per definitie goed in de ogen de van de status quo. Zo zal de PVV ook een heel eind komen mochten ze ooit aan de macht komen. Of anderen het ermee eens zijn is dan inderdaad een tweede en daarom moet je het stomweg gewoon niet toestaan op basis van de grondwet. Merk ook op dat artikel 1 erg deterministisch en ondubbelzinnig staat omschreven, i.t.t. andere artikelen zien we geen “behoudens etc. etc.”. Toch gebeurt dat in de praktijk steeds. De oplettende burger had natuurlijk al een tijdje door dat artikel 1 wel erg op een symbolische wassen neus begint te lijken, er zijn inmiddels zoveel van dit soort voorbeelden. Maar dit is zonde. Het zou namelijk mooi zijn als we ons er wel gewoon strikt aan houden.

 46. Monus van de Maan

  Jozias: dan heb je zeker een bekende bij woningnet werken. Ik sta op plaats 500, 400, 300, 200 voor een huis met tuin, alleen omdat ik gediscrimineerd word. Ik sta 22 jaar ingeschreven Zelfs voor een rotflat sta ik op 50. Jouw verhaal is dus gewoon gelogen……………. Hou aub op. of je hebt een gezin. Maar de meeste mensen zijn nu eenmaal alleenstaand tegenwoordig……. Nr 1. hou op aub. En ja ik reageer overal . ook in de bilt etc. maar krijg NIETS aangeboden .nooit. dus ik weet niet wie jij betaalt voor een beter positie? Mij lukt het ook niet.

 47. Tante Kee Leppit

  @ihsan een tuin is om in te tuinieren niet om als pretpark te gebruiken. het woord zegt het al TUIN=IEREN. In een tuin horen bomen, planten, bloemen, struiken, appelbomen, perenbomen. Geen halve bankstellen waar schreeuwende kleuters de buren hun leven verzieken. Juist mensen op leeftijd vinden tuinieren heerlijk . Maar je bent een typische randstedeling die nooit buiten De provincie komt, alleen via schiphol …. Kijk eens in Drenthe, hoe prachtig ouderen daar tuintjes onderhouden een genot om naar te kijken. Voor kinderen zijn er speeltuinen. Flats zijn uitermate geschikt om al dat uitschot bij elkaar te proppen. Het wordt toch nooit iets met ze, het was nooit wat, het wordt nooit wat en zorgen alleen maar voor milieuvervuiling. Er moet een 1-kind politiek komen. Ons land kan hooguit 8 miljoen mensen verdragen er zijn er al 9 miljoen teveel. ideaal om kinderen in die flats te proppen. Gun mensen rust, ruimte, gezonde lucht en stilte…… en maak lekker herrie tussen je eigen vier muren. en dan nog dit: @hadjememaar zowel wetgevers , Rechters als woke-terreurcollege’s zijn diep geïnfiltreerd door corrupte medewerkers… maar dat geloof jij natuurlijk ook niet. Prima. Maar doe niet alsof de wereld zo eerlijk is. Er is hier gewoon feitelijk discriminatoir gedrag gebezigd, wat het college ook zegt. En jij bent een meeloper.. Die alles gelooft wat hem verteld wordt. Mensen hebben recht op een eigen mening. Ik neem sowieso niets aan van anderen. Heb een goed stel hersenen en kan zelf heel goed mijn conclusies trekken en nadenken 1+1=2 .. hier is sprake geweest van diepgaande discriminatie. Punt.

 48. Keetje Leppit

  @utrechtvoorutrecht waar haal jij de kennis vandaan hoe Berend zou reageren? En dan nog. Ja een echte Utrechter heeft mee rechten ja, zeker als hij hier geboren is én lang ingeschreven staat. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer je hebt betaald, hoe meer je hebt betaald hoe hoger je rechten horen te zijn. In andere gemeenten is dat ook zo Dat heet kernbinding. Cultuur bij elkaar houden en proberen de probleemgevallen uit je stad te krijgen .. snap je.. de stad origineel houden en exclusief , is beter dan de vieze troep die het nu is. En ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus Berend: hoop dat het je snel lukt. Succes met je tuintje , ik hoop voor jou dat het er een is van 25 x5 a 6 meter zonder buren met kinderen …. dat is het ergste van alles, dat geschreeuw om je heen !

 49. Lexus

  Ihsan heeft gewoon gelijk. En zoals ik zelf kan vaststellen, verhuizen stellen met kinderen zo snel ze kunnen van een flat naar een eengezinswoning. Daarom vraag ik me af of er wel zo veel hoogbouwhokjes gebouwd moeten worden, of het moet zijn om nog meer studenten van buiten aan te trekken die nu al zo veel overlast in de binnenstad en rond de studentenhuisvesting veroorzaken. Volgens mij valt de overlast door lawaai makende kinderen daarbij in het niet. Overigens is dat wel een probleem, omdat er steeds minder van opvoeding sprake is. Wanneer ik en mijn leeftijdgenoten destijds overlast veroorzaakten van welke aard ook, werd dat door de buren gemeld en volgden er onherroepelijk ouderlijke sancties. Kom daar nog eens om…

 50. kinderen

  @Keetje
  woeeeeeee yeeaaaah ieeeeeeeee wowowowowow waaaaaaaaaa!!1

 51. Joke

  Geen wonder dat deze organisatie geen enkele macht heeft.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).