Commissie Addink: ‘Raadslid Oostveen zakelijk en persoonlijk te veel vergroeid met stad’ | De Utrechtse Internet Courant Commissie Addink: ‘Raadslid Oostveen zakelijk en persoonlijk te veel vergroeid met stad’ | De Utrechtse Internet Courant

Commissie Addink: ‘Raadslid Oostveen zakelijk en persoonlijk te veel vergroeid met stad’

Commissie Addink: ‘Raadslid Oostveen zakelijk en persoonlijk te veel vergroeid met stad’
De Commissie Addink heeft op dit moment geen belangenverstrengeling waargenomen bij raadslid Wim Oostveen van Stadsbelang. Wel zegt de Commissie de vrees te hebben dat persoonlijk voordeel kan worden gehaald bij het inzien van vertrouwelijke informatie in de raad. Ze acht het niet onmogelijk dat dit in de toekomst voor kan komen. Oostveen zelf zegt af te zien van vertrouwelijke informatie als daardoor belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.

De Commissie Addink heeft op dit moment geen belangenverstrengeling waargenomen bij raadslid Wim Oostveen van Stadsbelang. Wel zegt de Commissie de vrees te hebben dat persoonlijk voordeel kan worden gehaald bij het inzien van vertrouwelijke informatie in de raad. Ze acht het niet onmogelijk dat dit in de toekomst voor kan komen. Oostveen zelf zegt af te zien van vertrouwelijke informatie als daardoor belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.

De Commissie constateert dat Oostveen zowel zakelijk als persoonlijk te veel vergroeid is met de stad. “Onderscheid tussen de subjectieve kijk op en de beoordeling op grond van objectieve criteria lijkt nauwelijks aanwezig te zijn.” Het raadslid en projectontwikkelaar heeft al jaren een conflict met gemeente. Het bedrijf van Oostveen, Ovast Rijnvliet, en de gemeente Utrecht hebben ruzie over enkele percelen grond in de gebieden Rijnvliet en ’t Zand in Leidsche Rijn.

In het onderzoek is geen uitspraak gedaan over deze percelen, omdat dit onder de rechter ligt in rechterlijke procedures. Wel wordt duidelijk dat de sfeer en verstandhouding tussen Oostveen en collega-raadsleden niet optimaal is. “Een zeker achterdocht in combinatie met de grote zakelijke belangen maken dat voor velen in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling zich voordoet.”

Integriteitscommissie

De Utrechtse gemeenteraad wordt geadviseerd om integriteit hoog op de agenda te zetten. Daarbij zal een Integriteitscommissie in de gemeente Utrecht moeten worden gevormd. Inmiddels zijn kwartiermakers aangesteld die voorbereidingen moeten treffen op een Integriteitscommissie.

Oostveen zelf zegt af te zien van vertrouwelijke stukken in de raad met betrekking tot zijn eigen bv’s. “Ik heb altijd integer gehandeld en er is dus terecht geen sprake van belangenverstrengeling in het rapport”, aldus Oostveen. Fractievoorzitter en collega van Stadsbelang Cees Bos zegt deze stukken wel gewoon in te zien. Hij is een van de vier betrokken fractievoorzitters bij de nieuw in te stellen integriteitscommissie.

Reacties D66 en VVD op rapport

De VVD vindt dat raadsleden transparant en open moeten zijn over mogelijk conflicterende belangen. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “Openbaarheid van informatie en debat is wat de VVD betreft het uitgangspunt. Alleen om zwaarwegende redenen kan hiervan worden afgezien. Raad en college dienen elke keer de vraag te stellen of geheimhouding opweegt tegen het belang van een vrij en publiek debat.”

D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure noemt integriteit van álle raadsleden essentieel. “Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moeten we met elkaar te allen tijde proberen te vermijden. D66 is blij dat de commissie van wijzen geen schending van integriteitsregels heeft gevonden. Helaas heeft de commissie niet alle zorgen van onze fractie kunnen wegnemen. De commissie concludeert in haar rapport dat het aannemelijk is dat de zakelijke belangen van de heer Oostveen in de toekomst zullen botsen met zijn raadslidmaatschap. De toegang tot geheime informatie over de belangen van de gemeente Utrecht en het hebben van zakelijke belangen in de vorm van grondposities staat op gespannen voet met elkaar. Dit vinden wij zeer onwenselijk.”

Wim Oostveen (links) en Cees Bos (rechts) na de presentatie van het rapport.
Wim Oostveen (links) en Cees Bos (rechts) na de presentatie van het rapport.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).