Crowdfunding tegen verbreding A27 levert al 34.000 euro op | De Utrechtse Internet Courant Crowdfunding tegen verbreding A27 levert al 34.000 euro op | De Utrechtse Internet Courant

Crowdfunding tegen verbreding A27 levert al 34.000 euro op

Crowdfunding tegen verbreding A27 levert al 34.000 euro op
Ring Utrecht - Archiefbeeld DUIC
De crowdfundingsactie ’15 tegen 14, stop de verbreding van de A27′, georganiseerd door bewoners uit Utrecht Oost, is succesvol. De teller staat inmiddels op ruim 34.000 euro.

De crowdfundingsactie ’15 tegen 14, stop de verbreding van de A27′, georganiseerd door bewoners uit Utrecht Oost, is succesvol. De teller staat inmiddels op ruim 34.000 euro.

Door het succes van de crowdfundingsactie is het streefbedrag aangepast: van 30.000 euro naar 40.000 euro. Met het bedrag van 30.000 euro, dat inmiddels gehaald is, laat de actiegroep een onafhankelijk ingenieursbureau onderzoek doen naar de groei van het autoverkeer. Minister Schultz gebruikte in haar onderbouwing van het plan om de A27 te verbreden cijfers uit 2006, daar zijn de bewoners uit Utrecht Oost het niet mee eens. Zij willen actuele cijfers.

Op 14 december ondertekende minister Schultz het Tracébesluit ‘Ring Utrecht’. Daarin staat beschreven dat de A27 bij Utrecht wordt verbreed van naar veertien rijbanen. De actiegroep is tegen deze verbreding omdat het volgens hen ten koste gaat van een stuk Amelisweerd, een natuurgebied dat ieder jaar door anderhalf miljoen mensen wordt bezocht. Daarna zien zij nog meer nadelen: ‘jarenlange bouwoverlast, files en ongezonde lucht.’

Beroepschrift opstellen
Doordat minister Schultz haar handtekening heeft gezet, is er meer haast bij de crowdfundingsactie gekomen. De actiegroep heeft het bedrag verhoogd naar 40.000 euro om direct aan de slag te kunnen gaan met een beroepsprocedure. ‘Nu het Tracébesluit er ligt moeten we vóór 2 maart beroep aantekenen én ervoor zorgen dat er niet op korte termijn bomen gekapt kunnen worden.’ Cabaratier Vincent Bijlo roept iedereen dan ook op te doneren: “De strijd is nog niet gestreden! Minister Schultz heeft dan weliswaar haar handtekening gezet, maar dat betekent nog niets. We moeten snel, heel snel, juridische stappen gaan ondernemen […] Nooit of te nimmer verbreding van de A27!”

De crowdfundingsactie is inmiddels als door meer dan 1200 mensen gesteund en heeft ruim 34.000 euro opgeleverd. De actiegroep hoopt binnen elf dagen het streefbedrag van 40.000 euro te behalen.

16 Reacties

Reageren
 1. M. Schultz

  Zinloos. En wie controleert de besteding door die actiegroep?

 2. Frits

  Je zou die 40000 ook anders kunnen uitgeven… een paar bomen laten aanplanten bijvoorbeeld.

 3. wimutrecht

  Hoezo onafhankelijk ingenieursbureau. Natuurlijk niet. Ze kiezen een clubje waarbij de uitslag al van tevoren vast staat. In de aanloop naar het besluit van de Minister zijn diverse onderzoeken gedaan, ook onafhankelijk. Op grond van die onderzoeken is Rijkswaterstaat met een eindconclusie gekomen. Ook in juridische zin is daar geen speld tussen te krijgen.

  Natuurgebied? Nee Amelisweerd/Rhijnauwen is geen natuurgebied. In alle officiële lijsten van natuurgebieden/bossen of wat dan ook komt Amelisweerd niet voor als natuurgebied. Slechts het Fort Rhijnauwen heeft een vermelding. (Staatsbosbeheer). Amelisweerd/Rhijnauwen is een landgoed met een parkachtige samenstelling Het is eigenlijk een wat groter uitgevallen Wilhelminapark.
  En waar gaat het eigenlijk over. Over helemaal niets. De planvorming bereikt in termen van natuureisen zelfs een overtreffing van de huidige situatie. Onder meer doordat de overkluizing van de Rijksweg een natuurlijke verbinding wordt met KrommeRijn oevergebied/Maarschalkerweerd/de Uithof met een veelheid ten opzichte van nu aan parkachtige natuur. Dus Amelisweerd als park krijgt een uitbreiding naar de stad. Daarnaast zijn we af van de rommelzone aan de Kampongzijde die bij voortduring nu openbaar urinoir is
  De berekeningen uit de echte onafhankelijke onderzoeken laten zien dat de last voor de Utrecht-Oost wijken in belangrijke mate zal afnemen. (vooral omdat het verkeer sneller doorstroomt.

  Niemand van het clubje ( immers ze maken nog geen 2% uit van de totale Utrechtse bevolking benoemt de factoren van Utrechts positie; Innovatie, wetenschap, werkgelegenheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling etc. Slechts het eigen egoïstische denken is leidraad maar niet die van de positie van andere Nederlanders die afhankelijk zijn van bovengenoemde factoren.

  Maar ongetwijfeld zal het clubje rondom “Kracht van Utrecht” kiezen voor aan Milieudefensie gelieerd knip en plak bureau. En komen ze met de van tevoren bedachte zin. “Verbreding van de snelweg A27 is niet nodig”.

 4. Ricard

  En dan komt dat onafhankelijke bureau met cijfers die het besluit van de minister ondersteunen, en dan? Zijn de bewoners van Utrecht Oost dan wel ineens tevreden en stemmen ze in met de verbreding?

 5. Mevrouw tralalala

  Zeer zinvol. Het plan van de minister rammelt op juridisch niveau namelijk aan alle kanten. Aanpakken dit slechte, ongefundeerde plan en dwing de rijksoverheid maar met een goed, alles overstijgend, bereikbaarheidsplan voor de regio Utrecht op te stellen, waarin niet alleen de auto centraal staat. Daar heeft heel Nederland en ook de economie echt wat aan.

 6. John

  @ wimutrecht

  Bravo. Veel beter is het niet op te schrijven. 40.000 Euro ophalen bij een groepje Utrechters voor een conclusie die op voorhand al vaststaat. Die dat groepje Utrechters in hun eigenbelang zal bevestigen. Die voorbij zal gaan aan het grotere algemene belang. En die geen acht zal slaan op de democratische besluitvorming die al plaatsgevonden heeft.

 7. Wim B.

  Ja laten we Utrecht beter bereikbaar maken voor alle fietsers die naar of door Utrecht moeten, met name vrachtfietsen en busfietsen en bestelfietsen. We hebben het hier over een landelijk knooppunt en niet over bijvoorbeeld een Tolsteegsingel (waar trouwens de fietsers ook niets mee zijn opgeschoten, integendeel).

 8. WP

  Volgens mij willen we toch de auto uit de stad? Wat is er dan mooier dan het verkeer zoveel mogelijk naar buiten te krijgen naar de Ring? Dat moet dan wel gefaciliteerd worden, dus die paar meters verbreding lijken me noodzakelijk en ook helemaal niet zo vreselijk voor de natuur of wat dan ook. Kijk wat je er ook nog eens voor terugkrijgt: een groene verbinding naar Amelisweerd over de snelweg! Probeer je in te zetten om dat viaduct langer te krijgen of iets dergelijks. Maar je hier tegen verzetten is redelijk zinloos

 9. Goedmens

  Ach guttegut

  Het groepje rechtse neo-liberale ophitsertjes is weer present hoor. de Unartige Menschen.

  Tuurlijk joh. Laten we even alle rapporten over bereikbaarheid in deze nieuwe eeuw zomaar even naast ons neer leggen. Daarnaast mogen mensen nog altijd wel zelf bepalen waar zij geld aan uitgeven en waarom ze dat doen. Gelukkig is al gebleken dat meer dan de helft van de Utrechters (vele steekproeven), alsmede Gemeente en Provincie, op basis van zeer inhoudelijke argumenten, tegen DEZE verbreding zijn. Dat zijn ze niet zomaar overigens. Juist, omdat door dit plan de regio in de ernstige problemen gaat komen. Ook de automobilisten. Het is gewoon een slecht plan, een verkiezingsstunt. Vinden zelfs velen adviseurs (insiders bron) bij Rijkswaterstaat.

  Daarnaast, ik heb vele juristen gesproken, heeft bezwaar maken een hele grote kans. De minister komt met een zeer slecht plan op de proppen. Er zijn vele aanpassingen mogelijk aan het plan van de minister, waarmee doorstroming en bereikbaarheid erg verbeterd worden, zonder die 10 jaar aan werkzaamheden en belemmeringen die ons te wachten staan.

 10. Tiny

  Haha, die Wimutrecht. Ik vermoed dat slechts onderzoek dat precies in je straatje past zich kwalificeert als onafhankelijk, en de rest is (ongezien) gekleurd en leugenachtig. Framing en cherrypicking, om wat mooie Engelse termen te noemen waar menig populistische roeptoeter zich aan schuldig maakt. En vervolgens concluderen dat je altijd gelijk hebt, of niet Wim? Het heeft er de schijn van dat je anderen veroordeelt voor zaken waar je je vooral zelf schuldig aan maakt.

  De minister, als politiek opdrachtgever, is ook niet onafhankelijk en net zo min de ingenieursbureaus die grotendeels drijven op opdrachten van de overheid. Maar nog belangrijker, de toekomst laat zich niet makkelijk voorspellen. Het gaat om interpretaties van diverse toekomstbeelden, gecombineerd met gemeten data. En dat verandert met de tijd. En kan je beïnvloeden.

  Daarom vermoed ik dat het onderzoek een stuk eleganter is dan jij roeptoetert. Namelijk door gebruik te maken van cijfers en toekomstbeelden van diezelfde overheid, maar dan van recenter datum. Dus grotendeels een geactualiseerde versie van jouw onafhankelijke onderzoek. Dus Wim, mocht de boodschap je niet bevallen, schiet dan niet de boodschapper neer.

 11. Berend Veldkamp

  Gunst, een groepje verstokte automobilisten uit de vorige eeuw voelt zich geloof ik aangevallen…

  Ik ben blij dat er tenminste nog wat mensen zijn die zich inzetten voor natuur en milieu in Utrecht. Jammer dat ze hier op zo’n vooringenomen en kinderachtige manier worden afgeserveerd. Triest.

 12. Joosten

  @ John

  Onderdeel van de democratische besluitvorming is ook een eventuele bezwaar procedure en toetsing door de Raad van State en de Hoge Raad. Lijkt me niet meer dan normaal bij dit soort grote mega-projecten. Lijkt me niet meer dan normaal dat ook plannen van een minister door onafhankelijken getoetst kunnen en mogen worden. Daar gaat van nu dus gebruik van gemaakt worden. Anders kan een minister, dmv achterkamertjes politiek>de uitruil die nu met de PvdA heeft plaats gevonden (zij waren immers altij tegen, waardoor het plan niet door kamer gekomen zou zijn), zomaar haar zin doordrukken. Zo zou politieke besluitvorming in Nederland niet mogen werken. Het as toch een zekere heer P. die daar best wel veel moeite mee had en die dit aan de kaak stelde. De VVD is de achterkamertjespartij bij uitstek, tezamen met de PvdA.

 13. Angela

  @WimUtrecht,

  Alle keuzes die gemaakt worden en zijn rondom de verbreding zijn politieke keuzes. Ook datgene wat RWS mag publiceren is een politieke keuze. RWS is niet een overheidsorgaan dat – zoals CBS – probeert het overheidsbeleid te voorzien van zo onafhankelijk mogelijke cijfers.

  Het zou logisch zijn dat RWS dezelfde status krijgt. Dan kan de minister van I&M – ongeacht de politieke kleur en/of mobiliteitswensen – aangeven wat de wensen zijn (reistijdwinst, luchtvervuilingsgrenzen respecteren, geluidsniveau bepalen, op/afritten-problemen analyseren, snelheid, ongelukkenpercentage, je kunt allerlei criteria hanteren) en kan een onafhankelijk orgaan dit in diverse scenario’s doorrekenen. Daarna ga je een politieke discussie aan op basis van openbare gegevens en komt er een politieke beslissing uit. De inhoud zo goed mogelijk loskoppelen van de politiek.

  Groet,
  Angela

  PS : Op de website http://www.snelwegen-utrecht.nl zullen we verantwoording afleggen over de uitgaven. Mocht je verdere serieuze vragen hebben, mail naar 15tegen14@snelwegen-utrecht.nl.

 14. Barend

  Tsjonge. Onze heer Jansen, ook wel Kuch, tsja, mevrouw tralala, enzovoorts, enzoverder, is weer op dreef vandaag. Oneindige fantasie, als het gaat om gebruik van synoniemen. Nietwaar, goedmens, joosten? En overigens ook die andere scribenten die zich roeren namens de kracht van Utrecht.

 15. fdh

  Tja, als je dit allemaal leest dan ga je het nog geloven ook als je niet oppast. Wie de Media het beste bespeeld die heeft de macht zeggen ze wel eens. Wel dat zijn natuurlijk weer actie groepen uit de bekende minderheidshoek. Ik heb het genoegen gehad regelmatig uitgenodigd te zijn bij de opbouw van de voorstellen in allerlei tussenrapportages. En wel als bewoner v Rijnsweerd. En natuurlijk moet er een oplossing komen voor deze hoofdverkeersader die er gewoon ligt. We kunnen toch niet 2 km oostwaarts een nieuwe weg aanleggen. Dan zijn de rapen helemaal gaar natuurlijk bij de actiegroep. Ofwel, de regering heeft gedaan wat het moet doen. Is gecontroleerd door de kamer ( Democratisch proces). Als je dat niet bevalt, jammer dan maar doe dan iets aan dat proces en ga niet lopende projecten frustreren. De ongekende drang naar alles beter te weten vanuit natuur en Milieu Utrecht etc moet eens stoppen zodat goed doordachte projecten niet worden gefrustreerd. Dat zijn de inwoners v Utrecht nu ook wel eens zo langzamerhand spuugzat.
  En dan in vele reacties lezen dat er zgn mensen in de ontwikkelwerkgroepen zitten die het er ook helemaal niet mee eens zijn maar wel moeten vanwege “hun Baan”of zo? Omdat het ze werd opgelegd? Makkelijk citeren zonder bronvermelding. Niet meer doen. Is nl niet te controleren . Door niemand en heel suggestief.

 16. Jos

  @wimutrecht:

  Amelisweerd is erkend als natuurgebied van grote waarde. Het maakt integraal deel uit van het provinciale Natuurnetwerk (zoals de Ecologische Hoofdstructuur tegenwoordig heet) en is daarin benoemd als kerngebied. Niet verwonderlijk gezien de grote verscheidenheid aan soorten broedvogels, paddenstoelen en vleermuizen, wat alles te maken heeft met het voor Nederland vrij unieke aantal echt oude bomen (150 jaar en ouder). Ook heeft het vanwege de gave staat van aanleg als geheel de status van Rijksmonument.

  De Raad van State bepaalde in haar uitspraak van 24 december 1980 dat Amelsiweerd als rivierbegeleidend kleibos een gebied is met een zodanige (internationale) waarde dat de kapbreedte zo gering mogelijk moest zijn. En dat daarom de duurdere betonnen bakconstructie diende te worden verkozen boven de destijds door Rijkswaterstaat voorgestelde 150 meter brede vliesconstructie.

  Het dak op de bak, waar je naar verwijst, heeft geen enkele ecologische waarde. Wordt ook door het RIjk niet als zodanig gezien en telt dus ook helemaal niet mee in de ecologische compensatie. Het is ook een fabeltje dat het dak ook maar enig effect heeft op de herrie van de weg. De grote herrie komt niet uit de bak, maar van het deel richting Kromme Rijn. En dat wordt alleen maar minstens 30 meter breder zonder geluidscherm aan de kant van Amelisweerd.

  Ik ben geinteresseerd in echt onafhankelijke onderzoeken, die zouden uitwijzen dat verbreding de verkeersdruk in Utrecht-Oost in grote mate zou doen afnemen. Ik ken ze niet.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).