Dat is de vraag: Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen? Dat is de vraag: Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?

Dat is de vraag: Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?

Dat is de vraag: Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?
Sinds 1 juli kunnen gemeenten een vergunning aanvragen voor het bewapenen van boa’s met een wapenstok. Vorige week liet burgemeester Sharon Dijksma – in haar antwoord op een vraag van BIJ1, DENK, SP en Partij voor de Dieren – weten voorlopig niet van plan te zijn deze vergunning aan te vragen. Daarom vroegen wij verschillende Utrechtse partijen, de vakbond Boa ACP en de Nederlandse Boa Bond: ‘Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?’

Sinds 1 juli kunnen gemeenten een vergunning aanvragen voor het bewapenen van boa’s met een wapenstok. Vorige week liet burgemeester Sharon Dijksma – in haar antwoord op een vraag van BIJ1, DENK, SP en Partij voor de Dieren – weten voorlopig niet van plan te zijn deze vergunning aan te vragen. Daarom vroegen wij verschillende Utrechtse partijen, de vakbond Boa ACP en de Nederlandse Boa Bond: ‘Moeten de Utrechtse boa’s een wapenstok krijgen?’

Richard Gerrits, voorzitter Vakbond BOA ACP

“Ja, afhankelijk van de functie van de boa en wanneer deze de straat op gaat. Bijvoorbeeld: als er overdag gecontroleerd wordt op de horeca is de gevaarzetting laag en is een wapenstok niet nodig. Als een boa in de avond de straat op gaat, is de gevaarzetting hoger, en zou een wapenstok een waardevolle toevoeging zijn. Uit de proeven met de wapenstokken blijkt dat boa’s meer zelfvertrouwen hebben en zich veiliger voelen, als ze een wapenstok bij zich dragen. Kort geleden hebben we tijdens de pilot Lichte Verkeersovertreding gezien dat er in Utrecht goede, professionele boa’s rondlopen die met verantwoordelijkheid om kunnen gaan. In alle gevallen dat een boa een wapenstok krijgt, wordt deze hiervoor getraind en geëxamineerd. De eis is hier hetzelfde als voor politiemensen, en dat vinden wij niet meer dan normaal.”

Ruud Kuin, voorzitter Nederlandse Boa Bond

Boa’s, ook in Utrecht, moeten een wapenstok krijgen. Zowel de politie als de meeste boa’s doen aan handhaving. Het is naïef om te denken dat je dat kunt doen zonder middelen. De meest boa’s zijn handhaver en hebben dat ook op hun rug staan. Ze worden dan ook geacht om te handhaven. Handhavers spreken wetsovertreders aan, die moet je kunnen aanpakken, verbaliseren, corrigeren en eventueel meenemen. Als boa’s overtreders aanspreken, wordt daar meestal beschaafd op gereageerd, maar er zijn ook mensen die onmiddellijk agressief worden en gaan slaan. Het aanspreken op leefbaarheid gaat dan over in het handhaven van de openbare orde. Maar dan kan je niet opeens zomaar wegrennen.

Sharon Dijksma, Burgemeester van Utrecht

“Ik heb niet het voornemen om de vergunning aan te vragen om boa’s te bewapenen met een wapenstok. Het is belangrijk dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. Het handhaven van de wetten en regelgeving op een manier dat er geweld voor nodig is, is niet het werk van de boa’s. Ik zie dus ook liever niet dat ze dat moeten doen. Daarom is het op dit moment niet nodig om de boa’s uit te rusten met een wapenstok. Op het moment dat boa’s wel geweld moeten zouden gaan gebruiken, vraagt dat om stevige trainingen.“

Tess Meerding, fractielid VVD

“Wij zijn er voorstander van dat de boa’s in Utrecht een wapenstok krijgen en vinden dus dat de vergunning daarvoor moet worden aangevraagd. Het is belangrijk dat boa’s voordat zij bewapend worden, gedegen training krijgen. We zien dat er in Utrecht een tekort is aan handhaving en politie. Het liefst zouden we meer politie in de stad hebben, maar als gemeente gaan wij daar niet over. Wel gaan we over de boa’s, dus voor hen willen we extra bevoegdheden aanvragen. Wat de VVD betreft is dit nodig. Er is veel onveiligheid op straat, en de situatie verbetert niet. Door het tekort aan politiemensen zien we soms probleemsituaties waarin er alleen een boa in de buurt is, maar dat die niet de middelen heeft om in te grijpen. Daarom willen we de mogelijkheden van de gemeente zo goed mogelijk benutten, en de boa’s uitrusten met een wapenstok.”

Stevie Nolten, fractievoorzitter BIJ1

“BIJ1 vindt niet dat boa’s een wapenstok moeten krijgen. Dit was dan ook de reden dat we bij de burgemeester om opheldering hebben gevraagd. Dat Sharon Dijksma liet weten geen plannen te hebben om de vergunning bij de minister aan te vragen stelt ons dan ook gerust. We vinden dat het geweldsmonopolie niet uitgebreid moet worden naar boa’s. Nu ligt het monopolie bij de politie, en we zien regelmatig dat meer geweld wordt toegepast dan volgens de wet is toegestaan. Daarom zien wij er geen heil in dat boa’s die een andere opleiding hebben gehad dan politiemensen, en bovendien ook een andere functie vervullen, worden uitgerust met een wapenstok. Daarnaast is vorig jaar uit onderzoek van de gemeente gebleken dat er sprake is van institutioneel racisme onder boa’s, en dat er boa’s zijn die etnisch profileren. Inwoners met een migratieachtergrond worden eerder staande gehouden er wordt sneller overgegaan tot bijvoorbeeld het uitschrijven van een boete. Daarom maken wij ons ook zorgen dat mensen met een migratieachtergrond sneller te maken zouden kunnen krijgen met buitenproportioneel geweld door boa’s. Hulpverleners in de stad moeten veilig hun werk kunnen doen en met respect behandeld worden. Maar wij zien geen oplossing in geweld bestrijden met nog meer geweld. Wij hebben liever dat er de-escalerend wordt opgetreden, en het lijkt ons niet dat een wapenstok daaraan bijdraagt.”

Yvonne Hessel, fractievoorzitter SP

Boa’s moeten geen wapens krijgen, omdat het geweldsmonopolie bij de politie moet blijven. Daarvoor hebben politiemensen een andere achtergrond, sollicitatieprocedure en opleiding gehad. Ook heb ik er bezwaar tegen dat de politie wordt wegbezuinigd. Steeds meer taken van de politie worden overgedragen aan handhavers om op die manier kosten te besparen. Er zijn gevallen waarin ik mij daar goed in kan vinden, zoals boa’s verkeersboetes uit laten schrijven. Maar we moeten voorkomen dat er door bezuinigingen bij de politie, de politietaak langzaam in de hand komt van de boa’s.”

14 Reacties

Reageren
 1. Hetty

  Alleen al het feit, dat handhavers zich zelfverzekerder voelen, als ze een wapenstok bij zich hebben, spreekt voor het uitreiken ervan aan handhavers. Een zelfverzekerde handhaver heeft meer kans, om escalatie te voorkomen, zeker ook zonder gebruik van de wapenstok. Wetsovertreders voelen onzekerheid feilloos aan, en zullen daar zeker misbruik van gaan maken. Voorwaarde is dan wel, dat de handhavers goed getraint worden op het gebruik van de wapenstok.

 2. Per Ommegaande

  Ja.

  Maar geen hoofddoek of keppeltje of andere uiting van religie.

 3. Lombokker

  Ik ben het eens met onze burgemeester, die vind dat het geweldsmonopolie bij de politie moet blijven. Ik vind wel dat de boa’s pepperspray moeten krijgen, zodat ze zich kunnen verdedigen als ze worden aangevallen door agressieve figuren.

 4. G.H.

  Als je ziet hoe de politie al niet te allen tijde op een juiste manier met hun geweldsmiddelen om weet te gaan, dan moet je het uitrusten van Boa’s met die middelen niet eens in overweging nemen.

 5. Kaat

  Ja, als je ziet waar Boa’s voor worden ingezet moet je ze ook goed uitrusten.

 6. Rob H.

  @Hetty: een zelfverzekerde handhaver zal eerder overgaan tot machtsmisbruik (zie ook de toeslagenaffaire). Kortom, een reden om geen wapenstok te geven.

 7. Lachgas

  We bevinden ons op een glijdende schaal. Politie geweld, boa niet. Nu boa wapenstok, wat volgt? Misschien een derde categorie inbrengen onder boa, de publieksvriendelijke toezichthouder, totdat ook die weer bewapend moet worden, enz.

 8. Fred

  @lombokker: geen wapenstok maar wel pepperspray?! huh?!

 9. de hovenier

  ja wand ik zie dagelijks met wat voor een agressie deze boa,s te maken hebben
  vanmiddag nog een verwarde man die een boa probeerde te spugen .pepper spray of de lange lat erover

 10. Carly

  De politie zie je niet in Lombok. BOA’S wel.bewapenen maar

 11. WvR

  Geen slecht idee.
  Toestaan, en dan over een jaar of 5 een dienstwapen toestaan.
  En dan heb je bijna de politie die we ooit al eens hadden.

  Duurt ff, maar dan heb je ook hetzelfde.

 12. Koel Hoofd

  Ik hoor al 30 jaar lang “de samenleving verhard” terwijl het steeds harder wordt.
  Wat is er in die 30 jaar gebeurd?
  Behalve dat er ruim 2.5 miljoen meer inwoners zijn en die 17,4 miljoen van nu steeds minder respekt voor elkaar en solidariteit met elkaar hebben….
  De politie is bijna wegbezuinigd en dat gat is opgevangen met parkeerwachters en Melkertbanen wat later de BOA is geworden, lekker goedkoop blauw op straat. Vervolgens moest de landelijke politie lekker goedkoop worden opgericht waardoor de BOAs steeds meer taken moesten doen onder steeds hardere omstandigheden waardoor zowel de straten als BOAs nu met camera’s zijn uitgerust.

  Geweldsmonopolie bij de politie houden of ook aan de BOA geven?
  Ik zie een patroon…wat @WvR ook zag
  Hoe zal het zijn als Utrecht 440.000 inwoners heeft?

 13. Pee

  Geef die boa’s eerst maar eens een les in omgaan met situaties want er valt met die boa’s niet te praten .
  Geen mensenkennis , verkeerd inschatten van situaties , selectief in wie ze wel/niet aanspreken .
  Het menselijke aspect is ver te zoeken bij de meeste boa’s.
  Ze ratelen de regels uit hun boekje op maar kijken niet naar de situatie waar het zich in bevind.

 14. Alain

  Nou, hoewel de BOA’s belangrijk werk doen, heb ik niet zoveel vertrouwen erin dat het bewapenen zo’n goed idee is.

  Ze hebben absoluut niet dezelfde opleiding en training als politie en het hebben van een wapen, leidt juist eerder tot escalatie, dan de-escalatie.

  En in de gevallen dat het escaleert, zou de BOA juist de politie moeten kunnen bijschakelen.

  En daar zit de echte kern van het probleem. Er is te weinig politie-capaciteit.

  Maar in plaats van op een koopje een ‘tweederangs’ politie op te bouwen, zou de overheid juist moeten investeren in meer reguliere agenten. Kunnen de BOA’s zich bezig houden met het handhaven van gemeentelijke regels, terwijl agenten zich bezighouden met het wetboek van strafrecht.

  In plaats van te proberen om de BOA’s het gewicht van de wereld te laten dragen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).