De bruggen over het Merwedekanaal; Hoe meer verbinding zorgt voor verdeeldheid | De Utrechtse Internet Courant De bruggen over het Merwedekanaal; Hoe meer verbinding zorgt voor verdeeldheid | De Utrechtse Internet Courant

De bruggen over het Merwedekanaal; Hoe meer verbinding zorgt voor verdeeldheid

De bruggen over het Merwedekanaal; Hoe meer verbinding zorgt voor verdeeldheid
Vijf nieuwe bruggen over het Merwedekanaal moeten zorgen dat de nieuwe stadswijk Merwede aansluit op de rest van de stad. De nieuwe bruggen moeten komen bij de Heycopstraat, de Waalstraat, de Zijldiepstraat, de Overijssellaan en de Karperstraat. Maar waar de bruggen de verbinding moeten worden tussen de bestaande wijken en de nieuwe wijk, zorgen ze nu vooral voor afstand en verdeeldheid. Bewoners van de bestaande wijken zijn kritisch op de plannen van de gemeente. Op in het oog springende spandoeken met teksten als ‘Geen extra brug: omfietsen is net zo vlug’ laten zij hun onvrede blijken. Ze zijn bang voor verkeersonveilige situaties en het verdwijnen van groen en speeltuinen. Ook woonbootbewoners maken zich zorgen.

Vijf nieuwe bruggen over het Merwedekanaal moeten zorgen dat de nieuwe stadswijk Merwede aansluit op de rest van de stad. De nieuwe bruggen moeten komen bij de Heycopstraat, de Waalstraat, de Zijldiepstraat, de Overijssellaan en de Karperstraat. Maar waar de bruggen de verbinding moeten worden tussen de bestaande wijken en de nieuwe wijk, zorgen ze nu vooral voor afstand en verdeeldheid. Bewoners van de bestaande wijken zijn kritisch op de plannen van de gemeente. Op in het oog springende spandoeken met teksten als ‘Geen extra brug: omfietsen is net zo vlug’ laten zij hun onvrede blijken. Ze zijn bang voor verkeersonveilige situaties en het verdwijnen van groen en speeltuinen. Ook woonbootbewoners maken zich zorgen.

De wijk Merwede moet een groene, autovrije wijk worden. Doordat er zeven- tot tienduizend huizen bijkomen, zal het aantal fietsers op de wegen in het omliggende gebied aanzienlijk gaan stijgen. De bestaande fietsroutes zijn niet in staat om die hoeveelheid fietsers in goede banen te leiden.

Zónder nieuwe bruggen zou het aantal fietsers op bijvoorbeeld de Kanaalweg meer dan verdubbelen, zegt de gemeente. Ook de kruispunten die achter de bestaande bruggen liggen, zoals de Balijelaan en de kruising van de Socrateslaan en de Rijnlaan, zouden niet bestand zijn tegen veel meer fietsers. Zonder maatregelen ontstaan fietsfiles, waardoor fietsers door rood gaan rijden en ongelukken veroorzaken.

Zorgen

De straten in de directe omgeving van de nieuwe bruggen moeten zo veel mogelijk fietsvriendelijk worden, vooral als er basisscholen in de buurt zijn. Het zou ervoor moeten zorgen dat de huidige bewoners er met plezier blijven wonen en kinderen op straat kunnen blijven spelen. Toch maken de huidige bewoners aan de andere kant van het kanaal zich zorgen. De wijken Dichterswijk, Rivierenwijk en Hoograven hebben nu veel ruimte voor spelende kinderen en buitenactiviteiten. De bewoners zijn bang dat dat in gevaar komt.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Bij sommige huizen hangen posters voor de ramen met “8000 fietsers extra per dag door mijn buurt? Dacht het niet” erop. De bewoners zijn bang dat de verkeersveiligheid van hun wijken achteruitgaat door de enorme stroom aan fietsers die de nieuwe bruggen met zich mee gaan brengen. Bovendien denken ze dat de bewoners van de autovrije wijk Merwede hun auto gaan parkeren in omliggende wijken en vervolgens lopend of fietsend over de bruggen naar huis gaan.

Ze vinden ook dat de gemeente slecht communiceert en het belang van de nieuwe bruggen niet goed kan onderbouwen. Volgens de bewoners is de komst van de bruggen zinloos; de bestaande bruggen hebben genoeg capaciteit, vinden ze. Watersporters en de zeeverkenners van de scouting scharen zich achter het protest van de bewoners. Hun activiteiten komen in gevaar als er meer bruggen over het kanaal komen, zeggen ze.

Hamersplantsoen

De ongeruste bewoners van de wijken verzamelen zich in facebookgroepen als ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’ en ‘Red ’t Hamersplantsoen’. Een van die kritische bewoners is Marius Zweedijk (42). Hij woont met zijn gezin aan de Julianaweg, vlakbij het Hamersplantsoen waar een van bruggen is gepland. “Het Hamersplantsoen is nu nog een oase van rust en voor kinderen een veilige plek om te spelen”, zegt hij, om vervolgens een rijtje activiteiten te noemen die in het plantsoen plaatsvinden. “Er zijn twee speeltuinen en er is een voetbal en basketbalveld. Het is de centrale ontmoetingsplek in onze wijk. Met Pasen gaan kinderen er eieren zoeken en met Koningsdag is er een vrijmarkt.  Ook maken kinderdagverblijven gebruik van het park. Ongeacht welke verkeersberekening dan ook: dit soort plekken moet je actief beschermen en daar horen geen drukke fietsroutes bij”, zegt Zweedijk. Een voetgangersroute mag er wat hem betreft wel komen. “Dat draagt juist bij aan een prettige verbinding tussen de bewoners van de wijken. Met een fietsroute bereik je alleen het tegenovergestelde.”

Zweedijk is ook van mening dat de gemeente Utrecht niet consequent is in het maken van beleid. De gemeente heeft volgens hem bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in het veilig maken van het park. “Een fietsroute door het park en de smalle straten hier staat haaks op de ambities van de gemeente en de belangen van de buurt. De principes veilig, groen en duurzaam die worden toegepast op de nieuwe wijk in de Merwedekanaalzone worden in onze wijk over het hoofd gezien. Waarom maken ze geen nieuwe omgevingsvisie voor Hoograven?”

Woonboten

Ook de bewoners van woonboten in het Merwedekanaal en de Vaartsche Rijn maken zich zorgen. Uit de plannen van de gemeente blijkt dat vijf woonboten zouden moeten wijken voor de bruggen. Onder de bruggen zou geen ruimte zijn voor de boten en naast de bruggen is ruimte nodig, zodat verkeer dat eroverheen rijdt niet zomaar de woonboten in kan kijken. Sommigen van hen, zoals Erwin Pattipeilohy, ontdekten op een informatieavond van de gemeente dat ze hun woonplek moesten verlaten. “Ik ging in 2017 naar een informatieavond over de nieuwe wijk. Daar zag ik opeens op een tekening dat er drie lijntjes over het kanaal liepen en één daarvan liep precies over mijn woonboot”, zei hij destijds.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Bron: marco.broekman en OKRA

Zweedijk vindt dat de gemeente meer tijd had mogen nemen om met buurtbewoners te praten. “Dan hadden ze ingezien dat een doorgaande fietsroute hier niet past. Dan was onze weerstand er nu waarschijnlijk niet geweest”, zegt hij. “Ik ben wel nog positief over de uitkomst. Ik verwacht dat de gemeente onze inspraakreacties zeker serieus neemt en dus afziet van een fietsbrug op deze plek.”

Autovrij

De wijk Merwede is hard nodig om de grote woningnood in Utrecht het hoofd te kunnen bieden. De gemeente kiest ervoor huizen te bouwen binnen de stadsgrenzen. Het groene landschap rondom Utrecht wordt niet aangetast en er hoeft weinig infrastructuur zoals snelwegafritten en treinstations te worden toegevoegd. Doordat de wijk middenin de stad komt, zijn voorzieningen als zorg, winkels en onderwijs binnen handbereik.

De gemeente wil dat de wijk autovrij wordt en dat de duizenden inwoners kiezen voor de fiets. Ook het openbaar vervoer moet daarop worden aangepast, zodat bewoners van Merwede een goed alternatief hebben voor de auto, als ze een langere afstand moeten afleggen. Merwede moet zo een van de duurzaamste wijken van Nederland worden.

Netwerk

De nieuwe bruggen over het Merwedekanaal moeten gaan aansluiten op het netwerk van fietspaden dat er nu al is en zijn volgens de gemeente nodig om de wijk Merwede goed bereikbaar te maken. Ook de bestaande bruggen, de Mandelabrug, de Balijebrug en de Socratesbrug, blijven belangrijk in het netwerk. Deze bruggen worden verbeterd, door extra hellingen en trappen naar de oevers van het Merwedekanaal aan te leggen, om kortere loop- en fietsroutes te krijgen. Ook moeten er fietspaden in twee richtingen komen.

De gemeente legt in de omgevingsvisie uit dat er daarnaast vijf nieuwe bruggen nodig zijn. Minder is niet voldoende om het fietsverkeer op te vangen. De brug bij het Hamersplantsoen is bijvoorbeeld nodig om de verwachte drukte op de Socratesbrug en de Socrateslaan te verminderen. Ook sluit het aan bij de ideeën om in de toekomst station Lunetten en de Koningsweg te verbeteren.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Drukte op het Merwedekanaal. Foto: Triton

Belangen

De gemeente zegt zich te realiseren dat nieuwe bruggen niet door iedereen als voordeel worden ervaren. Vooral voor woonbootbewoners zijn de plannen ingrijpend, maar de gemeente noemt ook de inwoners van de drie wijken waar de bruggen komen. “Door de aanleg van extra bruggen is het de verwachting dat een deel van het fietsverkeer langs het kanaal straks kiest voor een alternatieve route door de Dichterswijk, Rivierenwijk of Hoograven. Enkele straten moeten hierdoor worden ingericht op meer fietsgebruik.”

De zorgen van de bewoners zijn volgens de gemeente gehoord. “Dit vereist een zorgvuldige afweging.” Ook de belangen van watersporters en roeiers worden bij het ontwerp van de bruggen betrokken. Onder andere de hoogte van de bruggen en de benodigde vaarbreedte voor de roeiers zijn in de plannen meegenomen. Ook wordt nagedacht over ‘slimme openingstijden’ van de bruggen, voor bijvoorbeeld de pleziervaart.

De gemeente moet dus nog beslissen waar de bruggen uiteindelijk komen te liggen. Inwoners van Utrecht kunnen tot woensdag reageren op de plannen die er nu liggen.

24 Reacties

Reageren
 1. Paul

  Krijg wel erg de indruk dat bewoners erg bang zijn voor veranderingen. Het is ook de vraag zoals altijd of het enkele actieve bewoners zijn of dat het echt representatief is voor de hele wijk. Mischien idee voor Duic een soort enquête te doen.
  in mij wijk wilde slechts enkele luidruchtige bewoners in de straat perse 30 km zone . De ander 90 % zat er niet mee. Maar in de media leek het of de hele straat met bijna 100 adressen dit wilde.
  Waneer zien bewoners niet dat een stad dynamisch is? en dat het beter is om samen te werken en mee te denken met de gemeente?
  waarom sommige woonboten niet een nieuwe ligplaats, bv zandpad ! aanbieden. ruimte genoeg daar..

 2. Sjaak

  Als bewoner van Dichterswijk heb ik geen enkel probleem hoor met die extra bruggen. Net zoals vele anderen. Het zijn altijd dezelfde nimby’s die lopen te klagen (verkeersoverlast Jaarbeurs, teveel fietsen, etc).

 3. Fred

  Als de gemeente hopelijk ook een goede HOV-verbinding langs/door Merwedekanaalzone realiseert, dan kan het nog meevallen, het lijkt er wel een beetje op dat de gemeente met deze autoloze wijk inzet op voornamelijk fietsverkeer, dat lijkt me niet verstandig, want te drukke fietspaden zijn onveilig en het is ook niet realistisch.
  Het OV krijgt (zoals gebruikelijk in Utrecht) weer niet de aandacht die het verdient, het ondergeschoven kindje, en dat is een trieste zaak.
  Er zou natuurlijk gewoon een extra tramlijn aangelegd moeten worden, afgetakt van de nieuwegeinlijn, die over de Europalaan loopt, via ‘t Goylaan door naar Lunetten.
  Dan zijn we pas verstandig bezig.

 4. Lachgas

  De fiets wordt de paria van de stad, zoals het de auto nu is. We spreken over fietsen, maar lees bakfietsen, etc dus die nemen nog meer (parkeer)ruimte in.
  De tijd dat het gewoon lopen wordt in dit gebied is nabij!

 5. Lombokker

  Dat de bestaande verbindingen niet voldoende zullen zijn als er een hele nieuwe woonwijk bij komt is te begrijpen. Maar vijf bruggen lijkt mij wel erg veel.

 6. Teringjantje

  Ongetwijfeld vervelend voor de bewoners van de wijk en van de woonboten maar die mensen moeten zich ook realiseren dat ze in een grote stad wonen waar niet iedereen tevreden kan worden gehouden. Bovendien kan ik me ook voorstellen dat er wijkbewoners zijn die het wel handig vinden dat er wat extra bruggen bijkomen in ruil voor wat extra fietsers. Het lijkt mij in ieder geval een heel redelijk plan.

 7. Ester

  Ik snap die weerstand ook niet helemaal. Waar komen die 8000 extra fietsers vandaan die op de protestposters staan? Ikzelf bijvoorbeeld zal juist eerder naar de kanaalweg kunnen en niet verder langs het Merwedeplantsoen hoeven te fietsen.

 8. J

  @ ester die 8.000 fietsers door het heycopplantsoen komen uit de verkeersstudie van de gemeente
  @teringjantje bruggen op zich niet het probleem locatiekeuze wel, dwarst door plantsoenen, enige groep en speelvoorzieningen
  @lombokker uit berekeningen van de gemeente blijkt ook niet de noodzaak van de bruggen ivm ontwikkeling Merwedekanaalzone t is voor een aantal bruggen alleen een wens van Lot van Hooijdonk
  @paul idd graag ook de woonarkbewoners aan een nieuwe ligplaats helpen

 9. Scott

  @Esther, dat getal van 8000 komt uit de ramingen van de gemeente. Volgens de plannen rijden er straks 8000 fietsers door de Karperstraat en slechts 6400 over de Socratesbrug. Aan jouw reactie te zien deel je de verwondering van de buurtbewoners en stel je vragen bij dit getal.

 10. De Sjaak

  Tegen veranderingen ben ik helemaal niet. Sterker nog de Dichterswijk en directe omgeving is de afgelopen jaren, nu en in de nabije toekomst nog volop in ontwikkeling. Ik ben wel tegen een onzinnige brug die fietsfiles niet voorkomt, want als je verder wil dan de Dichterswijk kom je precies op dezelfde fietsroutes uit die er nu al zijn en zullen hierdoor wellicht nog meer fietsfiles ontstaan. Overigens was de Dichterswijk niet betrokken bij dit plan van de gemeente. Eerder was namelijk bij het bestemmingsplan voor dit deelgebied aangegeven dat de brug eruit gehaald werd en zou er een draagvlakmeting komen met nieuwe bewoners. Nu is de brug ineens, zonder dat buurtbewoners dit wisten, weer door de gemeente terug getoverd in de plannen.

 11. Hans

  Ik begrijp de onrust van de bewoners die straks met heel veel meer verkeer geconfronteerd worden heel goed. De wijken en woonerven die nu nog de soms wat gezapige, maar fijne en rustige atmosfeer hebben van de jaren ’50 worden straks geconfronteeerd met de realiteit van een hectische grote stad die Utrecht steeds meer aan het worden is. De bewoners hebben het volste recht zich teweer te stellen tegen de voorgenomen aanleg van dat vijftal bruggen. Ik hoop ook dat het hen lukt om dit plan te keren. Ik vrees echter voor hen dat deze ontwikkeling, die het natuurlijk gevolg is van alle planning en activiteit die reeds in gang gezet is niet te stuiten is.

 12. Fred

  Bij de Overijssellaan heeft niet alleen de gemeente Utrecht iets te zeggen over hoe die brug vorm gegeven zal worden, ook de beheerder van het Amsterdam-Rijn kanaal kan enkele eisen stellen, zoals bijvoorbeeld de vrije doorvaarthoogte die bij het Amsterdam-Rijn kanaal een aantal meters hoger is dan bij het Merwedekanaal. Dat wordt een aardige klim voor de fietsers.

 13. Willow

  Als er te weinig bruggen komen, dan zal al het fietsverkeer via dezelfde routes moeten, wat betekent veel overlast voor een kleine groep bewoners en onveilig fietsen. Dus het lijkt met logisch dat de gemeente kiest voor veel bruggen. Hopelijk ook mooie bruggen met lekker brede stoepen voor wandelaars.

 14. Nina

  Het probleem is dat de woonomgeving van mensen – die er soms al tientallen jaren wonen – drastisch verandert.

  Een wijk met 10.000 woningen heeft gewoon enorme impact op de directe omgeving; daar kun je niet omheen.

  Verder schijnt het hele plan niet uitvoerbaar te zijn volgens de MER (milieu effect rapportage). Hoe zit dat eigenlijk?

 15. Chris

  Het project van de merwedekanaalzone is gewoon een ramp. Het zijn veel te veel woningen op een te kleine hoeveelheid vierkante meter. De gemeente doet er alles aan om het project ‘groen’ te verkopen. Echter wordt het aan de Europalaan alleen maar hoogbouw ala de bestaande torens van city campus max. Het aanzicht van de Europalaan wordt sterk weggemoffeld. Het is toch niet zo gek dat er dan ook wat grasveldjes zich tussen de torens bevinden?

  De gemeente praat over een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding wat ik werkelijkheid gewoon een busbaan is met twee haltes.

  Super terecht dat de rivierenwijkers zich zorgen maken over de mensen die willen parkeren in hun wijk! Het ideaal van Groen Links om maar 0.3 parkeerplek te maken per woning is volslagen belachelijk!

 16. Inez

  Ik vind het rot voor die woonbootbewoners. Voor zover ik weet zijn er geen ligplekken ergens anders meer, dus ik hoop dat de gemeente ze dan wel een andere, nieuwe ligplaats aanbied. Het is hetzelfde als iemand zijn huis uit word gestuurd omdat er een snelweg op die plek komt. Die verwacht ook compensatie op zijn minst.

 17. G.H.

  @Inez: Eens. Zouden ze niet naar het Zandpad kunnen? Daar lagen tot een paar jaar geleden ook woonboten (hoewel daar niemand in woonde) dus dat zou zonder aanpassingen mogelijk moeten zijn.

 18. Herman

  Demp dat kanaal gewoon. Hoe je geen dure bruggen te bouwen en kunnen er nog veel meer huizen worden gebouwd.

 19. Katja

  Bijgevoegde foto zegt genoeg, een niet-oplettende fietser.
  Afgezien daarvan, is het nou echt zo erg om een paar tientallen meters om te fietsen om een brug te bereiken ?

 20. Don

  Stop met nog meer mensen in Utrecht te persen zoals oa in de Merwedekanaal zone gebeurt heb je ook geen bruggen nodig. Fietspaden zijn nu al gevaarlijk overvol door bellende elektrische (bak) fiets stakkers. Las gisteren dat de gemeente iets wil doen aan de leefbaarheid wat daar nog van over is tenminste. Stop met die verdichtings onzin het past niet meer.

 21. Nina

  Samengevat:

  De gemeente Utrecht heeft alle zorgen aangehoord (met dank voor de “participatie”), u kunt tot vandaag laten weten wat u ervan vindt en daarna gaat de gemeente vrolijk verder met de plannen, omdat uw emoties geen steekhoudende argumenten zijn om het bouwplan tegen te houden.

  Het klinkt verbitterd, maar dit is helaas hoe het gaat in Utrecht. In De Bilt wordt tenminste nog geluisterd naar de bewoners en zijn de bouwplannen op diverse braakliggende terreinen en speeltuintjes afgeblazen na protesten.

 22. Koel Hoofd

  @ Nina, je hebt gelijk. Schoffering van de burger is het nieuwe normaal in Utrecht.
  Alleen vergeet je erbij te vermelden dat de emotionele argumenten van de gemeente gebaseerd zijn op gebakken lucht van wensdenken, terwijl die emotionele argumenten van de bewoners gebaseerd zijn op de harde realiteit,

 23. James

  Met de economische depressie die voor de deur staat, zou het me verbazen als er uberhaupt voorlopig iets gebouwd gaat worden.

 24. Nina

  @James
  We hebben nu idd hellaas grote zorgen in Nederland

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).