De Staat van Utrecht | De Utrechtse Internet Courant De Staat van Utrecht | De Utrechtse Internet Courant

De Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht
De provincie Utrecht doet het op veel terreinen goed: Utrecht staat er economisch goed voor en is met aanwezigheid van cultuur en natuur een aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren. De keerzijde is echter dat de provincie onder druk staat op bijvoorbeeld het gebied van bereikbaarheid, de betaalbaarheid van woningen, de luchtkwaliteit en de aanleg van nieuwe natuur. Dit zijn enkele conclusies uit de Staat van Utrecht 2014.


De provincie Utrecht doet het op veel terreinen goed: Utrecht staat er economisch goed voor en is met aanwezigheid van cultuur en natuur een aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren. De keerzijde is echter dat de provincie onder druk staat op bijvoorbeeld het gebied van bereikbaarheid, de betaalbaarheid van woningen, de luchtkwaliteit en de aanleg van nieuwe natuur. Dit zijn enkele conclusies uit de Staat van Utrecht 2014.

De Staat van Utrecht is een integrale monitor die op regelmatige basis meet hoe de provincie Utrecht ervoor staat op het gebied van onze woon-, werk- en leefomgeving. In 2014 is de derde editie gemaakt. De Staat van Utrecht bestaat uit 19 thema’s (onderbouwd met een aantal indicatoren) op de gebieden mens, markt en milieu. De Staat van Utrecht bevat informatie op hoofdlijnen en is vooral gericht op de langere termijn. Elk thema bevat een ambitie die een beeld geeft van wat in 2040 bereikt zou moeten zijn. De thema’s geven gezamenlijk een goede indruk van de huidige stand van zaken in de provincie.

De Staat van Utrecht is bedoeld om een bijdrage te leveren aan een integraal inzicht in maatschappelijke vraagstukken, kansen en opgaven voor de regio. Elke partij in de Utrechtse regio kan haar voordeel doen met de geboden informatie. Het is aan elke organisatie om voor zichzelf te bepalen welke waarde een bepaalde uitkomst heeft.

Meer weten over de Staat van Utrecht, lees hier verder.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).