Definitief plan ring Utrecht gepresenteerd | De Utrechtse Internet Courant Definitief plan ring Utrecht gepresenteerd | De Utrechtse Internet Courant

Definitief plan ring Utrecht gepresenteerd

Definitief plan ring Utrecht gepresenteerd
Na bijna tien jaar aan voorbereidingen en zo’n 35 jaar na de aanleg van de A27 door het landgoed Amelisweerd zijn er weer grote plannen voor de ring Utrecht. Het Tracébesluit voor de plannen is getekend. De doorstroming en de veiligheid op de wegen rond de stad moeten verbeteren. Tegenstanders maken zich zorgen over de leefbaarheid. Zij die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen nog tot 2 maart in beroep gaan tegen de plannen. DUIC sprak met Rijkswaterstaat en Kerngroep Ring Utrecht en maakte onderstaande productie.

Na bijna tien jaar aan voorbereidingen en zo’n 35 jaar na de aanleg van de A27 door het landgoed Amelisweerd zijn er weer grote plannen voor de ring Utrecht. Het Tracébesluit voor de plannen is getekend. De doorstroming en de veiligheid op de wegen rond de stad moeten verbeteren. Tegenstanders maken zich zorgen over de leefbaarheid. Zij die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen nog tot 2 maart in beroep gaan tegen de plannen. DUIC sprak met Rijkswaterstaat en Kerngroep Ring Utrecht en maakte onderstaande productie.

 

25 Reacties

Reageren
 1. John

  Die diepgaande weerstand in de stad tegen verbreding, waar de gemeente het over heeft, valt nogal mee. Afgezien van die nimby-roeptoeters is er wel degelijk besef dat deze maatregelen nodig zijn voor de bereikbaarheid van de stad. En zeker nu Groenlinks het binnenstedelijke verkeer al lam legt.

 2. TP

  Verkeer in de binnenstad weren is prima. Maar zorg dan voor een goede gesloten ring, dus incl. Ring Utrecht Noord. Ik heb het idee dat de Ring Noord in de plannen wordt vergeten…

 3. Hankiepankie

  John, is dat echt zo? Waaruit concludeer je dat de weerzin wel meevalt? Heb jij dit onderzocht of is dit ook maar weer een mening? Op zich is een mening hebben prima, maar spreek dan wel voor jezelf en vul niet de mening van anderen ongevraagd in.

 4. s.u.

  John spreekt wel de waarheid, Hankiepankie.
  Vergeleken met de 3 andere grote steden hebben wij in Utrecht nog een harde inhaalslag nodig, wat betreft de infrastructuur.
  Utrecht moet bereikbaar zijn en blijven, daarom gaan ze de Ring Utrecht verbeteren en dus verbreden, Hankiepankie.
  Daar ben jij nog nooit geweest op je bakfietsje.
  Slaap lekker in je bakfietsje, jochie.

 5. herman

  Snel starten nu, e ris genoeg gepraat en onderzocht.

  Mooie combi van meer asfalt en meer natuur!

 6. Zuil

  s.u., 0 punten voor argumentatie.

  Je weerlegt de opmerking van Hankiepankie met stellingen die het onderwerp van zijn stelling totáál missen. Jij hebt gewoon, zoals Hankiepankie zegt, ook een meninkje over de A27. Niet belangrijker of interessanter dan alle andere meningen, gewoon een ononderbouwd onderbuikkriebeltje over bakfietsen. Ook jij pretendeert niet eens te kunnen aantonen dat ‘het wel meevalt met de weerzin’. Maar lekker dat ook jij hier je mening kwijt kan he jochie/chickie?

 7. WvR

  Eens met TP. Is het niet handiger de noordkant van de ring eens af te maken? Zodat het ook gewoon echt een ring is, zonder stoplichten, gewoon snelweg?
  Ik ben voor- noch tegenstander van de verbreding van de A27, maar ik zou eerst gewoon eens een echte ring maken, en dan verder kijken.

 8. JdV

  Het leggen van extra asfalt en het afmaken van de ring zijn beiden noodzakelijke maatregelen. Beide wegen zijn oorspronkelijk aangelegd ergens einde vorige eeuw. Sinds dien is NL en Utrecht gegroeid van 15 naar meer dan 17 miljoen inwoners, en Utrecht van 250000 naar bijna 400000. Logisch dat je dan extra wegcapaciteit toevoegt. Net zoals je extra waterleidingen aanlegt, wijkcentrales bouwt, ziekenhuisbedden bijplaatst, en huizen bouwt voor deze nieuwe inwoners. Dat is met andere woorden heel normaal.
  De uitbreiding van de A27 is van belang voor heel NL, de rondweg vooral voor Utrecht

 9. maarten van den oever

  de afmaking van de noordring is voor iedereen de belangrijkste verbetering die mogelijk is. Vergelijk met de situatie rond breda, waar ik wekelijks langs kom op weg naar antwerpen. Als het verkeer langs een kant (A 58)stokt , kun je altijd nog andersom (A59) rond die stad, dat scheelt files, vergroot de verkeers capaciteit en ontlast de stad zelf. De vebreding van de a-27 gaat niets helpen en nog meer verkeer, dat nodeloos daarover moet, daarheen trekken. De noordring ontlast wel degelijk.

 10. Sjef Verpaalen

  Het Tracébesluit van nu leg ik even naast de ook in deze editie van DUIC gepresenteerde video: “Zo werd de singel weggehaald en zo kwam-ie weer terug”. Er komt een tijd waarin ook dit Tracébesluit ten zeerste wordt betreurd en waarin de gevolgen van dit beleid worden teruggedraaid. Wat een verspilling van geld en energie. Is het nou nooit eens genoeg met alle aanleg van wegen ? Wanneer komen we tot het besef dat we de leefbaarheid van ons allemaal aan het vernietigen zijn ? Wie wil deze uitbreiding eigenlijk ? Is het een paradepaardje van Rijkswaterstaat, een persoonlijke drang om te presteren van de minister ?

 11. Chris

  Een gemiste kans dat de investering niet naar de Ringweg Noord gaat. Een opwaardering naar snelweg van dit laatste deel van de Ring Utrecht is urgenter dan verbreding van de A27. Pas dan zijn plannen haalbaar zoals het autoverkeer dwars door Utrechtse wijken te verminderen.

  Alleen via een complete ring loont het om Utrecht binnen te rijden op het punt dat het dichtste bij je eindbestemming ligt.

 12. JdV

  @Sjef. Als jij er nou even voor zorgt dat de bevolking in NL niet doorgroeit naar 19 miljoen in 2050 zoals nu de prognose is beloof ik dat we geen extra wegen meer hoeven aan te leggen. Of huizen te bouwen. Of scholen. Of ziekenhuizen.
  Bevolkingsafname kan door een verplichte een-kind politiek. Of anders door massale emigratie. Of een stevige virusuitbraak 🙂

 13. Tiny

  @WvR @TP en anderen. Nee, het is niet handiger om van de noordelijke ringweg een snelweg te maken, al klinkt een rondje leuker. Het concrete plan (verkeerslichten eruit, start 2020, zie https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/noordelijke-randweg-utrecht/) om de doorstroming te verbeteren bestaat en de gemeente is er voorstander van.
  Verkeerskundig is er geen enkele aanleiding, zoals ook steeds is gebleken uit onderzoek (ws te vinden via de link). De enige verbinding die hooguit neutraal is tussen de A28 en de A12 West. Voor andere verbindingen is het alternatief via Utrecht noord slechter. Snelwegen zijn geen wijkontsluitingswegen maar verbindingen tussen steden. Die verbindingen zijn beter voorzien met de bestaande wegen en een mindere verbinding zal niet populair zijn. Als de capaciteit voldoende zou moeten zijn om calamiteiten op de A2, A12 of A27 op te vangen zou de uitbreiding al helemaal gigantisch en kostbaar zijn. De verkeersintensiteiten zijn onvergelijkbaar met de A58/A59.
  Een snelweg kent vele eisen in profiel en heeft daardoor heel veel ruimte nodig. Daarbij zal de ligging direct langs Overvecht extra inpassingsmaatregelen eisen. En dat nog los gezien van de cultuurhistorische en recreatieve gevolgen in het Noorderpark.
  Ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat jullie graag een overheid hebben die geld over de balk smijt en voor sinterklaas speelt. Zelf ben ik daar minder enthousiast over, dus laat het bij de concrete plannen zoals ze nu liggen.

 14. JdV

  @Tiny. Ter plekke is meer dan genoeg ruimte om middels een ander profiel een snelweg aan te leggen. Ook voor de verkeersveiligheid is een snelweg te prefereren boven de huidige oplossing. En uiteraard zal de doorstroming verbeteren door het ontbreken van gelijkvloerse kruisingen, met positieve gevolgen voor het milieu. Meer dan genoeg aanleiding dus om over te gaan tot de aanleg van een echte snelweg, en zeker geen verspilling van geld. Het Noorderpark? Daar komt geen hond. En als er aanpassingen moeten worden gedaan aan Overvecht kan dit alleen maar positief uitpakken gezien het feit dat deze wijk in de top 10 van slechtste wijken in NL staat.

 15. Zuil

  JdV, hoe serieus neem je jezelf als je verkondigt dat voor elk huis dat gebouwd wordt een evenredig stuk snelweg aangelegd zal moeten worden, tot in de eeuwigheid?

  En nu je het toch over ziekenhuizen en scholen hebt, 3 seconden speurwerk levert op: het aantal ziekenhuizen daalt letterlijk elk jaar, in elk geval al meer dan 10 jaar lang. Voor scholen geldt precies hetzelfde. Geen positieve correlatie dus tussen bevolkingsgroei en aantal ziekenhuizen/scholen.

  Ooit heeft een verre voorouder van jou ongetwijfeld de hele dag geroepen dat er, vanwege de bevolkingsgroei, enorm veel trekvaarten, houtzaagmolens en katholieke kerken bijgebouwd moeten worden. Maar tijden veranderen, en het is nu juist zo heerlijk dat we steeds minder afhankelijk worden van asfalt en benzine, en trekvaarten, houtzaagmolens en trekvaarten.

 16. Zuil

  … eh kerken.

 17. Hankiepankie

  S.u.: Dank voor je reactie, zelden iemand zo goed mijn reactie zien bevestigen. Jij vult mijn mening maar voor me in, want ik heb helemaal mijn mening niet gegeven. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik voor of tegen ben. Ik wist ook helemaal niet dat je een bakfiets moet hebben om tegen de aanleg van de ring te zijn. Ik denk in ieder geval dat het zoveel leuker zou zijn als we allemaal een beetje aardig doen tegen elkaar.

 18. Tiny

  @JdV Echt superleuk voor je dat jouw onderbuikgevoel of emotionele waarheid het beter weet dan de vele onderzoeken en verkenningen door de gemeente en Rijkswaterstaat. Ik heb dan ook geen idee welke vervoersstromen jij denkt te verbeteren. Zelf zie ik het niet zitten om een veelvoud te investeren in een oplossing die geen oplossing is. De kosten zijn onvergelijkbaar. Voor Utrecht zelf zal de bereikbaarheid ook niet toenemen, of zelfs afnemen (nog minder aansluitingen). Een eventuele lichte verbetering in verkeersveiligheid compenseert zo’n mega-investering ook niet.
  Naar mijn eigen waarneming is het Noorderpark goed bezocht, en zelf vind ik het een zegen dat het niet zo’n overbelast gebied is als rond Amelisweerd. En mooi dat je pleit voor herstructurering van Overvecht, maar daarom hoef je nog geen honderden miljoenen te investeren in een gecertificeerd onzinnig project.

 19. WvR

  @Tiny: Stoplichten er uit, ongelijkvloerse kruisingen, allemaal prima. Of ze het dan snelweg noemen of niet maakt mij niet zo veel uit. Dat de plannen er zijn wisten we al, dat de gemeente Utrecht voorstander is wisten we al, maar het gebeurt niet.

  Dat er verkeerskundig geen enkele aanleiding voor is wil ik best geloven, maar het is jouw stelling. De normale gang van zaken in een discussie is dat je zelf argumenten aandraagt voor je eigen stelling, dus ik stel voor dat jij werk verzet om die stelling te onderbouwen, in plaats van het werk over te dragen aan zij die niet overtuigd zijn met een “waarschijnlijk vindbaar via een link”.

  Als je dat nou even doet, en dat kan nooit lang duren, kunnen we dat toetsen met je andere beweringen en aannames over de populariteit die de route zal hebben, de verkeersintensiteit die het zal hebben, en of de overheid er mogelijkerwijs geld mee over de balk zou smijten.

 20. Tiny

  @WvR De link is in ieder geval al meer onderbouwing dan van anderen, waar welke onderbouwing dan ook ontbreekt. Op de website is een link te vinden ‘Achtergrond’. Daar lees je over de financiering (voor realisatie ongeveer het belangrijkste), en de geplande startdatum. Politiek (lokaal, provinciaal en landelijk) is men het ook eens en de omgeving geeft ook steun. Dat het niet gebeurt zou ik graag een onderbouwing van zien. En ook bij alle andere stellingnames die je in DUIC reacties doet,

  Ik geef duidelijk aan dat er geen duidelijke verkeersstromen zijn die makkelijker verlopen. Moet ik ‘geen’ toelichten? Moet ik ook het idee snelweg/Rijksweg gaan toelichten?

  Tot mijn verbazing zie ik niet alle rapporten via de link, maar op http://www.ikgaverder.nl moet je een hele stuk terug kunnen gaan met alle documenten en planstudies. Ze staan er echt. Veel leesplezier, ik vond het heel verhelderend, en succes met de onderbouwing bij iedere stelling die je op DUIC poneert.

 21. Patrick

  @Tiny
  Goede onderbouwing. Leuk om te lezen, ik heb alleen geen tijd om echt alles te lezen.
  Wat ik mij voornamelijk afvraag is de combinatie van aanpassing van wegen. Door de versmalling van ‘t Goylaan wordt verkeer meer over de A12 geleid. (pleit voor verbreding, en de tijdelijke situatie door de aanleg van de busbaan bij de churchillaan zorgt voor nog meer verkeer over de A12) Op dit moment staat in de avondspits de waterlinieweg vaak vast. (Pleit voor verbreding A27)
  Maar wat zijn de effecten die de verbetering van de noordelijke ringweg met zich mee gaan brengen. Dat effect wordt niet meegenomen, net zoals andersom als de verbreding van de A12 en A27 gedaan worden, is de noordelijke ringweg nog nodig gezien je dan wel kan doorrijden.
  Wat mij ook verbaast is dat er nog steeds geen extra ontsluiting wordt gevormd op de Uithof. Alles moet nu langs de knelpunten. Tenzij je lak hebt aan verkeersregels heb je te weinig opties om de Uithof te verlaten. Een optie zou zijn een directere verbinding naar de N411, maar dat is ook weer dwars door natuurgebied.
  Nog een laatste opmerking @Zuil.
  Wat betreft die correlatie ziekenhuizen en scholen. Je hebt gelijk, maar die trend moet ook stoppen. Overvolle klassen doet het onderwijs geen goed. En zelfs in het filmpje wordt al gesproken over aparte rijbanen voor ambulances naar de uithof. Als er steeds minder ziekenhuizen komen, zullen er vast meer van die rijbanen komen.

 22. WvR

  @Tiny: Nee, je geeft niks duidelijk aan over verkeersstromen, je beweert. En, hangende aangeleverde feiten of bewijs, blijft alleen dat over: Een bewering. En beweren kan ik ook. Ik beweer dat je geen duidelijke informatie over verkeerstromen hebt aangeleverd. De onderbouwing van mijn bewering is het gebrek aan onderbouwing van jouw bewering, anders dan “volgens mij…”.

  Er vanuit gaande dat 2020 daadwerkelijk gepland staat, volgens mij (een bewering, geen onderbouwing) is het al vele malen van prullenbak naar plan en vice-versa gegaan, voer ik als onderbouwing voor mijn bewering dat het nuttig is aan, dat zowel Gemeente Utrecht als Rijk jouw inzicht in verkeersstromen blijkbaar niet delen, en er zowel tijd als geld in willen stoppen om de NRU om te zetten naar een Snelweg-waar-je-maar-80-mag/Autoweg-waar-je-maar-80-mag/Twee-baans-weg-waar-je-maar-80-mag.

 23. Tiny

  @WvR nu leg je me zelfs woorden in de mond die ik nooit heb gebruikt! Ik ben groot voorstander van de NRU zonder verkeerslichten en teleurgesteld dat het Rijk de plannen heeft vertraagd door de financiering op te schorten. Het plan dus is niet naar de prullenbak gegaan, alleen niet uitgevoerd volgens planning doordat de gemeente niet 100% kan financieren. Verder zoekt de gemeente momenteel naar aanvullende financiering om de inpassing zo goed mogelijk te krijgen. Dus, de basis van het plan kan uitgevoerd worden, maar nog niet naar alle wensen. Waar jij mijn vermeende tegenstand vandaan haalt is mij een raadsel.

  Verder is het mij duidelijk dat je gewoon totaal niet hebt begrepen dat ik ageer tegen het idee van een snelweg ten opzichte van een autoweg. De (ruimtelijke) eisen aan een autoweg zijn compleet anders dan aan een snelweg. Zonde van de investering ten opzichte van het verkeersaanbod.

  Tot slot, ik heb je de vindplaats gegeven van de onderbouwing in de stukken van de gemeente en Rijk, en mijn instemming daarover getoond. De NRU heeft een belangrijke functie en dat rechtvaardigt de aanpak als autoweg, niet als snelweg. Wat mij betreft beginnen ze vandaag.

 24. WvR

  @Tiny:
  Dan heb ik het inderdaad niet goed begrepen, mea culpa.
  Wellicht heb je je standpunt niet echt helder verwoord. Kan natuurlijk ook.

 25. Miep

  Waarom zijn zovelen eigenlijk tegen de verbreding van de A27? Vinden deze mensen het soms fijn om CO2 in te ademen?

  Volgens mij is de verbreding veel beter voor het milieu en de bewoners van Utrecht; er is nl. VEEL minder CO2-uitstoot als de auto’s doorrijden i.p.v. in de file staan.

  Daarnaast worden er uiteindelijk meer bomen teruggeplaatst dan er weg worden gehaald en die bomen krijgen ook nog eens minder CO2 te verwerken.

  Tegenstander zijn in deze komt mij nogal naïef over; zeker als je het stokpaardje “milieu” gebruikt.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).