Deze twaalf Utrechtse bouwprojecten bereiken dit jaar een mijlpaal Deze twaalf Utrechtse bouwprojecten bereiken dit jaar een mijlpaal

Deze twaalf Utrechtse bouwprojecten bereiken dit jaar een mijlpaal

Deze twaalf Utrechtse bouwprojecten bereiken dit jaar een mijlpaal
Wie een rondje door Utrecht fietst, komt ze – soms tot flinke ergernis – overal tegen: bouwprojecten. Er wordt volop gebouwd in de stad. Hele nieuwe wijken worden uit de grond gestampt en tijdelijke woningen worden opgetrokken. Maar ook rivieren zijn onderhevig aan werkzaamheden, evenals Utrechts bekendste symbool: de Domtoren. Voor het ene project gaat de eerste schop in 2023 de grond in, terwijl het andere project juist bijna wordt afgerond. DUIC verzamelde twaalf grote bouwprojecten in de stad die dit jaar een bijzondere mijlpaal bereiken.

Wie een rondje door Utrecht fietst, komt ze – soms tot flinke ergernis – overal tegen: bouwprojecten. Er wordt volop gebouwd in de stad. Hele nieuwe wijken worden uit de grond gestampt en tijdelijke woningen worden opgetrokken. Maar ook rivieren zijn onderhevig aan werkzaamheden, evenals Utrechts bekendste symbool: de Domtoren. Voor het ene project gaat de eerste schop in 2023 de grond in, terwijl het andere project juist bijna wordt afgerond. DUIC verzamelde twaalf grote bouwprojecten in de stad die dit jaar een bijzondere mijlpaal bereiken.

Archieffoto Wisselspoor

Wisselspoor

De bouw van de nieuwe autoluwe woonwijk Wisselspoor gaat in 2023 verder. Op het oude bedrijventerrein van de NS, tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam wordt een volledig nieuwe wijk uit de grond gestampt. In het gebied komen maximaal 1.050 woningen, van sociale huur tot middeldure koop. Langs het spoor en aan de 2e Daalsedijk komen twee parken en de bestaande gebouwen op het oude bedrijventerrein krijgen een nieuwe bestemming. Dat moet dan ook het ‘karakter’ van deze wijk worden: industrieel. Zo moet in het gebied 28.000 vierkante meter aan culturele en maatschappelijke voorzieningen, creatieve bedrijvigheid en horeca komen. Verder wordt de wijk autoluw en een deel zelfs helemaal autovrij. Een nieuwe fietstunnel moet de wijk verbinden met de Cartesiusdriehoek, die ook nu gebouwd wordt. De bouw van de huizen en voorzieningen in Wisselspoor gaat dus van start. In 2028 moeten de woningen worden opgeleverd.

Eerste woningen Cartesiusdriehoek

De bouw van de Cartesiusdriehoek is alweer een tijdje begonnen. In het gebied rond het CAB dat ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam, kunnen de eerste woningen bijna worden opgeleverd. Ergens in de eerste maanden van dit jaar moet dat gaan gebeuren. Het gaat dan om twee bouwblokken in fase 1, ten zuidoosten van het CAB-gebouw. Hier komen 322 woningen, waarvan de meeste vallen in het middenhuursegment. Daarnaast komen er atelierwoningen voor kunstenaars, een aantal duurdere huurwoningen en horeca. De komende jaren wordt verder gebouwd in de wijk Cartesiusdriehoek. In totaal komen er ruim 2.800 woningen, waarvan 25 procent sociale huur. Aan de buitenkant en in het midden van de wijk komen twee parken, een basisschool, een sporthal, een supermarkt, horeca en ruimte voor cultuur. De tunnel bij de Locomotiefstraat verbindt het gebied met de nieuwe wijk Wisselspoor.

Tijdelijke woningen aan de Pagelaan en op het Befu-terrein

In de strijd tegen het woningtekort in Utrecht wordt er ook gekeken naar alternatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen. In het vroegere ROC-schoolgebouw op de Pagelaan komen 280 tijdelijke woonunits voor een periode van minimaal vijf en maximaal tien jaar en op het terrein waar voorheen de Betonmortel Fabriek (Befu) zat moeten 150 tot 250 tijdelijke woonunits komen voor een periode van maximaal tien jaar. Uiteindelijk moeten op beide plekken permanente woningen komen, maar dat kan nu niet vanwege het lawaai van de snelweg A12. Voor tijdelijke woningen zijn de regels voor maximale geluidsbelasting minder streng. Daarom kunnen op het Befu-terrein en de Pagelaan wel tijdelijke woningen komen. De gemeente kijkt nog naar speciale maatregelen om het wonen op deze plekken prettiger te maken. De krakers die op het Befu-terrein verbleven, hebben dat inmiddels verlaten. De tijdelijke woningen op beide plekken kunnen dit jaar worden neergezet.

Foto: Bram van Toor

Merwede

Het is een van de grootste woningbouwprojecten van de stad. Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk wordt gebouwd aan een stadswijk voor 12.000 bewoners. De wijk Merwede ligt in het midden van de Merwedekanaalzone. De bouw van de eerste 4.250 woningen en de bijbehorende infrastructuur – waaronder de veelbesproken bruggen bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat – begint in de eerste helft van dit jaar. De bedoeling is dat de eerste bewoners over twee jaar hun huizen kunnen betrekken. Zij komen te wonen in een autoluwe wijk, waar de nadruk ligt op fietsen, deelauto’s en openbaar vervoer. Er komen 250 deelauto’s en veel deelfietsen in de wijk en in de gebouwen worden in totaal 21.500 fietsparkeerplekken aangelegd. Aan de rand van de wijk komen parkeergarages en pakketjes komen terecht in de twee logistieke hubs. In totaal komen er 6.000 nieuwe woningen in de wijk, waarvan 1.800 sociale huurwoningen, 1.500 middenhuur en betaalbare koopwoningen en 2.700 vrije sectorhuur en -koopwoningen. Daarnaast komen er horeca, een sporthal, twee basisscholen, een middelbare school, een gezondheidscentrum, een ouderencentrum en een wijkcultuurhuis.

Beurskwartier

Nog zo’n enorm woningbouwproject, op een steenworp afstand van stadswijk Merwede. Tussen de Croeselaan, Van Zijstweg en Graadt van Roggenweg moet vanaf dit jaar Beurskwartier gaan verrijzen. Er moeten in deze autoluwe wijk zeker 2.500 woningen komen, van 40 tot 200 vierkante meter. 35 procent valt in het sociale segment, 25 procent in het middensegment en 40 procent wordt vrije sector. De wijk kent een hoge dichtheid. Op tien hectare komen 3.200 woningen; 2.500 in Beurskwartier, 300 in de Galaxy Tower en 400 in Wonderwoods. Beurskwartier krijgt tien bouwblokken met gebouwen die tussen de 12 en 90 meter hoog worden. De daken van de gebouwen worden gebruikt voor groen, energie-opwekking en dakterrassen. Verder komen er horeca, twee parken een basisschool, kinderopvang, een gezondheidscentrum en bijna 15.000 fietsparkeerplekken.

Foto: Aerophoto Schiphol

Forten Lunetten

Het opknappen van de forten Lunet I, II, III en IV langs de Waterlinieweg begint al aardig te vorderen. De gemeente Utrecht besloot in 2020 dat de verdedigingsmuren van de forten vernieuwd moesten worden, omdat ze in slechte staat waren. Het gaat dan om de bekledingsmuren die uit het water omhoogkomen van Lunet I, II en IV en de kazematten, de vestingen met schietgaten, van Lunet II en III. Wortels van bomen kwamen op veel plekken door de kademuren heen, waardoor het voegwerk en de stenen beschadigd raakten. De werkzaamheden aan de forten begonnen vorig jaar en de verwachting is dat die aan Lunet I begin dit jaar klaar zijn. Eind dit jaar moeten de werkzaamheden aan alle lunetten zijn afgerond.

Een artist impression van Papendorp Noord. Foto: Gemeente Utrecht

Papendorp

Eind dit jaar moeten dan ook de grootschalige werkzaamheden in Papendorp beginnen. De gebiedsontwikkeling bestaat uit twee plannen: Papendorp-Noord en Groenewoud. In Papendorp-Noord komen zo’n 2.000 woningen, 75.000 vierkante meter aan kantoorruimte, 7.000 vierkante meter voor bedrijven, 4.500 vierkante meter aan voorzieningen, zoals horeca en winkels en een ‘Mobiliteitshub XL’, waar bewoners van de autovrije wijken Beurskwartier en Merwedekanaalzone hun auto kunnen parkeren. Ook kan er gebruik gemaakt worden van deelfietsen en -auto’s. In de toekomst kan hier ook de tramlijn uitkomen waar de gemeente haar zinnen op heeft gezet.

In het tweede gebied dat onderdeel is van de plannen, Groenewoud, komen ongeveer 1.500 woningen, een basisschool en kinderopvang, maatschappelijke voorzieningen en horeca. Groenewoud en Papendorp-Noord grenzen aan elkaar. Tussen de woonblokken moeten grote binnentuinen en groene wandelpaden komen. Aan de randen van Papendorp komen vier parken. Het gebied wordt gedurende het jaar klaargemaakt voor de bouw, die eind dit jaar definitief moet beginnen.

Foto: Bram van Toor

Ivoordreef

De veelbesproken herontwikkeling van de Ivoordreef begint steeds meer vorm te krijgen. Vooral de kap van meer dan 120 bomen deed veel stof opwaaien, maar de gemeenteraad stemde eind 2022 ondanks dat voor de plannen. Een paar maanden geleden stond er nog een flat van tien verdiepingen op het stuk grond dat er nu kaal bij ligt. De 174 sociale huurwoningen zijn namelijk gesloopt om plaats te maken voor 159 nieuwe sociale huurwoningen, 74 middenhuur-appartementen en 74 koopwoningen. Ook komen er een parkeergarage van vijf verdiepingen, een plein met speelvoorzieningen en een sportveldje in het gebied. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd, kan de bouw van het project beginnen. Eind dit jaar gaat de eerste schop de grond in.

Foto: Bram van Toor

Galaxy Tower

De bouw van de Galaxy Tower in het Utrechtse stationsgebied begon al in mei 2018, maar nu lijkt het einde dan toch ook in zicht. Het gebouw had vorig jaar al klaar moeten zijn, maar de geplande opening werd uitgesteld, onder meer door een tekort aan materiaal, personeel en middelen. De oplevering staat nu gepland voor komende zomer. Als het gebouw eenmaal af is, is Utrecht een toren van 90 meter rijker, met daarin een hotel en woningen. Het hotel met meer dan 250 kamers komt op de eerste zeven verdiepingen. Op de verdiepingen daarboven komen 300 vrije sector huurwoningen.

Haarzicht

In Vleuten-De Meern wordt een compleet nieuwe groene woonwijk met 510 woningen gebouwd. Haarzicht, zoals de wijk heet, is verdeeld in vijf buurten, waar verschillende soorten woningen komen. Zowel huur- als koopwoningen krijgt de wijk, variërend van rijtjeshuizen tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Ook zijn er kavels waarop mensen zelf een huis kunnen laten bouwen. De nieuwe wijk heeft daarnaast een kindcentrum, waar een basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang onder een dak zitten. De bouw van de wijk begon in 2018, de woningen worden dit jaar opgeleverd.

Bron: gemeente Utrecht

Leidse Rijn

Rondom wat nu nog het Westplein heet, gaat de komende jaren een heleboel gebeuren. Nu zijn er nog vooral veel auto’s en asfalt te vinden, maar de plek wordt opnieuw ingericht. Er komen twee nieuwe woongebouw op de Kop van Lombok en aan de Leidseweg, het huidige verkeersplein wordt een stadsstraat en de Leidse Rijn gaat er anders uitzien. De werkzaamheden aan de Leidse Rijn beginnen dit jaar al. Het water van de Leidse Rijn ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade wordt doorgetrokken en er komen nieuwe bruggen: de Dambrug, de Kanonstraatbrug en de Hagelbrug. De Dambrug en de Kanonstraatbrug komen op het Westplein en de Hagelbrug bij de Van Sijpesteijnkade. Ook wordt het water in de Van Sijpesteijntunnel verbreed. De eerste stappen in het project worden dus dit jaar gezet, maar de werkzaamheden op de Graadt van Roggenweg en het Westplein beginnen pas volgend jaar. Daarna worden de gebouwen gebouwd.

Domtoren

Al jaren moeten we het stellen zonder goed zicht op Utrechts iconische Domtoren. Ingepakt in steigers wordt het bouwwerk eens goed onder handen genomen. De prognose bij de start van de restauratie in 2019 was dat de werkzaamheden vijf jaar zouden duren, tot in november 2024. Nu lijkt het er echter op dat de werkzaamheden al in de zomer van dat jaar klaar zijn. Maar ook dit jaar gaat er al het een en ander aan het zicht op de toren veranderen. Vanaf januari wordt namelijk het bezoekersplatform rond de torenspits weggehaald en ook de restauratie van de traptoren in het bovenste deel van de Domtoren begint deze maand. Vanaf de zomer van dit jaar verdwijnt de steiger rondom de bovenste 40 meter van de toren. De hele steiger is waarschijnlijk weg in april 2024.

9 Reacties

Reageren
 1. Derk van Dorth

  Het valt mij op dat Papendorp zo enorm wijds opgezet is, met brede gescheiden rijwegen en grote grasvelden tussen de kantoren. Daar kunnen toch ook HAT-eenheden staan? Op de begane grond winkels en andere voorzieningen, die er nu niet zijn.

 2. Teringjantje

  Is stikstof ineens geen issue meer of zijn deze projecten al door de ballotage?

 3. Max

  @Teringjantje Ik weet iig dat het New Roots project bij Leidsche Rijn dat de komende 4 weken ergens moet starten al helemaal de stikstof uitstoot heeft voorberekend en dat geen probleem zou moeten zijn.

  Maar voor andere projecten die dit nog niet hebben berekend en hiervoor een expert (waarvan er te weinig zijn) kan het wel een probleem zijn.

 4. Herman

  Mooi overzicht, dank!

  De gemeente is goed bezig na jaren CU2030, is nu de rest aan de beurt.

 5. Ton Hooft

  Inderdaad, dank voor het prima overzicht!

 6. Katja

  Mijlpaal of dieptepunten ?

 7. Koel Hoofd

  @Katja
  Goeie vraag

 8. Woning nood.

  Een mijl paal, veel verschillende projecten. Volgens mij nog wel paar vergeten zoals project bij spoor CS -Dichters wijk.
  Een gemiste kans is echt Papendorp om tenmiste niet meer enkele hoge woon torens te bouwen aan het ADM kanaal met sublirm uitzicht op binnenstad en water.

 9. Walter

  Schandalig dat er zo lang zulke uitgestrekte gaten niemandsland en woestenijen midden in de stad hebben kunnen bestaan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).