Duurzame energieplannen van U16 lopen zeker drie maanden vertraging op Duurzame energieplannen van U16 lopen zeker drie maanden vertraging op

Duurzame energieplannen van U16 lopen zeker drie maanden vertraging op

Duurzame energieplannen van U16 lopen zeker drie maanden vertraging op
De Regionale Energiestrategie (RES) van zestien Utrechtse gemeenten loopt zeker drie maanden vertraging op. De plannen voor zonnevelden en nieuwe windmolens hadden voor 1 juli 2021 ingeleverd moeten zijn bij het Nationaal Programma RES, maar de U16 blijkt meer tijd nodig te hebben.

De Regionale Energiestrategie (RES) van zestien Utrechtse gemeenten loopt zeker drie maanden vertraging op. De plannen voor zonnevelden en nieuwe windmolens hadden voor 1 juli 2021 ingeleverd moeten zijn bij het Nationaal Programma RES, maar de U16 blijkt meer tijd nodig te hebben.

Nederland is voor het Klimaatakkoord van Parijs opgedeeld in dertig energieregio’s. De gemeente Utrecht werkt met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen, de provincie Utrecht en inwoners en ondernemers samen in één regio. Samen heten zij de U16.

De organisaties maken samen plannen om over te kunnen gaan op duurzame elektriciteit en warmte. Er is onder meer gekozen voor het opwekken van energie door zonnepanelen en windmolens en daar moeten locaties voor worden aangewezen. Die gezamenlijke plannen lopen nu dus vertraging op. Een aantal gemeenten in de Utrechtse energieregio blijkt nu meer tijd nodig te hebben om het zogenoemde ‘regiobod’ concreet te maken en het eens te worden over onderlinge afspraken.

Tempo

Volgens de gemeente Utrecht is afgelopen zes maanden in de gemeenten gezocht naar locaties voor zonnepanelen en windmolens, maar het tempo waarin de gemeenten dat deden is niet overal gelijk. “Niet alle gemeenten hebben de benodigde besluitvormingsprocessen over deze zoekgebieden afgerond”, schrijft wethouder Lot van Hooijdonk aan de raad. De gemeenten die de besluitvormingsprocessen nog niet rond hebben, krijgen nu meer tijd om die af te ronden.

Verder zijn niet alle gemeenten het eens over de regionale afspraken die gemaakt moeten worden voor het geval dat er tegenvallers opduiken. “Grondeigenaren moeten meewerken, investeerders moeten bereid zijn te investeren en grootschalige opwek moet ruimtelijk kunnen worden ingepast. Ook zal in onze regio veel werk moeten worden verzet om tot een brede maatschappelijke acceptatie van windenergie en zonnevelden te komen”, schrijft de wethouder. Al die factoren kunnen zorgen voor tegenvallers.

Verschillen

‘Stevige regionale afspraken’ zijn daarom belangrijk volgens Van Hooijdonk, maar binnen de Utrechtse energieregio bestaan verschillen over de invulling van de afspraken. “Daardoor hebben we nu meer tijd nodig om tot een werkbare oplossing voor alle gemeenten te komen.”

De Regionale Energiestrategie moet nu uiterlijk 1 oktober worden vastgesteld, in plaats van 1 juli. De bestuurders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Houten, de provincie Utrecht en het waterschap zijn nu in overleg met het Nationaal Programma RES over wat de consequenties zijn van het niet halen van de deadline.

Utrecht

De plannen die de gemeente Utrecht in de RES heeft vastgelegd, blijven gewoon staan. Het gaat dan om het Energielandschap Rijnenburg en drie zonnevelden (Meijewetering, Haarrijnseplas en de geluidwal langs de A12). De gemeente is nog met buurgemeenten in gesprek over gebieden die grenzen aan Utrecht. Een voorbeeld daarvan is Ockhuizen.

Gekoppelde berichten

2 Reacties

Reageren
  1. HArry

    Goeie zaak.

    Stoppen met die milieuvernietiging, onbetaalbare en mensvergiftigende klimaatfraude.

  2. Joost

    U noemt 4 zaken waarvan je je kunt afvragen of ze waar zijn, HArry. Wat stelt u eigenlijk als alternatief voor?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).