EenUtrecht wilde een referendum over de komst van ‘reuzewindmolens’, maar komt 10 handtekeningen tekort EenUtrecht wilde een referendum over de komst van ‘reuzewindmolens’, maar komt 10 handtekeningen tekort

EenUtrecht wilde een referendum over de komst van ‘reuzewindmolens’, maar komt 10 handtekeningen tekort

EenUtrecht wilde een referendum over de komst van ‘reuzewindmolens’, maar komt 10 handtekeningen tekort
Impressie gepubliceerd door de gemeente Utrecht
Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht wilde dat er een referendum zou komen over de komst van zogenoemde reuzewindmolens aan de rand van de stad. De eerste stap naar zo’n volksraadpleging werd vorige week gezet met het indienden van bijna 2.000 steunverklaringen, maar nu blijkt dat een groot deel daarvan ongeldig is waardoor Dijkstra tien verzoeken te kort komt en het referendum niet doorgaat.

Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht wilde dat er een referendum zou komen over de komst van zogenoemde reuzewindmolens aan de rand van de stad. De eerste stap naar zo’n volksraadpleging werd vorige week gezet met het indienden van bijna 2.000 steunverklaringen, maar nu blijkt dat een groot deel daarvan ongeldig is waardoor Dijkstra tien verzoeken te kort komt en het referendum niet doorgaat.

Dijkstra omschreef dat de 270 meter hoge windmolens die in de polders Rijnenburg en Reijerscop moeten komen een ‘enorme impact’ hebben op omwonenden. “EenUtrecht vindt het dan passend dat alle Utrechters daar iets over te zeggen hebben, bij voorkeur in een referendum.” Om een referendum in Utrecht te organiseren moeten een aantal stappen worden genomen.

De eerste daarvan is het indienen van minimaal 1.000 steunverklaringen. Met die steunverklaringen wordt volgens de gemeente aangetoond dat genoeg Utrechters het onderwerp van het referendum belangrijk vinden.

Ongeldig

EenUtrecht had 1.989 steunverklaringen verzameld en ingediend. Na controle van de gemeente blijkt nu dat er 999 ongeldige verzoeken tussen zaten, waardoor het totale aantal geldige steunverklaringen blijft steken op 990 en dat zijn er tien te weinig.

Volgens de gemeente zaten er verzoeken tussen die niet compleet waren ingevuld, van personen afkomstig waren die niet in Utrecht wonen en daardoor niet mogen stemmen én ook zaten er dubbele namen tussen. Dit betekent dat het referendum niet doorgaat.

Rijnenburg en Reijerscop

Er is lang over de invulling van de polders Rijnenburg en Reijerscop aan de westkant van de stad gediscussieerd. In juli 2020 besloot de gemeenteraad dat het gebied gebruikt mag worden voor het opwekken van duurzame energie. In september 2022 vroeg Rijne Energie een vergunning aan voor de bouw van vier windmolens die ieder 270 meter hoog zijn (dit is inclusief de wieken) en op 22 juni van dit jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het voorbereiden van het bestemmingsplan voor Windpark Rijnenburg en Reijerscop, waarmee volgens Dijkstra de weg wordt vrijgemaakt voor de bouw van de windmolens.

“Deze windmolens komen op slechts 500 meter van de nieuwe woonwijk (Klein) Rijnenburg en op 800 meter van bestaande woonwijken in De Meern”, schreef de fractievoorzitter van EenUtrecht. Dijkstra sprak van een ‘ongekend’, ‘ongezond’ en ‘onverantwoord’ besluit. “In het bijzonder voor (tien)duizenden direct omwonenden.” Deze mensen zouden namelijk last kunnen krijgen van het geluid dat door de wieken en de turbines wordt gemaakt. Volgens Dijkstra moet in landen als Polen en Duitsland een veel grotere afstand tot woningen gehouden worden en wordt 1.200 meter als minimale ondergrens aangehouden.

Woningcrisis

Naast de eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden zorgen windmolens aan de randen van de stad er volgens Dijkstra ook voor dat er geen woningen gebouwd kunnen worden. “Als op alle zoekgebieden windmolens komen, kan Utrecht niet meer naar buiten groeien en zal elke woning extra in de stad zelf gebouwd moeten worden, ten koste van het groen en de leefbaarheid van bestaande buurten.”

Tot slot zijn windmolens op land volgens de fractievoorzitter minder effectief. “Een recente studie […] laat zien dat een duurzame energietransitie heel goed kan met zon op daken en windmolens op zee, die vele malen effectiever zijn dan die op land. […] Dus waarom niet kiezen voor een alternatief dat wel rekening houdt met gezondheidsrisico’s?”

Nu het referendum vaan de baan is treedt het op 22 juni aangenomen raadsvoorstel in werking. Tegen het besluit kan echter nog wel bezwaar worden aangetekend.

Gekoppelde berichten

25 Reacties

Reageren
 1. Fred

  Gewoon nog een keer een aanvraag indienen en hier op DUIC een link vermelden. Ik zal tekenen, dus nog maar 9 handtekeningen nodig.

 2. Rietje

  Ga toch weg met die ondingen.
  Er is echt niets groens aan die monsters.
  En ja, mensen worden er ziek van. Dieren ook. Dat is al lang aangetoond.
  Kom met betere plannen om de wereld te ‘redden’.

 3. Koel Hoofd

  @Duic
  Waarom is hier niet eerder een artikel over geplaatst?
  EenUtrecht is een politieke partij in de Utrechtse Raad en daarmee was deze aanzet van dit Raadslid tot een windmolenreferendum in Utrecht nieuwswaardig voor de Utrechtse Internet Courant.
  Daarnaast, een referendum is een volksraadpleging, wel handig als het volk het dan ook weet dat ze geraadpleegd gaan worden.
  Dit artikel is mosterd na de maaltijd…

 4. wollie

  windmolens ❤️

 5. arbeider

  Ach…11 stemmen te weinig? Ongeldig?

  Ik zou toch nog maar even een dubbele check doen…

  Dit komt de Gemeente natuurlijk heel goed uit.

 6. R

  Dat je ziek kan worden van windmolens is inmiddels een meermaals ontkrachte fabel. Wel kan je het geluid storend vinden, zoals dat snelweggeluid en geluid van overvliegende vliegtuigen storend wordt gevonden.

  Daarnaast hebben we die windmolens echt hard nodig, juist ook op land. Mensen vergeten namelijk dat als je alle wind op zee wil, je die stroom wel nog via hoogspanningsmasten het land in moet krijgen. Alsof die dingen mooi zijn; die netverzwaring kost ook veel extra tijd tov lokaal windmolens bouwen.

  Overigens is verzet tegen windmolens een gepasseerd station: de provincie gaat zelf plekken aanwijzen als lokale politiek de discussie met kleine groepen conservatieve burgers niet aan durft.

 7. stefan

  Dat is wel sneu, 10 stemmen tekort. Overigens zouden er eerst 12 molens komen, dus er is al flink water bij de wijn gedaan. En het belang van die paar mensen die in Rijnenburg wonen weegt echt niet op tegen de hoeveelheid schone energie die straks opgewekt gaat worden en waarvoor we dus geen kolen of gas meer hoeven te stoken.

 8. Kloek

  Stopt Gert Dijkstra dan per direct met elektriciteit EN internet gebruiken (met name dat laatste zuipt wereldwijd nogal wat stroom).

 9. Utrechtsch

  Jongens we hebben die molens gewoon nodig. Plaatsen die handel, hup!

 10. Hans

  @ R
  Zo is het

 11. ACTK

  Onzinnige kop. Bij de controle is men gewoon gestopt nadat er een marge van 10 was onder het aantal noodzakelijk stemmen. Waarom zou je doorgaan met controleren als je zulke significante signalen van ongeldige handtekeningen krijgt en het aantal geldige duidelijk onder het benodigde aantal zal uitkomen…?

 12. Peter

  Nog even afgezien van alle bovenbenoemde argumenten: geen omwonende te zien op de impressie. Dan maar geen huizen bouwen in dat gebied, want dat worden toch maar sfeerloze saaie steenwoestijnen.

 13. Koel Hoofd

  Ik wist niets van dat referendum, anders had ik wel getekend.

  Overigens, vroeger, toen Utrecht nog een inteelt stadje achter de stadswal met stadsgracht was…. en de wind vrij spel had omdat er geen hoogbouw was… had Utrecht heel veel windmolentjes.
  Letterlijk elke paar honderd meter was er wel eentje. Kijk maar eens op het Utrechts archief, zaten echt mooie molens tussen.
  DIe paar die niet zijn afgebrand (altijd risico met hout en frictie) of in verval geraakt (industriele revolutie) zijn tegenwoordig monumenten…
  Dat gaat niet lukken met die steriele giganten, die hebben nul restwaarde en kunnen zo bij het grofvuil.

 14. S

  Grappig dat posts van voorstanders van de windmolens en van tegesntanders van dit referendum niet geplaatst worden

 15. Adrie

  Blijft belachelijk dat de inwoners van Nieuwegein en IJsselstein niet mee mogen doen! Wij zullen er namelijk nog meer last ervan hebben.

 16. Adrie

  Blijft belachelijk dat de inwoners van Nieuwegein en IJsselstein niet mee mogen doen! Wij zullen er namelijk nog meer last ervan hebben. Denk aan slagschaduw e.d.

 17. Koel Hoofd

  @R
  Wie heeft ontkracht dat mensen ziek worden van windmolengeluidsoverlast?
  De groene pseudowetenschappers en/of windmoleninvesteerders die fanatiek de windmolenstokpaardjes berijden vanwege geld, status en macht?

  De overheid ziet dat toch echt anders:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/vraag-en-antwoord/is-geluidsoverlast-in-mijn-woonomgeving-schadelijk-voor-mijn-gezondheid

  En het RIVM ook
  https://www.rivm.nl/gezondeleefomgeving
  Die gaan zelfs de diepte in met geluidsonderzoek.
  https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-stelt-voor-meer-onderzoek-te-doen-naar-blootstelling-aan-laagfrequent-geluid

  Enne, de wetenschap heeft ook al aangetoond dat dankzij klimaatverandering gecombineerd met verdere verdichting van Nederland de wind gaat veranderen. En, dat windmolenparken op zee ook invloed hebben op de wind. Dus die windmolens konden wel eens niet zo effectief blijken in het vervullen van de groene wensdromen.
  De tijd zal het leren.
  Maar ik zal niet raar opkijken als juist die groene dromers over een paar jaar het hardste gillen om kernenergie omdat hun havermelk latte koud is, hun laptoppie het niet doet en ze zelf moeten trappen op de ebakfiets.

 18. Ro

  Rijnenburg is een woningbouwlocatie. Bij de plaatsing van windmolens zou dus in de kosten meegenomen moeten worden hoeveel woningen hiervoor moeten sneuvelen, als er in een straal van 500 meter of idealiter 1200 meter niet meer gebouwd kan worden zonder de windmolens te verplaatsen, wat in de praktijk natuurlijk niet zomaar gebeurd (omdat het dan sowieso al onrendabel is). Windmolens plaatsen op een plek die aangewezen is voor toekomstige woningbouw is een heel slecht idee, er zijn dan voldoende plekken die gewoon een agrarische bestemming hebben en houden of zoals wat veel genoemd wordt op zee. Vier molens bouwen binnen de gemeentegrenzen terwijl je er 4000 op zee kan zetten is water ‘naar de polder’ dragen.

 19. René

  @Adrie: de betreffende polders liggen ten noorden van Nieuwegein en IJsselstein. Zodra de zon in het westen opkomt en in het oosten weer ondergaat, hebt u een punt.
  @Koel Hoofd: uit de stukken waarnaar u verwijst, blijkt niet dat het geluid van windturbines ziekmakend is. Dat geluid is op enige afstand overigens vaak ook moeilijk waarneembaar, omdat het wordt overstemd door verkeerslawaai en het geluid van de wind zelf. In de praktijk blijken met name tegenstanders van de komst van windturbines (naar eigen zeggen) geluidsoverlast te ondervinden en voorstanders vrijwel niet. Een hard causaal verband tussen het geluid van windturbines (op enige afstand) en gezondheidsschade is tot nu toe niet geleverd. Verder zijn de heden ten dage gefabriceerd windturbines (inmiddels) gewoon recyclebaar.
  @Ro: volgens terzake deskundigen kunnen wij netwerktechnisch gezien niet volstaan met het enkel bouwen van windturbines op zee maar zal er ook lokaal (op land waar het energieverbruik plaatsvindt) energie moeten worden geproduceerd.
  Tot zover de feiten!

 20. Brommertje

  Laagfrequent geluid is onschadelijk ? Leg dat even uit aan de familie en vrienden van mensen die zich uit wanhoop van het leven beroofd hebben, aan de mensen die doorlopend op de vlucht zijn voor dat zware gebrom, de mensen die niet meer slapen, die dag en nacht trillingen in hun lichaam ervaren, de mensen die zo uitgeput zijn en zoveel stress hebben dat ze niet meer functioneren, hun baan kwijtraken, hun relaties verliezen, die wanhopig de toekomst tegemoet zien omdat er steeds meer dingen bijkomen die het voortbrengen. De mensen die overal aan de bel trekken maar niet geholpen worden.
  Laagfrequent geluid is niet te stoppen met oordoppen of wat dan ook. Het gedraagt zich niet als ‘gewoon’’ geluid. Het legt ook grote afstanden af. Niet iedereen heeft er evenveel last van, maar dat kan zomaar ineens gebeuren. Kijk maar eens bij de stichting laagfrequent geluid en misschien maar niet perse de mensen geloven die rijk willen worden van die turbines.
  Ik ben zelf een zgn bromhoorder. Het is hels.
  Zullen we het ook nog over de dieren hebben? Er is echt helemaal niets meer heilig zolang we maar niets hoeven in te leveren. Er zijn betere oplossingen. Heus.

 21. Knuppel

  Waarom mogen mensen aan de Nobelstraat niet klagen over herrie maar valt half Utrecht wel over een paar molens? Had je maar niet in het buitengebied moeten wonen.

 22. Nina

  Volgens Deens onderzoek krijgen we deze eeuw een koude tweede helft in Europa. Dit heeft te maken met de zgn. golfstromen (AMOC). Is al jaren bekend dat die golfstromen wijzigen.

  Bronnen:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/26/motor-grote-oceaanstroming-kan-plotseling-uitvallen-a4170613

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1356699111/airco-kan-weer-op-marktplaats-wetenschappers-voorspellen-vrieskou-later-deze-eeuw

  De aarde gaat door en de mensheid is hier zolang het kan. Wordt het te heet, te koud of te nat? Dan houdt het op voor ons. De aarde overleeft elk klimaat tot nu toe.

  Ik heb iig niet de ijdele gedachte dat we er invloed op hebben of -mochten we er wel invloed op hebben – we dit met z’n allen kunnen ombuigen met klimaatmaatregelen. We kunnen niet eens de vrede bewaren.

  En dus zijn we verdoemd, want:
  https://www.telegraaf.nl/financieel/1941242651/als-wij-klimaatproblemen-niet-snel-oplossen-krijg-je-het-tienvoudige-aan-natuurrampen

  Gezellige dag verder 🦖🦣

 23. W.

  Insert grapje over handtekeningen uit Stadskanaal.

  En voor de duidelijkheid: als er wel voldoende geldige handtekeningen waren geweest dan waren er in de volgende ronde 10.000 nodig geweest om daadwerkelijk tot een referendum te komen. Mission impossible voor dit initiatief.

 24. Nina

  De aarde gaat door en overleeft elk klimaat.

  De mensheid is hier zo lang als het niet te heet, te droog, te benauwd, te koud en/of te nat is voor ons om op aarde te leven. Net als de dinosaurussen en mammoeten zijn wij hier tijdelijk.

  We hebben vast invloed op het klimaat, maar het ijdele idee de klimaatverandering om te draaien met maatregelen (van het fossiel af)? We kunnen ook niet de vrede bewaren, dus dat lijkt mij nogal kansloos.

 25. Groeiende IJsberg

  Elke religie vereist zijn torens. Voor diensten en herinnering aan het duivelse gevaar.
  De tegenstanders, de ongelovige ketters dienen onderdrukt en beschuldigd te worden.

  De klimaathoogpriesters accepteren geen weerstand.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).