Energieplannen van gemeente bekend; Rijnenburg, Haarrijnseplas en daken in de stad | De Utrechtse Internet Courant Energieplannen van gemeente bekend; Rijnenburg, Haarrijnseplas en daken in de stad | De Utrechtse Internet Courant

Energieplannen van gemeente bekend; Rijnenburg, Haarrijnseplas en daken in de stad

Energieplannen van gemeente bekend; Rijnenburg, Haarrijnseplas en daken in de stad
De gemeente Utrecht heeft een voorstel gemaakt om de komende jaren duurzame energie op te wekken. Het conceptbod is volgens het stadsbestuur ambitieus maar haalbaar. Het voorstel is onderdeel van de toekomststrategie van de gehele regio.

De gemeente Utrecht heeft een voorstel gemaakt om de komende jaren duurzame energie op te wekken. Het conceptbod is volgens het stadsbestuur ambitieus maar haalbaar. Het voorstel is onderdeel van de toekomststrategie van de gehele regio.

Het voorstel is een zogenaamd conceptbod en is onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Deze strategie wordt gemaakt samen met 15 andere regiogemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

In de RES staat hoeveel duurzame energie de regio wil gaan opwekken om aan de toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen.

In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2 –uitstoot met ten minste 49% en in 2050 met ten minste 80-95% in 2050 wil terugdringen. Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat er door alle regio’s een RES wordt opgesteld. Daarin moet staan hoe de regio’s de landelijke doelstelling gaan behalen om elektriciteit op te wekken door hernieuwbare energie, zoals zon en wind.

Plannen van gemeenten

Het definitieve plan van alle gemeenten moet op 1 maart 2021 worden ingediend bij het Rijk. Op 1 januari 2025 moeten alle projecten ook een vergunning hebben zodat ze kunnen starten.

Eerst moeten de gemeenten hun eigen plannen voorleggen aan de gemeenteraad. In Utrecht is dat nu het geval. Er ligt al een voorstel voor het maken van een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop met windmolens en zonnevelden. DUIC berichtte eerder uitgebreid over die plannen lees dat hier nog eens terug.

Ook was al duidelijk dat er in 2025 op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen moeten liggen, maar het totaalpakket aan plannen is omvangrijker.

Zo wordt er onderzoek gedaan naar zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen, een zonneveld aan de Meijewetering in Leidsche Rijn en drijvende zonnepanelen op een deel van de Haarrijnseplas. Dit zou energie kunnen opleveren voor respectievelijk 1250, 180 en 1400 huishoudens.

Haarrijnseplas

Het haalbaarheidsonderzoek naar zonne-energie-eilanden op de Haarrijnseplas zit in de afrondende fase. Uit het onderzoek blijkt dat zonne-energie op de Haarijnseplas te combineren is met de recreatie en ecologie in het gebied. De eilanden zijn nodig om de ambitie voor een energieneutrale woonbuurt Haarrijn te realiseren.

Op grond dat in eigendom is van de gemeente bij de Meijewetering onderzoekt de gemeente met een bewonersinitiatief de mogelijkheden om een (klein) zonnepark te ontwikkelen.

Daken in de stad

De gemeente ziet verder dat er zeker bij grote daken in de gemeente nog veel winst is te behalen. Er komen acties om eigenaren van grote daken te stimuleren om zonnepanelen te nemen. Er komt ook financierings- en constructieadvies voor deze eigenaren.

Verder wordt onderzoek gedaan naar aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater om van het gas af te kunnen. De gemeente stelt echter dat er nog veel onderzoek nodig is op dit gebied.

Voor het opstellen van het conceptbod en de eerste versie van de RES zijn landelijke middelen beschikbaar gesteld. Voor de regio U16 is een rijksbijdrage van 1.664.298 euro voor de jaren 2019-2021 beschikbaar gesteld. Daarnaast draagt de gemeente voor 2020 en 2021 jaarlijks ongeveer 100.000 euro bij.

Vanwege het coronavirus kan het zijn dat niet alle gemeenteraden een uitspraak over het bod hebben kunnen doen voor deze deadline.

22 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Die klimaatwet deugd niet omdat deze is afgedwongen met verkeerde informatie. Dus alles wat daaruit voortkomt is waanzin waar slechts enkelen heel rijk van worden.

  We stevenen intussen af op een forse wereldwijde recessie dankzij corona.
  Dat betekend dat de middelen welke voor klimaat zijn gereserveerd, nu moeten worden ingezet om de economie te redden, de zorg te verbeteren, werkgelegenheid te stimuleren en etc. in een maatschappij die enorm zal veranderen als gevolg van corona.

  De USA (nu al 2.000 miljard) en EU (nu al 1.000 miljard) kunnen geld bijdrukken (quantitive easing) tot ze een ons wegen, de waarde van dat geld staat en valt met het vertrouwen van de gewone mens in de economie (en dus bestuur).
  Veel van die bijgedrukte 3.000 miljard zal ‘verdampen’ op de beurs of in zakken van beleggers verdwijnen ten koste van het vertrouwen van de gewone man in de economie en bestuur.

  Er wordt in dit artikel al gesproken over “financierings- en constructieadvies” voor dakeigenaren die toch echt zelf de investerings- en onderhoudkosten van zonnecellen moeten gaan dragen. Terwijl er door de overheid (onder druk van gesubsidieerde activisten) marktomstandigheden worden gecreeerd waarbij dit in de nabije toekomst niet eens rendabel meer is om er in te investeren.

 2. Fred

  Aangeboden subsidie heb ik al tig jaar geweigerd aan te nemen om drie redenen:
  – het geven van subsidie betekent hogere belasting voor (vrijwel) iedereen, daar ben ik tegen,
  – als iets zakelijk zinvol is deed ik het al zonder subsidie,
  – als derden mij attendeerden op te ontvangen subsidie pareerde ik het anbod altijd met de kreet “dan kan ik al het werk doen en jullie strijken een deel ervan op, nee bedankt”.
  En armer werd ik er niet van, wel rijker.

 3. Henk

  Hoe groen is groen links? Het laatst overgebleven stukje groen en open water worden volgebouwd met zonnepanelen. Grote stukken natuur en weiland om Utrecht heen zijn vervangen voor eengezinswoningen met stenen tuinen. Bomen gekapt, om plaats te maken voor asfalt van busbaan en fietspad.

  Het ideaalbeeld van groen links over de natuur is niet het mijne in ieder geval. Welkom op de grote stenen vlakte die de gemeente Utrecht heet. Met hier en daar n park. Ter compensatie.

  Er is werkelijk geen enkel stuk groen van formaat over in de gemeente Utrecht.

  Bedankt groen links!

 4. Peter

  Je hebt niks aan de economie zonder mensheid, koel hoofd.

  De mensheid kan in de toekomst alleen maar voort blijven bestaan door heel veel aan de dreigende klimaatverandering te willen doen.

  Je hebt je in de luren laten leggen door een aantal charlatans die onder invloed van de erg grote en machtige bedrijven staan. Klimaat en economie hebben nogal veel met elkaar te maken.

  We kunnen als mens na deze corona crisis alleen blijven voortbestaan, als we het roer nog drastischer om gooien dan er nu in de plannen staat.

  We kunnen alleen in deze wereld en op deze planeet wonen in harmonie mat stuur, milieu, dier en mens.

  Hoogste tijd om dat nu eens te gaan realiseren.

 5. René

  @ Koel Hoofd: Verkeerde informatie? Waanzin waar slechts enkelen heel rijk van worden? Dus u gaat net als Wilders en Baudet liever af op wat door multinationals als Shell gesponsorde, door zichzelf tot ‘klimaatwetenschappers’ benoemde figuren beweren? En u spekt net als Wilders en Baudet liever de aandeelhouders van clubs als Shell en allerlei dubieuze arabische en andere dubieuze oliestaten, die met uw benzinegeld onder meer weer IS-achtige bewegingen financieren? Om te zeggen dat u uw naam hiermee geen eer aan doet, is een schot voor open doel. De economie – waar u zich kennelijk meer zorgen om maakt dan om het milieu, terwijl milieuvervuiling veel meer slachtoffers maakt dan het Corona-virus – kan ook groen worden gered. Besturen is vooral vooruitzien!

 6. Massegast

  @Henk — Inderdaad, Groen Links heeft wat bomen neergehaald. Bekijk eens 20-jaar oude foto’s van het Stationsgebied en vergelijk het met de situatie nu. Schrikken. Er worden wat sprietjes als compensatie geplant, maar als die groot zijn dan lig ik er onder. Groen Links heeft zich ontpopt als Versteend Links!

 7. cas

  @ peter… het is een middenweg, jij hebt je ook door de verkeerde mensen laten inspireren door dit doem scenario op tafel te gooien. En laten we het aub niet over klimaat hebben maar over milieu. Klimaat gaat de mensheid nooit kunnen veranderen, milieu kunnen we wel beter mee omgaan.
  en wat betreft die subsidies en een groepje rijk worden…. Ik krijg belasting verhogingen maar zie alleen het dividend stijgen van onze groene energie leveranciers… en subsidies naar schimmige clubs toenemen… Het geld wordt gewoon niet goed besteedt.

 8. waldorff

  @cas. Dat de mens het klimaat NIET zou veranderen is al lang gedebunked:
  https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatverandering
  https://climate.nasa.gov/evidence/

 9. Scherpschutter

  @Peter 23:56

  Prachtig. Klein miniem minuscuul vraagje: van welk geld…?

 10. Peter

  @ Cas

  Welke verkeerde mensen?

  je bedoelt 95% van alle gerenoveerde klimaatwetenschappers van zo goed als alle universiteiten ter wereld?

  Hou nog toch eens op met harde wetenschappers dubieuze figuren te noemen.

  Dit zijn zo’n beetje de slimste koppen op aarde in dit vakgebied en de kennis van deze mensen ontstijgt de kennis van een leek (99% van alle mensen op aarde) ruim- en ruimschoots.

  Dus nee, ik heb me zeker niet laten inspireren door de verkeerde mensen.

  Ik laat mij leiden door de enige mensen met kennis van zaken. En dat zijn reaguurders op sociale media en bepaalde charlatans in de politiek ook niet.

  En ik erger mij dood aan het grote bedrijfsleven die ineens het groene goud ontdekt hebben. Dit doet namelijk de echte veranderingen die mogelijk zijn te niet, omdat het alleen weer om geld verdienen gaat. We moeten juist van een systeem af, wat alleen gebaseerd is op constante groei (want constante groei van geld voor de enkelen op deze aarde). Dat is niet houdbaar en daardoor is de meerderheid van alle mensen op aarde steeds slechter af. Financieel gezien, maar ook op milieu- en klimaatgebied.

  Het feit dat de rijken steeds minder belasting betalen en u steeds meer zit hem in het stemgedrag en het beleid van met name de rechtse partijen. Die komen op voor de rijken en zijn slecht voor de middenklasse en de armen. Ook Forum en PVV stemmen continu (dat roepen ze niet van de daken) in met maatregelen die de rijken en het grote bedrijfsleven bevooroordeeld en de grote man benadelen. Daardoor betalen groet bedrijven zo goed als geen belasting. Dat is simpelweg te checken door het stemgedrag op moties en initiatieven in de tweede kamer door te nemen en te bekijken.

  Die kan iedereen vrij bekijken: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO_rGpkbjoAhUrIMUKHeFFDRUQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fkamerstukken%2Fstemmingsuitslagen&usg=AOvVaw3KHC-1s0rSi0LQb0MhCCO-

 11. cas

  @ Peter,

  De wetenschap heeft zowel de pro als de anti klimaatverandering beide kanten op kritisch onderdelen onderuitgehaald. Het klimaat model zelf is natuurlijk compleet fraude gevoelig door een oneindigheid van parameters en input die je kan verwerken, en zo te manipuleren is dat elke gewenste uitkomst mogelijk is.
  Los daarvan moeten we minder uit de grond halen en veel minder zooi erin tergstoppen.

  Hoe wij met geld omgaan is ander hoofdstuk, ik ben alleen boos over de immense verspillingen van belastinggeld (mijn geld) op hogere niveaus… begin maar in brussel….

 12. Koel Hoofd

  @Peter en René
  Het wordt mensen aangeleerd om de wetenschap te geloven. Het “witte jas effect”: als de expert het zegt zal het wel zo zijn.
  Echter, de enige consensus onder klimaatwetenschappers is: het klimaat verandert en de mens heeft daar ook debet aan. Daar hebben klimaat wetenschappers laatst nog eens 15.000 wetenschappelijke onderzoeken voor tegen het licht gehouden om tot deze briljante conclusie te komen. Maar de wetenschap is per definitie verdeeld over alles omdat de theorie van een wetenschapper bewijzen tot vooruitgang in de wetenschap leidt. Dus een echte wetenschapper is kritisch op het werk van zijn peers, een pseudowetenschapper neemt alles klakkeloos aan.

  Het probleem is:
  Er zijn klimaatwetenschappers die denken dat ze dat wel “even” kunnen oplossen. Dat is menselijke arrogantie, de domme kale aap die met een werktuigje speelt en zichzelf god waant.
  Er zijn ook wetenschappers die zeggen dat klimaat, milieu, mens, economie zeer nauw met elkaar verweven zijn. Die zeggen het klimaat is onbeheersbaar omdat de mens het milieu exploiteert voor de eigen behoeften en wensen bevrediging waar de economie op is gebaseerd. Zij hebben gelijk, maar hun wetenschap is voor de massa te complex om te begrijpen.

  Helaas, die laatste groep wordt door de linkse eco-activisten systematisch afgeschilderd als klimaatontkenners, rechtspopulisten en meer van die denigrerend bedoelde termen. Gewoon, omdat ze de complexe theorien erachter niet begrijpen maar er wel een mening over hebben. Daarmee slaat de groene duurzame linkse activistische elitaire spectrum elke discussie -welke tot een genuanceerde constructieve oplossing kunnen leiden- effectief dood zodat de eigen ideologie het dominante wereldbeeld wordt. Met alle negatieve gevolgen van dien.
  Want de menselijke geschiedenis leert ons keer op keer op keer, dat een dominante ideologie compleet intolerant is ten opzichte van alle andersdenkenden.

  Dus Utrechters moeten nu zonnecellen op hun daken gaan leggen, deze zelf gaan betalen (ook subsidie hebben ze zelf betaald dmv belasting), zonder dat het economisch rendabel is, verhoogd risico op schade en brand geeft, en die cellen met milieubelastende grondstoffen ook weer na 7-10 jaar op de schroothoop belanden. Wat is het rendement? Ze moeten er een warm gevoel van binnen van krijgen want in hun huizen is het koud omdat het netwerk de fluctuaties in energie niet kan opvangen.

  De enige die hier baat bij hebben zijn de mensen die er in geloven want die kunnen geld verdienen door hun ideologie te verkopen. Het doet mij altijd erg sterk denken aan ‘aflaten verkoop’, je reinste oplichterij om een plekje in een niet-bestaande hemel te krijgen.

 13. Toine Goossens

  @Scherpschutter,
  Van het geld dat ik heb verdiend door, op uw advies, short te gaan. -:)

 14. Toine Goossens

  Zonnepanelen is het investeringsinstrument voor de leek:

  Vanaf dag 1, 13% rendement op je eigen geld. Het risico is gering. Energie is altijd nodig. Bijkomend voordeel, je onafhankelijkheid groeit. Doen, juist nu.

 15. Scherpschutter

  @Toine Goossens 17:19

  Yep. Het was een bloedbad op de beurzen. Bukken en oprapen…

  Maar het is wel een serieuze vraag natuurlijk, Toine! Waar denken alle lieden hierboven in de huidige economie en financiele crisis in vredesnaam een energietransitie van 1000 miljard (alleen in NL al) van te betalen, al helemaal nadat Nederland zo ook nog Spanje, Italie, Griekenland en Frankrijk heeft mogen redden met Eurobonds of hyperinflatie? Het geld was er al niet voor de coronacrisis…Laat staan nu.

  Er is helemaal geen geld voor een energietransitie. Nergens. Nul.

  P.s: houdt u overigens ook zeker de goudprijs in de gaten de komende drie maanden…Fysiek is nu al heel heel moeilijk meer verkrijgbaar.

 16. Scherpschutter

  @Toine 17:26

  13% rendement op 5k tot 10k over een looptijd van 15 jaar is natuurlijk niet best…En heeft u dit keer trouwens WEL de afschrijving meegerekend of…? 😉

  Met een knipoog: zelfs beursgorilla Jacko (letterlijk een gorilla) doet het beter dan u. Die versloeg in de laatste 14 van de 18 jaar de AEX. Komt u aan met uw 13% over de looptijd zonder afschrijving mee te rekenen… 😉

 17. Toine Goossens

  @Scherpschutter

  Als iedere burger de beurs op gaat dan is de lol er snel vanaf.. Dat wordt een bloedbad.
  Dan is € 700 besparen op een investering van € 5.400 verstandiger. De energiebelasting gaat omhoog en het rendement gaat omlaag. € 700 is reëel. Totale opbrengst over 15 jaar € 10.500, een winst van € 5.100. Wie niet investeert laat die winst liggen. Ik noem dat dwaasheid.

  De Corona crisis laat zien dat afhankelijkheid een groot risico is. Zonnepanelen vermindert die afhankelijkheid. Overdag altijd elektriciteit beschikbaar.
  Wie de onafhankelijkheid nog belangrijker vindt dan de winst, investeert de € 5.100 in een eigen batterij. Dan blijven ‘s nachts ook nog eens de lampen branden. Jacko gaat dat beslist doen, anders komt zijn handel in gevaar.

 18. Toine Goossens

  @Scherpschutter,

  Nederlanders beschikken over 176 miljard aan bank- en spaartegoeden. Daar steken de 20 miljard van Hoekstra voorlopig schril bij af. Nu investeren is tegen de markt ingaan. Daarom ging Jacko short.

  Nu investeren toont vertrouwen. Dat vertrouwen is essentieel om uit de crisis te komen. Energie-investeringen zijn dan de veiligste optie.

 19. HArry

  Koel Hoofd heeft het zeer goed verwoord. De uitkomsten van de klimaattafels hebben geen enkele democratische nog grondwettelijke grondslag. Dit komt omdat op geen enkele wijze het volk is betrokken in de opstelling of goedkeuring van zowel de energie als de klimaatwet.

  Het RES uitvoeringsinstrument is daarom net zo ongrondwettelijk als waar het uit voort vloeit. Het uitvoeren van het RES is aldus net zo strafbaar onder de rechten van de mens.

  Nog erger is dat het RES een dictaat Is waar de lokale lees gemeentelijke en provinciale politiek niets meer tegenin kunnen brengen. Dit getuigt aldus meer van een dictatoriale aanpak.

  Alleen al hierom dienen deze tafels, plannen en wetten te vuur en te paard bestreden te worden. Klimaat is verworden tot onderdrukking van het volk met totalitaire maatregelen.

  En dan laat ik de zin of onzin van deze maatregelen nog even rusten.

  Waar we overigens voor moeten waken Is dat klimaatreddende subsidie jagers, nu onze ogen en aandacht gericht zijn op een echte levensbedreigende crises, achter onze rug snel de zaken definitief gaan vastleggen. Ze hebben namelijk al laten zien weinig op te hebben met de wensen van het volk.

  Daarom pleit ik voor een algehele stop van het aangaan van enige klimaatverplichting mede door de huidige reductie van het klimaatgevaar gezien de terugval van de wereldwijde welvaart en uitstoot.

  Herbezinning is wat nodig is.

 20. Scherpschutter

  @Toine Goossens 10:08

  Dus u maakt op een bedrag van 5400 Euro over een periode van 15 jaar slechts 5100 Euro winst, en dat noemt u een ‘rendement’ van 13%…? LOL! Er gaat e.e.a. gruwelijk mis in uw rekensommetjes. U lijkt Jesse Klaver wel. 😉

  @Toine Goosens 10:19

  Het miezerige flutrendementje van zonnepanelen is niet eens genoeg om de inflatie de komende jaren te dekken…

  Maar goed! Het geld moet rollen de komende jaren! Ik hoop dat het u lukt iemand te overtuigen met de ondermaatse rekensommen. Waaraan het geld wordt uitgegeven doet er niet toe. Als het maar uitgegeven wordt.. 😉

 21. Jozias

  @ Cas en Koel Hoofd

  De wetenschap is helemaal niet verdeeld over de invloed van de mens op klimaatverandering.

  Die staat onomstotelijk vast en ook dat door ingrijpen effecten te behalen zijn.

  95% van alle klimaatwetenschappers onderschrijft die mening en alle gerenoveerde universiteiten ter wereld doen dit ook. De enige die twijfels zaaien, zijn de wetenschappers die door de lobby van de grootste vervuilers ingehuurd zijn om de zaak bewust te beïnvloeden. Dit is o.a. in Nederland gebeurd. Is laatst naar buiten gekomen.

  En ja, experts zijn experts. Het is maar beter in dit soort gevallen naar ze te luisteren dan gewoon je natte vinger in de lucht te steken en zonder kennis van zaken maar lekker te roeptoeteren.

 22. Koel Hoofd

  @jozias
  Goed lezen is ook een kunst.

  Staar je niet blind op de wetenschap, het staat en valt met de visie, kennis en kunde van de wetenschapper. Helaas zijn die niet altijd even intelligent als dat ze doen voorkomen. Ik ken te veel PhDs die klakkeloos de bullshitresultaten in een paper voor waar aannemen zonder te controleren of het gepresenteerde wel klopt. Men beperkt zich slechts tot de samenvatting aan het begin en de conclusies in het einde, kijkt heel kort naar de grafiekjes in het midden en leest al nooit de appendix. Is dat wetenschap beoefenen of slechts elkaar hersenloos napraten?

  Ik ben niet de enige die dit opvalt. Kritische en alerte hoogleraren luiden zelf ook de noodklok over de slechte kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Maar het wordt pas echt kwalijk als het beleid op die onzin wordt gebaseerd. En dat is precies wat er nu gebeurd.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).