Feiten en cijfers bij de Utrechtse vluchtelingenstroom | De Utrechtse Internet Courant Feiten en cijfers bij de Utrechtse vluchtelingenstroom | De Utrechtse Internet Courant

Feiten en cijfers bij de Utrechtse vluchtelingenstroom

Feiten en cijfers bij de Utrechtse vluchtelingenstroom
Volgende week dinsdag 10 november is er een uitgebreide commissievergadering in de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen. Het college van B&W heeft vooruitlopend op die vergadering feiten en cijfers naar buiten gebracht in een raadsbrief en een factsheet, zie boven.

Volgende week dinsdag 10 november is er een uitgebreide commissievergadering in de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen. Het college van B&W heeft vooruitlopend op die vergadering feiten en cijfers naar buiten gebracht in een raadsbrief en een factsheet, zie boven.

In de raadsbrief valt onder meer te lezen dat Utrecht ook in de toekomst niet aan crisisopvang voor 72 uur gaat doen, maar zich gaat richten op langer durende opvang zoals dat nu ook het geval is. Ook is de gemeente nog altijd op zoek naar een tijdelijke asielzoekerscentrum voor 250 personen. Hiervoor zijn momenteel twee plekken in beeld. Daarnaast hoopt de gemeente voor 2016 duidelijkheid te hebben over een tweede vast AZC in de stad.

Satushouders

De statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) die in Utrecht gehuisvest worden, worden volgens de COA-systematiek aan Utrecht gekoppeld. De statushouders uit AZC Utrecht worden voor een groot deel ook elders in Nederland gehuisvest. De aan Utrecht toegewezen statushouders worden door de vijf Utrechtse corporaties (Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest) gehuisvest.

In de loop van dit jaar zijn, tot en met 24 oktober, 535 personen gehuisvest in 295 woningen. Dit betekent dat dit jaar nog 225 statushouders een woning moeten krijgen.

Inburgeringscursus

Veel asielzoekers in de noodopvang in de Jaarbeurs hebben laten weten het liefst zo snel mogelijk te willen beginnen met het leren van de taal. Een complicatie is, dat wie in het Utrechtse AZC verblijft meestal een woning krijgt in een andere gemeente, terwijl Utrecht statushouders huisvest die merendeels uit AZC’s in andere gemeenten terecht komen. Dit zou een breuk in vroeg begonnen taalonderwijs kunnen betekenen. Daarom is het college met het Rijk in gesprek over de mogelijkheid van meer lokale uitplaatsing van statushouders, zodat integratie eerder van start kan gaan.

Financiering opvang

Op dit moment is er bij de gemeente 1,8 miljoen structureel beschikbaar voor Bed, bad, brood en begeleiding voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning. De uitspraak over het nieuwe bed, bad en broodbeleid heeft ervoor gezorgd dat het Rijk de gemeenten met zo’n regeling financieel tegemoet gekomen is. Utrecht heeft daarom eenmalig €2,4 miljoen ontvangen. Voor de komende jaren moet er nog gekeken worden of hiervoor extra geld vanuit de gemeente beschikbaar gesteld kan worden.

8 Reacties

Reageren
 1. Jan de Vries

  Jammer dat het begrip vluchtelingen en asielzoekers altijd door elkaar gehaald wordt.
  Vluchtelingen zijn uiteraard van harte welkom en zullen willen terugkeren naar eigen land zodra het veilig is.
  Asielzoekers willen zich hier permanent vestigen.
  Waarom wordt daar in de media niet een duidelijk onderscheid in gemaakt? Is het misschien omdat er onder de noemer “vluchteling@ erg veel gelukszoekers Europa binnenkomen?

 2. Wilko

  @Jan de Vries
  Volgens mij is dat het verschil niet.

  Vluchtelingen zijn in Nederland per definitie asielzoekers. Asielzoekers zijn niet altijd vluchtelingen.
  Wanneer ze een status hebben gekregen zijn ze gecontroleerd en krijgen ze asiel omdat ze vluchteling zijn.

  De tweedeling die jij bedoeld, bestaat niet.

 3. Wim Vreeswijk

  Het beste is om een bindend(!) referendum hierover uit te schrijven in hoeverre de bevolking wel mee werken aan massale migratie en verdere achterstalling bij de toewijzing van huurwoningen.

 4. Frank van der Pol

  Een referendum vraagt een ja of een nee, een voor of een tegen. Je kunt er dus niet, zoals je suggereert, mee peilen *in hoeverre* de bevolking ergens aan mee wil werken. Een sterk genuanceerd ‘ja, mits’ of ‘nee tenzij’ is bij een referendum niet mogelijk. En juist dat zijn de nuances waar we het parlement voor hebben en die in dit debat zo broodnodig zijn.

  Met een referendum kun je hooguit vaststellen *welk deel* er mee wil instemmen. Maar daarmee weet je nog niet onder welke voorwaarde(n) dat is. Dat maakt een bindend referendum juist voor dit feit niet de beste keuze.

  Dit afgezien van het feit dat de kracht van onze democratie niet zit in het feit dat een beslissing genomen wordt door een meerderheid, want dat is een hele magere, puur technisch-administratieve uitvoering van de democratie.
  De kracht van een gezonde democratie zit in het feit dat de meerderheid in zijn besluitvorming rekening houdt met de wensen van de minderheid.

  Van ‘massale migratie’ is daarnaast vooralsnog geen sprake. Althans niet zoals begin negentiger jaren. Een periode waarin er aanmerkelijk minder moeite was met de vluchtelingenstroom. Er was destijds kennelijk bij veel mensen een aanmerkelijk groter empathisch vermogen.

 5. Kees B

  Massale migratie? Wim Vreeswijk weet het weer fantastisch te overdrijven. Hij en zijn Neo Nazi vriendjes doen het voorkomen alsof Nederland en vooral Utrecht wordt overspoeld met migranten.
  Wim Vreeswijk vindt zichzelf zo’n goede Nederlander, dat hij maar al te graag op de foto ging met de Zwarte Weduwe Rost van Tonningen.
  Wim Vreeswijk het wordt onderhand wel eens tijd dat u gaat emigreren.
  U mag zelf kiezen waar naar toe, als het maar niet in Europa ligt. Syrië of Eritrea misschien? Daar kunnen we nog wel een referendum over houden.

 6. Kees B

  Massale migratie? Wim Vreeswijk weet het weer fantastisch te overdrijven. Hij en zijn Neo Nazi vriendjes doen het voorkomen alsof Nederland en vooral Utrecht wordt overspoeld met migranten

 7. Frank van der Pol

  @redactie:
  Ik heb er alle begrip voor dat jullie berichten modereren, maar het wordt erg oninteressant om nog iets zinnigs bij te dragen als de criteria voor het niet doorlaten van een bericht zo helder als rioolwater zijn.

  Enige tijd geleden schreef ik een zeer gematigde inhoudelijje reactie op Wim Vreeswijk onder mijn eigen naam en met www adres, dus met open visier, over het feit dat ik een referendum over vluchtelingen niet het beste democratische middel acht omdat het geen nuancering in de vorm van ja mits of nee tenzij toelaat. Dat bericht vind ik niet terug en is dus kennelijk geweigerd. Mij is volkomen onduidelijk waarom.

  Een reactie van Kees B echter, waarin Wim Vreeswijk botweg betiteld wordt met ‘hij en zijn nazi vriendjes’ gaat gewoon door.

  Kennelijk hebben jullie niet door dat een dergelijke willekeur en gebrek aan heldere objectieve criteria tot gevolg heeft dat jullie je objectiviteit als journalistiek medium volkomen te grabbel gooien.

 8. Kees B

  @Frank van der Pol,
  Ben het volledig met je stelling eens.
  Mijn schrijven was in eerste instantie ook niet gepubliceerd.
  Ik ben mij er bewust van dat mijn commentaar op Wim Vreeswijk nou niet bepaald bij draagt aan de discussie over het vluchtelingen beleid. Mijn oprechte excuses aan jou hiervoor. Maar, van de stellingen die Wim Vreeswijk ventileert in dit medium over het asielbeleid, heb ik onderhand de buik vol.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).