‘Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College in Utrecht’ ‘Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College in Utrecht’

‘Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College in Utrecht’

‘Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College in Utrecht’
Er is beslist géén gebedsverbod op het Leidsche Rijn College in Utrecht. Dat meldt de school in een reactie op commotie die is ontstaan naar aanleiding van de vraag van een groep leerlingen voor een gebedsruimte in het schoolgebouw. De schoolleiding ziet zo’n ruimte niet zitten, maar van een verbod op bidden is absoluut geen sprake.

Er is beslist géén gebedsverbod op het Leidsche Rijn College in Utrecht. Dat meldt de school in een reactie op commotie die is ontstaan naar aanleiding van de vraag van een groep leerlingen voor een gebedsruimte in het schoolgebouw. De schoolleiding ziet zo’n ruimte niet zitten, maar van een verbod op bidden is absoluut geen sprake.

Op het Leidsche Rijn College (LRC) is bidden gewoon toegestaan, mits dit in de eigen tijd van de leerling plaatsvindt en op een plek waar anderen niet gestoord worden, schrijft de school op hun website. Op de openbare school is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuigingen. “De school respecteert het recht op godsdienstvrijheid, binnen de kaders van de wet”, aldus het schoolbestuur.

Door leerlingen en de school wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gebedsruimtes in het schoolgebouw. Zo wordt momenteel de optie van ‘stilteruimtes’ onderzocht, “waar mensen met en zonder religieuze achtergrond terecht kunnen voor een moment van stilte, zonder dat deze ruimte door een bepaalde groep wordt geclaimd”.

Langlopende discussie

Vorig jaar november werd er door leerlingen een petitie gestart voor een gebedsruimte op het Leidsche Rijn College. Die petitie leverde ongeveer 1450 handtekeningen op. De schoolleiding gaf daarop aan dat zij niet van plan waren om leerlingen de gelegenheid te geven om in het gebouw of tijdens schoolactiviteiten te bidden. ‘’Wij zijn immers een school en geen gebedshuis’’, luidt de reactie van de schoolleiding.

Voor de fracties DENK, Bij1 en Student & Starter was dat reden om afgelopen januari vragen te stellen aan onderwijswethouder Eelco Eerenberg. Die liet weten de lijn van het schoolbestuur te volgen. “Vanwege het karakter van het openbaar onderwijs is het zo dat er enige neutraliteit nageleefd moet worden. Er mag gebeden worden, maar er is geen recht op een gebedsruimte.’’

Eerenberg refereerde daarbij aan een uitspraak uit 2000 van de Commissie gelijke behandeling (het huidige College voor de Rechten van de Mens). Die kwam in een soortgelijke kwestie bij het Amsterdamse Caland Lyceum tot het volgende oordeel: “Een school mag moslimleerlingen niet verbieden te bidden, maar heeft ook geen plicht om een speciale ruimte daarvoor ter beschikking te stellen”.

De middelbare school wil verder in gesprek gaan met verschillende betrokkenen, waaronder leerlingen en ouders over hoe iedereen zich thuis kan voelen op de school, zonder mensen uit te sluiten.

21 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Dat is buitengewoon goed nieuws. Fijn dat christelijke, joodse, hindoe, moslim en andere geloven ongestoord hun gebed kunnen uitoefenen in deze ruimdenkende en openbare school. Dat zal vast geen enkel probleem opleveren. Proest.

 2. rmn

  Het is typerend voor de tijdsgeest dat bepaalde groepen onder het mom van inclusiviteit een uitzonderingspositie proberen te claimen. Laten we met zijn allen hopen dat de Wethouder en het bestuur de rug recht houden en niet zwichten voor de morele armoede van enkele ontwaakte politici.

 3. Geenstijl@Utrecht

  Religie hoort achter de deur thuis,en zeker niet op een openbare school,het is zorgelijk dat religieuze stromingen desondanks toch blijven doordrammen.

 4. Bill

  Goed dat de wethouder en de school hun rug rechthouden. Geloven is iets voor thuis, zonder claimgedrag in openbare ruimtes, zoals op een openbare school.

 5. Vrijheid

  Uhmm waarom zou dat niet mogen wie raak je hiermee of beschadig je hiermee? Wat is toch de probleem van de mens? Is iemand die niet gelooft beter als die wel geloofd? Wat een onzin wat een drama voor niks een gebedje kost hooguit 5 minuten. Een stilteruimte moet er voor iedereen zijn die het nodig heeft. We leven in een vrije wereld waar alleen echte onrecht gestraft moet worden. Discriminatie is onrecht die keihard aanpakken!!

 6. Binnenstadbewoner

  Deja vu. Aan een hogeschool – niet de HU – exact dezelfde discussie van heel nabij meegemaakt. Islamieten wilden gebedsruimte. Kon eerst absoluut niet want het is openbaar onderwijs, er zijn genoeg moskeeën in de buurt en lokalen zijn schaars. De druk werd groter en verzoek werd vele malen herhaald. Progressieve studenten en docenten in medezeggenschapsraden gingen er zich mee bemoeien en waren het er zonder discussie over eens dat hier gefaciliteerd moest worden. Uitkomst: geen moskee wel een stilteruimte ‘zodat er bijv. ook aan yoga kan worden gedaan’ voor wie juist daar behoefte aan heeft. Praktijk: lokaal is een moskee geworden. Yogi zijn nergens te bekennen (kijken wel uit). Omdat het formeel geen moskee mag zijn, moeten aan het eind van de dag alle bidmatjes etc. weg zijn. Dat gebeurt ook, maar first thing in the morning : alles is teruggeplaatst. Daarna kwam de wens of eis eigenlijk dat mannen en gescheiden zijn dus maakte men onderling een bepaalde verdeling van zaalgebruik over de week. Emoties liepen hoog op. Beveiliging was nodig. Daarna kwamen er klachten dat mannen steeds hun voeten in de WC’s wassen.

  En zo gaat dat verder en verder …. . Nu is er geen weg meer terug. Gratis advies voor schoolbestuur: harde lijn trekken en niets toestaan, is echt de beste optie. Je voorkomt er veel problemen mee.

 7. Claudia M.

  Er zijn 52 moslimlanden waar bidden voorgaat op werk en studie, hier echter pas na werk en studie. Bidden is voor thuis en het gebedshuis en als dat niet bevalt, is het wellicht een idee om beter naar een moslimland te verhuizen.

  Het gebed mag, als daar een reden voor is – werk en studie – ook gerust uitgesteld worden om op een later geschikter moment te worden ingehaald. Met het aantal bestaande gebedshuizen moet het dan op weg naar huis toch mogelijk zijn daar even binnen te wippen?

 8. Nico

  Als je wilt bidden kan dat overal daar is geen ruimte voor nodig maar wil je per se zo een gebedsruimte welke deze school niet heeft of wil ga dan naar een andere school waar ze dat wel hebben en drijf je zin niet door.

 9. Ihsan

  Bidden doe je in je hoofd, daar val je anderen niet mee lastig. Ruimtes op school zijn voor onderwijs, niet voor zaken die de ontwikkeling van jongeren enkel in de weg staan, zoals religie. Zulke gebedsruimten worden trouwens nooit gebruikt, behalve om stiekem te blowen.

 10. Mien Dobbelsteen

  Een openbare school is niet voor niets een openbare school. Hier hoort zichtbare, hoorbare en onzichtbare religie NIET thuis. Ga dan naar óf een interconfessionele school óf een islamitische school.. Want daar ging het om. Schrijf dat er dan ook even bij.

 11. Geenstijl@Utrecht

  Maar laten we lekker weer voorover buigen en toegeven,daar zijn we in Nederland erg goed in geworden,te tolerant tegen intolerantie.

 12. Wil

  Heee psssst god bestaat niet en bidden heeft dus niet veel zin…

 13. Stef

  Als je het ik vraagt, is het van de zotte dat dit aan de orde is op een openbare school. Gebed en religie is iets voor thuis, niet iets voor op een openbare school. Ik sluit me aan bij de andere acties dat het gevaarlijk is om dit toe te staan. Er zijn voldoende alternatieve plekken beschikbaar, bijvoorbeeld de islamitische school nog geen kilometer verder op.

  Laten we vooral hopen dat het schoolbestuur de poot stijf houdt en zich aan de normen en waarde van de organisatie houden. Dat is een veilige omgeving voor iedereen zonder uitzonderingsposities.

 14. TB

  Volg hier de meeste reacties. We hebben scheiding van kerk en staat.
  Op school doe je kennis op. Bidden doe je in je eigen tijd thuis of op een daarvoor bestemde plek in een gebedshuis.
  Kortom volledig eens met het bestuur en wethouder.
  Bovendien er wordt gesteld dat er gevraagd wordt om een plek om te bidden, maar het komt uiteraard maar uit een hoek. Daarom ook vragen van DENK en Bij1 en niet vanuit de christelijke partijen…

 15. Kees feestbeest

  Religie is vergif voor het volk,zei ooit eens een wijs man,en gelijk heeft hij gehad.
  Geen Religie op openbare scholen,heel erg simpel toch.

 16. Klaasjan

  @Feestbeest
  Het gaat om opium. Van of voor het volk? Dat hangt ervan af welke wijze man u bedoelt.
  Met uw conclusie ben ik het eens. Ik ga zelfs verder en pleit voor alleen maar openbare scholen.

 17. Lombokker

  En binnenkort komt er waarschijnlijk een “stilteruimte” die, zo zal ons verzekerd worden, toegankelijk zal zijn voor aanhangers van ALLE godsdiensten. Maar in de praktijk uitsluitend zal worden gebruikt door de gelovigen van slechts één religie.

 18. Peter

  Als je als niet-gelovige naar een Islamistische school gaat moet je niet gaan klagen over de toeter voor het dagelijks gebed. Als je als gelovige naar een openbare school gaat moet je niet vragen om een gebedsruimte.

 19. Pee

  De angst om dit te verbieden is groot omdat je anders het stempel ‘ racist ‘ krijgt , met de nodige dreigementen waar niets aan gedaan word.
  Ze moeten maar eens een keer ‘ nee ‘ accepteren want daar hebben ze nogal moeite mee.
  Nederland geld ondertussen meer dan 600 moskeeën.
  Genoeg dus om daar naar toe te gaan.
  En wat gaan ze doen als de overige leerlingen geen gebedsruimte willen en in de meerderheid zijn?
  Bidden is niets anders dan een vorm van hopen .
  Religie word gewoon misbruikt om zaken gedaan te krijgen en dat moet anno nu , in de 21ste eeuw, maar eens afgelopen zijn .
  Geloof=politiek=oorlog.

 20. Katja

  Bidden die je thuis maar. Gelet op de ontkerking in dit land kan deze wens alleen maar uit een bepaalde groep komen. Die zich er overigens niet allemaal naar gedragen in hun vrije tijd

 21. Claudia

  Waar zijn we toch mee bezig in dit land. Bidden. Op een openbare school. T wordt al gekker. Belijd je geloof lekker thuis.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).