Geen maatregelen nodig om visstand in Utrecht te herstellen na storing rioolwaterzuivering De Bilt Geen maatregelen nodig om visstand in Utrecht te herstellen na storing rioolwaterzuivering De Bilt

Geen maatregelen nodig om visstand in Utrecht te herstellen na storing rioolwaterzuivering De Bilt

Geen maatregelen nodig om visstand in Utrecht te herstellen na storing rioolwaterzuivering De Bilt
Archiefbeeld
Er hoeven volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) geen maatregelen genomen te worden om de visstand in Utrecht te herstellen, na de storing bij de rioolwaterzuivering in De Bilt. Wel blijft het waterschap de populaties de komende jaren goed in de gaten houden.

Er hoeven volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) geen maatregelen genomen te worden om de visstand in Utrecht te herstellen, na de storing bij de rioolwaterzuivering in De Bilt. Wel blijft het waterschap de populaties de komende jaren goed in de gaten houden.

In de zomer van 2023 was er een storing bij een rioolwaterzuivering in De Bilt. Hierdoor stroomde rioolwater het oppervlaktewater in, waardoor honderden vissen, waaronder grote exemplaren, in onder meer de Weerdsingel, Biltse Grift, het Zwarte Water en Natuurpark Bloeyendael te weinig zuurstof kregen en doodgingen.

Door dit incident was de visstand aangetast en het waterschap sprak destijds de hoop uit dat het systeem zich door migratie vanzelf zou herstellen. “Mocht echter blijken dat er flinke afwijkingen zijn, dan onderzoeken we of we maatregelen moeten nemen voor het herstel van de visstand”, zei loco-dijkgraaf Bert de Groot.

Binnenstad

Er is een onderzoek gestart en daaruit is gebleken dat er in de Biltse Grift minder vissen en soorten zijn gevangen ten opzichte van eerdere metingen. “Dit is waarschijnlijk het gevolg van de calamiteit”, is te lezen op de website van HDSR. In de Utrechtse binnenstad daarentegen zijn juist meer vissen gevangen. “Dit komt mogelijk doordat de vissen richting de stad zijn gezwommen tijdens de lozing van het vuile water.”

Het waterschap verwacht dan ook dat de visstand zich op korte termijn kan herstellen. “De populatie vis in de binnenstad is immers voldoende groot en de vissen kunnen vrij stroomop- of stroomafwaarts migreren tussen de binnenstad van Utrecht en de Biltse Grift.”

Maatregelen

Er is ook onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing en die is uiteindelijk niet gevonden. Wel zijn er maatregelen genomen waarmee zo’n storing in de toekomst sneller kan worden herkend en waarmee de medewerkers van het waterschap sneller kunnen inspelen op zo’n calamiteit.

Gekoppelde berichten

2 Reacties

Reageren
  1. de Roeptoeter

    Er is geen oorzaak gevonden nav de calamiteit?
    Dan weet je dus ook niet of je maatregelen zin hebben, je hebt immers een maatregel bedacht voor een niet bestaande oorzaak.

    Dit zou weleens wat verder onderzocht mogen worden (onderzoeksjournalistiek). Dit mag toch niet nog een keer gebeuren en je dient je protocollen in orde te hebben als waterzuivering.

  2. Stadsie

    Dit was echt een kleine milieuramp. Alles wat we de afgelopen 20 jaar hadden opgebouwd werd in een lozing gedood. Want wat zat er in het water waardoor al het zuurstof in de Singel verdween?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).