Geen nieuwe parkeerplekken nabij Wilhelminapark in Utrecht vanwege verdwijnen parkeerstrook Geen nieuwe parkeerplekken nabij Wilhelminapark in Utrecht vanwege verdwijnen parkeerstrook

Geen nieuwe parkeerplekken nabij Wilhelminapark in Utrecht vanwege verdwijnen parkeerstrook

Geen nieuwe parkeerplekken nabij Wilhelminapark in Utrecht vanwege verdwijnen parkeerstrook
Vanwege het opheffen van de parkeerstrook langs het Wilhelminapark in Utrecht, verdwijnen er zo’n dertig plekken en hierdoor neemt de parkeerdruk in de wijk waarschijnlijk toe. De gemeente zegt echter geen maatregelen te nemen om deze druk te verlagen.

Vanwege het opheffen van de parkeerstrook langs het Wilhelminapark in Utrecht, verdwijnen er zo’n dertig plekken en hierdoor neemt de parkeerdruk in de wijk waarschijnlijk toe. De gemeente zegt echter geen maatregelen te nemen om deze druk te verlagen.

Automobilisten parkeren al meer dan veertig jaar hun voertuig op een strook die tussen de Burgemeester Reigerstraat en Oudwijk, en langs het Wilhelminapark loopt, maar dit is eigenlijk niet de bedoeling. De bestemming van de strook is namelijk ‘groen’ en parkeren op deze plek is dus in strijd met het bestemmingsplan. Een aantal jaren geleden besloot Stichting Wilhelminapark dit aan te kaarten en na lang getouwtrek besloot de Raad van State onlangs dat de parkeerstrook moest verdwijnen en de gemeente besloot daarop, mede na een parkeerdrukmeting, het vonnis niet aan te vechten.

David Bosch van UtrechtNu! zegt zich nu zorgen te maken over de parkeercapaciteit in de omgeving. Uit de meting van de gemeente blijkt weliswaar dat er voldoende plekken zijn, maar de partij van Bosch ziet dit anders. “Wij zijn het hier niet mee eens en denken dat de daadwerkelijke impact van deze beslissing op de parkeerdruk zorgelijk zal zijn, met name gezien het hoge segment van de woningen in deze buurt, waar bewoners vaak één of meer auto’s bezitten.”

Vragen

Bosch heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Zo wil hij weten hoe het college ‘de verwachte toename van de parkeerdruk in de omgeving van het Wilhelminapark’ gaat aanpakken. Het college zegt op basis van de eigen meting dat er straks nog steeds voldoende plek is. “De parkeerdruk in het gebied zal waarschijnlijk toenemen na opheffen van de parkeerstrook, maar niet zodanig dat er maatregelen nodig zijn om de parkeerdruk te verlagen.”

Ook wil Bosch weten of het college bereid is te onderzoeken hoe de verloren parkeercapaciteit op andere plekken in de buurt gecompenseerd kan worden. In antwoord daarop schrijft het college dat het momenteel niet nodig is om de parkeerplaatsen te compenseren. “Dit is ook niet in lijn met ons beleid om jaarlijks tot 1 procent van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte op te heffen ten behoeve van lopen, fietsen, spelen, verblijven en groen.”

Belanghebbenden zoals omwonenden kunnen tot slot nog beroep indienen tegen het besluit om de parkeerstrook te verwijderen. Pas als de besluiten onherroepelijk zijn, wordt de strook daadwerkelijk opgeheven.

Gekoppelde berichten

34 Reacties

Reageren
 1. Peter Utreg

  Hahaha, moest erg lachen om de zinsnede “met name gezien het hoge segment van de woningen in deze buurt, waar bewoners vaak één of meer auto’s bezitten”. Waarom, meneer Bosch, hebben de bewoners van dit “hogere segment”, volgens u meer rechten dan bewoners van het “lagere segment” die niet de mogelijkheid hebben om per woning 2 auto’s te parkeren voor hun huis?

 2. Bert

  @peter

  Je weet toch hoe het werkt? De partijen waar zij op stemmen, moeten zorgen dat de “klimaat” maatregelen en andere plannen ten goede van hen komt en alle lasten zijn voor het gepeupel in sterrenwijk en zuilen.

 3. Nico

  Gokje, betaald parkeren…? Je haald parkeerplekken bij een park weg en dan gaat de parkeerdruk omhoog? Heel gek……
  Gemeente heeft u dit misschien van te voren bedacht om vlugger betaald parkeren in te voeren en zo ook vlugger meer geld binnen te harken?
  Neuh, zal toch niet dat is verkeerde gedachte van mij.

 4. Vincent

  Na 40 jaar wordt deze stuk land eindelijk gebruikt zoals het altijd bedoeld was 🎉

 5. R.Jansen

  Het pesten van autobezitters gaat maar door al zijn deze maatregelen eerder problemen verplaatsen dan oplossen want nu moeten mensen langer zoeken naar een parkeerplaats en zorgt dit ook voor extra uitstoot en verkeersoverlast in de omgeving, het is nog even wachten tot 2026 ( gemeenteraadsverkiezingen ) en hopen dat de schade beperkt blijft want met dit beleid blijft er niets meer over van het eens zo mooie Utrecht.

 6. Joes

  @ R Jansen

  Het waren ooit geen parkeerplaatsen, maar een park. Pas toen de auto alles en iedereen de openbare ruimte uitdrukte werden het parkeerplekken. Nu wordt het weer park, zoals het ooit en altijd bedoeld was. Er veranderd dus eigenlijk niet zoveel. Het gaat daarnaast om een tiental parkeerplaatsen, die heel vaak gedurende dag en avond leeg zijn en blijven. Niemand mist deze parkeerplaatsen. Je kent kennelijk het gebiedje niet echt.

 7. de Roeptoeter

  @Joes, niet een tiental, 30… die zijn vaak wel gedeeltelijk bezet hoor. De mensen die er het meeste last van zullen hebben zijn zij die op bezoek komen voor het park of bij familie/vrienden. De straten in Oudwijk kunnen heus nog voller gezet worden. Mochten de bewoners er zelf last van krijgen zullen ze weer naar de raad van state gaan om het besluit terug te laten draaien.

 8. Hoera

  @Nico,
  Zucht, weet je, als je iets niet weet dan houd je je mond. Maar jij gaat zonder enige kennis van zaken gewoon maar wat roepen. Wat een treurnis toch.
  In dit gebied is allang betaald parkeren dus de gemeente snijdt zich in de vingers als dat de bedoeling zou zijn geweest.
  Heel goed dat deze parkeerplekken verdwijnen! Nu nog bij de speeltuin.

 9. Peter Utreg

  @Bert Ik vermoed dat deze bewoners ut het “hogere segment” niet stemmen voor GroenLinks-PvdA, maar VVD of rechtser. Dus daar ga ik niet in mee,.

 10. De count

  Nico, het is al daar al lang betaald parkeren.
  Heel benieuwd of de hogere segmentmensen gelijker zijn dan anderen

 11. Nina

  Het autobezit is in Nederland groter dan ooit.

  De huidige bevolkingsgroei van 225.000 mensen per jaar in Nederland, behoeft meer van alles: voedsel, vervoer, infra, (fiets)parkeerplaatsen, drinkwater, energie, zorg, onderwijs, politie, meubels, verwarmen, woningen met inrichting, enz. enz.

  Minder is echt niet aan de orde zolang het aantal inwoners groeit.

 12. Inez

  Goed dat die parkeerplekken verdwijnen want als de Maliebaan is afgesloten wordt dit de route voor de vrachtwagens vanaf de Berenkuil naar de winkels in de Nachtegaal en Reigerstraat.

 13. de Kreek

  Ik weet het al nu komen er fietswrakkenstallingen voor in de plaats, waar ik ook kom is het een doorn in mijn ogen, dat er allemaal rommel tussen al die fietsenwrakkenstallingen blijf zitten, een verloedering voor iedere buurt. Ik hoop dat ze dat eens gaan aanpakken, maar dat zal wel te veel gevraagd zijn deze gemeente, (het brengt namelijk geen GELD op)

 14. Pieter

  @R.Jansen “en hopen dat de schade beperkt blijft want met dit beleid blijft er niets meer over van het eens zo mooie Utrecht” dus Utrecht is mooier met overal parkeerplaatsen ipv groen? Dan bent u vast groot van bepaalde Amerikaanse steden waar ze midden in het centrum gigantische parkeerterreinen hebben en geen groen.

 15. Boogschutter

  Omdat de auto een werkelijk absurd groot, – lees: totaal onevenredig deel – van de openbare ruimte opslokt en weinigen dit (willen) inzien, ontstaan al deze onzinnige protesten. Er is hier sprake van het teruggeven van het park wat van het park was, namelijk: een strookje grond wat groen hoort te zijn.
  Mij verbaast altijd weer de blindheid van het overgrote deel der Nederlanders wat de auto, als grootste beslaglegger op de openbare ruimte aller tijden, immer en altijd op de eerste plaats wil stellen.
  Maar het tij keert. Zij het tergend langzaam.
  PS wanneer zag u voor het laatst kinderen ‘stoepranden’?
  Vorige week gebeurde het mij dat ik dit zeldzame verschijnsel waarnam. De vreugde was van korte duur toen een aanrijdend bakbeest van een SUV de schaarse speelruimte kwam opeisen. De kinderen gingen naar binnen en namen hun toevlucht tot het beeldscherm.

 16. peter

  @ Pieter

  Utreg is veel en veel mooier zonder al die fietsen die overal maar neergezet worden. Fietsers die de stad asociaal hebben overgenomen, en zich nergens wat van aantrekken.

  Een auto hoort anno 2024 bij het leven, of je het nu leuk vindt of niet.
  Het meeste geld word verdient door de burgers met een auto, daar draait de economie op, en clubs. Verder denken de autohaters helemaal niet om de medemens, zoals ouderen, minder validen, etc….het is ikke, ikke…de mentaliteit van de generatie 20,30 en 40 jaar tegenwoordig.

  Als je de stad groter laat worden, dan is het normaal dat je meer auto’s er bij krijgt, en dat je als stadsbestuurders ook hoort te faciliteren! Iets van “inclusief” waar dit College altijd mee op de proppen komt.

  Lees vandaag de column van Jerry Goossens maar in het AD/UN.

 17. Otto Nelemans

  Met enige verbazing volg ik deze discussie, die vol staat met ongefundeerde roeptoeterij. Ik begrijp de hele fuzz totaal niet. Het park is uitsluitend aangenaam en aantrekkelijk zonder auto’s, picknickende BBQ-ers, wildplassers, festivals, parkeeroverlast bij thuiswedstrijden van FC Utrecht en andere zaken war het park nooit voor bedoeld was. Dat in en stad mensen wonen met hun wensen en economische mogelijkheden en zich een bepaald woonplezier kunnen en willen permitteren is dar het gevolg van. Ge woon een logisch verschijnsel dat met welvaart te maken heeft. Dat de samenleving niet gelijk heet te zijn, is een bijkomende onprettige consequentie waar we prudent mee om moeten gaan. Dus niet allerlei ongefundeerde onderbuikgevoelens de vrije loop laten zou ik zeggen. Ik woon 45 jaar aan het park en ben niet gelukkiger met de gematigde parkeeroverlast waar nu actie op genomen is. Moet ik mij er voor schamen dat ik hier woon? Laten we vooral zorgen dat we er gezamenlijk een aanvaardbare oplossing voor weten te vinden. Ik weet overigens dat er in onze wijk (kijk maar naar de verkiezingsuitslagen per wijk dat er aanzienlijk meer Groen, Links stemmers in deze wijk wonen dan de zure Peter Utreg suggereert. Dus deze roeptoeter nummer een moet eerst eens wat huiswerk doen.

 18. Boogschutter

  @ Peter
  “ Als je de stad groter laat worden, dan is het normaal dat je meer auto’s er bij krijgt, en dat je als stadsbestuurders ook hoort te faciliteren! ”
  Deze houding / mentaliteit, dat is m.i. precies een deel van het probleem Peter. De vanzelfsprekende aanname dat de auto altijd gefaciliteerd moet worden. Er zijn ook andere prioriteiten nodig, al was het alleen maar om kinderen meer speelruimte buiten te gunnen. Dat is ook ‘inclusief denken’. Je kunt het niet met me eens zijn, en dat respecteer ik. Maar er zijn ook andere meningen mogelijk. En het klopt zeker dat de ruimte schaars is in de stad. Dat leidt tot meningsverschillen en belangenstrijd. Dat is begrijpelijk. Daarmee goed omgaan is een eerste vereiste om een stad leefbaar te houden. Geven en nemen. En nu geven we dus een kleine groenstrook terug aan het park in een omgeving waarin de auto blijft domineren. Dat lijkt me niet teveel gevraagd.

 19. Wim Vreeswijk

  Waar laten we de klusbussen, de kraamverzorging, spoedeisende hulp. Op deze manier wordt Utrecht nòg onleefbaarder na 40 jaar gedogen.

 20. Blaag

  @ Wim

  Die parkeren p de andere parkeerplekken in deze straat aan de rechterstraatzijde (bijv.).. Er worden maar een paar parkeerplekken, die eigenlijk geen parkeerplek waren en zijn toegeigend door auto’s, opgeheven.

  Iedereen in deze straat laat ook en masse tegelijk zijn huis verbouwen en iedereen is tegelijk zwanger (volgens mij woont hier overmatig veel 50+, maar goed).

  Utrecht wordt sinds de jaren tachtig (massale leegloope stad) juist weer ieder jaar leefbaarder, getuige ook de enorme aanzuigende werking van de stad op mensen die van buiten komen en in de stad Utrecht willen gaan wonen.

 21. Hoera

  @ Peter

  Utrecht is veel en veel mooier zonder al die auto’s die overal maar neergezet worden. Auto’s die de stad asociaal hebben overgenomen, en zich nergens wat van aantrekken.

  Een fiets hoort anno 2024 bij het leven, of je het nu leuk vindt of niet. Verder denken de autoliefhebbers helemaal niet om de medemens, zoals ouderen, mindervaliden, etc….het is ikke, ikke…de mentaliteit van de generatie 20, 30 en 40 jaar tegenwoordig.

  Als je de stad groter laat worden, dan is het normaal dat je meer fietsen erbij krijgt, en dat je als stadsbestuurders ook hoort te faciliteren! Iets van “inclusief” waar dit college altijd mee op de proppen komt.

  Zo zie je maar, dit geldt nog meer dan voor je autootje! (Wat een spelfouten maak je trouwens zeg!)

 22. Rob

  Ach het is zó sneu voor die autobezitters dat er weer een paar plekjes weggaan waar ze kunnen parkeren.
  Maar gelukkig zijn er veel meer mensen voor wie dit fijn is en gelukkig gaat de stad als geheel erop vooruit.
  Jammer dat het zo verd**d langzaam gaat, want met elke auto minder wordt de stad leefbaarder en veiliger.

 23. Peter Utreg

  @Otto Nelemans
  Je begrijpt hopelijk dat de stemverhouding van de buurt/wijk niet per se gelijk is met die paar statige herenhuizen aan het park? Overigens reageer ik gewoon op de persoon in het bericht, die zelf de segregatie goed onder woorden brengt, dat heb ik niet verzonnen. Je reageert bewust niet op mijn eerdere vraag: waarom zouden mensen aan het Wilhelminapark meer rechten hebben om 2 auto’s voor de deur te parkeren dan ander stadsbewoners?

 24. cas

  Het enige dat de gemeente zo makkelijk reageert is omdat het ze wel makkelijk uitkomt. Die smalle strook van 3 meter gaat compleet niks toevoegen aan het hele park. Als de afspraken bij het ontstaan niet zo goed waren vastgelegd had de gemeente het park allang kleiner gemaakt en woningen neergezet.

 25. Koel Hoofd

  Maar ach, het is nu eenmaal cultureel elitair pauperbeleid om de hardwerkende autobezitters met bolide en al al pikkend de stad uit te pesten. Dat maakt links, die graag met de vingers in de portemonnee van een ander hangt, een grote dief van de eigen portemonnee. Immers, wie de kip met de gouden eieren slacht heeft daarna niet alleen geen kip maar ook geen eieren meer….

  @Boogschutter
  “wanneer zag u voor het laatst kinderen ‘stoepranden’?”
  Ik zie ze dat hier in het centrum regelmatig doen want als de spelende kinderen thuis zijn dan zijn gemobiliseerde ouders aan het werk. Daarbij ligt de locatie niet aan auto’s, een geschikte stoeprand is veel belangrijker voor hun spel.
  Heb nieuws voor je. In de ideale fietswereld zijn er helemaal géén geschikte stoepranden om mee te stoepranden omdat fietsers daar helemaal zelf tegenaan kunnen fietsen en omvallen en gaan klagen over pijn wat niet hun schuld is en dat is slecht voor milieu, klimaat en schoon luchtige idealen. Als je me niet gelooft, kijk maar in de fietsbeleidstukken.

 26. R. Jansen

  Blaag

  Veel rasechte Utrechters zijn al vertrokken uit hun geliefde stadsie omdat het juist nu onleefbaar is geworden door al die hobbyprojecten, ze hebben het over meer groen maar weet hoeveel bomen er ondertussen zijn gekapt om deze hobbyprojecten te verwezenlijken, ik bedoel maar, ondernemers vluchten ook weg uit de binnenstad, uiteindelijk zal Utrecht onaantrekkelijk worden en zeker voor de minima, alleen mensen met geld zijn nog welkom, het karakter van Utrecht zal verloren gaan wat nu al het geval is.

 27. Hoera

  @R Janssen,
  wat een ongelooflijke onzin sta je te verkondigen!

 28. Hoera

  @R. Janssen,
  In aanvulling op je geleuter: niets onleefbaar, het overgrote deel van de Utrechters voelt zich gelukkig.
  https://nos.nl/r/513056
  Nu jij graag met bronnen over dat het grootste deel vertrokken zou zijn.

 29. Blaag

  R Jansien

  En de rechtse onderbuiktypes lullen elkaar allemaal feitelijk onjuist na.

  Veel plezier in het altijd bruisende Stadskanaal!

  Waar zie jij ondernemers uit de binnenstad wegvluchten eigenlijk?

  Overigens: als je politiek rechts stemt, stem je voor de agenda met de mensen met geld. Rechtse politici verdoezelen dit altijd met hun aanvallen op migranten en derdelijke, maar rechts economisch, neoliberaal beleid, dient allen de top 1% t/m 10%. 90% van de mensen valt niet daaronder.

 30. BW

  Oh my, wat een verschrikkelijke afgunst in veel reacties. Nee, in Wilhelminapark hebben de bewoners niet meer rechten dan in andere wijken, maar ook niet minder. Als er in andere wijken bezwaar gemaakt mag worden als er plannen worden gemaakt die niet bevallen, dan mag dat in Wilhelminapark ook.

 31. Barend Server

  @ hoerablaagjoep

  Gaat tie goed verder? Een discussie voeren betekent niet per definitie in een scheldpartij uitbarsten hoor.

 32. Bert

  @peter utreg

  Dat mag, maar als je de uitslagen van de laatste verkiezingen erbij pakt, zul je gelijk iets anders zien: GL/D66 verantwoordelijk zijn voor de meeste stemmen. Respectievelijk GL 20,7%, D66 18% en PvdA 7,9% in Oost en GL 21,7%, D66 20,3% en PvdA 9,6% in NoordOost

  Bij de Tweede Kamer verkiezingen evenzo, GL/PvdA 43,3% en D66 13,7% in Oost 43,1% en 15,3%.

  bron: utrecht.nl

 33. Boogschutter

  Beste @ Koel Hoofd, afgezien van mijn observatie dat je er een soms wat ‘heethoofdige’ redeneertrant op nahoudt, maar dat mag wat mij betreft, kan ik je verzekeren dat mijn – m.n. lange termijngeheugen – ik spreek nu als bejaarde – nog in prima conditie verkeert.
  Daarmee wil gezegd zijn dat tevens mijn historisch besef redelijk op orde is. Wat weer impliceert dat ik met eigen ogen heb kunnen zien hoe de komst van de automobiel begin jaren ‘50 menig Nederlander weliswaar plezierde maar dat met die komst van dat karretje ook de inbeslagname van de vrije open ruimte in woonwijken exponentieel toenam.

  Kinderen, die eerst vrijelijk en avontuurlijk konden voetballen, stoepranden, knikkeren, rennen, etc. etc. werden in hun bewegingsvrijheid steeds meer ingeperkt. Die bewegingsruimte is nu in veel gevallen praktisch nul.

  De auto, als particulier middel van vervoer is hier toch echt de grote boosdoener. Je mag het ontkennen en verwijzen naar fietspaden die geen stoepranden zouden hebben. Maar het is domweg een feit. En dat heeft zo zijn problematische kanten voor mens, dier en vooral voor opgroeiende kinderen die nu ofwel tot bankstel met beeldscherm zijn veroordeeld dan wel door ouders of oppassers continu van sportclubje naar sportclubje worden vervoerd.

  De wereld is een beetje doorgedraaid beste man, die auto moet echt teruggedrongen worden, dat besef is bij mij wel ingedaald. Bij jou duidelijk niet. En dat veroorzaakt – als ik zo vrij mag zijn – jouw pijn.

 34. Hoera

  @Barend Server,
  Een scheldpartij is toch echt wat anders. Er wordt hier niet gescholden, alleen feitelijke onjuistheden worden aan de kaak gesteld. Dat het treurig is, geleuter of onzin moet de schrijver maar op de koop toenemen maar schelden gebeurt niet.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).