Gemeente gaat subsidieregels aanpassen na fouten met Social Impact Factory - De Utrechtse Internet Courant Gemeente gaat subsidieregels aanpassen na fouten met Social Impact Factory - De Utrechtse Internet Courant

Gemeente gaat subsidieregels aanpassen na fouten met Social Impact Factory

Gemeente gaat subsidieregels aanpassen na fouten met Social Impact Factory
De gemeente gaat de subsidieregels aanpassen en  voorlopig geen zogenoemde onderhandse enkelvoudige opdrachten verstrekken aan de Social Impact Factory (SIF) nadat er fouten zijn gemaakt in de subsidierelatie tussen de twee partijen. Dat liet de wethouder donderdagavond weten aan de gemeenteraad. Het CDA is blij dat het College, op aandringen van deze fractie, nu eindelijk actie onderneemt.

De gemeente gaat de subsidieregels aanpassen en  voorlopig geen zogenoemde onderhandse enkelvoudige opdrachten verstrekken aan de Social Impact Factory (SIF) nadat er fouten zijn gemaakt in de subsidierelatie tussen de twee partijen. Dat liet de wethouder donderdagavond weten aan de gemeenteraad. Het CDA is blij dat het College, op aandringen van deze fractie, nu eindelijk actie onderneemt.

Een jaar geleden begon het CDA een uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen de gemeente en de Social Impact Factory. Uit dit onderzoek bleek dat de gemeente gebreken en onverwachte tekorten bij de SIF niet adresseerde, maar zelf opving. De vraag of gemeenschapsgeld doelmatig wordt ingezet, werd niet transparant afgewogen en de gemeenteraad werd niet vooraf betrokken bij grote vragen.

Door dit beleid zouden andere sociaal ondernemers buitenspel gezet zijn of afhankelijk gemaakt. De gemeente gaf al eerder toe dat er inderdaad fouten zijn gemaakt in de samenwerking met SIF. De SIF zit in het historische Vinkepand, ook wel bekend als het Staffhorstpand, tegenover TivoliVredenburg.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Wij zijn blij dat het college nu ingrijpt naar aanleiding van dit langlopende dossier. De voorkeurspositie van de Social Impact Factory gaat ten koste van veel andere ondernemers in de stad, daar moet een eind aan komen.”

Subsidieregels

Wethouder Everhardt gaf in de vergadering toe dat er fouten zijn gemaakt en zegde toe maatregelen te treffen. De subsidieregels worden eenduidiger geformuleerd, zodat geen subsidie meer verleend kan worden aan stichtingen waarvan het bestuur niet op orde is, zoals bij de SIF het geval was. Ook gaf het college toe dat de vele ondershandse opdrachten die aan de SIF gegund werden niet goed waren voor de transparantie en de beeldvorming. Daarom krijgen andere ondernemers in het vervolg ook een kans om de opdrachten binnen te halen en worden ze niet direct aan de SIF vergeven.

Vastgoedbeleid

Met wethouder Jansen werd gesproken over de verhuur van het Staffhorstpand aan de SIF. Het pand werd ondanks toezeggingen aan de raad voor meer dan 5 jaar verhuurd. De raad werd hierover pas achteraf geïnformeerd. Het huurcontract werd bovendien – na een overleg met de beide wethouders en de SIF – gesloten, terwijl daar formeel nog geen besluit over genomen was door het college. Dit is volgens het CDA tekenend voor de slordigheid en haast in het dossier.

De CDA-fractie heeft aangegeven het onderwerp verder in de raad te willen bespreken. De fractie zal in de raad concrete voorstellen doen voor de aanpassing van het subsidiebeleid en wil nog verdere opheldering van wethouder Jansen over de verhuur van het pand.

De gemeente benadrukt overigens, dat ook uit een second opinion blijkt, dat de subsidie wel toegekend had mogen worden.

Gekoppelde berichten

8 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Buitengewoon teleurstellend dit en kan me voorstellen dat heel veel burgers hier opnieuw de bevestiging in zien dat er werkelijk nul zelfreinigend vermogen in overheidsinstellingen zit. Het is echt een eiland waar iedereen elkaar in een comfortabel het handje boven het hoofd houdt, terwijl men zich vol vreet van uw en mijn belastinggeld.

  Het is toch ongekend. Valsheid in geschrifte bij de subsidieaanvraag, een half miljoen gemeenschapsgeld tegen alle regels in uitgedeeld, opdrachtjes die onder de tafel worden toegespeeld, een pand tien jaar verhuren waar vijf jaar was toegestaan, een zeer twijfelachtige toekenning van een horecavergunning, alles onder het tapijt proberen te vegen, het dossier bewust achterhouden voor van Waveren en geen cent terugvorderen: dat zijn praktijken waar een gemiddelde bananen-kleptocratie nog een puntje aan kan zuigen en dan probeert men dit werkelijk te verdoezelen door met extra regeltjes te komen….?

  Bitter teleurstellend en een tikje lachwekkend! Nieuwe regels…. Alsof de absentie van regels hier het probleem was, en niet het overtreden van de eigen geproduceerde bestaande regels. Triest wat het CDA hier heeft laten zien. Blaffen, blaffen en nog eens blaffen, om vervolgens niet alleen te verzuimen om te bijten, maar nota bene de verantwoordelijke ambtenaren in bescherming te nemen. Achteraf gezien is het kennelijk niets anders dan een kermisshowtje voor de bühne geweest, ongetwijfeld met de verkiezingen in gedachten.

  *Mompelt iets over het CDA en januskoppen*

 2. Angelique

  Vrije asociale impact naar andere iniatiefnemers in de sociale sector dus.
  What’s in a name.

 3. Mia Amram

  Wat een stelletje idioten bij de Gemeente die dit soort fouten van ons belastinggeld kunnen maken! De Gemeente zou zich ook helemaal niet in de onderlinge concurrentie tussen ondernemers moeten mengen maar doet dit, tot grote ergernis van velen, met dit soort acties wel degelijk. Door bijv.
  de stiefkindjes van de Gemeente overal vergunning voor te geven, een heel scheve ongelijke behandeling t.o.v. de bestaande ondernemers.
  Ga eens een keer niet doen alsof jullie kunnen ondernemen, Gemeente Utrecht, maar ga eens luisteren naar wat jullie eigen winkeliers en horeca-ondernemers adviseren voor een economisch florerende binnenstad, dan komt het met de werkgelegenheid voor de sociaal zwakkeren ook heus wel goed.
  Maar ik ben benieuwd of de verantwoordelijken bij de Gemeente nu hun verantwoordelijkheid gaan nemen en opstappen, kunnen ze het in het bedrijfsleven proberen of iets voor zichzelf beginnen, zou ze een fantastisch inzicht geven in hoe het wel moet.

 4. Bert

  Neem van mij aan dat niemand van het bestuurlijk Utrecht er ook maar 1 haar spijt van heeft. Dergelijk situatie’s worden heel eenvoudig onderling opgelost.

  De gemeenteraad en B&W zijn met dergelijke dossiers twee handen op 1 buik. Door de media aandacht moest de raad wel vragen stellen.

  Utrecht zou zich moeten realiseren dat er geen behoefte is aan een lekenraad maar aan een professionele raad zoals in alle grote steden.

  Binnen de politiek is het verkeerd inlichten van de raad echt een doodzonde. Het schetst dan ook prima de verhouding dat er geen motie van wantrouwen is ingediend tegen deze wethouder.

  en op naar het volgende dossier met een zelfde afloop.

 5. Toine Goossens

  Een bijzonder goede actie van het CDA. Één onderwerp stevig bij de horens pakken en daar op doorzetten. De kernboodschap daarbij is dat het gemeentelijk beleid altijd doelmatig dient te zijn.
  Dat doelmatigheidscriterium is voor ons, burgers, van essentieel belang. Het is het centrale criterium dat de Utrechtse rekenkamer gebruikt om het gemeentelijke beleid te beoordelen.

  Dat oordeel komt echter pas achteraf, en de rekenkamer kent een dermate grote personele onderbezetting, dat controle slechts fractioneel plaats kan vinden.

  Alle raadspartijen zouden vaker het doelmatigheidscriterium in de raad aan de orde moeten stellen. Dat werkt veel sneller tot bijstelling van het beleid, zo blijkt maar weer.

  Burgers hebben geen mogelijkheid om doelmatigheid aan te kaarten. Ik pleit er voor om dat mogelijk te maken. Een goede werking van de lokale democratie is er zeer bij geholpen als burgers de raad kunnen verzoeken om een doelmatigheidsonderzoek in te stellen inzake (voorgenomen) bestuursbesluiten. Dat zal tot een sterke toename van de kwaliteit van de ambtelijke voorbereiding leiden.

 6. Dirk

  Het zelfreinigend vermogen van het college is bedroevend laag. Ik ben het helemaal eens met Scherpschutter. Het college maakt zichzelf belachelijk in dit dossier.

  Ik wil weten waarom dit op zo’n gecoordineerde wijze heeft kunnen gebeuren. Je kunt mij niet vertellen dat alle individuele ambtenaren die betrokken waren bij de goedkeuring van de verschillende zaken (subsidies, huurovereenkomst, opdrachten) ervoor gekozen hebben om in dit geval de regels te negeren. De basis van het werk van een ambtenaar is het controleren van regels en daar zijn ze serieus in.

  Ik wil weten welke wethouder en/of fracties al deze zaken rondom SIF hebben doorgeduwd. Dit soort politiek is waar we van af willen in Utrecht en ik hoop dat van Waveren door blijft gaan.

 7. Mark

  Blijft belachelijk dat je met subsidie ( al dan niet in een soort tweetrapsraket) een gewone horecaonderneming kunt starten, die ook nog eens een groot deel van het pand in beslag neemt. Een klein horecapunt aan zich was nog prima geweest. De ondernemers moeten immers ook eten en drinken…

 8. MvdH

  Na de gesubsidieerde ondernemening Tivoli Vredenburg met haar uitdeiende horeca, dacht de gemeente dat kunnen we nog een keertje..
  en zie een lange neus naar allen die er al vraagtekens bij zetten..geen boodschap aan haar burgers of de Raad, als het al niet verboden was zouden ze een nog hogere ivoren toren bouwen.. maar daar heeft dit college vast ook wel een oplossing voor.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).