Gemeente uit zorgen over Utrechtse inburgeraars na uitstellen Inburgeringswet Gemeente uit zorgen over Utrechtse inburgeraars na uitstellen Inburgeringswet

Gemeente uit zorgen over Utrechtse inburgeraars na uitstellen Inburgeringswet

Gemeente uit zorgen over Utrechtse inburgeraars na uitstellen Inburgeringswet
De gemeente Utrecht heeft haar zorgen geuit over de consequenties van het uitstellen van de nieuwe Inburgeringswet. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de invoering van de wet een half jaar uitgesteld, wat volgens de gemeente schadelijk is voor inburgeraars.

De gemeente Utrecht heeft haar zorgen geuit over de consequenties van het uitstellen van de nieuwe Inburgeringswet. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de invoering van de wet een half jaar uitgesteld, wat volgens de gemeente schadelijk is voor inburgeraars.

De gemeente zegt vorige week te zijn opgeschrikt door een brief van de minister aan de Kamer. Daarin schrijft hij dat de nieuwe Wet inburgering niet ingaat op 1 juli 2021 maar uitgesteld wordt naar januari 2022. Reden daarvoor is volgens de minister dat de uitvoerders van de wet, zoals de IND, COA, DUO en VNG, hun zorgen hebben geuit over “de risico’s in relatie tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021.” Mede door de coronacrisis hebben de partijen volgens de minister meer tijd nodig.

Wethouder Maarten van Ooijen is niet blij met het uitstel. “Onze gemeente heeft helemaal niet gepleit om de wet uit te stellen. Integendeel: wij zetten juist alles op alles om op 1 juli 2021 klaar te zijn de regie te voeren over de inburgering van asielstatushouders”, aldus Van Ooijen. “Uitstel van de Wet is schadelijk voor inburgeraars en daarmee ook voor onze samenleving. We zien dat de huidige groep inburgeraars op grote achterstand dreigt te raken in het huidige falende stelsel, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.”

Gevolgen

Door de coronacrisis lopen meer inburgeraars een achterstand op, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen meekomen met online taallessen en omdat er minder participatiemogelijkheden zijn. “De gevolgen van uitstel van de Wet komen buiten onze wil op het bord van de gemeenten te liggen. We willen dan ook op korte termijn graag van de minister weten hoe hij ons gaat faciliteren om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige groep inburgeraars niet de dupe wordt van deze onwenselijke vertraging”, zegt Van Ooijen.

“Wij blijven ons onverminderd inzetten om inburgeraars te helpen onderdeel te worden van de samenleving, ondanks dat het Rijk ons dat niet gemakkelijk maakt. Het is voor ons onacceptabel dat het Rijk blijkbaar niet alles op alles heeft gezet – of nog zet – om op tijd klaar zijn. Wij zijn dat in elk geval wel.”

9 Reacties

Reageren
 1. Wim Vreeswijk

  Door uitstel ontstaat wellicht afstel omdat dan ook de tijdfactor een grotere rol spelen in de beoordeling van de aanvrager en het kennelijk ook ontbreken van fysieke begeleiding bij het inburgeringstraject. Ook dient er tijdig menskracht ontwikkeld te worden om te beoordelen of de inburgeraar überhaupt wel enige kans maakt op een verblijfsstatus. Als het veiligelanders zijn hebben ze m.i. helemaal geen recht op inburgering. Dit mede omdat er steeds meer woningnood en wachttijd ontstaat bij autochtone Utrechters, vaak oplopend tot meer dan 10 jaar.

 2. Pee

  Er moet ingezet worden op terugkeer naar land van herkomst.
  Wat er nu allemaal gebeurt kan niet goed blijven gaan.
  We kunnen nou eenmaal niet de halve wereld in ons land opvangen en van huizen en uitkeringen voorzien.
  Dat heeft niets met racisme te maken maar met realiteit.
  Wegkijken lost niets op dat is wel gebleken.
  Men zal de realiteit onder ogen moeten nemen en daar naar moeten handelen.

 3. Manou De R.

  Kijk Pee, zolang deze beleidsmakers aan het stuur zitten zal het zo door blijven gaan en hoe kòmt het dat deze beleidsmakers er zitten?

 4. Aa

  @pee, helemaal eens. Ook moeten legitieme asielzoekers in de regio worden opgevangen. De cultuur en taal barrière is te groot voor niet westerse vluchtelingen om deze mensen in Nederland verantwoordelijk op te vangen. Deze mensen zijn er zelf ook niet gebaat om hier in de marge van de samenleving te moeten leven.

 5. Kadoendra

  Aa

  “Ook moeten legitieme asielzoekers in de regio worden opgevangen.”

  Wat betreft de burgeroorlog in Syrië worden al heel veel vluchtelingen opgevangen in de regio en wel in Turkije, Libanon en Jordanië.

  Overigens is nu de tweede stad van Jordanië qua hoeveelheid inwoners een vluchtelingenkamp dus dat zegt ook wel iets over de enorme hoeveelheid aan opgevangen vluchtelingen in de regio.

  Het grote probleem met zowel Links als met Rechts is dat zij beiden zich schuldig maken aan onzin verhalen.

  Rechts vind elke asielzoeker een gelukszoeker en Links vind dat elke migrant een asielzoeker is dus ze zijn ook allemaal zielig.

 6. Aa

  @kadoendra: weet ik. Overigens heb ik het over de Golfstaten, deze hebben geen of nauwelijks Syriërs opgenomen. Wat je verder zegt over links en rechts kan ik mij helemaal in vinden overigens. U vergeet echter wel de echte elephant in the room…..wie juridisch als vluchteling aangemerkt kan worden is veel te ruim en miskent de belangen van het ontvangst land. Want waarom zouden eritreeers die geen Engels of Nederlands kunnen en geen opleiding hebben asiel mogen aanvragen in Nederland (en dit op basis van een verouderd Vluchtelingenverdrag uit 1951 ook toegekend krijgen)? Overigens wordt Nederland in deze discussie allang ingehaald door andere landen/Europa. Oost Europa accepteert simpelweg geen vluchtelingen, het juridische systeem in Zwitserland heeft zich uitgesproken tegen de opvang van eritreeers in het land en Griekenland stuurt het leger maar de grens met Turkije. Politiek Nederland heeft daarom geen keus: willen zij nog de juridische kaders omtrent dit dossier vast kunnen stellen of willen zij gedwongen worden door andere partijen waarbij de belangen van asielzoekers helemaal uit het oog zijn verloren?

  Het is daarbij in ieder geval goed te lezen dat de gemeente Utrecht goed hamert op een snelle inburgering voor zij die hier al zijn.

 7. Kadoendra

  @Aa

  Wat ik een zeer kwalijke kant vind hebben aan het Nederlandse asielbeleid is het alsmaar vergroten van de onderkant van de Nederlandse samenleving.

  Bestaande bewoners van Nederland die een bijstandsuitkering hebben of behoren tot de werkende armen zijn hier ook niet bij gebaat want het levert hun uiteindelijk ook geen beter leven op.

  Ik verwijt politieke partijen die zich slechts selectief links opstellen richting migranten , terwijl zij al heel lang geen oog hebben voor de problemen van de onderkant van de bestaande Nederlandse samenleving.

 8. Yoshua

  Dit gaat echt helemaal nergens over, de wethouder roept maar wat.
  Het is totaal onbelangrijk of de mensen een zogenaamde achterstand oplopen.
  De mensen met goede motivatie doen al hun stinkende best om mee te kunnen gaan draaien in de maatschappij.
  Die halen in de het inburgeringsdiploma makkelijk in de 300 uur, die lopen eventuele achterstand razendsnel weer in.

  Het probleem is de grote groep die amper basisonderwijs hebben genoten in het moederland, daardoor moeite hebben met de nieuwe taal te leren spreken, lezen en schrijven gaat helemaal niet lukken.
  Ze weten allemaal dat bij 600 uur inburgeringscursus je automatisch ontheffing inburgeringsplicht krijgt.
  Dat is een zeer ernstig probleem, deze mensen zullen bij het krijgen van het Nederlanderschap de taal niet voldoende beheersen, maar op papier zijn ingeburgerd, daarmee voldoen aan de gestelde eisen.
  De wethouder heeft het over de mensen die graag willen en hun best doen, dat ze achterstand oplopen.
  Over de mensen die de taal nooit zullen beheersen hoor je hem niet.
  Dit is niet wat we met zijn allen willen en hebben afgesproken.
  het gebeurd wel.

 9. Aa

  @ Kadoendra: dat is exact hoe ik het zie. Wat politiek links ook vergeet is dat deze mensen hier generaties lang wonen. Het huidige beleid is veel te veel gedreven door vluchtig sentiment over ‘zielige asielzoekers’ en niet ingegeven door feiten en de realiteit.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).