Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie

Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie

Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie
Archieffoto van het Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
De gemeente Utrecht heeft meegedaan aan een landelijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee in kaart wordt gebracht hoe het gesteld is met de culturele diversiteit binnen de gemeente. De resultaten kunnen gebruikt worden om het diversiteitsbeleid, als dat nodig is, aan te passen.

De gemeente Utrecht heeft meegedaan aan een landelijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee in kaart wordt gebracht hoe het gesteld is met de culturele diversiteit binnen de gemeente. De resultaten kunnen gebruikt worden om het diversiteitsbeleid, als dat nodig is, aan te passen.

Het CBS heeft voor het onderzoek gegevens gebruikt uit het personeelsbestand van de gemeente. In het onderzoek gaat het om alle werknemers met een vaste aanstelling. Externe medewerkers, stagiaires, raadsleden, college van B&W en leden van de rekenkamer zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de werknemers van de gemeente Utrecht een Nederlandse achtergrond heeft. 9 procent heeft een westerse immigratie-achtergrond en 14 procent heeft een niet-westerse achtergrond. Dat komt redelijk overeen met de hele werkende beroepsbevolking in Utrecht: 68 procent heeft een Nederlandse achtergrond, tegenover 12 procent werknemers met een westerse achtergrond en 19 procent met een niet-westerse achtergrond.

Het CBS heeft vervolgens gekeken bij welke afdelingen deze mensen werken, in welke salarisschaal ze vallen, hoe oud ze zijn en of ze wel of geen leidinggevende functie hebben.

Afdelingen

Daaruit blijkt dat vooral de afdelingen Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) en Werk & Inkomen een hoog percentage medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Bij de ontwikkelorganisatie Ruimte is dat percentage het laagst. 5 procent van de medewerkers op die afdeling heeft een migratieachtergrond.

Salarisschaal

Het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond neemt af naarmate de salarisschaal hoger wordt. In de rapportage wordt een parallel getrokken met de inwoners van de gemeente Utrecht. “We geven immers aan een afspiegeling te willen zijn van de stad om zo goed aan te kunnen sluiten op de opgaven in de stad”, zegt het college hierover.

Instroom

Het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het hoogst in de lagere leeftijdsgroepen. In de groep 18 tot 35-jarigen is dat 22 procent. In de groep 60 jaar en ouder zitten relatief gezien de minste mensen met een niet-westerse migratieachtergrond: 7 procent.

De instroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond schommelt gedurende de jaren, maar blijft rond de 14 procent. 10 procent heeft een westerse migratieachtergrond.

Toekomst

Volgens het college is de ambitie om de gemeentelijke organisatie inclusiever en diverser te maken. De gemeente wil bijvoorbeeld dat meer mensen met een migratieachtergrond bij de gemeente komen werken en doorstromen naar hogere salarisschalen. Om dat te bereiken worden onder meer wervingsbureaus ingezet die focussen op diversiteit voor de vacatures in de top.

De gemeente heeft ook meegedaan aan een pilot, die gericht was op neutralere vacatureteksten en objectievere selectie. Uit de eerste resultaten blijkt dat het selectieproces objectiever zou verlopen en dat redenen voor afwijzing een objectievere grondslag hebben. Later dit jaar komt de gemeente met een nieuw actieplan rondom culturele diversiteit.

10 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Vacaturetexten moeten neutraal zijn omdat het anders discriminatie is!
  De echte discriminatie vind achter de poort plaats.
  Het werkelijke selectieproces is namelijk mensenwerk.
  en dat wordt nu uitbesteed: “meer wervingsbureaus ingezet die focussen op diversiteit”

  En dit is nou het hellende vlak.
  In plaats van in te zetten op de beste persoon, wordt er de focus gelegd op diversiteit…
  Terwijl het onderzoek toch uitwijst dat de gemeente een relatief goede afspiegeling is van de stad, alleen in onder de oude garde niet.
  Dat klopt ook, want die gasten die nu 60 zijn, begonnen als 25 jarigen en dat is intussen 35 jaar geleden.
  In 1985 was Utrecht toch echt heel anders, en toen waren zij een goede afspiegeling van de stad.

  Er hoeft helemaal niet worden ingezet op diversiteit aan de top.
  Het is gewoon een kwestie van het natuurlijk verloop vervangen voor het juiste nieuwe poppetje, die automatisch een afspiegeling is van de stad.
  Maar was het niet zo dat ruim 60% van de ambtenaren helemaal niet eens Utrecht woont?

  Dankzij deze aangekondigde wervingsmethode, zitten er straks mensen op een posities die zich altijd zullen afvragen of deze de baan hebben gekregen vanwege wat ze kunnen of omdat ze tot een bepaalde groep behoort.
  Het eerste geeft zelfvertrouwen en blijheid, het tweede is fnuikend.

 2. Esrin W.

  2021 en we gaan nóg een keer proberen een wiel opnieuw uit te vinden. Ik dacht dat deze discriminatie- en racisme kaart de afgelopen 10 jaar al méér dan voldoende was uitgespeeld.

 3. jankanerwatvan

  Tja, wil men meer diversiteit binnen de top van de gemeentelijke ambtenarij dan ontkom je er (zoals in geval van quota voor meer vrouwen aan de top) niet aan om op de duur personen zonder migratieachtergrond uit te sluiten bij het invullen van vacatures (bij gelijke geschiktheid). Jammer voor ambitieuze personen zonder migratieachtergrond (vooral voor de studenten van nu en de toekomst) maar deze vorm van positieve discriminatie/omgekeerd racisme is nodig voor een eerlijkere wereld.

 4. Lombokker

  Uit onderzoeken in traditionele immigratielanden zoals Amerika is gebleken dat er gemiddeld 3 generaties overheen gaan voordat immigranten qua arbeidsparticipatie op hetzelfde niveau zijn geraakt. In dat licht bezien is het niet verwonderlijk dat zij nu nog ondervertegenwoordigd zijn in hogere salarisschalen en leidinggevende functies. Die 3e generatie is immers nog maar net begonnen aan hun carrière en zit deels nog op school. Pas over een jaar of 20 mag je verwachten dat dit gelijk is getrokken.

 5. Gregor

  Is er ook onderzoek gedaan of mensen met een migratieachtergrond zich wel voor de Nederlandse samenleving en de BV Nederland willen inzetten? Met andere woorden, zoeken zij überhaupt wel een baan op het gemeentehuis? Of moet het er weer doorheen gedrukt worden terwijl er nauwelijks een probleem is? Overigens moet de baan naar de meest geschikte kandidaat, op basis van zijn c.v., niet op basis van zijn huidskleur. Racisme werkt dan net zo goed de andere kant op. Dat vergeet men nog wel eens op links.

 6. Pee

  Ik sta volledig achter de eerste drie reacties.
  Diversiteit is discriminerend naar de Nederlander.
  Deze word eerder uitgesloten dan dat je een kans krijgt.
  De beste persoon voor de juiste functie of deze nou geel groen blauw zwart wit of een mengeling is van kleuren doet niets ter zaken.

 7. Kadoendra

  De essentie van de grote ellende bij de kinderopvangtoeslag moet gezocht worden in de keiharde aanpak van burgers die niet over veel financiele middelen beschikken.

  Deze VVD visie is breed omarmt door de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

  Hoe geloofwaardig is een overheid die het over inclusie en diversiteit heeft terwijl ze op een ander moment de burger de klere schopt?!

 8. GeeWee

  De gemeente heeft 4139 werknemers. Afspiegeling zou zijn 19% niet-Westers -> 787

  Nu is het aandeel 14% niet-Westers -> 579.

  Het ‘tekort’ is de ruim 200 personen, nog los van de verdeling over de salarisschalen lijkt me daarom dat er werk aan de winkel is.

  Wikipedia zegt overigens het volgende:
  “Utrecht is een multiculturele stad; het percentage inwoners met een migratieachtergrond is grofweg een derde”

 9. Koel Hoofd

  @GeeWee
  200 mensen op 358.000 inwoners binnenkort zelfs 450.000 is echt geneuzel achter de komma, gerommel in de kantlijn, spijkers op laagwater zoeken, werkverschaffing voor de moralisten.

  Of bedoelde je het misschien sarcastisch?

 10. GeeWee

  @Koel Hoofd: ik vind ruim 200 personen een behoorlijk aantal. Ik verwacht dat de gemeente namelijk beter z’n best doet dan andere bedrijven en organisaties. Sorry dat ik je in verwarring heb gebracht. Ik lees overigens niet dat dit een heel duur en tijdrovend onderzoek is geweest maar meedoen aan een landelijk onderzoek. Dus dit laagwater heeft hopelijk weinig spijkers gekost 🙂

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).