Gemeente Utrecht eist eerste recht van koop op grond Merwedekanaalzone, maar waarom? Gemeente Utrecht eist eerste recht van koop op grond Merwedekanaalzone, maar waarom?

Gemeente Utrecht eist eerste recht van koop op grond Merwedekanaalzone, maar waarom?

Gemeente Utrecht eist eerste recht van koop op grond Merwedekanaalzone, maar waarom?
De gemeente Utrecht heeft er op dit moment geen vertrouwen in dat de woningbouwontwikkeling in een gedeelte van de Merwedekanaalzone overgelaten moet worden aan de markt. Daarom trekt het college een paardenmiddel uit de kast; als de eigenaren van grote lappen terrein van hun grond af willen moeten ze dat eerst aanbieden aan de gemeente. Daarmee hebben ze dus eerste recht van koop en hebben andere potentiële kopers voorlopig het nakijken. Verschillende eigenaren hebben al aangegeven zeer ontstemd te zijn en hebben advocaten in de arm genomen, maar het college schuift de kritiek van tafel.

De gemeente Utrecht heeft er op dit moment geen vertrouwen in dat de woningbouwontwikkeling in een gedeelte van de Merwedekanaalzone overgelaten moet worden aan de markt. Daarom trekt het college een paardenmiddel uit de kast; als de eigenaren van grote lappen terrein van hun grond af willen moeten ze dat eerst aanbieden aan de gemeente. Daarmee hebben ze dus eerste recht van koop en hebben andere potentiële kopers voorlopig het nakijken. Verschillende eigenaren hebben al aangegeven zeer ontstemd te zijn en hebben advocaten in de arm genomen, maar het college schuift de kritiek van tafel.

Laten we de zaak nog even iets verder uitleggen. De Merwedekanaalzone is een groot gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht waar op dit moment, en nog de komende jaren, heel veel gebouwd gaat worden. Het industriegebied verandert langzaam in meerdere nieuwe woonwijken. In de Wilhelminawerf zijn de eerste bewoners al geland en bij De Nieuwe Defensie schieten de gebouwen als paddenstoelen uit de grond. Dan hebben we natuurlijk ook nog de nieuwe stadswijk Merwede waar al veel over geschreven is. Er is ook nog deelgebied 6; het gebied van de Beneluxlaan tot de A12 en van de Zeehaenkade tot aan Europalaan-Zuid. Hier zijn de plannen nog verre van rond. Het is in dit gebied waar de gemeente de touwtjes nu strak aantrekt. 

De gemeente heeft op 22 juni besloten dat als de eigenaren van de percelen tussen de Eendrachtlaan, Vliegend Hertlaan, Winthontlaan en het Merwedekanaal in deelgebied 6 hun grond willen verkopen, ze dat verplicht eerst moeten aanbieden aan de gemeente Utrecht. Als ze hun grond willen verkopen, krijgen ze daarvoor een marktconforme prijs die onafhankelijk wordt bepaald. De periode dat de gemeente het eerste recht van verkoop heeft en een plan kan maken voor de ruimtelijke invulling, is daarnaast begrensd. Er gelden maximale termijnen voor.

Tekst loopt door onder de foto

Dit is niet zomaar een maatregel, maar een verregaand besluit op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Pas als de gemeente de grond niet wil kopen, mogen de eigenaren zaken doen met anderen. Dit is geen gebruikelijke wens van het college. Het is lang geleden dat de gemeente Utrecht zo’n voorkeursrecht heeft gevestigd. De laatste keer dat dit werd voorgesteld was in 2009 voor de ontwikkeling van Rotsoord, maar de gemeenteraad ging er toen voor liggen en besloot het besluit niet te bekrachtigen. Want hoewel het college heeft aangegeven gebruik te maken van deze bevoegdheid, en daarmee is het vanaf 23 juni drie maanden geldig, moet de gemeenteraad ook nog instemmen om het voor drie jaar te laten gelden. 

Waarom doet de gemeente dit?

Een woordvoerder van de wethouder legt uit waarom ze het eerste recht van koop willen. “We vinden het belangrijk dat er in Utrecht betaalbare woningen komen voor woningzoekers. Mede daarom pakken we nu de regie op het grondbeleid in de Merwedekanaalzone deelgebied 6. […] Zo voorkomen we dat de grond (door bijvoorbeeld grondspeculatie) te duur wordt. Dat is belangrijk: want door de grond tegen een marktconforme prijs aan te kopen, vergroten we de kans dat er betaalbare woningen komen.”

Overigens gaat het volgens de woordvoerder ook verder dan het mogelijk maken van betaalbare woningbouw; “We kunnen beter sturen op de totale gebiedsinrichting als we meer grond bezitten. Zo kunnen we hier samen met de markt in de toekomst voor Utrechters van nu en later mooie dingen doen.” Op deze manier willen ze dus een plan kunnen maken voor het hele gebied, en niet slechts steeds meepraten over een apart plan per kavel. “De ontwikkeling van Deelgebied 6 is, net als de hele Merwedekanaalzone, van grote omvang. Om er voor te zorgen dat ook (kavel)overstijgende opgaven goed worden opgepakt, is regie nodig. Denk aan het aanleggen van infrastructuur, sociale voorziening en het realiseren van groen.” 

De gemeente spreekt dan ook niet van wantrouwen richting marktpartijen. “Door het vestigen van de Wvg geven we het signaal af dat we er als gemeente klaar voor zijn om deze opgaven samen met de markt op te pakken. Daarnaast geeft dit de huidige grondeigenaren duidelijkheid over de toekomst van het gebied. We zijn op een goede manier in gesprek met verschillende grondeigenaren over de toekomst van deelgebied 6.”

Tekst loopt door onder de foto

Hoe kijken de grondeigenaren hiernaar?

Dat de grondeigenaren in goed overleg met de gemeente waren kan wel zo zijn, maar verschillende betrokkenen tekenen protest aan tegen het plan. Een van grondeigenaren is Zeehaen Beheer B.V., de vastgoed-tak van het bedrijf Gepu, een horecagroothandel in de regio Utrecht. Het bedrijf is zo’n vijftig jaar aanwezig in deelgebied 6, eerst aan de Zeehaenkade en sinds 1985 aan de Vliegend Hertlaan. Het bedrijf heeft een advocatenkantoor in de arm genomen om hun ongenoegen te uiten bij de gemeente. Zeehaen Beheer B.V. en Gepu voeren namelijk al jaren gesprekken met de gemeente. Ook zij zagen dat er woningbouwplannen waren en zijn zelf ook in gesprek met een woningbouwbelegger voor de grond die in hun bezit is.

De advocaat schrijft aan de gemeente: “Dit is inmiddels succesvol geweest zoals cliënte in verschillende periodieke overleggen met de gemeente heeft besproken. In april 2021 is de overeenkomst met een woningbouwbelegger getekend, welke overeenkomst is gericht op verkoop en transformatie van de locatie voor woningbouw.” Met het geld dat verdiend wordt kan horecagroothandel Gepu weer naar een andere locatie verhuizen en uitbreiden.

Tekst loopt door onder de foto

Al met al zegt de advocaat dat de transformatie naar wonen juist al voorspoedig verloopt. “Het gevestigde voorkeursrecht torpedeert deze ontwikkeling”, zo meent de grondeigenaar. “De locatie kan immers niet meer aan de belegger worden verkocht, althans, cliënte kan aan de woningbouwbelegger niet langer zekerheid bieden dat het eigendom van de locatie kan worden overgedragen nu daarvoor de gemeentelijke instemming nodig is. Zolang er geen zekerheid bestaat dat deze instemming kan worden verkregen, komt de transformatie stil te liggen.” De inzet van de Wvg zou hierdoor juist een averechts effect hebben, woningbouw zou juist uitgesteld worden. Ook is de grondeigenaar niet te spreken over het feit dat ze al heel lang met de gemeente in gesprek is “en dat de gemeente nu — bij wijze van spreken achter haar rug om —de locatie belast met een voorkeursrecht.” 

Weer een andere grondeigenaar, Dutch Property Company Vermeer, laat ook via een advocaat zijn ongenoegen weten bij de gemeente. Hun bezwaar richt zich vooral op het gegeven dat op een deel van de percelen de Wvg moet gaan gelden, terwijl bij aangrenzende gronden waar ze ook eigenaar van is, dit niet gaat gelden. Volgens de eigenaar vormen de gronden juist een samenhangend geheel en komt dit in gevaar door de Wvg. In totaal zijn vier partijen, die de meeste grond in bezit hebben, in de pen geklommen. Het gemeentebestuur heeft al laten weten geen reden te zien om van standpunt te veranderen. 

Hoe nu verder?

Zoals eerder gezegd heeft het college op 22 juni besloten dat ze eerste recht van koop willen. Nu moet ook de gemeenteraad het nog bekrachtigen om het besluit voor drie jaar te laten gelden. Op 1 september staat het onderwerp op de agenda, waarna er later die maand ook nog over gestemd moet worden.

44 Reacties

Reageren
 1. Wim

  Goede zaak. De enige mogelijkheid om tot een harmonieuze gebiedsontwikkeling te komen. Op Rotsoord is dit nagelaten. En je ziet wat daarvan gekomen is. Rommeligheid ten top, bah.

 2. Scherpschutter

  Ja, gut. Het is verstandige investeerders al wel langer duidelijk dat dit linkse gemeentebestuur zakelijk totaal niet te vertrouwen is en zonder met de ogen te knipperen de doelpalen verzet tijdens de wedstrijd. Het is nu eenmaal wat links doet en de linksen te Utrecht laten al langer signalen zien van forse escalatie. Intelligente (vastgoed)investeerders zijn natuurlijk al lang en breed vertrokken uit Utrecht, die zien dit al jaren aankomen. Je kunt zo geen zaken doen en de Gemeente Utrecht is daarmee bezig haar eigen graf te graven…

  Onder de streep heb je de investeerder uiteraard niet mee (die investeren wel elders), maar schiet de Gemeente zichzelf weer eens in de voet, zoals socialisten dit altijd en overal doen. Dit soort roekeloze acties zullen in niets anders resulteren dan een verdere totale opzegging van vertrouwen van de markt in de gemeente. Hoe vaak moeten we de kapitaalexodus nou nog overdoen voordat de (linkse) mens eens leert dat socialisme niet werkt…?

  Utrecht zit op op exact hetzelfde eenrichtingsspoor richting economische instorting als bijvoorbeeld het door links bestierde California en New York in de recente jaren. Kapitaal en bedrijven weet niet half hoe snel ze moeten vluchten uit die he(i)lstaten richting vriendelijkere (kapitalistischere) oorden en de (armere) achterblijvers zijn compleet fucked.

 3. Stadsie

  Goed zo gemeente, jammer dat dit niet in Rotsoord is gedaan.

 4. Herman

  Terecht.
  Ooit heeft VVD minister de macht aan de markt overgelaten, die zouden dat beter kunnen….
  De gevolgen zijn zichtbaar, de vastgoedsector heeft Nederland in zijn greep. Woningmarkt zit vast en is peperduur.

  Succes gemeente, vrees dat de ontwikkelaars alles uit de kast zullen trekken van dure advocaten tot de landelijke politiek.

 5. Lexus

  Laten we hopen dat de overheid op korte termijn nog meer en betere instrumenten in handen krijgt om de huidige huisvestingscatastrofe te bestrijden. Van “de markt” kan dit niet verwacht worden. Ondernemers hebben alleen belang bij zo hoog mogelijke winsten, desnoods ten koste van de samenleving in het algemeen en de woningzoekenden in het bijzonder.

 6. Realist

  Ook particuliere woningbouw voldoet aan de behoefte en als dat toevallig niet in een idealistisch plaatje van de gemeente valt is dat pech. Het einde is zoek als de overheid met wat voor reden dan ook zeggenschap eist op privaat bezit.

 7. BdV

  Natuurlijk zijn er bezwaren. Waar moeten de woekerende speculanten nu van rondkomen?

 8. 'n utrechter

  Zo voorkom je dat de grondprijs tig keer over de kop gaat en daardoor het bouwen van betaalbare woningen onmogelijk wordt.
  Goede actie van gemeente.

 9. Koel Hoofd

  Links is het nieuwe rechts?
  Elke keer als de overheid ingrijpt in de vrije markt wordt deze zodanig verstoord dat de prijzen stijgen en het tegendeel van de policor doelstellingen worden bereikt.
  Hoe vaak moet deze geschiedenis zich blijven herhalen?

 10. Lombokker

  Gewoon een trucje om nog meer geld binnen te harken. Want 20% verhoging van de WOZ is nog lang niet genoeg om de megalomane plannen van ons gemeentebestuur te kunnen betalen.

 11. Lexus

  “Het einde is zoek als de overheid met wat voor reden dan ook zeggenschap eist op privaat bezit.”

  @Realist: “privaat bezit” vind ik op zich een groot goed. De eigenaar-bewoner van een huis is doorgaans bereid hierin veel te investeren. Maar ik acht het ook van groot belang dat de overheid toezicht houdt op de eigendom van zowel eigenaren-bewoners als eigenaren-verhuurders. De privatisering en liberalisering van de afgelopen decennia, kortom het rechtse neoliberale beleid, heeft voor onder meer de volkshuisvesting desastreus uitgepakt. De toestand op het gebied van de volkshuisvesting is inmiddels ronduit rampzalig. Slechts een groep welgestelden profiteert ervan. Mensen zonder vermogen en met lage inkomens staan letterlijk in de kou. Daarom moet de overheid het heft weer in handen nemen.

 12. Binnenstadbewoner

  Ja heel goed. Woningbouw en vooral de betaalbaarheid is te belangrijk om aan de markt over te laten.

 13. JdV

  Buitengewoon blij met deze ontwikkeling. Gevolg zal zijn dat grondbezitters hun grond voorlopig braak laten liggen of verhuren voor gebruik anders dan woningbouw. Het aantal te bouwen woningen zal derhalve verder afnemen, en dat is goed nieuws voor iedereen die al vastgoed heeft (hogere prijzen want lager aanbod) en slecht nieuws voor woningzoekenden (hogere prijzen en lager aanbod). Dank gemeente, ga zo door !!!

 14. Wim Vreeswijk

  Het eigendomsrecht is een grondwettelijk recht waar je niet om heen kan. Ook Utrecht dus niet. Ook bij een van gemeentewege bedacht voorkeursrecht moet je rekening houden met dit grondrecht. We hebben het mee gemaakt met de tientallen jaren durende procedures met (wijlen) Wim Oostveen die ná de gemeentelijke herindeling van Utrecht met Vleuten-De Meern heel veel grondkavels opkocht van boeren en gefinancierd door de FGH-bank doch 20 jaar procederen haalde uiteindelijk niets uit. Uiteindelijk overleed Oostveen en kon de weduwe een vermogen cashen.

 15. Scherpschutter

  @Wim

  Echt waar Wim? Vertel; waar in de Grondwet staat eigendomsrecht volgens jou gespecificeerd? Ik ben benieuwd.

  Ik herhaal nog maar eens; in de Grondwet staan NUL rechten. Er staan louter plichten in.

 16. Marius

  “De gemeente spreekt dan ook niet van wantrouwen richting marktpartijen.” Natuurlijk wordt dit niet gezegd, maar de gemeente heeft vaak genoeg kunnen zien hoe de meeste vastgoedpartijen niet te vertrouwen zijn.

 17. Lexus

  @Wim Vreeswijk: eigendom is geen grondrecht, maar wel het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Maar dan volgt in het Burgerlijk Wetboek: “Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschrif­ten en regels van onge­schreven recht gegronde beper­kingen daarbij in acht worden genomen.” En daar zit hem de crux: de overheid kan op zeer ruime schaal ten algemenen nutte inbreuk op dit recht maken. Een van de buitengewoon nare verschijnselen van ons overheids(wan)beleid, ook van de rechterlijke macht, vind ik de enorme stroperigheid die er door bureaucratische regelgeving is ontstaan, waardoor er overal bijna oneindige en oprekbare procedures plaatshebben. Wanneer we een rechtsstaat willen behouden, zullen juist op dit terrein gigantische hervormingen moeten plaatshebben, zonder dat dit afbreuk hoeft te doen aan de zorgvuldigheid en rechtmatigheid van de overheidsbeslissingen en de vonnissen. Het zal ook allemaal veel goedkoper worden. Helaas ziet het er niet naar uit dat dit zal gebeuren; de bureaucratie is oppermachtig (en niemand wil naar mij luisteren).

 18. Steven

  Meer dan terecht. Deze grondeigenaren drijven alleen maar de prijzen op, de gewone utrechter heeft het nakijken door deze cowboys.

 19. Theo

  Het kabinet Den Uyl is indertijd gevallen op de grondpolitiek. Rechts Nederland wilde niet dat er getornd werd aan de vrijheid van particuliere grondeigenaren om te speculeren op toekomstige stijgingen van de grondprijs. Dat ligt aan de basis van de nu onbetaalbare woningen. Goed dat nu in Utrecht een links college aan de knoppen draait.

 20. TB

  Tsja ik vrees dat JdV hier gelijk heeft. Als een eigenaar het idee heeft dat het geboden bedrag voor de grond te laag is en die kans is groot wordt er niet verkocht en leidt dat to vertraging in de realisatie van meer woningen.
  Als er inderdaad een marktconforme prijs betaald wordt is deze actie niet nodig. Immers dan was er door de markt dezelfde prijs betaald. Kortom waarschijnlijk liggen de prijzen die de Gemeente biedt iets lager dan de markt en zal de verkoop stokken.

 21. Frans

  Goed dat de overheid nu de teugels in de hand neemt omdat er sprake is van woningNOOD. Woningbouw aan de markt overlaten gaat mis. Projectontwikkelaars gaan voor de winst en daarom zou ik willen dat woningbouwverenigingen de boel gaan volbouwen met eenvoudige maar energiezuinige meergezinswoningen met 1/2/3 slaapkamers. Voor woningen met tuin is geen ruimte
  Tevens pleit ik voor de herinvoering van een gemeentelijk huisvestingsbureau dat bepaalt of een huis passend is.

 22. Scherpschutter

  @Lexus

  Hoe kan een recht waar inbreuk op gemaakt kan worden een recht zijn? LOL

  Het blijft lastige materie he, rechten, plichten en privileges….?

 23. jan

  Zeer goede zaak. De projectontwikkelaars die verdienen zich kleurenblind door de zogenaamde marktwerking. En niemand die nog fatsoenlijk kan wonen voor een normale prijs. Rotsoord is een schande hoe dat gelopen is

 24. Johan

  Volgens mij is er genoeg reden voor het wantrouwen van marktpartijen! Utrecht en Nederland in het algemeen zijn verkwanseld door projectontwikkelaars en anderen met grote zakken geld, die geen bal geven om leefbaarheid en behoud van historie. Hopelijk houdt de gemeente de poot stijf!

 25. Johan

  @Scherpschutter: “ Ja, gut. Het is verstandige investeerders al wel langer duidelijk dat dit linkse gemeentebestuur zakelijk totaal niet te vertrouwen is en zonder met de ogen te knipperen de doelpalen verzet tijdens de wedstrijd”

  U bedoelt die investeerders die alleen maar Eurotekens in de ogen hebben, en zich niets laten liggen aan het maatschappelijk belang? Heel goed dat die aan banden worden gelegd! Dat had al twintig jaar eerder moeten gebeuren.

 26. Sociaal besluit .

  Terecht dat de gemeente dit doet. Er is een woning nood crisis, dit vraagt om actief op de markt in te grijpen. Niks links aan, immers krijgen de eigenaren een reëel markt prijs ervoor. Zo wordt voorkomen dat speculanten er tussendoor even mee aan de haal gaan. Gevolg bij de eerste deel gebieden dat tientallen miljoen zijn verdient als tussen handelaar. Sommige delen werden de zelfde dag verkocht voor 1 miljoen meer. De Italiaanse belegging maatmaatschapij die Smart Bussiness park kocht…was zelfs niet geïnteresseerd in verhuur van de 8 paviljoens met ieder 50 kantoor units…nu zit er al 2 jaar anti kraak in deels, rest staat leeg….want heel simpel, het ging niet om verhuur, uitsluitend grond speculatie ! Nu voorkomt de gemeente deze uitwassen , en concreet betekend dat ook mensen met modaal in komen ook in Utrecht kunnen blijven wonen. Deze werknemers zijn niet alleen hard nodig in de stad ( leraren, verplegers, agenten, ) maar maken de wijk ook diverser. Een belofte die de gemeente heeft gedaan.
  Wel vindt ik dat natuurlijk de gemeente een veel meer vooruitziende strategie moet hebben…simpel voorbeeld : vroeg of laat komt er woningbouw op het RET terrein aan de grote haven,in rivierenbuurt, vlak bij toekomstig intercity station leidserijn Centrum..
  Het is een illusie te denken dat de markt zelf belang heeft bij het opheffen van het enorme woning tekort in de stad.

 27. Lexus

  @Scherpschutter: heel eenvoudig, omdat een recht, ook een grondrecht, nooit absoluut is. En dat is maar goed ook. Maar blijft u maar rustig in uw bubbel met uw eigen privé-definities.

 28. Pee

  @Lexus 31/8/2022 – 15:12
  Degenen die niet naar je willen luisteren zijn degenen die belangen hebben in het geheel en er wijzer van worden en de rest het nakijken geven .
  Dat is het probleem.

 29. Lezer

  @Scherpschutter: De woorden “plicht” en “moet” vind ik niet in de grondwet, wel veel rechten. Enkele voorbeelden:

  “Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.”

  “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

  “Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.”

  “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

  “Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.”

 30. Koel Hoofd

  @Lexus
  Ik luister, en snap het ook helemaal, maar val onder kopje niemand…

  @JdV
  U doet er goed aan de reactie van @Lexus te lezen in het kader van uw positieve betoog voor vastgoedbezitters.
  De overheid doet niets anders dan herverdelen van welvaart, want het enige inkomen van de Staat is belastingen, heffingen, tarieven en verkoop grondstoffen (gas etc), de overheid zelf kost namelijk alleen maar geld, uw geld.
  Dus hoe hoger uw WOZ waarde (ongeacht wie die prijs opdrijft) hoe meer de staat van u kan plukken.

  @Scherpschutter
  Vergeet nooit dat rechten worden toegekend door diezelfde die de rechten weer kunnen afnemen. In Rusland is dat Putain, in Nederland is dat nu Rutte/Kaag, en Europa is dat Brussel en ze doen allemaal het zelfde: de vrijheid van de bevolking inperken en deze hun geld onder valse voorwenselenafnemen (groningers worden al dik een halve eeuw bruut van voren gepaaid en van achteren genaaid), terwijl ze elkaar verwijten dat te doen.
  De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet…
  Echter, liever een disfunctionele democratie dan totale anarchie. Want dat is waar de libertarier aan voorbij gaat: Homo sapiens kan niet omgaan met absolute vrijheid, het vervalt dan onmiddelijk in het primitieve recht van de sterkste met slechts hier en daar een goed hart waarbij het hemd veel nader is dan de rok….

 31. Nina

  @Lexus

  Privaat eigendom is privaat eigendom. Je kunt daarin niet naar believen onderscheid gaan maken.

  De overheid kan wellicht onteigenen t.b.v. het algemeen belang, maar moet dan wel – naast een heleboel andere voorwaarden – de waarde van het te onteigenen goed betalen aan de eigenaar:

  “De Onteigeningswet bepaalt dat u er door de onteigening niet op achteruit mag gaan, niet in vermogen en ook niet in inkomen. U krijgt dus een volledige vergoeding van alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening.”

  Een eerste recht van koop verplicht een verkoper niet het voor die prijs te verkopen, dus dat lijkt mij verder weinig uitmaken.

  Ondertussen vertrekken huizenbouwers helaas al naar het buitenland om huizen te bouwen:
  https://www.telegraaf.nl/financieel/35858220/woningbouwprojecten-vallen-stil-door-onvoorspelbare-de-jonge

 32. Nina

  @Theo

  Eigenaren worden door de wet beschermd en gelukkig maar. Zou een rare toestand worden, als je vanuit onderbuikgevoel kan beschikken over iemands bezit.

  De markt bepaalt de prijs. Het grote tekort aan huizen draagt hieraan flink bij. De hoge inflatie doet er nu nog een flinke schep bovenop. Uiteindelijk bepaalt de verkoper voor welk bedrag zijn bezit van eigenaar mag wisselen. De koper bepaalt zelf of dat bedrag akkoord is.

 33. JdV

  @KoelHoofd: Zodra de huizenprijzen hoog genoeg zijn gestegen is het een kwestie van verkopen en met de opbrengst je vestigen buiten de EU. Op die manier heeft de NL en EU overheid geen grip meer op uw opgebouwde vermogen. En er zijn genoeg beschaafde landen waar de overheid anders aankijkt tegen heffen van belastingen dan NL. Uiteraard wel een mooi NL vangnet achter de hand houden, AOW en een klein pensioen in NL met een goedkope woning die zolang het verblijf buiten de EU probleemloos verloopt voor veel geld kan worden verhuurd. Mochten er medische of andere issues ontstaan dan is het mooie NL vangnet er en kan er voor weinig gebruik worden gemaakt van kwalitatief goede gezondheidszorg en voorzieningen. Heerlijk, dat is nou een echte win-win situatie.

 34. Marjan

  @ Scherpschutter: wat een flauwekul kraamt u uit over rechten die niet in de grondwet zouden staan .

  De colleges aan de UU starten weer en ik raad u aan om eens het eerstejaarsvak Rechten Inleidend Recht te gaan volgen. Of om je mond te houden over zaken waar je geen verstand van hebt.

 35. Scherpschutter

  @Lezer 13:04

  “Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.”

  Wat hier staat is dat je het land mag verlaten zolang de staat dat toestaat. Dat is uiteraard geen recht, maar een privilege…

  “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

  Het mag, zolang de wet erin voorziet. Voorwaardelijk. Dus geen recht maar een privilege.

  “Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.”

  Goh! Ik mag schriftelijk verzoeken indienen? De vlag kan uit. LOL

  “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

  Hier staat dus dat u alleen recht heeft op de onaantastbaarheid van uw lijf binnen de beperkingen die de staat dicteert. Opnieuw; dat kan geen recht zijn. LOL

  “Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.”

  Bij wet te regelen en in een wet kan natuurlijk ook staan dat het recht niet bestaat. Wederom een privilege(!) vermomd als recht.

  Begrijp het nou; er staan letterlijk NUL rechten in de Grondwet. Er staan alleen privileges in…die kunnen worden ingetrokken. De Grondwet is een Marxistisch vod, van-, voor- en door- de staat.

 36. Scherpschutter

  @Koel Hoofd

  “Vergeet nooit dat rechten worden toegekend door diezelfde die de rechten weer kunnen afnemen.”

  Nee, wat u nu eens moet onthouden is dat een recht dat afgenomen kan worden per definitie geen recht is, was, of ooit kan zijn….Cirkels zijn ook niet vierkant. Zoek nou gewoon eens op wat een recht is! In Black’s Law Dictionary bijvoorbeeld. Een ‘recht’ dat ingetrokken kan worden is een privilige! Iets dat is toegestaan, tot het niet meer is toegestaan. Rechten zijn onvervreemdbaar.

  “In Rusland is dat Putain, in Nederland is dat nu Rutte/Kaag, en Europa is dat Brussel en ze doen allemaal het zelfde: de vrijheid van de bevolking inperken en deze hun geld onder valse voorwenselenafnemen (groningers worden al dik een halve eeuw bruut van voren gepaaid en van achteren genaaid), terwijl ze elkaar verwijten dat te doen.”

  Socialisten zijn allemaal hetzelfde. Ze leggen personen (niet te verwarren met mensen van vlees en bloed) inderdaad behoorlijk wat beperkingen op.

  “Echter, liever een disfunctionele democratie dan totale anarchie.”

  Ik heb ook liever dat mn scrotum onvrijwillig verwijderd wordt met een bot mes dan een roestige kettingzaag, maar uiteraard liever geen van beide.

  “Want dat is waar de libertarier aan voorbij gaat: Homo sapiens kan niet omgaan met absolute vrijheid, het vervalt dan onmiddelijk in het primitieve recht van de sterkste met slechts hier en daar een goed hart waarbij het hemd veel nader is dan de rok…”

  En dat is dus waar niet-libertariërs die niets van libertarisme aan voorbij gaan; libertarisme kent geen absolute vrijheid. Sterker, ze kent een enorme vrijheidsinperking, die ik voor u zal parafraseren; “U zult met uw poten van een ander en andermans bezittingen afblijven”. Het Non Agressie Principe.

 37. Confusius

  @ Nina

  Wat je zegt is niet helemaal waar. De overheid en de rechterlijke macht zijn altijd het overkoepelend orgaan en kunnen dus per geval bepalen of zij ingrijpen in transacties tussen mensen. Soms maar goed ook, want mensen hebben de neiging elkaar op te lichten, elkaar te naaien en sommige mensen gaan alleen voor eigen gewin ten kostte van de samenleving als geheel of ten koste van de ander.

  Als je alleen maar aan jezelf denkt kun je beter een onbewoond eiland kopen en daar gaan zitten, maar dan moet je niet in een samenleving gaan zitten, of in een redelijk dichtbevolkt deel van het land, waar ook nog andere belangen gelden dan het ikke-ikke-ikke of de eigen bankrekening. Dat hebben wij als onschuldige burgers al decennia mee mogen maken in dit neoliberale land. De ander doet er ook nog toe.

  Overigens grijpt de gemeente hier helemaal niet in in het bezit. Ze dwingt het eerste recht tot koop af. Iets dat een overheid kan doen. De huidige eigenaar verkoopt indien hij of zij wil verkopen, nog steeds het eigendom door. Dat kan deze ook weigeren. Ontstaat hier een conflict over, dan kan de rechter bepalen wie er gelijk heeft. De gemeente of overheid kan in incidentele situatie, bij zwaarwegend maatschappelijk belang, onteigenen. Dat kan zij al sinds er steden en staten zijn. Dan krijgt de eigenaar dus geen geld. Nu koopt de gemeente de grond gewoon of is zij in ieder geval bereid de grond te kopen. Van onteigening of het afpakken van bezit is dus helemaal geen sprake. De gemeente betaalt gewoon de marktconforme prijs. En die zal niet mals zijn. Zij wil alleen niet dat daar weer bovenop gespeculeerd wordt, omdat dit nog NOG VERDER tot onbetaalbare doorberekende prijzen gaat leiden. De prijzen zullen nu al onbetaalbaar zijn door de huidige grondprijzen. Persoonlijk vind ik dat wonen helemaal niet aan de markt overgelaten zou moeten zijn, maar dat is mijn mening. De gemeente laat het nog steeds wel aan de markt over, maar zij wil als eerste kunnen kopen en niet doelbewust te maken krijgen met doelbewust opgedreven prijzen. Het vastgoedveld is namelijk gewoon de overheid; en dus ook ons als belastingbetaler, op te lichten (geheime prijsafspraken en stiekeme en soms ook gewoon open en bloot speculatie). Goed dat daar een einde aan gemaakt wordt.

 38. Lexus

  @Nina: ik dacht niet dat ik iets anders beweerd had. Verder zullen er genoeg bouwers zijn wanneer de overheid de bouw van woningen op de juiste wijze faciliteert. Ook kan de overheid het heft in eigen hand nemen en bijvoorbeeld de woningcorporaties onder goede voorwaarden weer faciliteren om ze te laten doen waar ze ooit voor opgericht zijn: het bouwen van betaalbare huurhuizen voor minder draagkrachtigen. Het geld hiervoor moet gehaald worden waar het zit, onder meer bij de huisjesmelkers.

 39. Ralf

  Uitstekend voornemen van de gemeente en hernia te hopen dat het voor (ten minste) 3 jaar wordt bekrachtigd. De gemeente is er om het belang van haar huidige en toekomstige burgers te dienen en dit draagt daar aan bij. Hiermee wordt een goede integrale ontwikkeling met een kwalitatief hoogstaand resultaat en tegen, zowel voor de woon consument als de Utrechtse samenleving, het gunstigste kosten niveau. Als ik die krokodillen tranen verhalen van die huidige grondeigenaren lees dan weet je op voorhand al genoeg. Winstmaximalisatie voor de grondeigenaar, winstmaximalisatie voor de projectontwikkelaar en vervolgens de knollen voor de toekomstige bewoners en de gemeente. Blij dat men tot het inzicht komt dat die cowboy taferelen op het (woning) vastgoed podium in de stad ten einde moeten komen.

 40. Marko

  Haha, iemand beweert dat dit voorkeursrecht een typisch ‘links’ fenomeen is, dat raakt kant noch wal. Je zou ook kunnen zeggen dat de gemeente het kapitalistische spelletje heeft besloten mee te spelen, maar zo vrij zou de markt volgens die andere spelers ook weer niet moeten zijn, het moet wel hun spelletje blijven met zoveel mogelijk winst voor hen zelf. Het is een methode van de lokale overheid namens Utrechtse burgers om de woningbouw beter te kunnen sturen, om de belangen van zoveel mogelijk Utrechtse burgers zo goed mogelijk te dienen. Daar ging immers in de afgelopen jaren nog wel eens wat mis, en daar kreeg de lokale overheid terecht kritiek op. Voor handige zakenlieden en/of grondeigenaren die speculeerden op een exorbitante winst is deze ‘move’ van de gemeente een flinke tegenvaller. Algemeen belang is volgens dat soort lieden bijna een soort socialistisch concept. Dat de gemeente een rol opeist belemmert niet de ontwikkeling van het gebied. Er zullen altijd partijen te vinden zijn die er wel een business case in zien en die graag met een regie-voerende lokale overheid een mooie nieuwe stadswijk willen maken. Misschien wel met iets minder extreem dure studiootjes voor starters of dure lofts voor buitenlandse investeerders waar de gemiddelde Utrechter niets aan heeft. En – hoe griezelig socialistisch – misschien zelfs wel wat meer sociale huurwoningen. Daarvoor moet je eerst wel die speculanten en opportunisten een beetje inperken, want met dat soort partijen (en bijbehorende grondprijzen) gaat dit nooit lukken. Dat er protest wordt aangetekend bewijst alleen maar dat de gemeente een stapje in de goede richting heeft gezet.

 41. cas

  Iedereen weet toch wat er gaat gebeuren, ze kopen de grond aan maar gaan zelf nooit bouwen/ontwikkelen. Ze maken een bestemmingsplannetje en verkopen de grond met dikke winst door aan een belegger die dat wel weer mag bouwen.

 42. Nina

  @ Confusius
  Ingeval van onteigening moet de eigenaar schadeloos worden gesteld voor het bezit en een mogelijke opbrengst van het bezit (ingeval van een bedrijfsmatige activiteit). Het bezit kan niet worden afgepakt zonder te betalen hiervoor. Stel je voor, zeg.

 43. Cas

  @marko, het voorkeursrecht zou de gemeente moeten gebruiken om financieel onaantrekkelijke ontwikkelingen te maken zoals scholen, bibliotheek etc, niet voor woningbouw want om alles te realiseren heeft de gemeente gewoon instrumenten voor handen.

 44. Miepkniep

  waarom reageren hier steeds dezelfde mensen en krijgen wij geen kans onze mening te geven? hier is voorkeursbeleid… ga vooral zo door. vandaag of morgen kan er niemand meer iets plaatsen als jullie de reacties niet open gaan gooien. wacht maar af.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).