Gemeente Utrecht gaat boetes niet afstemmen op hoogte van inkomen van bewoners Gemeente Utrecht gaat boetes niet afstemmen op hoogte van inkomen van bewoners

Gemeente Utrecht gaat boetes niet afstemmen op hoogte van inkomen van bewoners

Gemeente Utrecht gaat boetes niet afstemmen op hoogte van inkomen van bewoners
De gemeente Utrecht noemt het op dit moment niet wenselijk dat de hoogte van een boete wordt afgestemd op het inkomen en de rijkdom van een bewoner. De lokale fracties van de PvdA, GroenLinks en Student & Starter noemden het eerder een ‘interessante denkrichting’.

De gemeente Utrecht noemt het op dit moment niet wenselijk dat de hoogte van een boete wordt afgestemd op het inkomen en de rijkdom van een bewoner. De lokale fracties van de PvdA, GroenLinks en Student & Starter noemden het eerder een ‘interessante denkrichting’.

Een boete voor bijvoorbeeld het negeren van een rood verkeerslicht kost iedere Utrechter 289 euro, maar zou het niet veel eerlijker zijn om de hoogte van de boete mede te bepalen aan de hand van het inkomen dat iemand heeft? Dat heet met een duur woord ook wel het draagkrachtbeginsel bij geldboetes. De discussie hierover speelt af en toe op, ook in de landelijke politiek.

Iemand die veel meer geld heeft, zou een hogere boete moeten betalen. En andersom geldt dit natuurlijk dan ook, iemand die minder geld heeft moet een lagere boete betalen. PvdA, GroenLinks en Student & Starter vroegen het college in Utrecht of dit wenselijk zou zijn in de gemeente. Ook een gemeente kan namelijk boetes opleggen.

Niet wenselijk

Het college van B&W is er echter duidelijk over: “Nee, dat is in de huidige situaties niet wenselijk en grotendeels onmogelijk.” Dat komt mede doordat de hoogte van strafrechtelijke boetes, verkeersboetes en bestuurlijke boetes landelijk worden vastgesteld. De gemeente volgt wel de landelijke discussie over het onderwerp en legt ook de bal neer bij een eventuele landelijke aanpak.

Er zijn her en der wel wat uitzonderingen, zo kan soms een ‘geringe financiële draagkracht’ van iemand meespelen om een boete te matigen. De gemeente schrijft: “Echter, geringe financiële draagkracht moet wel door de overtreder zelf worden aangetoond. Ook kunnen betrokkenen een verzoek indienen voor gespreide betaling. De gemeente neemt dit soort signalen, wanneer aangedragen door de overtreder, altijd in overweging.”

Gekoppelde berichten

23 Reacties

Reageren
 1. Jan van Ravenhorst

  Maatwerk kost denkwerk en de vraag is of dat voldoende voorhanden is.

 2. Harm

  Dit is een landelijk iets. De gemeente zou toch genoeg druk genoeg moeten zijn met afval, meldingen van burgers online en het ontslaan van agenten die praten over de realiteit?

 3. Max

  Logisch besluit.
  We gaan taakstraffen ook niet langer maken als iemand meer vrije tijd heeft.

 4. Mark

  Men ziet waar de prioriteiten van de Utrechtse gemeenteraad liggen. Namelijk bij landelijk beleid waar ze volstrekt geen zeggenschap over hebben.

  Overigens kunnen de boetes voor iedereen fors omlaag. Het preventieve effect van een boete hangt namelijk af van de pakkans en niet de hoogte.

 5. Wim Vreeswijk

  Als ik op grond van inkomen een hogere boete zou gaan krijgen neem ik voortaan wel de ‘benenwagen’ die doet het immers altijd.

 6. Wilbur

  Een plek waar de gemeente wel kan ingrijpen, is de grootte/ gewicht van een auto laten bepalen hoe duur een parkeervergunning is. Ik vind het belachelijk dat er bij mij in de straat kampeerbusjes zijn, die net zoveel betalen als ik met mijn Suzuki swift.

 7. Scherpschutter

  Dit laat opnieuw goed zien wat er gebeurt als je links teveel macht geeft. Ook van het wettelijk grondbeginsel dat iedereen voor de wet gelijk is, blijft weinig over….

  Brr…

 8. C in de horeca

  Feitelijk moet het andersom….iemand met veel geld zal een kleinere boete moeten betalen want ze had al veel meer ingeleverd aan het schatskist via hun hoogere inkomsbelasting schijf/VPB/etc. Ze hebben een sort buffer opgebouwd voor dit soort ding.

 9. Busje

  @Wilbur helemaal mee eens! En de grootte van een auto dient vaak ook als een soort “proxy” voor het inkomen van de eigenaar, dus het lijkt me heel eerlijk

 10. Nina

  Een boete riskeren is een keuze en dus te vermijden.

  Wellicht kun je coulant zijn als overheid wanneer een minima een geringe snelheidsovertreding maakt, maar ik ga ervan uit dat er al sociaal beleid is voor een dergelijk geval?

 11. Scherpschutter

  @C in de horeca

  Je moet boetes gewoon helemaal afschaffen. Boetes dienen geen enkel ander doel dan het verrijken van een gewetenloze ‘ruling class’ em haar fazallen, over de rug van een weerloze bevolking voor het begaan van slachtofferloze en dus geheel onschuldige handelingen die door de heersende kaste arbitrair tot verboden zijn verklaard…

  Een boete betekent niets anders dan dan de heersende klasse die zegt; “Ga gerust door met wat je doet en zovaak je wil, onderdaan, zolang je de heersende kaste maar wat extra smeermiddel geeft in de vorm van geld”. Het is plundering en afpersing in zuiverste vorm.

  Alle verkeersboetes zouden dan ook geheel moeten worden afgeschaft. ‘Boetes’ betalen zou pas moeten beginnen waar werkelijk slachtoffers vallen. Schadevergoeding! En dat geld zou dan ook naar de slachtoffers moeten gaan, in plaats van naar nutteloze rovende politici en ambtenaren.

 12. Peter

  Hoogte boete naargelang hoogte inkomen, kan me daar wel in vinden.
  Wordt ook de gevoelde pijn meer evenredig verdeeld.

 13. Ooginaller

  Geinig idee hoor, maar los van de vraag of het wenselijk is of niet en of dit geen landelijk beleidsterrein is waarop onze dorpsbestuurders zich wagen: hoe dan? Moet een agent iemand met een ontbrekend achterlicht vragen naar het inkomen voor hij een boete uitschrijft? Wordt er een overheidsapparaat opgetuigd dat dat inkomen gaat berekenen door allerlei bestanden te koppelen? Tellen toeslagen mee? Telt het reeds opgebouwde vermogen mee, halen we dat op bij de belastingdienst? En hoe zit het eigenlijk met de privacywetgeving?

  Volgens mij haal je je met dit ideetje een adminstratief circus op de nek waar de honden geen brood van lusten bij een overheid die er qua brakke automatiseringssystemen al vier jaar niet eens in slaagt om de BTW op groente en fruit af te schaffen.

  Kortom: volkomen irreëel, dit plan. En dat weten PvdA/GL ook (Student en Starter steek ik overigens mijn hand niet voor in het vuur). Maar ja, het klinkt zo lekker.

 14. Nina

  @ Peter
  “Hoogte boete naargelang hoogte inkomen”

  Welk inkomen en op welk moment gemeten? Telt dan ook bezit mee of overwaarde op een koophuis. En hoe ga je dat allemaal snel berekenen?

  Het is vreemd dat men dit een goed sociaal idee lijkt te vinden, maar dat men gemakkelijk tonnen of miljoenen euro’s subsidie van gemeenschapsgeld uitgeeft aan instellingen waarvan de directeur 150.000 euro salaris ontvangt.

  De jaarrekeningen van al deze instellingen zijn eenvoudig te bekijken op internet.

 15. JdV

  Vreemd dat de gemeente plannen in wil voeren die ingaan tegen artikel 1 van de grondwet. Grappig omdat de partijen in de raad dat veroordelen als het om landelijke politiek gaat maar in dit soort gevallen geen enkele problemen hebben met het maken van onderscheid tussen burgers. Wel een mooi precedent mocht het doorgaan trouwens.

 16. Utrechtsch

  Artikel 1 Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

  Gefeliciteerd PVDA, GL en S&S. Leuk om een discussie over de grondwet te gaan behandelen in Utrecht. Waardevolle tijdsbesteding.

  Wat een klinkklare onzin.

 17. Lisa

  @ Utrechtsch

  Juist door iedereen dezelfde boete te laten betalen behandel je niemand gelijk.

  De boete heeft op een “armer” iemand heel wat meer impact dan iemand die boetes makkelijk kan afkopen (schijntje) en kan zo zijn slchte gedrag moreel afkopen, en gewoon doorgaan met het bedrag dat een boete zou moeten corrigeren.

  Mensen zijn niet gelijk en daar zou een rechter (en de verstrekker van de boete) rekening mee moeten houden.

  Uiteraard moet een gemeente zich alleen bezig houden met gemeentelijke boetes.

  Altijd grappig dat mensen in een geprivilegeerde positie altijd om het hardst roepen dat iets oneerlijk is, terwijl zij toch wel soms ten kostte van anderen een dergelijke positie bereikt hebben.

 18. U-Niek

  Dat geeft wel weer aan wat voor salonsocialisten we mee te maken hebben…

 19. JdV

  @lisa: mensen zijn niet gelijk. Dat klopt helemaal. Op zich ook prima om daar rekening mee te houden. Maar dan wel graag consequent. Niet alleen als het sommige mensen goed uitkomt.
  Overigens in dit geval: een automobilist tijd 10 kilometer te hard. De boete is xx euro. U pleit voor onderscheid op basis van inkomen. Prima. Maar dan ook in andere gevallen en op andere criteria.

 20. Peter

  Lisa

  Jij snapt het.
  Zet die geprivilegieerden eens een jaar op of rond bijstandsniveau, dan piepen die meesten wel anders.

 21. Lisa

  @ JdV

  Het punt is nu net dat zo’n beetje alles in dit land op de vermogenden en de multinationals is afgestemd (en die stellen via hun lobby- en belangenclubs de werkelijkheid compleet anders voor in die media en via aan hen gelieerde pilitieke partijen), maar die gaan juist het sentiment in het land voeden om mensen op partijen als een VVD en PVV te laten stemmen als er ook maar iets geprobeerd wordt om aan hun privileges te doen.

  Het meeste belastingvoordeel en de meeste subisidies in dit land gaan naar deze mensen (en de landbouw en veeteelt).

  Denk je dat het toeval is dat juist een door een John de Mol-geproduceerd programma een verkiezingsdebat in scene zet met valstrikken en ingehuurd publiek, om Wilders er even goed uit te laten komen?

  Hij zelf en zijn ondernemersvrienden willen gewoon hun privileges en andere voordelen blijven behhouden. Hij gaat er zo ver in om die positie te behouden dat hijzijn mediamacht aan grijpt om het publiek te bëinvloeden. Die voordelen voor zijn doelgroep gaan ten koste van de onderkant van de samenleving, de middenklasse en de hogere middenklasse. (De VVD is een kei in het voorliegen van deze doelgroep, zeg maar het RTL publiek, die zijn als de dood dat ze iets van hun net vergaarde rijkdom moeten inleveren en niet meer 3x per jaar op vakantie kunnen> terwijl de VVD slechts op komt voor de top 1-10% in dit land, daar horen zij helemaal niet bij, weten ze alleen niet).

  Het sentiment tegen asielzoekers wordt gevoed, er wordt een kabinet over opgeblazen, maar de ondernemers die bijv. de VVD financieel steunen zijn diegenen die honderduizenden gastarbeiders en expats per jaar Nederland binnen halen (de overgrote meerderheid van de migranten), met alle gevolgen en overlast van dien.

  Dus, hetgeen jij nu voorstelt zou nog veel meer moeten gelden. Mensen zijn niet gelijk, dus wil je mensen hetzelfde laten voelen, zul je dus nog veel meer dan nu gebeurd mensen naar rato (of nog verdergaand) moeten laten betalen (wanneer het op overheidszaken, belastingen, boetens en premies aankomt).

  Nooit gedacht zulke socialistische gedachtes uit jouw mond te horen komen, je stemt dus per defnitie altijd op de verkeerde partijen kan ik nu wel concluderen.

 22. Ooginaller

  @Lisa: nogmaals (maar dan in het kort, zie boven): geinig idee, maar hoe dan?

  Conclusie (ook in het kort): Inderdaad. kan niet.

 23. Lisa

  @ Ooginaller

  De belastingdienst weet zo goed als alles van je.

  Als dit tenminste een werkende organisatie zou zijn, wat het nu niet is, zou je dat zeer eenvoudig in samenwerking met een belastingdienst voor elkaar kunnen krijgen, mits juridisch toegestaan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).