Gemeente Utrecht gaat tegen de wet in door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen Gemeente Utrecht gaat tegen de wet in door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen

Gemeente Utrecht gaat tegen de wet in door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen

Gemeente Utrecht gaat tegen de wet in door jongeren eerder aan bijstandsuitkering te helpen
Stadskantoor. Foto: Bas van Setten
De gemeente Utrecht heeft besloten om een bijstandsaanvraag van iemand onder de 27 jaar nog steeds direct in behandeling te nemen. Daarnaast kunnen jongeren met een bijstandsuitkering ook nog tot een bepaald bedrag bijverdienen via vrijwilligers- of deeltijdwerk. De gemeente gaat met deze besluiten in tegen de wet, maar ziet het als een ‘noodzakelijk kwaad’.

De gemeente Utrecht heeft besloten om een bijstandsaanvraag van iemand onder de 27 jaar nog steeds direct in behandeling te nemen. Daarnaast kunnen jongeren met een bijstandsuitkering ook nog tot een bepaald bedrag bijverdienen via vrijwilligers- of deeltijdwerk. De gemeente gaat met deze besluiten in tegen de wet, maar ziet het als een ‘noodzakelijk kwaad’.

In de coronaperiode heeft het Rijk een aantal regels omtrent de bijstandsuitkering voor jongvolwassenen versoepeld, maar deze zijn vanaf 1 oktober weer afgeschaft. “Utrecht is kritisch om terug te gaan naar de oude situatie”, is te lezen in een brief van het college.

Omdat jongeren volgens de gemeente nog steeds in een kwetsbare situatie zitten, wordt de aanpak voor jonge werkzoekenden gelijkgesteld aan die van volwassenen. “Dit doen wij om te voorkomen dat kwetsbare jongeren onnodig diep in de schulden of buiten beeld raken.”

Zoektermijn

Ten eerste is besloten om de zogenoemde zoektermijn voor jongvolwassenen niet toe te passen. Dat betekent dat jongeren die zich aanmelden voor de bijstand, niet eerst vier weken zelf naar werk hoeven te zoeken voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

“Jongeren die een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen zijn vaak kwetsbaar met problemen op meerdere gebieden, zoals wonen, financiën of psychische gezondheid”, zegt wethouder Linda Voortman. “We zien dat de regelgeving sterk in hun nadeel werkt, jongeren in de schulden drijft en soms zelfs tot dakloosheid leidt.”

Vrijlatingsregeling

Daarnaast wordt de vrijlatingsregeling, die volgens de wet alleen mag worden toegepast op mensen die ouder zijn dan 27 jaar, ook gebruikt bij jongvolwassenen. Dit betekent dat deze groep tot maximaal 221 euro van de inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk mag behouden. Deze regeling is in het leven geroepen om mensen te laten ervaren dat werk loont.

Het college zegt zich bewust te zijn dat de besluiten indruisen tegen de Participatiewet. “Het ingaan tegen de wet is niet een doel op zich, we zien het als een noodzakelijk kwaad om passende ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die dat nú nodig hebben.”

Zowel de afschaffing van de zoektermijn als het toepassen van de vrijlatingsregeling voor jongvolwassenen worden in Utrecht verlengd tot ten minste eind 2022.

14 Reacties

Reageren
 1. Jake

  Klasse.

 2. Angelique

  Wetten zijn er natuurlijk alleen voor burgers, niet voor politici zelf.
  Een middelvinger naar de democratie vermomt in een jasje van goede bedoelingen.

 3. Janah

  Utrecht, vrijstad?

 4. Marcel

  De gemeente. Zijn wij, bewoners dat? Ik ben tegen. Werk zat. En kom niet aan met kwetsbaar. Als ik en velen met mij veel moeten betalen aan lasten wordt ik en velen met mij kwetsbaar. Gemeente?

 5. Lombokker

  Krijgen ze nu, net als de Belastingdienst, een boete? Of moet Linda Voortman naar de gevangenis? Persoonlijk ben ik voor dat laatste, want die boete wordt uiteindelijk door ons betaald uit de OZB.

 6. LGT

  Linkse partijen vinden het altijd geweldig om het geld van anderen uit te geven.
  Belastingbetalers draaien op voor hun verkwisting.
  Gratis geld nog makkelijker, ga naar Utrecht waar Links oppermachtig is.

 7. Bromsnor

  Toen bromsnor nog geen snor had is hij onverwacht ruimhartig bijgestaan door de gemeente. Daarmee is hij niet in de put gezakt en na enkelen maanden kon Bromzondersnor voor zichzelf zorgen. Dat is verder altijd zo gebleven.

  Bromsnor is er van overtuigd dat niet iedereen op elk moment zichzelf kan redden en dat het veel leed en geld scheelt om kwetsbare jongeren bij de hand te nemen en ze te helpen voor zichzelf te zorgen. Bromsnor denkt dat de maatschappelijke kosten van dergelijk beleid een factor 10 lager ligt dan het “zoek het zelf maar uit” beleid uit Den Haag. Hulde aan de gemeente die een “Baas in eigen buik” standpunt inneemt.

  @Angelique, Bromsnor is van mening dat wanneer een democratisch gekozen gemeentebestuur een dikke vinger opsteekt naar een democratisch gekozen landsbestuur er geen sprake is van een dikke vinger naar de democratie.

 8. Janah

  Het is de vraag of kwetsbare mensen van dit beleid weerbaar worden. Vaak werken goede bedoelingen averechts.

 9. Rob H.

  Als zo’n iemand in de schuldhulpverlening komt, en die kans is er, want geen buffer, dan ben je meer kwijt. Goed initiatief dus.

 10. Bart

  Hulde Bromsnor voor je genuanceerde bericht. Nuance is vaak ver te zoeken bij de reaguurders hier. Vooral als het om de overheid gaat. Uit jouw verhaal blijkt maar weer dat er in ieders leven een situatie kan ontstaan waardoor je het – meestal tijdelijk – zelf niet kunt redden. Niemand vraagt daarom. Dan is het fijn dat we elkaar kunnen helpen. Als medemens, als overheid. En ja, daar maakt de overheid ook verkeerde keuzes in. Maar daar gaat het nu niet over.

 11. RABE

  Gezonde jongeren kunnen toch gewoon aan het werk???
  Utrecht wil wel uitgeven maar de bodem zal toch een keer in zicht komen.
  Werken is gezond werd altijd gezegd en als je geen werk kunt vinden neem je maar een krantenwijk.
  Het moet gewoon niet te makkelijk worden gemaakt om een uitkering te krijgen. Werk aan socialisatie en ga meewerken aan een betere samenleving. En als je een uitkering nodig hebt omdat je echt niet in staat bent om een betaalde baan te vinden door bijv. een beperking, dan kun je misschien vrijwilligerswerk doen. Maar zo zonder meer je hand ophouden, dat werkt niet positief.

 12. Wim

  @ Bromsnor
  Ook voor een democratisch gekozen gemeentebestuur geldt de wet. Misschien moet je eens een lesje staatsinrichting gaan volgen.

 13. Bart

  Als ik de reacties op het artikel lees kan ik me niet aan De indruk onttrekken dat vrijwel niemand het artikel goed heeft gelezen of snapt wat er staat. Er staat niet meer dan dat de gemeente Utrecht heeft besloten om door te gaan met de tijdelijke mogelijkheid om een bijstandsaanvraag van iemand onder de 27 jaar direct in behandeling te nemen. Dit was al tijdelijk mogelijk gemaakt in verband met Corona, maar die regeling is door het rijk niet stop gezet. Jongeren onder 27 moeten volgens de wet eerst 4 weken op zoek naar werk. Utrecht kiest ervoor om de vrijstelling daarvan nog te handhaven en gaat daarmee in tegen rijksbeleid. Daarnaast handhaaft Utrecht voorlopig de regeling dat jongeren met een bijstandsuitkering tot een bepaald bedrag kunnen bijverdienen via vrijwilligers- of deeltijdwerk. Daarmee vrijwilligerswerk of deeltijdwerk juist stimulerend.

  Wat veel reaguurders hier over het hoofd lijken te zien is dat er altijd eerst een toets plaatsvindt welke jongeren voor zo’n uitkering in aanmerking komen. Reacties als “Gezonde jongeren kunnen toch gewoon aan het werk” en “geld van anderen uitgeven” geven geen blijk van enige kennis van of interesse in het wat de strekking van het besluit is. En o ja, de belastingbetaler komt ook weer eens om de hoek kijken. Opnieuw een blijk van onwetendheid over hoe het werkt met de belastingbetaler. De overheid geeft voornamelijk geld uit dat ze via belastingen heeft geïnd. Daar zijn belastingen voor. De overheid heft en int belastingen om uitgaven voor de samenleving te doen. Over de doelen waaraan de overheid het geld besteed kun je twisten, maar daar zijn verkiezingen voor uitgevonden.

 14. Ineke

  Prima, het voorkomt veel problemen!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).