Gemeente Utrecht niet eens met uitspraak rechtbank over locatie abortusdemonstratie Gemeente Utrecht niet eens met uitspraak rechtbank over locatie abortusdemonstratie

Gemeente Utrecht niet eens met uitspraak rechtbank over locatie abortusdemonstratie

Gemeente Utrecht niet eens met uitspraak rechtbank over locatie abortusdemonstratie
Het Vrelinghuis. Foto: Bas van Setten
De gemeente Utrecht is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank over de locatie van de anti-abortusdemonstratie op de Biltstraat en gaat daarom in hoger beroep. De rechter meende dat de gemeente onzorgvuldig was geweest met het bepalen van de locatie van de demonstranten.

De gemeente Utrecht is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank over de locatie van de anti-abortusdemonstratie op de Biltstraat en gaat daarom in hoger beroep. De rechter meende dat de gemeente onzorgvuldig was geweest met het bepalen van de locatie van de demonstranten.

Anti-abortusdemonstranten kregen vorig jaar door burgemeester Sharon Dijksma onterecht een specifieke plek toegewezen bij het Vrelinghuis in Utrecht, zo liet de rechtbank weten. De gemeente zou niet goed hebben toegelicht waarom de gewenste plek van de demonstranten was afgewezen.

De gemeente Utrecht ziet dit toch echt anders, en gaat in hoger beroep. De burgemeester schrijft daarover: “Hierbij weeg ik niet alleen het demonstratierecht mee, maar ook de (grond)rechten van de kwetsbare vrouwen die de kliniek in vrijheid en ongestoord moeten kunnen bezoeken. Als het gaat over de demonstratie van 5 mei 2021, die overigens niet heeft plaatsgevonden, zie ik voldoende specifieke juridische aanknopingspunten om de verplaatsing in hoger beroep verder te onderbouwen.”

Meer redenen

Volgens de burgemeester zijn er meer redenen om in hoger beroep te gaan: “Abortusklinieken en de omgeving van die klinieken zijn namelijk moeilijk te vergelijken met andere demonstratielocaties. Deze plekken onderscheiden zich door de uiterst gevoelige medische ingrepen die daar plaatsvinden. Vrouwen die een abortuskliniek bezoeken voor een behandeling bevinden zich op een bepalend punt in hun leven. Het gaat om een zeer ingrijpende en emotioneel beladen beslissing die iemand psychisch zwaar kan belasten. Die situatie is kwetsbaar en raakt de kern van de persoonlijke levenssfeer.” Daarom verdienen bezoekers van abortusklinieken volgens de burgemeester extra bescherming.

In Utrecht wordt al jarenlang gesproken over de anti-abortusdemonstranten nabij de kliniek op de Biltstraat. Daarbij gaat het vaak over de bescherming van de vrouwen die de kliniek willen bezoeken en het recht op demonstratie. De burgemeester licht dit toe in een brief aan de raad: “Vanzelfsprekend hecht ik grote waarde aan het grondrecht om te demonstreren. In Utrecht faciliteren wij alle soorten demonstraties, ook als die plaatsvinden in de omgeving van de abortuskliniek. Maar ik zie wel dat het bij deze demonstraties schuurt en knelt. De impact die demonstraties daar hebben op bezoekers van de kliniek is namelijk niet te vergelijken met andere demonstraties.”

De hele brief van burgemeester Sharon Dijksma is hier te lezen.

Gekoppelde berichten

33 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  Ben helemaal blij met onze burgemeester.

 2. Hans

  Goed verwoord door Dijksma. Haar argumenten zijn valide en solide. Ik durf te wedden dat zij dit hoger beroep gaat winnen. En mocht dat niet zo zijn – wat me enorm zou verbazen – dan is het hartverwarmend dat zij het opneemt voor de vrouwen die het betreft en die een maar al te gemakkelijke mikpunt vormen voor de zeloten die daar menen te moeten gaan demonstreren. Laten die lui alsjeblieft vertrekken naar Texas zodat ze kwetsbare mensen hier voortaan met rust laten. Ze zullen zich daar als vissen in god’s wateren voelen.

 3. alex

  Van de zotte dit. Recht om demonstratie moet worden gehandhaafd. De gemeente hoeft zich hier totaal niet mee te bemoeien.

 4. JdV

  @Hans: De rechten van zeloten zijn niets minder dan die van andere inwoners van dit land. Dat u artikel 1 van de grondwet niet accepteert zegt meer iets over u. Wellicht is afreizen naar China of Noord-Korea voor u een optie? Daar hebben ze het ook niet zo op gelijke rechten. Of kwam u ook zo uit de hoek toen er niet mocht worden gedemonstreerd bij een moskee? Ik dacht het niet. Al die hypocriete reaguurders hier vonden het prima dat het recht op demonstratie wordt ingeperkt door politieke keuzes van een burgemeester. Dat legt de bijl aan de wortel van het gelijkheidsbeginsel, de VvMu en het recht op demonstratie.
  Overigens staat het u en anderen wat mij betreft ook geheel vrij om elke zondag voor de deur van het kerkgenootschap te gaan staan waar deze zeloten vandaan komen met borden met voor hen kwetsende teksten. Gewoon doen zeg ik. Ik help u graag met het verzinnen van teksten voor op de spandoeken.

 5. Binnenstadbewoner

  Heel goed.

 6. Realist

  @Jvd. Dat afzetten tegen het Christendom kunnen Hans en zijn zeloten prima, daar hoef je ze niet bij te helpen. Dat is trouwens ook de enige religie waartegen ze zich afzetten want andere religies, ondanks het feit dat ze een stuk conservatiever zijn dan het Christendom, aanbidden ze (hoe wonderlijk is dat..)
  Het is juist goed dat er een tegengeluid is tegen de links progressieve uit Amerika gekopieerde visie tav abortus.

 7. Utrechtvoorutrecht

  Los van de wet, is er niet zoiets als “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet?”, vrij vertaald van Mattheus 7:12. Ook Lucas 6:31 had er wat over te zeggen.

  Ik ga ook geen hotdog-eet-wedstrijd organiseren voor de Koninkrijkszaal midden in de vastentijd. Niet omdat het niet mag, maar omdat het niet zo fatsoenlijk is. Bovendien is het effect natuurlijk nul.

  Los daarvan vind ik het “demonstreren” in een ambulance naast een abortuskliniek tegen abortus door een groep die categorisch tegen bepaalde medische ingrepen (bloedtransfusie) is, wel een heel duidelijk teken dat je ver van de realiteit af staat.

 8. Utrechter2

  @JdV: allereerst. Respect dat u zo consequent bent en waakzaam bent tegen willekeur.
  Maar voor de volledigheid: de intentie van de mensen die folders uitdelen is om te voorkomen dat een foetus geaborteerd wordt. Ze leggen de grens waar leven begint bij de conceptie, en niet bij de geboorte en niet bij een maatstaf van op dat moment levensvatbaar is buiten de moeder,

  Maar als mensen bij een kerk gaan demonstreren in deze context dan is de intentie puur zoals u zelf aangeeft om te kwetsen. Deels kunnen een deel van de mensen die de kerken dan zouden kwetsen er niks aan doen omdat mensen die pro life zijn door weer anderen zeer eenzijdig zijn geframed.

 9. Hans

  @JdV

  U haalt twee zaken grandioos door elkander.
  Het recht van demonstratie enerzijds en het recht op bescherming van kwetsbaren anderzijds.
  De door mij zo gedoopte ‘zeloten’ mogen wat mij betreft best een potje demonstreren, zolang ze kwetsbare mensen – de vrouwen in kwestie in dit geval – maar niet hinderlijk voor de voeten lopen, letterlijk en in mentaal opzicht. En dat doen zij naar de oprechte mening van onze goede burgemeester wel als zij zo pontificaal voor die kliniek postvatten. Dat ben ik hartgrondig met haar eens!

  Tegen ‘zeloten’ demonstreren door voor hun kerkdeur te gaan roepen- uw suggestie, waarvoor dank – is een zinloze exercitie. Wat zou ik daarmee willen, laat staan kunnen bereiken? Laat ze met rust zou ik zeggen. Ik hoef immers niemand op andere gedachten te brengen. Gedachten zijn namelijk vrij. Wel zal ik altijd opkomen voor evident zwakkeren, door omstandigheden, positie, ras of sekse. In een fatsoenlijke samenleving is dat je plicht. En onze burgemeester, andermaal, doet haar plicht in deze.

  Uw vergelijking ten slotte met China of Noord Korea reken ik als behorende tot de categorie der hyperbolen. Een doorzichtige en o zo bekende discussietruc om een opponent van zijn of haar stuk te brengen.

  Die vlieger gaat bij mij niet op mijn beste JdV.

 10. Len

  Gewoon wegwezen daar, ga lekker op Facebook of een andere filterbubbel demonstreren. Het punt is wel gemaakt inmiddels.

 11. Utrechtvoorutrecht

  @Utrechter2 Als het doel van deze “demonstranten” zou zijn om hun perspectief kenbaar te maken, kunnen ze dat op élke plek doen. Dan toch kiezen voor een kliniek waar alleen mensen komen die een ingreep moeten ondergaan is kwetsend. Vergelijk het met drammen tijdens een doopplechtigheid dat de kinderen die gedoopt worden geen keus hebben. Zelfde voor kinderen die besneden worden, dan ga je niet lopen demonstreren bij die “festiviteit” maar hou je die discussie ergens anders. Dat heet fatsoen en dat mist hier overduidelijk.

  Ik blijf me verbazen over over de rechten die sommige groeperingen zichzelf toeëigenen op basis van keuzes die ze zelf hebben gemaakt. Het kiezen van je religie is een recht, het opdringen van jouw visie aan anderen in naam van die religie niet.

 12. Hans

  Goede & opperbeste ‘Realist’!

  Waar heeft u gelezen dat ik mij zou afzetten ‘tegen het Christendom’ en ik andere religies zou ‘aanbidden’? Nog afgezien van het feit dat men religies niet kan ‘aanbidden’ heeft u dat nergens in mijn bindrage kunnen lezen. Zodat het mij derhalve noopt te moeten zeggen dat uw beweringen nergens op gestoeld zijn en dus bullshit zijn.

  Dan nog dit: : het recjt op abortus trekt u in de aloude afgesleten groef van die kapotte grammofoonplaat die de links-rechtsdiscussie is. In werkelijkheid is het recht op abortus een liberaal recht, niet gebonden aan de normale politieke stromingen in ons land. Of u moet de ultra orthodoxen – die vind je bij de fanatici uit bepaalde marginaal religieuze hoek (van christenen tot en met moslims) tot de ‘normalen’ rekenen. Dat zou ik niet doen als ik u was want dat is andermaal flauwekul.

  Tot slot: Utrechtvoorutrecht verwoordt heel treffend het grondprincipe waar elke religie op gebaseerd zou moeten zijn, hij zegt: “Los van de wet, is er niet zoiets als “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet?”, vrij vertaald van Mattheus 7:12. Ook Lucas 6:31 had er wat over te zeggen”. Dit mogen de zeloten wel eens in hun oren knopen.

 13. JdV

  Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire.

 14. Hans

  @ JdV 🙏

 15. Koel Hoofd

  @JdV
  GW Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Dat betekend dat die demonstranten fout zitten omdat zij diegene zijn die hier discrimineren. Die willen namelijk zonder enige vorm van respect noch fastsoen hun godsdienst en levensovertuiging opleggen aan een hele specifieke kleine doelgroep: jonge vrouwen in nood. Niet de mannen die deze vrouwen zwanger hebben gemaakt, nee puur en alleen de zwangere kwetsbare vrouwen.
  Hadden ze nou bij het stadskantoor staan demonstreren, niets aan het handje.
  Maar ze gaan uitgerekend en doelbewust voor de abortuslocatie staan aandachttrekken en pakken die ene specifieke groep discriminerend en shamend aan.

  Dan is er nog zoiets als GW artikel 94:
  Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
  Dat is al in 1953 besloten en daarmee heeft Nederland haar soevereiniteit weggegeven (Polen en Hongarije hebben dat niet gedaan) wat betekend dat die demonstranten keihard kunnen worden aangepakt met de universele rechten van de mens. Want het zal je misschien hoogstelijk verbazen, maar vrouwen hebben ook rechten en die zijn vastgelegd bij de VN. .

 16. Aimée

  #teamSharon <3

 17. Kees Truijens

  @JdV
  Prima, laten we het daarbij houden.

 18. wollie

  voltaire 🙂

 19. Utrechter2

  @Jdv: tja JDV: ga je hier nog wel of niet op reageren? 😉

  Demonstreren mag, maar niet bij de poorten van Shell, demonsteren mag want vrijheid van meningsuiting maar niet in de buurt bij vervuilers, niet bij bontleveranciers etc. etc..

  Heeft u ook het idee, dat mensen zich van de domme houden? 😉

  @allen: het woord demonsteren is trouwens ook al een frame. Verkopers die mij om commerciële reden te pas en te onpas lang aan de praat houden frame ik nooit als ‘demonstranten’. Ook Jehova getuigen aan de deur (ik ben zelf geen Jehova) heb ik nooit als demonstranten geframed.

  Als mensen echt lastig gevallen worden kunnen ze onder oude wetgeving allang klachten indienen.

 20. Utrechter2

  @Utrechtvoorutrecht: ze bieden hulp aan moeder en kind. Het lijkt wel alsof pro-choice mensen geen andere keuze zien dan abortus,, terwijl ze zelf aangeven dat aanstaande moeders heel erg met de situatie in hun maag zitten (niet flauw bedoeld!).

 21. Utrechtvoorutrecht

  @Utrechter2 Bij een abortuskliniek zie je natuurlijk alleen de mensen die de keuze voor abortus hebben gemaakt. Dat zegt niks over de andere groep die anders heeft besloten. Uw opmerking is wat stigmatiserend.

  In Nederland hebben we goede zorg. Daar hoeft geen enkele religieuze groepering zich mee te bemoeien. En die hulp waar u over spreekt blijkt niet zo duidelijk uit de 1Vandaag aflevering uit 2019 over de Vrelinkkliniek.

  En fijn dat er consensus is dat we voor de vrijheid van meningsuiting voor iedereen willen vechten. Maar laten we dan ook zo redelijk zijn om die vrijheid te gebruiken voor een dialoog, niet om te provoceren en te kwetsen.

 22. Utrechter2

  @Utrechtvoorutrecht: als jij het zegt neem ik zonder meer aan, bijvoorbeeld dat het Leger des Hels etc. onnodig zijn. We hebben immers het UWV, en dan ook nog eens de voedselbank.Sommige aanstaande moeders staan open voor hulp uit reiligeuze hoek en anderen niet. Mogen ze dat zelf bepalen?

  Ik weet dat rabiate atheisten dat claimen. Ze wilden ook geen overheidssteun voor De Hoop in Dordrecht. Een groot afkickcentrum voor verslaafden. De hulp van de staat zou voldoende en afdoende zijn. En religieuzen mochten niet van staatswege ondersteund worden. Hier liep het goed af.
  En ook hier is de vraag mogen verslaafden en hun ouders dat zelf bepalen of gaan atheisten besluiten dat opvang etc. alleen door 100% ambtenaren mag worden gedaan?

  En wat is er met dat progamma nu exact naar voren gekomen?

 23. JdV

  @utrechtvoorutrecht: in nederland hebben wij goede zorg. Daar hoeft geen enkele religieuze groepering zich mee te bemoeien. Duidelijk. U pleit voor een verbod / opheffing van het Leger des Heils en alle op religie gebaseerde hulpverleningsinstellingen. Mooi. Weten we ook weer dat u het prima vindt om hulpbehoevenden zorg te ontzeggen vanuit uw haat tegen religies. Maakt in ieder geval goed duidelijk wat voor type mens u bent.

 24. VincentZ

  Ik ga volgende week demonstreren tegen fastfood en iedereen die de Febo binnen wilt hinderen en lastig vallen met folders over gezond eten. Kijken hoe lang ik dat vol houd. Ik vermoed dat de politie spoedig ingrijpt na diverse klachten of dat ik op straat lig rond mijn folders. Het recht op demonstreren betekent ook dat je andere mensen en andermans keuzes respecteert en mensen niet hindert. Demonstreren is geen demonstreren meer als men andermans rechten schendt, zo simpel is het.

 25. JdV

  Vraag je wel ff een vergunning aan VincentZ? Want ander is het zo klaar denk ik inderdaad.

 26. Inge

  Kijktip: The Janes (hbo)
  en ook via is vpro interessante info te vinden.

 27. Bert

  Leuk dat de grondwet aan wordt gehaald, maar de grondwet geldt tussen de staat en mensen die in nederland verblijven. Niet tussen mensen onderling. En zelfs dan, het recht op demonstratie staat daar genoemd, echter nergens staat dat je recht hebt op bescherming tegen gekwetst worden.

  Zelfs wat het huidige policor klimaat ook probeert te propageren.

  En of je ze als “zeloten” wilt afschilderen of niet, gelovigen zijn nu eenmaal beter beschermd in de nederlandse (grond)wet, dat bleek wel tijdens de afgelopen 2 jaren.

 28. VincentZ

  Ik hoef natuurlijk geen vergunning aan te vragen, wellicht haal ik een heerlijk kroketje. Bij geen weerwoord is de tactiek het discussiepunt bewust te negeren of het zogenaamd niet te begrijpen. Het gaat erom dat demontratierecht ophoust wanneer je mensen hindert in hun recht

 29. Utrechtvoorutrecht

  @Utrechter2 en @JdV Nou heb ik jaren bij het Leger des Heils geholpen en ben ik nu actief betrokken bij een organisatie die dezelfde doelgroep helpt. Ook al heeft LdH een religieuze oorsprong, hun doelgroep merkt daar niks van. En vrijwilligers ook niet. Sterker nog, het leeuwendeel van de doelgroep én vrijwilligers heeft een ander of geen geloof. Geen enkel probleem bij LdH. Bovendien dringt LdH zich niet op. Hoe anders is dat bij Schreeuw om Leven, de groep die bij de kliniek opwacht. Zij staan daar uit hun geloof, niet vanuit een realistisch perspectief om te helpen. Zij vragen niet hoe ze kunnen helpen, zij roepen. Bovendien is de doelgroep van een abortuskliniek wezenlijk anders dan die van LdH aangezien zij doorgaans zelf beter hulp kunnen zoeken.

  Het spijt me maar in jullie reacties mist veel nuance. Bovendien is er geen verbod op subsidie voor stichtingen met een religieuze inslag. Hoe komt u erbij?

  @JdV Goed dat u nu weet wat voor type mens ik ben: eentje die loopt te pochen met het vrijwilligerswerk wat hij doet in plaats van met de airco’s die hij heeft. Als u achter dat toetsenbord vandaan komt, blijft er weinig van uw “grootsheid” over.

 30. JdV

  @Utrecht voor Utrecht: u plaatst een ongenuanceerde uitspraak (u maakt geen enkel onderscheid in religieuze instellingen, scheert ze allemaal over 1 kam). En als mensen u daar op wijzen vindt u dat de nuance ontbreekt. LOL.
  En verder: het recht op vrije meningsuiting en demonstratie stopt niet waar uw gekwetste gevoelens beginnen. Godzijdank 🙂

 31. Utrechtvoorutrecht

  @JdV LdH is geen religieuze instelling maar een zorginstelling met religieuze oorsprong. Geen klein verschil.

  En tuurlijk moet demonstreren kunnen, maar waarom confrontatie voor effect zetten? Geen enkel verschil van mening wordt opgelost als een van de partijen gun blazing binnen komt vallen. Als Schreeuw om Leven écht het verschil wil maken, gaan ze de discussie aan met net-zwangeren om mensen met een kinderwens. Niét met mensen die hun keuze voor abortus al gemaakt hebben.

  Een aanpak die voor werkelijkwaar niemand goed uitpakt verdedigen onder het mom van demonstratierecht is gewoon knullig.

 32. KritischeLezer

  Ik snap de burgemeester niet. De rechtbank heeft niets gezegd over de rechtvaardigheid van de verplaatsing zelf, maar alleen dat onvoldoende onderbouwd is waarom de demonstratie naar die locatie verplaatst is. De gemeente gaat in beroep tegen die uitspraak, maar claimt nergens dat, en zo ja waarom, de onderbouwing eerder goed genoeg was.

  De gemeente komt in plaats daarvan met een tot nu toe nog niet genoemd argument voor die verplaatsing.

  Dat zal in hoger beroep geen hout snijden. De uitspraak ging over wat destijds gezegd is. In beroep gaan is alleen zinnig als ze aan willen vechten dat de eerdere onderbouwing wel goed genoeg was, en dan zullen ze daar argumenten voor aan moeten dragen (DUIC lezende lijkt dat ook in de eerdere zitting niet gebeurd te zijn)

  De gemeente zou eenvoudig kunnen zeggen (en dat zegt ze eigenlijk ook in deze brief) “de rechtbank vindt dat dit besluit beter onderbouwd moet worden. Hier is een beter onderbouwing”.

 33. Utrechter2

  @Utrechtvoorutrecht: wat heet genuanceerd?

  ” In Nederland hebben we goede zorg. Daar hoeft geen enkele religieuze groepering zich mee te bemoeien. ” U geeft vervolgens aan dat het Leger des Heils door de jaren heen steeds progressieve is geworden, maar u gaat niet in op mijn andere voorbeeld. Uiteraard is er m.b.t. de Hoop op dit moment geen subsidiestrijd, maar dan laten we in het midden dat rabiate atheisten die strijd in wel zijn aangegaan via de bekende politieke partijen.

  En u bent degene die een gesprek waar zwangeren ook eventueel hulp wordt keer op keer in het hokje zet van ” mensen kwetsen “.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).