Gemeente Utrecht onderzoekt hoe twintig buurten van aardgas af kunnen; bekijk hier wie als eerst aan de beurt is Gemeente Utrecht onderzoekt hoe twintig buurten van aardgas af kunnen; bekijk hier wie als eerst aan de beurt is

Gemeente Utrecht onderzoekt hoe twintig buurten van aardgas af kunnen; bekijk hier wie als eerst aan de beurt is

Gemeente Utrecht onderzoekt hoe twintig buurten van aardgas af kunnen; bekijk hier wie als eerst aan de beurt is
Foto: Pixabay
De gemeente Utrecht gaat de komende twee jaar in twintig buurten onderzoeken hoe bewoners en ondernemers van het gas af kunnen. Het onderzoek begint in Kanaleneiland-Zuid en Oog in Al. Na de zomer zijn Dichterswijk, Rivierenwijk, Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk aan de beurt.

De gemeente Utrecht gaat de komende twee jaar in twintig buurten onderzoeken hoe bewoners en ondernemers van het gas af kunnen. Het onderzoek begint in Kanaleneiland-Zuid en Oog in Al. Na de zomer zijn Dichterswijk, Rivierenwijk, Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk aan de beurt.

De gemeente heeft sinds 2021 een plan waarmee heel Utrecht vóór 2050 aardgasvrij moet zijn. Overvecht-Noord moet de eerste bestaande aardgasvrije buurt van Utrecht worden, namelijk in 2030. Komend jaar start ook het onderzoek naar het aardgasvrij maken van twintig andere buurten. De buurten waar de overstap naar verwachting het best gemaakt kan worden, zijn als eerst aan de beurt. Dat heeft te maken met betaalbaarheid en het beperken van gedoe in en rondom huizen. De twintig buurten die te maken krijgen met de plannen zijn te vinden op deze plattegrond en in de tabel hieronder.

Tekst loopt door onder de tabel

 • Kanaleneiland-Zuid
 • Oog in Al
 • Dichterswijk & Rivierenwijk
 • Sterrenwijk
 • Wilhelminapark & Oudwijk
 • Taagdreef
 • Wolgadreef, Neckardreef & Zamenhofdreef
 • Wittevrouwen, Huizingalaan/ Karel Doormanlaan
 • Staatsliedenbuurt
 • Ondiep, Geuzenwijk, en Egelantierstraat
 • Elinkwijk
 • Oud Hoograven-Noord en Oud Hoograven-Zuid

De gemeente ziet een aansluiting op het warmtenet voor de meeste gebouwen in deze buurten als het meest logische alternatief voor aardgas, al kan het zijn dat voor sommige gebouwen een warmtepomp beter is. De gemeente gaat dit de komende twee jaar onderzoeken, waarna er per buurt een uitvoeringsplan komt. In dat plan staat op welke manier de buurt van het aardgas af gaat en hoe dat betaald gaat worden. Na het onderzoek duurt het nog zo’n acht jaar tot de buurten daadwerkelijk aardgasvrij zijn.

“We zetten hiermee een volgende stap in de energietransitie”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “We zetten deze stap zonder precies te weten hoe de rest van de route gaat. Er is nog maar weinig in beton gegoten want we moeten nog veel leren en onderzoeken. We denken dat we voor elke buurt zo’n 10 jaar nodig hebben om daadwerkelijk over te stappen op aardgasvrij. Het is een spannende stap voor inwoners en ondernemers uit deze buurten. Maar als we dit samen doen, ben ik ervan overtuigd dat de transitie ons een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties oplevert.”

Enquêtes

De eerste twee buurten die aan de beurt zijn, zijn dus Oog in Al en Kanaleneiland-Zuid. Inwoners en ondernemers van deze buurten krijgen dinsdag al een brief waarin wordt uitgelegd hoe de weg naar een aardgasvrije buurt eruit gaat zien. De gemeente gaat in deze buurten ook enquêtes afnemen en met bewoners in gesprek. Na de zomer volgen informatiebijeenkomsten.

Na de zomer begint de gemeente het onderzoek in Dichterswijk, Rivierenwijk, Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk. Daarna volgen de overige buurten, zodat binnen een jaar in alle twintig buurten gestart is met het onderzoek.

Gekoppelde berichten

22 Reacties

Reageren
 1. Nina

  We moeten ons afvragen of heel snel “van het gas afgaan” noodzakelijk en wenselijk is.

  – Gas is nl. niet zeer ernstig vervuilend.
  – Het electriciteitsnet kan het niet aan om het verwarmen over te nemen.
  – Als de stroom wekelijks gaat uitvallen, is dat maatschappelijk ernstig ontwrichtend.
  – Extra stroomverbruik moet worden opgewekt door gas- en kolencentrales.

  Laten we vooral realistisch blijven kijken en niet vanuit onderbuikgevoel. De technologische ontwikkelingen staan niet stil.

 2. Berrie Bovenbuik

  @Nina:
  Over vanuit je onderbuik denken gesproken. De fossiele lobby heeft een aardig zaadje geplant daar bij je.

 3. Koel Hoofd

  @Nina
  Emeritus hoogleraar Dr. Jacques Hagoort (TU/D) heeft daar een grove edoch interessante berekening op losgelaten die je vast wel kan waarderen:
  https://www.wyniasweek.nl/rob-jetten-ziet-zich-als-revolutionair-klimaatleider-maar-zijn-plannen-zijn-even-megalomaan-als-onmogelijk/

 4. Utrechter2

  @Nina: de gemeente probeert al jaren consequent aardgas als iets heel negatiefs af te schilderen waar we zo snel mogelijk vanaf moeten komen.

  Scherpschutter en Omtzigt gaven al aan dat Nederland zeer zware gasleveringsverplichtingen richting het buienland is aangegaan. Consequentie is dat we op een houtje moeten bijten maar een beetje overheid en een beetje bedrijf verkoopt dat natuurlijk niet zo.

 5. Stadsie

  Waarom investeren in die eeuwige lawaaimakers die bij vrieskou te weinig vermogen hebben en bij piekbelasting in een lange windstille nacht het hele netwerk zullen opblazen.

 6. Ron

  We moeten ons afvragen of nog langer treuzelen en dralen om van het gas af te gaan, noodzakelijk en wenselijk is.

  – Gas is nl een fossiele brandstof. Hoe langer we dat gebruiken, hoe kleiner de kans dat we onze planeet leefbaar kunnen houden.
  – Netwerken kun je uitbreiden. Ja dat is veel werk, maar treuzelen en dralen maakt dat we door klimaatverandering nog veel meer werk gaan krijgen dan nu die netwerken aan te pakken.
  – Als door hitte en droogte een steeds groter deel van de bevolking steeds vaker letterlijk ziek wordt, en oogsten nog vaker mislukken dan nu al het geval is, dan is dat maatschappelijk ernstig ontwrichtend. Afgelopen jaren stierven 10.000 eiken op de Veluwe door aanhoudende droogte; veel boeren in Oost Nederland hadden flink tegevallende opbrengsten door diezelfde droogte. Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, maar een van nú.

  Laten we vooral naar de wetenschap luisteren, en niet naar die feiten ontkennende onderbuik. De wetenschap staat niet stil, de politiek wel. Die kunnen we via activisme samen in beweging duwen. Wordt daarom ook actief bij een van de bekende klimaatclubs; zonder druk gaan die politici nl helaas geen serieus werk maken van klimaatbeleid, maar door met treuzelen en dralen.

 7. Nina

  Stop met bangmakerij over zaken waar wij geen invloed op hebben.

  Kinderen trekken zich zaken aan en mag je niet belasten met de problemen van volwassenen. Dus niet met klimaatproblemen en ook niet met uitstervende dieren en kinderarbeid via het WNF boekje en de Tamtam die uitgedeeld worden op de lagere school.

  https://www.ad.nl/binnenland/onderzoekers-slaan-alarm-help-pubers-met-mentale-problemen-vooral-meiden-op-havo~a997dd52/147580753/

  Ik zag in een NPO programma een moeder zeggen dat ze met de kennis van nu over het klimaat geen kinderen meer zou nemen. En dit terwijl haar kinderen naast haar stonden 😳. De presentatrice greep niet in 🤦‍♀️.

  Er zijn speciale klimaatpsychologen (een opleiding op de HvA) die mensen moeten helpen (Carice van Houten bezoekt er bijv. één).

  De boeren worden door veel randstedelingen gezien, als het kwaad der aarde. Terwijl boeren voedsel produceren voedsel voor mensen om te eten (voor ons land en daarbuiten).

  Het loopt echt compleet uit de hand, als je het mij vraagt.

 8. Frederik

  @Nina, het is duidelijk dat er vooral bij jezelf sprake is van onderbuikgevoel.
  – Aardgas produceert grote hoeveelheden CO2 bij verbranding.
  – Er wordt veel geïnvesteerd in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Bovendien, zoals je kunt lezen, zal er in steden veel gebruikgemaakt worden van warmtenetten.
  – Nergens op gebaseerd.
  – Door elektrificatie gaat ons totale energieverbruik omlaag door een hogere efficiëntie. Het aandeel hernieuwbare energie neemt jaarlijks flink toe en door smart grids toe te passen kan er zo goed mogelijk gebruik worden gemaakt worden van hernieuwbare energie op de momenten dat deze het meest beschikbaar is.

 9. Toine Goossens

  Recent maakte het PlanBureau voor de Leefomgeving, hét nationale wetenschappelijke instituut voor de warmtetransitie gehakt van de plannen die gemeenten daarvoor hebben opgesteld. Onze lokale Groen66 voortrekster heeft daar lak aan.

  De gemeente Utrecht is een van de gemeenten die halsstarrig vasthouden aan het uitfaseren van aardgas, terwijl het Rijk aardgas tot 2050 in haar plannen heeft staan. Ondertussen zijn er nog 27 jaar te gaan voor het produceren van bio- en stikstofgas om de rol van aardgas over te nemen.

  Utrecht zet zwaar in op het aanleggen van warmtenetten, maar de warmte die daar voor nodig is, is nauwelijks beschikbaar. Nog niet 1 plan om bodemwarmte te winnen is concreet. De initiatiefnemers zijn afgehaakt. De met veel media geweld gepresenteerde warmtepomp voor warmte uit rioolwater blaft over 20.000 woningen van het gas af, maar dat is een sterk staaltje van greenwashing.

  Willen bewoners stappen maken om de verwarmingskosten omlaag te brengen, dan moeten zij hun woningen goed isoleren. Met vloer-, dak- en muurisolatie is het gasverbruik met meer dan 40% omlaag te brengen. Een warmtepomp (landelijk verplicht vanaf 2026 bij vervanging van de gasketel) verlaagt het gasverbruik met nogmaals 60%. Cumulatief daalt het verbruik daarmee tot 24% van het oorspronkelijke gasverbruik.

  Vergelijking individueel op gas of collectief op warmtenet voor Utrechtse bewoner:

  Stel dat je begint met 2000 m3. 24% daarvan is 480 m3. De prijs voor gas is voor 3 jaar ca. € 0,75. Kosten € 360 per jaar. Vaste leveringskosten bedragen ca € 300 per jaar. De energiebelasting bedraagt 60 cent per m3, maar dat gaat tot 800 m3 sterk omlaag. Stel 30 cent, wat € 144 per jaar is. Totale kosten € 804 per jaar.

  De vaste kosten voor het Eneco warmtenet bedragen minimaal € 630. 480 m3 gas is ca. 15 GJ. Het tarief per GJ is € 90,91 (2020 <€ 25) wat resulteert in € 1.360 voor het verbruik. Totaal € 1.990. Tel uit je winst.

  Het uitfaseren van (aard)gas is desastreus voor de Utrechtse bewoners. Maar ook daar heeft de machtigste wethouder lak aan. Ideologie, ideologie, dat is belangrijk.

 10. Nuchter

  @Frederik,

  Nina stelt een wetenschappelijk onderzoek aan de orde en U beantwoord dat met onderbuik gevoel? Nina denkt door @Frederik, dat kunt U van Uzelf niet zeggen. Maar Uw onderbuikgevoel vindt U natuurlijk geen onderbuik, U vindt dat ideologie zoals Toine Goossens zegt. Ga elders spelen.

 11. JdV

  Beste Frederik en Ron. Mag ik uitnodigen om vooral te gaan demonstreren voor de invoering van kernenergie en de bouw van minimaal 5 kerncentrales in NL?
  Een prachtige vorm van elektriciteitsproductie. Betrouwbaar. Onafhankelijk van zon of wind. Alrijd volop beschikbaar.
  We hoeven geen velden vol te leggen met zonnepanelen (grond die we dan kunnen inzetten voor de hoognodige woningbouw). Geen windmolens die vogels vermoorden en slagschaduwen en geluidsoverlast veroorzaken. Ik kan op jullie rekenen? Snel de a12 op en vastlijmen totdat die 5 centrales er staan!

 12. Titia Beukema

  IK ben blij dat Utrecht een gemeente is die haar steentje wil bijdragen aan een energietransitie om de planeet te redden. Ik kan er niet van slapen dat we maar gewoon doorgaan met af te stevenen op een catastrofe. Bovendien wordt twee jaar onderzocht wat de beste aanpak is. Als dat onderzoek grondig wordt gedaan wordt duidelijk hoe het verantwoord kan.

 13. JdV

  Bezint eer gij begint.
  https://www.ad.nl/utrecht/eneco-had-het-zelf-ook-graag-anders-gezien-maar-het-tarief-voor-stadswarmte-gaat-niet-omlaag~a5a9a08e/

 14. Massegast

  Dat kan leuk worden in Oog in Al. Volgens mij is Welgelegen (Zuidelijk van de Leidsche Rijn) wel, maar Oog in Al niet op de stadsverwarming aangesloten. Als Oog in Al aan de stadsverwarming moet, dan zit men jaren in een bouwput, om vervolgens de hoofdprijs te gaan betalen (zie berekening Toine Goossens). Gelukkig woont daar rijk-links. Betalen zal daar geen probleem zijn.

 15. Koel Hoofd

  Door die politieke activistische klimaatwaanzin, zelfs het IPCC heeft erkent dat die 1.5graad opwarming nooit haalbaar was, staat de energieleveringszekerheid intussen wel fors op het spel
  https://nos.nl/artikel/2480629-netbeheerders-hoeven-leveren-van-stroom-niet-altijd-meer-te-garanderen

  Dit is het begin van het einde. Want dat betekend ook dat computersystemen, servers en internet vaak offline zullen gaan, dat treinen nog vaker niet kunnen rijden, e-bakken ook niet, dat hulpverlening niet kan plaatsvinden, de voedselverspilling zal ook gigantisch worden, en in de winter zitten we in de kou. Allemaal offers voor het klimaat, oh nee, de deugpolitiek die mensen aan hun wil wensen te onderwerpen want op het wereldklimaat heeft Nederland nul komma nul invloed.

  Let’s face it, onze duurzaam groene eurofiele groot akela’s zijn visieloos, hopeloos, redeloos, en ons land is intussen al reddeloos. Als het volk straks radeloos wordt, gaat het nog spannend worden. Putin heeft de popcorn al klaar staan. De rioolrat, want hij lacht zich kapot met zijn gaskraan en China + India als vaste grootverbruikende klanten.

 16. Nina

  https://www.hln.be/buitenland/noorwegen-keurt-voor-miljarden-aan-olie-en-gasprojecten-goed~a2ea2521/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

 17. Binnenstadsbewoner

  Van het aardgas af betekent in de praktijk voor meeste huishoudens overgeleverd zijn aan het stadswarmte, het warmtenet van monopolist Eneco. Eneco die tarief in 1 klap heeft verdubbeld en recent nog heeft verklaard dat de torenhoge tarieven ‘helaas’ niet naar beneden kunnen.

 18. Groeiende IJsberg

  Ik heb het ombouwsetje voor ons fornuis al in huis. Wordt op butaan koken dus.
  Lang leve de absurde “vooruitgang”! Terug naar de middeleeuwen dus.

 19. Anne Marie ten Berge

  En altijd weer de valse doelstelling van B&W aan de bewoners: “Maar als we dit samen doen, ben ik ervan overtuigd dat de transitie ons een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties oplevert.”

 20. Toine Goossens

  @Titia,

  Ik gun u uw nachtrust. U hoeft zich geen zorgen te maken. Iedere woning kan de warmtevraag met 76% verlagen. Onafhankelijk van de gemeente. Om dat betaalbaar te maken zijn er tal van subsidies en goedkope leningen.
  De terugverdientijd van verschillende maatregelen is 3,5; 5,5, en 7,5 jaar. Na 6 jaar maakt u elk jaar winst op de investering. https://www.nederlandisoleert.nl/kenniscentrum/financieel/terugverdientijd-isolatie

  Een warmtepomp kost voor een goed geïsoleerde woning meer tijd, maar ook dan maakt u na 10 á 12 jaar elk jaar winst. Bij een slecht geïsoleerde woning is die tijd korter.

  De vaste lasten van een warmtenet zijn eeuwigdurend, u komt er nooit vanaf.

 21. Pee

  @Ron 28/6/2023 – 1:19
  “Laten we vooral naar de wetenschap luisteren, en niet naar die feiten ontkennende onderbuik. ”
  Waarom hebben die ‘wetenschappers ‘het nooit over het manipuleren van het weer door verschillende landen?
  want er is nog helemaal niet bekend wat dat voor effect op het geheel zal hebben.
  dit heeft niets met onderbuik te maken want is een feit.

  Hier bij ons zijn ze zo bezig met klimaatverandering dat ze complete natuurgebieden ombouwen tot nieuwe wijken.
  Dat is toch het laatste wat je zal verwachten als men zo met het klimaat van doen heeft.
  We worden dus allemaal op de stadsverwarming aangesloten .
  Dat kan maar bij 1 leverancier die het monopoly heeft dus zelf de kosten mag bepalen.
  Hou er maar rekening mee dat we de hoofdprijs moeten neertellen .

 22. Nina

  @ Titia Beukema

  Mijn advies is om jezelf te dwingen om te stoppen met je druk te maken over zaken waar je geen invloed op hebt. Blijf bij jezelf: minder/korter douchen, minder vlees eten, niet vliegen en geen wasdroger bijv.

  De aarde overleeft de opwarming wel; die aarde is er altijd geweest. Er zijn al veel vaker opwarmingen en ijstijden geweest nl.

  De mensheid is een dierensoort net als de uitgestorven dinosaurussen. Of de mensheid in een ander klimaat overleven kan? De toekomst zal het uitwijzen.

  Zeker is dat Nederland als stipje op de wereldkaart met bijv. een sluiting van Tata Steel, de van-het-gas-af plannen, windmolens, zonnepanelen, geen verbreding van de A27 bij Amelisweerd en het opheffen van de helft van de boeren de opwarming niet tegenhoudt.

  Laat je niet gek maken, Titia.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).