Gemeente Utrecht springt in de bres voor studerende jongeren met schulden Gemeente Utrecht springt in de bres voor studerende jongeren met schulden

Gemeente Utrecht springt in de bres voor studerende jongeren met schulden

Gemeente Utrecht springt in de bres voor studerende jongeren met schulden
Vanwege een wetswijziging is de hulp die studerende jongeren met schulden van gemeenten kunnen krijgen veranderd. Kort gezegd komt het erop neer dat zij moeten werken om in aanmerking te komen voor een zogenoemd saneringskrediet, waarmee zij hun schulden afbetalen. De gemeente Utrecht noemt dit ‘onacceptabel’ en heeft zelf een regeling in het leven geroepen.

Vanwege een wetswijziging is de hulp die studerende jongeren met schulden van gemeenten kunnen krijgen veranderd. Kort gezegd komt het erop neer dat zij moeten werken om in aanmerking te komen voor een zogenoemd saneringskrediet, waarmee zij hun schulden afbetalen. De gemeente Utrecht noemt dit ‘onacceptabel’ en heeft zelf een regeling in het leven geroepen.

Als een jongere problematische schulden heeft koopt de gemeente dat af met een saneringskrediet. Met deze lening betaalt de jongere een vooraf afgesproken bedrag en de schuldeisers schelden de rest van de schuld kwijt. De hoogte van dit krediet hangt af van hoeveel er afgelost kan worden.

Vanwege de wetswijziging mag de gemeente geen saneringskrediet meer verstrekken aan studerende jongeren. “De wet schrijft namelijk voor dat je alleen nog kunt aflossen als je inkomen hebt. Studiefinanciering geldt niet als inkomen”, is te lezen in een brief van het college.

Onacceptabel

De gemeente zegt het belangrijk te vinden dat jongeren een goede start hebben en juist in deze levensfase geholpen moeten worden om alle kansen te benutten. “Daarom vinden wij het onacceptabel als je als jongere zou moeten kiezen tussen het oplossen van schulden of het werken aan je toekomst door het volgen van een opleiding.”

Er is daarom besloten om jongeren met een studiefinanciering hetzelfde krediet te geven. Zij lossen echter niet af in geld, want, zo stelt de gemeente; “Werken aan je toekomst beschouwen we ook als oplossing voor je schuldprobleem.” Zolang de financiële situatie stabiel blijft en de jongere voortgang boekt op de studie worden de schulden in die periode kwijtgescholden.

Twee jaar

Wanneer de studie is afgerond moet de jongere wel weer beginnen met betalen. Na twee jaar wordt, net als in alle andere gevallen, gekeken of het restant van de schuld kan worden kwijtgescholden. Hier is echter wel een hele rits aan voorwaarden aan verbonden.

De kosten voor deze maatregel liggen op ongeveer 53.000 euro per jaar en de incidentele kosten voor compensatie van studerende jongen zal volgens de gemeente ongeveer hetzelfde bedragen.

19 Reacties

Reageren
 1. Lexus

  Het is absurd dat dit soort regelingen bij de gemeenten ligt. Omdat het probleem landelijk is, dient de rechtsoverheid dit te regelen, met dien verstande dat de gemeenten voor de uitvoering (medebewind) wel ingeschakeld zouden kunnen worden. Ik denk met nostalgie terug aan mijn eigen studententijd vóór het neoliberale tijdperk, toen een situatie als deze tot de onmogelijkheden behoorde. Maar het zou te veel ruimte kosten om hier uit te leggen hoe de situatie toen was.

 2. Utrechter

  Door het verhogen van de WOZ met 21 % kan ik mijn studerende kinderen niet meer ondersteunen en moeten ze zich in de schulden moeten steken.

 3. Realist

  Deze jongeren zijn beter geholpen met een cursus omgaan met geld. Wat doen we dan met jongeren die in dezelfde situatie zitten maar geen schuld hebben? Krijgen die dan geen beloning? Dit linkse beleid werkt weer eens averechts.

 4. Uuu

  @ not so realistisch

  Jongeren/ mensen zich (verplicht) in de schulden laten steken is anders gewoon kneitertje rechts beleid hoor. Beleid maken zodat andere mensen er aan kunnen verdienen is per definitie rechts beleid. Ga je schamen en terug naar school.

 5. Lexus

  De basis om te leren verstandig met geld om te gaan ligt vanzelfsprekend bij de ouders. Maar ik ben bang dat dit al bij veel tegenwoordige ouders is misgegaan, toen in hun jeugd de bomen tot in de hemel leken te groeien en veel van hun ouders zwolgen in hedonisme. Ik hoor nog zeggen: “Als wij het goed hebben, mogen ook onze kinderen het goed hebben.” Van deze opvatting plukken we nu de wrange vruchten. Terwijl toename van welvaart vrijwel geruisloos gaat, leidt teruggang tot grote verongelijktheid en woede. Er komt nog veel ellende aan. Het boegeroep en de omgekeerde vlaggen, zoals zojuist in Den Haag, zal voorlopig alleen maar verder aanzwellen.

 6. Bertje030

  En ja hoor, de popie jopie partijtjes voor de jeugd hebben weer een kanootje gevonden voor de doelgroep, denk eens aan de andere mensen waarbij je de OZB maar weer eens flink verhoogd en de auto de stad uit pest.

 7. Ihsan

  @Utrechter. Wat een onzin. Je kan niet schuldenvrij studeren van een karige donatie van 200 euro per jaar.

 8. Katja

  Je hoeft niet te studeren. Vanuit de schoolbanken ben ik gaan werken, mag dat tegenwoordig niet meer ?

 9. Harm

  Komt de basisbeurs snel weer terug?
  Ik word knettersgek van de duizenden subsidie potjes van Utrecht. Je moet je echt als slachtoffer opstellen wil je hier winnen.

 10. Lexus

  Realist geeft weer eens blijk van zijn gebrek aan realisme, gecombineerd met zijn hekel aan links, terwijl het stelsel dat we nu hebben eigenlijk helemaal uit de rechtse neoliberale koker komt.

  Misschien toch even de hoofdpunten van het stelsel van studiefinanciering van een ruim een halve eeuw geleden, toen Nederland politiek en economisch het Rijnlands model kende, voornamelijk uitgevoerd door de christen-democraten (voorlopers van het CDA) en de sociaal-democraten (PvdA); de liberale VVD was toen nog maar een relatief kleine partij en bovendien aanmerkelijk minder rechts dan tegenwoordig.

  Uit mijn geheugen, dus misschien niet voor 100% correct:
  1. Het collegegeld was laag (dus gelijk voor iedereen), ik dacht 200 gulden per jaar.
  2. Studenten met welgestelde ouders kregen geen beurs of voorschot. Wanneer deze studenten niet van hun ouders afhankelijk wilden zijn, konden zij wel renteloze voorschotten krijgen, maar geen beurs.
  3. Studenten met ouders beneden een vastgesteld inkomen/vermogen kwamen in aanmerking voor een beurs en/of renteloze voorschotten die voldoende waren om van te leven (geen luxe, maar voldoende). Bij goede studieprestaties was de beurs volledig; bij minder goede prestaties een combinatie van beurs en renteloze voorschotten. Een stok achter de deur om goed te studeren. Bij slechte prestaties hield uiteraard alles op.
  4. De aflossing van de voorschotten vond na afloop van de studie plaats, een jaarlijks bedrag, waarbij rekening werd gehouden met het inkomen.
  6. Op een gegeven moment werd ook gelegenheid gegeven tot eenmalige volledige afbetaling. Het aanbod was aantrekkelijk; door de inflatie was het eigenlijke bedrag overigens sterk verminderd. Veel studenten hebben er gebruik van gemaakt.
  Dit stelsel maakte het mogelijk dat alle bollebozen konden studeren, ook die van arme ouders. Nadeel voor die ouders was wel dat hun kinderen niet snel inkomen inbrachten, vandaar hoorde je wel de uitspraak: “Met de stomste ben je het beste af.” Degenen die niet gingen studeren, mochten namelijk al op hun veertiende gaan werken, na de ambachtsschool op hun veertiende of na de mulo op hun zestiende, om het ouderlijk inkomen te vergroten. Maar veel arme ouders hebben hun kinderen wel laten studeren.

  Zoveel is zeker dat met dit sociale stelsel ook duizenden kinderen van arme ouders hebben gestudeerd, terwijl er tegenwoordig weer een enorme kloof aan het ontstaan is tussen kinderen van ouders met een laag inkomen en zonder vermogen, en kinderen van welgestelde ouders. Veel intellectueel potentieel komt op deze manier niet tot wasdom. Dit zou toch ook neoliberalen moeten interesseren.

  Het probleem van de discriminatie bij de schoolkeuze heb ik dan nog buiten beschouwing gelaten. Ook het probleem van de verschrikkelijke onderwaardering van het gewone praktische vakwerk trouwens. Daar is steeds meer behoefte aan, maar ouders laten hun kinderen liever manager of consultant met een vlotte babbel worden dan loodgieter of elektricien met twee rechterhanden. De gevolgen worden steeds meer zichtbaar. De meeste hoog opgeleiden vormen een onvoorstelbaar uitdijend en steeds verstikkender wordend bureaucratisch leger, terwijl praktische vakmensen uit het buitenland gehaald moeten worden.

 11. Carola dB

  Verhaaltje uit/van oude doos:
  In de jaren 70 verdiende mijn vader (baan op MBO/HBO niveau, we waren niet arm maar ook niet rijk) te veel voor een studiebeurs. Mijn ouders hebben dus mijn studie betaald. Collegeld, boeken en toelage (700 gulden per maand, kamer was rond de 300 meen ik) en af een toe een winterjas of zoiets. Daarnaast werkte ik voor de extra’s.
  Ik heb nooit iets gemist, stond wel eens rood natuurlijk, ik leefde er redelijk goed van, moest wel op het geld letten maar ik kon wel uitgaan en dingen kopen. Afgestudeerd met 700 gulden in het rood.

  MOET iedereen lenen tegenwoordig?
  Betalen ouders niets meer voor hun kinderen?
  Is alles zoveel duurder?
  Zijn studenten zo verwend dat alles maar moet kunnen?
  Kunnen of willen studenten niet meer met geld omgaan?
  Ik weet dat studenten nog steeds werken, dus ze verdienen wel geld.

  Serieus,ik begrijp niet dat studenten zoveel schuld opbouwen. Ik ken geen studenten persoonlijk, dus zou het op prijs stellen als iemand mij kan vertellen wat het grote verschil is in “studentzijn” tussen toen en nu. En hoe het kan dat studenten zulke grote schulden opbouwen.
  Ik kan er niet bij, dus wat mis ik?

 12. Bromsnor

  In heel Utrecht werkt geen fatsoenlijke ober meer in de bediening alleen maar werk studenten en dat doen ze niet gratis
  Hou uw broek hoog studenten met behulp van elitaire familie

 13. Koel Hoofd

  @Uuu
  Meen me anders te herinneren dat PvdA, GL, D66 wel bij het kruisje hebben getekend voor het leenstelsel. Dat was bij Rutte II, het duo PvdA/VVD kabinet. PvdA minster op onderwijs en VVD staatssecretaris onderwijs.

  Schulden kan iedereen overkomen, zeker wanneer de politiek de markten gaat manipuleren. Maar zo jong al schulden is een gebrek aan opvoeding omdat niemand die kinderen heeft geleerd om met geld om te gaan. Niet handig in een wereld die draait om geld.

 14. Pee

  Er zijn ook jongeren met schulden die niet studeren maar daar word kaag naar gekeken.
  Als je wilt studeren dan zal je het ook moeten betalen dat is met alles zo.

 15. Nina

  Wat wordt er gedaan voor studenten die veel werken naast hun studie of die thuis blijven wonen om hun studieschuld laag te houden?

 16. Realist

  @Lexus. Daar waar de gemeente een andere reden opgeeft en dit nog enigszins kort bondig en luchtig aan het publiek probeert te verkopen heeft de linkse activist in je misschien wel de ware reden van deze regeling onthuld. Gerommel op links, lol.

 17. Lexus

  @Realist: de ware reden van het gemeentelijk lapmiddeltje is de vervanging van een werkbaar sociaal stelsel door een rechts neoliberaal wangedrocht.

 18. Bezorgde burger

  Heeft iemand er enig zicht op dat de kloof tussen de aller rijkste in de samenleving groeit. Ondertussen zitten groepen die er decennia lang al op achteruit gaan naar elkaar te wijzen. Wanneer gaan wij kijken naar de daadwerkelijke problemen in plaats van mee te gaan in de gemakkelijke discussies die al tijden worden gevoerd. De realiteit is helaas complex en zal van iedereen moeite vergen.

 19. Nin

  @Bezorgde burger

  Vroeger ging je eerst de MBO doen en werken om dan naast je baan nog evt. de HBO te doen, zodat je geen schulden hoefde te maken. De creativiteit is wat dat betreft ver te zoeken tegenwoordig.

  Alsof je verplicht wordt een schuld van 60.000 euro te nemen; dit komt heel erg dom op mij over. Wie wil zijn werkende leven nu toch starten met zo’n grote schuld? Wel een onbetaalbaar leuke studententijd gehad natuurlijk…..

  Het is als een grootse bruiloft vieren met alles erop en eraan die je je niet kunt veroorloven; je hebt nog jaren “plezier” van de rekening daarvan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).