Gemeente Utrecht van plan om nieuwe vergunning af te geven voor crematorium St. Barbara Gemeente Utrecht van plan om nieuwe vergunning af te geven voor crematorium St. Barbara

Gemeente Utrecht van plan om nieuwe vergunning af te geven voor crematorium St. Barbara

Gemeente Utrecht van plan om nieuwe vergunning af te geven voor crematorium St. Barbara
De gemeente Utrecht wil weer een vergunning gaan afgeven voor de bouw van een nieuw crematorium bij begraafplaats St. Barbara. Al eerder werd er een vergunning gegeven maar deze werd door de rechtbank vernietigd.  Eerder maakten meer dan 600 mensen bezwaar tegen de komst van het nieuwe gebouw.

De gemeente Utrecht wil weer een vergunning gaan afgeven voor de bouw van een nieuw crematorium bij begraafplaats St. Barbara. Al eerder werd er een vergunning gegeven maar deze werd door de rechtbank vernietigd.  Eerder maakten meer dan 600 mensen bezwaar tegen de komst van het nieuwe gebouw.

Er wordt al jaren gesproken over de komst van een nieuw crematorium op de begraafplaats. Een rood bakstenen gebouw met een oven, een koeling, een filter en een afscheidsruimte waar vijftien mensen terecht kunnen. Het nieuwe crematorium moet aan de achterkant van het terrein tegen de Waterlinieweg komen. Er zullen maximaal 600 crematies per jaar uitgevoerd gaan worden.

Rechtbank

Maar een hoop omwonenden zien dit echter niet zitten en verzetten zich al geruime tijd tegen de plannen. De bewoners vrezen dat de uitstoot en het extra verkeer overlast zal veroorzaken. Er werden ook rechtszaken gevoerd en de rechtbank besloot vorig jaar dat de vergunning via een andere procedure afgegeven had moeten worden. Dat is de reden dat de gemeente Utrecht nu spreekt over de ‘reparatie van de omgevingsvergunning’.

De gemeente meent dat: “Ondanks de onrust en forse kritiek vanuit de omgeving zijn wij van mening dat het woon- en leefklimaat en de gezondheid van de omwonenden niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast door de komst van de crematiefaciliteit.” Het crematorium zou voldoen aan de milieueisen en er komt een maximumaantal crematies waardoor de parkeer- en verkeersdruk niet zou toenemen.

De gemeente is daarom van plan om de vergunning af te geven, maar geeft de gemeenteraad ook nog de mogelijkheid om het onderwerp eerst op de agenda te zetten.

Gekoppelde berichten

28 Reacties

Reageren
 1. Stuiter

  Waarom zou je dat daar doen? Op die plek? Die begraafplaatsen staan daar om historische redenen toen Utrecht nog veel kleiner was. Maar nu, met de grootte van Utrecht, moet je crematoria verder naar buiten plaatsen. Die plek ligt op loopafstand van de binnenstad. Je moet het daar niet doen.

 2. Hans

  De omwonenden zijn gesitueerd in de meest welvarende woonwijk van Utrecht, middenin het prachtige groen van Wilhelminapark en Oorsprong park. Geprivilegieerd, dat woord mag best gebezigd worden. Hoe rianter de woonomgeving, hoe groter de portemonnee, des te gevoeliger lijkt men voor de – in dit geval – minieme overlast welk een crematorium op een – eveneens prachtige, parkachtige begraafplaats kan veroorzaken.
  Mijn vraag is deze: waar anders moet een crematorium zich vestigen? Op een bedrijventerrein wellicht? Of aan de woonboulevard? Winkelcentrum Kanaleneiland?

 3. Lexus

  Is cremeren niet achterhaald? Verpoederen (resomeren) wordt als milieuvriendelijker gepropageerd: https://nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2020/05/nieuwe-uitvaartmethode-na-je-dood-lost-je-lichaam-op. Dan kan dat crematorium achterwege blijven en is het probleem opgelost c.q. verpoederd.

 4. henri.koopman@xs4all.nl

  Nieuwe vergunning afgeven? Onder het motto van het college “Utrecht maken we samen” (als t ons Uitkomt)

 5. Henk

  Je zou je af kunnen vragen waarom volgens de gemeente die vergunning er MOET EN ZAL komen. Er zijn zoveel mensen die dit onprettig vinden, er is zoveel weerstand. Waarom zou je daar niet naar kunnen luisteren? De begraafplaats doet het al 101 jaar zonder oven, ze zullen vast ook nog wel 101 jaar zonder oven kunnen.

  Ja, het zal vast aan alle milieueisen voldoen maar je zal er naast wonen (en deze oven komt gewoon binnen de bebouwde kom aan de rand van een woonwijk). 600 verbrandde lichamen per jaar een tiental meters van je huis af. Ik zou hier ook enorme weerstand tegen hebben. Er zijn zoveel plekken om Utrecht heen waar honderden meters vandaan niemand woont.

 6. Probleem

  Laat dit tevens een les zijn voor de gemeente over verdichting. Nederland is nu zo drukbevolkt/overbevolkt dat ruimtelijke belangen meer en meer conflicteren. Naar mijn mening moet je hier als gemeente op anticiperen en problematische dossiers er niet juridisch doorheen duwen maar waar mogelijk tezamen met partijen zoeken naar een oplossing.

 7. Henk

  @Hans ik zie dit ‘argument’ telkens terugkomen in de discussie rondom dit crematorium. Het gegeven dat sommige mensen die in die omgeving wonen het blijkbaar financieel wat ruimer hebben dan anderen lijkt in de reacties telkens boosheid en irritatie op te roepen. Is dat afgunst? Jalousie? Moeten deze mensen hun mond dan maar houden, omdat ze (misschien) geen schulden hebben? Of omdát ze al mooi wonen moeten ze hun mond maar houden als er een crematorium komt? Ik zie dat verband niet helemaal.

  Wat wel een feit is, is dat hoger opgeleiden en mensen die het financieel wat ruimer hebben vaak sneller/ makkelijker de weg weten te vinden in de juridische wegen. Beter weten hoe ze bezwaar in kunnen dienen bij de gemeente of provincie.

  Wellicht kunt u zich daar beter druk over maken, dat er zoveel mensen in en om Utrecht (zelfs Nederland) wonen die dit soort dingen niet snappen. Die niet weten hoe ze bezwaar kunnen maken en daardoor vaker de pineut zijn. Meer onderwijs en een laagdrempelere overheid?

 8. Bromsnor

  Bromsnor vindt het een prima plek voor een crematorium. Goed bereikbaar, mooie omgeving, weinig buren, geweldig.

 9. Joris

  @Hans Bedankt voor het meedenken! Inderdaad; waarom zou dit aan de rand van een woonwijk moeten?

 10. Wies

  Er wonen relatief weinig mensen in dat specifieke stukje Utrecht Oost (t.o.v. andere delen van Utrecht) en de mensen die daar in de buurt wonen zijn nog redelijk op afstand van het crematorium. Verder is de toegang goed geregeld, de Waterlinieweg leidt zo naar de snelwegen. Met andere woorden, voor Utrecht een goede/geschikte plek (zeg ik als leek op afstand). De genoemde argumenten vind ik dus niet bijzonder sterk.

 11. Hans

  Beste Henk,
  bij mij geen sprake van boosheid, nog van afgunst. Ik ben een tevreden mens en woon ook in een bomenrijke, groene omgeving. Ik voel mij o.m. daardoor een bevoorrecht mens, een geluksvogel.

  Sociale klasse, geld, connecties, opleiding. Het is inderdaad een categorie van de ‘de-weg-weters’ die hier probeert iets af te dwingen, in dit geval het voorkomen van een hen onwelgevallige voorziening voor crematie, n.b. op een begraafplaats.
  De rijken weten goed voor zichzelf te zorgen en duwen het vermeende dan wel gevreesde ongemak het liefst naar de randen van de maatschappij, daar waar minder gefortuneerde mensen leven en wonen. Dat geldt in dit geval voor de door hen zo gevreesde komst van een crematorium. Maar er zijn ook tal van voorbeelden bekend waar het bijvoorbeeld gaat om de vestiging van een opvangvoorziening voor verstandelijk gehandicapten, een kamertrainingscentrum, of een asielzoekerscentrum. In Vught kochten rijke buurtbewoners ooit een leegstaand groot pand op om te voorkomen dat daar vluchtelingen gehuisvest werden. ‘Not in my back yard’ heet dat. Dit soort gedrag roept geen sympathie bij mij op. Want juist als je wel een stootje kunt hebben zou het iemand sieren wat in te voegen, zo nu en dan.
  Maar goed, ieder heeft het goed recht om voor zijn eigenbelang op te komen.
  En inderdaad, de abominabele toestand waarin ons onderwijs verkeert- zie ook de groei van de particulier huiswerkklassen, slechts weggelegd voor hen die het betalen kunnen, is hier zeker mee debet aan.

 12. buurtbewoner

  zoals Freek de Jonge ooit zei, ik wil niet gecremeerd worden want wil ook niet na mijn dood roken

 13. Tinus

  Hoe verhoudt een crematorium zich met een Rooms Katholieke begraafplaats? @Gemeente Utrecht.

 14. Realist

  Per crematie één bezwaar. De gemeente toont hier een stuk arrogantie door niet naar omwonenden te luisteren. Een crematorium in de stad is echt van de gekken, wie verzint zoiets? Het is net zo idioot als de reactie van Hans.

 15. woutvr

  Sja, lastig. Ik moet zeggen: ik zou er best graag gecremeerd willen worden – hoewel dat nu niet direct hoeft..), maar ja ik ben dan ook niet direct een omwonende. Maar wat zijn de bezwaren van de omwonenden? Als er een wil is, is er een weg, maar dan moet de gemeente wel z’n best doen. Meer verkeer? Het kan best zo georganiseerd worden dat daar niemand last van heeft. Mogelijke emissie? We leven in een tijd dat zoiets best emissieloos kan. Meer lawaai? Daar is ook wel wat op te vinden.

 16. Scherpschutter

  @Henk 12;06

  Haat jegens succesvollen. Niets meer. Niets minder. Totaal nihilisme uit afgunst is de drijvende factor achter iedere linkse beweging, zoals ons stadsbestuur.

 17. JdV

  Heel goed. Volgende stap lijkt me wat overlastgevende horeca, koffieshops en illegale prostitutie verplaatsen naar Oost. Socialisme betekent tenslotte iedereen neerhalen tot een gelijkwaardig laag niveau. You will own nothing and be happy.

 18. w

  @scherpschutter
  bijv. een riant huis aan de Emmalaan en flink salaris maakt je niet per definitie ”succesvol’, of vindt u soms des te meer geld des te succesvoller haha?

 19. Koel Hoofd

  @Hans
  Mooi gezegd.

  @Henk
  Je derde alinea is accuraat. Hoe dat op te lossen?
  De gemeente zou de menselijke maat weer kunnen invoeren in plaats van door te slaan in digitalisering. Want de gemeentelijke ambtenaren zijn echt heel okay, als je ze eindelijk te spreken krijgt…na de frustraties van het digitale communicatie labyrint….
  De overheid zou zich eens moeten beraden over hoe de kwaliteit van het kennisonderwijs te verbeteren ipv kinderen te segregeren op basis van hun afkomst of emotionele beleving.
  Want de commissie Dijsselbloem stelde al in 2008 vast dat de onderwijsvernieuwingen uit de jaren negentig (landelijk doorgevoerd 1998) dat “studenten minder kennis hebben dan hun voorgangers, maar wel vol zelfvertrouwen waren over hun eigen sociale algemene en computervaardigheden”.
  Anno 2021 vind de demissionair onderwijsminster van D66 inclusiviteit en sociale veiligheid belangrijker dan de kwaliteit van kennisonderwijs….
  Terwijl juist ‘kwaliteit van kennis’ zoveel verbetering kan geven voor die sociale inclusieve veiligheid….

  Persoonlijke mening na vele teraardebestellingen te hebben meegemaakt:
  Een afscheidsruimte waar vijftien mensen terecht kunnen is echt in ‘besloten kring’. Dus hooguit 15 auto’s per keer en niet in het weekend of na 17u, waarvan een toenemend percentage electrisch is. De overheid heeft daar net weer honderden miljoenen Teslasubsidie voor uitgetrokken. Dus die 600 uiterst gepriviligeerde bezwaarmakers zijn gewoon ordinaire nimby’s.
  Zet er een 230, hoge windmolen neer en ze gillen nog veeeeeel harder…

 20. Speak Up

  Afgunst?

  je bedoelt gewoon zeer terechte woede op diegene die dit pyramidespel uitspelen en zij die stelen van het gros van de bevolking. Alleen heeft nog lang niet iedereen dat door.

  Ons economisch systeem is 1 groot pyramidespel en het kan alleen maar zo doorgaan, anders stort alles in, maar bedenke wel dat diegene aan de top iedereen uitkleden daaronder. vroeg of laat komt bijna iedereen aan de beurt. U, jij, iemand anders of ik.

  Daarnaast is onze samenleving inmiddels weer een klassenstelsel, waarbij de heersende klasse bewust alles onder hen kleineert en alles onder hen tegen elkaar uitspeelt. U bent er zelf met het polariseren van groepen in de samenleving en het verspreiden van desinformatie (keer op keer) zelf ook schuldig aan.

 21. Toine Goossens

  Wat @Hans hier ter berde brengt is ongehoord. Vage beschuldigingen en vage argumenten om tegen te zijn. Geen enkel inhoudelijk verweer maakt deel uit van zijn betogen.
  Dit crematorium komt er, punt uit.

  De suggestie dat een crematorium schadelijke stoffen uitstoot is absurd. De overheid, de gemeente, is er om dat voor burgers te bewaken en te garanderen.

  Iedere keer opnieuw komen enkele omwonenden met nieuwe ficties om te verhinderen dat deze begraafplaats mee kan in het nieuwe normaal; cremeren en niet meer begraven.

  De begraafplaats heeft nieuwe parkeerplekken aangelegd. Aan die weg woont niemand. Daar zijn louter enkele achteroms van woningen; ‘ Wij hebben er last van als er 2 keer per dag auto’s geparkeerd worden van families die een verlies hebben geleden’.

  Elitair Utrecht wil dat niet in de achtertuin, althans enkele exemplaren van die elite die andere burgers geen enkele ruimte wil geven hun dierbaren op de begraafplaats te cremeren. Gelukkig vormen zij een zeer kleine minderheid in het Wilhelminapark, maar wel een die de sfeer van wederkerigheid in de stad grondig verpest.

 22. Rutger

  Helemaal eens met Toine. Hoe is de uitstoot van een klein crematorium daar versus de uitstoot van de Waterlinieweg, de A27 of de eigen houtkachtels ?

 23. Utrechtse Jantje

  Ja zo dicht bevolkt is de omgeving van de begraafplaats nou ook weer niet…en als het tegen de Waterlinieweg aan komt te liggen , is de afstand maximaal , en geeft mijn inziens totaal geen overlast , en dat met maximaal 15 bezoekende personen al helemaal niet ….het lijkt mij een meerwaarde voor Utrecht ….

 24. buurtbewoner

  waar rook is, is vuur!

 25. Realist

  @Toine. Zelf doet u het ook met uw ‘elitair Utrecht’. U plaatst zonder enige onderbouwing mensen in een hokje om uw zogenaamde argumenten kracht bij te zetten. 600 crematies is bijna 2 keer per dag een lijk wat verbrand wordt in een bevolkte omgeving, extra uitstoot dus. De crematies komen bovenop de begrafenissen, dus extra verkeersdruk. De weg is niet rustig, het is een vrij drukke doorgaande weg, dus extra verkeersdruk. Maar goed, uw argumenten gaan echter vooral neer doordat u polariseert.

 26. Hans

  Begraafplaats “St. Barbara” is een Rooms Katholieke begraafplaats waar de uitvaartplechtigheid het karakter heeft van een sacrale mis. Het afscheid nemen van de overledene vindt plaats in deze gewijde kapel, op deze heilige grond. Dit maakt het mogelijk dat nabestaanden middels deze vorm van afscheid nemen, waar bijbehorende rituelen een belangrijke rol in spelen, kunnen beginnen aan hun rouwverwerking. Indien de overledene als een object heen en weer gereden zou moeten worden, van deze geheiligde plek naar een verbrandingsoven elders, aan de periferie van de stad bijvoorbeeld, dan doet dat afbreuk aan het rouwverwerkingsproces. Dit is een belangrijk argument wat pleit voor de bouw van het crematorium op de begraafplaats zelf. Praten over ‘een lijk wat verbrand wordt’ of dergelijk taalgebruik toont een gebrek aan piëteit aan wat op zijn minst tamelijk gevoelloos en louter zakelijk overkomt. Omwonenden van deze mooie begraafplaats: gun nabestaanden en de overledenen zelf een mooi en waardig afscheid. Zet uw eigen belang eens voor de verandering op de tweede plaats. Een overledene hoort niet van hot naar her te worden versleept teneinde op een louter industriële wijze in een crematieoven te eindigen.
  Uiteraard staat het een ieder vrij om er, omtrent dit soort gevoelige kwesties, een andere visie op na te houden.

 27. Toine Goossens

  @Realist:

  …het is een vrij drukke doorgaande weg, dus extra verkeersdruk…’
  Dat is nou precies de functie van doorgaande wegen, realist.

  Én er woont niemand aan deze weg. Er zijn louter en alleen poortjes om de tuin in te kunnen. We kunnen deze weg natuurlijk ook afsluiten en de auto’s over de Emmalaan laten rijden. Dan is het geen drukke weg meer. Dat doen we niet, want dan hebt u uw punt. Aan de Emmalaan wonen wel mensen.

  Dat realisme van u is aan een grote reparatie toe.

 28. Bromsnor

  Bromsnor vraagt zich af: Wat was nou ook al weer het bezwaar tegen de vestiging van een crematorium? Bewoners zijn “tegen”, niet bewoners zijn “voor”, maar waarom eigenlijk. 15 geparkeerde auto’s? Stankoverlast? Gekrenkte ego’s?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).