Gemeente Utrecht wil Voorjaarsnota overslaan vanwege coronacrisis | De Utrechtse Internet Courant Gemeente Utrecht wil Voorjaarsnota overslaan vanwege coronacrisis | De Utrechtse Internet Courant

Gemeente Utrecht wil Voorjaarsnota overslaan vanwege coronacrisis

Gemeente Utrecht wil Voorjaarsnota overslaan vanwege coronacrisis
Archieffoto gemeenteraad Utrecht. Foto is genomen voor coronacrisis.
De coronacrisis heeft zo veel invloed op het beleid en de financiële keuzes van de gemeente Utrecht dat is voorgesteld om de Voorjaarsnota dit jaar niet te maken. Het alternatief is om in het najaar alles rond te hebben voor de begroting voor 2021.

De coronacrisis heeft zo veel invloed op het beleid en de financiële keuzes van de gemeente Utrecht dat is voorgesteld om de Voorjaarsnota dit jaar niet te maken. Het alternatief is om in het najaar alles rond te hebben voor de begroting voor 2021.

Alle lagen van de samenleving worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Ook voor de gemeentelijke organisatie vraagt dit heel veel werk. Dat betekent ook dat de huidige financiële situatie en de inhoudelijke keuzes van de gemeente hier gevolgen van zullen ondervinden.

De gemeente stelt daarom voor om dit jaar geen Voorjaarsnota te maken. Dit document is een voorbereiding op de begroting die later dit jaar uitkomt en geeft een actueel beeld van de huidige financiële situatie. Maar de coronacrisis – waar we nog middenin zitten – heeft daar te veel invloed op, het is nog onvoldoende duidelijk wat dit betekent voor de financiën.

Vragen?

In het voorstel aan de gemeenteraad legt het bestuur uit: “De omvang en uiteindelijke duur van deze lokale en landelijke maatregelen is nu nog niet duidelijk. Ook kunnen wij nog niet weten wat het effect van deze crisis is op onze stad. Wat zijn de gevolgen van de crisismaatregelen? Wat betekent de crisis voor de taakuitvoering van de gemeente: welke keuzes moeten worden gemaakt, wat zijn consequenties voor de gemeentelijke inkomsten?”

Dit zijn vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de keuzes van de gemeente en het financiële beeld. Daarom stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad om geen Voorjaarsnota te maken maar in het najaar tijdens het maken van de begroting 2021 helderheid te verschaffen.

Om al enige informatie te geven komt de gemeente wel eind juni met een brief met een inschatting van de maatschappelijke en financiële effecten van de crisis, en de implicaties daarvan.

Deze werkwijze, zonder Voorjaarsnota is niet volgens de regels. Daarom moeten de politieke partijen in de gemeenteraad erover stemmen.

16 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Lijkt me een logische en verstandige keuze. De Gemeente kan haar tijd nu beter besteden om eens zeer goed na te denken over welke afdelingen in het geheel opgedoekt kunnen worden en welke projectuitgaven verder geschrapt kunnen worden om zo burgers en bedrijven (belastingbetalers en dus de rekeningbetalers) maximaal te faciliteren in de wederopbouw van de economie.

  De productieven in deze maatschappij hebben iedere cent nodig om productief te zijn en daar past een omvangrijke overheid en torenhoge belastingen in het geheel niet bij. Het is tijd dat de Gemeente het mes in het eigen vlees gaat zetten om de burger te ontlasten En bruut ook…

 2. Rene

  De Corona-impact zal nu nog niet of nauwelijks tot uiting komen in de voorjaarsnota, dus kun je mooi evalueren wat de impact is van Corona wanneer je later de definitieve nota opstelt. Zo kun je mooi inzichtelijk maken hoeveel geld de coronacrisis kost. Voor je het weet wordt namelijk iedere afwijking toegeschreven aan de coronacrisis.

 3. wollie

  welke hete hangijzers blijven hierdoor buiten de publiciteit?

 4. jos stelling

  Inderdaad. Er bleef sowieso weinig bestuurlijks nog over. Dus dit is gewoon kat in het bakkie.

 5. Herman

  Groot gelijk levert geen toegevoegde waarde op. Alleen maar meer vragen, waar geen antwoord op is.

 6. Koel Hoofd

  Kunnen ze zich alvast mentaal en emotioneel gaan voorbereiden op dramatische te korten op de budgetten.

 7. John F

  @Scherpschutter
  Ik ben wel eens benieuwd wat voor productiefs u doet als beroep.

 8. Scherpschutter

  @John F 14/4/2020 – 20:35

  Ik ben professioneel palingontschubber op de Urker visafslag. Vertel mijn baas alsjeblieft niet dat palingen helemaal geen schubben hebben. Hij is zeer tevreden over me.

 9. Wim Vreeswijk

  Dit betekent ook dat de jaarlijkse begrotingsbehandeling in november 2020 een extra zware behandeling wordt omdat nu ook ‘oude’ doch wellicht relevante onderwerpen uit de voorjaarsnota alsnog behandeld moeten worden. De fracties kunnen zich overigens deze tussenliggende periode wèl nuttig maken, lijkt mij, door extra veel schriftelijke vragen digitaal af te vuren op het GL- college.

 10. Wim Vreeswijk

  [email protected] helemaal mee eens. Wellicht is er nog een objectieve registeraccountant te vinden in het land die de meetlat langs al die uitgaven wil leggen, zoals die half miljard die verspild is aan een uithoflijntje van een paar kilometer. Wellicht ook de dierentunnel onder de Biltse Rading die 10 x zo duur is uitgevallen vergeleken met de 1972 andere, waarvan 50% onder water staande (!) dierentunnels in de rest van Nederland.

 11. Joop Kools

  Ik kan me uitstel heel goed voorstellen. Wellicht is het wel goed om wat uitgangspunten voor het huidige financiële en toekomstige financiële handelen te bedenken, want ook dat zal anders zijn dan wat we gewend waren vrees ik.

 12. Scherpschutter

  @Wim Vreeswijk 15/4/2020 – 11:20

  Het zou sowieso een uitstekend idee zijn om alle ambtelijke faalprojecten eens kritisch objectief te laten onderzoeken en de verantwoordelijken de laan uit te schoppen, maar voor nu zou de prioriteit naar mijn mening toch anders moeten zijn.

  De Gemeente dient alles in het werk te stellen om zo min mogelijk geld aan burgers en bedrijven te onttrekken (belasting). Overheidsorganisaties leveren geen economische inspanningen waarmee welvaart wordt gecreëerd. Het zijn loodzware blokken aan het been van burgers en bedrijven waar op het moment eenvoudigweg al helemaal geen behoefte aan bestaat….Burgers hebben wel wat anders aan hun hoofd dan ambtenaren aan het werk houden.

  Wat mij betreft is het dan ook heel simpel: de Gemeente dient zich nu voor te bereiden om massa-ontslagen binnen de eigen gelederen (een procent of 80 moet makkelijk ontslagen kunnen worden, want geen enkel nut in deze oorlogseconomie…) en IEDER niet acuut noodzakelijk project dient of te worden stilgelegd of te worden uitgesteld. De corpulente veelvraat zal op noodrantsoen moeten met liefst ook nog een maagverkleining erbij…

  Daarmee kunnen wellicht wel 70-90% van de gemeentelijke belastingen (in alle vormen) opgeheven worden en blijft het geld op de plek waar het de komende jaren het hardste nodig zal zijn: in de zakken van de productieven die de economie dragen….

 13. Wim Vreeswijk

  [email protected]’ De droomwens is de vader van de gedachte’ zullen we maar zeggen.

 14. Vellekoop

  Noem het wat je wilt, voorjaarsnota of iets anders, maar juist in een situatie als deze moet aan de raad een zo goed mogelijk inzicht worden verschaft: welke keuzes zijn aan de orde, waar zitten risico’s en met welke onzekerheden heeft men nu te maken?

 15. Wim Vreeswijk

  Er had m.i. toch iets bedacht kunnen worden voor de gemeenteraad zoals digitale skypeverbindingen tussen raadsleden en College? Waarom moet zoiets belangrijks 6 maanden uitgesteld worden waardoor de behandeling van de begroting 2021 + voorjaarsnota een veel te grote klus wordt?

 16. Kerel

  @ Wim Vreeswijk

  Dit heeft niets te maken met dat het niet (technisch) mogelijk zou zijn.

  Daarnaast is je al eerder uitgelegd dat professioneel gezien skype niet werkt (met meer dan 5 mensen).

  Dit gaat over prioriteiten en geen glazen bal kunnen hebben.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).