Gemeente Utrecht ziet geen meerwaarde in het geven van eigen rechten aan Amelisweerd Gemeente Utrecht ziet geen meerwaarde in het geven van eigen rechten aan Amelisweerd

Gemeente Utrecht ziet geen meerwaarde in het geven van eigen rechten aan Amelisweerd

Gemeente Utrecht ziet geen meerwaarde in het geven van eigen rechten aan Amelisweerd
Natuurgebied Amelisweerd zou eigen rechten moeten krijgen. Die oproep deden verschillende experts van Rights of Nature en VN Harmony with Nature experts. De gemeente Utrecht heeft naar de oproep gekeken, maar die meent dat zo’n constructie geen meerwaarde heeft. 

Natuurgebied Amelisweerd zou eigen rechten moeten krijgen. Die oproep deden verschillende experts van Rights of Nature en VN Harmony with Nature experts. De gemeente Utrecht heeft naar de oproep gekeken, maar die meent dat zo’n constructie geen meerwaarde heeft. 

Het is een wat technisch vraagstuk, waarbij het neerkomt op het volgende: breng Amelisweerd onder in bijvoorbeeld een stichting of een BV zodat Amelisweerd een rechtspersoon wordt. Een rechtspersoon kan namelijk zelfstandig optreden, aan een onderhandelingstafel gaan zitten en daar kunnen ook rechten aan verleend worden. De initiatiefnemers willen daarvoor een nieuw rechtspersoon in het leven roepen, het Natuurschap.

In andere landen is dit op beperkte schaal ook al gedaan. De gemeente Utrecht heeft naar de oproep gekeken en spreekt ook van een ‘mooie gedachten’. Maar, voor Amelisweerd zou het op dit moment geen toegevoegde waarde hebben. De huidige eigendomssituatie is volgens de gemeente namelijk geen extra belemmering voor de bescherming van het gebied.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het gemeentebestuur: “Ook een nieuwe eigenaar kan op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang door een (hogere) overheid worden gepasseerd. Wij kiezen er daarom voor om binnen de bestaande eigendomsposities te werken aan het behoud en waar mogelijk versterking van de natuurwaarden van groen- en recreatiegebieden als Amelisweerd en Rijnauwen.”

Gekoppelde berichten

37 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Nogal wiedes. De notie van een natuurgebied met rechten is in beginsel ook te achterlijk voor woorden natuurlijk. Alleen een mens kan rechten hebben. Per definitie. Onvoorstelbaar hoeveel tijd er verspild wordt aan dit soort totale nonsens.

  Genoeg met tijd rekken! Start de bulldozers en gooi plat die paar boompjes. Deze geschifte flauwekul heeft nu wel lang genoeg geduurd.

 2. Don

  Zou de claim van 5 miljard voor de metro hier iets hier mee te maken hebben om deze lobby niet geheel kansloos te laten zijn.

 3. Stuiter

  “Alleen een mens kan rechten hebben”

  Was het maar waar Scherpschutter. Helaas hebben bedrijven ook rechten. En die rechten laten ze gelden vaak ten koste van mensen. Nog maar afgezien van de rechten van dieren en natuurgebieden.
  Dus als een bedrijf rechten kan hebben, lijkt het me niet onmogelijk om natuur of dieren ook rechten te geven. Sterker nog: dieren hebben al rechten. Dierenmishandeling is bijvoorbeeld strafbaar. Je mag een dier niet mishandelen. Ook niet als het je eigendom is. En maar goed ook.
  Hetzelfde zouden we kunnen doen voor natuurgebieden. Je mag natuurgebieden niet mishandelen. Lijkt me geen verkeerde keuze.

 4. Speak Up

  @Weet niet wat je probleem is….

  Het gaat hier natuurlijk niet letterlijk om een natuurgebied met rechten, maar om een stichting die het natuurgebied beheert en vertegenwoordigt, die de rechtspersoon zou worden; een groep mensen dus; gebeurd wel vaker: Natuurmonumenten, Utrechts Landschap; noem maar op. Misschien eens de juridische status van een stichting opzoeken.

  Maar goed, stichtingen die geen winst mogen maken; iets zal ook maar de samenleving dienen zeg. Lekker mensen een poot uitdraaien zodat enkelen er rijk van kunnen worden, dat is the way to go natuurlijk.

 5. Scherpschutter

  @Sluiter

  Gaan we weer…

  Ook u weet niet wat rechten zijn….Ongelofelijk. Bedrijven hebben geen rechten. Bedrijven zijn papieren legale ficties. Alleen MENSEN kunnen rechten hebben (zoals het recht om middels een bedrijf handel te bedrijven), hetgeen u zou weten als u in beginsel zou weten wat een recht is…Dat weet u alleen niet.

  Ook ‘dierenrechten’ of ‘natuurrechten’ zijn vierkante cirkels. De notie is bespottelijk. Een cirkel is echt een cirkel, een recht heeft echt alleen betrekking op een mens. Hooguit kunnen mensen elkaar PLICHTEN opleggen of PRIVILEGES toekennen over hoe men met diereneigendommen of natuureigendommen (van andere mensen) dient om te gaan.

  Maar een natuurgebied, dier, bedrijf of pak melk dat ‘rechten’ heeft? LOL. Dat is zo ongeveer even bespottelijk als stellen dat vuur water is. Letterlijk. Dat is een afschaffing van rede als zodanig. Woorden hebben concrete betekenissen. Gebruik ze op de juiste wijze.

  Waar de ene mens de andere mens verbiedt een dier te mishandelen, heeft het dier natuurlijk geen ‘rechten’. De ene mens heeft de andere mens simpelweg een plicht opgelegd ten aanzien van zijn of haar eigendom. Als u de op de koffie komende Tante Sjaan vertelt dat ze uw poes genaamd Poekie beslist niet mag slaan, heeft Poekie natuurlijk niet het ‘recht’ om niet geslagen te worden door Tante Sjaan…LOL

  Leer wat rechten, plichten en privileges zijn. Alleen een mens kan rechten hebben. Per definitie. Dieren en natuur zijn menseneigendommen, waarbij mensen elkaar onderling privileges en plichten opleggen.

 6. Speak Up

  @SS

  Zolang de hoogste rechters blijven besluiten dat de onderbouwing voor de snelwegplanne niet deugt (en dat gaat blijven gebeuren, want een onkundig minister en onkundig kabinet hebben geprobeerd deze plannen er door te jassen), gaat er met die verbreding niets gebeuren. Waarschijnlijk ook nog in strijd met Europees recht en in strijd met Nederlands recht.

  Sterker nog. Een deel van de kap en voorbereidingswerkzaamheden tbv de snelweguitbreiding hebben illegaal plaats gevonden.

 7. Toine Goossens

  Amelisweerd is een stadspark. Niet meer en niet minder. Belachelijk idee van Jos. De realiteit valt niet met juridische constructies te veranderen. Daar moeten we, ook voor Jos cs grenzen trekken. Recreatie, dat is de bestemming, van dit stukje groen. De bewoners van Utrecht genieten daar al meer dan 50 jaar van. In die tijd reed er op zonnige dagen zo’n prachtig lichtblauw busje naar toe. Heen wandelen, terug met de bus. Geweldige ontspanning, ook nu nog.

  Scherpschutter, uw comnentaren beginnen bijzonder irritant te worden. Wees wijs en stop daarmee.

 8. Hans

  Scherpschutter, waarom moet de A27 worden verbreed?

 9. Toine Goossens

  De aansluiting tussen de A28 en A27 gaat op de schop om de veiligheid te verbeteren. Daar gelden normen en waarden voor. Het gevolg is dat e.e.a. breder wordt.
  Onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die dat negeren.

 10. Scherpschutter

  @Speak Up

  Prima. Blijf vooral dagdromen. Bekijk ik simpelweg Tenderned wel en zie wat er op 1 november 2021 is geplaatst…De verbreding gaat door.

  @Toine Goossens

  Hoezeer ik de inhoud van uw posts regelmatig kan waarderen, met uw gevoelens heb ik verder niets te maken. I don’t care.

  @Hans 09:20

  Die discussie is in 2017 al gevoerd en heeft geen relevantie meer aangezien we aan de vooravond van de uitvoering staan. De bitter noodzakelijke verbreding komt er. En snel ook.

 11. wollie

  de werkelijke reden dat dieren geen rechten hebben, is dat ze zelf niet in staat zijn als rechtspersoon (sic) op te treden. niettemin kun je in de grondwet gewoon rechten voor dieren opnemen, verschillende landen hebben dat al gedaan.

 12. Scherpschutter

  @wollie

  Nee, nee en nog eens nee. Een grondwet is een menselijke construct en heeft louter betrekking op menselijk(!) handelen. Dierenrechten zijn een contradictio in terminis. Wat je wel in een grondwet op kunt nemen zijn plichten voor mensen. Zoals de plicht om de overheid te gehoorzamen en dieren alleen op wijze a, b of c te behandelen. Die kun je vervolgens ook nog vermarkten als ‘dierenrechten’, maar dat ZIJN het natuurlijk niet.

  Zo kun je in een grondwet zetten dat mensen dieren alleen diervriendelijk mogen slachten. Daarmee heeft het dier natuurlijk niet het ‘recht’ om alleen diervriendelijk geslacht te worden (hoe kan zulks uberhaupt een ‘recht’ zijn?), maar heeft de mens de door andere mensen opgelegde PLICHT om zulks te doen…

  ‘Dierenrechten’ zijn mensenplichten. Niets meer of minder. Leer wat rechten, plichten en privileges zijn. Alleen een mens kan rechten hebben. Per definitie. Herken hoe u middels taal gemanipuleerd wordt. De reden dat u hierin trapt, is omdat u niet weet wat een recht in de eerste plaats is….Niemand heeft het u ooit verteld vermoedelijk.

 13. Bill

  Ik zal iedereen maar weer eens verwijzen naar https://decorrespondent.nl/8842/waarom-meer-asfalt-het-fileprobleem-niet-oplost-en-zelfs-erger-maakt/929710437150-c8637a4d

  Dan is het meteen duidelijk waarom Scherpschutter zoals vrijwel altijd weer eens onzin uitkraamt.

 14. Hans

  Waarom moet de A27 verbreed worden?
  Dat was mijn vraag Scherpschutter.
  Uw antwoord luidt dat ‘de bitter noodzakelijke verbreding’ er komt.
  Dat is natuurlijk geen antwoord op mijn vraag naar het waarom. Nogmaals: waarom is die verbreding zo ‘bitter noodzakelijk’ volgens u? Legt u mij dat eens uit.

 15. wollie

  ga je nog een punt maken ss, of blijft het bij woordspelletjes? 🙂

 16. Rob Huibers

  Hoe meer de informatie op deze site over de echt grote problemen van onze tijd gaat hoe heftiger en ongerijmder de reacties van sommigen. En hoe dieper die sommigen zich ingraven in hun eigen gelijk. De desinformatie, het wantrouwen en de verdeeldheid druipen er vanaf.
  En wat is het argument waar de gemeente mee komt zwak! De reden om dit te doen is juist dat het wèl meerwaarde heeft.
  Denk bijvoorbeeld aan de reden die CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren gaf om zich niet te verzetten tegen het opnieuw aantasten van deze onschatbaar waardevolle landgoederen: “We hebben onze partijgenoten in Den Haag ook nog voor andere dingen nodig.” Daarmee liet het Utrechtse CDA weten dat het de landgoederen voor andere belangen opofferde. En daarom hebben de landgoederen een sterkere positie nodig.

 17. Scherpschutter

  @Hans

  Nee Hans. Je vraag was om een discussie die al 80.000x gevoerd is nog een keer te voeren. Daar bedank ik voor, al helemaal omdat de discussie vandaag de dag totaal zinloos is. De verbreding komt er. Punt. De aannemer wordt as we speak gezocht. It’s a done deal.

  @wollie 11:29

  Dat u niet weet wat een recht is (ik daag u uit om het uit te leggen, dat kunt u niet…), betekent niet dat ik woordspelletjes speel. Het tegendeel is aannemelijker. U speelt woordspelletjes, doordat u woorden gebruimt waarvan u niet eens weet wat ze betekenen…Simpele vraag; wat is een recht? U heeft geen flauw idee.

  En dat is best bijzonder. U weet niet wat rechten zijn, maar meent tegelijk wel dat ze in een grondwet opgenomen kunnen worden en dat dieren ze kunnen hebben…. LOL

 18. Hans

  Dat klopt Rob Huibers.
  Als feiten en fictie niet meer van elkaar onderscheiden worden houdt de rede op te bestaan. Daarbij gaat het kwetsbare wat dikwijls van grote waarde is het eerste teloor. Nu is het bos van Amelisweerd in het geding. Het is maar een klein bos, sommigen noemen het neerbuigend ‘een rij struiken’, maar het staat voor iets groters.
  De tijd kantelt, de dominante positie van asfalt en auto is onomkeerbaar op zijn retour. Nu doet zich de kans voor een lans te breken voor natuur en milieu en voor een samenleving waarin andere waarden dan die van het spijkerharde, door geld gedreven ongebreidelde groeigeloof de boventoon voeren. Daarom kunnen mensen als Scherpschutter ook geen echt antwoord formuleren op een simpele vraag zoals: waarom is verbreding van de A27 nodig? De beweging die deze verbreding tegen wil gaan is een fundamentele, dieper gelegen onderstroom, die niet alleen lokaal maar tevens mondiaal aan het werk is. Het representeert het bewustzijn van o.m. miljoenen jongeren – zie wat iemand als Greta Thunberg op gang heeft gebracht – die de wereld van mens, natuur en milieu van koers wil doen veranderen, een koers die de kant op gaat van natuurbescherming en klimaatbewustzijn. De polarisatie die dit met zich meebrengt is het logische gevolg. Er komt nog meer op ons af wat dit betreft maar de koers is al verlegd. En al zou het bos geen rechten hebben, zij die de natuur willen beschermen hebben het recht om dat te doen zeker en vast wel.

 19. Bill

  Scherpschutter heeft geen goede argumenten (gaat bijvoorbeeld niet in op de argumenten in het door mij gelinkte artikel) en is daarom vooral bezig met discussies over semantiek en met claimen dat mensen geen flauw idee hebben waar ze over praten (zelf uiteraard wel het hoogste woord hebbend terwijl er door hem uitsluitend nonsens wordt gebezigd), etc.

  Nuttige discussie wederom, dit. Ik snap niet zo goed waarom DUIC zo weinig doet aan het wegmodereren van feitelijk onjuiste comments, maar ja.

 20. wollie

  een recht is een aanspraak of bevoegdheid. als wij met elkaar afspreken dat een boom rechten heeft, dan heeft ie ze.

 21. Alain

  “Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden”

  Dus het klopt dat menselijk handelen cruciaal is (voor het behoud of herstellen), maar dat het alleen op mensen van toepassing is, is incorrect.

  Het recht erkent rechtspersonen. Bedrijven, verenigingen, stichtingen en niet onbelangrijk de overheid.

  Je hoeft niet eens handelingsbekwaam te zijn om rechten te hebben. Kinderen hebben rechten, mensen met dementie hebben rechten.

  Dus geen enkele reden om dieren rechten te ontzeggen. Als de stelling zo ‘mensgericht’ is, dan als gedachtenexperiment: wat zou dan de insteek zijn als morgen buitenaardse wezens zouden landen? Zijn die rechtenloos? Het zijn immers geen mensen.

  Of als dat iets te ver gezocht is, wat als morgen een stam van Neanderthalers wordt ontdekt. Hebben zij wel of geen rechten?

 22. Scherpschutter

  @wollie

  In dat geval kan een pak melk volgens u ook ‘rechten’ hebben. LOL

  Man man man….

 23. Scherpschutter

  @Bill 12:37

  Het doet allemaal niet ter zake! De verbreding komt er. Klaar. It’s a done deal. Wat heeft het in hemelsnaam voor een zin om nog een keer een discussie te voeren over de bittere noodzaak van deze verbreding…? Nul. Noppes. Nada. De aanbestedingen zijn uitgezet en het verbreden begint snel.

 24. Rob Huibers

  @Toine Goossens
  Hoe kom je bij je benaming stadspark? Zoiets heet een natuurgebied. Er wonen wilde dieren en er groeit een grote verscheidenheid aan bijzondere flora. Uniek en zeker geen stadspark.
  Zoiets heet tegenwoordig ‘framing’. Je maakt iets minder belangrijk door het een andere, een beetje lullige naam te geven. Inderdaad, een rij struiken, dat is wel een ultiem voorbeeld van framing! En dan lijkt het minder erg dat jij het met de grond gelijk wil maken.
  Dat de realiteit niet met juridische constructies te veranderen valt, is aantoonbaar onjuist. Moraal en wetgeving kunnen elkaar allebei volgen, daar zijn genoeg duidelijke voorbeelden van.
  Veiligheid is lang niet het eerste wat Rijkswaterstaat noemt om dit achterhaalde miljardenproject te rechtvaardigen. RWS schrijft zelf hiermee files, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit te willen bestrijden. Geen van die argumenten kan een serieuze toets van de realiteit doorstaan. Meer asfalt trekt meer automobilisten aan en zorgt dus voor nieuwe files. Daar zijn duidelijke en onweerlegbare onderzoeken over. Over geluidsoverlast en de luchtvervuiling kan ik kort zijn: wil je die bestrijden met meer auto’s? Ha ha ha ha ha ha ha!

 25. Utrechter2

  @Hans, @Bill: als je gewoon het rapport van Rijkswaterstaat had gelezen dan had je het antwoord al gelezen. De files nemen onder meer al jaren toe, omdat de bevolking ook al jaren gestaag door blijft groeien. Daarnaast vindt er ook nog eens een centralisatie plaats wat de druk op bijvoorbeeld Utrecht EXTRA door bovenop doet toenemen.
  (Links) Utrecht wil doorgroeien naar 400.000 inwoners, (links) Nederland wil doorgraaien naar 18 miljoen inwoners en daarna naar 20 miljoen inwoners.

 26. Hans

  Nou Utrechter 2,
  met dank aan Rob Huibers die mij het spreekwoordelijke gras voor de voeten heeft weggemaaid. Aan zijn glasheldere betoog heb ik niets meer toe te voegen. Wij willen die verbreding domweg niet. Om redenen reeds vermeld. En uh, ‘links Nederland wil doorgraaien’? Geen idee wat dit te betekenen heeft. Maar goed…

 27. woutvr

  Nou, laat de gemeente het maar waarmaken, dan. Ben benieuwd!

 28. Toine Goossens

  @Rob Huibers,

  Wat is de definitie van natuur? In beschermde natuur zijn burgers niet toegestaan. Om van Natura 2000 gebieden al helemaal te zwijgen. Amelisweerd is aangelegd voor het vermaak van mensen. Zoiets heet een park. Over 50 jaar heet het Noorderpark ook nog steeds park. Ook al is de natuurfactor gegroeid.

  Overigens ik frame niet. Ik constateer, wat u niet op prijs stelt. Zowel de dierenrijkdom als de plantenrijkdom in de wijk Overvecht is groter dan die in het Noorderpark. Kom met cijfers over Amelisweerd. Dat is al meer dan 50 jaar het belangrijkste recreatiegebied van Utrecht. Zoiets heet een park.

 29. Hans

  Stadspark of natuurgebied?

  Amelisweerd is noch een stadspark, noch een beschermd natuurgebied.
  Amelisweerd is een landgoed. Dat is een groot grondgebied van meerdere hectares met landerijen, bossen en tuinen.
  Maar zeg nu eerlijk?
  Is het daarom minder de moeite van het beschermen waard?
  Volgens mij zijn Rob en Toine het over die kwestie wel eens. Natuurlijk moet dit eeuwenoude landgoed met zijn bossen, tuinen en meanderende rivier niet verder aangetast worden. Het landgoed is van grote waarde voor mens, dier en plant.

 30. Rob Huibers

  @Toine Goossens
  Wat de definitie van natuur is kan je ook zelf opzoeken. Ik bezoek regelmatig beschermde natuurgebieden, want daar mag ik komen.
  Het gaat hier ook niet om het Noorderpark of de vermeende soortenrijkdom van Overvecht. Of Natura 2000. Allemaal retorische trucs.
  Zoals je er voor kiest om verder maar te zwijgen over je absurde verhaal dat je met meer auto’s meer veiligheid en schonere lucht bereikt.

  Als je de unieke kwaliteiten van Amelisweerd niet kent, kun je je daar beter eerst in verdiepen voordat je je uitspreekt over het belang van dat gebied.
  Het gaat ook niet om wat ik op prijs stel, maar om wat biologen daar hebben aangetroffen en wat de waarde ervan is voor de omgeving.

  Waarom lukt het jou nooit om boven je eigen belangen uit te stijgen, Louis Goossens? Er spelen op dit moment veel belangrijker zaken dan die ene minuut tijdswinst tussen Lunetten en Rijnsweerd door het verbreden van de A27.

  @Hans, Toine en ik zijn het totaal niet eens. Hij vindt dat de snelweg door Amelisweerd moet worden verbreed, een bijzonder kostbaar plan dat zeker meer autoverkeer en meer files gaat opleveren en waarschijnlijk een enorme kostenoverschrijding.

 31. Utrechter2

  @Hans: “links Nederland wil doorgraaien” = “links Nederland wil doorgroeien”

  Verder gaan zowel jij als Rob Huiberts daar niet op in. Maar eigenlijk geef je al aan dat je in deze context geen andere argumenten meer hebt. Of je moet aangeven dat Nederland gewoon vol is als je rekening houdt met factoren als economische activiteit , stikstof- en CO2 normen.

 32. Hans

  Ha Rob, “Toine en ik zijn het totaal niet eens”…
  Dan heeft Toine mij op het verkeerde been gezet middels de warmte die hij retorischerwijze uitstraalt over de biodiversiteit te Overvecht 😬…
  Graag hoorde ik nog even van Toine zelf of hij het desalniettemin met mij eens kan zijn / dan wel worden dat Amelisweerd van grote natuurhistorische waarde is, als eeuwenoud landgoed (!, geen stadspark!!) waar het nog steeds, zij het in mindere mate, – sinds de aanleg van de A27 🤮 – goed toeven is voor mens, dier & plant. En dat Rijkswaterstaat gewoon met zijn tengels van dit kwetsbare gebied moet afblijven!

 33. Toine Goossens

  @Rob,

  Nu beschuldig je mij van uitspraken die ik nooit in de mond heb genomen. Over rethorische trucs gesproken.

  @Hans,

  Wij komen al meer dan 50 jaar in Amelisweerd over het jaagpad heen en met de bus terug. Het is er in de loop van de jaren alleen maar drukker geworden.
  De gemeente beschouwt het als een stadspark. Vanwege de drukte daar heeft de gemeente het Noorderpark Ruigenhoek aangelegd. Utrecht had meer recreatie ruimte nodig.

  Langs het Noorderpark loopt de Noordelijke randweg, op nog geen 100 meter van de Overvechtflats. Als er Utrechters zijn die mogen klagen over verkeer dan zijn het de Overvechters en niet de hoog opgeleide Utrechters die zich vast bijten in Am elisweerd.
  De A27 wordt niet verbreed. De aansluiting met de A28 wordt om veiligheidsredenen verandert. Er gebeuren daar herhaaldelijk ernstige ongelukken. Gek dat het niet om veiligheid mag gaan als dat niet in het straatje past.

 34. wollie

  weet iemand of zo’n 70m diepe schermwand van kilometers lang al eens eerder is toegepast? https://www.a27a12ringutrecht.nl/bibliotheek/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1827524

 35. Rob Huibers

  @ Toine Goossens

  Je schrijft: “De gemeente beschouwt het als een stadspark.”
  Nee, jij nóemde het een stadspark. Hoe de gemeente het beschouwt kan je vinden op utrecht.nl. Het woord stadspark zul je daar niet tegenkomen. Dat kan ik je alvast verklappen.

  Je schrijft: “Nu beschuldig je mij van uitspraken die ik nooit in de mond heb genomen. Over rethorische trucs gesproken.”
  Maak dan duidelijk van welke uitspraken ik je “beschuldig” en die niet kloppen.

  Je schrijft: “De A27 wordt niet verbreed.”
  Met jou val ik van de ene verbazing in de andere. Dat RWS de A27 wil verbreden is een feit. En de reden die RWS daarvoor noemt is de bestrijding van files, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Niet de veiligheid en niet de aansluiting met de A28.

  Ik neem jou langzamerhand totaal niet meer serieus hoor Louis, je verzint ze waar we bijstaan.

 36. wollie

  als het om veiligheid zou gaan, lag er nu allang 2x 6 stroken in de bestaande bak, aan 80 km per uur.

 37. Toine Goossens

  @Rob Huibers,

  Blijf vooral vallen zou ik zeggen. Ik heb steeds opnieuw, niet tegengesproken, gezegd dat RWS de aansluiting tussen de A27 en A28 veiliger wil maken. Dat is het uitgangspunt en het doel van de plannen. Dat de weg vervolgens niet meer binnen de bak past is een gevolg en geen doel. U en anderen framen permanent dat dat wel het doel is, en daarmee zet u de waarheid op zijn kop.

  Enkele citaten op gemeentelijke websites en beleidsnota’s steunen mijn betoog.

  Aan de rand van Utrecht-Noord ligt een prachtig natuur- en recreatiegebied: Noorderpark Ruigenhoek. Je kunt er sporten, spelen en genieten. Ga lekker wandelen met de hond, hardlopen door het bos of spelen in het speelbos. Maar er is meer. Je kunt er ook forelvissen of een leuke kinderroute lopen. Of bekijk één van de twee forten en leer over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kortom, Noorderpark Ruigenhoek is echt de moeite waard om te bezoeken!

  Recreatie
  Vanaf 1920 zijn de landgoederen een recreatiegebied voor de Utrechtse bevolking. Tegenwoordig zijn ze het drukst bezochte groengebied in de omgeving van Utrecht met in 2009 ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. De bezoekers komen uit alle wijken van Utrecht en omliggende gemeenten zoals Bunnik en Zeist.

  Visie
  Recreatie is een belangrijke gebruiksfunctie van de landgoederen. De huidige recreatieve zonering met een intensief Rhijnauwen en extensiever Oud en Nieuw Amelisweerd blijft behouden. Zo kunnen diverse typen bezoekers blijven genieten van de landgoederen. Nieuwe initiatieven volgen de recreatieve zonering.

  @Rob, droom rustig verder dat het natuur is en geniet daarvan, maar dring uw droom niet op aan anderen. De realiteit, het aantal ernstige ongevallen is belangrijker.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).