Gemeente vraagt Utrechters mee te denken over energietransitie Gemeente vraagt Utrechters mee te denken over energietransitie

Gemeente vraagt Utrechters mee te denken over energietransitie

Gemeente vraagt Utrechters mee te denken over energietransitie
De gemeente Utrecht vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over de energietransitie. In het coalitieakkoord is namelijk afgesproken dat de stad de aankomende tien jaar de CO2-uitstoot wil halveren.

De gemeente Utrecht vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over de energietransitie. In het coalitieakkoord is namelijk afgesproken dat de stad de aankomende tien jaar de CO2-uitstoot wil halveren.

Het doel van de gemeente is dan ook om te horen wat Utrechters nodig hebben bij de energietransitie en welke voorwaarden hiervoor zouden moeten gelden vanuit de overheid. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden welke voorkeur voor vormen van duurzame energie er zijn, of er een verplichting voor verduurzaming moet komen en hoe de transitie betaald moet worden.

Mensen die graag mee willen denken kunnen tussen nu en maart volgend jaar hun mening geven via bijvoorbeeld een online enquête en digitale gesprekken. Dat kan via een speciaal ingerichte website. De gemeente zegt de uitkomsten te gebruiken bij het schrijven van het nieuwe energiebeleid.

“Door onze uitstoot te beperken kunnen we gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer en luchtvervuiling een halt toe roepen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Dat is een enorme uitdaging waar iedereen iets van zal merken. De gemeente heeft hierbij van de landelijke overheid de regierol gekregen in de gebouwde omgeving. Daarom willen we onze inwoners en ondernemers hier nauw bij betrekken.”

33 Reacties

Reageren
 1. Natte Otter

  Je bedenkt iets praktisch onhaalbaars, waarbij de enige oplossingen moeilijk veel geld kosten en totaal niet efficient zijn. En legt het vraagstuk dan maar neer bij de bewoners zodat je kan zeggen “We hebben het ook gevraagd aan de bewoners”. Heel snel tijd voor een nieuwe coalitie die ook praktisch regeert ipv op basis van dromen en wensen…

 2. HArry

  Ik zou graag eerst de aandacht willen vragen wat de daadwerkelijke en gedragen wetenschappelijke basis is waarop dit politieke doel is geformuleerd. Er zijn namelijk nog steeds vele onzekerheden en aldus grote vraagstukken omtrent het aandeel van de mens in de opwarming van onze planeet. Vraagstukken die eerst dienen te worden onderzocht en beantwoord alvorens onze welvaart extra onder druk te zetten.

  Zolang deze vraagstukken nog bestaan is de keuze van CO2 vermindering een puur politieke keuze omkleed met geloof en ideologie.

  Overigens zijn de besluiten en geformuleerde doelstellingen uit de Nijpeliaanse klimaattafels en het Parijs akkoord buiten de bevolkingsvertegenwoordiging en dus de democratie vastgesteld.

  Om nu van deze zelfde bevolking te verlangen dat zij zich gaan inzetten voor de uitwerking van deze buitendemocratische plannen lijkt eerder op een overval.

  Kortom, we zijn nog lang niet aan de uitwerking toe om zodoende grove investeringsmissers te voorkomen. Kijk bijvoorbeeld naar de leugen van biomassa of de nadelen van windmolens en zonneweides. Stuk voor stuk technische oplossingen die milieutechnisch zeer belastend en schadelijk zijn.

  Bezint eer u begint, meten is weten van dwalen komt balen.

 3. Ideetje

  Wat dacht men van een met zonnepanelen bedekte door inwoners gecrowdfunde geluidswal langs de ringweg ? Inleg vanaf 50 euro, deelnemers delen in de opbrengst van het teruggeleverde stroom. Ook leuk om kado te doen zeg maar.

 4. Bernard

  Op basis van de wetenschappelijke consensus (met de daarbij behorende discussie/twijfel) over de opwarming van de aarde als gevolg van de menselijke activiteiten is verdere discussie door ons leken niet zinvol; de huidige consensus is dat ‘t gewoon zo is. Wij hebben dan natuurlijk wel de keus om er wat aan te doen of dat we ‘t gewoon op z’n beloop laten.

  Ik denk dat we er wat aan moeten doen omdat ‘t ons veel goeds gaat opleveren. Niet alleen in zaken die je misschien niet interessant vindt of niet gelooft of belangrijk vind zoals zeespiegelstijging, schonere lucht, tegengaan van natuurrampen) maar ook in comfortabelere woningen en lagere energierekening.

 5. Katja

  Eerst de grootste vervuilers, industrie en verkeer aanpakken.
  Aardgas is behoorlijk schone energie. Zodra waterstof beschikbaar is ligt het leidingnet (gas) al klaar.
  Ook al die onzinnige dingen die allemaal zo nodig elektrisch moeten verbieden. Scheelt hoop doelloze energieopwekking.

 6. JdV

  Breek de centrale van eneco op lage weide af en bouw hier een kleine, superveilige next generation kerncentrale. Geen co2 uitstoot, geen biomassa, geen faunavernietigende windmolens, geen hectares vol met zonnepanelen ( die grond kan dan worden ingezet voor de woningen waar Utrecht om schreeuwt).
  Maar ja, nu maar wachten op de nimby’s en milieuontkenners die spookverhalen over kernenergie inzetten uit eigenbelang in plaats van serieus naar deze optie te kijken.

 7. Buren van Rijnenburg

  Graag wijzen wij – Buren van Rijnenburg en Reijerscop – u op het initiatief van de gemeente om inwoners te betrekken bij de energietransitie.
  Men start dit initiatief met een gemanipuleerde enquête.
  De suggestie wordt hier gedaan dat het wel goed zal zijn dat de gemeente meer doet dan echt nodig is.
  BVRR is van mening dat men hiermee inspeelt op de omstreden doelstelling van de RES U-16 om in de regio 1.8 TWh aan hernieuwbare energie op te gaan wekken.
  Wij hebben erop gewezen dat dit een buitenproportionele doelstelling is.
  De gemiddelde gevraagde bijdrage aan de RES voor de 30 regio’s die samen 35 TWh moeten opwekken is immers 1,2 TWh en geen 1,8 TWh!
  De klimaatdoelen zijn ruimschoots te bereiken door wind op zee en zonne-energie op land.
  De buitensporig hoge doelstelling wordt vervolgens gebruikt als rechtvaardiging voor de onnodige windturbines die de coalitie onder leiding van GL er hier koste wat kost doorheen wil drammen.
  Op basis van oude en achterhaalde partijprogramma’s uit de tijd van het oude Energieakkoord 2013. Toen dachten nog veel partijen dat wind op land onontkoombaar was om de klimaatdoelen te halen.
  Dat is bij het Klimaatakkoord 2019 niet meer nodig.
  Hier ondermijnt GL het draagvlaak voor de energietransitie.
  Door nu ook aan inwoners suggestieve vragen voor te leggen zonder precies uitleg wat men daar mee wil, hoopt men alsnog op dubieuze gronden draagvlak te verwerven voor de onnodige windturbines op land.
  Deze zijn immers helemaal niet meer nodig.
  Die suggestieve gemeente campagne moet ons inziens worden gestopt.
  https://bvrr.nu

 8. Kadoendra

  Door het veel te vroeg verpatsen van Eneco is het grote leed al geschied!

  De hele wereld kijkt naar de Nederlandse windparken op de Noord Zee.
  Deze zijn zeer lucratief daar zij heden ten dage gebouwd kunnen worden zonder subsidie en ook waait het meestal op zee (windmolens op zee geven een hoger rendement dan windmolens op land).

  Eneco is verpatst omdat o.a de VVD alleen maar het woord privatiseren kent.

  Maar iedereen die een beetje thuis is op de Canadese beurs kent het principe van een private placement, oftewel het inkopen bij een beursgenoteerd bedrijf waar tegenover een aantal nieuwe aandelen staan.

  Hierdoor heeft het bedrijf de kans om meer te groeien en de nieuwe investeerders kunnen hier ook de vruchten van plukken en een bedrijf wat de kans krijgt om te groeien wordt uiteindelijk veel meer waard.

  Dus als de overheid er voor had gekozen om Eneco te laten groeien door middel van private placements had er op de langere termijn meer geld gevangen geworden voor Eneco en dan had Utrecht zich misschien ook beter gaan realiseren dat je niet in Utrecht windmolens moet neerzetten maar in de Noord Zee.

 9. Knuppel

  @Ideetje Goed plan. Zelfde met daken van overheidsgebouwen.

 10. Lombok

  Dat gepraat over verplichting van duurzaamheid baart mij zorgen…in ieder geval wat betreft verduurzaming van woningen. De kosten voor een dergelijke operatie heb ik niet en is economisch ook nooit te verantwoorden. Zou ik het willen? Ja, maar is niet te betalen. Sterker nog, mijn koopkracht is gedaald en de gemeente blijft alsmaar de lasten verhogen. Waarom durft de gemeente eigenlijk over verplichting of verduurzaming te praten en zeer strikte doelen te stellen terwijl het zelf nauwelijks geld vrijmaakt voor burgers/bedrijven om deze doelen op economisch verantwoorde wijze te halen? De gemeente geeft 3,5 miljoen uit aan een subsidie slurpend project als De Machinerie en maar 150,000 euro aan een subsidie voor een groep huizenbezitters die wil verduurzamen. Als de gemeente het klimaat als een crisis ziet dan moet de financiële planning dat ook weerspiegelen. Dat betekent echter ook dat er voor andere ‘leuke’ dingen misschien de komende jaren geen geld is. Ik mis totaal de financiële zelfreflectie binnen deze gemeente en hierdoor neemt ook het draagvlak voor een sturende gemeente binnen het klimaat dossier af.

 11. Massegast

  1. Even pro memorie. Utrecht heeft in de jaren 90 z’n energie-bedrijf aan een Texaanse onderneming verkocht. Het geld is gebruikt om het junkenprobleem aan te pakken. Ook wat waard. Er kwamen hostels en gebruikersruimtes met personeel. Ja, en dat kost wat. 2. Kernenergie naast de stad lijkt me emotioneel niet haalbaar. 3. Mijn idee: doe niet teveel. Wacht rustig af en kijk naar de mogelijkheden die zich gaan aandienen. Dat kost het minst. Als Utrecht niet veel doet, dan maakt dat voor het klimaat niets uit. Kijk eens naar de groei van de wereldbevolking: 80 miljoen mensen netto per jaar. Dat is de bevolking van Duitsland. En die mensen wonen echt niet allemaal in een plaggenhut. Een sterk onderbelicht aspect van de problematiek.

 12. RvD

  @ Katja. Wat een kortzichtigheid weer…. ‘De industrie’ maakt wat wij consumeren. Dus ook de fietsen, zonnepanelen, vegaburgers en vele andere zaken noodzakelijk voor de energietransitie. Uiteindelijk bepalen wij allemaal met onze consumptie wat ‘de industrie maakt’ en dus hoeveel ze vervuilt.

  En verbieden is niet nodig. Als iedereen die klimaat ‘heel belangrijk’ vindt, op internet steeds laat weten hoe geweldig (woke) men is en GL, PvD, D’66 etc stemt gewoon eens zelf zouden doen wat ze vinden dat anderen moeten doen (niet vliegen, geen vlees eten, geen kinderen, alleen biologisch, eigen woning energieneutraal maken), dan hadden we alle klimaatdoelen eenvoudig gehaald. Maar helaas, zoals Genisis zong over tv dominees: “Just do as I say, don’t do as I do!”.

 13. Rob H.

  @JdV: Kernenergie is geen oplossing want veel een veel te duur. Uw superveilige next generation kerncentrale vraagt minstens de dubbele hoeveelheid subsidie dan de huidige maatregelen.

 14. Harry

  Een kuub gas bevat bijna 10 x zoveel energie als 1 kWh uur stroom. In de winter gaat voor een traditioneel huis 90 procent van alle energie naar verwarming. Zonnepanelen leveren dan bijna geen elecktriciteit op. Dus lijkt isoleren mij de meest logische en rendabele stap. Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken.

 15. Piet

  Bouw snel een kernenergie centrale.

 16. Herman

  Gaan ze ook luisteren naar ons, of mogen we alleen meedenken?

 17. Knuppel

  Zou ook mooi zijn als kantoorgebouwen ‘s nachts niet meer helemaal verlicht zijn. Geldt ook voor overheidsgebouwen. Bij Earth Hour ziet niemand het verschil.

 18. Pee

  “Door onze uitstoot te beperken kunnen we gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer en luchtvervuiling een halt toe roepen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. ”

  Dat kan je geen halt toe roepen dat is de natuur.
  Dat gaat al duizenden jaren zo.
  De sahara was ooit een oase van flora en fauna.
  Met heel veel water vandaar ook dat er fossielen van waterdieren massaal worden gevonden daar.
  Antarctica was ooit ijs vrij .
  Europa heeft ook een ijstijd gekend.
  Dat heeft allemaal met klimaatveranderingen te maken en gebeurde al lang voor de mens zijn intrede nam.
  Het devies is ,mensen moeten zich aan het klimaat aanpassen want het klimaat aanpassen aan de mens is onmogelijk.

 19. peter R.

  Afgelopen winter was er voor de inwoners van Lunetten en Hoograven een voorlichtingsbijeenkomst over deze energietransitie. Daar is mij en anderen duidelijk geworden dat een klein groepje milieuactivisten, bestaande uit inwoners en ambtenaren (!), allang aan de slag is gegaan om deze wijken zo snel mogelijk van het gas af te krijgen, ongeacht de kosten voor huiseigenaren en ongeacht de bezwaren die veel inwoners zien. De trein is allang in beweging gezet en iedereen die obstakels op de rails ziet liggen, wordt met een hautaine glimlach genegeerd.

 20. W

  !…………en vervolgens gaat dit college van Burgemeester en Wethouders vooral haar eigen -vaak eigenwijze- gang!
  En men doet dit alles onder het mom van: we geven de burgers van Utrecht toch een rol om mee te denken……..?

 21. Yoshua

  Vreemd verhaal dat burgers tot maart 2021 mogen meepraten.
  Alsof de brandweer gaat overleggen met burgers wanneer de halve stad in de brand staat.
  In Juli 2020 heeft de gemeente de klimaatnoodtoestand uitgeroepen.
  Op dit moment hadden er al minimaal 100.000 bouwvakkers in de stad aan het werk moeten zijn om ons uit de noodtoestand te redden.

  In een noodtoestand dient de overheid zeer slagvaardig te handelen,zonder eerst toestemming over iets te vragen of overleg met inwoners te voeren.

 22. John

  @Yoshua
  Die bouwvakkers kunnen nu al de stad niet meer in vanwege het milieu- en parkeerbeleid van de gemeente.

 23. Joas

  @ W Het stadsbestuur is dan ook met een forse meerderheid verkozen om beleid te maken en te besturen. Niks eigenwijs aan. Het mandaat is er gewoon.

 24. Energie transitie Draagvlak

  Belangrijk punt is Draagvlak. Daarom is deze enquête een goed idee. Wat geen goed idee is om de Energie Transitie te poltiseren . Iedereen is er over eens dat we voor het klimaat de Co2 uitstoot moeten minimaliseren. Verschil bij burgers is, tempo, kosten, en welke middelen.
  Draagvlak behoud betekent dat daar op.lossingen voor moeten komen. Zo snel als kan, maar tegen haalbare kosten voor inwoners, en geen middelen die in strijd zijn met andere belangrijke topics, of overlast bezorgen.
  1.Kernenergie is veel te traag, en erg dure oplossing.
  2. Creër een Utrecht Transitie Fonds. Deze betaald de investeringen, en vraagt lease koop kosten terug aan de gebruiker. Met de lage rente stand zeer goed te doen en veel gebruikers kunnen dan gelijk beslissen.
  3. Niet dogmatisch zijn en alleen denken in grootschalige oplossingen zoals mega windmolens , daar is geen draag vlak voor onder de bewoners. Denk aan Aardwarmte, duurzame blijvende investeringen, of bekleden A12 Geluids wal op het zuiden met zonnen panelen en koppeling met waterstof omzetting etc.

 25. G. de Vries

  Energietransitie? Wat is dit voor koeterwaals?
  Van het gas af in Utrecht terwijl terwijl de grootste vervuilers wereldwijd maling hebben aan de milieuproblematiek? Ik wil het niet eens overwegen , milieumaffia!
  Utrecht is een speldenprik op de wereldkaart maar moet in energietransitie? Verzin een andere hobby.

 26. milieu

  Lijkt een beetje op die 100 dagen van coalitie Balkenende….
  Wees pragmatisch en eerlijk: stop met biomassa; leg allereerst alle platte daken van overheidsgebouwen vol met zonnepanelen en vervolgens alle andere platte daken van bedrijven. Vervolgens stimuleer VVE’s wat meer zodat die hun daken met subsidie ook volleggen. Overheid zorg ervoor dat het netwerk het aan kan.
  En weer buitenlandse partijen die allemaal energie slurpende en warmte afgevende datacentra in NL neerzetten voor clouds voor andere delen van in de wereld, alleen die hoeveelheid die NL zelf nodig heeft…. en subsidieer en ondersteun fors je inwoners die hun woning willen isoleren. Dan is al een hele stap gezet.
  En kijk wat je kunt doen met btw/invoerheffing/uitvoerheffing… inzetten zodat er meer lokaal/NL geproduceerd voedsel gekocht wordt en niet uit andere werelddelen… te denken aan groente en fruit en onbewerkt voedsel, btw 0. Moet het uit Afrika of Israel etc. komen en dus vervoerd worden dan een veel hoger percentage. En niet meer slepen met levende dieren over de grenzen heen. Een hoge uitvoerheffing bij levende dieren. Dan hoeft NL geen veeteelt te hebben voor de rest van de wereld en geslacht worden met (hopelijk) nog beter toezicht. Dat zou een grote milieuwinst/dierenwelzijn opleveren. Als iedereen dan nog een beetje minder vlees eet… tel uit je milieuwinst.
  Nou ideeen en instrumentaria genoeg lijkt me.

 27. Mark

  De enige optie is kernenergie. Erg duur en gaat een hoop protest opleveren, maar dan heb je wel veel elektriciteit en warmte voor weinig CO2 en opoffering van land. Ook is dit de enige optie die kan werken, aangezien alle lasten bij de burger en bedrijven neerleggen niet realistisch is. 95% van de mensen heeft niet eens het geld voor een uitstekende isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen en een elektrische auto (en dat allemaal in een paar jaar tijd). Van de overige 5% is nog maar de vraag hoeveel mensen daarvan bereid zijn zoveel geld aan duurzaamheid te besteden. Het huidige beleid is gewoon gedoemd te mislukken. Dan kun je beter bakken overheidsgeld stoppen in een kerncentrale, dan komt er tenminste echt iets.

 28. Hadjememaar

  @ Harry 21/11/2020 – 23:58, wat een raar argument. De energie inhoud van een kuub aardgas is ongeveer 10 kWh. Dus ja, 1 kuub aardgas bevat 10x zoveel energie als 1 kWh. Uw stelling lijkt op die van mij: “10 liter water is tien keer zo zwaar als een kilo”. Dus?

 29. [email protected]

  Toets op internet de naam professor David Smeulders in en luister een goéd naar deze realistische GroenLinks lid.
  Laat je gewoon niet bedonderen en denk gewoon goed na over de opwarming en waar te beginnen.

 30. Nina

  Laten we de komende jaren eerst zorgen dat we warm onderdak en eten bieden aan de bewoners.
  Geld voor de energietransitie is er niet nl. vanwege de coronapandemie.

 31. Harry

  @Hadjemaar
  Lief dat u op de man speelt. Standaard heeft 1 m³ Nederlands aardgas een bovenwaarde 35,17 MJ. De energetische waarde van 1 kWh staat op 3,6 MJ (of eventueel 3.600 MJ/MWh). Dus een kuub gas bevat bijna 10 X zoveel energie als een kWh electriciteit.

 32. Hadjememaar

  @Harry, op de man spelen valt wel mee hoor. Maar ik blijf zitten met het punt dat U stelt, dat 10 x 1 = 10 is. Daar is natuurlijk geen spelt tussen te krijgen, maar wat wilt u er mee zeggen? Ik begrijp het punt van uw betoog niet.

 33. Harry

  @hadjemaar. In januari levert een zonnepaneel 3 procent van de jaaropbrengst. De opbrengst van 1 paneel is op jaarbasis circa 300 kWh. Dat is vergelijkbaar met de energiewaarde van 30 kuub gas. In januari levert 1 paneel ongeverr 9 kWh op. Dat komt overeen met 0,9 kuub gas. In januari gebruikt een woning circa 300 kuub gas voor verwarming. Dat komt overeen met de energie die 333 zonnepanelen leveren. Kortom, zonnepanelen zijn zeker nuttig, maar er zijn er teveel nodig om het huis te kunnen verwarmen. Daarom is eerst zeer goede isolatie nodig. Daarnaast misschien andere energiebronnen die wel leveren in de donkere maanden. Denk aan wind.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).