Gezondheidcijfers in Utrecht over het algemeen goed; Overvecht nog altijd zorgwekkend | De Utrechtse Internet Courant Gezondheidcijfers in Utrecht over het algemeen goed; Overvecht nog altijd zorgwekkend | De Utrechtse Internet Courant

Gezondheidcijfers in Utrecht over het algemeen goed; Overvecht nog altijd zorgwekkend

Gezondheidcijfers in Utrecht over het algemeen goed; Overvecht nog altijd zorgwekkend
Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid) heeft vandaag het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) gepresenteerd. Daarin is te lezen hoe het is gesteld met de gezondheid van Utrechters. Over het algemeen is dat goed – maar op wijkniveau, zoals bijvoorbeeld in Overvecht, zijn er nog altijd flinke problemen met het gezondheidsniveau.

Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid) heeft vandaag het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) gepresenteerd. Daarin is te lezen hoe het is gesteld met de gezondheid van Utrechters. Over het algemeen is dat goed – maar op wijkniveau, zoals bijvoorbeeld in Overvecht, zijn er nog altijd flinke problemen met het gezondheidsniveau.

Eens in de vier jaar maakt de gemeente Utrecht met het Utrechts gezondheidsprofiel de balans op wat betreft de stand van gezondheid in Utrecht.

Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen voelen zich gezond in Utrecht, is te lezen in het UGP. De gemiddelde levensverwachting stijgt ook, maar er is veel verschil te zien tussen groepen en wijken in de stad. Over het algemeen is het Utrechtse gezondheidsbeeld gunstig in vergelijking met de andere grote steden.

Utrechters hebben vaker een gezondere leefstijl, die past bij een relatief groeiende, jonge bevolking met steeds meer hoogopgeleiden. Minder Utrechtse kinderen kampen daarnaast met overgewicht. De werkloosheid daalt en er zijn minder voortijdige schoolverlaters. Bij Utrechtse volwassenen is het overmatig alcoholgebruik afgenomen. Gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus en tussen mensen met of zonder migratieachtergrond, zijn wel nog steeds erg groot.

Overvecht

Al jaren is de gezondheidsproblematiek in Overvecht groot. Dat is nog steeds niet verbeterd en zelfs verslechterd op verschillende gebieden. Een groot deel van de volwassenen in Overvecht voelt zich niet gezond. Dit is toegenomen ten opzichte van vier jaar geleden. Zij hebben naar verhouding vaker chronische ziekten en aandoeningen. Dit zou komen door armoede en schulden in de wijk. Dat heeft een negatieve invloed op de gezondheidssituatie. Ook het aantal mensen dat onvoldoende ‘regie op het eigen leven’ ervaart, is toegenomen.

Volwassenen die hoger opgeleid zijn beoordelen hun gezondheid ruim twee keer zo vaak als ‘goed’ vergeleken met volwassen die ten hoogste basisonderwijs hebben afgrond. Utrechtse volwassenen zonder migratieachtergrond voelen zich ongeveer anderhalf keer zo vaak gezond als Utrechters met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Het percentage Utrechters met een afgeronde hbo- of een universitaire opleiding neemt toe. In 2006 was 41% van de Utrechters tussen 15 en 75 jaar hoogopgeleid, tien jaar later was dit gestegen naar 52%. Hiermee is Utrecht de Nederlandse gemeente met het hoogste percentage hoogopgeleiden. Ten opzichte van de andere grote vier steden heeft Utrecht ook minder lage inkomens en relatief veel hoge inkomens.

Een aandachtspunt voor de gemeente is de toegenomen eenzaamheid onder Utrechters. De (ernstige) eenzaamheid onder inwoners van 19 jaar en ouder is de afgelopen jaren toegenomen.

Maatwerk

Everhardt: “Veel factoren hebben invloed op iemands gezondheid. Er is dus niet één enkele aanpak die werkt. Het verbeteren van de gezondheid van inwoners in onze stad, samen met alle partners met wie we samenwerken, vraagt maatwerk en afstemming. Zeker als we de gezondheidsverschillen, die er nog steeds zijn, willen verkleinen. Dat vraagt een lange adem en samenwerking. De inzichten uit dit gezondheidsprofiel bieden daarvoor veel kansen.”

Het Utrechts gezondheidsprofiel is gebaseerd op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De cijfers in het UCP zijn niet alleen gebaseerd op de gemiddelden, maar ook op gesprekken met bewoners en professionals om de uitkomsten te duiden.

1 Reactie

Reageren
  1. Wim Vreeswijk

    Gezondheid en armoede zijn gerelateerd aan elkaar. Zo bleek nog niet zo lang geleden uit de begroting 2018 dat Overvecht met 18% het hoogste aandeel huishoudens heeft met bijstand, bijna 3x zoveel als het stedelijk gemiddelde, de werkgelegenheid in deze wijk ligt met 36%, al of niet gesubsidieerde, banen ver onder het stedelijk gemiddelde. Het rapportcijfer 4,9 dat Overvecht krijgt voor de buurt en de sociale cohesie 4,5 is het laagste van Utrecht. Meer dan een derde van de bewoners van Overvecht heeft een slechte toekomstverwachting, hetgeen het hoogste is van de stad en alleen maar verder achteruit is gegaan sinds 2011. Beleid t.a.v. Overvecht ontbreekt tot op heden. Qua veiligheid scoort Overvecht ook erg ongunstig: 54% van de bewoners voelt zich wel een onveilig. Dat is het hoogste van alle Utrechtse wijken en is sterk gestegen t.a.v. 2011. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de jongerenoverlast ligt ook aanzienlijk hoger dan in andere Utrechtse wijken. Ook op dit onderdeel ontbreekt beleid tot op heden! Kinderen hebben doorgaans door foute voeding veel overgewicht en volwassenen veel psychische klachten. De levensverwachting ligt dan ook veel lager dan het stedelijk gemiddelde. Het aandeel sociale huurwoningen is met 71% tweemaal zo hoog dan in andere Utrechtse wijken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).