Groep ‘urgent woningzoekenden’ kraakt pand aan de Helling in Utrecht Groep ‘urgent woningzoekenden’ kraakt pand aan de Helling in Utrecht

Groep ‘urgent woningzoekenden’ kraakt pand aan de Helling in Utrecht

Groep ‘urgent woningzoekenden’ kraakt pand aan de Helling in Utrecht
Een groep mensen die naarstig op zoek zijn naar een woning heeft een leegstaand pand aan de Helling in Utrecht gekraakt. Dat is te lezen op meerdere A4’tjes die tegen de ramen van het pand zijn geplakt. Het idee is dat dit gebouw op termijn wordt gesloopt voor nieuwe appartementen, maar volgens de huidige bewoners kan het nog wel even duren voordat het zover is.

Een groep mensen die naarstig op zoek zijn naar een woning heeft een leegstaand pand aan de Helling in Utrecht gekraakt. Dat is te lezen op meerdere A4’tjes die tegen de ramen van het pand zijn geplakt. Het idee is dat dit gebouw op termijn wordt gesloopt voor nieuwe appartementen, maar volgens de huidige bewoners kan het nog wel even duren voordat het zover is.

“Wij zijn een groep urgent woningzoekenden, uit de omgeving. We worden voor onze huisvesting, door onder meer toenemende wachtlijsten, onnodige sloop van betaalbare woningen en explosief groeiende prijzen, geconfronteerd met enorme problemen. […] In deze omstandigheden is het voor ons niet te verkroppen dat bruikbare woonruimte leeg staat. Wij voelen ons onder deze omstandigheden gerechtigd en genoodzaakt ons huisrecht te vestigen in dit pand”, is onder meer te lezen op de A4’tjes op het pand.

Het pand tegenover podium De Helling staat al enige tijd leeg. De gemeente heeft eerder plannen gepresenteerd voor de bouw van 56 woningen op deze plek. Daarvoor moet het huidige gebouw eerst tegen de grond.

Tekst loopt door onder afbeelding

Huisouder

De gemeente heeft ook gezegd dat het de bedoeling is dat de bouw nog dit jaar begint. De groep krakers zegt echter argwanend te zijn over die datum. “Zolang het bestemmingsplan nog niet gewijzigd is en de vergunningen niet rond zijn, kan dit in onze ervaring nog lang duren.”

Tot slot is op de A4’tjes te lezen dat de huidige bewoners geen schade hebben veroorzaakt en er geen gevaar is ontstaan voor de omgeving. “Wij zullen het pand als goede huisouder gebruiken en onderhouden, zodat er geen waardevermindering zal optreden. Ook zullen wij meewerken aan alle handelingen van de eigenaar die een langdurige leegstand van het pand zal tegengaan.”

Gekoppelde berichten

36 Reacties

Reageren
 1. Vincent

  En terecht. Ik wens jullie heel veel succes 💪

 2. JdV

  Goed plan. Als ik voortaan urgent mijn auto wil parkeren knal ik hem gewoon ergens op de stoep met dezelfe motivatie.

 3. Hina Nagen

  Goed gedaan. Mee eens. kraken wat je kraken kunt ! Veel woningen die verkocht zijn waren gebouwd voor sociale huurders. Dat 2/3 van de NLers zo achterlijk is geweest om op koop over te gaan moeten zij weten. Vroeger was het 30 procent koop en 70 procent huur aanbod nu 65 procent koop en 35 procent huur, totaal gestoord en onmenselijk. Veel mensen kopen terwijl ze het eigenlijk niet kunnen betalen omdat sociale huur als asociaal product wordt gezien al 30 jaar lang zijn er tienduizenden woningen verkocht die sociale huur hadden horen blijven.

 4. Binnenstadbewoner

  Nou ja biedt ze een tijdelijk huurcontract o.b.v. de leegstandswet aan. Eens zien of het dan nog steeds zo leuk is.

 5. tineke ter Worst

  Heel goed ! Mee eens !

 6. Massegast

  Het recht zal zegevieren. Het recht van de sterkste

 7. Nina

  Dus als je bezit neemt van het eigendom van een ander en op een aangeplakt A4-tje aangeeft dat je alle medewerrking verleent aan de eigenaar om zijn eigendom te betreden en belooft zijn eigenndom niet te vernielen, is dit gerechtvaardigd? Right 🤨

 8. Katja

  @JdV: Waar slaat dat nou op ?

 9. Jeroen

  Er zitten hier nog steeds een paar verstokte VVD-ers..

 10. Blaag

  @ JdV

  Het parkeren van auto’s (is helaas voor jou) geen mensenrecht. Het recht op wonen op de plek waar je werk/ opleiding, familie en sociaal leven is, voor een voor jouw financiële situatie mogelijk bedrag (1/3 van je inkomen) is dat wel.

 11. JdV

  @hina nagen: het zou ook asociale huur moeten heten. Profiteren van goedkope huisvesting op kosten van anderen die wel gewoon hun eigen broek.ophouden en hun huis zelf betalen. Te gek voor woorden. Een volwassen persoon zonder beperkingen die gewoon kan werken zou nooit in aanmerking mogen komen voor huurtoeslag. Als je niet eens in staat bent om in je eigen primaire levensbehoeften (onderdak, voedsel, kleding) te voorzien moet je maar onder curatele worden gesteld als onbekwaam.

 12. Koel Hoofd

  In Utrecht willen wonen is een keuze, geen huisrecht.

 13. Blaag

  @ Nina

  Bij het hebben van vastgoed in jouw bezit horen ook plichten, het is niet alleen maar zelf financieel binnen lopen. Grond is namelijk zo wel privé bezit als algemeen bezit. Je kan niet ongestoord doen en laten op grond waar je zin in hebt, zeker niet als dat levens van anderen hindert/ blokkeert/ belemmert. We zijn immers een samenleving en geen privéleving.

  Panden leeg laten, terwijl het de maatschappij overlast geetf/ hindert is iets wat ons allemaal aangaat en aangepakt moet worden.

 14. Blaag

  @ Koel Hoofd

  Onjuist, mensen moeten mogen wonen waar ze hun werk/ opleiding/ leven hebben. Het is een verzinsel van de bezittende klasse dat wonen meer of minder waard moet zijn.

 15. Lorem ipsem

  Dat zijn A3’tjes, ik kan het weten

 16. Scherpschutter

  @Blaag 11:26

  Ik heb een simpele vraag voor u. Kunt u mij vertellen wat een ‘recht’ eigenlijk is? Ik denk namelijk dat u dat niet weet, uw comment met een glimlach tot me genomen hebbende.

  Sterker; ik zet er 1000 Euro op in dat u me niet kunt uitleggen wat een recht is.

 17. JdV

  @Blaag: Kun je aangeven waar in de wet (Nederlands of Europees) staat dat wonen op de plek waar je werk/ opleiding, familie en sociaal leven is, voor een voor jouw financiële situatie mogelijk bedrag (1/3 van je inkomen) een mensenrecht is? Als je praat over rechten staan die neem ik aan ergens op papier? Of zijn dat fantasierechten die gewoon zijn verzonnen met een geheel arbitraire achtergrond vanuit een utopisch wereldvreemd mensbeeld?

 18. Cohen

  Kan me er wel wat bij voorstellen. Zoals de huizenmarkt de afgelopen 15 jaar functioneerde was tot op zekere hoogte georganiseerde diefstal. Men wil en/of kan niet bijbouwen, terwijl China het landelijke tekort letterlijk in een paar maanden zou kunnen oplossen. Dan kan je je bijna niet aan de indruk onttrekken dat die schaarste er moet zijn om het piramidespel – want dat is de huizenmarkt – te beschermen. Bijna iedereen die er warmpjes bijzit of profiteert van de uitbuiting interesseert het niets. In zo’n wereld kan ik me er wel iets bij voorstellen dat voor daklozen de discussie een keer ophoudt.

 19. Blaag

  Reaguurders en trollen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in argumenten, maar alleen maar aanvallen en doelbewust twijfel en verwarring zaaien, zijn eigenlijk toch niet geïnteresseerd in antwoorden. Hun aanval is namelijk al ingezet. Of ze nu gelijk hebben of niet. En daarmee hebben ze hun doel, het in diskrediet brengen van de persoon en diens mening/ standpunt al behaald.

  Mensenrechten overzicht: https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-jou/betekenis-van-mensenrechten/welke-mensenrechtenverdragen-zijn-er#:~:text=In%20het%20Handvest%20zijn%20veel,recht%20op%20een%20eerlijk%20proces.

  Betekenis recht van Dale:
  *
  gerechtigheid; = rechtvaardigheid: het recht handhaven; met recht terecht; goed tot zijn recht komen goed uitkomen; recht doen aan iets de waarde ervan goed uit laten komen
  *
  groep van bij de wet vastgestelde regels
  *
  rechtspraak: het recht in eigen hand nemen zelf, zonder tussenkomst van een rechter, wraak nemen
  *
  wettelijke of morele bevoegdheid, zaak of omstandigheid die men mag opeisen: de rechten van de mens dingen die iedereen moet kunnen doen of waar iedereen op moet kunnen rekenen, zoals het recht op vrije meningsuiting; hij heeft de oudste rechten aanspraken; het recht van de sterkste recht dat iem. op grond van zijn feitelijke overmacht kan doen gelden

  Juridische betekenis recht:
  https://rechtvoorjou.nl/home/recht-uitgelegd/wat-is-recht#:~:text=Recht%20is%20een%20verzamelnaam%20voor,regels%20zijn%20opgeschreven%20in%20wetten.

  Mijn definitie:
  Rechten moeten er voor zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen samenleven.

  Verder beschrijf ik in de reactievelden wat IK VIND. Dat hoeft niet overeen te komen met hoe het recht nageleefd of nagekomen wordt in Nederland.

 20. Nina

  @ Blaag
  Jij hebt zo te lezen geen pand of grond in je bezit.

  @ Lorem ipsem
  Bedankt voor de toevoeging….. Maakt het nog steeds illegaal overigens.

  @ Cohen
  Ik ben er niet blij mee dat het huis waar ik in woon door de grote schaarste nu zo duur is geworden dat ik mij blauw betaal aan de OZB en het eigenwoningforfait. Ik heb er niet om gevraagd en ik heb er daarnaast ook geen enkele invloed op. Wonen wordt voor iedereen steeds duurder, omdat het woningbouwbeleid van de overheid faalt en men midden in de schaarste ook nog eens externen binnenlaat die met voorrang een woning krijgen.

 21. Lisa

  @ Nina

  Kraken kan toegestaan worden door het bevoegde gezag. Die ruimte is er nog steeds.

 22. Scherpschutter

  @Blaag 16:34

  Dank. Fijn dat ik de 1000 Euro in mijn eigen zak kan houden.

  Ik vroeg u of u mij kunt vertellen wat een recht is. Doodsimpel. Niet of u allerlei irrelevante woordvariabelen uit de van Dale wilde kopiëren…

  U weet het overduidelijk niet. Dat geeft verder niet (u bent ook beslist niet de enige op deze site kan ik u vertellen), maar dan is de onvermijdelijke (en wat pijnlijke) vervolgvraag natuurlijk wel; als u helemaal niet weet wat een recht is, hoe weet u dan überhaupt of -en wanneer- iemand wel een recht heeft? Als u niet weet wat een ‘axiboebelaar’ is, weet u immers ook niet of iemand daarover beschikt…

  Dus. Als u al niet weet wat een recht is, hoe meent u dan wél te kunnen weten/beoordelen, dat er zoiets bestaat of kan bestaan als een ‘recht op wonen’ (in welke vatiabele dan ook?), quod non…?

  Leer wat rechten zijn! En leer daarna het verschil tussen rechten, plichten en privileges. U zit helemaal vast in semantisch drijfzand.

 23. EsNo

  Ik heb er in dit geval geen problemen mee. Ze geven argumenten en de belofte de boel nrletjes te houden in een pand dat al jaren leeg staat in een situatie van woningnood. Het zou mooi zijn als de eigenaar een soort van contract met de krakers zou kunnen opstellen waarin wordt afgesproken dat ze geruisloos vertrekken wanneer de bouwplannen aldaar ten uitvoer gebracht gaan worden.

  Waar ik mezelf meer aan erger is een woningeigenaar van meerdere panden aan de Burgemeester Reigerstraat, die alles bewust leeg laat staan en laat verloederen. Ook al jaren… Doodzonde van de panden en doodzonde van de gemiste kans van meerdere woningen.

 24. Ada Sok

  Prima, kraken wat je kraken kunt. er staat zo ontzettend veel leeg. Ook in de wittevrouwenpand dat grote pand, dat ooit afgebrand was. Kunnen sociale huurwoningen inkomen.. zeker 9 appartementen voor ouderen met lagere inkomens. Voor hen is er niets in Utrecht Centrum. Ook wij hebben rechten !!! Ik val buiten de boot. er zijn meer dan 8 voorrangsregelingen, en wij krijgen niets aangeboden of komen op plaats 100 . Ik sta sinds mijn 18e ingeschreven en ben 55 !!!

 25. Boogschutter

  Deze krakers zijn keurig nette lui die hun actie in een prima, schriftelijke motivatie hebben toegelicht. Volkomen te volgen en te respecteren.
  Van de zelfingenomen, verwaten reacties van sommigen hier
  moeten zij zich vooral niets aantrekken.
  Succes gewenst.

 26. Mark

  Dit zijn grotendeels krakers uit andere Europese landen die voordringen op de woningmarkt door een pand te stelen. Doe je dat in het belang van lokale woningzoekenden die echt urgentie hebben of lang op een wachtlijst hebben gestaan? Natuurlijk niet! Heel hypocriet en asociaal, je eigenbelang en je diefstal naar buiten toe verkopen als iets sociaals. Inmiddels is gebleken dat het pand wel degelijk in gebruik was door een sociale ondernemer in afwachting van het realiseren van woningen. Diefstal is strafbaar, meteen aanpakken en ontruimen dus. En alle schade verhalen die wel degelijk is toegebracht.

 27. Boogschutter

  @ Mark
  Wat een onzin.

 28. Blaag

  @ Mark

  Onjuiste info weeer van een reaguurder. Klopt niet. Het zijn woningzoekers met urgentie die dit pand gekraakt hebben. Uit niets blijkt dat het (alleen maar) woningzoekers uit andere landen blijken te zijn.

  Graag bewijs van die plannen van die “sociaal ondernemer” (contradictie op zichzelf al, deze twee woorden).

 29. Blaag

  @ Misschuttert

  Grappig dat je exact de door mij voorspelde reactie geeft. Niet ingaat op argumenten, niet geïnteresseerd bent in argumenten en dan ook nog dingen beweert over mijn uitspraken die de plank volledig misslaan; hetgeen gewoon een simpel trucje/ techniekje is om de ander in deiskrediet te brengen. Je zegt verder niks, onderbouwt niks. Een hoop blabla.

  Volgens mij was ik duidelijk genoeg en geef ik mijn mening. Punt.

  Overigens, Nederland heeft de meeste mensenrechten erkent, maar haar eigen wetgeving daar niet per sé altijd op aangepast.

 30. Koel Hoofd

  @Blaag
  In artikel 22, lid 2 van de Nederlandse Grondwet:
  ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’

  Het Europees Sociaal Handvest (ESH) deel 1 art 31:
  ‘Een ieder heeft recht op huisvesting.’

  In artikel 11 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties (IVESCR):
  ‘Iedereen recht op een behoorlijke levensstandaard, w.o. voedsel, kleding en woonruimte, en continue verbetering van de leefomstandigheden.’

  Artikel 8, lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):
  ‘Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.’

  ‘Woonruimte’ is zelfs in de Woningwet niet specifiek gedefinieerd anders dan ‘voor menselijke bewoning geschikt’.

  Aangezien Homo sapiens ooit is begonnen in grotwoningen staat dat al tienduizenden jaren gelijk aan ‘bed onder een dak/kleding/brood’ waarbij het aan het individu zelf is om naar verbetering van kwaliteit daarvan te streven. Overheden moeten enkel dat streven naar sociaal economische positieverbetering faciliteren. Aangezien het hier regelgeving voor meerdere landen betreft, is dat een heel breed interpreteerbaar begrip wat daarmee altijd weer neerkomt op bed/bad/brood en onderwijs in lokale context. En daarmee zit je gelijk in de asiel en immigratieproblematiek wat ook weer het gevolg is van velerlei keuzes door nog meer mensen gemaakt.

  Daarnaast er is die ‘1/3e van inkomen’ nergens wettelijk vastgelegd omdat huishoudtype/-samenstelling nog veel bepalender is voor wat er aan woonlasten kan worden besteedt.

  En dan je stelling tegen @Nina: “Grond is namelijk zo wel privé bezit als algemeen bezit”
  BW 5 maakt daar compleet gehakt van.

  Kortom, in Utrecht willen wonen is een keuze en geen recht.

  Van Dale vind dat ook:
  Keuze =
  – de daad van het kiezen
  – de gelegenheid, de vrijheid om te kiezen: we hebben geen (andere) keus er kan slechts één ding gedaan worden
  – dingen waaruit je kunt kiezen; = aanbod, sortering
  – wat gekozen wordt
  – voorkeur

  Recht = groep van bij de wet vastgestelde regels

  Het is dus geen recht om in Utrecht te wonen, het is wel een voorrecht geworden.
  Maar dat is het gevolg van de jarenlange slinkse politieke keuze om onbetaalbare peperduurzame binnenstedelijke microwoningen te bouwen om het milieu en klimaat te redden van de activiteiten van een paar honderdduizend aardbewoners op een wereldbevolking van intussen ruim 8 miljard en groeiend…
  Lees de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen van de afgelopen 20 jaar maar eens van kaft tot kaft.

 31. tineke ter Worst

  kraken wat je kraken kunt ook op hoog catharijne dat complex, gewoon overrulen hoppa … recht op woonruimte, waar dan ook in NL !!!! SUCCES KRAKERS ! Van een dief (projectonwikkelaars, makelaars, grootbezitters (eerlijk word je NOOIT rijk) valt niet te stelen !

 32. Blaag

  @Koel Hoofd

  Ga je nu ook al namens Misschuttert reageren, of zijn jullie toch al jaren één en dezelfde persoon? Zoals meerdere alter ego’s één en dezelfde persoon is?

  Verder snap ik niet zo goed waarom je probeert MIJN MENING aan te pakken. Het is immers mijn mening, onderbouwd en wel. Ik vind iets. Dat etaleer ik hier. Jij vindt klaarblijkelijk iets anders.

 33. Statler

  Ik heb begrepen dat er een anti-kraak huurder in dat pand zit die er nu ook niet meer in kan, omdat de sloten verandert zijn. En een zelfbenoemde urgentie status van de krakers zegt natuurlijk helemaal niets. Behalve dan dat ze blijkbaar per se in Utrecht willen wonen.

 34. Blaag

  @ Statler

  Altijd grappig dat er altijd achteraf wel huurders/ potentiële huurders/ kopers/ antikrakers zijn, die er vervolgens al jaren niet geweest zijn en waar vooraf geen enkel teken van lijkt te zijn.

  Lijkt eerder op huilie huilie van de eigenaar, die ziet dat de publieke opinie zich vol tegen hem keert.

 35. De Buurman

  Ik merkte dat de krakers het woord ‘Utrecht’ niet goed kunnen uitspreken…..!

 36. Andere buur

  @ de buurman

  In het Utrechts is het dan ook Utreg en niet Urecht. Misschien mot je zelf op taalles.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).