Het is 1 juni; horeca gaat weer open en mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht | De Utrechtse Internet Courant Het is 1 juni; horeca gaat weer open en mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht | De Utrechtse Internet Courant

Het is 1 juni; horeca gaat weer open en mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht

Het is 1 juni; horeca gaat weer open en mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht
Het is 1 juni en dat betekent dat een aantal coronamaatregelen worden versoepeld. Zo gaan cafés, restaurants, bioscopen en culturele instellingen weer open. Daarnaast is het vanaf vandaag ook verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen en wordt iedereen met klachten getest.

Het is 1 juni en dat betekent dat een aantal coronamaatregelen worden versoepeld. Zo gaan cafés, restaurants, bioscopen en culturele instellingen weer open. Daarnaast is het vanaf vandaag ook verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen en wordt iedereen met klachten getest.

Er gelden echter nog wel verschillende voorwaarden aan de versoepeling. Zo mogen restaurants, cafés en bioscopen binnen maximaal dertig bezoekers ontvangen en die moeten van tevoren hebben gereserveerd. Ook moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ook de terrassen zijn vanaf 12.00 uur weer geopend. Hier geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand houden. In Utrecht hebben verschillende horecaondernemers meer ruimte gekregen om hun terras uit te stallen.

Mondkapjes

Het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag weer volgens de normale dienstregeling. Het kabinet raadt nog steeds aan om er alleen gebruik van te maken als dat echt nodig is. Ook zijn mondkapjes verplicht.

Buiten mogen mensen weer samenkomen mits zij 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. Mensen uit hetzelfde huishouden vormen hierop een uitzondering.

Jongeren tussen de 13 en 18 jaar hoeven tijdens het sporten in de buitenlucht vanaf 1 juni geen 1,5 meter afstand meer te houden. Voor kinderen onder deze leeftijd gold dat al niet meer. Volwassenen moeten nog steeds afstand bewaren bij het sporten in de buitenlucht.

Hieronder een uitgebreid overzicht van de regels:

Groepen en samenkomsten vanaf 1 juni 12:00

De algemene regel vanaf 1 juni is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met binnen maximaal 30 personen.

 • Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
 • Voor samenkomsten in woningen geldt geen maximum aantal personen maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.
 • In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte:
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Horeca

 • Met ingang van 1 juni 12.00 uur kunnen terrassen weer open. Op terrassen buiten geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Ook cafés en restaurants mogen open, voor maximaal 30 mensen. Gasten moeten reserveren en vooraf een checkgesprek voeren over mogelijke risico’s. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden) en iedereen heeft een zitplaats.
  • Tot de heropening is bezorgen en afhalen wel mogelijk.
  • Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.
  • Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot een huishouden behoren.
   • Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn mogen er tot het maximale aantal van 30 ook gasten van buiten het hotel worden toegelaten.
  • Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden.
  • Discotheken en clubs en vergelijkbare gelegenheden blijven gesloten tot 1 september.

Cultuur

 • Bibliotheken zijn open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur maximaal 30 bezoekers (dus exclusief personeel) tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
  • Voor professionele dansers, acteurs, musici en artiesten (met uitzondering van zangers en blazers die met anderen optreden) is repeteren toegestaan met een maximum van 30 personen, die 1,5 meter afstand houden.
  • Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.

Sport en spel

 • Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Mensen houden 1,5 meter afstand.
 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere verenigingen). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen dat met 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van 13 tot en met 18 bij het sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
  • Vanaf 1 juni mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook binnen plaatsvinden met maximaal 30 personen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Op die 1,5 meter-norm wordt  toegezien en waar nodig gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er ook worden opgetreden.
 • Sportscholen en fitnessclubs mogen per 1 juli weer open. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni
 • De positie van overige binnensporten wordt eind juni bekeken (deze zijn nu nog niet toegestaan).
 • Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Reis zoveel mogelijk buiten de spits en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.

 • In het openbaar vervoer wordt aangegeven waar zit- en staplaatsen beschikbaar zijn. In de opstartfase zal hierdoor ongeveer de helft van het aantal plaatsen beschikbaar zijn.
 • Reizigers van 13 jaar en ouder moeten vanaf 1 juni een niet-medisch mondkapje dragen in bus, metro, tram, veerdiensten en –pontjes, waterbus, en trein (dit geldt niet voor stations, perrons en haltes).
  • De boete bedraagt 95 euro
  • Tot 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer een advies.
 • Mijd de spits
  • Scholen en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.

Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen.

Onderwijs

 • Basisscholen zijn nu voor de helft van de tijd open voor leerlingen. De basisscholen gaan op 8 juni volledig open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit nog niet kan. In de komende weken zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.
  • De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en zal ook per 8 juni volledig open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
  • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.
  • Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij verkoudheidsklachten hebben.
 • Scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open.
 • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer open, op basis van de 1,5 meter regel.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen. Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer.
  • Voor leerlingen die ver weg wonen organiseren de scholen speciaal vervoer.
  • De praktische invulling van de opening van het voortgezet onderwijs ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. Dit is naast de examinering die al eerder op locatie mogelijk was.
 • Het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten krijgen de mogelijkheid vanaf 15 juni op locatie tentamens en examens af te nemen, praktijkgericht onderwijs te geven, en kwetsbare studenten te begeleiden.

Onderwijsactiviteiten op mbo’s, hogescholen en universiteiten worden zo gepland zodat studenten de spits kunnen vermijden.

Sanitaire voorzieningen

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens zijn vooralsnog gesloten tot 1 juli.
 • Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen wel geopend worden.

Gesloten locaties

Sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellness centra, casino’s en speelhallen zijn gesloten. Als de ontwikkelingen het toelaten, gaan deze locaties per 1 juli weer open (eerder was 1 september de beoogde openingsdatum).

Buitenlandse reizen

 • Op dit moment geldt nog: reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk.
  • Wanneer de situatie internationaal verandert, kan dit advies worden aangepast.
 • Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit  inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020.
 • Alle mensen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Alleen passagiers met zo’n verklaring mogen aan boord.
  • De lijst met hoog-risicogebieden wordt continu actueel gehouden door de Europese luchtvaartautoriteit EASA, op basis van de laatste gezondheidsinzichten.
 • Iedereen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegt, krijgt het dringende advies om na aankomst veertien dagen in thuisquarantaine te blijven.
 • Er geldt een vliegverbod vanuit risicogebieden naar de BES-eilanden. Hiervoor is een lijst samengesteld.
 • Alle reizigers die Nederland binnenkomen worden geïnformeerd over gedragsregels die hier gelden.
 • Reizen naar België is tot 8 juni alleen mogelijk bij noodzakelijk bezoek.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).