Het spoor in Utrecht als fysieke barrière Het spoor in Utrecht als fysieke barrière

Het spoor in Utrecht als fysieke barrière

Het spoor in Utrecht als fysieke barrière
Dit verhaal is onderdeel van onze serie: Het spoor begrenst; Het spoor verbindt. Een journalistieke reis over de impact van het spoor op Utrecht. De verschillende verhalen worden ook gepubliceerd op deze interactieve kaart, die nog verder aangevuld wordt. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mediafonds Utrecht.

Dit verhaal is onderdeel van onze serie: Het spoor begrenst; Het spoor verbindt. Een journalistieke reis over de impact van het spoor op Utrecht. De verschillende verhalen worden ook gepubliceerd op deze interactieve kaart, die nog verder aangevuld wordt. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mediafonds Utrecht.

Via het spoor kom je op plekken. Langs het nieuwste station van Utrecht, Vaartsche Rijn, naar de andere kant van het kanaal, Leidsche Rijn. Het spoor zorgt voor verbinding, maar het spoor in de stad is ook een enorme barrière. Er loopt zo’n 28 kilometer treinspoor dwars door Utrecht, naar het noorden, zuiden, oosten en westen. Utrecht is niet voor niks het centrale knooppunt voor treinreizigers in Nederland. Mooi natuurlijk, als je met de trein moet rijden, maar hoe groot is die barrière nou voor de mobiliteit binnen in de stad? 

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland, dat betekent dat er ook steeds meer mensen van punt A naar punt B moeten. Ook het aantal banen in de gemeente neemt gestaag toe, er komen dus ook meer mensen van buiten de stad naar Utrecht toe. Om de doorstroming in de stad te spreiden zet de gemeente vooral de fietser hoog op de lijst. De rode loper wordt uitgerold voor het stalen ros. Alleen, de gemeente loopt steeds meer tegen barrières op. Het spoor is daar een groot onderdeel van. Het is niet alleen kommer en kwel, de spoortrajecten bieden ook kans. Daarover later meer.

Dat de stad in bepaalde mate bekneld is door het spoor, is niet nieuw. Voor de Tweede Wereldoorlog was het spoor een nog veel grotere barrière – al had dat dan wel weer impact op een minder aantal mensen. De spoorwegovergangen sloten namelijk geregeld langer dan tien minuten.

Na de oorlog werd het spoor op verschillende plekken verhoogd waardoor er meer veilige onderdoorgangen konden ontstaan en mensen niet meer hoefden te wachten. Nu had Utrecht in 1950 maar 193.190 inwoners, tegenwoordig meer dan 367.000 en in 2029 zijn het er 400.000. Die moeten zich zo veel mogelijk met de fiets door de stad verplaatsen. De gemeente heeft daarom tientallen mensen aan het werk die zich allemaal bezighouden met mobiliteit.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wachten bij de overweg nabij de Westerkade. Bron Het Utrechts Archief

De gemeente geeft meteen toe dat het spoor ook een zegening is, want zonder goed openbaar vervoer komen we nergens. “Het openbaar vervoer, waaronder de trein, speelt een belangrijke rol voor de stad. Maar het spoor heeft twee kanten, het is uiteraard ook gewoonweg een barrière.” Veel Utrechters weten dit ook wel, wie van de ene wijk naar de andere fietst, loopt of desnoods met de auto gaat, moet dikwijls een tunnel door.

“Uiteindelijk kan je maar op een beperkt aantal plekken onder het spoor door.” Het is de taak van de gemeente om dit soort barrières in kaart te brengen en te onderzoeken hoe die beslecht zouden kunnen worden met als uiteindelijk doel om het netwerk van wegen voor fietsers – en voetgangers – zo ideaal mogelijk te maken.

Honderd nieuwe tunnels en bruggen

Niet alleen het spoor is een barrière, ook grote auto- en vaarwegen. In een ideale wereld zouden er ruim honderd nieuwe tunnels en bruggen bij moeten komen. Maar dat is ‘niet haalbaar en niet betaalbaar’, zegt ook de gemeente. Het toont echter wel aan dat er een behoefte is aan snellere verbindingen in de stad. Want hoewel alles relatief is, kan een route die acht minuten omfietsen is ervoor zorgen dat er gewoonweg minder mensen de fiets nemen. Daarnaast zijn veel van de huidige fietspaden al enorm vol, dus er moeten ook gewoon nieuwe routes komen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Van boven is goed te zien dat het spoor een flinke barrière is

Honderd nieuwe tunnels en bruggen gaan er niet komen. In Utrecht is er een lijstje gemaakt van 35 stuks, maar dat is zelfs al heel veel. “We hebben daarom een afwegingskader gemaakt, waarmee verschillende aspecten die horen bij een nieuwe verbinding gewogen worden en vergeleken worden met elkaar. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de aantallen fietsers die er profijt van zouden hebben, hoeveel een route daadwerkelijk korter en sneller wordt, hoe een nieuwe verbinding in het bestaande netwerk kan passen, of er ook andere kansen meegepakt kunnen worden met het maken van de nieuwe brug of tunnel en de meerwaarde voor de directe buurt.”

En wat natuurlijk ook meespeelt zijn de kosten, want tunnels en bruggen zijn over het algemeen niet goedkoop. Al helemaal tunnels onder het spoor door. Via het afwegingskader konden de 35 onderzochte nieuwe bruggen en tunnel gerangschikt worden.

Als we inzoomen op het spoor als barrière zijn er vier plekken die specifiek naar voren komen in het onderzoek; Cremerstraat-Bielsstraat, de Nicolaas Beetsstraat, de Boorstraat en de brug over het spoor bij de Waterlinieweg. Op deze vier plekken is het spoor een barrière en zou een tunnel of een brug die weg kunnen halen.

Alleen, de gemeente moet keuzes maken en door te wikken en wegen werd al snel duidelijk dat een tunnel dan wel brug tussen de Cremerstraat en Bielsstraat niet bovenaan het wensenlijstje staat. Dan blijven er nog drie plekken over die de gemeente wel in het achterhoofd heeft.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Waterlinieweg

Iedereen kent de Waterlinieweg vooral als een van de verkeersaders voor auto’s door de stad, en die verkeersader gaat ook over het spoor heen. Ter hoogte van begraafplaats Tolsteeg aan de ene kant van het spoor en begraafplaats Kovelswade aan de andere kant van het spoor, kan men met de fiets parallel met de Waterlinieweg het spoor over. Deze route is echter nog niet ideaal, daarom werkt de gemeente nu aan deze locatie onder de naam de ‘Fietsroute om de Zuid’. Deze route moet het fietsverkeer in de binnenstad ontlasten, en snellere verbindingen mogelijk maken tussen onder meer Nieuwegein, Lunetten en het Utrecht Science Park.

Om de route over het spoor te verbeteren moet de brug die er nu al ligt verbreed worden. Dat scheelt wel enorm in de kosten in vergelijking met het maken van een nieuwe brug. De gemeente hoopt volgend jaar het eerste ontwerp af te hebben en de aanleg in 2026 afgerond te hebben.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Boorstraat

Dan komen we aan bij de Boorstraat. In de toekomst onderdeel van de snelfietsweg naar Amsterdam, maar ook een belangrijke schakel in het verkeer tussen de nieuwe wijken in aanbouw Cartesius en Wisselspoor en het centrum. Nu komt al het fietsverkeer tussen het centrum en noordwest nog samen bij het spoorviaduct van de Amsterdamsestraatweg, en dat gaat knellen. Het aangewezen punt om hier verandering in aan te brengen is de Boorstraat.

Recent is er nieuw onderzoek afgerond naar vier varianten waarmee hier de barrière van het spoor beslecht kan worden; drie tunnels en een brug. Twee tunnels en de brug vielen af. De gemeente noemt de gewenste tunnel hier zelfs een ‘systeemsprong’, dagelijks moeten er 5000 fietsers gebruik gaan maken van de toekomstige tunnel.

Alleen, zo komt uit het onderzoek naar de tunnel bij de Boorstraat ook naar voren; een tunnel onder het spoor door in de volle stad is een enorme opgave. Het kost heel veel geld, het is technisch moeilijk en de omgeving gaat er de nodige overlast van krijgen. Er wordt nu een schatting gemaakt van 40 miljoen euro, er is een zware constructie nodig, treinen kunnen een periode niet rijden en de omgeving moet flink aangepakt worden.

Het Rijk ziet de tunnel wel zitten, en wil 13,6 miljoen euro meebetalen. Voorlopig gaat de gemeente verder met onderzoeken en plannen. De bouw van de tunnel kan op z’n vroegst in 2028 van start gaan.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nicolaas Beetsstraattunnel

Dan blijft uit het rijtje een tunnel bij de Nicolaas Beetsstraat over. In het zogenoemde ‘afwegingskader’ scoorde de tunnel niet heel hoog. De tunnel komt vlak bij station Utrecht Centraal te liggen en moet zodoende onder heel veel sporen door. “De fietsverbinding is technisch zeer complex en bijzonder kostbaar”, zo waarschuwt de gemeente. Er is echter één maar; juist op deze locatie is het spoor een flinke barrière. De Moreelsebrug, in 2016 geopend, biedt enig soelaas, maar die is vooral bestemd voor voetgangers. Fietsers kunnen er wel overheen maar moeten op de trappen de fiets in de hand meenemen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Van Sijpesteijntunnel

De gemeente Utrecht: “De Van Sijpesteijntunnel werkt nu als een trechter voor het fietsverkeer en is al enorm druk. Om die tunnel te ontlasten, zou een nieuwe tunnel bij de Nicolaas Beetsstraat zeer wenselijk zijn.” Dit wordt nog eens benadrukt door het feit dat de gemeente verwacht dat het aantal fietsers in de Van Sijpesteijntunnel in 2040 verdubbeld is. Een nieuwe tunnel wordt dan zelfs een ‘noodzaak’ genoemd. Op dit moment werkt de gemeente met ProRail aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een tunnel, dat moet in 2024 klaar zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Locomotiefstraat

Dan moeten we ook nog even kort stilstaan bij nog een nieuwe tunnel onder het spoor door, bij de Locomotiefstraat. In tegenstelling tot bovengenoemde verbindingen is deze al af. Minister Hugo de Jonge kwam zelfs al een keer kijken. Maar hij sprak gekscherend over ‘Belgische toestanden’. Want hoewel de tunnel in 2022 al klaar was, gaat die waarschijnlijk pas open in 2028. Dit terwijl de tunnel een belangrijke schakel wordt in het hoofdfietsnetwerk, met snellere reistijden tussen de Amsterdamsestraatweg, Leidsche Rijn en ook nieuwe wijken als Wisselspoor en Cartesius.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Hugo de Jonge (l) neemt een kijkje bij de tunnel bij de Locomotiefstraaf

Maar waarom is die dan nog niet open? Dat heeft juist te maken met de nieuwbouwwijken. De wegen die aan de tunnel grenzen worden nog gebruikt voor zwaar verkeer richting de bouwterreinen, het zou daarom niet veilig zijn om de tunnel al open te gooien. Daarbij is de tunnel bewust al gebouwd voordat de woningen er waren, want als die er al stonden zou er onvoldoende ruimte zijn geweest om de tunnel op zijn plek te leggen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Spoor bij station Vaartsche Rijn, met meerdere onderdoorgangen

Barrière?

Als de drie nieuwe verbindingen zijn aangelegd, en de tunnel bij de Locomotiefstraat open is, is het spoor dan nergens meer een barrière? Dat zou de gemeente niet zeggen. “Mobiliteitsvraagstukken blijven altijd bestaan door ontwikkelingen in de stad. Het werk is nooit af. Maar je ziet natuurlijk wel dat nieuwe verbindingen bijdragen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Leidsche Rijn waar met de bouw van de wijk goed rekening is gehouden met voldoende onderdoorgangen onder het spoor, daarom staan er daar ook geen nieuwe tunnels voor fietsers in Leidsche Rijn op het wensenlijstje.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Spoor in Leidsche Rijn

Ook wil de gemeente benadrukken dat het spoor juist ook bijdraagt aan fietsmobiliteit: “Het spoor kan ook gebruikt worden vanwege de lange lijnen die door de stad lopen, waarbij we fietspaden parallel aan het spoor kunnen leggen. Een voorbeeld daarvan is de Cremerstraat, nabij de Brailledreef en het fietspad richting Lunetten.”

Is het spoor een fysieke barrière voor mobiliteit? Dat is het zeker, maar het brengt ook heel veel goeds want het openbaar vervoer is belangrijk in de stad, en daar hoort ook de trein bij. Als we kijken naar de fiets dan zijn er zeker knelpunten. De groei van de stad met steeds meer inwoners, die ook nog eens vaker op de fiets stappen, zorgt ervoor dat fietspaden voller worden en dat er mede door het spoor trechters ontstaan. Het is uiteindelijk een politieke vraag hoeveel investeringen men wenselijk vindt voor nieuwe tunnels onder het spoor of bruggen over het spoor, want de kosten zijn hoog.

Terug naar de interactieve kaart?

8 Reacties

Reageren
 1. HenQ

  Neem deze nog ff mee… Perrontoegang Utrecht CS-Zuid – Moreelsebrug – Moreelseparkzijde. Nu ligt er een brug zonder perrontoegang en zonder doorfietsmogelijkheid.

 2. Kees Truijens

  Beste @HenQ
  Dat is geen kwestie van infrastructuur maar van de gemeente die aan NS stations en Klépierre de macht errover heeft prijsgegeven. Ook weer een onderwerp waarop Lot van H. gefaald heeft.

 3. RvdH

  Er is op veel plekken al vaak aan het spoor gewerkt. Maar we deden niets om tunnels aan te leggen. Combineerden de overlast niet. Van 2 naar 4 sporen bij de Boorstraat, maar geen fietstunnel. In 2000 was het al te druk op de Amsterdamse Straatweg op de fietspaden. Maar nee, wachten, wachten.. En nu is het “duur, moeilijk, lastig” enz. En nu? TIP: De bouwplaats van de nieuwe wijk langs de Dichtersbaan ligt er al jaren ongebruikt bij. Bouw daar nu de tunnel in delen, schuif ze in delen onder het spoor (kan in een weekend, lukt ook bij de station Amsterdam Zuid) en klaar. Verkeersoverlast op de parallelbrug langs de Waterlinieweg heb ik nog nooit ervaren. Je kunt ook problemen maken om oplossingen te willen bedenken…

 4. Tim

  Kan me voorstellen dat de fietsverbinding langs de Waterlinieweg nuttig is, maar niet voor een route van Nieuwegein naar Sceince Park. Dan is het veel logischer om ofwel bij Down Under de fietsbrug over de A27 te nemen en via Lunetten bij het station onder het spoor door, ofwel langs de Taludweg/Europalaan, langs de Merwede en ‘t Goylaan om uiteindelijk ook via Lunetten onder het spoor door te gaan(afhankelijk van het deel van Nieuwegein waar je vandaan komt). Denk dat als je Nieuwegeiners echt wilt helpen aan een snelle fietsroute, je veel beter een mooi fietspad om Lunetten heen aan kunt leggen en op een prettige manier aantakt aan de route bij station Lunetten. lijkt me goedkoper en kan dat geld naar de tunnel bij de Beetstraat.

 5. C.J. Berrens

  Een tunnel in de Nicolaas Beetsstraat is
  onwenselijk. Het is een drukke straat ivm parkeren door mensen van verschillende bedrijven oa rechtbank, bewoners etc. Daarnaast staat het wooncomplex naast de spoorbaan op een houten fundament wat problemen oplevert omdat het grondwater zal moeten zakken tijdens de werkzaamheden.

 6. Cor

  Als dit* door gaat kan het allemaal, en sneller. Een nieuwe tunnel bij de Nicolaas Beetsstraat is eigenlijk wel nodig. Zeker als er stationstrappen komen bij de Rabobrug, dan wordt het te smal voor meer fietsers en veel meer voetgangers. Berijdbare fietsopritten zijn dan overbodig als de tunnel verderop er komt.
  * https://www.alternatiefringutrecht.nl/alternatief-ring-utrecht/alternatief-om-regio-utrecht-duurzaam-en-voor-iedereen-bereikbaar-te-houden

 7. Johan

  Wat een onzin heer Berrens. U woont daar kennelijk. Nimby-reactie avant la lettre.
  Als er Eén infrastructurele maatregel nodig is, dan is het deze tunnel wel. Met de bouw van de Merwede kanaalzone wordt het oost-west verkeer ongelooflijk druk. Daarom worden er bruggen over het Merwedekanaal gelegd. Het is bizar dat er dan een paar honderd meter verder een massieve barrière ligt, te weten het spoor, waar vervolgens alle verkeer dan tegenaan loopt.
  Tegen uw parkeerprobleem heb komen simpele oplossing, als hetbal een probleem zou zijn: parkeerverbod….

 8. Martijn Schroevers

  Zoals in zovele steden snijdt het spoor de stad van Noord naar Zuid in tweeën. Dit had kunnen worden hersteld. Bij de upgrade van HC en het stationsgebouw had Utrecht moeten kiezen voor het in de grond laten zakken van alle sporen tussen pakweg de Daalse tunnel en Vaartse Rijn. Ondergrondse spoorlijnen zijn er overal ter wereld zonder problemen. Dan de miskleun Hoog Catharijne slopen en de Stationswijk herstellen. En de -voor de meeste Utrechters nutteloze- Jaarbeurs slopen en verplaatsen naar Leidsche Rijn. Dan was de Oost en Westkant van de stad weer natuurlijk verbonden op het niveau van het maaiveld. De dure vierkante meters grond die hiermee waren vrijgekomen voor bebouwing hadden de kosten grotendeels gecompenseerd. De baten voor de stad zijn groter dan in geld uit te drukken… misschien kan het nog steeds!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).