Hoe verkeersveilig is het Utrecht Science Park? | De Utrechtse Internet Courant Hoe verkeersveilig is het Utrecht Science Park? | De Utrechtse Internet Courant

Hoe verkeersveilig is het Utrecht Science Park?

Hoe verkeersveilig is het Utrecht Science Park?
De Uithof / Utrecht Science Park
Het Utrecht Science Park (USP) is een drukke plek met veel verschillende verkeersdeelnemers, maar hoe veilig is het eigenlijk? Na een ongeluk en signalen over onveilige kruisingen zijn de fracties van het CDA en de ChristenUnie naar het USP gegaan om te verkeersveiligheid in kaart te brengen. Ze zagen nogal wat onveilige situaties.

Het Utrecht Science Park (USP) is een drukke plek met veel verschillende verkeersdeelnemers, maar hoe veilig is het eigenlijk? Na een ongeluk en signalen over onveilige kruisingen zijn de fracties van het CDA en de ChristenUnie naar het USP gegaan om te verkeersveiligheid in kaart te brengen. Ze zagen nogal wat onveilige situaties.

Sander van Waveren (CDA) en Jan Wijmenga (CU) zijn blij dat het college op korte termijn maatregelen neemt voor de onveilige kruising tussen de Universiteitsweg en de Leuvenlaan, maar zien meer plekken waar aandacht voor zou moeten zijn.

Bewoners, medewerkers en ambtenaren van de gemeente hebben een aantal locaties bekeken en volgens de twee politici is het grote probleem onduidelijkheid. Zo zijn er veel verschillende eigenaren in het gebied (universiteit, ziekenhuis, gemeente, SSH) en is het niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook zouden klachten daarom niet altijd goed terecht komen.

Blinden en slechtzienden

Vooral toegankelijkheid van de openbare ruimte voor blinden en slechtzienden zou moeten worden verbeterd. De samenhang voor blinden en slechtzienden zou op meerdere plekken ver te zoeken zijn. Ook lopen de bellen en lichten van de bus- en trambaan niet altijd synchroon, volgens Van Waveren en Wijmenga – die inmiddels schriftelijke vragen hebben ingediend.

“Het kruispunt Universiteitsweg – Heidelberglaan – Bolognalaan is sowieso erg onoverzichtelijk”, aldus Van Waveren en Wijmenga. Tijdens het in kaart brengen van knelpunten zagen ze verschillende verkeersdeelnemers de fout ingaan.

Het kruispunt op de Universiteitsweg en Heidelberglaan

Er zijn meerdere plekken waar nu vragen over worden gesteld, vooral bij kruisingen waar ook veel fietsers de weg oversteken. Zebrapaden, betere verlichting of andere ingrepen zouden dit kunnen oplossen.

Ook de komst van de tram op het USP en elders in de stad wordt aangehaald. De partijen hopen dat in de nieuwe omgevingsvisie voor het gebied ook complexe verkeersstromen beter kunnen worden ingericht.

Een voorbeeld op het eigen terrein van het UMC waar het
blindengeleidepad plots stopt

6 Reacties

Reageren
 1. Tim

  Goed dat dit onder de aandacht komt. Met de komst van de hoogfrequente tram wordt verkeersveiligheid een extra belangrijk ding. Echter, als ik kijk naar een aantal recente verkeersprojecten, zoals t Goylaan, het stationsgebied (voor zover het daar af is) en busbaan Transwijk, heb ik er maar weinig vertrouwen in dat de gemeente de verkeersveiligheid tot een goed einde zal brengen. Meestal maken ze het er alleen maar ingewikkelder en onoverzichtelijker op.

 2. JdV

  Het is niet de weg die onveilig is. Het is het gebruik van die weg door gebruikers die van mening zijn dat verkeersregels alleen voor andere mensen gelden (hallo fietsers) of door mensen die perse de bus nog even willen halen en daarbij de voorzichtigheid wat uit het oog verliezen. Geen enkele ingreep kan de domheid/arrogantie/onvoorzichtigheid van de verkeersdeelnemers wegnemen. Bespaar een hoop geld en haal juist verkeerslichten en zebrapaden weg. Des te riskanter de situatie, des te beter fietsers en voetgangers zich uiteindelijk zullen gaan houden aan de regels.

 3. Frits

  Zolang er weggebruikers (hallo automobilisten!) zijn die van mening zijn dat alleen zij het recht hebben verkeersregels aan de laars te lappen, blijven onveilige situaties bestaan. Zelfs voorrang verlenen of verder dan vijf meter vooruit kijken blijkt voor sommige automobilisten een te lastige opgave.

 4. René

  @Tim. Dat kan dan wel zo lijken, maar dat het op die plekken daadwerkelijk minder veilig is geworden, waag ik te betwijfelen. De meeste en ernstigste verkeersongevallen – dat blijkt ook uit de cijfers (https://www.ad.nl/utrecht/minder-ongevallen-in-utrecht-toch-voelt-het-verkeer-steeds-onveiliger~a47ebf84/) – worden in de stad Utrecht door roekeloosheid veroorzaakt. Verkeerspsychologen raden derhalve nogal eens aan om bepaalde verkeerssituaties onveilig te laten lijken, opdat mensen zich voorzichtiger gaan gedragen. Een interessante paradox. Iets voelt minder veilig, maar is uiteindelijk veiliger.

 5. André

  @JdV: inderdaad!
  Er is een groot verschil tussen een onveilige situatie en onveilig gedrag, maar dat krijg je politici en ambtenaren maar moeilijk aan het verstand gepeuterd.
  Hier laatst ook iemand die bij de bushalte over stak zonder te kijken (telefoon!) en bijna werd platgereden. Zij schelden op die #%^#!-auto’s die véééél te hard rijden (viel best mee), maar zelf niet in willen zien dat een beetje opletten ook onderdeel is van verkeersveiligheid.

 6. wollie

  heel, héél vaak gaat het ook gewoon allemaal goed. maar ja, nul ongelukken gebeurd, da’s geen nieuws.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).