Hoeveel inwoners telt Utrecht in 2040? En vier andere vragen over de groei van de stad Hoeveel inwoners telt Utrecht in 2040? En vier andere vragen over de groei van de stad

Hoeveel inwoners telt Utrecht in 2040? En vier andere vragen over de groei van de stad

Hoeveel inwoners telt Utrecht in 2040? En vier andere vragen over de groei van de stad
Archiefbeeld Utrechtse binnenstad.
‘Centraal in het land’, ‘aantrekkelijk’, ‘niet té groot’, maar ook steeds vaker ‘de stad waar ik geen huis kan kopen’. Dat is hoe veel mensen Utrecht omschrijven. De komende jaren worden duizenden woningen gebouwd en dat betekent ook dat de stad verder gaat groeien. ‘Gezonde groei’, als het aan de gemeente ligt. Bij de bouw van nieuwe woningen staan gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Maar hoe ziet de groei van Utrecht er komende jaren uit en waar staan we in 2040? Dat blijkt jaarlijks uit de zogenoemde bevolkingsprognose, waarin de gemeente op basis van verschillende cijfers voorspelt hoe de groei van Utrecht gaat verlopen. De nieuwe bevolkingsprognose is net gepubliceerd, dus daarom: vijf vragen over de groei van de stad.

‘Centraal in het land’, ‘aantrekkelijk’, ‘niet té groot’, maar ook steeds vaker ‘de stad waar ik geen huis kan kopen’. Dat is hoe veel mensen Utrecht omschrijven. De komende jaren worden duizenden woningen gebouwd en dat betekent ook dat de stad verder gaat groeien. ‘Gezonde groei’, als het aan de gemeente ligt. Bij de bouw van nieuwe woningen staan gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Maar hoe ziet de groei van Utrecht er komende jaren uit en waar staan we in 2040? Dat blijkt jaarlijks uit de zogenoemde bevolkingsprognose, waarin de gemeente op basis van verschillende cijfers voorspelt hoe de groei van Utrecht gaat verlopen. De nieuwe bevolkingsprognose is net gepubliceerd, dus daarom: vijf vragen over de groei van de stad.

1 Hoeveel inwoners telt Utrecht in 2040?

Het inwoneraantal van Utrecht groeit natuurlijk al jaren flink. De stad verwelkomde in 2018 de 350.000e inwoner en op 1 januari 2021 stond de teller al op 359.355. Duidelijk is dus dat de 400.000 Utrechter in de komende jaren geboren wordt, maar wanneer precies?

Uit de prognose van de gemeente blijkt dat dat waarschijnlijk in 2028 zal zijn, een jaar later dan in de vorige prognose werd voorspeld. In 2040 is het inwoneraantal natuurlijk nog verder doorgegroeid. De verwachting is dat de stad tegen die tijd 474.000 inwoners telt, een toename van bijna 115.000 inwoners in negentien jaar tijd en een groei van 32 procent ten opzichte van 2021.

Waar komt die groei vandaan? Aan de toename van de bevolking ligt onder meer de woningbouw ten grondslag. De gemeente heeft in de prognose rekening gehouden met een toename van de woningvoorraad in Utrecht met 57.000 woningen in de komende negentien jaar. Met ‘woningvoorraad’ wordt bedoeld het aantal nieuwbouwwoningen minus de huizen die gesloopt worden. De cijfers over woningbouw worden in de prognose gecombineerd met geboorte-, sterfte- en migratiecijfers.

Waar moeten al die nieuwe Utrechters blijven? De grenzen van de stad verschuiven immers niet. Nieuwe huizen worden gebouwd binnen de bestaande stadsgrenzen en dat betekent dan ook dat de bevolkingsdichtheid in Utrecht sterk gaat toenemen. Nu wonen er ongeveer 3.600 inwoners per vierkante kilometer, maar dat gaat de komende negentien jaar groeien naar bijna 4.800.

De bevolkingsdichtheid groeit alleen niet in alle gebieden in de stad even hard. Op dit moment zijn de drie ‘subwijken’ met de meeste inwoners per vierkante kilometer ‘Lombok, Leidseweg’ (13.900) in West, ‘Pijlsweerd’ (13.300) in Noordwest en ‘Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt’ (13.300) in Noordoost. Vanwege de ontwikkeling van het Lombokplein gaat ‘Lombok, Leidseweg’ groeien naar 15.000 inwoners per vierkante meter. Maar er is één subwijk die nog meer inwoners per vierkante kilometer gaat huisvesten: Kanaleneiland. Daar wonen in 2040 15.300 inwoners per vierkante kilometer.

De nu nog minder drukbevolkte subwijk Transwijk gaat de komende jaren ook aardig groeien, omdat de Merwedekanaalzone daar komt. De bevolkingsdichtheid in het gebied neemt de komende negentien jaar toe van 2.500 naar 11.600 inwoners per vierkante kilometer. Ook de subwijk ‘Binnenstad city- en winkelgebied’ maakt een flinke groei door. Dat heeft te maken met de komst van het Beurskwartier. De bevolkingsdichtheid neemt daar toe van 4.400 naar 11.200 inwoners per vierkante kilometer.

Maar niet overal in de stad komen meer mensen per vierkante kilometer te wonen. Er zijn namelijk twee subwijken waar de bevolkingsdichtheid naar verwachting licht gaat afnemen: ‘Veldhuizen, Vleuterweide’ (van 6.100 inwoners per vierkante kilometer nu naar 5.800 in 2040) en ‘Oudwijk, Buiten Wittevrouwen’ (van 11.200 inwoners per vierkante kilometer nu naar 10.900 in 2040).

3 Wat is in 2040 de grootste wijk van Utrecht?

Van de tien wijken die Utrecht rijk is, is nu Vleuten-De Meern met 50.000 inwoners nog de grootste. In de periode tot 2040 gaan alle wijken verder groeien en dat betekent dat Vleuten-De Meern op termijn niet meer de grootste is. In 2040 is Zuidwest volgens de cijfers van de gemeente de grootste wijk, gevolgd door Leidsche Rijn. Zuidwest groeit van 38.672 inwoners in 2021 naar meer dan 71.000 inwoners in 2040; een toename van ruim 32.000 inwoners die ook weer grotendeels te danken is aan de woningbouw in de Merwedekanaalzone. Leidsche Rijn telde in 2021 42.783 inwoners, maar dat zijn er in 2040 naar verwachting 65.000. Een toename van 22.000 inwoners, dus.

Ook relatief gezien kent Zuidwest het grootste groeitempo. Het inwoneraantal van de wijk gaat in de periode 2021 tot 2040 met 84 procent toenemen. Daarna volgen de wijken Leidsche Rijn en Binnenstad (vanwege de gebiedsontwikkeling in het Beurskwartier en Stationsgebied) met elk 53 procent en Oost met 46 procent. In Vleuten-De Meern wonen naar verwachting 53.000 mensen in 2040. Het groeipercentage is daar dus relatief laag: 5 procent. Volgens de gemeente laat dat zien dat de nieuwbouw in de wijk grotendeels is afgerond.

4 Wat merken we in Utrecht van de vergrijzing?

Utrecht staat bekend als een echte studentenstad en dat is dan ook terug te zien in de leeftijdsopbouw: er wonen veel kinderen en jongvolwassenen en relatief weinig ouderen. Ten opzichte van andere studentensteden blijven veel nieuwe Utrechters langer in de stad wonen, ook als ze een gezin stichten, stelt de gemeente.

Nederland vergrijst daarnaast in hoog tempo. In de afgelopen twintig jaar steeg het aandeel 65-plussers van de Nederlandse bevolking van 14 naar 20 procent. Maar de vergrijzing in de grote steden gaat minder hard: in de vier grote steden was er tot 2011 nog een afname van het aandeel 65-plussers te zien, terwijl de vergrijzing landelijk al duidelijk merkbaar was. De Utrechtse bevolking bestaat nu voor 11 procent uit 65-plussers, wat minder is dan in de vier andere grote steden en veel minder dan het landelijk gemiddelde.

De komende jaren gaat die leeftijdsopbouw wel veranderen. De oudere leeftijdsgroepen groeien relatief gezien het hardst: procentueel gezien gaat het om een groei van 60 procent in negentien jaar tijd. In 2040 telt Utrecht 61.000 65-plussers, tegenover 37.913 in 2021. De wijk met het grootste aandeel 65-plussers is tegen die tijd Overvecht, waar 16 procent van de wijkbewoners dan boven de 65 jaar is.

De uitbraak van het coronavirus heeft sinds maart 2020 invloed op de bevolkingsontwikkeling van de stad. De bevolking groeide in 2020 minder hard dan was verwacht, door onder meer hogere sterfte en minder mensen die vanuit het buitenland in Utrecht kwamen wonen. Ook in 2021 groeide de stad minder hard dan de voorspellingen eerder uitwezen.

De gemeente weet naar eigen zeggen nog niet in hoeverre de coronacrisis ook na 2021 gevolgen zal hebben voor de bevolkingsgroei. Oversterfte zou doorgaans gecompenseerd worden door een periode van ondersterfte en het is niet duidelijk of en wanneer er weer meer mensen vanuit het buitenland in Utrecht komen wonen. “Het is dus onzeker of de voortdurende coronapandemie ook gevolgen zal hebben voor de bevolkingsgroei van de stad in de komende jaren.”

26 Reacties

Reageren
 1. Nina

  Zo te zien aan de bevolkingsgroeiprognose moet de A27 bij Amelisweerd snel verbreed worden.

 2. cOEN

  @ Nina

  Nee, onjuiste aanname. Ben je inmiddels al heel vaak op gewezen.

 3. JdV

  Intensieve menshouderij in 030. Grappig ook dat mensen opmerken dat ze geen huis kunnen kopen in Utrecht. Terwijl er toch heel wat huizen (meer dan 700) te koop staan. Waarschijnlijk bedoelen ze: huizen zijn hier duur en ik heb niet genoeg geld om iets te kopen met 4 slaapkamers, een garage, ruime tuin en gasloos.
  Nou dat kan kloppen uiteraard. Maar er is genoeg te koop, je eisen zijn allen groter dan je portemonnee. Op die manier zijn er ook te weinig Lamborghini’s te koop. Ik heb geld voor een VW Polo maar kan geen Urus kopen. Daar moet de overheid eigenlijk wat aan doen uiteraard. Belachelijk dat andere mensen wel zo’n auto kunnen kopen en ik niet terwijl we toch allebei werken.

 4. Don

  Denk dat utrecht in 2040 totaal onbetaalbaar is geworden het centrum is omgetoverd in een pretpark cq voormalig tijdelijk maar inmiddels definitief terras en niet meer geschikt voor bewoning en er dus niet meer zoveel mensen wonen. Mede omdat de gemeentebestuur overnomen is door vastgoed investeerders die een actief anti inwoners beleid voeren.

 5. Koel Hoofd

  De grote uittocht uit de stad naar de provincies is al begonnen.
  Mensen zijn niet gek, onze gemeente wel.

 6. Massegast

  Vanwaar die trots op groei? Wereldwijd, maar ook voor Utrecht, is dat juist de oorzaak van grote problemen op het vlak van natuur, milieu, leefbaarheid, broeikaseffect, etc. Zeker als bevolkingsgroei samengaat met een welvaartssprong. Iedereen een keuken met alles er op en er aan, meerdere auto’s per huishouden, meerdere vakanties per jaar, drugsgebruik, tweede woningen (het nieuwe kabinet heeft 2x zo veel woningen als inwoners, ha, ha), stijgende vleesconsumptie, stijgend energiegebruik, overdadige kledingaankopen, etc. En dan vergeet ik nog het nodige. Over enige tijd wordt de 400.000ste inwoner feestelijk welkom geheten. Vanwaar die trots?

 7. Yoshua

  “Vanwege de ontwikkeling van het Lombokplein gaat ‘Lombok, Leidseweg’ groeien naar 15.000 inwoners per vierkante meter”.
  Wat een forse groei, betekend dat alleen al bij mijn ouders 250.000 mensen in huis komen te wonen.
  Zolang ze maar huur betalen…….

 8. Claudia M.

  Zodra ik met pensioen mag, ben ik hier weer weg.

 9. Peter

  Bevolkingsdichtheid per km2, 2020:
  Hong Kong: 6.850
  New York: 11.232
  London: 5.700

  Lombok/Leidsewegin 2040: 15.000

  Hoe dan?

 10. J

  Ach wat schattig Duic heeft weer rechtstreeks uit de buik van de gemeente afkomstige informatie gepubliceerd.

 11. Utrechter2

  @cOEN: daar heb ik niks van gezien. Heb je wat links? Anders creëer je bewust een verkeerde voorstelling van zaken, om discussies die misschien wat pijnlijk zijn voor de progressieve kiezer (dilemma migrant/klimaat) uit de weg te gaan.

 12. Bill

  @Peter: Zeer subjectief stukje. Gemiddelde van een hele stad in tegenstelling tot een binnenstedelijk stukje?? Wat probeer je hiermee te bereiken? Kom eens met echte data in plaats van deze stemmingmakerij. Erg flauw….
  Zet eens binnenstedelijke gebieden van die miljoenensteden ernaast en dan kom je met hele andere getallen.
  Gemiddelde Utrecht 2020? 3400.. Gemiddelde Utrecht 2040? 4500… Zeer ruim opgezette stad dus, ook voor Nederlandse begrippen..

 13. Toine Goossens

  @cOEN,

  Door te negeren wat er in het coalitieakkoord staat kunt u dit soort onzin zonder gewetenswroeging uitkramen. De A27 is gekoppeld aan het volbouwen van de polder waar GroenLinks zonnepanelen neer wil leggen.

 14. Toby

  @Peter Dat komt omdat je bij Lombok/Leidseweg alleen kijkt naar een kleine woonwijk, terwijl je vergelijkingen veel grotere gebieden zijn waar ook gebieden met alleen kantoren of winkels zijn. Parijs heeft wijken (gewoon in het mooie centrum) met meer dan 50.000 inwoners per vierkante meter (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-28/urbanist-lessons-from-the-densest-neighborhoods-across-europe). En bijvoorbeeld de Pijp in Amsterdam is met 23.000 inwoners ook dichter bevolkt dan dan dat Lombok/Leidseweg zal worden. Een vergelijking op stedelijk gebied is een oneerlijke vergelijking.

 15. Peter

  Ik vergelijk Utrecht niet met wereldsteden die vanuit een veel grotere historische kern en dito voorzieningen gegroeid zijn, maar het stadsbestuur wil graag New Yorkje spelen. Dat dit in een middelgroot stadje met klein centrum ten koste gaat van de leefbaarheid moge duidelijk zijn, en dat de vastgoedbubbel gaat barsten is ook evident (in Parijs dalen de huizenprijzen momenteel, afgelopen jaar met 10%). Waar je die 50.000 vandaan haalt is me een raadsel, lees anders dit ook even :
  “According to Eurostat, the EU statistical agency, in 2012 the Commune of Paris was the most densely populated city in the European Union, with 21,616 people per square kilometre within the city limits (the NUTS-3 statistical area), ahead of Inner London West, which had 10,374 persons per square kilometre. According to the same census, three departments bordering Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis and Val-de-Marne, had population densities of over ten thousand persons per square kilometre, ranking among the ten most densely populated areas of the EU.[5]”

 16. cOEN

  @ Toine Goosens

  Uhm nee, kap nu eens met die ideologische verspreiding van nepnieuws/ fake news/ desinformatie; net hoe het u zelf uitkomt.

  Volgens de prognoses van Rijkswaterstaat zelf gaat een stijging van het inwoneraantal niet leiden tot een substantiële groei van het verkeer op de A27. Het verkeer daar komt namelijk voornamelijk niet uit Utrecht of de regio Utrecht, maar is op doorreis.

 17. Wim

  De toekomstige verdichting is natuurlijk te bereiken in suburbia. Het gebied met die eindeloze rijtjes huisjes met tuintjes waar nog heeeel veel hoogbouw mogelijk is.

 18. Toby

  @Peter: Dat komt omdat ik op wijkniveau een vergelijking maak. Jij vergelijkt het gehele centrum van Parijs met één buurt in Utrecht, geen wonder dat één buurt dichter bebouwd is dan een gehele stad. Dat doe je niet “omdat het stadsbestuur New Yorkje wilt spelen”, maar omdat jij liegt met cijfers.
  >Waar je die 50.000 vandaan haalt is me een raadsel
  Die 50.000 gaat over de dichts bevolkte wijk in Parijs (Goutte D’Or). Staat letterlijk in de link die ik erbij stuurde: nummer 2 in de lijst van dichtst bebouwde wijken. Oftewel, De Utrechtse 15.000 valt in het niet bij een wereldstad. Volgende keer ook even de context lezen voordat je met cijfers aan de haal gaat.

 19. Pietro

  Peter, ik zou je adviseren om de reacties waar je op reageert wat beter te lezen voordat je erop reageert..

 20. Nina

  @cOEN

  De A27 is een Rijksweg en niet alleen de rondweg van de stad Utrecht. Ten noorden en zuiden van Utrecht is de snelweg al verbreed en dus is het logisch om geen knelpunt in stand te blijven houden door minder rijstroken of een 80 km-zone in te stellen bij Amelisweerd. Zeker gezien de bevolkingsgroei is verbreding noodzakelijk ivm meer autobezit, bevoorrading, goederentransport en woon-werkverkeer.

  Door de plannen (zie link hieronder) zal de uistoot tijdens files (dé momenten waarop veel kinderen sporten langs de A27 in Utrecht bij de vele sportclubs gelegen direct aan de A27) enorm dalen. Ook de direct omwonende hebben baat bij die luchtkwaliteitsverbetering.

  https://www.a27a12ringutrecht.nl/default.aspx

  Waarom zou de verbreding niet door moeten gaan? Voor de strook bos die verdwijnt, komt een overkapping terug met minder lawaai en meer oversteekmogelijkheden voor mens en dier.

  Landgoeed Amelisweerd blijft ook na de verbreding behouden. Ten tijde van aanschaf van het landgoed door de gemeente Utrecht was hier stadsuitbreiding gepland (zie link hieronder). Hadden de plannen doorgegaan, was hier helemaal geen natuur meer geweest. Gelukkig zijn de plannen niet doorgegaan.

  https://www.amelisweerd.com/historie/
  Te lezen valt:
  “De landgoederen werden in de 19e en 20e eeuw door de gemeente Utrecht aangekocht om tot stadsuitbreiding te komen. Doordat wijziging van de gemeentegrenzen uitbleef, bezat Utrecht grond die op het grondgebied van de buurgemeente Bunnik lag. Stadsuitbreiding in dit gebied was daardoor onmogelijk. De landgoederen kregen daarom een recreatieve functie en werden opengesteld voor het publiek.”

 21. Japie

  @ Nina

  Je weet dat zowel het landelijk recht en het Europees recht de snelweguitbreiding beiden niet zo’n strak onderbouwd plan vinden net als het nieuwe kabinet, ook al wilde de vorige minister, koste wat kost (net voordat ze naar haar lobbybaantje overstapte) de te grote uitbreiding van de a27 er nog even snel in een onbewaakt ogenblik doorpushen (nadat de rechter haar al tweemaal had teruggefloten)?

  Ook bij de gemeente en provincie weet men al lang dat EN de uitbreiding van de snelweg een slecht idee is, maar deze ook compleet niet juist onderbouwd is. Zelfs bij Rijkswaterstaat zelf is een flink deel van het personeel en de adviseurs tegen de uitbreiding bij Amelisweerd. De VVD heeft die plannen er bijna hoogstpersoonlijk doorgeramd.

  Verbreding en uitbreiding van het aantal rijbanen kan immers ook binnen de bestaande tunnelbak, overkapping is ook dan nog steeds op plekken mogelijk (overigens versterkt een overkapping juist vaak het geluid en werkt deze bij de in- en uitgang als klankkast en ook houdt zij de uitstoot meer deels tegen)

  En wat betreft sportclubs> misschien moeten die niet naast een snelweg liggen en hadden deze al eeuwen geleden verplaatst moeten worden en als je jezelf echt zo’n zorgen maakt over je kinderen, moet je ze niet daar (bij die clubs) laten sporten> dat is JOUW verantwoordelijkheid als ouder. Als je echt bezorgd bent over uitstoot moet je weg verhuizen uit Utrecht. Het is dus plek in Nederland en 1 van de plekken in Europa met de slechtste luchtkwaliteit. Dit kost de inwoners meerdere levensjaren en kan leiden tot ernstige aandoeningen en ziektes. Meer verkeer gaat dit probleem verergeren. Ook al zijn er na 2030 nog weinig nieuwe brandstof auto’s te koop, het gaat misschien wel tot 2040/ 2050 duren, voordat de verbrandingsmotor langzaam echt verdwijnt. De oplossing voor Utrecht (en het Rijk) moet wellicht zijn: minder verkeer op de wegen en daar alles aan doen, ipv wegen uitbreiden. Juist ook voor de gezondheid van haar inwoners.

 22. Nina

  @ Japie
  De vooruitgang houd je niet tegen. Tegenstanders van uitbreiding van het wegennet roepen al decennia dat uitbreiding niet nodig is. Ook ten tijde van de aanleg van de bak van Amelisweerd was dit één van de argumenten.

  Verder ben ik heel benieuwd naar de oplossing binnen de huidige bak die aan de gestelde voorwaarden voldoet:

  “Het kabinet koppelt een mogelijk alternatief plan in het regeerakkoord wel aan woningbouw in polder Rijnenburg, waarvan tot nu toe door de gemeente wordt gezegd dat er pas in 2030 wordt gebouwd. Als dit soort nieuwe woongebieden in een alternatief plan niet goed ontsloten worden, dan gaat het kabinet verder met de oude plannen voor de Ring Utrecht.
  Er staat nu letterlijk in het regeerakkoord: “We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.””

  Voor het hele artikel:
  https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3288243/gemeente-utrecht-ziet-ruimte-voor-alternatief-verbreding-a27-in-regeerakkoord

 23. Utrechter2

  @cOEN: graag een bron deze keer ,of uit jezelf het hele verhaal van Rijkswaterstaat vertellen.

 24. Utrechter2

  Ik vind het goed in het kader van de vrijheid van meningsuiting dat mensen hier mogen claimen dat Rjkswaterstaat (een overheidorgaan) de A27 eigenlijk ook niet wil verbreden, maar ik hoop dat mijn reacties waarin ik om een bron vraag in deze (dat doe ik niet vaak) wel worden geplaatst.

 25. Japie

  @ utrechter 2

  Ik neem aan dat je mij Japie bedoeld?

  https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/politiek/671630/zembla-onderzocht-de-strijd-over-het-asfalt-bij-de-a27

  Die adviesorganen van de overheid uit het artikel en de zembla-aflevering? Dan heeft men het deels ook over medewerkers bij Rijkswaterstaat zelf.

  Verder: https://www.nu.nl/klimaat/6095240/experts-sterke-twijfel-of-verbreding-a27-bij-utrecht-rendabel-en-wenselijk-is.html

  En dat Rijkswaterstaat zelf heeft getwijfeld is rond 2010 t/m 2014 een aantal maal in het nieuws geweest. Dat is nu moeilijker te achterhalen met bronnen, maar onder andere DUIC zelf heeft hier over bericht.

 26. Utrechter2

  @Japie: nee, ik bedoelde cOEN: dat Rijkswaterstaat niet meer twijfelt geeft ze ook aan: de bevolking flink gaat groeien, zoals wel in Utrecht als in Nederland. Met getallen die in 2010 en 2014 nog zeer ver weg leken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).