Huurders wijzen unaniem voorstellen huurverhoging Bo-Ex af | De Utrechtse Internet Courant Huurders wijzen unaniem voorstellen huurverhoging Bo-Ex af | De Utrechtse Internet Courant

Huurders wijzen unaniem voorstellen huurverhoging Bo-Ex af

Huurders wijzen unaniem voorstellen huurverhoging Bo-Ex af
De gezamenlijke bewonerscommissies binnen woningcorporatie Bo-Ex hebben de voorstellen voor huurverhoging van 2015 afgewezen. Dat laten ze weten in een persbericht.

De gezamenlijke bewonerscommissies binnen woningcorporatie Bo-Ex hebben de voorstellen voor huurverhoging van 2015 afgewezen. Dat laten ze weten in een persbericht.

De gezamenlijke bewonerscommissies zijn georganiseerd onder de noemer STOK en vinden het voorlopig akkoord dat is bereikt in de onderhandelingen met Bo-Ex onvoldoende.

De huurders maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van de huurverhogingen, zoals door Bo-Ex voorgesteld. “Steeds meer huurders in de sociale huursector komen daardoor in de financiële problemen. De financiële situatie van Bo-Ex maakt die verhogingen bovendien ook niet nodig.”

De bewonerscommissies willen dat de huurverhoging niet hoger zal zijn dan inflatie (voor 2015 is dat 1 procent). Zij wijzen de manier om inkomensafhankelijke verhogingen te realiseren, zoals in het voorlopig akkoord voorgesteld, van de hand.

Het STOK-bestuur had eerder met directeur van Bo-Ex Johan Klinkenberg een akkoord bereikt waarbij houders van een U-Pas een matiging van 1,5 procent op de huurverhoging zouden krijgen. Een inkomensgroep daarboven zou 0,5 procent matiging krijgen. Over de ontstane impasse zegt directeur Klinkenberg: “We vinden het buitengewoon jammer.” Klinkenberg was blij dat de huurdersgroep met een lager inkomen ontzien werd.

Het bestuur zal met dit nieuwe mandaat van haar leden weer met Bo-Ex gaan onderhandelen. Op 9 maart staat er een nieuw gesprek gepland.

15 Reacties

Reageren
 1. HuurdervanBoex

  Heel bijzonder dat Dhr. Klinkenberg binnen Bo-ex inkomensgroepen wil gaan vaststellen nadat de politiek dat sinds een aantal jaar voor heel NL doet.
  Het is nog niet ingewikkeld genoeg blijkbaar. Misschien kan hij beter voor de belastingdienst gaan werken, daar hoort m.i. de uitvoering van inkomenspolitiek thuis. Niet bij een verhuurder van woningen.

 2. Frank

  Tja…. zwemen in het geld. Niet bouwen, minder aan onderhoud uitgeven en toch de huren verhogen… En dan als ondertitel bij je logo “wonen begint bij mensen” hebben.

  http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Publicatie_Sectorbeeld_2014#.VIC6SDs9-uI

 3. Huurder v Bo-Ex

  En 6,6 miljard hebben de woningcorporaties verkregen! Ondanks de verhuurdersverheffing v Rutte2 en de misstappen v won.corporaties als Vestia. Ook Bo-Ex zal een deel verkregen hebben. Dhr. Klinkenberg kreeg een salarisverhoging v 8,3%. En de huurders bijna 10% huurverhoging in twee jaar. Bo-Ex heeft meer dan voldoende in kas. ‘Wonen begint bij mensen’ is hun leus. Bij welke mensen??

 4. Jiri

  Scheefwonen is diefstal Dat moet worden aangepakt. linksom, dan wel rechtsom.

 5. John

  Ooit wel eens van arbeidsongeschiktheidverzekering gehoord? Dan val je flink terug qua inkomen.. Scheefwonen is een farce, omdat je meer verdient dan iemand anders betekent het nog niet dat je mag kopen van de bank of de huur in de vrije sector kan ophoesten.. De huurmarkt functioneert niet qua vrije marktwerking, dat bewijzen de huurstijgingen in crisistijd wel.. Overregulatie drijft de prijzen al op en mensen die het niet kunnen betalen krijgen al huursubsidie..

 6. Koen

  Sinds wanneer hebben sociale minima last van ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’?? zij hebben toch alleen die 1% extra te betalen?

 7. Huurder van Bo-Ex

  Sociale minima hebben naast de inflatieverhoging de laatste twee jaren er een extra verhoging bovenop gekregen. Samen bijna 10% bij de laatste twee huurverhogingen, elk jaar op 1 juli. Ook dit jaar zal dit weer moeten gebeuren, volgens het kabinet. De strijd gaat er nu juist om, dat alleen de inflatiecorrectie van 1% (2015) betaald wordt en niet het extra dat er weer bovenop komt. Zoveel meer mensen kunnen de huur niet meer opbrengen; zoveel meer mensen worden het huis uitgezet wegens achterstallige betalingen.

 8. Koen

  Ok, nee dat lijkt me plukken van een kale kip.
  Op zich lijkt me scheefhuur aanpakken wel gerechtvaardigd; ik ken wel een paar mensen in mijn omgeving die in hun vuistje lachen met een lage huur en 1,5 x modaal verdienen.

 9. HuurdervanBoex

  Het is verleidelijk om de scheefhuurders de schuld te geven en ze weg te jagen met extra huurverhogingen.
  Mijn advies, niet doen, alle huurders van Boex gezamenlijk tegen de huurverhoging!
  Anders krijg je een verdere concentratie van lage inkomens in buurten en gebouwen, een Ghetto dus. Dat is zeker niet in het belang van de mensen met een laag inkomen die achterblijven
  Het is gezonder als winnaars en verliezers gewoon naast elkaar wonen, niet in aparte wijken..

 10. Michel Post

  Bo-Ex heeft jarenlang gezegd dat ze geen inkomenspolitiek willen voeren omdat, vond Bo-Ex, dat een zaak is van de overheid. Maar zodra Bo-Ex de mogelijkheid kreeg om inkomensafhankelijk huren te vragen zijn ze dit direct ook gaan doen. Geld gaat blijkbaar boven principes. Ook dit jaar wilde Bo-Ex opnieuw de inkomensafhankelijke huur volledig doorvoeren. Bo-Ex draagt daarmee bij aan een verdeelde stad waarbij in sommige wijken alleen nog armen wonen en in andere wijken alleen nog rijken. Ook daarom is het huurvoorstel van Bo-Ex afgewezen.

  De overheid wil dat mensen met middeninkomens in de middeldure huur gaan wonen (800 tot 1000 euro per maand). Laat de overheid er dan eerst voor zorgen dat er ook voor deze huurders óf in aanmerking komen voor een goedkope koopwoning, óf dat deze huurders huurbescherming krijgen, want beiden zijn nu niet het geval. In dit segment mag de eigenaar de huur naar eigen inzicht jaarlijks onbeperkt verhogen.

 11. Vincent Kemper

  @Michel Post.
  Welke partij gaat dan investeren in deze woningen? Wij moeten eens af van al die beschermconstructies en subsidies, zoals de huurtoeslag en hypotheekrente aftrek. De nieuwe huurders, waaronder veel jongeren zijn de pineut door deze maatregelen en al die oudjes maar blijven zitten in hun goedkope huurwoningen.

  Sociale huurwoningen dienen beschikbaar te zijn voor studenten, minimaal verdieners en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Deze woningen dienen dus niet te staan in dure schaarste gebieden of voor normale marktconforme prijzen te worden verhuurd.

  Oprekken van huurbescherming en mensen die er niet in thuishoren de huurcontracten opzeggen. Dan komt er een doorstroming in deze huurwoningen en betalen die vastgeroeste huurders die al 20 jaar goedkoop huren ook eens een normale prijs.

  Beeld komt weer duidelijk naar voren bestaande huurders mogen blijven zitten en weinig betalen nieuwe huurders en inwoners in Utrecht moeten maar naar dure particuliere verhuurders.

  Sociale huurwoningen = voor de onderkant en niet blijvend als je teveel verdient.

 12. Huurder van Bo-Ex

  Ik ben het volledig eens met bovengenoemde schrijver. In een rapport van een onderzoek door Stade van enige jaren geleden is te lezen dat de Bo-Ex zich tot 2017 inzet voor toename van het eigen kapitaal wat geslonken is door nieuwbouw in voorgaande jaren. Dit houdt in dat de Bo-Ex zich inzet tot huurprijspeilingen conform de marktwaarde. Woningen in populaire buurten zoals mijn buurt, Noord-Oost, worden extra duurder. Bij een komende renovatie zijn ze zelfs bereid, sociale huurwoningen toe te laten tot de vrije sector. Opnieuw worden dan woningen uit de sociale sector getrokken in Utrecht. Dit, terwijlde Bo-Ex volgens bovenstaand genoemd rapport, weinig last heeft gehad van de economische crisis. B0-Ex heeft zich in het verleden opgesteld als een maatschappelijk verantwoorde woningcorporatie. Schijnbaar worden deze principes nu losgelaten voor hun eigen geldtoename. ‘Wonen begint met een gezonde woning’, en niet zoals wij, wonend in een authentiek huis uit 1925. Met koude, vocht, tocht, schimmels en een hele grote geluidsoverlast. En met de extra huurverhoging(en) per 1 juli aanstaande.

 13. HuurdervanBoex

  @VincentKemper
  Laat je niet leiden door jaloezie

 14. Huurder van Bo-Ex

  Ik heb uiteraard de reactie van Michel Post bedoeld.

 15. TdeWinter

  Scheef huren is diefstal, merkt één reageerder op. Kijk, daar word ik nou pissig om. Diefstal? Mijn echtgenoot en ik hebben meer dan 70 jaar fulltime gewerkt waardoor wij een inkomen hebben net een ietsiepietsie boven de zgn. grens, wonen in een relatief dure flat waarin menigeen nog niet dood wil worden gevonden. Door onze leeftijd muurvast want kunnen niet kopen en voor de vrije sector is ons inkomen te laag. Wij hebben belasting afgedragen naar rato, nooit een beroep gedaan op welke subsidie dan ook. En toch heeft iemand de euvele moed ons te betichten van diefstal. Je moet maar durven…
  Om deze politiestaat te ontvluchten zijn we naarstig op zoek naar een goedkoop huisje in Duitsland maar we merken dat ook dit heel moeilijk is op te brengen voor ons, maar we zoeken verder want dat wil Blok kennelijk.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).